HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 27 OCAK 2022, PERŞEMBE

Ehl-i Beyt

Ehl–i Beyt sevgisi birliğimizin teminatıdır
Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hüseyin’in (a.s.) soyundan gelecek imamlara, henüz sağlığında işaret etmiştir. Bu, Ehl–i Beyt soyunun Allah tarafından nasp edilmiş olduğunun işaretidir.    Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, Allah’ın bütün insanlara gönderdiği elçiyim. Ancak, Benden sonra Allah tarafından insanlar için Ehl–i Beyt’imden imam...


Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabında Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in kaleme aldığı Gadir Hadisi'ni nakleden Ehl-i Sünnet kaynakları
3. Kaynak: El-Ebhasu'l-Museddede, Ziyauddin Salih b. Mehdi el-Mukbilî (ö. h.1108). Salih bin Mehdi el-mukbili hicri 1040 Miladi 1630 yılında Yemen'de, Sana şehrine 45 kilometre uzaklıktaki Kukiban kasabasının Mukbel köyünde dünyaya gelmiştir. Büyümesi ve ilk eğitimi sila (thila) şehrinde olmuş, bu şehrin ileri gelen alimlerinden en başta da Muhammed bin İbrahim bin Mufaddal'...


Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt - yazı dizisi
Değerli okurumuz, Ali Nezir tarafından hazırlanan "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" yazı dizisi girişlerimiz için "içindekiler" bölümüdür: Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt 1- Gadir-i Hum hadisini nakleden Ehl-i Sünnet âlimleri 2- 3- Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt kitabında Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in kaleme aldığı Gadir Hadisi'ni nakleden Ehl-i Sünnet kaynak...


Ehl-i Beyt orta yoldadır
Ebu Hamza şöyle rivayet eder: Ali b. Hüseyin (aleyhisselâm) bana dedi ki: "Ey Ebu Hamza! Allah, sınırlılık anlamını içeren hiçbir nitelikle vasfedilemez. Rabbimiz vasıftan büyüktür. Sınırlandırılamayan, gözler tarafından görülmeyen, fakat gözleri gören, lâtif ve her şeyden haberdar olan Allah, sınırlılık anlamını içeren bir nitelikle vasfedilebilir mi?" Muhammed b. Hüseyin şöyle rivayet ...


Ehl-i Beyt, Rasulullah’tan bir parçadır
Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de her türlü fenalıktan uzak kıldığını ve tezkiye ettiğini beyan buyurduğu Ehl-i Beyt’ini (Ahzab suresi, 33) sevmek, İmam Şafi (r.a) ifadesiyle “Her mümine farzdır” ( Muhammed Afif ez-Za’bî, Divânu’ş-Şâfii, 72, Beyrut). “Allah ve melekleri, Hz. Peygambere salât ederler. Ey iman edenler, siz de O’na tam bir ...


Ümmü Seleme ve Hz. Aişe’den rivayetle Ehl-i Beyt
Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan (r.a) sahih bir rivayetle şöyle nakletmektedir; “Yüce Allah, ancak ve ancak siz ehl-i beyt’ten her türlü çirkinliği defetmek ve sizi tertemiz yapmak ister.” (Ahzap s. 33)   Ayeti indiği zaman Ali, eşi ve çocukları Ümmü Seleme’nin evinde idiler. Hz. Peygamber (sav) onları bir parçanın altına alarak arz etti; “Allah’ı...


Zikir ehli Ehl-i Beyt İmamlarıdır
Abdullah b. Aclan, Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’dan, “Eğer bilmiyorsanız, zikir ehlinden sorunuz” (Nahl, 43) âyetiyle ilgili olarak şöyle rivayet etmiştir: Resûlullah buyurdu ki: “Zikir Benim, imamlar da zikir ehlidir.” “Bu Kur’ân senin için ve kavmin için bir zikirdir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.” (Zuhruf, 44). Ebu Ca&...


Ehl-i Beyt’in üstünlüğü ve yüceliği
Hz. Peygamber’in ıtretinin büyüklüğü ve yüceliği kıyas kabul etmeyen bir yücelik ve mazhariyettir. Ehl-i Beyt Allah’ın öz nurundan yarattığı nurlardır. Rabbimizin sevilmesini farz kıldığı yüceler yücesi, güzeller güzeli insanlardır, Ehl-i Beyt’i Hanedan… Hz. Peygamber’in 23 yıllık risaletinin tam özeti ayet-i kerime ile ortadadır:  “Ben bu risaletime ka...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -6-
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (6. Bölüm)   Sünni eserlerden Menakıb’da Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Her peygamberin vasi ve vârisi vardır; Benim vasi ve vârisim ise Ebu Talib oğlu Ali’dir.” (Menakıb-i ibn-i Meğazili, s.201).   Sünni Muttaki Hind’in eserinden: Resûlul...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -5-
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (5. Bölüm)   Sünni eserlerden Menakıb’da Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Her peygamberin vasi ve vârisi vardır; Benim vasi ve vârisim ise Ebu Talib oğlu Ali’dir.” (Menakıb-i ibn-i Meğazili, s.201). Sünni Muttaki Hind’in eserinden: Resûlullah (s.a.a.) ...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -5-
Prof. Haydar Baş'ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (5. Bölüm)   "Hilafet şeksiz şüphesiz İmam Ali'nin hakkıdır, bu hususta da kimsenin rey hakkı yoktur. Halifenin demokratik yolla bir belirlenmesi söz konusu olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de halifenin Allah'ın emri ile seçildiğine dair ayetler bulunmaktadır: &nbs...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -4-
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (4. Bölüm)   Hz. Ali’nin hilafet ilanı ile din kemale ermiştir. İmam Ali’nin halife tayini ile risalet dönemi bitmiş, velayet dönemi başlamıştır. Bu velayet de, Hz. Peygamber’in risalet kuralları üzere devam eder.   İmam Muhammed Bâkır, Maide 3. ayet ha...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -3-
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (3. Bölüm)   İmam Zeynelabidin’e sordular: “Baban İmam Hüseyin’in evladı neden azdır?”   İmam cevaplarında şöyle buyurdu: “Ben nasıl doğduğuma şaşıyorum. Çünkü babam İmam Hüseyin (a.s.) her gündüz ve gecede bin rekât namaz kılardı.” (S...


Ehl-i Beyt, Kur’an’ın müşahhas hâlidir -1
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (2. Bölüm)   Ehl-i Beyt, iki kapak arasında emirleri ve yasakları ile yazılı Kur’an-ı Kerim’in mü¬şahhas örneklere dökülmüş halidir. Ehl-i Beyt, yaşayan Kur’an numuneleridir.   Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, zekât, hac emredilir. Bunları...


Ehl-i Beyt hakkındaki ayetlerden bazıları
Prof. Haydar Baş’ın Temmuz 2015 tarihinde İcmal Dergisinde yayınlanan yazısından derlenmiştir (1. Bölüm)   Salât ve selam Peygamberi-mize (s.a.a.) ve O’nun Ehl-i Beyt’ine olsun.   Zübde-i Kur’an olan Peygamberimiz, Veda Haccı’ndan dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: “Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah’ın Kitabı Kur&rs...


Ehl-i Beyt’e itaat farzdır
Zurare Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: "İşin zirvesi, tepesi, anahtarı ve her şeyin kapısı Rahman olan Allah Tebareke ve Teâlâ'nın rızası ve tanıdıktan sonra imama itaat etmektir. Allah Tebareke ve Teâlâ, 'Kim Resûl'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, şunu bilsin ki, Biz Seni onların üzerine bekçi olar...


Ehl-i Beyt konuşan kapıdır
Rib’î b. Abdullah, Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’dan şöyle rivayet etmiştir: “Allah, her şeyin ancak sebepleri aracılığıyla gerçekleşmesini öngörmüştür. Her şey için bir sebep var etmiştir. Her sebep için de bir açıklama ve her açıklama için bir bilgi ve her bilgi için konuşan bir kapı var etmiştir. Kapıyı bilen bilgiye ulaşır, bilmeyen bilgiden yoksun kalır. Bu ...


‘Ehl-i Beyt'i terk eden sapıtır’
Ebu Şeybe el-Horasanî şöyle rivayet eder: Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “Kıyas taraftarları, kıyas aracılığıyla bilgiye ulaşmak istiyorlar; ancak kıyasın onları haktan uzaklaştırmaktan başka bir katkısı olmaz. Kıyas yöntemiyle Allah’ın dininde isabetli bir sonuca ulaşılmaz.” Fadl b. Sazan, merfu olarak Ebu Ca’fer (Muhammed...


İlim ancak Ehl-i Beyt’tedir
Abdullah b. Süleyman şöyle rivayet eder: Bir gün yanında Hasan el- Basrî’nin, “İlmi gizleyen kimselerin karınlarının kötü kokusu cehennemlikleri rahatsız eder” dediğini söyleyen Basralı Osman adında bir adama, İmam Ebu Ca’fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)’ın şöyle dediğini duydum: “O zaman Firavun hanedanına mensup olup imanını gizleyen mü’min kişinin de ...


Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’i
Prof. Dr. Haydar Baş'ın İcmal Dergisi Mayıs 2014 tarihli yazısıdır.   İslam Peygamberi’nin en büyük mirası şüphesiz Kur’an ve Ehl-i Beyt’idir.   Dinin yaşanmasının canlı numuneleri olan bu seçkin kadro ve onların soyundan gelenler, İslam’ın Resûlullah’tan (s.a.a.) sonraki nesillere öğretilmesinde ve muhafazasında görev üstlenmişlerdir....


Tasavvuf, Ehl-i Beyt ve Türkler
Prof. Dr. Haydar Baş'ın İcmal Dergisi Mart 2014 tarihli yazısıdır.   İmanın muhafazası ve ahiretin kazanılmasında en büyük amil ibadettir. İbadet; bir zevk, bir gönül sevdası, bir şölene dönüşürse, bambaşka bir güzelliktir. İşte, ibadeti manevi bir şölene dönüştüren ana faktör de zikrullahtır.   Yaptığımız ibadetin feyzini almamız lazım. İbadeti yaptığımızda Yarata...


Tasavvuf, Ehl-i Beyt’in yaşadığı İslam’dır
Prof. Dr. Haydar Baş'ın İcmal Dergisi Ocak 2014 tarihli yazısıdır.   Tasavvuf, insanın gönül yoluyla Allah’a gitmesidir. Halk içinde Hakk’la beraber olmasıdır. İnsanın asıl gayesi de budur. Bu hâle insan ubudiyetle, ibadetle vasıl olur.    Tasavvuf, İslam’ın yaşanılır tarzıdır. İslam’ın yaşanılır hâl boyutudur. Resûlullah’ın...


Ehl-i Beyt’i sevmenin ümmete ne faydası var?
Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; “Her kimin gözünde ben, kendisinden daha sevimli olmazsam, Ehl-i Beytim, Ehl-i Beytinden daha sevimli olmazsa ve ailemde ailesinden daha sevimli olmazsa (gerçekten) iman etmiş olmaz.”   İmam Cafer (a.s) Ehl-i Beyti sevme konusunda şöyle diyor;   “Biz, Ehl-i Beyt öyle bir topluluğuz ki, Allah (c.c) insanlara, bize itaat etmelerini fa...


Mutlu, Ehl-i Beyt’e tâbi olandır
Bir yıl Hişam b. Abdulmelik b. Mervan (zamanın halifesi) Mekke’ye gitti. Aynı yılda İmam Muhammed Bâkır (a.s) ve oğlu İmam Sâdık (a.s) da Mekke’ye müşerref oldular. Bir gün İmam Sâdık (a.s) Mekke’de bir konuşma yaptı, konuşmasında şöyle buyurdu: “Hz. Muhammed’i (s.a.a) peygamberlik makamına seçen ve O’nun vesilesiyle bize ikramda bulunan Allah’a hamd olsu...


İmam Bakır’a, Ehl-i Beyt’in durumu soruldu
“Bu yıllarda İmam Muhammet Bakır, kendisine; Nasıl sabahladınız Ey Peygamber Evladı?” diye soran birisine şu cevabı vermiştir;   “Nasıl sabahladığımızın ve nasıl olduğumuzu bilmenizin zamanı gelmemiş midir? Bizim durumumuz, firavunların hüküm sürdüğü toplumda erkek evlatları öldürülen ve kadınlarına hayat hakkı verilen İsrailoğulları durumuna benzemektedir. Biliniz ki, bun...


Ehl-i Beyt için tebliğin önemli
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın ısrarla “Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt’tir” vurgusu yapması İslam dininin gerçek manada anlaşılması ve yaşanması için doğru yolun tarifi hükmündedir.  Yaşadığımız asırda, ağzı olan İslâm hakkında konuşmakta, dinin ahkâmını kendi sığ akıllarının aldığı kadar bir anlayışa sığdırmaya çalışmaktadır. Doğru ölçülere olan ihtiyaç her geçen gü...


Hayat okulu ve Ehl-i Beyt -2
(dünden devam) Bebeğin maddi-manevi gelişimi büyük ölçüde annenin elindedir. Çünkü çocuğun maddi ve manevi gelişimi daha anne karnında başlar. Annenin rahmi, çocuğun ilk yetişme ortamı, ilkokuludur.  Şahit olduğumuz üzere annelerin hamilelik dönemi çok hassas ve sorumluluk isteyen bir süreçtir. Bilim insanlarının da dediği gibi annenin, ruh ve beden sağlığı ne kadar iyi olursa, ann...


Hayat okulu ve Ehl-i Beyt-1
Eğitimin hem birey için, hem toplum, hem de devlet için önemi malumdur. Hatta beka, varoluş meselesidir.  Bu noktada kendisi de bir eğitimci olan Merhum Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın şu kısa tespiti konunun özetidir: “Eğitim bir milletin var oluşudur. Eğer bir millet kendi doneleri, kendi kültür yapısı, siyaset yapısı, medeniyet yapısıyla insanını kendi yararına, menfaatine ...


‘Ehl-i Beyt’i seven cennet ehlidir’
Bir adam kendisinin Ehl-i Beyt’in gerçek taraftarlarından olup olmadığını öğrenmek için; hanımından Hz. Fâtıma (a.s)’ın yanına giderek bu konu hakkında bilgi almasını istedi. Kadın, Hz. Fâtıma (a.s)’ın huzuruna gidip durumumu anlattığında Hz. Fâtıma (a.s) o kadına şöyle buyurdular: “Kocana de ki; eğer emrettiğimiz şeyleri yerine getiriyor, sakındırdığımız şeylerden de uzak ...


Bugün Ehl-i Beyt’in soyunun kırıldığı gündür
Bugün, Kerbela faciasının yıldönümüdür. Bugün kınayıcıların kınamasından çekinmeden farklı bir şeyler yapmalıyız. Bugün diğer günlerde yaşamadığımız hüzün kadar hüzün yaşamalıyız. Bugün hiç yas tutmadığımız kadar yas tutmalıyız, gözyaşı dökmeliyiz.  Bugün zevkimizden, rahatımızdan, yememizden içmemizden bir gün dahi olsa uzak durmalıyız. O'nun aziz hatırasına saygı ve s...


