HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Yeni Mesaj okurlarına-I

01.11.2012 00:00:00
Her toplumu ayakta tutan ve her inancın, vakıanın, hadisenin, haberin, bilginin, bid'at, hurafe ve yanlışlardan uzak kalmasını sağlayan bir takın etkenler vardır. Onlardan bir tanesi "doğru, ilkeli ve tarafsız haber"dir.
Dolayısıyla doğru ve ilkeli haber çok önemlidir. Zira yanlı yanlış haberler ile insanlar eğriyi doğru, nar-ı nur, münker-i maruf, kötüyü iyi olarak görür. Nitekim haber ve bilgi kirliliğinin yaşandığı ve yanlı kalemlerin çoğaldığı bu günlerde bunu çok daha net olarak görmek mümkündür. Yanlı yanlış kalemlerden dolayı artış kaydeden kirli bilgiler ve haberlerden dolayı insan izlediği haber kanalına, okuduğu gazeteye çok dikkat etmeli ve bunlar arasında titizlikle seçim yapmalıdır. Seçim yaparken hangisinin kişinin inanç, kültür, milli ve tarihi değerleri ile iç içe olduğunu gözlemlemelidir. Bir televizyonun, gazetenin asli vazifesi hitap ettiği toplumun değerlerini bilmesi, o değerleri gözetmesi ve bu doğrultuda doğru ve nitelikli iş yapmasıdır. Yapılan hizmet, unvanı ne olursa olsun bu doğrultuda olduğu zaman, özelde "Allah rızası" genelde ise "Hz. Fahr-i Kâinat Efendimiz" ile "Ehlibeyt'in ideallerini" prensip ve ilke edinmelidir. Elbette bugün bu uğurda yapılan mücadele dünyada mücadelelerin en zoru, en ağırı ve bir o kadar da en faziletlisi olanıdır. Bugün eli kalem tutanların, yazanların, konuşanların, imkân sahiplerinin İslam ümmetine olan vazife ve sorumlulukları dünden çok daha fazladır. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, ölçülerden ve inanç değerlerinden ödün vermeden bu vazifeleri yapanların mükâfatları Allah katında mahfuz olacaktır elbet. Şuurlu bir Müslüman vazifesi-sorumluluğu ile mükellef olduğunu bilir. Zira her Müslüman vazife ile mükelleftir netice ile mükellef değildir. Bize düşen vazifelerimizi yapmaktır, netice ise Allah-u Teâlâ'nın iradesi dâhilindedir.
Şimdi gelelim asıl konuya: İslam ümmetinin birliğini, dirliğini, ülke çıkarlarını, toplumsal saadeti, sülhu ve sefayı kendisine şiar edinen Yeni Mesaj gazetesi, ekibi ve yazarları bu şiarlar uğrunda her geçen gün biraz daha fazla azim ve kararlılıkla hizmetlerini sürdürmektedirler. Onlar vazife ve sorumluluklarını "bir gün hesap vereceğim" düşüncesi ile yapmakta ve Yeni Mesaj gazetesi aracılığı ile derslerini, mesajlarını her gün halka ulaştırmaktadırlar. Tabi ki bu hizmetleri yaparken zorluklarla da karşılaşmıyor değil Yeni Mesaj ve zahmetkeşleri.
Evet, "Yeni Mesaj" ezber bozan bir gazete…
"Yeni Mesaj" sözde muhafazakârların değil özde muhafazakârların bugüne kadarki ezik ruh hallerinden sıyrılmalarını, ikinci plana atılmaktan, azınlıkların yok sayılmasından kurtulmalarını dilediği ve bunları şiar edindiği için birileri tarafından unutulmaya çalışılıyor.
Yeni Mesaj ulaşabildiklerine, okurlarına daima; emperyalizme, siyonizme, İslam ümmetinin ve coğrafyasının kaynaklarını sömürmek isteyenlere karşı gevşek durdukça, müsamahakâr oldukça, geri adım attıkça üzerinize gelirler, köpek gibidirler; korktuğunuzu anladıkları an diş geçirmek için saldırırlar" mesajını verdiği için bazı kesimleri rahatsız ediyor.
İslam'a göre domuz eti, zina haram. Bunların yasallaşmasını Müslümanların yozlaştırılması olarak nitelendiren "Yeni Mesaj”, birileri tarafından elbette istenmeyecektir. Çünkü görevini, taviz vermeden, eğilmeden, bükülmeden yerine getiriyor.
Anlaşılıyor ki, şiarlardan, ilkelerden taviz vermedikçe, değerlerden ödün vermedikçe razı olmazlar birileri. "Yeni Mesaj" bu gerçeği çok iyi bildiğinden ısrarla ilke, şiar, ölçü, ilahi kıstas diyor ve başka bir şey demiyor. Dünyadan, İslam âleminden, bölgemizde olup bitenlerden doğru ve ilkeli haberler veren, nitelikli yazarları ile İslami kıstaslar ve kardeşlik değerleri ile köşe yazılarını kaleme alan, inanç, kültür ve milli değerlerine yoğunlaşıp ümmetin birliği ve beraberliğini amaç edinen "Yeni Mesaj"ın halkın geniş tabanına ulaşmaması için gayret edenler var olabilirler. Bundan dolayı söz ettiğimiz değer ve ilkelere ve böylelikle "Yeni Mesaj"a gönül verenler bu doğrultuda ellerinden gelen çabayı esirgememelidirler.
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

01.11.2011, 01.11.2010, 01.11.2009, 01.11.2008, 01.11.2007, 01.11.2006, 01.11.2005, 01.11.2004, 01.11.2003, 01.11.2002, 01.11.2001, 01.11.2000, 01.11.1999, 01.11.1998, 01.11.1997, 01.11.1996, 01.11.1995, 01.11.1994, 01.11.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.