HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

Özgürlük ve özgürlükler problemi

13.09.2021 00:00:00
'Özgürlük ve özgürlükler problemi' seslendirme dosyası:

Özgürlüğün yazılı tarih boyunca çok çeşitli ve geniş tanımları yapılmıştır. Bu tariflere geçmeden evvel kendi tarifimizi yapalım. Bize göre 'özgürlük' sınırları belli olan, temel hak ve hürriyetleri kullanarak bu sınırlar içinde kendisine ve başkasına zarar vermeden yaşama/yaşayabilme becerisidir hatta sanatıdır.

Ancak insanlık tarih boyunca güçlü olanın elinde KALDIĞI BİR ÖZGÜRLÜK kavramı ile karşı karşıya kaldı. Güçlü olanın daha geniş özgürlüklere sahip olması, büyük çoğunluğun hak ve hürriyetlerinin kısıtlamalara uğraması, eşit şekilde dağıtılamayan bir özgürlüğün doğmasına neden oldu. Bu da ciddi manada bir özgürlük problemini kendi içinden doğurdu. Bu manada özgürlüğün, bireysel manada çıkar ve menfaatlerden kullananlardan kaynaklanan problemleri de oldu. Bu durum doğal olarak insanın ve toplumların birbirine bakışını olumsuz şekilde etkiledi. 

Ve yine doğal olarak insanlık, tüm tarihi boyunca bu çifte standart yani adaletsiz hak ve hürriyet dağılımı yüzünden birbirine girdi. Bu yüzden tarih boyunca insanlık daima, ezilen çoğunluğun haklı çığlığına, azınlık ama erki elinde tutan zalim gücün zulmüne sahne oldu.

Yakın tarihimizde özgürlük için ilk ayaklanmalar; Belçika, İngiltere ve Almanya'da, genelde köylüler ile toprak sahibi aristokratlar arasında ekonomik uyuşmazlıkların sonucu olarak ortaya çıktı. Feodal Ortaçağ'da başlayan bu ayaklanmalara bazı salgın hastalıklar, nüfusun azalışı, sosyal dengenin bozulması gibi nedenler sebep oldu. Bu ayaklanmalarda ister istemez köylü halk, toprak sahiplerine karşı bazı haklar öne sürdüler. Böylece feodal üretim tarzının çözülmesinde önemli oranda rol oynadılar. 

Martin Luther 16. yy da Kilisenin bağnaz tutumuna ve özgürlükleri kısıtlamasına daha fazla dayanamadı. Ve kendisi tarafından yazılan 95 maddelik metnini 31 Ekim 1517'te Protestan Reformunun başlamasına sebep olan "Endüljansın Kuvvetine Dair Tezler" isimli eleştirisini yazdı.

Diğer bir özgürlükçü Martin Luther de 4 asır sonra yaşayan Martin Luther King'dir. Pek bir şey değişmeyen sadece evrilen özgürlük anlayışını 20. yüzyılın Martin Luther King'i dünyayı genelinde şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik görüşleriyle eleştirdi. 1964 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasına rağmen ölümünden ancak 9 yıl sonra 1977 de, ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından Başkanlık Özgürlük Ödülü'ne layık görülecekti.

'Müstemlekecilik' veya'Kolonyalizm' de denilen sömürgecilik, bir devletin başka devletleri ve toplulukları, egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesidir. Ancak 16. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa coğrafyası bu krizden sömürge ile kurtularak ekonomik ve siyasi düzen kurma başarısı göstermiştir. Maalesef Sınıfsal başlayan özgürlük hareketi gücü ele aldıktan sonra sömürgecilik olarak devam etti.

İngiltere'nin demokratikleşmesinde parlamento ile kraliyet ailesi arasındaki iktidar kavgasına 'İngiliz Devrimi' adı verilir. İlk olarak 1640 tarihinde başlamış, diğeri ise 1688'de gerçekleşmiştir. Tüm bunlarla eş samanlı Otuz yıl ve Seksen Yıl savaşlarından sonra 24 Ekim ve 15 Mayıs 1648 de Vestfalya Antlaşması ki (Birkaç antlaşmayı da içine alan Westphalia Barışı, Münster Antlaşması ve Osnabrück Antlaşması) imzalandı.

1618 den 1648'e kadar devam eden Otuz Yıl Savaşlarının sonunda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, diğer Alman prensleri, İspanya, Fransa, İsveç ve Hollanda arasında imzalanmıştır. Fransa ve İspanya da 1659 yılında bu antlaşmanın içine dahil oldular.

İki antlaşmanın metni de hemen hemen aynıdır ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun iç meselelerinden bahsetmektedir. Barış bugün bile önemini yitirmemiştir, akademisyenler bugün var olan uluslararası sistemin Vestfalya Antlaşması (Westphalia) ile başladığını belirtmektedirler. Hatta birçok tarihçi modern çağın başlangıcı olarak bu anlaşmayı kabul eder.

Şehirlerin örgütlenmesi bu süreçte yeni siyasi ve toplumsal düzenin merkezinde yer aldı. Üretim bu yeni ekonomik düzenin merkezi ve dayanak noktasını oluşturdu. Böylece toplumsal değişim bir kavram olarak yerini ve alanını belirledi. Değişim endüstri devrimi sonrasında hem hız kazandı hem de bir ideoloji haline gelerek toplumsal gelişme adını aldı. Böylece kolonyalizme doğru seyir AVRUPA İÇİN HIZ KAZANDI.

Aydınlanma Hareketi, 18. yüzyılda Kıta Avrupa'sında ortaya çıkmış ve insanları esasta 'kötü' ve bu niteliği ile 'köleleştirici' olduğuna inanılan mit, önyargı ve hurafenin (dolayısıyla da dinin) temsil ettiğine inanılan "eski düzen"den kurtararak, yine esasta "iyi" ve "özgürleştirici" olduğu çekincesiz kabul edilen 'aklın düzeni'ne sokmayı temel amaç olarak benimsemiştir. 

Ancak aklın düzeni zamanla o kadar tabu haline gelmiştir ki 'iyi' ve "özgürleştirici" bir kavram OLAN AKIL, ''egemen akıl'' haline gelmiş yen bir sınıf belirlemiş ve bu defa bu çerçevenin dışında kalanları köleleştirmiştir.

Devam edecek…

 
Arda Karani / diğer yazıları
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

13.09.2020, 13.09.2019, 13.09.2018, 13.09.2017, 13.09.2016, 13.09.2015, 13.09.2014, 13.09.2013, 13.09.2012, 13.09.2011, 13.09.2010, 13.09.2009, 13.09.2008, 13.09.2007, 13.09.2006, 13.09.2005, 13.09.2004, 13.09.2003, 13.09.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.