Ehl-i Beyt'in acısını paylaşmak
Hangi devirde, hangi dönemde yaşıyor olursa olsun, kıyamet sabahına kadar dünya sahnesinde var olacak olan her Müslüman, iman ettiği, imanını borçlu olduğu Peygamberinin acısını paylaşmak ve yasına ortak olmak borcundadır. Peygamberin hane halkını, Ehl-i Beyt'inin fertlerini hedef alan, “benim soyum bundan devam edecek” dediği kızı Fatma annemizin bizzat çocuklarını ve torunlarını...


Ehl-i Beyt bugün de kurtuluş gemisidir
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 02.04.2013 tarihli yazısıdır. İslam itikadı, tevhid akidesi ve Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın kulu ve Resulü olduğunu kabul üzerine bina edilmiştir. Salat ve selam Peygamberimize ve onun al-i ashabına olsun. Hz. Peygamberin “Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir, bu gemiye binmeyen boğulur”  buyurarak önemini b...


İslam'da Ehl-i Beyt olmazsa olmazdır
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 26.11.2014 tarihli yazısıdır. Laiklik ile dinsizliği birbirine karıştıranlar, bugün siyasette başlayan Ehl-i Beyt söylemlerinden hayli rahatsızlar.CHP milletvekillerinin, "Kemal Kılıçdaroğlu Ehl-i Beyt, yani Peygamber soyundan geliyor" diyerek bir gerçeği dile getirmeleri?Sayın Başbakan Davutoğlu'nun, Hacı Bektaş'taki Aşure Günü etkinliklerinde...


İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 05.10.2016 tarihli yazısıdır. Bir matem gününe daha yaklaşıyoruz. Hz. Hüseyin kıyamında mazlumdu. Çünkü 72 yareni ile çıktığı yolculukta öleceğini bile bile 30 bin kişilik Yezid'in ordusu ile savaşmış, kanını, yanlışları ikaz için esirgememiştir. Bugünkü demokratik seçim gibi düşünürsek, İmam'ın karşısındaki 30 bin kişilik kuvvete karşı yanında 72 ki...


İlmin merkezi Ehl-i Beyt’tir
Harun Reşid, Kâbe’nin ziyaretine gitti. Tavaf zamanı, halifenin yalnız tavaf etmesi için halkın aradan çıkmasını istediler. Harun tavaf etmek isterken, bir Arap da gelip onunla tavaf etmeğe başladı. Halife, “Bu adamı buradan uzaklaştırınız” diye emretti. Arap, “Allah’ın, Kur’an’da, ‘Mescid’ul-Haram’ı, yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, ...


Türklerin Müslüman oluşunda Ehl-i Beyt’in rolü ve önemi - 5
Hoca Ahmet Yesevî’nin otuz altı bin insan yetiştirdiği söylenir.  Değişik diyarlara gönderdiği öğrencilerinin önemli bir bölümünü de Anadolu’ya sevk etmiştir. Bunlara Horasan Erenleri de denir.  Bunlardan olan Hacı Bektaş-ı Veli (1209-1271) Anadolu’nun Müslümanlaşmasında en etkili isimdir. Prof. Dr. Haydar Baş Hoca’nın deyimi ile Anadolu’nun manev...


Türklerin Müslüman oluşunda Ehl-i Beyt’in rolü ve önemi - 4
İşte Peygamber’den (S.A.A.) sonra insanlığın efendileri ve can simidi olan bu seçkin zümrenin, on iki imam diye bildiğimiz peygamber torunlarının, Ehl-i Beyt evlatlarının sekizincisi olan İmam Ali Rıza (R.A.), 770 yılında Medine’de doğmuş ve 818 yılında Türk yurdu olan Horasan’da vefat etmiştir. Kabri bugün İran’ın Horasan eyaletinin merkezi Meşhed’de, Tus şehrinin...


Ehl-i Beyt her türlü berekete vesiledir
Muaviye, Emirü’l- Mü’minin Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra kudret tahtına oturup bütün İslamî ülkelerin hükümdarı oldu. Muaviye tarafından Medine’nin valisi olan Mervan Muaviye’den bir mektup aldı, o mektupta şöyle yazılmıştı: “Abdullah bin Ca’fer’in (Hz. Ali’nin kardeşinin oğlu) kızını oğlum Yezid’e iste, her ne kadar mihriye isterse kab...


Türklerin Müslüman oluşunda Ehl-i Beyt’in rolü ve önemi - 3
Müslüman Türk devletleri peşpeşe tarih sahnesine çıkarken, İslâm dini de Türkler ve onların yaşadığı coğrafyada hızla yayılmakla kalmamış, Türk Devletlerinin ilerleyişi ile yeni yeni ülkelerde de kök salmış, yeşermiştir. Peygamber Efendimiz’in asr-ı saadetlerinden sonra İslam’ın en hızlı yayıldığı dönem, bu dönem olmuştur. Türkler güçlendikçe nüfuzları üç kıtada milyonlarca kilo...


Türklerin Müslüman oluşunda Ehl-i Beyt’in rolü ve önemi (2)
Emevîler zamanında kuzey ve doğu istikametinde düzenlenen seferlerde Anadolu’da Bizans, Kafkaslara doğru Hazar Türk Devleti, Horasan ve Maveraünnehir tarafında da Türgeşler (Türk boyudur) önlerine çıkmıştır. 745 yılında Göktürk Devleti yıkılınca Türgeşlerin yerini Karluk Türkleri almıştır. Sayılan coğrafyalarda toprak kazanılsa da, biraz önce sayılan sebepler ve diğer etmenler yüzünd...


Türklerin Müslüman oluşunda Ehl-i Beyt’in rolü ve önemi - I
Önceki yazılarımızda Türk sözcüğünün bir kavim adı olmaktan ziyade bir inanç, kültür ve medeniyeti ifade ettiğine yer vermiştik. Türk kelimesinin Hz. Nuh’un oğlu Yafes’ten olan torunlarından birinin ismi olduğunu, daha sonraki dönemlerde Türk adlı bu insan gibi inanan, düşünen, yaşayan insanları tanımlamak için Türk ve Türkî kavramının kullanıldığından bahsetmiştik. Hz. Nuh, kendisi...


Peygamberimizden, Ehl-i Beyt’i sevenlerine ve düşmanlarına vurgu
(Peygamberimizin (s.a.a.v) Veda Haccından dönerken Gadir Hum’da irat ettiği hutbenin tam metnini bölümler halinde köşemden paylaşıyorum. 6. Bölüm) “Ey insanlar! Ben, Allah’ın uymayı emrettiği doğru yoluyum. Benden sonra da Ali ve sonra onun neslinden olan çocuklarım da hidayet imamlarıdır. Hakka hidayet eder, hakkın yardımıyla adalet üzere davranırlar. Daha sonra Peyga...


Güzel ahlak numunesi Ehl-i Beyt
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 03.05.2016 tarihli yazısıdır. Ehl-i Beyt'in İslam'ın yaşanmasında tek örnek olduğunu ısrarla vurguluyoruz.  İslam dini Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında yazılı emirler ve yasaklardan oluşsa da bunların uygulama şekli, Hz. Peygamberin ve sonrasında da Ehl-i Beyt'in hayatında şekil bulur.  Dinimiz sabır der, şükür der...


Birlik için Ehl-i Beyt diyoruz
Prof. Dr. Haydar Baş’ın 07.04.2016 tarihli yazısıdır Yıllardır konuşmalarımızda, Yeni Mesaj'da yer alan makalelerimizde, kısaca her ortamda Batı'nın İslam dünyası üzerindeki oyunlarına dikkat çekiyoruz. Bugün adı Arap Baharı olan; geçmişte Büyük Ortadoğu Projesi şeklinde isimlendirilen senaryoda Müslümanın düştüğü hale değiniyoruz. Kendisini İslam dairesinde zanneden ama f...


Birlik için Ehl-i Beyt diyoruz
Prof. Dr. Haydar Baş'ın 07.04.2016 tarihli yazısıdır. Yıllardır konuşmalarımızda, Yeni Mesaj'da yer alan makalelerimizde, kısaca her ortamda Batı'nın İslam dünyası üzerindeki oyunlarına dikkat çekiyoruz. Bugün adı Arap Baharı olan; geçmişte Büyük Ortadoğu Projesi şeklinde isimlendirilen senaryoda Müslümanın düştüğü hale değiniyoruz. Kendisini İslam dairesinde zanneden ...


Güzel ahlak numunesi Ehl-i Beyt
Prof. Dr. Haydar Baş’ın 03.05.2016 tarihli yazısıdır Ehl-i Beyt'in İslam'ın yaşanmasında tek örnek olduğunu ısrarla vurguluyoruz.  İslam dini Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında yazılı emirler ve yasaklardan oluşsa da bunların uygulama şekli, Hz. Peygamberin ve sonrasında da Ehl-i Beyt'in hayatında şekil bulur.  Dinimiz sabır der, şükür der, kan...


Örnek model Ehl-i Beyt
Bir sabah namazı sonrası sohbetinde Prof. Dr. Haydar Baş Hocam “İslam’ın örnek modeli Ehl-i Beyt’tir. Bu modeller eğer bozulur, tahrip olur, insanların gözünden düşürülürse İslam’ı anlamak ve kavramak mümkün olmaz. Tarih boyunca Allah’ın bize kurtuluşumuz için uzatmış olduğu ip olan Ehl-i Beyt örtülmek isteniyor. Bunu savunmak, dava etmek benim görevimdir" dem...


Ehl-i Beyt’i sevmek, imanın esasıdır
Haklarında ayetler indiği halde, peygamberimiz hadisleri ile teyit ettiği halde Ehl-i Beyt gerçeği, bu milleten, ısrarla ve sinsice gizlenmiş, adeta yok sayılmıştır.  Hatta Peygamberimizin Veda Hutbesinde, "Size iki emanet bırakıyorum, biri Allah’ın Kur'an’ı, diğeri benim itretim Ehl-i Beyt'imdir” sözü maksatlı olarak 'sünnetim' diye değiştirilmiş...


Ehl-i Beyt’in zekât hakkındaki sözleri
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın “zekât” kitabının önsözünde bu eseri emsallerinden ayıran özelliğinden şöyle bahsetmiştir: “Eserimizin önemli farklarından bir diğeri; zekât gibi önemli bir ibadette Ehl-i Beyt'in nasıl davrandığını bol örnekle vermesidir. Maalesef bu sahada yazılan eserlerde; Allah için vermede/ cömertlikte zirve olan ve bu özellikleri pek çok ayetle...


Ehl-i Beyt’in sevgisinde buluşmak
Ehl-i Beyt'i sevmek Müslümanlara farz kılınmıştır. Cenab-ı Hak Ehl-i Beyt'i sevmemiz gerektiğini bizzat ayet-i kerimeyle Habibi'nin ağzından bizlere emretmiştir. "De ki (Muhammedim): Sizden tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim ancak yakınlarıma sevgidir" (Şura suresi, 23) ayeti aynı zamanda Meveddet ayeti olarak bilinir. Meveddet, güçlü bir sevgi ile...


Ehl-i Beyt-4
İslam'da halife tayini nasp iledir. Bir kişinin veya bir grubun reyi ile halife tayini yani demokratik yolla bir belirleme söz konusu olamaz.Kur'an-ı Kerim'de halifenin Allah'ın emri ile seçildiğine dair ayetler bulunmaktadır:"Ey Muhammed! Hani Rabbin meleklere: Ben muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti." (Bakara, 30)"Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kı...


Ehl-i Beyt-3
İslam tarihini değiştiren belki de en büyük olay, İmam Ali Efendimizin hilafetinin gaspı meselesidir.Hz. Ali Efendimizin halife oluşu, Hz. Peygamber'in hadislerinde beyan buyrulmuştur.Hz. Peygamber, Veda Haccı'ndan dönerken, "Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini duyurmamış olursun" (Maide 67) mealindeki ayetin nazil olması üzerine Ga...


Ehl-i Beyt-2
Ehl-i Beyt, iki kapak arasında emirleri ve yasakları ile yazılı Kur'an-ı Kerim'in müşahhas örneklere dökülmüş halidir. Ehl-i Beyt, yaşayan Kur'an numuneleridir. Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç, zekât, hac emredilir. Bunların nasıl yapılacağı ise Hz. Peygamber'in uygulamalarında ve ondan sonra da "Ehl-i Beyt'im" dediği Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'nin, ...


Ehl-i Beyt-1
Salât ve selam Peygamberimize (s.a.a.) ve O'nun Ehl-i Beyt'ine olsun. Zübde-i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccı'ndan dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: "Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz." Öyleyse hidayet kaynağı, Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt Kur'...


Ehl-i Beyt’i severek ölmenin faziletleri
Ehl-i Beyt'i sevmek, dinimizde olsa da olur, olmasa da olur kabilinden bir konu değildir. Ehl-i Beyt'i sevmek ve hatta itaat etmek bizzat Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında beyan ettiği ayetlerle farz kılınmıştır. Yani dinimizin namaz gibi, oruç gibi olmazsa olmazıdır, hatta çok daha ötedir. Çünkü Ehl-i Beyt'i sevmeyenin namazı da orucu da onu kurtaramaz. Cenab-ı Hak, Ş...


Ehl-i Beyt kimleri kapsamaktadır?
Ehl, kelimesi izafet olduğu şeyle tanımlanır. Ehlü'l Kura (şehir halkı) veya Ehlü'l Kitap (kitaba uyanlar veya onu okuyanlar gibi). Beyt kelimesi ise ev anlamındadır. Ehl-i Beyt ifadesi ise, kişinin yakınları ve soydaşlarını ifade eder.   Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in evlatlarına ve evlatlarının evlatları için Ehl-i Beyt tabiri kullanılmıştır. "Allah'ın rahme...


HOCAM Ehl-i Beyt aşığıydı
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamın Hakk'a vuslat günü olan 14 Nisan tarihini de içine alan 12-18 Nisan Prof. Dr. Haydar Baş'ı Anma Haftası içerisindeyiz. 12 Nisan'da organize edilen "Tevhidin Merkezi Haydar Baş" programıyla başlayan anma etkinlikleri dün Şehitlik Tepesi'nde okunan hatimlerle, Mevlid-i Şeriflerle, dualarla devam edildi. Hocamı ne kadar ansak, yad etsek, o...


Sağlam kale Ehl-i Beyt
Emeviler güç için, her türlü kin, nefret ve düşmanlığı gösterdiler.   İslam’ın Müslümana yüklediği kul hakkı bilinci vardır. Bırakın insanlar arasındaki hukuku, hayvanlara karşı sorumluluk vardır. Aç bırakamazsın, işkence edemezsin, incitemezsin. Bir menkıbede anlatılır. Eski devirlerde kerpiçten yapılmış evin, kerpicinden izinsiz bir saman çöpü alanın kul hakkından, sor...


Ehl-i Beyt İmamları ve cömertlik
Çoğumuzun bildiği gibi Haydar Hocamız İmam Ali ile başlayan on iki imamın hayatlarını ve özelliklerini anlatan Ehl-i Beyt külliyatını kaleme aldı. Böylece bizler de kamil insanların nasıl olmaları gerektiğini okuduk, anladık, idrak ettik, tabii ki nasibimiz kadar. Şunu söylemek mümkün ki; Ehl-i Beyt İmamlarının tümünün devirlerindeki insanların en cömertleri olduklarını görürüz. İnfak etmek...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
Pazartesi gününden beri Ehl-i Beyt'in fertlerini kaleme alıyoruz. Hz. Fatıma annemizi, İmam Ali'yi, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i anlatıyoruz. Hakim, Mecmaü'l-Beyan'ında şu hadisi nakleder:  "Peygamber şöyle buyurdu: 'Allah peygamberleri muhtelif şecerelerden yaratmıştır. Ama Beni ve Ali'yi bir şecere ve ağaçtan yaratmıştır. Ben o ağacın kökleri mesa...


