HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 23 OCAK 2022, PAZAR

Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1-

06.12.2021 00:00:00

Burada genellikle iki ana görüş mevcuttur ki bunlardan biri; Kur'an'ı Allah bize anlayalım diye göndermiştir ve bize akıl vermiştir o halde ben bu kitabı anlarım kimsenin aklına da ihtiyacım yok gibi popülist yaklaşımlar mevcuttur. Ayrıca bu kitabı Allah bize göndermedi mi? Muhatabı insan değil mi? Benden bunu anlayıp, akıl etmemi istemiyor mu? Allah bize yetmez mi? O bize kafi değil mi? gibi ayetlerdeki cümleler üzerine  tamlanan cümleleri kullananları -hepimiz- hepiniz işitmişsinizdir.

Diğer bir görüş de bizim burada bir dahilimiz yoktur, asla da olamaz. Hadis kaynakları ne demişse odur. Özellikle Buhari'de Müslim'de (Sahiheyn) bir hadis varsa onunla hükmederiz. O hadisi anlamaya çalışmak için ancak yorum yapabiliriz. Bu yorumlardan ancak Kur'an'ı anlayabiliriz ve böyle anlamamız gereklidir. Bizi aklımız yanıltır, nakil ne demişse yani "nas" ne demişse odur.

Çok genel tanımlamalarla tarafların söyledikleri bunlardır. Ve her biri kendi görüşünü destekleyecek ayet ve hadisleri ifade ederek bunları anlatırlar ve kendi görüşlerini doğrularlar.

Her şeyden önce şunu söylemekte fayda var ki, şahsım adına ayetin niçinini anlamaya, yani usül ve yöntem açısından tahkik etmemiz gerektir. Ben de kendi alanlarım olan İlahiyat ve Felsefede lisans eğitimi almış tasavvufta ve iletişimde akademik çalışmalar yapmış neticede sosyolojik tespitler yapmaya çalışan biriyim. Hüküm ALLAH'INDIR VE EN DOĞRUSUNU BİLEN ALLAH VE RESULÜDÜR.

Bize göre bu İKİ GÖRÜŞÜN DE DOĞRU VE EKSİK TARAFLARI VARDIR.

Şöyle ki;

Bu görüşlerin hatalı olan metodolojik kısmında evvela birinci görüşe binaen hemen şunu diyelim ki, akıl etmekle ilgili ayetlerin hiçbirinde dini hüküm çıkarmak için akıl edin hüküm verin diye bir ayet yoktur.

İkinci görüşte ise  hata şudur ki; evet sünnet korunmuştur ancak hadislerin tamamı için bu söz konusu değildir. Zira hadisler nakledilirken usül çalışmalarına dikkat edildiği halde tarihin seyri içinde hadislerin tamamına korunmuştur diyemeyiz/diyemiyoruz.

Diğer yazılarımızda anlatmaya çalıştığım gibi bir ilmi öğrenmek evvela o ilmin usül ve prensiplerini, çalışma metotlarını kavramakla başlar. Maalesef günümüzde okumadan alim, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok kolay. Bu yüzden de ilgi, bilgi ve fikir sahibi olmadan Kur'an ile ilgili hükümleri çok çabuk veriyoruz. İslam'ın 6. şartı "haddini bilmektir" der eskiler. Biz de haddimizi bilerek Kur'an'la ilgili hüküm vermeden sosyolojik tespitler yaparak ilerleyeceğiz. 

Konu sünnete gelmişken ikinci grubun görüşü de metodolojik açıdan hatalıdır. Evet sünnet korunmuştur. Zaten öyle olmasa yeni peygamber gelmesi gerekirdi ki -haşa- ki "O" son peygamberdir. Ve Kur'an'ın bütünlüğü ve korunmuşluğu açısından bu muhaldir (imkansızdır). Ancak hadislerin güvenirliği konusunda ve hadis ravileri konusunda tartışma vardır ki bu gayet normaldir. Bu yüzden araştırma konusu olmuş ve "Hadis" ilmi doğmuştur. SÜNNET VE HADİS ayrı kavramlardır. Bunu ayıramayan kişi veya bilginler neredeyse  Peygamberin dindeki yerini sorgular olmuşlardır.

Hadis ilkelerini savunanlar; hadis kitaplarına, Kur'an gibi bozulmamış gibi bakmalarından ötürüdür. Bundan kaynaklanan metod hatası yapmaktadırlar. Bu konuda çok küçük bir araştırma dahi o hadisin mevzu mu? (yani uydurma), zayıf mı? sahih mi? (doğru-güvenli), mütevatir hadis mi (üçten fazla ravinin farklı yer ve zamanda aynı rivayeti ettiği güçlü hadis) ya da hasen hadis, ahad hadis mi? olduğu belli olur. Böyle bir hadisle amel edilip edilmemesi mubah (uygun) mı, değil mi sonucuna da varılır.

Hadisin zayıflığı veya Kur'an'a uygunluğu tartışmalıyken burada o hadisi kurtarmak veya hadis kitaplarını kusursuzca savunmak ciddi bir hata olur. Hadislerin meşruluğunu onlarla amel edilip edilemeyeceğinin ve "bize sadece Kur'an yeter" demenin önünü açmış olur ki, bu da bugünkü kavram karışıklığının sebebidir. Bu manada ölçümüz evvela elbette Kur'an'dır ancak Kur'an'ı doğru anlamanın yegane yolu da sünnettir. Kur'an'a uymayan hadisler veya uydurma hadisler olduğu elbette gerçektir. Ama bu yüzden sünnetten vazgeçemeyiz. Çünkü ayetleri anlayabilmek için de o ayetin nüzul (indiriliş) sebebini bilmek yani sünnetin ne dediğini bilmek elzemdir (mecbur). Bunun için de sahih hadisleri aramak bulmak ve onunla amel etmek zorunluluğumuz da vardır.

"Peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Ey Resulüm sana da Kur'an-ı İNSANLARA AÇIKLAYASIN DİYE GÖNDERDİK. Böylece belki düşünürler" (Nahl s.16/44)

Çok genel tanımlamalarla tarafların söyledikleri bunlardır. Ve her biri kendi görüşünü destekleyecek ayet ve hadisleri ifade ederek anlatırlar.

Devam edeceğiz nasipse...

 
Arda Karani / diğer yazıları
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

06.12.2020, 06.12.2019, 06.12.2018, 06.12.2017, 06.12.2016, 06.12.2015, 06.12.2014, 06.12.2013, 06.12.2012, 06.12.2011, 06.12.2010, 06.12.2009, 06.12.2008, 06.12.2007, 06.12.2006, 06.12.2005, 06.12.2004, 06.12.2003, 06.12.2002
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.