HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 17 AĞUSTOS 2022, ÇARŞAMBA

Vakıflar Yasası iptal edilmeli

01.04.2008 00:00:00
200'ü aşkın bilim adamı ve aydın, AKP'nin AB talimatıyla çıkarttığı Gayr-ı Müslimlere ilişkin Vakıflar Yasası'nın iptal edilmesini talep etti

 

Çeşitli üniversitelerde görev yapan 200'ü aşkın akademisyen ve aydın, haftasonu Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısıyla AKP hükümetinin çıkarttığı Gayr-ı Müslim ve ecnebilere ilişkin Vakıflar Yasası'nın Anayasa'da vurgu yapılan milli menfaatlerimize ve devletin kuruluş senedi olan Lozan anlaşmasına aykırı olduğunu ifade ettiler. Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu tarafından açıklanan bildiride, yasanın acilen iptal edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Basın toplantısına, Prof. Dr. Ata Selçuk olmak üzere birçok bilim adamı ve aydın bizzat iştirak etti.200'ü aşkın bilim adamı ve aydın adına kamuoyuna bir bildiri deklare eden Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu, Vakıflar Yasası'nın iptal edilmesini talep eden bildiriyi, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine mensup 130'den fazla bilim adamı ve farklı mesleklere mensup 100'ü aşkın aydının desteklediğini belirtti.Prof. Dr. Arslanoğlu, 100' kişiye yakın vekilin iktidara mensup olmak üzere TBMM'deki 231 milletvekilinin oylamaya katılmadığına dikkat çekerek, "Bu tutum bile çıkarılan yasanın Türk milletinin aleyhinde olduğunun kanıtı olsa gerektir" dedi. Bilim adamları ve aydınların bildirisinde şöyle denildi:"Bilindiği gibi "Vakıflar Yasa Tasarısı", 27 Şubat'ta yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, Türkiye'nin ihtiyaçlarından değil, Batılı bazı kuruluşlar ile AB'nin dayatmaları sonucu çıkarılmıştır? AB,  kendisi böyle bir yasaya sahip değildir.Vatikan benzeri din devletine zemin?Bu yasa, azınlık vakıflarını bir hayır kurumu olmaktan çıkarıp ticari kuruluşlar haline getirmektedir. Oysa Yunanistan'ın çıkardığı Yeni Vakıflar Yasası, oradaki Türk azınlığın vakıflarını,  sadece bir hayır kurumu olarak kabul etmektedir.       Yeni Vakıflar Yasası ile azınlık cemaat vakıfları, hiçbir resmi kurumdan izin almaksızın sınırsız mal edinebilecek, sınırsız bağış alabilecek ve yurtdışında sınırsız örgütlenebilecektir. Bu durumda, azınlık vakıfları aracılığıyla İstanbul'da Vatikan benzeri bir din devletinin altyapısı oluşturulabilir.  Gayr-ı Müslimlere özel imtiyazOsmanlı Devleti'nin Tanzimat ve Islahat fermanları ile gayrimüslimlere tanıdığı ayrıcalıklar Lozan Anlaşması ile kaldırıldığı halde bu yasa ile geri getirilmektedir. Şöyle ki, gayr-ı müslimler, vatandaş olarak sahip oldukları hakların yanında Türk ve Müslümanların sahip olmadıkları emsalsiz bir ayrıcalık elde edebileceklerdir. Oysa ki,  bu yasa ile Müslüman bir dini topluluğa ait eski vakıfların, aynı şekilde eskiden kalma azınlık vakıfları gibi yeni mal edinmesi, dışarıdan bağış alması, işletme ve şirket kurması gerçekte imkansızdır. Bu ise eşitlik Anayasanın ilkesine aykırıdır.Yine bu yasa ile yabancılar da Türkiye'de vakıf kurabilecek, şube açabilecek ve  sınırsız mal edinebileceklerdir. Buna göre yabancılar, bu vakıflar aracılığı ile - göstermelik sınırlamaları kolayca aşıp - Türkiye'nin tamamını satın alabilirler. Nitekim Osmanlı'nın 1867'de çıkardığı "Yabancıların Gayri Menkul Edinimine Dair Kanun" ile 1878'de İzmir'deki tarım topraklarının tamamı, 41 İngiliz tüccarın