Türklerin İslam’la şereflenmesi Ehl-i Beyt iledir
İslam’a büyük hizmetlerde bulunmuş ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) övgüsüne mazhar olmuş Türkler, İslam’ı bizzat Ehl-i Beyt’in kaynaklarından öğrenmişlerdir. Ehl-i Beyt’i sevmemiz hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Deki: Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiç bir ücret istemiyorum.” (Şura, 23). Meveddet ay...


‘Ehl-i Beyt’in İslam’da özel bir anlamı vardır
Ayet ve hadislerle sabittir ki, Ehl-i Beyt, Rasulullah (s.a.v), Hz. Ali (a.s.), Hz. Fatıma (a.s.), Hz. Hasan (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.)'dir. Ehl-i Beyt'in tertemiz olduğunu beyan eden Tathir ayetinin bu saydığımız beş kişi hakkında olduğuna dair Hz. Peygamberin bizzat hanımlarının rivayeti vardır. Peygamberimizin hanımlarından Hz. Ümmü Seleme'nin rivayetini daha önce birço...


Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’i
İslam Peygamberi'nin en büyük mirası şüphesiz Kur'an ve Ehl-i Beyt’idir. Dinin yaşanmasının canlı numuneleri olan bu seçkin kadro ve onların soyundan gelenler, İslam'ın Resûlullah’tan (s.a.v.) sonraki nesillere öğretilmesinde ve muhafazasında görev üstlenmişlerdir. Hz. Peygamber'den gelen hadis bunu işaret etmektedir: "Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ölm...


Ehl-i Beyt’i sevmeyeni, ibadeti kurtaramayacak
Ehl-i Beyt Külliyatı'nın ve "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" tezinin sahibi Prof. Dr. Haydar Baş, yaptığı konuşmalarda, yazdığı yazılarda sık sık "Ehl-i Beyt'siz bir İslam olmaz" vurgusunu yapardı. Ve "Ehl-i Beyt, canlı Kur'an numuneleridir" derdi. Ehl-i Beyt'i sevmek, Onlara itaat etmek dinin temelidir.  Sünni Hâkim, Mecme'ül Beyan...


Ehl-i Beyt ve İmam Ali
Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı'nda, "Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an diğeri ıtretim, Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz" buyurdu. Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın (c.c.) doğru, temiz, sevilmesi şart olarak vasfettiği Peygamber ailesidir. En başta Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Fatıma annemi...


Ehl-i Beyt ve İmam Ali
Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Haccı'nda, "Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an diğeri ıtretim, Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz" buyurdu. Ehl-i Beyt, Kur’an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın (c.c.) doğru, temiz, sevilmesi şart olarak vasfettiği Peygamber ailesidir. En başta Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Fatıma anne...


İnsan hakları ve Ehl-i Beyt’in duruşu
İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu haklardır. Bu hakları kimse insana bir lütufmuş gibi veremez veya ondan geri alamaz. Can emniyeti, mal emniyeti namus emniyeti, din emniyeti bu temel haklardandır. İnsanları kadın, erkek, çocuk diye ayırmaksızın insana şiddet kabul edilemez bir şeydir. Bir insanlık suçudur. Prof  Dr. Haydar Baş hocamız aynı zamanda kendi doktora tezi ...


Ehl-i Beyt tertemizdir
Cenab-ı Hak, Ahzab suresinin 33'üncü ayetinde şöyle buyurmaktadır: "Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler." Bu ayet-i kerime "Tathir Ayeti" olarak bilinmektedir. Ve kesin delillerle sabittir ki, haklarında bu ayetin indiği Ehl-i Beyt'ten maksat, "Al-i Aba" olarak bilinen beş kişidir. Hz. Fa...


Ehl-i Beyt’ten kıssalar
Hz. Ali (a.s) şöyle diyor: Bir şahıs Resulullah (s.a.a)'in huzuruna gelerek Hazretin, kendisine tavsiye etmesini istedi. Resulullah (s.a.a) ona şöyle tavsiye ettiler: "Benim sana tavsiyem şudur ki; parçalansan, ateşe atılıp yakılsan bile Allah'a şirk koşma.   Annene ve babana eziyet etme; eğer dünyadan göçmeni bile emretseler öyle yap.   İhtiyacından fazla kalan malını ...


Ehl-i Beyt’in cömertliğini Kur’an anlatıyor
Ehl-i Beyt'in faziletini, cömetliğin zirvesi olan duruşlarını Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede beyan buyurmaktadır. Bunlardan bir kısmı da Ebrar ayetleri olarak bilinen İnsan suresinin 5'ten 31'e kadar olan ayetlerdir. Allah (c.c.) bu ayetlerde Ehl-i Beyt'e yönelik şu övgü ve mükâfatlardan bahsetmektedir: "İtaat eden ve iyilikte bulunanlar…" "...


Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-II
Beyt’ül Hikme’de ilim adamları, bilim insanı merakı ve ruhu ile bilinmeyeni arama, bilinenleri de deney ve gözlemlerle doğrulama, temel amaçlarıydı. Doğuda Yükselen ilim ışığında, Müslüman alimlerin tercümelerinden,  Batı, Aristo’yu, Platon’u yeniden keşfediyor. Aristo’nun metodolojisini, akıl ve mantığını öğreniyorlar. Batı dünyasında İslam dünyasında ki İbn-...


Müslümanı Ehl-i Beyt kurtarıyor-I
Batı dünyasının düşünce tarihini incelediğimiz zaman, bu dünyanın düşüncelerinin bazı hurafeler ile kuşatıldığını görmekteyiz, özellikle MÖ 6. yüzyıl ve MS 2. yüzyıla baktığımız zaman bu dönemin fikir ve düşünce tarihlerinin mitoloji ile kuşatıldığını, yani insanlar evrende, tabiatta olan olayları akıl ve mantığın gerektirdiği kurallar çerçevesinde açıklamak yerine mitolojik bazı tanrıçalarla, ...


Ehl-i Beyt’e sahip çıkmak
Salat ve selam Peygamberimize (s.a.v.) ve O'nun Ehl-i Beyt'ine olsun.   Zübde-i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccı'ndan dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur:   "Size iki emanet bırakıyorum: Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz."   Öyleyse hidayet kaynağı...


Ehl-i Beyt’e sahip çıkmak
Salat ve selam Peygamberimize (s.a.v.) ve O’nun Ehl-i Beyt'ine olsun. Zübde-i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccı’ndan dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: "Size iki emanet bırakıyorum: Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz." Öyleyse hidayet kaynağı Ehl-i Beyt'tir. Ehl-...


Ölçüyü Ehl-i Beyt’ten almak
Siyasi yazılar yazmak, gündemi takip edenler için oldukça kolaydır. Önemli olan yazdıklarının okuyanları ne kadar etkilediğidir. Bizim okuyucu kitlemiz, ebedi Genel Başkanımızın yetiştirmesi ile toplumu, olayları, gündemi anlamak ve okumak konusunda bayağı mahirdir. Onun için onlara günlük gündem ve siyasi gelişmeleri yorumlamak, aynı düşünceleri ve aynı duyguları paylaşmaktan ibaret oluyor...


Esma Gül Ay: İnsanı tanımada Ehl-i Beyt’in önemi
İnsan aklı, duyguları, nefsi, hissettikleriyle beraber bir bütündür ve tüm bunlarla yaşamalarına yön vermeye çalışırlar. Allah-u Teâla bizi kendi halimize, dürtülerimize, nefsimize, şeytana bırakmamak adına O’na layık kul olabilmenin, iyi bir müslüman olmanın yollarını gösteren Kur’an-ı Kerim haritasını bize göndermiştir. Fakat Kur’an-ı Kerim, biz normal insanların aklının&nbs...


Allah (c.c), ‘Mübahale’ için Ehl-i Beyt’i seçti
Ehl-i Beyt'in diğer bütün Müslümanlardan üstünlüğünü gösteren en önemli olaylardan birisi de Mübahale olayıdır. Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bu olayı anlatmaktadır.  "Artık Sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında Seninle çekişip tartışmalara girişirlerse, de ki: Gelin, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım, biz bizzat gelelim, siz de...


Sabrın zirvesi Ehl-i Beyt’tedir
Sevilmiş ve seçilmiş olan Ehl-i Beyt, her konuda tüm insanlığa örnektir. Özellikle de gelen sıkıntılara sabretme, asla isyan etmeme, her ne koşulda olursa olsun istikamet üzere olma, haktan ve hukuktan bir milim dahi sapmama konularında en zirve şahsiyetlerdir. Örnek bir anne, örnek bir baba, örnek bir dede, örnek bir eş, örnek bir evlat, Onlardır; kısaca her yönüyle insanlık tarihinin en z...


Ehl-i Beyt’in hayatımızdaki yeri
Ahir zamanda yaşıyoruz. Aldığımız nefesler sayılı. Bizden önce gelenler nasıl gittiyse, bizim sıramız geldiğinde biz de gideceğiz. Marifet geldiğimiz gibi temiz gidebilmektir. Peki, imtihanın sırrı nedir? İşte işin sırrı: “Size iki emanet bırakıyorum, onlara yapıştığınız takdirde dalalete (sapıklığa) düşmezsiniz. Birisi Allah’ın kitabı, diğeri de Ehl-i Beytimdir” hadisi şe...


Birliğin adresi Kur’an ve onun canlı örneği Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt’in örnek insanlar olmaları, rol model olup insanların, mü’minlerin İslam’ı anlamalarına yardımcı olmaları gibi çok önemli vazifesi vardır. Çünkü Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de; Ehl-i Beyt’in kendisi tarafından tertemiz kılındığını (Ahzap/33), Onların “ihtiyaçları olduğu halde Allah razı olsun diye yiyeceklerini yoksula, yetime ve esire yedire...


Tüm övgüler Ehl-i Beyt’e
Mekke'den Medine'ye hicret hadisesi de Ehl-i Beyt'in üstünlüğünü ortaya koymaktadır. Hicret, Bi'set'in yani Rasulullah'ın peygamberliğinin 13'üncü yılında gerçekleşmiştir. Rasulullah (s.a.v.) efendimiz hicrette Mekke'de Kendi yerine Hz. Ali'yi bırakmıştır. Yola çıkacağı zaman Hz. Ali'ye (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Yeşil örtüm ile örtün ve ...


Örnek aile Ehl-i Beyt, örnek eş Hz. Fatıma
Ehl-i Beyt Külliyatı'nın sahibi Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt'i "Kur'an'ın canlı numuneleri" olarak ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle Ehl-i Beyt, "yaşayan Kur'an"dır. Bu gerçek, hem ayetlerle hem de hadislerle sabittir. Onlar Kur'an'da bizzat Cenab-ı Hak tarafından övgülere mazhar olmuş kimselerdir. Onlar hakkında yapılan övgü hi...


Ehl–i Beyt sevgisi birliğimizin teminatıdır
Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hüseyin’in (a.s.) soyundan gelecek imamlara, henüz sağlığında işaret etmiştir. Bu, Ehl–i Beyt soyunun Allah tarafından nasp edilmiş olduğunun işaretidir.   Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben, Allah’ın bütün insanlara gönderdiği elçiyim. Ancak, Benden sonra Allah tarafından insanlar için Ehl–i Beyt’imden imamlar tayin edile...


Ehl-i Beyt’in annesi Hz. Hatice (a.s.)
Prof. Dr. Haydar Baş Hocam, hayatı boyunca, "dünya hayatı olması gerektiği şekilde nasıl yaşanır, ahiret ise nasıl kazanılır"ın pratik örneklerini bizlere yaşayarak gösterdi. O, Hz. Peygamberin ifade ettiği gibi "çift kanatlı bir kuş gibi"ydi, hemen ölecekmiş gibi hayatını ahireti için yaşadı, hiç ölmeyecekmiş gibi de dünyayı mamur etti. O'nun bir ömre sığmayacak...


Ehl-i Beyt ve Atatürk
Ehl-i Beyt, kelime manası olarak Peygamberin (s.a.a) ev halkını ifade etse de, ayetler ve Hz. Peygamber'in (s.a.a) hadisleriyle sabittir ki, Hz. Peygamber (s.a.a), Hz. Fatıma (a.s), Hz. Ali (a.s), Hz. Hasan (a.s) ve Hz. Hüseyin (a.s) Ehl-i Beyt'dir. Ehl-i Beyt, son peygamber Hz. Muhammed'in (s.a.a) ve aile efradının şahsında Kur'an-ı Kerimin ve İslam’ın yaşam modelidir...


Niçin Ehl-i Beyt?
Merhum Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın dünya tarihinde eşi ve benzeri olmayan eserlerinden birisi de şüphesiz Ehl-i Beyt Külliyatı'dır. Tarihte birçok İslam âlimi böyle bir külliyat kaleme almak istemiştir ama muvaffak olamamıştır. Bu, sadece Prof. Dr. Baş'a nasip olmuştur. Nasıl ki, Ehl-i Beyt olmak herkese nasip değildir, burada bir sevilmişlik ve seçilmişlik vardır; elbette ki...


Kur’an ve Ehl-i Beyt
Nahl Suresi 43. ayette “Bilmiyorsanız Zikir ehline sorun” buyruğunda bahsedilen sorulacak zümrenin Ehl-i Beyt olduğunu beyan etmiştik.  İmam Muhammed Bâkır'a (a.s.), "Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun" ayetinde kastedilenlerin kim olduğu sorulduğunda, “Burada kastedilenler Ehl-i Beyt İmamlarıdır" buyurdu. Bu konuda başta İmam Ali olmak üzer...


Ehl-i Beyt’in dünya sevgisine bakışı - 2
Ömrüme and olsun! Bir şeyi ihtirasla isteyen nice kimse vardır ki, ona kavuştukları zaman mutsuz olmuşlardır. Bir şeyi istemeyen, ondan ısrarla kaçan nice kimse de vardır ki, ona kavuştukları zaman mutlu olmuşlardır. Bir de "Allah, iman edenleri günahlardan temize çıkarmak, kâfirleri de helak etmek ister" (Al-i İmran /141) ayetinde bu gerçekler işaret edilir. İmam Bâkır'ın (a....


Ehl-i Beyt’in dünya sevgisine bakışı - 1
Dünya, insanlar için imtihan mahiyetinde yaratılmış olup, kimin iyi kimin kötü davranışta bulunduğu tespit edilip; ona göre ahirette mükâfat ya da cezaya muhatap olacaktır. Bunu genel olarak inkâr eden çok azdır.  Ancak imtihanın şekli, insanın nasıl davranacağı, nefsi yorumlarla anlaşılacak kadar önemsiz bir bilgi değildir.  Mutlaka imtihanın, ceza ve mükâfatın hâkimi ve din ...


