HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Anlayış meselesi

23.10.2012 00:00:00
Her kalem ve beyan sahibinin yazdıklarının, konuştuklarının, programlarının, yaptıklarının maksadına ulaştığına kanaat etmesinin yolu yapılan yorumlardır. Hakka kul olanlar, Hakka nefer olanlar, Hakka hizmeti şiar edinenler konuşulanlardan, yapılanlardan, yazılanlardan memnuniyet duyduklarını, nefse kul olanlar, adamların adamı olanlar, takım tutma mantığına sahip olanlar ise atıp tuttuklarını ortaya atarlarsa, yapılanlar, yazılanlar amacına ulaşmış demektir. Bunun için kalem ve beyan sahipleri asla mı asla övünmemeli, iftihar etmemeli ama lütuf ve keremi için Allah'a hamd ü sena etmelidirler.
Ehl-i Beyt imamlarını kabul eden ve seven her insanın özelde amacı ihlâslı, iman değerlerine tamamen bağlı, takvalı bir mü'min olarak Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Genelde amacı ise Hz. Süleyman'ın karıncası misali Ehl-i Beyt'e bir karınca olabilmek ve hepsinden önemlisi Hz. Fatıma'nın (s.a.) şehit olduğu dava uğruna mücadele etmektir. Varoluş amacımızda bu düşünce ile yaşamalı ve bütün varlığımızı buna feda etmeye hazır olmalıyız.  
Basiret sahibi her insan bu davada ne kadar başarılı olursa, o kadar mutlu olur. Hiçbir başarısı olamasa bile bu yolda olmanın sevinç ve itminanı ile mutlu ölür. Ama elinden bir şey gelir de yapmaz ise kendisini kusurlu görür, üzülür, bitab eder ve pişman olur, yüzünün karasını kaldırması için Allah-u Teâlâ'ya yalvarır, tövbe eder.
Bu davaya hizmetin farklı farklı yol ve yöntemleri olabilir. Kimi lisanı ile kimi kalemi ile kimi malı ile kimi hazır bulunması ile kimi canı ile kimi de bu hizmetleri vererek mücadele edenlere yar ve destek olmaları ile hizmet eder bu ilahi davaya. Yol ve yöntemler yeter ki Kur'an'a, Hz. Peygamber Efendimize ve Ehl-i Beyt imamlarına ters düşmesin. "Bizim yol ve üslubumuz dışında başka yol ve üslup kabul etmeyiz" gibi bir anlayış sahih bir anlayış olmayıp düşünce sahibinin ego ve bencilliğini gösterir.  Hizmetin yol, şekil, üslup ve tarz noktasında uyum sağladıklarımızla yan yana, omuz omuza hizmet ederiz, hizmet ederken de bizim hizmet anlayışımızda olmayanlara karşı olmadan, onları taca atma gayreti içine girmeden şehir, köy, sınıf, ırk, kurum ve kuruluş ayırmadan bu yolda giden bütün canları saygı ve sevgi ile selamlar ve onlara dualar ederiz.  Bu davada olmayanlar Hz. Fahri Kâinat Efendimiz ve Ehl-i Beyt imamlarının muhatapları oldukları gibi bizlerin de muhatabımızdır.
Müslüman olup da bir şekilde bu davanın dışından kalanlara, kendi değerini bilmeyenlere, kendilerini tanımayanlara şefkat ve merhamet eli uzatarak, onlara burhanları anlatır, nasihat eder, tebliğ ve irşat için yılmadan, yorulmadan konuşur, yazarız. Ahretin hesabını derinden yaparak, değerlerden ve inançlardan ödün vermeden hizmeti kendilerine şiar edinenler bu şekilde yapar ve yaşarlar.
Bunları ırki, örfi vb. konjonktürlerden ötürü bu davanın dairesi içerisinde gözüküp, daha doğrusu gözükmek zorunda kalıp da nefsi dürtülerinden dolayı taca atmak, çelme takmak isteyenlerin nefsi çabalarına rağmen yaparlar.
Bu tarzda hizmet vadisinde olan ve olmak isteyen herkes aciz bir kul olarak davası ve ahreti için ilim öğrenme ve öğretme ile hizmette bulunmalı, kulluk makamında kendisine, hizmet makamında ise insanlara faydalı olmaya çalışmalıdır.
Bu düşünce ve inançla yaşayan ve bir şeyler üretmek isteyenler, kimi insanların yaptığı gibi toptancı olmazlar. Birçok zahmetlere katlanarak, bedeller ödeyerek büyük hizmetlere imza atanlar, gün gelir bazı hatalar ve yanlışlar da yapabilirler. Bu hatalar ve yanlışlardan dolayı onların geçmişte yapmış oldukları hizmetleri ve güzellikleri yok saymazlar ve hep kötüymüşler gibi davranmazlar. Zira bu tarzda düşünenler ve düşündükleri gibi yaşayanlar insanın yüzde yüz mutlak olarak iyi (Enbiya ve Ehl-i Beyt dışında) veya kötü olmadığına inanırlar. Güzellikleri, katkıları, hizmetleri, iyilikleri hatalarına, yanlışlarına ve hatta kötülüklerine galip geleni, sevabı günahına ağır basanı Allah affederken, Hz. Peygamber Efendimiz ve Ehl-i Beyt kabul ederken, bir hatasından veya yanlışından dolayı bir Müslümanı toptan inkâr ve redde kalkışmak da böylelerinin kitabında yazmaz. Çünkü bu tür durumlarda birkaç hatasından veya yanlışından dolayı hizmet ehlini inkâr ve ret imanla, akılla ve vicdanla asla bağdaşmaz. Ancak ve ancak şeytanlıkla, cehenneme müşteri olmakla ve alçaklıkla bağdaşır.  
Ancak yaşadığımız bu çağda mütedeyyin ve muhafazakâr toplumlarda maneviyat, iman, ihlâs ile arası fiilen açık olan, ilahi değerlere eliyle, malıyla, teriyle, vaktiyle, ömrüyle, kalemiyle, söylemiyle hizmet edenleri, en azından hizmet etmeye gayret gösterenleri eleştirmekten, onlar hakkında atıp tutmaktan, hatta yer yer iman ilkelerini ihlal edercesine acımasızca sözlü saldırılarda bulunarak onlara düşman olan, onlar ile mücadeleyi temel görevlerinden sayanlarla da hiç mi hiç ilgilenmeyiz. Onlara asla saygı duymaz, kendimizi onlara karşı iki yaşındaki deve konumuna getirerek onların nefis dürtülerini desteklemeyiz.
İhlâslı, samimi, hizmet ve güzellik adına bir şeyler yapmak isteyen kardeşlerimizi itidale, insafa, takvaya, dengeli olmaya davet ederiz. Zira Hz. İmam Ali'nin (a.s) buyruğuna göre de; "Muttakiler kınayıcıların kınamalarına aldırış etmezler" düşüncesi ile yolumuza devam ederiz.  
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

23.10.2011, 23.10.2010, 23.10.2009, 23.10.2008, 23.10.2007, 23.10.2006, 23.10.2005, 23.10.2004, 23.10.2003, 23.10.2002, 23.10.2001, 23.10.2000, 23.10.1999, 23.10.1998, 23.10.1997, 23.10.1996, 23.10.1995, 23.10.1994, 23.10.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.