logo
04 ARALIK 2023

İmam Bakır’ın (a.s.) Hadis Külliyatı

Hadislerin derlenmesi konusu ilk defa İmam Ali’nin (a.s.) gayretleri ile başlamıştır
19.11.2023 17:39:00
Hasan Parlak
İmam Bakır’ın (a.s.) Hadis Külliyatı
İmam Bakır’ın (a.s.) Hadis Külliyatı
Hadislerin derlenmesi konusu ilk defa İmam Ali'nin (a.s.) gayretleri ile başlamıştır. Resûlullah'ın (s.a.v.) Sünnetinin ihyâsı konusunda İmam Ali'nin (a.s.) gayretlerini "Ömer b. Abdülaziz dönemi" bölümünde vermiştik.

Hadislerin toplandığı sayfalar, İmam Ali'den (a.s.) sonra diğer imamlara miras olarak aktarılmıştır.

İmam Bâkır'ın (a.s.) imameti ile bu miras ona devredilmiştir.

Hakem b. Utaybe, bir konuda Muhammed Bâkır (a.s.) ile anlaşmazlığa düşmüştü. İmam bu kitapta mevcut olan anlaşmazlık konusundaki hadisi Hakem'e göstererek, "Bu, Ali'nin yazısı ve Resûlullah'ın (s.a.v.) imlâsıdır" buyurmuştur.  

Emeviler döneminde ise hadisleri tedvin etme emrini ilk defa Hicri 100 yılında Ömer b. Abdülaziz, Ebu Bekir b. Hazm'e verdi. 

İmam Bâkır'ın (a.s.) imametine kadar hadis tahribatları ile geçen zaman, ümmeti itikâdî ve amelî olarak çok geriletmiştir. Halk en temel konularda bile büyük bir cehalet içine düşmüştü.

Öyle ki, "Hicri birinci yüzyılın ikinci yarısında halkın nasıl namaz kılacağı ve hac fârizesini yerine nasıl getireceği hususunda bile bilgisi yoktu."

İşte, İmam Bâkır (a.s.), Ehl-i Beyt fıkhını bu şartlarda açıklamak, öğretmek ve aktarmak zorundaydı.

İmam Muhammed Bâkır'ın (a.s.) talebelerine ve kendinden fikir soranlara verdiği ölçü Kur'an ve Resûlullah'ın (s.a.v.) Sünnetidir.

İmam (a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Eğer biz, kendi reyimizle konuşsaydık, bizden öncekiler saptığı gibi sapmış olurduk. Fakat biz Rabbimizden bir delile dayalı olarak konuşuruz. Rabbimiz bu delili Nebisine açıklamış, O da bize açıklamıştır." 

Ve yine şöyle buyurmuştur:

"Size bir hadis naklettiğim zaman onun Allah'ın Kitabı ile nasıl bağdaştığını benden sorun."
 
Bu okuldan önce Zürâre b. A'yen, Muhammed b. Müslim, Eban b. Tağlib gibi büyük âlimler yetişti.

İmam Bâkır (a.s.), ceddi Resûlullah'ın (s.a.v.) mescidini Ehl-i Beyt Okulu haline getirmişti.

Ebu Hanife ve Mâlik gibi mezhep önderleri ondan istifade ediyorlardı.

Allame Bahranî'nin "el-Bürham" eserinde, Vesâilu'ş-Şia'da, Muhakkik Feyz Kaşanî'nin "Safi" eserinde İmam Bâkır'a (a.s.) ait tefsir örnekleri vardır.

Şerh-u Nehcü'l-Belağa'da ve Taberî'nin eserlerinde İmam Ali (a.s.) hakkındaki bilgilerin çoğu onun hadislerindendir.  

İMAM MUHAMMED BÂKIR'DAN (A.S.) HADİS NAKLEDEN KİŞİLER

İmam Bâkır (a.s.) fıkıh, akaid ve diğer konularda kendisinden en çok hadis nakledilen imamlardandır. Oğlu İmam Câfer es-Sâdık (a.s.) ile beraber, Ehl-i Beyt İmamları içinde hadis nakli konusunda kaynak olan iki imamdırlar.