Ehl-i Beyt’in tevbe anlayışı
Kişinin işlediği hatalara günah, hatalardan dönüp pişman olup o hatadan vazgeçmek için Allah’tan af edilmeyi istemek de tevbedir.  Günahın-sevabın, helalin-haramın, cennetin-cehennemin, kurallarını koyan yüce Allah, elbette kulunun affı için de kurallar koymuştur.  Kur’an’da belirtilen Allah’ın hükümlerini, Peygamber ve Onun Ehl-i Beyt’i, kullara ...


Ehl-i Beyt’in güzel ahlak nasihati
Yaşadığımız hayatın çekilmez bir hale gelmesi, insanların yaşama zevklerinin kalmaması; kötü ahlakın sosyal hayata hâkim olmasından kaynaklanmaktadır. Atalarımız “Bir kötünün 7 mahalleye zararı vardır” sözüyle, güzel ahlaktan yoksun kimselerin hayatın çekilmez hale gelmesindeki rolüne dikkat çekmek istemişlerdir.   Hayatı yaşanır kılmak, yaşama zevkine tekrar kavuş...


Ehl-i Beyt imamlarının misyonu ve kıyamı
Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.a.) dünyadan göçünce, Allah’ın davası Ehl-i Beyt’le süreklilik arz etmiştir.  Bazı aklı evveller, "Peygamber ve Kur'an kıyamete kadar yetmez mi?" diye sorarlar?  Biz de deriz ki: “Elbette Ezeli ve Ebedi olan Allah’ın seçtiği din İslam, kitaplar ve peygamberler tarafından insanlara tebliğ edilmiştir. Ve kıyam...


Ehl-i Beyt’e kekeme, Emevi’ye bülbül olanlar
En son örneğini 9 Muharrem’e denk gelen Cuma hutbesindeki ifadelerde gördük. Arapça dil bilgisi konuları arasında ‘meçhul fiil’ diye bir bölüm vardır. Meçhul fiiller Fail almazlar, naib-i fail alırlar, yani fail vekili. “Yapıldı, edildi, katledildi, girildi, çıkıldı…” gibi manalar elde edilir meçhul fiilden. Söz konusu hutbedeki ilgili paragr...


Ehl-i Beyt’in evlatları Kerbela toprağında
Kerbela toprağı, ashabın kanları ile sulanmıştı. Sıra yavaş yavaş İmam Hüseyin’e (a.s.) geliyordu ki, oğlu Ali Ekber öne atıldı ve savaş meydanına girmek için izin istedi. (ki, Ali Ekber (a.s) Peygamber Efendimize çok benziyordu. Hatta Ashap; “Biz, Peygamberin (s.a.v.) simasını görmeyi arzu ettiğimizde ona (Ali Ekber) bakıyorduk.” diyordular…  Ali Ekber’i...


Ehl-i Beyt’in nefesiyle iki büyük zafer
Zaferlerle dolu bir ayın içinden geçiyoruz. 5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi, 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'un başlangıcı, 30 Ağustos Büyük Zafer ve daha niceleri… Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın dün kutladığımız Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümüyle ilgi...


Ehl-i Beyt fıkhı ve Hz. Hasan’ın barışı
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın ‘İmam Hasan’ eserinde İmam Hasan’ın barışının Ehl-i Beyt fıkhı açısından değerlendirilmesi şöyle yapılıyor: “Hz. Hasan’ın barışı meselesinde temel bazı gerçekleri tahlil etmek ve Ehl-i Beyt fıkhı bağlamında Hz. Hasan’ın barışını dair bazı sorulara cevap vermek gerekmektedir.  Denilir ki, İmam Hasan’ın (a.s.) b...


‘Nebinizin Ehl-i Beyt'ine uyun!’
...


‘Nebinizin Ehl-i Beyt'ine uyun!’
...


‘Nebinizin Ehl-i Beyt'ine uyun!’
OKAN EGESEL Kur'an’da şöyle buyurulur: "Onlar, hidayet yerine dalaleti aldılar da alışverişleri kâr getirmedi; hidayeti de bulamamışlardır." "Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi fakat bir takımı da sapıklığı hak etti, çünkü bunlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı." (bak. Bakara, 175, 256; Nisa...


Ehl-i Beyt medeniyeti
İslam Dîni’nin insan müşahhasında yaşama biçimi Ehl-i Beyt’tir. Ayet-i kerimede buyrulur: And olsun ki Allah'ın Resulünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek var, o, size en güzel bir numune ve Allah'tan mükâfat umana ve ahiret gününde mükâfat umana ve Allah'ı çok çok anana da en güzel bir örnektir o.” (Ahzab, 21). Allah Resulü (s.a.a) her konuda birinci ör...


Ehl-i Beyt’e göre Fırka-i Naciye
Peygamber Efendimiz dünyadan göçünce başlayan bir hastalıklı görüş oluşmaya başladı. Kur'an ve peygamberle gerçek ölçüler açık beyan ortada iken içtihat kapısı açıldı. Kişiler özel görüş, anlayış ve kavrayışlarını “bence” diye ortaya atmaya başladılar.  Aslında işin merkezden sapması da o zamana rastlar. “Allah böyle buyurmuş, Muhammed böyle demiş amma bize göre d...


Ehl-i Beyt’in takva anlayışı
Merhum Pof. Dr. Haydar Baş hocamız, bize asırlardır saklanan gerçekleri “Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt’tir” diye haykırıp, çığlığını Ehl-i Beyt Külliyatıyla ortaya koymuştur.  Hakk’a vuslattan önce “Ben size lazım olan her şeyi yazdım da gidiyorum benden daha ne istersiniz?” dediğine göre, bize düşen görev “Ondan alıp önce bize, sonra size taşıyı...


Kur’an ve Ehl-i Beyt’in buluştuğu gece
Geçtiğimiz Salı gecesi, Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’ında “bin aydan daha hayırlı” olarak buyurduğu mübarek Kadir Gecesi’ydi. Teravihler, Kadir Gecesi namazları kılındı, Kur’anlar okundu, salat ve selamlar, tekbirler getirildi, İstiğfarlar, kelime-i tevhitler, ism-i celaller okundu, mevlitler, ilahiler gönüllerimizi hoş eyledi, eller semaya kalktı dualar ...


Ehl-i Beyt sevgisi başkadır
Çok makale yazdık atasözleri hakkında. Büyük sözü dinlemenin tecrübe küpü ninelerimizin dedelerimizin kıymetini bilmemiz gerektiği hakkında… Elbette söz söyleme hakkı olması için bir adamın o eylemi önce kendisinin yerine getirmesi lazımdır. Rahmeti Rahmana kavuşan Prof. Dr. Haydar Baş hocamız bir makaleme itiraz etmişti. Ve şu nasihatte bulunmuştu: “Evladım bir makaleyi yazmak...


Prof. Dr. Baş'ın Ehl-i Beyt duruşu birliği temin etmiştir
Prof. Dr. Haydar Baş, tarihte ilk kez yazılmış 15 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt tezi, onlarca Ehl-i Beyt sempozyumu ve binlerce Ehl-i Beyt paneliyle Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmeye çalıştı. "Şii de Müslüman'dır, Sünni de Müslüman'dır, birbirinin kardeşidir, birbirine namlu doğrultamaz" dedi. Şiilerin de Sünnilerin de iman ...


Ehl-i Beyt’in orucu
Dün ulusal egemenliğimizin 100. yılını kutladık. Bugün de müminler için rahmet, bereket, mağfiret ve cehennem azabından kurtuluş ayı olan Ramazan’ın ilk günündeyiz. Rabbim bu ayda ümmeti Muhammed’e, Hakk'ı hak olarak bilip Hakk’a uymayı. Bâtılı da bâtıl olarak görüp uzak durmayı nasip eylesin. İbadetlerimiz makbul, dualarımız kabul olsun.  Şimdi ekran...


Çanakkale’yi “geçilmez” kılan Ehl-i Beyt torunu
Çanakkale Zaferi’nin 105’inci yıldönümü tüm milletimiz için kutlu olsun. Eşi ve benzeri görülmemiş bu zafer, kendi canlarını vatanı, milleti ve imanı için feda eden bir neslin zaferidir. Bir virüsle kendi canımızın derdine düştüğümüz bugünlerde bu büyük fedakârlığın ne anlama geldiğini lütfen iyi muhakeme edelim. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar ...


Ehl-i Beyt’e zulmedene şefaat yoktur
Kur’an’da şöyle buyurlur: “Allah, dilediğine ve hoşnut olduğuna izin vermedikçe, göklerde bulunan nice meleklerin şefaati bir şeye yaramaz.” (Necm, 26).   Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Ben kıyamet günü kalbinde sivrisineğin kanadı kadar iman olan kimseye şefaat edeceğim.” (Kenz’ul Ummal, 39043). Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurm...


Hidayet imamları Ehl-i Beyt’tendir
Abdurrahman b. Selit'ten; “İmam Hüseyin b. Ali b. Ebu Tâlib (aleyhi's-selâm) şöyle buyurdu: On iki Hidayet İmamı bizdendir. Birincisi Emîrü'l-Mü'minîn Ali b. Ebu Tâlib'dir, sonuncusu ise dokuzuncu evladımdır. Hak üzere kıyam edecek olan O’dur. Yeryüzü öldükten sonra, Allah O’nun vasıtasıyla tekrar onu ihya edecektir ve müşrikler istemese de Allah hak di...


Ehl-i Beyt cennettekilerin en iyisidir-III
Sünni Taberî’nin Zehâirü’l-Ukba eserinden; İmam Ali (a.s.) buyurdu ki: “Resûlullah (s.a.v.) Bana buyurdu ki: ‘Cennete ilk olarak Sen, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin gireceksiniz.’ Hz. Ali (a.s.) sordu ki: ‘Ya Resûlallah, sevenlerimiz ne olacak?’ Resûlullah (s.a.v.): ‘Onlar hemen sizin arkanızdan cennete gireceklerdir’ buyurdu.” (Taberî, ...


Veda Hutbesinde Ehl-i Beyt
Bugün herkesin diline doladığı, 'insanların temel hak ve hürriyetlerini' Peygamber Efendimiz (s.a.a.v) Veda Hutbesinde özetlemişti.  Bu noktada şu ayrıntıyı da ifade etmek isterim ki, Veda Hutbesinin mahiyetini anlamak istiyorsanız, Prof. Dr. Haydar Baş’ın aynı zamanda doktora tezi olan Veda Hutbesinde İnsan Hakları adlı eserini okumalısınız. Veda Hutbesi, birçok evin...


Ehl-i Beyt cennettekilerin en iyisidir-II
Sünni Suyûti’nin eserinden bir rivayet şöyledir: İbn-i Abbas Resûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: “Allah-u Teâlâ halkı iki kısma taksim etti, Beni de onların en iyisinde kıldı. Nitekim şöyle buyuruyor: ‘Ashab-ı Yemin, ne (kutludur o) Ashab-ı Yemin.’ (Vâkıâ, 27) Yine buyuruyor ki: ‘Ashab-ı Şimal, ne (mutsuzdurlar o) Ashab-ı Şimal.&rsquo...


Ehl-i Beyt cennettekilerin en iyisidir-I
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın “Hz. Fâtıma” eserinde Ehl-i Beyt’in özellikleri ve faziletleri hususunda şu bilgilere yer veriliyor: “Sünni Abdurrahman bin El-Kemal Celaleddin El-Suyûtî, Durrü’l-Mensur kitabında, (c.1, sy. 147) şunları yazmaktadır:  “Ayet-i kerimede ‘Adem, Rabbinden bir takım kelimeler telakki etti ve alıp hıfzetti. Bu kelim...


Mevlana’yı Mevlana yapan Ehl-i Beyt ruhudur
Çok muhterem Prof. Dr. Haydar Baş Bey, İslam ve Mevlana eserinde “Hz. Mevlana bir insan-ı kâmildir” der.  Yine Sayın Hocamız, İslam’ın Akaid ve Fıkıhla beraber 3 temel ilminden biri olan Tasavvuf ilmini “Ehl-i Beyt’in yaşam biçimidir” der. İslam tarihinin yetiştirdiği büyük mutasavvıflardan olan Hz. Mevlana, Ehl-i Beyt yolunu aşk derecesinde yaşa...


Hz. Peygamberin nezdinde Ehl-i Beyt-V
Sünni, Sahih-i Müslim’de ve Camiu’l-Usûl’de şöyle rivayet edilir: “Hasin b. Semure, Zeyd b. Erkam’a, “Hz. Peygamberin (s.a.v.) hanımları da Ehl-i Beyt’ten midir?” diye sorduğunda Zeyd şöyle dedi: “Allah-u Teâlâ’ya and olsun ki hayır; çünkü kadın bir müddet eşiyle olur, boşanınca babasının evine döner ve babasının ailesine katılır, böyl...


Hz. Peygamberin nezdinde Ehl-i Beyt-IV
Ehl-i Beyt âlimleri şu hususa da değinmektedirler:  Arapçada sözün güzellik ve belagatine sebep olan cihetlerden biri de birbiriyle irtibatı olan iki cümle arasında yabancı bir cümlenin yer almasıdır. Kur’an’da bu mesele oldukça fazla görülmektedir.  Örneğin, Allah-u Teala Mısır azizinin karısına olan hitabını anlatırken şöyle buyuruyor: “(Kocası) doğrusu bu,...


Hz. Peygamberin nezdinde Ehl-i Beyt-III
Ebu Bâsir, İmam Sâdık (a.s.)’dan sahih bir hadisle şöyle nakletmektedir: İmam-ı Sâdık (a.s.) şöyle buyurmuştur: “(Allah, yalnız siz Ehl-i Beyt’ten…) ayeti indiği zaman Ali, eşi ve çocukları Ümmü Seleme’nin evinde idiler. Peygamber (s.a.v.) onları bir parçanın altına alarak arz etti: ‘Allah’ım! Her peygamberin nübüvvetinin terazisi olan seçkin zümre...


Hz. Peygamberin nezdinde Ehl-i Beyt-II
Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Yıldızlar, yeryüzündekilere boğulmaktan güvencedir. Ehl-i Beyt’im de ümmetime ihtilafa düşmekten güvencedir; dolayısıyla, Arap kabilesinden birisi Ehl-i Beyt’ime muhalefet edecek olursa ihtilafa düşer ve iblisin partisi olur.” (Hakim, Müstedrek, c.3, s.149 ve Sünni Muttaki Hindi’nin Kenzü’l-Ummal, c.12, s.96’da aynı...


Hz. Peygamberin nezdinde Ehl-i Beyt-I
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın, “Hz. Fatıma” eserinde, Hz. Peygamberin Ehl-i Beyt’e verdiği değer hususunda şu bilgilere yer veriliyor: “Hâkim, Mecmâü’l-Beyan’ında şu hadisi nakleder:  Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Allah (c.c.), peygamberleri muhtelif şecerelerden yaratmıştır (her birini bir şecereden) ama Beni ve Ali’yi bir şe...


Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt-V
Sünni Beyhakî, İbnü’l-Münir Sünen kitaplarında Ümmü Seleme (a.s.)’dan şöyle nakletmektedirler: “Bu ayet bizim evde nâzil oldu. Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin de  orada idiler. Peygamber sonra cübbesini onların üzerine örterek şöyle buyurdu: ‘Allah’ım, bunlar Benim Ehl-i Beyt’imdir. Onlardan pisliği gider ve onları tertemiz kıl.”  Bu ayet bi...


