HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 04 TEMMUZ 2022, PAZARTESİ

Neden Prof. Dr. Haydar BAŞ?

03.08.2002 00:00:00
MİSAFİR KALEM / Ali Fuat ULUTÜRK

Milletlerin varlığında devlet ruh, hükümetler ise beden gibidir. Ruhun bedende bulunması hayat, terki ise ölümdür... Bu nedenle diyebilirim ki hükümetlerin en önemli görevi, mensubu olduğu milletinin mutlu ve muzaffer olmasını temin için sadakat ve imanla devletine hizmet etmektir. Zira, hükümetlerin temeli devlet olup, devletsiz hükümetlerden bahsedilmesi mümkün olamaz. Devletlerin varlığında ve temelinde var olması gereken, şekil, isimden önce, gerçek anlamda adalet, hürriyet ve yüce değerleri, bulunması ve korunmasıdır. Zalimlere ve zulme hizmetten yana olan kanunların çokluğu, bir anlam ifade etmez. Zira; "hükümdar adil olursa, memleket kanunsuz da idare edilebilir" demişler.

Devletin kuruluşu, anlamı ve önemi:

Bugünkü mirasyedilerin, karnı tok gözü açların; batının mukallidi, bâtılın havarileri, nefs-i emmârenin bataklığında çırpınan laf kalpazanlarının; nereden gelip nereye gideceğinden bîhaber, yaratılış amacının dışında yaşayan, ilim ve hilmden nasipsiz, sorumsuz kimselerin; devletin varlığını, anlam ve önemini idrak etmeleri, mümkün değildir. Zira kendinden haberi olmayanların, neden haberleri olabilir ki?..

Oysa ki bir devletin nice mal ve canlara mukabil kurulduğunu, gerektiğinde de uğruna, daha nice mal ve canların feda edileceği gönül erlerince bilinmektedir...

Her şeye rağmen, bugün yeryüzünde millet, vatan ve devlet sahibi olmaktan mahrum bulunan sayısız beşeri kavim ve toplumlar bulunmaktadır. Bunlar; dünya devletleri arasında, birçok insanî ve medenî haklardan mahrum kalmak suretiyle, adeta esaret hayatı yaşamaktadırlar. Çünkü bir toplumun millet haline gelerek vatan ve devlet sahibi olması sanıldığı kadar kolay değildir. Beşeri toplumlarda millet olma tarihî sürec ve şuurunun oluşması ve bu uğurda gereken bedelin ödenmesi, çok büyük bir önem taşımaktadır. Öncelikle de Hakk'a kulluk ve İlahî rızanın kazanılması sevdası ile imanda birleşerek mal ve canın korkusuzca feda edilmesi gerekmektedir. Filistin'de yaşananlar buna dair bir örnektir. Diğer taraftan, Filistin halkı gibi yıllardır sayısızca can ve mal kaybına maruz kalarak, hürriyet ve devlet kurma uğruna savaşmak zorunda kalan Çeçenistan halkının yürekler yakan, vicdanlar titreten durumuna ne demeli? Ne var ki, mazlum halkların Hakk'ı terk ile güçsüz kaldıkları müddetçe, zalimlerin zulmünden ve esaretlerinden kurtulmaları mümkün değildir. Hakk'a iman ve halka hizmet esas ve prensipleri doğrultusunda adalet ve cesaretle mümkün olan her görevi, şuurla ifa etmedikçe, bir milletin mümkün hale gelmesi düşünülemez. İşin doğrusu, mümkünü, mümkün kılmadıkça, mümkün hale gelmek mümkün olamaz.

Sözlük anlamı ile devlet, "Belirli bir toprağı olup, bir hükümet idaresinde teşkilatlanmış bulunan ve yurt dışı hiç bir kontrole bağlı olmayan, diğerleri tarafından tanınmış siyasal ve erkin topluluk" anlamında ifade edilmektedir. Siyasal sınırları belirgin bir kutsal vatan toprakları üzerinde kurulu bulunan ve dünya devletlerince tanınan bağımsız, siyasal ve özgür her devletin temel yapısında; mensubu bulunduğu milletinin, uğrunda yaşanması ve ölünmesi gereken yüce değerleri ve ilkeleri bulunmaktadır. Bu husus, bütün dünya milletleri ve devletleri için geçerlidir. Çünkü, her milletin sahip olduğu temel düşünce ve değerler, o milletin amacı doğrultusunda karakterini, ahlâkını, azmini, inançlarını, yaşamasını, ölmesini, dünyevî ve uhrevî başarı ve mutluluklarının özünü teşkil eder.

Ancak, bilindiği kadarı ile yerkürede mevcut bulunan devletler arasında Osmanlı Devleti'nin, çok büyük öneme haiz ve bugüne kadar, daha erişilmesi kabil olmayan yeri, değer ve hasletleri vardır. Osmanlı'nın cihanşümûl bir devlet olma sırrı ise, evrende var olan mevcut devletlerde asla bulunmayan beş temel esas üzerinde kurulmasından dolayıdır. Çok büyük öneme haiz bu ulvi beş esas değerlerin başında, "nesli, nefsi, dini, aklı, malı korumak" gibi esaslar gelmektedir.

Osmanlı Devleti'nin, bu beş temel esas üzerinde kurulması ve sadakatla bağlı kalması, güçlenerek yücelmesine, fetihler yapılmasına, üç kıt'aya yayılarak koca bir imparatorluk olmasına vesile olmuştur. Beş esas temelden uzaklaşması ve terki ise Osmanlı Devleti'nin duraklaması, gerilemesi, yıkılması ve felaketine zemin hazırlamıştır.

Bugünkü huzursuzluğun, başarısızlığın, güvensizliğin, umutsuzluğun, başıboşluğun, sorumsuzluğun, vurgunculuğun, adaletsizliğin, ahlâksızlığın, geri kalmışlığın, eşitsizliğin, hürriyetsizliğin, kendini ve haddini bilmezliğin, saygısızlığın, vurdumduymazlığın, hortumculuğun, hülasa olarak her türlü hıyanet ve gayri meşru hayatın temelinde, bu beş hayati esastan mahrumiyet ve bihaber olmak yatmaktadır. Yani demek istediğim şudur ki, "nesli, nefsi, aklı, dini, malı korumak" amacından yoksun olan bir devletin mensuplarının mutlu ve muzaffer olmaları mümkün değildir.

...devam edecek

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

03.08.2001, 03.08.2000, 03.08.1999, 03.08.1998, 03.08.1997, 03.08.1996, 03.08.1995, 03.08.1994, 03.08.1993, 03.08.1992, 03.08.1991, 03.08.1990, 03.08.1989, 03.08.1988, 03.08.1987, 03.08.1986, 03.08.1985, 03.08.1984, 03.08.1983


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.