eline geçmiştir.Ecnebiye dilediği gibi at oynatma hakkıAyrıca bu yasaya dayanarak AB, Soros, Kiliseler Birliği ve yabancı istihbarat servisleri Türkiye'de serbestçe faaliyette bulunabilirler ve hatta Türkiye'deki partilerden bazıları tamamen bu kuruluşların güdümüne girebilirler. Sonuçta Türkiye, ekonomik ve siyasal bağımsızlığını tamamen  yitirebilir. Böyle bir yasa, Türkiye'den başka hangi ülkede vardır?Sonuç olarak bu yasa, Türk milletinin çıkarlarına T.C. Anayasasına, Lozan Anlaşmasına aykırıdır. Anayasa Mahkemesi'nin bu kanunu iptal etmesini istiyoruz. Eğer T.B.M.M. yeni bir yasa yapmakta ısrarlı ise bunun Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz"Destekleyen bilim adamı ve aydınlardan bazıları şöyle:             DESTEKLEYEN BİLİM ADAMI VE AYDINLARDAN BAZILARI:

1. Prof. Dr. Afitap Anıl G.Ü. Tıp Fakültesi 2. Prof. Dr. Ata Selçuk F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi (emekli)3. Prof. Dr. Güler Somer G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 4. Prof. Dr. Ali Esat Karakaya G.Ü. Eczacılık Fakültesi 5. Prof. Dr. Alpaslan Işıklı A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 6. Prof. Dr. Arslan Akgünlü E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 7. Prof. Dr. Ayhan Çıkın Muğla Ü. Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü8. Prof. Dr. Ayşe Uygur M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 9. Prof. Dr. Ayşe Yüce D. Ü. Tıp Fakültesi10. Prof. Dr. Bilge Hapçıoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi11. Prof. Dr. Cafer İbanoğlu E.Ü. Fen Fakültesi 12. Prof. Dr. Cemalettin Şahin G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 13. Prof. Dr. Cihat Küçükhüseyin İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 14. Prof. Dr. Deniz Gökengin  E.Ü Tıp Fakültesi 15. Prof. Dr. Duygu Tosyalı E.Ü. Fen Fakültesi 16. Prof. Dr. Eser Y. Sözmen E.Ü. Tıp Fakültesi17. Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş Balta Limanı Kemik Hastalıkları Hastanesi 18. Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 19. Prof. Dr. Fatma Öztürk G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 20. Prof. Dr. Firdevs Gürer O.G.Ü. Tıp Fakültesi 21. Prof. Dr. Ferhan Girgin Sağın E.Ü. Tıp Fakültesi22. Prof. Dr. Funda Babacan M.Ü Tıp Fakültesi 23. Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü24. Prof. Dr. Güler Ülkü G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 25. Prof. Dr. Hakan Zengil G.Ü. Tıp Fakültesi 26. Prof. Dr. Halide Sarıoğlu G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 27. Prof. Dr. Haluk Eraksoy İ.Ü. Tıp Fakültesi 28. Prof. Dr. Hasan Tunç G.Ü. Hukuk Fakültesi 29. Prof. Dr. H. İbrahim Ünal G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 30. Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi31. Prof. Dr. Kayhan Kantarlı. Ege Üniversitesi 32. Prof. Dr. Kürşat Yıldız K.Ü. Tıp Fakültesi 33. Prof. Dr. Mehmet Akgün P.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 34. Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu İstanbul Üniversitesi 35. Prof. Dr. Melih Ertan Çınar E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 36. Prof. Dr. Mustafa Argunşah Erciyes Üniversitesi 37. Prof. Dr. Mustafa Turan G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 38. Prof. Dr. Muharrem Babacan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 39. Prof. Dr. Necla Nişli E. Ü. Tıp Fakültesi (Emekli)40. Prof. Dr. Neriman Akyolcu  İstanbul Üniversitesi 41. Prof. Dr. Nevzat Kavcar. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi 42. Prof. Dr. Nevzat Özkan Erciyes Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 43. Prof. Dr. Nezihe Şentürk  G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi44. Prof. Dr. Nizamettin Aktay  G.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 45. Prof. Dr. Nur Onar O. M. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 46. Prof. Dr. Nurşen Mazıcı M. Ü. İletişi Fakültesi 47. Prof. Dr. Onur Ural S. Ü. Meram Tıp Fakültesi48. Prof. Dr. Osman Şadi Yenen İ.Ü. Tıp Fakültesi 49. Prof. Dr. Ömer  L. Değirmenci E.Ü Fen Fakültesi50. Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu. İ.Ü. Orman Fakültesi51. Prof. Dr. Özer Ozankaya A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 52. Prof. Dr. Pekcan Ungan H.Ü. Tıp Fakültesi 53. Prof. Dr. Recep Güneş İnönü Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 54. Prof. Dr. Sabri Özaydın M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 55. Prof. Dr. Senay Taşcıoğlu G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 56. Prof. Dr. Serap Erdem Kuruca İ.Ü. Tıp Fakültesi, İ. Ü. Ö.Ü.D. Başkanı  57. Prof. Dr. Sina Akşin A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi58. Prof. Dr. Tacıser Onuk G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 59. Prof. Dr. Tayyip Duman G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 60. Prof. Dr. Tolga Yarman Okan Üniversitesi 61. Prof. Dr. Yahya Karaman G.Ü. Tıp Fakültesi 62. Prof. Dr. Zahide İmer G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi63. Prof. Dr, Zeki Aytaç G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 64. Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar Yıldız Teknik Ü. İnşaat Fakültesi 65. Doç. Dr. Alev Çakmakoğlu Kuru G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 66. Doç. Dr. Ali Akyıldız Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 67. Doç. Dr. Ali Rıza Odabaşı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi68. Doç. Dr. Ali Yakıcı G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 69. Doç. Dr. Aydın Dalgıç G.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi 70. Doç. Dr. Birsel Oruç Aslan Doğu Akdeniz Üniversitesi 71. Doç. Dr. Cüneyt Akalın M.Ü. İletişim Fakültesi  72. Doç. Dr. Çiğdem Seçkin Gürel H.Ü. Mühendislik Fakültesi 73. Doç. Dr. Deniz Çetiner G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi74. Doç. Dr. Fatih Yılmaz   İ.Ü. İktisat Fakültesi 75. Doç. Dr. Gülay Tutar G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 76. Doç. Dr. Güzin Subaşı G. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 77. Doç. Dr. H. Feriha Akpınarlı, G. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 78. Doç. Dr. Kadriye Akgün Dar İ.Ü. Fen Fakültesi 79. Doç. Dr. Kaya Kılıç  Haydar Paşa Numune Hastanesi 80. Doç. Dr. Kenan Has Hitit  Ü. İlahiyat Fakültesi 81. Doç. Dr. Mehmet Güven G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 82. Doç. Dr. M. Fatih Köksal A. E. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 83. Doç. Dr. Mehmet Tevfik Özcan  Y.Ü.Hukuk Fak.84. Doç. Dr. Murat Argon E.Ü. Tıp Fakültesi 85. Doç. Dr. Naciye Yıldız G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi86. Doç. Dr. Nadir Gülekon G. Ü.  Tıp Fakültesi87. Doç. Dr. Nesrin Zeynep Ertan İ.Ü. Tıp Fakültesi 88. Doç. Dr. Nilgün Çeriklioğlu. M.