Ehl-i Beyt’i sevenlerin özellikleri
Şura Sûresi 23. ayette Yüce Allah (c.c), inandım diyen herkesin Ehl-i Beyt’i sevmesini emretmiştir. İmam Şafi Hazretleri bu ayete binaen Ehl-i Beyt’i sevmek farzdır, demiştir.  Zaten Yüce Allah’ın ayetleri ve Peygamberimizin (s.a.a.v) hadisleri incelendiğinde, "Ben Allah’a ve Resulüne iman ettim" diyenlerin Ehl-i Beyt’i sevmemek gibi bir halleri ...


Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt-IV
Müfessirler İnsan Sûresi’nde geçen ayetlerin tamamının Hz. Fâtıma (a.s.), Hz. Ali (a.s.), Hz. Hasan (a.s.) ve Hüseyin (a.s.) hakkında nâzil olduğunda ittifak etmişlerdir. Vahidî “Basit” kitabında, Ebu İshak-ı Sa’lebi kendi tefsirinde, bu ayetlerin sadece bu kişiler hakkında olduğunu belirtmişlerdir. (Bkz. ayrıca, Zemahşerî, Tefsir-ü Keşşaf, c.4, s.670; Sünni Vahidî, Esba...


Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt-III
Ebrar Ayetleri (İnsan: 5-31): Ehl-i Beyt âlimleri ittifak etmektedirler ki, bu ayetler Hz. Ali (a.s.), Hz. Fâtıma (a.s.), Hz. Hasan (a.s.), Hz. Hüseyin’in (a.s.) yiyeceklerini miskin, yetim ve esire sadaka vermeleri ile ilgilidir. İbn-i Abbas’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, bu ayetlerin nüzul sebebi şöyle anlatılır: “Hz. Hasan (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.) küçükken hasta...


Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt-II
(dünden devam…) “Eş-Şâbî’den gelen rivayete göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘Şayet lanetleşmiş olsalardı, ağacın üzerindeki kuşlara varıncaya kadar Necran halkının helak olacağına dair Bana müjde verilmişti.’ Necranlıların papazı, Resûlullah’ın (s.a.v.) Ali (a.s.), Fâtıma (a.s.), Hasan (a.s.) ve Hüseyin (a.s.) ile birlikte geldiğini görünce: ...


Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt-I
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın, ‘Hz. Fâtıma’ eserinde, ‘Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt’e verilen önem hususunda şu bilgilere yer veriliyor:  “Bu konuda Mübahale ayeti (Âl-i İmran: 61), Ebrar ayetleri (İnsan: 11-12), Tathir ayeti (Ahzab: 33), Meveddet ayeti (Şûra: 23) incelenecektir. Mübahale ayeti: “Artık Sana gelen bunca ilimden sonra onun...


Neden Ehl-i Beyt ve Hak İmamları anlatıyoruz?
Düne kadar sadece dilde bildiğim Ehl-i Beyt ve 12 İmam gerçeğini Prof. Dr. Haydar Baş hocamın vesilesiyle bildiğim, inandığım ve anladığım kadarıyla anlatmaya başladığımdan bugüne kadar gerek akraba ve gerekse arkadaş çevrelerimde, "konuşmalarınızda, yazılarınızda neden hep Ehl-i Beyt’ten, 12 İmam’dan örnekler veriyorsunuz" gibi sorularla karşılaşıyorum. İnsanımıza ade...


Ehl Beyt Üniversitesi-III
(dünden devam…) Sekizinci konu: Allah’ın kullarına büyük ihsanı tevbe kapısıdır… Tevbe öyle bir ihsandır ki, Allah, o vasıta ile kulları saadete erdirir. Ve ancak ona muhalefet edenler tevbe kapısından yararlanamazlar. Buna göre Allah'a yönelen her kul tevbe etmelidir. Dokuzuncu konu: Şeytan vesvesesine karşı ayık olmak… En büyük fitnelerin ve güna...


Ehl-i Beyt Üniversitesi-II
Ehl-i Beyt Üniversitesi’nin temel esaslarını anlatmaya devam ediyoruz: Dördüncü konu: Peygambere imanın önemi… İmam Zeynelabidin (a.s)’ın dua kalıplarında Hz. Peygambersiz bir İslam olamayacağı vurgusu vardır. Bunun yanında İslam’ın O’nun öğrettiği şekilde yaşanması konusunda örnekler veriyordu. Ehl-i Beyt İmamlarının tamamı da Hz. Peygamber’in ...


Ehl-i Beyt Üniversitesi-I
İmam Zeynelabidin (a.s) ilim tahsil etmekle ilgili şu sözleri söylemiştir: "Eğer insanlar ilim tahsil etmenin sevabının ne olduğunu bilselerdi, canlarını verme, engin sulara dalma pahasına ilim öğrenirlerdi." Yüce Allah, Danyal Peygambere şöyle vahyetmiştir: "Benim katında en çok buğzedilen kul, ilim ehlinin hakkını küçümseyen, ilim ehline tâbi olmayı terk eden cahil kimsedir...


Ehl-i Beyt’in fazileti
Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) Âl-i Beyt’idir. Allah tarafından sınırları, sayıları belirlenmiş ev halkı demektir. Âl-i Aba hadis-i şerifinde geçtiği gibi, Allah Resulü, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i abasının altına alarak tathir ayetini okumuştur. (Müslim, Sahih, Fezail'us-Sahabe, c.4, s.1883/2224). Tathir ayet-i kerimesi: &ldqu...


Aslolan Ehl-i Beyt’tir
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ısrarla Ehl-i Beyt’siz bir İslam’ı empoze etmeye çalışıyorlar.  Güya diğer sahabeleri ön plana çıkartarak, Ehl-i Beyt gerçeğinin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Prof. Dr. Haydar Baş, 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı’nı, “Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt” tezini, Ehl-i Beyt sempozyumlarını ortaya koyana kadar Ehl-i Beyt gerçeğin...


Ehl-i Beyt imamlarına bağlanmanın önemi
Hz. Peygamber (s.a.v) buyurdu ki: "Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ölmeyi ve Rabbimin hazırladığı Adn Cenneti'nde yer almayı istiyorsa, Benden sonra Ali'nin velayetini kabul etsin. Onu seveni sevsin, ondan sonraki imamlara uysun. Hiç kuşkusuz onlar, Benim ıtretimdirler. Allah onları Benim etim ve kanımdan yaratmıştır. Onlar Benim idrak ve ilmime sahiptirler." “Se...


Ehl-i Beyt’teki cömertlik anlayışı-3
Ehl-i Beyt İmamlarının cömertlikle ilgili örnek davranışlarını aktarmaya devam ediyoruz... Hazreti Hasan cömert ve kerimdi. Hayır yapmayı çok severdi. Öyle ki mallarının tamamını iki defa fakirlere dağıttı; üç defa da Allah (c.c) ile kasame yaptı. Yani iki ayakkabısı varsa birini tasadduk edip, birini kendisine bırakırdı, herhangi bir yiyeceğin bir avucunu dağıtıp, bir avucunu kendine ayıra...


Ehl-i Beyt’teki cömertlik anlayışı-II
İslam'a göre cömertlik, cennet yollarından bir yol olduğu gibi, cimrilik de cehennem yollarından bir yoldur. İbn Abbas’dan (r.a):  “Peygamber (s.a.a) iyilik yapmak bakımından insanların en cömerdi idi. En çok cömert davrandığı zaman, Ramazan ayı idi. Hele Cebrail’le (as) buluştuğu zaman Saba rüzgârından daha cömert olurdu.” (Buhari, Şifa-i Şerif). Ab...


Ehl-i Beyt’teki cömertlik anlayışı
Cömertlik bir mü’minin en mühim vasfıdır. Onun cömert olmamasını tasavvur etmek mümkün değildir. Zirâ bir kalpte imanla cimrilik bir arada asla bulunamaz. İmam Ca'fer-i Sâdık, cömertlik üzerine ibretli sözleriyle cömertliğin tanımını yapıyor: "Kerim ve cömert, malını Allah'ın buyurduğu yerde harcayan kimsedir." Allah yolunda cömertlik etmek, (O'nun dergâhına)...


Tek hakikat Ehl-i Beyt
Necran Hıristiyanlarından bir topluluk Medine’de Allah elçisinin huzuruna gelip Hz. İsa ve diğer bazı konularda sorular sordular. Allah’ın elçisi, onları kendi kitaplarından mantıklı yollarla ikna etmeye çalıştı ama onlar gerçeği kabul etmediler.  Bunun üzerine Yüce Allah;  “Sana ilim geldikten sonra seninle tartışan olursa de ki; Geliniz çocuklarımız ve çocu...


Kur’an Ehl-i Beyt’le hayat buldu
Doğumundan itibaren Kur’an ayetlerinin nazil olduğu evin bir ferdi olan Hz. Fatıma (a.s.) annemiz, Prof. Dr. Haydar Baş’ın ifadesiyle, canlı Kur’an numunesidir. Ehl-i Beyt’in 5 ferdinin, yani Hz. Peygamber (s.a.v.), İmam Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin’in her biri canlı Kur’an numunesidir. Prof. Dr. Haydar Baş, İslam tarihinde ilk ve tek o...


Ehl-i Beyt Külliyatı ders kitabı olmalıdır
Allah Resulü (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular:  “Çocuklarınızı üç şey üzere yetiştiriniz: Benim ve Ehl-i Beyt’imin sevgisi ve Kur’an-ı Kerim okumaları üzerine yetiştiriniz.” (Suyuti, Camiu’s-Sağir, s.14) Devletlerin ve milletlerin bekası için gençliğin eğitimi hayati önemdedir. Gençliğini başıboş bırakan, sahip çıkmayan bir milletin y...


Övgü ayetleri Ehl-i Beyt hakkındadır
Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt Külliyatı’nda Ehl-i Beyt’i şöyle anlatmaktadır: “Hz. Peygamber (s.a.v.) İslam’ın canlı halidir. Kur’an ayetleri O’nun şahsında müşahhas hale gelirler. O’nun sünneti yaşayan Kur’an’dır. Bu manada O’nun Ehl-i Beyt’i ve onların soyundan gelen imamlar da İslam’ın savunucusu ve sünneti ihya e...


Yükselen değer: Ehl-i Beyt İslam'ı
Şii-Sünni çatışmasının geçmişi İslam tarihi kadar eskidir. O günden bu güne Hz. Ali Efendimiz, Hz. Fatıma anamız, Ehl-i Beyt ve mensuplarına karşı sürekli bir başkaldırı ortaya konmuştur. Peygamberimizin pak ailesi olan Ehl-i Beyt’e karşı çıkmak, esas itibarıyla, yaşantısı bizzat İslam olan peygamberimiz efendimize karşı çıkmak anlamına gelmektedir.  Ehl-i Beyt İslam’ı aynı...


Ehl-i Beyt Külliyatı birlik için büyük hizmet
Cenab-ı Hak birçok ayetinde, Peygamber efendimiz (s.a.v.) de birçok hadisinde bizlere birlik ve beraberliği emretmektedir: “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat suresi, 10) “Kendisine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmay...


Ya Ehl-i Beyt yahut zillet
Ehl-i Beyt anlayışını terk ederek İngiliz ve ABD mamulü sentetik bir İslam inancını kendine şiar edinen Suudi yönetimi, dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'e 5 yıldır devam ettirdiği savaşta ciddi kayıplar vermeye devam ediyor. Suudi yönetimini Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile beraber kendilerine hiçbir fayda sağlamayan, aksine ciddi maddi ve manevi kayıplar üreten Yemen Savaşı'...


Ehl-i Kitap ancak Ehl-i Beyt anlayışı ile mağlup edilir -2-
Papa Freancesko ile El Ezher Büyük İmamı Dr. Ahmet El Tayyip görüşmeler sonucu "İnsan Kardeşliği Belgesi'nin Dönüm Noktası için Yüksek Komite" kuruldu. Abu Dabi Kraliyet Prensi BAE'li Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bu oluşuma yardımcı olacağını söyledi. Bu kapsamda tarihte ilk defa bir Papa Arap Yarımadası'na ayak bastı. Diğer taraftan İsrail Mescid-i Aksa'yı Müslüm...


Ehl-i Kitap ancak Ehl-i Beyt anlayışı ile mağlup edilir
Gün geçmesin ki İslam âlemi Ehl-i Kitabın bir oyunu ile karşılaşmasın. Maalesef Deccal fitnesi mesabesindeki Dinlerarası Diyalog, Atlas Okyanusu’ndan Endonezya’ya kadar bütün İslam ülkelerini habis bir ur gibi sarmıştır. Engin bir ferasete sahip olması beklenen Müslümanların bu acıklı hali Prof. Dr. Haydar Baş'ın ifadesiyle "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" anlayışının ter...


Dini bilmeyen Rusya Ehl-i Beyt İslam’ını kimden öğrendi?
Her konuda olduğu gibi, Ehl-i Beyt konusunda da Prof. Dr. Haydar Baş gerçeğinin üstü örtülmeye çalışılıyor.  Milli Ekonomi Modeli, Milli Para ve Milli Paralarla Ticaret konusunda bunu yapmaya çalıştılar ama muvaffak olamadılar, komik duruma düştüler.  Kopya çektiler, olmadı; Rusya ve Çin’in ürettiği bir projeymiş gibi lanse ettiler; bizzat Rus profesörler, BRICS temsilci...


Türkiye Ehl-i Beyt'i Prof. Dr. Baş'la öğrendi
Ehl-i Beyt konusunda konuşan da yazan da çok. Ancak, konuşunca ve yazınca insanları Ehl-i Beyt’e âşık edebilen Prof. Dr. Haydar Baş’tan başkası yok. İşte 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı’nı kaleme alan Baş Hoca, konuştuğu ve yazdığı zaman ayrılıklar ve fitneler eriyip yok oluyor, birlik ve beraberlik, yani gönüllerde Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) istediği tevhit hâsıl ol...


Hz. Peygamber Ehl-i Beyt’ini anlatıyor
Bugün hem cahilliğimizden, hem de fitne odaklarının yüz yıllardır bitmeyen kinleri ve ortaya attıkları zehirli fikirler yüzünden Ehl-i Beyt, denince insanımızın aklına farklı bir yapı ve oluşum geliyor. Hiç yorum yapmadan iki meşhur Sünni hadis kaynağından hadisler aktaracağım ki, Ehl-i Beyt’in ne olduğunu, mahiyetini bizzat kendisi açıklıyor Allah Resulü; Hakim, Mecmaü’l-Be...


Niçin Ehl-i Beyt Külliyatı?
Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’inde şöyle buyurmaktadır: “İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder?” (Kıyame suresi, 36) İnsanoğlu başıboş yaratılmamıştır, yaratılıp kendi haline bırakılmamıştır. Prof. Dr. Haydar Baş’ın, Makalat eserinde ifade ettiği gibi, ilk yaratılan Hz. Adem’in (a.s.) aynı zamanda ilk peygamber olması, yani yol gösteri...


