HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 23 EKİM 2021, CUMARTESİ

Sen kimin safındasın?

12.07.2016 00:00:00
Muaviye kimdir? El cevap: Başka çaresi kalmadığı için Müslüman olmuş Ebu Sufyan'ın oğlu, İmam Hüseyin (a.s.) ve Şialarının katili Yezid'in babasıdır. 
Peki, Muaviye'yi nasıl bilirsiniz? Bu sorunun yanıtını arzu ederseniz beraber mukayese edelim.
Allah-u Teâlâ, İsra suresi 60. ayette şöyle buyuruyor: "Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'ân'da lanetlenen ağacı, ancak insanları sınamak için meydana getirdik. Biz de onları korkuturuz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamaz."
İmam Sa'lebi, İmam Fahr-u Razi ve diğer müfessirlerin rivayet ettiğine göre Peygamber (s.a.a) rüya âleminde Beni Ümeyye'nin maymunlar şeklinde kendi minberine çıkıp indiğini gördü, Cebrail bunun üzerine mezkûr ayeti nazil etti. (Bu ağaçtan kasıt Beni Ümeyye soyudur).
Allah-u Teâlâ, başı Ebu Süfyan ile Muaviye olan Beni Ümeyye'yi lanetlenmiş bir ağaç olarak zikretmiştir; dolayısıyla bu ağacın bir dalı da Muaviye'dir.
Allah (c.c.), Muhammed Suresi 22 ve 23. ayetlerde şöyle buyurmaktadır: "(Ey münafıklar!) Artık iş başına gelir de yeryüzünde bozgunculuk eder ve yakınlarınızı kestirip doğratır mısınız? İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör etmiş olduğu kimselerdir."
Bu ayet açıkça yeryüzünde fesat çıkaranları ve yakınları kestirip doğrayanları lanetlemektedir. Muaviye'den daha büyük bozgunculuk eden ve yakınları kestirip doğratan kim vardır? Onun hilafeti zamanında çıkardığı fitneler herkesçe bilinmektedir. Ayrıca lanetli olduğunun diğer bir delili de yakınları kestirip doğratmasıdır.
Yine Allah (c.c.) Ahzab suresi 57. ayette de şöyle buyuruyor: "Allah ve Resulünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır."
Şüphesiz Hz. Ali'ye ve Peygamber (s.a.a)'in iki reyhanı Hasan ve Hüseyin'e ve has sahabisi Ammar ve diğerlerine eziyet etmek de Peygamber'e eziyettir. Dolayısıyla bu ayete göre de o mukaddes insanlara eziyet eden Muaviye, dünya ve ahirette lanetlenmiştir.
"Muaviye'nin katl ve cinayet defteri bir hayli kabarıktır. Hz. Resûlullah (s.a.a)'in sevgili sahabisi Hicr bin Adiyy ile altı yiğit arkadaşı, Muaviye'nin resmi emriyle Merc-i Uzra'da şehit edildi." (Sahih-i Müslim c.1, s.258-259; Sahih-i Buhari c.1). 
Muaviye, Malik el-Eşter'i Mısır yolunda zehirli balla zehirletip öldürttü, sonra da minbere çıkıp şöyle dedi: "Ali'nin iki arkadaşı vardı, birinin işini Sıffin'de (Ammar bin Yasir'i) bitirdim, diğerininkini (Malik el-Eşter'i) bugün." (Tarihü't-Taberi c.4, s.187; İbn-i Esir, c.3, s.233).
"Muaviye, planlarını uygulayabilmek için Abdurrahman bin Halid bin Velid'i de zehirletti." (Corci Zeydan, Medeniyet Tarihi, c.4, s.83). 
"Muaviye, Hz. Ali tarafından Mısır'a vali tayin edilen Muhammed bin Ebi Bekir'i öldürtüp cenazesini bir eşeğin cesedine karnını yarıp koyarak yaktırdı."  (Tarihü't-Taberi c.4, s.171; Corci Zeydan, Medeniyet Tarihi, c.4, s.83). Muhammed bin Ebi Bekir, Ali şiasıdır. İlk halife Hz. Ebubekir'in oğludur. Hilafet makamının, babasının veya diğerlerinin değil İmam Ali'nin olduğunu savunanlardandır.
"İbni Teymiyye diyor ki: Muaviye İmam Hasan'ın zehirlemek için emir verdi." (Minhacü's-Sünnet c.2, s.225 Kitâl Ba'duhum Ba'da Babı).
Yukarıda Muaviye'nin, Peygamber Efendimizin sahabilerinden Hicr bin Adiyy'i ve Peygamber Efendimizin "oğlum" dediği mübarek insan İmam Hasan'ı öldürdüğü hakkındaki kaynakları gördük. 
Bugünlerde Ehli Beyt dostu ve âlimi Prof. Dr. Haydar Baş'a "sahabilere dil uzattı" iftirasını atan, sahabe dostu görünen ama bununla uzaktan yakından ilişiği olmayanlara söylüyorum: 
Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Kim bir mü'mini kasten öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır." (Nisa, 4/93). Şimdi Muaviye ayete göre böyle ise, onu sevenler nedir? Buhari ve Müslim, Abdullah b. Mes'ud'dan rivayetle şu hadîsi naklediyorlar: "Kişi sevdiği ile beraberdir." (Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165). Yani kısaca sen, Allah'ın lanetlediğinin yanında olacaksın, dil uzatmaya kalktığın Prof. Dr. Haydar Baş ise Ehl-i Beyt'in yanında. 
 