Ü. Tıp Fakültesi 89. Doç. Dr. Özge Uzun Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 90. Doç. Dr. Seyit Mehmet Kayacan İ.Ü. Tıp Fakültesi 91. Doç. Dr. Süheyla Hilmioğlu Polat E.Ü. Tıp Fakültesi 92. Doç. Dr. Yaşar Methibey G.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 93. Doç. Dr. Zekiye Kutlusoy U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 94. Doç. Dr. Zühal Yüksel G.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi 95. Yrd. Doç. Dr. A. Rıfat Güzey  Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi96. Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ertaş G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 97. Yrd. Doç. Dr. Aynur Soydan Erdemir İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi A.B.D.98. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Füsun Öksüzoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 99. Yrd. Doç. Dr. Ekrem Çiçek  S.D.Ü. Tıp fakültesi 100. Yrd. Doç. Dr. Figen Köseoglu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi101. Yrd. Doç. Dr. H.Fatma Şener G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 102. Yrd. Doç. Dr. Gürsen Topses G.Ü. Eğitim Fakültesi 103. Yrd. Doç. Dr. H. Ömer Beydoğan A. E. Ü. Eğitim Fakültesi 104. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kısaç G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 105. Yrd. Doç. Dr. İlhan Oktar  G.Ü. Ankara Meslek Yüksekokulu 106. Yrd. Doç. Dr. Kemal Koçak Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 107. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güçlü G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 108. Yrd. Doç. Dr. Meliha Yılmaz G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 109. Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu110. Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kendirli  Hitit Üniversitesi Çorum İ.İ.B.F 111. Yrd. Doç. Dr. Serap A. Şirvancı  M.Ü. Tıp Fakültesi112. Yrd. Doç. Dr. Şakir Berber G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 113. Dr. Beyhan Zabun G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 114. Dr. H. Müjde Ayan M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi 115. Dr. Hacer Deniz Arısu G.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 116. Dr. Hatice Demirbaş Başkent Üniversitesi 117. Dr. İlyas Okan G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 118. Dr. Mustafa Aksoy M.Ü. Eğitim Fakültesi 119. Dr. Mustafa Canbazoğlu U.Ü. Tıp Fakültesi 120. Dr. Taner Bozkuş G.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu121. Dr. Melahat Sönmez  Akıl ve Sinir Hastalıkları Uzmanı 122. Dr. Melek Karademir (Hekim)123. Dr. Raşit Şimşik (Hekim)124. Dr. Salih Türkyılmaz (Uzman Hekim) 125. Dr. Zeynep Kotan Psikiyatrist 126. Dr. Zuhal Özen127. Diş Tabibi Nesrin Günel İçay 128. Beyazıt Kahraman Y.T.Ü. Türk Dili Edebiyatı Bölümü 129. Burcu Öztürk Öğretim Görevlisi 130. Derda Solak, Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi 131. Hatice Zık Öğretim Görevlisi G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi 132. Nejat Oymak A.E.Ü. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 133. Suay Karaman Öğretim Görevlisi G.Ü. Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu 134. Nuran Sönmez Atılım Üniversitesi 135. Ömer Işık Öğretim Görevlisi Gazi Üniversitesi 136. Ekrem Ziya Duman Araştırma Görevlisi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi 137. Evren Onay Uygar Araştırma Görevlisi İ.