Ehl-i Beyt Külliyatı ve ortak payda Ehl-i Beyt
Dün birilerinin kendi çıkarları uğruna, taht uğruna İslam âlemine soktukları fitneleri, ayrımcılıkları, bugün İslam ülkelerinin topraklarında ve kaynaklarında gözleri olan küresel emperyalist güçler kirli planları için bir malzeme olarak kullanıyor. Ayrılıklar sizler için bir tartışma, bir kavga meselesi olabilir ama bu küresel güçler için ayrım gözetmeksizin bir işgal gerekçesi ve bahanesi...


Kur’an ve Ehl-i Beyt ana rehberdir
Dünkü yazımda, her insanın doğumdan-ölüme kadar her daim ve her alanda yardıma muhtaç olduğunu, maddi ve manevi rehberlere ihtiyaç duyduğunu ifade etmeye çalışmış ve manevi alanda ana rehberin Kur’an ve Ehl-i Beyt olduğu vurgusunu yapmış, bu iki ana rehbere götürmeyen rehberlerin insanları ancak sapkınlığa götüreceğini ifade etmeye çalışmıştım. Tabi bunları yazarken akıl filan yürütme...


‘Onlar Ehl-i Beyt’e düşman kesilir’
Kur’an’da şöyle buyurulur: “Günahkâr kimse diğerinin günahını çekmez. Günah yükü ağır olan kimse, onun taşınmasını istese, yakını olsa bile, yükünden bir şey taşınmaz. Sen ancak, görmediği halde Rablerinden korkanları, namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa, ancak kendisi için arınmış olur; Dönüş ancak Allah'adır.” (Fatır, 18). “Eğer küfrederseniz bil...


Ehl-i Beyt’i niçin gündem ediyoruz?
Bizler neden Ehl-i Beyt mevzuunu her fırsatta dile getiriyoruz? Neden Ehl-i Beyt imamlarının hayatını konuşmak istiyoruz? Neden Ehl-i Beyt ile alakalı saklı kalan gerçekleri meydana çıkartmaya çalışıyoruz? Neden çoğu kimsenin konuşmaktan dahi çekindiği konuları, cesur bir şekilde savunuyor ve bu konuda bir mücadele veriyoruz? İslam’ın temelleri üzerinde bina edildiği ve bizlere emanet...


Ehl-i Beyt’in yüceliği
Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Biz Ehl-i Beyt’i, şanı yüce olan Allah tertemiz kılmıştır. Biziz Ehl-i Beyt, nübüvvetin şeceresinden, risaletin indiği yer olup, meleklerin inip çıktığı rahmet eviyiz! Bizler, ilmin madeniyiz!” Ayet-i kerimenin açık hükmüne göre Ehl-i Beyt imamları Allah’ın isteği üzerine her türlü pislikten; şirkten, ikiyüzlülükten, günahlardan, ...


Ehl-i Beyt’in hilafeti ile ilgili hadisler
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın, “İmam Musa Kazım” eserinde Ehl-i Beyt’in hilafet ile ilgili görüşleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Muhammed b. Fudayl anlatıyor: “Ebû’l-Hasan( a.s.) şöyle buyurdu: Ali’nin (a.s.)velâyeti meselesi, bütün nebilerin suhuflarında yazılıdır. Allah, Muhammed’in (s.a.a.) nübüvvetini, Ali’nin (a.s.) velâyetini ...


Ehl-i Beyt mukaddes emanettir
Kalplerimizin huzura erdiği, oruçlarımızın, teravihlerimizin, mukabelelerimizin coşkusu ile huşua kavuştuğu günler bir bir geride kalıyor. Ramazan ayının bir ismi rahmettir. Sevgili Peygamberimiz de ismi ve sıfatı ile merhametli ve ümmetine düşkündür. Ayet-i kerimede buyrulur: “And olsun ki; size, sizin içinizden aziz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O'na ağır gelir...


Ehl-i Beyt ve oruç
Oruç ihlasın gıdasıdır Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Oruç tutunuz. Zira oruç damarları keser (şehveti azaltır) ve nimet sarhoşluğunu giderir." Fatımat'üz-Zehra (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah orucu, ihlası güçlendirmek için farz kılmıştır."    İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah orucu, kullarının ihlasını denemek için farz kı...


Haccac’ın Ehl-i Beyt’e olan yaklaşımı
Prof. Dr. Haydar Baş, "İmam Zeynelabidin" eserinde şu bilgileri veriyor: “Haccac, Emevilerin emrine girdikten sonra Abdülmelik bin Mervan’ın emri ile Hz. Ali (a.s.)’ın soyundan gelen hanımını boşamıştır. Bu sebeple, kendisinin lakaplarından birisi nasibi (Ehl-i Beyt’e muhalif eden kişidir). 699 yılında Resûlullah (s.a.v)’in kız torunlarından biri ile ...


Duanda Ehl-i Beyt’i unutma
Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan dua reddedilmez.” (ed-Da’vat li’r-Ravendi, 52/131). Resûlullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz başında övgü olmayan her dua kısırdır.” (el-Bihar, 93/317/21). İmam Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mü’minlerin Emiri’nin (a.s) kitabında yer aldığı üzere Allah’...


Ehl-i Beyt’i sevenler kılıçtan geçirilmiştir
Prof. Dr. Haydar Baş, “İmam Hüseyin” eserinde Muaviye’nin İmam-ı Ali’yi ve Ehl-i Beyt’i sevenleri kılıçtan geçirmesi hakkında şu bilgileri veriyor:  “Muaviye döneminde ciddi katliamlar yapılmıştır. Özellikle Hz. Ali (a.s.)’ı ve Ehl-i Beyt’i sevenlerin yoğun yaşadığı Medine’de ve civarında büyük ordular ile halk kılıçtan geçirilmişti...


Ehl-i Beyt’in üstün ahlakı
Prof. Dr. Haydar Baş, “İmam Hasan” eserinde Ehl-i Beyt’le ve İmamlarla ilgili ayetler hususunda şu bilgileri veriyor:  “Ebrar Ayetleri: “İtaat eden ve iyilikte bulunanlar, şüphe yok ki kaselerle şarap içerler ki kafur ırmağının suyu da karıştırılmıştır bu şaraba. Allah’ın has kullarının içtiği bu şarap, bir kaynaktan çıkar ki onlar, diledikleri gibi,...


Ehl-i Beyt’in sevgisinden hesaba çekileceğiz
Kur’an’da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz.” (Tekasür, 8). Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü kul bir adım atmadan dört şeyden sorguya çekilir: Ömrünü nerede geçirdiğinden, gençliğini nerede tükettiğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve biz Ehl-i Beyt’in sevg...


Ehl-i Beyt’e tuzak kurmaya çalışan zavallılar
Yazıya başlamadan önce bize Ehl-i Beyt’i tanıtan, yaşayan ve yaşatan Prof. Dr. Haydar Baş Bey’e Balıkesir’de damadını asker ocağına teslim ettikten sonra yapılan saldırıyı, kendisine kurulan menfur tuzağı kınadığımı belirtmek istiyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 6. İmam olan İmam Ca’fer (a.s.) Emevilerden Abbasilere geçiş döneminde imamet görevini ...


Helalzade olanlar Ehl-i Beyt’i sever
Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biri beni kendisinden, ailemi ailesinden, hanedanımı hanedanından ve soyumu soyundan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.” (Kenz’ul-Ummal, 93). Resûlullah (s.a.a.) şöyle buyurmuştur: “Allah’ı sizlere verdiği nimetler için, beni Allah’ı sevdiğiniz için ve Ehl-i Beytimi de benim için sevin.” (İlel’uş-Ş...


Ehl-i Beyt’in dilinden Ehl-i Beyt
Peygamber Efendimiz buyurdu ki; “Ey insanlar! Dikkat ediniz; ben bir beşerim. Rabbimin ölüm elçisinin gelmesi ve benim ona icabet edip aranızdan gitmem yakındır. Sizlere hukuku ağır iki kıymetli emanet bırakıyorum. Birincisi Allah’ın Kitabı’dır. Onda nur ve hidayet vardır. Allah’ın Kitabına sımsıkı sarılın. Onunla meşgul olun, onu öğrenin, öğretin; hükümlerini anlayın. İ...


Ehl-i Beyt düşmanlığı
Peygamber Efendimizin (s.a.a) kendisine ümmet olduğu iddiasında olan herkesin omuzlarına yüklediği iki büyük sorumluluktan/emanetten biri Kur’an diğeri ise itreti, yani Ehl-i Beyt’idir. "Resulüllah, üzerinde siyah kıldan dokunmuş bir aba olduğu halde dışarı çıktı. O sırada Hz. Hasan yanına geldi. O'nu abanın altına aldı. Sonra Hz. Hüseyin yanına geldi. O'nu da abanı...


İmam Azam’ın Ehl-i Beyt sevgisi
İmam Azam Ebu Hanife, Hanefi mezhebinin kurucusu, Hicri 80 ila 150 yılları arasında yaşamış büyük bir İslam âlimi… Asıl ismi Numan bin Sabit… İmam Azam’ın Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimize ve Ehl-i Beyt’ine karşı büyük bir muhabbeti vardı. Elbette ki bunda dedesinin ve babasının rolü büyüktü, çünkü onlar da Ehl-i Beyt aşığıydılar. Dedesi Zûta’nın çok ilgi...


Ehl-i Beyt kimdir?
Prof. Dr. Haydar Baş Bey, “İmam Ali” eserinde Ehl-i Beyt hakkında şu bilgileri veriyor: “Ehl, kelimesi izafet olduğu şeyle tanımlanır. Ehlü’l-Kura (şehir halkı) veya Ehlü’l-Kitap (kitaba uyanlar veya onu okuyanlar gibi). Beyt kelimesi ise ev anlamındadır. Ehl-i Beyt ifadesi ise, kişinin yakınları ve soydaşlarını ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de Hz....


'Ehl-i Beyt'imden başka yardımcım yoktu'
İmam Ali (a.s.) hilafet konusunda kendisine yapılan haksızlık konusunda şöyle buyurmuştur: "Soyumuz daha üstün, Peygamber (s.a.a.) ile akrabalık bağımız daha sağlam olduğu halde hilafet konusunda bize zorbalık edilmesinin sebebi hilafetin çekici ve cezzab oluşudur. Bir grup hırslanarak ona yumuldu, diğer bir grup (Ehl-i Beyt) ise cömertçe el çekti. (Aramızda hüküm verecek) Hakem ise Allah...


Ehl-i Beyt'e tâbi olmanın zarureti
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) henüz insanlar ve ruhlar yaratılmadan önce Allah (c.c.) yarattığı ilk nur, Allah'tan olan nefha-i ilahidir. Kutsi hadiste Allah (c.c.), "Sen olmasaydın ya Habibim Ben bu alemleri yaratmazdım" buyurmuştur. Tüm insanlığın, dünyanın, 18 bin alemin yaratılmasına sebep Hz. Muhammed (s.a.a.) ve O'nun Ehl-i Beyt'idir. İmam Hasan (a.s....


Ehl-i Beyt zikr-i daim halindeydi-II
(dünden devam...) Hz. Ali'den rivayetle; O, İbn A'bed'e, "Sana kendimden ve Fâtıma'dan bahsedeyim mi?" dedi. "Evet" dedi. Bunun üzerine şunları anlattı: "Fâtıma, el değirmeni döndürdü, eli nasırlaştı. Sırtında kırba ile su taşıdı boynunda iz bıraktı. Evi süpürdü, üstü-başı toz içinde kaldı. Bu arada Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi ve âlihi) ...


Ehl-i Beyt zikr-i daim halindeydi-I
Prof. Dr. Haydar Baş, 'Dua ve Zikir' isimli eserinde Ehl-i Beyt'in zikrullaha olan düşkünlüğünü şöyle anlatıyor:  İbâdetlerde asıl gâye Allah'a vuslat etmek, O'na kul olmaktır. Kulluğun önünde iki büyük engel vardır: Nefis ve Şeytan gerçeği... Kul, ibâdetlerden ve Allah'ı zikirden mahrum kalınca ona Şeytan ve nefis musallat olur. İbn Abbâs'dan (radiyallahu...


Ehl-i Beyt'i yaşamak ve yaşatabilmek
Önceki yazı dizimizde Hz. Hatice annemizi birçok yönüyle kaleme aldık. Gerçekten de hayatı sayfalarca anlatılamayacak kadar dolu dolu geçmiş olan sevgili annemiz o kadar mübarek bir yaşam sürmüştür ki son nefesini Allah ve Resûlü'nün rızasıyla vermiş, dünyaya gözlerini o şekilde kapatmıştır.  Aslında gerek Hz. Hatice annemiz, gerek Hz. Fâtıma (a.s.), gerekse Hz. Zeyneb (a.s.), Hz. Masum...


Suriye'de kan Ehl-i Beyt bakışı ile durabilir
Ehl-i Beyt Külliyatı ile Sünni dünyayı, unutturulan Ehl-i Beyt ile tanıştıran ve karşı saf gösterilen Şia ile kaynaştıran Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Esad için, "O Hüseynî duruşa sahiptir. Bugün Hz. Hüseyin'in misyonundadır" demişti. Malum, İmam Hüseyin, kendi hakkı olan hilafete layık olmayana karşı kıyam  etmiş, kanıyla verdiği mesaj İslam'daki sapmalara karşı ilk silahlı...


Atatürk'ün başarıları ve Ehl-i Beyt
Rahmetli Atatürk, katıldığı bütün savaşları kazanmış, yeniden bir devlet kurmuş, milleti toparlamış, adına Müslüman Türk Milleti demiştir. Çanakkale'de askerleri ile beraber destan yazmıştır. En önde bir komutandır O. "Size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" diyor. Bu, askerinde olan inancın aynısını fazlasıyla taşıyan bir liderin tavrıdır. Bulut içinde kaybolan İngiliz bölüğü (S...


Ehl-i Beyt'in bakış açısına ihtiyacımız var
Son günlerde bazı sözde din adamlarının kadınlarımız hakkında yaptıkları açıklamalardan sonra İslam'ın güncellenmesi gündeme getirildi. Bu adeta, bir takım oyunu görüntüsü veriyor. Bir kere bu açıklamalar karşısında iyi niyet arama yanlış olur.  Neden mi diyeceksiniz?  Yapılan açıklamaları doğrudan dinin günümüz koşulları ile uyuşmadığını kabul ediyorsunuz da ondan. Söyleyenin b...


'Çözüm Vatikan'da değil Ehl-i Beyt kapısında'
Yeni Mesaj Gazetesi tarafından düzenlenen Atatürk Vatandır Sempozyumları serisi Ordu ile devam etti. Ordu'da gerçekleştirilen sempozyum iki oturum halinde yapıldı. Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu başkanlığında yapılan ilk oturumda Hasan Hüseyin Tekin, Nihat Hekimoğlu, Müslim Karabacak, Ahmet Hamdi Kepekçi ve Abdullah Terzi konuştu. İkinci oturum ise Prof. Dr. Ünal Emiroğlu başkanlığında yapıld...


'Ehl-i Beyt'im gökteki yıldızlar gibidir'
Ali bin Ca'fer, kardeşi İmam Musa Kâzım aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Yedinci İmam'ın beşinci vasisi gaybete çekildiğinde mutlaka ve mutlaka dininize sahip olun. Bu emrin sahibi mutlaka gaybete çekilecek, imamete inananların çoğu sözünden dönecektir. Şüphesiz bu, Allah'ın bir imtihanıdır, Allah bununla halkını deneyecektir. Eğer sizin babalarınız ve dedel...