M. Haydar AKYAVUZ / diğer yazıları
- ‘Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık’ / 30.05.2020
- Anneler Günü’nde Ebe Anne / 12.05.2020
- O bir davetçiydi / 10.05.2020
- Kardeşlerim / 27.04.2020
- Amerika kaybedecek! / 10.01.2020
- Röportaj: CHP İl Gençlik Başkanı Ali Rıza Tufan / 21.12.2018
- Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) / 18.12.2018
- Şıkşıkiye Hutbesi / 27.10.2018
- Kahrolsun bazı şeyler / 04.05.2018
- Üniversiteme dokunma / 29.04.2018
- Bağımsız Türkiye için BTP / 28.04.2018
- Gençler akın akın Deist oluyor / 08.04.2018
- Kürtler Türk'tür / 27.03.2018
- TRT Atatürk / 18.03.2018
- Tarihteki en ilginç olay nedir? / 14.03.2018
- Sesli zikir Allah'ın emridir / 17.02.2018
- Ali Haydar Nezir / 28.01.2018
- Ayasofya ve Atatürk / 20.01.2018
- Türkmen ili Doğu Anadolu / 16.01.2018
- Milli ibadettir 'Hoş Geldin Atatürk' / 15.12.2017
- Tekrar Mustafa Kemal / 13.11.2017
- Ebe Ayşe Anne / 07.11.2017
- Türkiye'yi bekleyen tehlikeli günler / 03.11.2017
- Türkiye nereye doğru gidiyor? / 02.11.2017
- İmam Musa el-Kâzım her dili bilirdi / 17.10.2017
- Kürt kelimesinin anlamı ve Türkçe / 08.10.2017
- Musa el-Kâzım'a itaatsizliğin sonu / 04.10.2017
- Hz. Ebu'l-Fazl Abbas (a.s.) / 02.10.2017
- Kürtler ve etnik ayrılıkçılık / 26.09.2017
- Türkiye O'nu konuşuyor / 12.09.2017
- Akşemseddin onu neden terk etti? / 19.08.2017
- İstanbul'un Fethi hadisi uydurmadır / 17.08.2017
- Atatürk'ü ağlatan üç şey / 14.08.2017
- Resûlullah Atatürk ile birlikte / 13.08.2017
- 'Hazreti Mustafa Kemal Paşa' / 11.08.2017
- Derviş Atatürk'e malum oldu / 09.08.2017
- Türkiye'de alkol ve manevi boşluk / 31.07.2017
- Ehl-i Beyt'i sevmiyorsunuz / 13.06.2017
- Penceremiz karanlık mı? / 19.05.2017
- 'Minnettar simgesi' neyin nesi? / 18.05.2017
- İyi ki doğdun ey Ali! / 11.04.2017
- Müslüman milletin Müslüman babası / 08.04.2017
- Ali bin Ebû Tâlib / 05.04.2017
- Dindar Atatürk ve namaz / 20.09.2016
- Hafız Atatürk ve Kur'an-II / 18.09.2016
- Hafız Atatürk ve Kur'an-I  / 17.09.2016
- FETÖ'nün sızamadığı kurumlar / 26.08.2016