İmam Bâkır (a.s.) ve İmam Câfer'in (a.s.) tefsir, kelâm, helal ve haramlar konusunda bu kadar hadis rivayet edebilmeleri, yaşadıkları toplumun siyasî koşulları ile ilgilidir.

İmam Bâkır'ın (a.s.) mübarek babası İmam Zeynelâbidin (a.s.) dönemi, Emeviler'in en ağır baskı ve eziyetleri ile geçmiş idi. Ona düşen bu şartlarda susmaktı.

Ancak, daha sonraki İmam Bâkır (a.s.) ve İmam Câfer (a.s.) dönemleri, saltanatın imamet makamı ile fazlaca meşgul olamadığı devirlerdir. Hal böyle olunca, Hz. Peygamberin (s.a.v.) Sünneti ve İslamî konuların anlaşılması için pek çok hadis rivayet edilebilmiştir.

Bu hadisleri sadece Ehl-i Beyt rivayetçileri değil, Ehl-i Sünnet âlimleri de hadis konusunda İmam Bâkır'dan (a.s.) istifade etmişlerdir.

Ebu Hanife bu Sünnî âlimlerin başında gelmektedir. Zehebî'ye göre Amr b. Dinar, A'meş Evzaî, İbn Cüreyh ve Kurret ibn-i Hâlid, İmam Bâkır'dan (a.s.) hadis nakletmişlerdir. 

Taberî, Selâmî, Belazurî, Hatib Bağdadî, Ebu Nâim İsfahanî ondan hadis nakleden Ehl-i Sünnet âlimlerindendir.

Sünen-i Ebu Davud'da, Müsned-i Ebi Hanife'de, Müsned-i Merzevî'de, Nakkaş Tefsiri'nde, Zemahşerî Tefsiri'nde İmam Bâkır'ın hadisleri önemli bir yer tutar.

Yine Tabiin'den Ata b. Rebah, Câbir el-Cûfî de İmam Bâkır'dan (a.s.) hadis nakletmiştir. 

Ebu Ubeyde el-Hazzâ rivayet eder:

"Ebu Câfer'in (a.s.) şöyle dediğini duydum: "Arkadaşlarım içinde en çok sevdiğim kimse, en takvalı, en bilgili ve sözlerimizi en çok gizleyendir.

Benim nazarımda durumu en kötü ve en çok öfkeyi hak edeni ise, bizden bir hadis rivayet edildiği zaman, bilmediği için onu kabul etmeyen, onu duymaktan dolayı yüzünü buruşturan ve onu kabul edenleri tekfir eden kimsedir.

Belki de o hadis gerçekten bize aittir. Bizden sâdır olmuştur ve bize aittir. İşte bilmeden bu hadisi inkâr eden kimse bu davranışıyla bizim velayetimizin dışına çıkar." (Prof. Dr. Haydar Baş İmam Muhammed Bakır eserinden)
İstanbul'da da hissedildi
Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi
Listede 4 Türk firması var
' İsrail ile krizden değil, Gazze'deki ölümlerden endişeliyiz'
Solcu başbakan dünyaya ders verdi
5.1'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan açıklama
'Bu deprem öncüdür'
Otomotiv satışlarında 1 milyon barajı aşıldı
Tüm zamanların rekoru kırıldı
TÜİK enflasyonu yine ENAG'ın yarısı
Yıllık enflasyon kasımda yüzde 61.98 oldu
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
Yıllık enflasyon yüzde 129,27
Akşener'e yaptığı teklifi açıkladı
'Kabul etmezlerse önümüze bakacağız'
4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İsrail, hastane kapısında bekleyenleri vurdu
'Uluslararası hukuka saygı duyma zamanı geldi'
UCM Başsavcısı İsrail'i uyardı
İsrail ordusundan kara harekatı açıklaması
İşgal genişlemeye devam edecek
Naci Hoca'dan açık uyarı...
Konu deprem ve bağımsızlık
Cari açık verdiğimiz 281 ürün tespit edildi
'Bakanlık yüksek açıktan hoşnut değil'
Sel ve deprem vurdu
Kentin turizmi ağır darbe aldı
Döviz açığının ilacı
Türkiye maden zengini
İstanbul'da da hissedildi
Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem
Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi
Listede 4 Türk firması var
' İsrail ile krizden değil, Gazze'deki ölümlerden endişeliyiz'
Solcu başbakan dünyaya ders verdi
5.1'lik deprem sonrası Ahmet Ercan'dan açıklama
'Bu deprem öncüdür'
Otomotiv satışlarında 1 milyon barajı aşıldı
Tüm zamanların rekoru kırıldı
TÜİK enflasyonu yine ENAG'ın yarısı
Yıllık enflasyon kasımda yüzde 61.98 oldu
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
Yıllık enflasyon yüzde 129,27
Akşener'e yaptığı teklifi açıkladı
'Kabul etmezlerse önümüze bakacağız'
4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
İsrail, hastane kapısında bekleyenleri vurdu
'Uluslararası hukuka saygı duyma zamanı geldi'
UCM Başsavcısı İsrail'i uyardı
İsrail ordusundan kara harekatı açıklaması
İşgal genişlemeye devam edecek
Naci Hoca'dan açık uyarı...
Konu deprem ve bağımsızlık
Cari açık verdiğimiz 281 ürün tespit edildi
'Bakanlık yüksek açıktan hoşnut değil'
Sel ve deprem vurdu
Kentin turizmi ağır darbe aldı
Döviz açığının ilacı
Türkiye maden zengini