Ü. Fen Fakültesi 138. Umur Işık Araştırma Görevlisi G.Ü. İletişim Fakültesi  139. Cumhur Utku 140.  Emekli Albay 141. Mehmet Çetin Emekli Albay142. Ömer Lütfi Taşçıoğlu Emekli Kurmay Albay143. Engin Öğüt Emekli  Yarbay 144. M. Galip Grebene Emekli  Dz. Kd. Binbaşı 145. Sabri Tandoğan Emekli Danıştay Üyesi 146. Hasan  Ömer  Özdönmez Hür Demokratlar Fikir Kulübü Derneği Genel   B.147. Hasan Ulubatlı TSR Ulusal Dayanışma ve Araştırma Bilgi Grubu Yön. Kur. Üyesi148. Önder Toker Milletim ve Atatürk Milliyetçileri Grubu Kurucusu 149. Ahmet Sönmez T.T.K. Kurul Üyesi 150. Alper Çağlayan Devlet Malzeme Ofisi Emekli Bölge Müdür Yardımcısı 151. Ahmet Şişman Sanat Yönetmeni152. Atilla Terzi İstatistikçi153. Suat Yentır154. Lütfullah Önder Avukat 155. Fatma Deniz Mert Avukat 156. Yeşim Ünal Avukat157. Zülüf Arslanoğlu Avukat158. Mustafa Buguçam Noter Konya-Bozkır 159. Burak Tulay Elektronik Mühendisi 160. Dilek Uyar Mimar 161. Canan Arslanoğlu Emekli Öğretmen 162. Fatih Özcan Emekli Tarih Öğretmeni 163. Gönül Güngör Öğretmen 164. Hüseyin Hastaoğlu Öğretmen 165. Kaan Öztutgan Uluslararası Gemi Makinisti166. Mahiye Morgül Eğitimci Yazar 167. Turhan Feyizoğlu Gazeteci-Yazar168. Başak Tulay Elektronik Mühendisi 169. Mehmet Akçay Jeoloji Mühendisi 170. Nurcan Tüfekçi  Em. Kim . Müh.171. E. Tuba Tuncali Mimar 172. Canan Karataş T. Vakıflar Bankası Müdür Yardımcısı 173. Caner Elçi  Elektronik Mühendisi 174. Caner Yatar Ekonomist Tasarım Proje Uzmanı 175. Reyhan Öneren İzmir-Dilbilim Öğretmeni176. Sabahattin Gürler İstatistikçi 177. Ahmet Bayraktar  Öğretmen 178. Filiz Koca Tortamış Felsefe Öğretmeni 179. Mehmet Çağdaş Yenici Felsefe Öğretmeni 180. Mehmet Ali Dombaycı Felsefe Öğretmeni181. Nilay Koç Felsefe Öğretmeni 182. Ömer Faruk Hüsmüllü Emekli Öğretmen 183. Selda Çiftçi Felsefe Öğretmeni 184. Selim Uçak Felsefe Öğretmeni 185. Sibel Tosun Felsefe Öğretmeni 186. Saadet Yurdatapan Felsefe Öğretmeni 187. Şükriye Dombaycı Felsefe Öğretmeni188. Tarık Yıldırım  Felsefe Öğretmeni 189. Yunus Dümen G.Ü. Mez. Vakfı Başkanı 190. Türkan Fırıncı G.Ü. Felsefe Doktora Öğrencisi 191. Yusuf  Yalaniz Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi 192. Ahmet B.Garipagaoglu193. Ahmet Yaşar Özdemir 194. Alp Ökdem195. Belgin Taşdelen  196. Cefa Sefa 197. Cihan Alta198. Doğan Demirörs199. Emre Çıtak 200. Ender Karakoç201. Erhan Kala202. Esra Hoşhan203. F.Dilek Bahar 204. Fırat Ergül205. Gülşah Kurt 206. Gürhan Sodan207. Halide Gök 208. Hayriye Soylu 209. Hilal Gültepe 210. Hüseyin Özdinç Ötgen 211. Kadir Potuk 212. Kamuran Özer 213. Kevser Külahçıoğlu214. Kubilay Albayındır 215. Levent Aciöz216. Mehmet Sevgili217. Mesut Eroğlu 218. Murat Gök219. Murat Kılıç220. Mustafa Mithat Denli 221. Mustafa Ünal 222. Nuri Kale 223. İsil Bese 224. Onur Taşkın 225. Ömer Faruk keskin 226. Rıza Adaleti 227. Saadet Kumkale 228. Selçuk Kendirli 229. Sinem Gül Uçar230. Suna Acıöz231. Süleyman Akdemir232. Şule Çil 233. Turgut Civelek 234. Umut Özlü 235. Vedat Tolga236. Yılmaz Erim 237. Yusuf Ziya Topaloğlu238. Zekiye Sürmeli 239. Zerrin Ertürk

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

01.04.2007, 01.04.2006, 01.04.2005, 01.04.2004, 01.04.2003, 01.04.2002, 01.04.2001, 01.04.2000, 01.04.1999, 01.04.1998, 01.04.1997, 01.04.1996, 01.04.1995, 01.04.1994, 01.04.1993, 01.04.1992, 01.04.1991, 01.04.1990, 01.04.1989


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.