HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

AB uyum paketinin hedefi: Toprak bütünlüğümüz

03.08.2002 00:00:00
3 Kasım'da bir erken seçime gidilmesi için karar alan TBMM, şu sıralarda AB'ye uyum yasa paketini görüşüyor. Kopenhag Kriterlerinde içeriği belirlenen ve bizim u lusal programımızda yapmayı taahhüt ettiğimiz bu düzenlemelerin müzakereleri hararetli görüşmelerle halen devam etmektedir.

İlk olarak oylanması gereken "idamın terör suçları için kaldırılması" konusunda sert tartışmaların yapıldığı dünkü oturumda, gözardı edilen ve en az idam konusundaki madde kadar önemli bir diğer husus da paketteki "yabancılara ait vakıfların mülk ve toprak alma hakkını" düzenleyen maddedir.

Ülkemizdeki Yahudi, Ermeni, Rum ve Süryani vakıflarını kapsamı içine alacak bu uygulama eğer yürürlüğe girerse bu cemaatler Bakanlar Kurulu'nun onayladığı yerlerde toprak edinebilecekler.

Lozan Anlaşmasına göre, gayr-i müslim-müslim olarak belirlenen azınlık kavramı AB Kriterleri'ne göre etnik ayrım esasına dayanılarak belirlenmiştir. Devletler hukukunun karşılıklılık esasına göre ve bu yeni "etnik ayrım" kıstası dikkate alınarak AB'nin Türkiye'den beklediği, yabancı dernek ve vakıfların Türkiye'de şube açmalarına izin verilmesi; yabancı cemaat vakıflarının mülk ve toprak edinebilme hakkının tanınmasıdır.

13 Kasım 2001 tarihli Avrupa Komisyonu'nun bir kararı örnek teşkil edilerek talep edilen düzenlemede bu hakların kanunla güvence altına alınması da yer almaktadır. Böyle bir maddenin onaylanması, Rum, Ermeni ve Yahudilerin ülkemiz topraklarında öteden beri süre gelen "devlet kurma" heveslerine kanunî bir destek demektir.

İstanbul sur içinde Vatikanlaşmaya uğraşan bir Rum Devleti bu noktada artık kaçınılmazdır.

Van ve Ağrı civarında Büyük Ermenistan'ın Güneydoğu Anadolu'da Yahudilerin Arz-ı Mev'ud hayallerinin önü açılmış olacaktır. Bu cemaatlerin şu andaki mevcut kanunlar çerçevesinde şahıslar üzerinden gayelerine hizmet edecek merkezlerde fazla miktarda mülk edindikleri zaten bilinen hakikatlerdir. Paravan şirketler ve para ile kandırılan vatandaşlarımız aracılığıyla Arz-ı Mev'ud için GAP bölgesinde; ekümenik bir site din devleti içinse sur içi bölgesinde bu şekilde mülk ve toprak aldıkları gözden kaçmamaktadır.

Vakıflar yasamıza göre yabancı vakıfların bir karış dahi toprak edinebilmeleri kanunen imkânsızken ve bu düzenleme milli bütünlüğümüz düşünülerek hazırlanmışken, AB'ye uyum paketinde bu düzenleme rafa kaldırılarak ciddi bir tehlikeye zemin hazırlanmaktadır.

Bu düzenleme istenirken, Abdülhamit Han'dan para karşılığı alınamayan Ortadoğu topraklarını, onun ölümünden sonra Yahudilere satmak için yarışan Arap kardeşlerimizin şu andaki durumu hatırdan çıkarılmamalıdır. Bugün Filistin halkı atalarının para karşılığı sattıkları kendi topraklarında işgalci konumundadırlar. Dünya nezdinde de teker teker yok edilen savunmasız Filistin halkı yalnızlığa ve çaresizliğe mahkum edilmiştir.

Bu tür tehlikeli yasalara onay verilerek önü açılan yabancılar karşısında akıbetimiz Filistinliler'den farklı olamaz. AB ne ekonomik, siyasî, sosyal problemlerimizin çözümü; ne daha gelişmiş, modern bir ülke olmamızın garantisidir.

Kaldı ki, tüm şartlarını yerine getirsek dahi üyeliğe dahil edilmemiz risklidir. 1999 Helsinki Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde alınan ve altına siyasî irademizin imza attığı karar göre, "Aday ülke kendisinden AB'nin istediği tüm istekleri yerine getirmiş olsa bile, adayın AB içine alınması sorun yaratıyorsa, aday AB'ye alınamaz."