Gemlik'teki 5.1'lik deprem sonrası Naci Görür ve. Ahmet Ercan'dan açıklama: Bu deprem öncüdür

Gemlik Körfezi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 3 dakika sonra da 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin ardından Prof. Dr Naci Görür ve Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bir açıklama geldi.
04.12.2023 12:12:00
Atakan Akbal
Gemlik'teki 5.1'lik deprem sonrası Naci Görür ve. Ahmet Ercan'dan açıklama: Bu deprem öncüdür
Gemlik'teki 5.1'lik deprem sonrası Naci Görür ve. Ahmet Ercan'dan açıklama: Bu deprem öncüdür
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini 8.98 kilometre olarak ölçtü. Saat 10.42'de meydana gelen deprem Bursa, İstanbul ve Trakya başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Bursa Mudanya olarak açıkladı. Rasathane depremin büyüklüğünü 4.9 olarak tespit etti.

Öte yandan aynı yerde saat 10.45'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Öncü ama İstanbul ile ilişkisiz

Paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.


X hesabından bir paylaşım yapan Ercan, "10,42'de Kuzey Anadolu kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka'da 5,4 km odak derinliğinden M5,1'lik deprem oluşturdu. Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4'dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir" dedi.

Naci Görür: Şu an bir sıkıntı görmüyorum

Prof. Dr. Naci Görür de X hesabından depreme dair bir paylaşım yaptı.

Görür paylaşımında, "Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik'te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir.  Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. " dedi.

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem Trakya'da da hissedildi

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 büyüklüğündeki depremler Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da hissedildi.
04.12.2023 12:09:00
AA
Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem  Trakya'da da hissedildi
Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem  Trakya'da da hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 10.42'de 5,1 büyüklüğünde, 10.45'te 4,5 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

Yaşanan sarsıntılar Trakya illerinde de hissedildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD il müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, yaşanan depremler nedeniyle bölgede olumsuzluk yaşanmadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de yaptıkları açıklamalarda geçmiş olsun dileklerini ileterek, illerinde depremden kaynaklı herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını ifade etti.

 

Batman'da terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba yapılan müdahalede, terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
04.12.2023 10:18:00
İhlas Haber Ajansı
Batman'da terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
Batman'da terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı
Batman'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba yapılan müdahalede, terör propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde kent merkezinde Yılmaz Güney Parkı'nda bir araya gelen grup, izinsiz gösteri düzenledi. Polisin uyarısına rağmen slogan atarak bildiri dağıtan guruba müdahale edildi.

