HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 28 EYLÜL 2021, SALI

Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur?

02.08.2021 00:00:00
'Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur?' seslendirme dosyası:

Bir süredir yazılarımızda zaman, zamanda yolculuk, ışık hızı, izafiyet gibi konulara değindiğimiz için bu bilgilerin üzerine akıl ve düşünce ile MİRAÇ ve İSRA gecesinin nasıl gerçekleştiğini anlamanın daha kolay olacağı kanaatimdeyim.

İsra gecesi zihnimizin kavrayabildiği kadarıyla hem zamanda hem de mekanda yolculuktur. Efendimizin İsra ve Miraç olayının bir anda nasıl gerçekleştiğini pozitif bilim açısından nasıl olabileceğini anlamaya çalışmadan TAYYİ ZAMAN ve TAYYİ MEKAN terimlerinin tasavvufi terimler olduğunu bilmeliyiz. 

Tayy-i zaman; zamanın dürülmesi, tayy-i mekan da mekanın dürülmesi demektir. Nitekim Kuran'ı Kerimde "... Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür..." (Zümer s.67) anlatılır. Bu ayette geçen ve "dürülme, bükülme" diye tercüme edilen kelimenin kökü tayy'dır.

Hadis olarak geçen sefer duasında Allah Resulü: "Ey Rabbimiz! Gideceğimiz yeri dürerek (tayy-i mekan yaparak) bize yaklaştır" diye dua etmiştir.

Resûlullah'ın Kur'an'da İsra gecesi olarak isimlendirilen gecede Miraç mucizesi de gerçekleşmiştir. Bu gece aslında iki kısımdır. İsra ve Miraç. Bu anlamda İsra gecesi hem tayyi zaman hem de tayyi mekandır. Ancak Miraç çok daha farklı bir durumdur.

Efendimizin  bu gece yaptığı yolculukta yani gidip geldiği süre içinde yatağı sıcacıktı. Baş ucunda  bulunan kasedeki su, gidip geldiğinde hala titriyordu. Yani bir anda oluverdi her şey. Bu rivayetlerden bu hadisenin çok kısa bir anda olduğunu anlıyoruz. Hem de beden ve ruhla birlikte olduğunu… Kur'an-ı Kerim'de "Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haramdan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir." (İsrâ, 17/1) 

Efendimiz Kur'an'da da geçen İsra gecesinde bineği Burak ile Mescid-i Haram'dan (Mekke'den) Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) gittiği ve orada 124 bin peygamberle görüştüğü ve tüm peygamberlere imamlık yaparak namaz kıldırdığı ayrıca Kudüs'te 5 büyük peygamberle istişare ettiği sahih rivayetlerle sabittir.  

Nihayetinde Miraç mucizesi gerçekleşmiştir. Kudüs'te Muallak taşının olduğu yerden Miraç ile hiç bir kula ve peygambere nasip olmayan Allah katına yükselmiştir. Miraç'ta Cebrail'in (a.s) kendisine rehberlik ettiği, cennet ve cehennem gezdirildiği rivayetleri de meşhurdur. Ama Cebrail (a.s) Peygamberimizle birlikte ancak Sidre-i müntehaya kadar gelebildi. Cenab-ı Hakk'ın katına sadece ve sadece "O" varabildi. Bu olay da Kur'an-ı Kerim'de şöyle aktarılır. "Böylece araları iki yay aralığı kadar veya daha da yakın oldu." (Necm, 53/9) 

İşte İsra ve Miraç hadisesi bir gecede ve bir anda olmuştur. Hem bir anda hem de beden ve ruhla gerçekleşmiştir. Aksi halde astral seyahat ya da rüya olurdu her şey. Bu akla, mantığa ve Kur'an'ın metodolojisine aykırıdır. Zira ayette kul ifadesi geçmektedir. "Kul" terimi beden ve ruhun  birlikteliğini ifade eder.

Ancak bizler Efendimizin orada ne kadar süre geçirdiğini ve orada tam manasıyla neler yaşadığını bilemiyoruz. Zaman içinde zaman. Mekan üstü mekan. Boyutlar üstü âlem. "On sekiz bin âlemin Mustafa'sı" diyoruz. Belki de tüm alemler dolaştırıldı Efendimize. Belki de bütün âlemlerin, geçmişin ve geleceğin Risalet görevini yaptı bilemiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, "Biz Seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya, 21/107) 

Pozitif bilim açısından bu âlemleri kavramaya çalışırsak boyutlar karşımıza çıkar. Boyutlar ve boyutlar arası durumu nasipse haftaya anlatacağız.

İsra gecesini zihnimiz; hem zamanda hem de mekanda yolculuk olarak kavrayabilir. Ancak bu Miraç mucizesi zaman ve mekan üstü olaydır. Bunu kavramak akıl ve iman gerektirir.

Her bir tasavvufi tabir gibi, tayyi mekan da tayyi zaman da Nebevî'dir. Bunlar Astral seyahat diyeceğimiz bir olay da değildir. Zira sadece ruh ile yaşanmamış beden ve ruhla gerçekleşmiştir. Hatta Miraç mucizesi sadece bir Tayyi zaman veya mekanda olarak da düşünülemeyecek kadar  zaman, mekan ve boyutlar üstü MUCİZEVİ bir durumdur.

 
Arda Karani / diğer yazıları
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

02.08.2020, 02.08.2019, 02.08.2018, 02.08.2017, 02.08.2016, 02.08.2015, 02.08.2014, 02.08.2013, 02.08.2012, 02.08.2011, 02.08.2010, 02.08.2009, 02.08.2008, 02.08.2007, 02.08.2006, 02.08.2005, 02.08.2004, 02.08.2003, 02.08.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.