- Milli Görüş'ten diyalog fitnesi (2) / 05.08.2016
- Milli Görüş'ten diyalog fitnesi (1) / 04.08.2016
- Haydar Hoca'nın feraseti / 02.08.2016
- Şimdi Suriyeli olmak vardı! / 14.07.2016
- Sen kimin safındasın? / 12.07.2016
- Hiç görmüyor musunuz? / 23.06.2016
- Arayış içinde / 17.06.2016
- Atatürk'e iftira atanlar! / 11.06.2016
- Dindar Mustafa Kemal / 05.06.2016
- İnsanların kalbini kazanmak / 07.05.2016
- İmam Musa el-Kâzım (a.s.) / 05.05.2016
- Zikrullâh eşkıyayı asfiyâ yapar / 25.04.2016
- Aslında bal gibi anladılar / 20.04.2016
- Türkiye'de yalnızca iki tane var! / 01.04.2016
- Allah'ın Aslanı İmam Ali / 29.03.2016
- Cennet'i hak edenler / 28.03.2016
- Her şey ters yüz oldu / 23.03.2016
- Bilge Kağan'dan Haydar Hoca'ya / 19.03.2016
- Yüzünü dizine sürdü! / 13.03.2016
- İmam Ali ve Atatürk / 12.03.2016
- Kaymakam geliyor kitapları kaldırın! / 27.02.2016
- Matem tutmak haram mı? / 23.02.2016
- Hz. Fâtıma'ya yapılanlar / 15.02.2016
- Sahabe dokunulmaz mı? / 14.02.2016
- Mesele barajı değil, Sırat'ı geçmek / 04.02.2016
- O bir Ay'dır, aydınlatır / 29.01.2016
- Siyaset sanatı / 27.01.2016
- Biz nereye secde etmişiz? / 24.01.2016
- Hayırdır inşaallah / 23.01.2016
- Artık Türkiye'nin yeri biliniyor! / 17.01.2016
- Siyaset mahkemesi / 29.12.2015
- Eksik İslam kayıp gençlik / 22.12.2015
- İyi ki vardın! İyi ki varsın! / 11.12.2015
- Bid'at üstüne bid'at / 01.12.2015
- Atatürk'e bühtan ve Haydar Hoca / 24.11.2015
- Elini mi vereceksin yoksa gönlünü mü? / 20.11.2015
- Neden 'Hünkar' Hacı Bektaş-ı Veli? / 15.11.2015
- Değişmez ilk üç madde değiştirilebilir mi? / 10.11.2015
- İslam limanı / 26.10.2015
- Söyle o diktatöre / 10.10.2015
- Mitingden sonraki milli hassasiyet(!) / 22.09.2015
- Müslüman olduğunu hatırlatmak! / 15.09.2015

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

12.07.2015, 12.07.2014, 12.07.2013, 12.07.2012, 12.07.2011, 12.07.2010, 12.07.2009, 12.07.2008, 12.07.2007, 12.07.2006, 12.07.2005, 12.07.2004, 12.07.2003, 12.07.2002, 12.07.2001, 12.07.2000, 12.07.1999, 12.07.1998, 12.07.1997


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.