Polisin müdahalesi sırasında mukavemette bulunan ve aynı zamanda terör propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti neden iyi, çünkü 2 bin yıllık bir ordusu var

Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Cumhuriyetin 100. yılında askerlikte, fende, mühendislikte büyük ilerlemeler kaydetmeye devam ediyoruz. Ancak kültür alanında zayıflıyoruz' dedi.
03.12.2023 21:14:00
İHA
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti neden iyi, çünkü 2 bin yıllık bir ordusu var
İlber Ortaylı: Türkiye Cumhuriyeti neden iyi, çünkü 2 bin yıllık bir ordusu var
Tarihçi-Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çorum Belediyesi'nin Kitap Kültür Günleri çerçevesinde düzenlenen söyleşide Çorumlularla bir araya geldi.

Programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Sağlıkçılara yönelik saldırılara tepki

Herhangi bir kuruma, bir mesleğe karşı düşmanlık duymanın zayıflatıcı bir unsur olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ortaylı, 'Türkiye'de sağlık personeline yapılan saldırıları tasvip edemeyiz. Bunların ağır şekilde cezalandırılması lazım. Şinasi eserinde diyor ya 'Efendim, adam hem ahlaksız hem de deli. Bana sorarsanız hem hapishaneye konmalı, hem tımarhaneye konmalı.' Önce tımarhaneye koyarsın bunları müşahede altında tutarsın. Eğer tıbbi ehliyeti, hukuki ehliyeti var ise hasta değilse savcının önüne çıkarırsın' dedi.

Bugün dünyada ve Avrupa'da, bilhassa Almanca konuşulan Hollanda gibi ülkelerde sağlık personelinin şikayetçi olduğunu dile getiren Ortaylı, 'Yapısal aksaklıklar dolayısıyla bunların gelirleri düşük, tatmin olmuyorlar. Yani bir Alman genci ya da Hollandalı genç hekim olmak istemiyor. Sağlıkçı olmak istemiyor. Çünkü çok çalışıyor, çok yoruluyoruz ancak karşılığını alamıyoruz diyor. O nedenle utanmadan sağdan soldan doktor çağırmaya başladılar. Hangi ülkeler; bunları iyi yetiştiren Türkiye gibi, İran gibi, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerdeki sağlık personelini çekiyorlar. Çünkü başka yerde iyi yetişmezler. Buraya gidersen ne yaparsın bilemem. Geçinemezsin. O sizin tercihiniz. Dolayısıyla biz bu personeli iyi tutmak zorundayız' diye konuştu.

'Bu son 20 yıl falanca partinin, falanca ideolojinin eseri değil'

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Ortaylı, 'Bu son 20 yıl falanca partinin, falanca ideolojinin eseri değil. Bu Türk milletinin kendine ait yoludur. Bu yolu izleyerek buralara gelmiştir. Bunun temel müesseseleri vardır. Bu temel müesseselere saygı duymayı öğrenmek zorundasınız. Birisi ordu. Ordu çok önemli müessese. Devlet, Türklerde çok önemli bir unsurdur. Bizleri bir araya getirir, bir arada tutar. Devlet hükümetlerin ve partilerin üstündedir. Türkler örgütlü bir millettir. Hemen bir araya gelmeyi bilirler. Türkiye Cumhuriyeti neden iyi, çünkü 2 bin yıllık bir ordusu var. Bu orduların ananesi var. Polis var. Polis bir memleketteki en önemli unsurdur. Bir dış temsilcilik korunuyor, polise hakaret ediliyor, taş atılıyor. Türkiye'de bir dış temsilcilik korunur. Biz İsveç, Danimarka değiliz. Biz devletiz. Böyle şeyler olmaz, biz koruruz. Koruduğu için polise de hakaret edemezsiniz' ifadelerini kullandı.

"Mühim olan devletin kendidir"

Türkiye devletini kuranların asker ve sivil bürokratlar olduğunu hatırlatan Ortaylı, 'Bizim tarihimiz bir bütündür. Sabiha Sultan'ın söylediği şu söz çok önemli; 'Türklerin imparatorluğuydu, bu da Türklerin Cumhuriyeti.' İmparatorluk yıkıldı Cumhuriyete karşıyız diye bir şey söylenmedi. Çünkü devlet devam ediyor. Mühim olan devletin kendidir. Milletle olan ilişkisidir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Çünkü onu kuranlar eski imparatorluğun adamlarıdır. Yetişmiş generaller, yetişmiş bürokratlardır. Cumhuriyet payidar olacak' şeklinde konuştu.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2023

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.