Bu ince strateji dikkate alınarak ve dahil edilmeme riskimiz de düşünülerek yasal düzenlemelere gidilmelidir.

İdamın terör suçları için kaldırılması veya yabancı vakıflara mülk ve toprak hakkının verilmesi, AB yolunda istenen siyasî tavizlerin ne ilki ne de sonudur.

Bu konularda Kıbrıs, Ege, Güneydoğu ile ilgili istenilenler ve yapılması beklenilenler eklenince, oynanan oyunun devletimizin masada paylaşımından başka bir şey olmadığı açıktır. Ulusal Program dikkate alınarak hazırlanan yeni Milli Güvenlik Belgesi de bu doğrultuda değerlendirilmelidir.

1997 yılındaki düzenlemesinde, "Yunanistan'la ilişkilerde tehdit algılamasına devam edilmelidir. ... Yunanistan'la çatışma çıkabileceği gözardı edilmemelidir" ifadelerine yer verilerek, Yunanistan dış tehdit sıralamasında 1. dereceye koyulmuştu. Bugün ise Yunanistan ve Suriye yakın tehdit kapsamından çıkarılmıştır.

Kurumlar ve partiler üstü bu belge, milli stratejilerimizin oluşturulmasında esas alınmaktadır. 1997 yılından bugüne ne değişmiştir ki, Yunanistan listeden silinmiştir? Kıbrıs, Ege, Kıta Sahanlığı sorunlarımızın hangisi halledilmiştir ki, Yunanistan listeden silinmiştir?

Silinen sadece listedeki Yunanistan değildir. Vazifesi milletin iradesini yansıtmak olan vekillerimizin AB istedi diye hafızası da silinmiştir. Binlerce şehidimize mal olan Kıbrıs ve Güneydoğu meselesi unutularak Yunanistan ve Apo affedilmek istenmektedir.

İşte bu sebeple Fener Rum Patriği Bartholomeus'un AB üye adalığımıza neden bizden çok sevindiğini anlayamamakta, AB'ye tam üyelikte onun bir eyaleti olarak kararlarını koşulsuz uygulamaktan başka bir vazifeye sahip olamayacağımızı görmemektedirler. Şu anda birlik taleplerini meclisimizde hür iradeyle tartışıp kabul ya da red yetkisi bulunan vekiller, eğer birlik üyesi olunursa bunların hiçbirini yapamayacaklarını akıl edememektedirler. AB rüyasında olmayan milletin hafızası ise kesinlikle silinmemiştir. İradesi ise kabulü için görüşülen bu maddeler kesinlikle değildir. Millet, iradesini anlamayan vekillere yakında, seçim sandığında bunu gösterecektir. Galiba, siyasi iradenin hafızası ancak o zaman yerine gelecektir.
 
Abdulkadir Baş / diğer yazıları
- Gerçekleri görebilmek / 05.11.2002
- Ezilen halklar Türk'ün adaletini bekliyor / 03.11.2002
- Türkiye'nin gerçek dostu var mı? / 02.11.2002
- AB, Türkiye'nin kurtuluşu değil, sonudur / 01.11.2002
- Çeçen eyleminin ardından / 31.10.2002
- Milli kaynakları hayata geçirecek irade, milletin iradesidir / 29.10.2002
- Türk'e Türk'te başka dost yoktur / 28.10.2002
- Basının esas görevi / 27.10.2002
- İnsan hakları meselesi / 26.10.2002
- Milletçe aradığımızı bulduk / 24.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 23.10.2002
- Türkiye'yi kemiren kurt: Faiz / 22.10.2002
- Güneş balçıkla sıvanmaz / 21.10.2002
- ABD gerçekten dost mu! / 20.10.2002
- Orduyu küçültme iddialarının perde arkası / 19.10.2002
- Denk bütçe için-II / 18.10.2002
- Denk bütçe için-1 / 17.10.2002
- 3 Kasım'ın favorisi bellidir / 16.10.2002
- AB'nin gerçek yüzü artık farkedilmelidir / 15.10.2002
- Dünden bugüne değişemeyen Ecevit / 14.10.2002
- Irak operasyonunun asıl hedefi / 13.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 11.10.2002
- Millet, emaneti ehline teslim edecektir / 10.10.2002
- AB içinde Türkiye'nin yeri yoktur / 09.10.2002
- Irak operasyonu başlamadan durdurulmalı / 08.10.2002
- Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok / 05.10.2002
- Ulusal bütünlük gözardı edilemez / 04.10.2002
- Irak operasyonunun arka planı / 03.10.2002
- Azınlık vakıfları ve Lozan / 01.10.2002
- Türkiye'nin liderliğinde Ortadoğu / 30.09.2002
- Türkler Avrupalı olamaz / 29.09.2002
- Yeni vergi düzenlemesi / 28.09.2002
- Güç dengelerinde kilit ülke: Türkiye / 26.09.2002
- CHP IMF'nin güdümünde / 24.09.2002
- Türkiye'nin geleceğini BTP kuracaktır / 23.09.2002
- Modern sömürünün ekonomik ayağı: IMF / 21.09.2002
- Bağımsız enerji politikaları ve BTP / 20.09.2002
- Azerbaycan petrolleri ve Türkiye / 19.09.2002
- Irak operasyonu ve Türkiye'nin politikası / 18.09.2002
- Türkiye için AB yolu kapalı / 17.09.2002
- AB'ci partilerin seçim korkusu / 15.09.2002
- Atatürk'ün milli bütünlük politikasına dönüş şarttır / 14.09.2002
- Asıl mesele tam bağımsızlık / 13.09.2002
- Millet tercihini yaptı / 12.09.2002
- BTP'nin maden politikası ile kazanılacaklar / 11.09.2002
- Son umutları küskünler hareketi / 10.09.2002
- IMF'ci CHP 'boş' çıktı / 09.09.2002
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın tezi / 06.09.2002
- Bu nasıl halkçılık? / 05.09.2002
- Batı'nın gözü Türkî Cumhuriyetlerin üzerinde / 04.09.2002
- Bağımsız ve milli bir dış politika şart / 03.09.2002
- AB'den değil, milletten yana tavır alınmalı / 02.09.2002
- Kıbrıs'ta zor dönemeç / 01.09.2002
- Zafer Bayramı'nın anlamı / 31.08.2002
- IMF ve AB'cilerin BTP korkusu / 30.08.2002
- Gerçek Atatürkçüler / 29.08.2002
- Bu nasıl halkçılıktır ki... / 28.08.2002
- Gerçekten millete vekil olmak / 27.08.2002
- Siyasette kirlenme / 26.08.2002
- Türkiye, alternatifsiz değildir / 25.08.2002
- Eskilerden bıkan halk yeniye koşuyor / 24.08.2002
- Türkiye'nin stratejik derinliği / 23.08.2002
- Batı'nın yozlaşmış ahlakı / 22.08.2002
- MEB'nın attığı faydalı adım / 21.08.2002
- Türkiye'nin ufkunu değiştiren lider / 20.08.2002
- BTP milli bir harekettir / 19.08.2002
- Atatürk'ün hedefi / 18.08.2002
- BTP iktidara geliyor / 17.08.2002
- AB'ye karşı yükselen tek ses: Prof. Dr. Haydar Baş / 15.08.2002
- Batının fotoğrafı:Baskı, şiddet, kan / 14.08.2002
- Milletten uzak siyaset olur mu? / 13.08.2002
- Milletin son ve tek umudu: BTP / 11.08.2002
- BTP ve medyaya düşen görev / 10.08.2002
- Vatandaş kararını verdi: BTP / 09.08.2002
- AB'nin hedefi Kıbrıs / 08.08.2002
- Gücünü milletten alan parti: BTP / 07.08.2002
- Kilit ülke Türkiye / 06.08.2002
- "Önce insan" / 05.08.2002
- AB yasalarında milletin imzası yoktur! / 04.08.2002
- AB uyum paketinin hedefi: Toprak bütünlüğümüz / 03.08.2002
- Tam bağımsız ekonomi / 01.08.2002
- Sorumlular AB'nin gerçek yüzünü görmelidir! / 31.07.2002
- İktidara yürüyen BTP ve projeleri / 30.07.2002
- AB'nin Kıbrıs oyunu / 29.07.2002
- Gözün aydın Türkiyem / 28.07.2002

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

03.08.2001, 03.08.2000, 03.08.1999, 03.08.1998, 03.08.1997, 03.08.1996, 03.08.1995, 03.08.1994, 03.08.1993, 03.08.1992, 03.08.1991, 03.08.1990, 03.08.1989, 03.08.1988, 03.08.1987, 03.08.1986, 03.08.1985, 03.08.1984, 03.08.1983


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.