Diyanet Ehl-i Beyt'e karşı mı?
Cuma günü, en yakın camiye gideyim dedim. Dik yokuşlardan çıktıktan sonra, her tarafı ahşap olan caminin kapısından içeri, zor girdim.  Tıklım tıklım?  Tabi farzı kılıncaya kadar?  İki rekât cumanın farzı kılındığı gibi cami boşalıyor. Beş vakit kılan az sayıda insan, içerde kalıyor.  Neyse konumuz bu değil. Bıyıksız sakalsız bir "imam" minbere çıktı. Sakal bıra...


Son nefesinde bile Ehl-i Beytini işaret etti
"Bir sabah hastalık Efendimizi sardığı sırada Bilal gelerek, 'Namaz vaktidir' dedi. Bu söz Efendimize duyurulunca, 'Bir başkası namaz kıldırsın Ben, kendimle meşgulüm' buyurdu. Aişe, 'Ebu Bekir'e emir buyurun (namaz kıldırsın)' diyerek ileri atılırken, Hafsa da, 'Ömer'e emir buyurun' diyordu.  Resulüllah, daha hayatta iken bu ikisinin ba...


Müşterek payda Ehl-i Beyt
Şii âlemi ve Sünnî dünya için müşterek payda Ehl-i Beyt'tir. Bu iki dünya, Kur'ân ve hadislerin beyan ettiği Ehl-i Beyt görüşünde ve yaşantısında bir ve beraber olmalıdır. Her iki dünya da Ehl-i Beyt merkezinde, akaidini ve İslam'ın şartlarını yaşamalıdır. Bu tevhid, sosyal hayata da yansımalı; siyasette, kültürde, medeniyette bir ve beraber olunarak İslam kardeşliği temin ...


Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2
Ehl?i Beyt mektebi niteliklerinden ikincisi; insanlık, ahlak ve şeriat sınırları içerisinde özgür toplum tesis etmektir. Bundaki amaç da toplum ve fertteki ameli ve fikri sapkınlığı ve yine devlet?halk ilişkisini düzene sokmaktır. İslam'ın özgürlüğe bakışı: İslam, özgürlük konusuna, şu andaki bakışların en iyisi olarak bilinen Batılıların baktığı gibi "salt hak" nazarıyla bakmaz. ...


Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri
Resûlullah (s.a.v.) buyurmuştur: "İçinizde Ehl-i Beyt'imin misali Nuh'un gemisinin misali gibidir, ona binen kurtuldu terk eden ise helak oldu." Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri: Ehl-i Beyt mektebinde olan nitelikleri birkaç maddede özetlemek mümkündür. 1- Bu mektep zulmün her çeşidini reddeder ve gayri şer'i görür. 2- İnsanlık adaletinin ilkelerine ve adaletin yönete...


Ehl-i Beyt imamları
Biz o gün bütün insanları imamları ile birlikte çağırırız. Kimin kitabı sağ taraftan verilirse, onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğramazlar. (İsra, 71) İmam Bâkır (a.s) şöyle buyurdu: "Allah Resulü, ümmetin Ali, Hasan ve Hüseyin (a.s)'a uymasını vasiyet etti. Daha sonra, 'Ey iman edenler! Allah'a, Resûlüne ve kendinizden olan emir sahiplerine ita...


Ehl-i Beyt açılımı barışın anahtarı
İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi haftalık semir programlarına devam ediyor. Seminere, konuşmacı olarak katılan uluslararası ilişkiler uzmanı İlhan Gültekin, son zamanların önemli gündemi olan Ortadoğu coğrafyası ve Ortadoğu coğrafyasında yaşanan gelişmeler hakkında gençleri bilgilendirdi. Ortadoğu coğrafyasındaki ülkelerin tarihi hakkında bilgi veren Gültekin, "Ortadoğu, insanlık tarihi...


Ehl-i Beyt yaşıyor yaşayacak
Allah (c.c.) alemlere rahmet olarak Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ini gönderdi. İnsanlara Allah'ı tanıtarak insanlığı Allah'a taşımak için.  Ehl-i Beyt, Allah'ın Habibi, alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a) ile beraber insanlığı ahiret gününe kadar Allah'a taşımak için seçtiği nübüvvet ve velayetin rehberleridir.  Allah (c.c.) bu seçimi demokratik yolla ya...


İmam Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tendir
Ehl-i Sünnet'in önemli kaynaklarında, Ehl-i Beyt ile ilgili nazil olan Ahzab suresi 33. ayet hakkında şu sözler geçer: Peygamberimizin üvey oğlu Ömer b. Ebu Seleme der ki: "'Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her türlü kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister' (Ahzab: 33) ayeti, (Peygamberimizin zevcesi) Ümmü Seleme'nin evinde nazil oldu. Peygamber (a.s.), Fâtıma�...


Büyük tufanda Ehl-i Beyt'in yanında olmak
Kalbin atması mıdır, hissetmesi midir yaşadığını belli eden? Peki insanı insan yapan hesap şuuru değil midir? Daha büyük evlerde oturmak, daha çok hırs, daha çok şeye sahip olmak için mi gönderildik? Yoksa Bezm-i Elest'te verdiğimiz sözü tutmak için mi? İki kapılı handa çıkışa yaklaşırken bu yolculuğumuzun sadece bir rüya olduğunun ne kadar farkındayız? İlk emir, malumunuz "Oku!" N...


Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Ehl-i Beyt nefesi
26 Ağustos, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin zaferi ve Türkiye'nin düşman işgalinden temizlenmesinde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un başlangıç tarihidir. Eğer zaferlerden bahsedilecekse herhalde ikisi beraber anılmalı. Üstelik her iki zaferde de Ehl-i Beyt nefesinin gücü var? Bizans İmparatoru Romen Diyojen, Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen bir törenle 13 Mart ...


Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a Ehl-i Beyt nefesi
 ...


Takatukadan EHL-İ BEYT gemisine
Cumhuriyet'in tarihiyle metfun ve hemen hemen onunla yaşıt bir kurum, 1924 tarihi itibariyle laik cumhuriyetin, İslam'ı hurafe ve batıllardan temizlemesi için vücuda getirdiği en istisnai kuruluş. Çünkü Osmanlı'dan bu yana ki özelikle Bektaşi Ehlibeyt öğretisinin toplum dimağından sökülüp atılmasıyla, meydana gelen manevi erozyonun ortadan kaldırılmasında zirve bir misyonla donat...


'Ehl-i Beyt'in hakkını büyük kıldın'
Müfessir Muhammed bin Kâsım metnindeki senetle İmam Askerî (a.s)'dan o da babası Ali bin Muhammed (a.s)'dan o da babası Muhammed bin Ali (a.s)'dan şöyle naklediyorlar: Memun, Ali bin Mûsa Rıza (a.s)'ı kendisine veliaht karar verdikten sonra, bir süre yağmur yağması durdu. Bunun üzerine Memun'un taraftarları ve Rıza (a.s)'ın düşmanları şöyle dediler: "Bakınız Ali...


Ehl-i Beyt'ten olmayana imamlık caiz değildir
Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor: "Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus Nişaburî (el-Attar Nişaburî) 352 yılının Şâban ayında Fazl bin Şâzan'dan naklederek şöyle dediğini söylüyor: "Neden Ehl-i Beyt'ten olmayan başka birisinin imam olması caiz değildir, diye sorulacak olursa denir ki: Eğer Resûlullah (s.a.a)'in Ehl-i Beyt'in...


İmam, Ehl-i Beyt'ten olmalıdır
Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor: Abdulvahid bin Muhammed bin Ubdus Nişaburî (el-Attar Nişaburî) 352 yılının Şâban ayında Fazl bin Şâzan'dan naklederek şöyle dediğini söylüyor: "Neden bir zamanda iki imamın veya daha çoğunun olması caiz değildir, diye soracak olursa şöyle cevap verilir: Birçok sebeplerden dolayıdır; tek şahsın iş ve tedbi...


Ehl-i Sünnet İmamları'nın Ehl-i Beyt sevdası
Yıllardır körüklenmeye çalışılan sözde Şii-Sünni düşmanlığı her geçen gün dünyanın kutuplaşması ekseninde ısıltılıp ısıtılıp yeniden önümüze konuyor. Medyatik hocaların da desteğiyle huzursuzluk ortamı ve din kardeşlerinin savaşı için kıvılcımlar oluşturuluyor. Oysaki, Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Sünni ve Şiilerin iman esaslarını tek tek okuyarak "itikadi olarak bir farkın olmadığını" eser...


İbni Mülcem'in çocukları Ehl-i Beyt'e düşmanlar
Ramazanın sonuna gelmişiz de, haberimiz yok.  Dünkü sahur programında, Sayın Okan Egesel kardeşimiz, ramazanın 19'u olduğunu söyledi. Meğer Ramazan 19, Hz. Ali efendimizin,  melun İbni Mülcem tarafından zehirli hançeriyle yaralandığı günmüş. İbni Mülcem, Hz. Ali efendimizin katilidir. Hayatının ilk dönemi hakkında bilgi yok. Ancak Hz. Ömer zamanında Medine'ye yerleştiği söylen...


İbni Mülcem'in çocukları Ehl-i Beyt'e düşmanlar
 ...


Ehl-i Beyt'i sevmiyorsunuz
Allah, "? De ki: Ben sizden Ehl-i Beyt'imi sevmekten gayri bir karşılık istemiyorum?" (Şûrâ, 23) buyurarak Peygamber Efendimizin, peygamberliğinin mükâfâtı olarak, bize, O'nun yakınlarını böyle bir sevgiyle sevmemizi emretmiştir. Âyet-i kerîmede geçen "meveddet" kelimesi, muhabbetten daha şiddetli bir sevgiye denir. Ehl-i Beyt'i çok sevmek, mü'minlere farzd...


Ehl-i Beyt ve oruç
Allah'ın (c.c) sevip, seçtiği ve tertemiz kıldığı, Habibi Muhammed Mustafa'nın soyunu devam ettirdiği, H.z Muhammed'in ilmine ve hilafetine varis olan o kutlu ailenin Ramazan ve oruç hakkında ifade ettikleri cümlelerden bir kaçını aktaracağım. Okuyunca bu cümlelerin Peygamber aynasından süzüldüğünü sizde göreceksiniz. Bir başka şey daha ifade edeyim, bu cümlelerin tamamını Caferi v...


'Kimse Ehl-i Beyt ile kıyaslanamaz'
Şeyh Saduk, Uyun-u Ahbari'r-Rıza (a.s.) isimli eserinde şöyle anlatıyor: Hz. Ali (a.s)'ın, ayakta su içtikten sonra şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Peygamber (s.a.a)'in bu şekilde su içtiğini gördüm." Aynı senetle Hz. Ali (a.s)'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "İlim mü'minin yitik malıdır." Aynı senetle Resûlullah (s.a.a)'in şöyle buyurduğu...


Ehl-i Beyt soylu erenler
Cumhurbaşkanı'nın FETÖ temizliği sebebiyle üniversitelerde ve devlet kurumlarında ciddi kadro açıkları oluştu ya? Aslan postu giyen eşekler de, kadro kapmak üzere iktidara boyunu gösterip resmi geçit yapıyor. Geçen akşam, iktidara Nakşilik söylemleriyle sırnaşma telaşında yeniyetme bir İlahiyatçı allame, Emir Sultan, Üftade, Aziz Mahmud Hüdayi, Somuncu Baba, Hacı Bayram Veli , Eşrefoğlu Rum...


İcmal Gençlik'ten 'Ehl-i Beyt' semineri
HAYDAR YILDIZ - BURAK KARATAŞOĞLU / ANKARA İcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesi, her hafta düzenli şekilde sürdürdüğü seminerlere bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar Ehl-i Beyt ve 12 İmam'ın hayatı konusunda araştırmalar yapan Dr. Abbas Kermalli "Ehl-i Beyt ve 12 İmam" konulu bir seminer verdi. Dr. Abbas Kermalli slayt eşliğinde vermiş olduğu seminerde Ehl-i Beyt mensuplarının...


Sadaka Ehl-i Beyt'e haramdır-2
(dünden devam?) İmam Rıza (a.s.) konuşmasına şöyle devam etti: "Allah Teâlâ ganimet ve feyde, kendi payıyla Hz. Peygamber'in payını, onların payı ile birlikte zikrettiği gibi, onların itaat ve velayetlerini de Hz. Peygamber ve kendisinin itaat ve velayetiyle yanaştırarak birlikte zikretmiştir. Allah Teâlâ'nın Ehl-i Beyt'e olan bu nimeti ne kadar da büyüktür. Ama sadaka (zek...


Sadaka Ehl-i Beyt'e haramdır
 (dünden devam?) İmam Rıza (a.s.) konuşmasına şöyle devam etti: "Allah Teâlâ ganimet ve feyde, kendi payıyla Hz. Peygamber'in payını, onların payı ile birlikte zikrettiği gibi, onların itaat ve velayetlerini de Hz. Peygamber ve kendisinin itaat ve velayetiyle yanaştırarak birlikte zikretmiştir. Allah Teâlâ'nın Ehl-i Beyt'e olan bu nimeti ne kadar da büyüktür. Ama sad...


Kutsal emanet Ehl-i Beyt
Peygamber Efendimiz (s.a.a.), Maide sûresi 67. ayet nazil olması üzerine Gadir-i Hum mevkiinde beraberindeki yüz yirmi bin hacı sahabiyi toplayarak burada bir hutbe irad ettiğinde, Hz. Ali'yi yanına alarak yüksekçe bir yerden halka şöyle seslenmişti:  "Ey insanlar! Bu Ali'dir. Amcam oğlu, damadım, dünya ve ahret kardeşim, vasiyim, halifem ve Mü'minlerin Emiridir. Ona itaa...


Ehl-i Beyt ile beraber olmak
Ehl-i Beyt, Allah'ın Habibullahı, alemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.a) ile beraber insanlığı ahiret gününe kadar Allah'a taşımak için seçmiş olduğu nübüvvet ve velayetin rehberleridir. Allah (cc) bu seçimi demokratik yolla yapmamıştır. Allah (cc) seçmiş ve nasb etmiştir. Bütün peygamberlerin peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a)'dir. Nübüvvetin başı Hz. Muhammed (s.a.a)'dir. Son peyg...


Neden Ehl-i Beyt?
Yıllardan bu yana Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Şii ve Sünni Müslümanların bir ve beraber olduklarını ortaya koymak için Türkiye için cansiperane bir mücadele veriyor. Şii âlemi ve Sünni dünya için birleştirici unsurun, yegâne müşterek paydanın Ehl-i Beyt olduğunu vurguluyor. Neden? Çünkü; İslam dünyası bir ve beraber olmayı başaramaz ise bundan sonra artı...


Prof. Dr. Haydar Baş: Ortak payda Ehl-i Beyt
YENİ MESAJ/TRABZON Trabzon'da gerçekleştirilen Sünni-Şii Kardeşliği ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye'de Alevi-Sünni kavgası çıkarılmak istendiğine işaret ederek, "Bizim çocukluk dönemimizde Alevi dendiği zaman 'kestiği yenmez, kızıyla ve oğluyla nikâh kıyılmaz' şeklinde algılanırdı. İmam-hatip ok...


Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt-4
Önceki yazılarımızda bahsettiğimiz şair Fuzûlî, yazdığı eserlerle bilim dünyasına ışık tutan Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın "Hz. Fâtıma" adlı kitabında da geçer. Kitapta; 'Hz Fâtıma'nın son anlarında Hz. Ali'ye vasiyeti' ve 'Vefat ânı' kısımları anlatılırken Prof. Baş, Fuzûlî'nin "Kerbela Şehitleri" adlı eserinden bilgi aktarımı yapmıştır. Y...


Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt?3
Şair Fuzûlî'nin dilinden Ehl-i Beyt'i konu alan beyitlerle devam ediyoruz:  "Bir serverün ki şöhre-i hüsn-i hısâliyçün Vassâfı "Hel etâ" ola, medâhı "İnnemâ" Lâyık degül ki eyleye hûrşîd-i zâtınun Dâmân-ı ittisâline âlûde her Sühâ." (O önderin (İmam Ali'nin) üstün özelliklerini anlatmak için, İnsan suresinin ayetlerini okumak gerekir. Sühâ...


Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt-2
Bir önceki yazımızda 16. Asır Divan şairi olan Fuzûlî'nin, Türk coğrafyasının yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük Divan şairi olduğunu, Necef'te İmam Ali'nin türbedarlığını yaptığını ve Ehl-i Beyt âşığı olarak hayatını Hille, Kerbelâ, Necef ve Bağdat gibi şehirlerde geçirdiğini söylemiştik. Şüphesiz yazdığı eserlerinde Ehl-i Beyt aşkı en samimi duygularla anlatılmış, asırlarca ha...


Fason İslam'a karşı Ehl-i Beyt İslam!
IŞİD, Reina saldırısını üstlendi. Katil henüz yakalanmadı. Bu yazının yazıldığı saatlerde henüz yakalanmamıştı. O yüzden, Suriye IŞİD'i mi, "Türk" IŞİD'i mi, henüz bilmiyoruz. Ne kadar acı değil mi, "Türk IŞİD" i demek. Ama gerçek bu! Normal şartlarda Türk'ten IŞİD olmaz ama ne yazık ki var. Ha, IŞİD Türk olmaz. Çünkü IŞİD, "Müslüman" değil. Efendim, ...


Şair Fuzûlî ve Ehl-i Beyt-1
Fuzûlî, hem Anadolu hem de Türk coğrafyasının yetiştirdiği gelmiş geçmiş en büyük Divan şairi olarak tanınmıştır. (Mengi: 2014). Sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de araştırma konusu olmuş bir şairdir.  16. asır Divan şairi olan Fuzûlî'nin asıl ismi Mehmed b. Süleyman'dır. Babası Hille müftüsü Molla Süleyman'dır. Bazı kaynaklar da Fuzûlî'nin Şii mezhebinden oldu...


Ehl-i Beyt'in tamamı masumdur
Resûlullah Hz. Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin'i hep birlikte bir abanın altına topladı ve onlar hakkında hayır duada bulundu. Resûlullah'ın bu işinin heva ve heves üzere olduğunu (haşa) iddia edebilir miyiz? Resûlullah (s.a.a.) tathir ayeti hakkında, "Bu ayet Ben, Ali, Hasan, Hüseyin ve Fâtıma hakkında nazil olmuştur" derken (haşa) yersiz mi demiştir? Veya sabah namazında Hz...


Ehl-i Beyt tüm uygunsuzluklardan berîdir
(dünden devam ediyoruz?) Hem Kur'an ve sünnette ve hem de fasih konuşan Arapların kelamında bu husus oldukça fazla görülmektedir. Bahis mevzumuz olan Tathir ayeti de işte bu kısımdandır. Yani Tathir ayeti de Resûlullah'ın eşleri hakkında nazil olan ayetler arasında "muterize" olarak yer almıştır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nükte de şudur: Tathir ayetinin mezkûr ayet...


O ayet sadece Ehl-i Beyt'i kapsar
Hz. Peygamber (s.a.v.), Tathir Ayeti'nin sadece Ehl-i Beyt mensupları hakkında nâzil olduğunu ve başkalarını kapsamadığını anlatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Öyle ki bunu ilan ederken fitnecilerin çeşitli fitne yollarına, nasibilerin hezeyanlarına yer bırakmadı. Hatta ayet nâzil olduktan sonra da Resûlullah (s.a.v.) sabah namazına giderken Hz. Fâtıma'nın (a.s.) kapısının önünden...


Ehl-i Beyt'in 1 numarası Hz. Muhammed'dir (s.a.a)
Temel sorunlarımızdan biri de inancımızı, kendi bildiklerimizle kalıplaştırmış olmamızdır. Bildikleriniz yanlıştır, demiyorum. İslam sadece bildiklerinizden ibaret değildir, diyorum. Bilmediğimiz o kadar şey var ki, bildiklerimiz onların yanında denizde damla mesafesinde. İşin hazmedilemez boyutu ise özellikle itikat babında İslam'ın gerçeklerini bilenlerin bunları halkımızdan saklamalarıdır....


Birlik ancak Ehl-i Beyt'le mümkündür
"Sekaleyn" hadisi olarak bilinen ve 16 Ehl-i Sünnet kaynağında geçen hadis-i şerifte Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Ben sizin aranızda iki değerli (ağır) emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece Benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz. Onlar Allah'ın Kitabı (Kur'an) ve Benim ıtretim Ehl-i Beyt'imdir. Bu ikisi, Kevser Havuzu'nun başında Bana...


Ayetlerle Ehl-i Beyt
Allah Teâlâ buyuruyor ki: "A'raf (Cennetle Cehennem arasındaki engel) üzerinde bir kısım kimseler var ki bunlar, cennetlik ve cehennemliklerden her birini simasından tanırlar." (A'raf/46). Salebi, tefsirinde, İbn-i Abbas'a dayanan şu çıkışı yapıyor: "A'raf, Sırat'ın yüksek bir yeridir. Orada Hz. Abbas, Hz. Hamza, Hz. Ali ve Ca'fer-i Ta...


Allah onlara 'Ehl-i Beyt' dedi
Kur'an-ı Kerim'in, akrabalık hakkına sahip olduklarını, açıkça vurguladığı kimseler Ehl-i Beyt'tir: "Akrabaya hakkını ver..." (İsra, 26). Ve her Müslüman'ın ödemek mecburiyetinde olduğu, "akraba hakkını" ödemediği takdirde sorumluluğunu yerine getirmemiş olması ve beşte bir hakkın sahiplerinden olanlar; "Biliniz ki kâfirlerden ganimet olarak aldığımı...


Ehl-i Beyt'e itaat farzdır
Cenab-ı Allah'ın, Hz. Peygamberi göndermesinin içerdiği sebeplerden biri de Ehl-i Beyt'in velayetidir. Bu mealdeki ayette ne buyuruluyor: "Senden evvel gönderdiğimiz peygamberlerden sor." (Zuhruf /45). Bu ayetin tefsirinde, Hafız Ebu Nuaym'in tahric ettikleri tatmin edecek mahiyettedir. Ayrıca Salebi, Nişaburi ve Berki'nin, tefsirlerinde tahric ettikleri, Himvini v...


Ehl-i Beyt'i sevmeyen mü'min olamaz
"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" der büyüklerimiz? Mü'min olmak, Allah'ı sevmeyi, O'na kul olmayı gerektirir. Allah'ı sevmenin de alameti O'nun sevdiklerini sevmek, O'nun buğzettiklerine buğzetmektir. Allah'ın ve Resulü'nün sevdiğine buğzeden, hatta ona söven bir kişinin mü'min olması asla mümkün değildir. Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Eh...


Ehl-i Beyt'in velayetinden sorulacak
 Resûlullah'a (s.a.a), tebliğ etmek için Cenab-ı Allah'tan şöyle bir emir geldi: "Ey Resûl: Rabbin tarafından sana indirileni tamamen tebliğ et. Eğer tebliği tam yapmazsan, Allah'ın risaletini yerine getirmiş olmazsın. Oysa Allah seni insanlardan koruyacaktır." (Maide/67). Sünen sahiplerinin birkaçı bu ayetin, Hz. Ali hakkında indiğini teyid eder. Bunlardan İm...


Mübarek emanet Ehl-i Beyt'tir
Ehl-i Beyt, "Allah'ın kendilerine nimetini lutfettiği peygamberlerle, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olan kimselerdir." (Nisa/69).  Ehl-i Beyt İmamları, sıddık ve şühedanın başta gelenleridir, şüphesiz. Cenab-ı Hak, velayeti, Peygamberden (s.a.v.) Ehl-i Beyt'e verdiğini şu ayetle açıklıyor: "Sizin veliniz ancak Allah ile onun Resûlü ve iman edenlerdir ki...


Necat gemisi Ehl-i Beyt'tir
Hz. Peygamber'in (s.a.a.) ıtreti olan Ehl-i Beyt kadar övülen başka kimse var mıdır? İşte Kur'an'da onlar hakkında inen ayetlerden bazıları:   - Onları tahir/pak olarak vasıflandıran ayet (Ahzab/33), onlardan başka âlemde hiçbir kimseye kısmet olmuş mudur?  - Muhkem ayetler, onlardan başka kimin sevgisinin farz olduğuna hükmetmiştir? (Şura/23). Hay...


Ehl-i Beyt imamlarının ilmi Allah vergisidir
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Gadir-i Hum hutbesinde Hz. Ali'nin hilafetini ilan ettikten sonra kıyamete kadar da Allah'ın halifesinin kimler olacağını şöyle belirtmiştir: "Ey insanlar! Ben hilafet emrini kıyamet gününe kadar imamet veraseti olarak neslime emanet ediyorum." Ve ehl-i sünnet kaynaklarında da geçen birçok hadisinde 12 imam olarak ifade edilen bu sevilmiş ve seç...


Milli Ekonomi Modeli Ehl-i Beyt'in bereketi
İslam dünyası, hem medeniyet, hem de milletler ölçeğinde en ağır faturaları, idareci ve aydınlarının Hz. Peygamber ve Ehli Beyt'e sırtlarını dönüp Ehl-i Kitab'a (Yahudi, Hristiyan vs.) yönelmeleri yüzünden ödedi? Ödemeye de devam ediyor. Hikmetin şehri ve kapıları olan Ehl-i Beyt kılıçtan geçirildi? Böylece ilahî hikmete ve ilme savaş açıldı; karanlık başladı. Akıl ve gönüller, Ehl-...


İslam ülkelerinde ilk para basımı Ehl-i Beyt'ten
Ehl-i Beyt imamları tıkanan her noktada çözümün adresi olmuşlardır. Çünkü tüm ilimler onların yanındadır, bu Allah'ın onlara bir lütfüdür. İslam coğrafyasında ilk para basımı İmam Muhammed Bakır (a.s.) sayesinde olmuştur. Bu konu Prof. Dr. Haydar Baş'ın İmam Muhammed Bakır eserinde detaylıca anlatılmaktadır İslam topraklarında İmam Bakır (a.s.) dönemine kadar geçen zamanda "baba...


"Bilenler" Ehl-i Beyt'tir
Yeryüzünde felaketlerin, zulümlerin, savaşların artmasının en büyük nedeni, insanların Allah'ın muradından uzak yaşamalarıdır. İnsanlar, Allah'ın muradını bilen gerçek ilim sahipleriyle beraber olabilselerdi, onların gösterdiği yolda hakkı yaşayıp batıldan da uzak kalabilselerdi bugün her yerde barış ve huzur hakim olurdu, kimse haksız yere kan dökmezdi, hak ve adalet her yerde doya d...


Türk milleti, Ehl-i Beyt medeniyetine mensuptur
Medeniyetleri kuran ve inşa edenler peygamberlerdir, der Prof. Dr. Haydar Baş hocamız? Ve peygamberlere niyabetleri nispetinde veliler. Bu bakımdan bağrında birçok peygamberi barındıran Güneydoğu bölgemiz medeniyet beşiğidir. İlk insan olan Hz. Adem'in (a.s) aynı zamanda ilk peygamber olması, dünyanın topyekun sular altında kaldığı ilahî tufan sonrasında Hz. Nuh'un insanlığı yeniden i...


Ehl-i Beyt, Allah'ın ilminin bekçileridir
Ehl-i Beyt'in kutlu imamlarını tanıma açısından, onların açıklamalarını, sorulara verdikleri cevapları, Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt Külliyatı'ndan biri olan İmam Muhammed Bakır (a.s.) eserinden aktarmaya devam ediyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 124 bin peygambere verilmiş olan bütün ilimlere vakıftır. Velayet yolunun temsilcileri olan ve de İmam Ali (a.s.) Efendim...


Ehl-i Beyt şuuru kavgaları bitirecek
Bugün önemli bir gün. Türk milletinin ve topyekûn İslam âleminin, neden kargaşa içinde olduğunun, İslam'a yakışmayan işlerin neden yaygınlaştığının, neden insan hakkı ihlallerinin çok fazla olduğunun, neden sömürüldüğünün ve İslam devletlerinin, mezhep mensuplarının neden birbirine husumetle yaklaştığının teşhisi yapılacak. Bundan daha hayati olarak, tüm bu olumsuzluklardan kurtulmanın, Allah...


Ehl-i Beyt imamları özel bir ilme sahip
Sevilmiş ve seçilmiş Ehl-i Beyt imamları Kur'an'ın müşahhas hali yani canlı Kur'an olmalarına rağmen, asırlardır içinde bulunduğumuz Sünni dünya bu hakikatten uzak yaşadı. Prof. Dr. Haydar Baş'ın 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı ile bu gerçeklerle buluştuk ve Kur'an'ın Ehl-i Beyt'ten, Ehl-i Beyt'in de Kur'an'dan Kevser Havuzu'nun başına kadar ...


BOP'a karşı Ehl-i Beyt kalesi
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) fitnesi uğruna İslam coğrafyasını işgale soyunan Amerika'yı, işgale yönlendiren motivasyonu iyi anlamamız gerekiyor. John Duls'e göre Amerika, kuruluşundan beri iki "misyon" seçmiştir: Biri; Hıristiyanlığın yayılması, yani evanjelizm. İkincisi; Büyük Amerikan şirketlerinin dünyada serbestçe iş yapabilmeleri için önlerindeki ideolojik, hukuki ve f...


Ehl-i Beyt'i seven abad sevmeyen bedbaht olur
Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, seçtiği ve sevmemizi emrettiği velayet yolunun önderleri olan Ehl-i Beyt imamlarının hayatlarını ve ortaya koydukları ölçüleri, söyledikleri sözleri okuduğumuzda gerçekten kendilerine her konuda kimsede olmayan özel bir ilim verildiğini, özel nimetlerle donatıldıklarını görüyoruz. Ne demek istediğimizi dilerseniz, İmam Hüseyin'in torunu ve Ehl-i Beyt imamlarının...


Güzel ahlakın zirvesi: Ehl-i Beyt
Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu Ehl-i Beyt Külliyatı, yine Sayın Baş'ın proje olarak ortaya koyduğu Ehl-i Beyt Üniversitesi'nde gelecek nesillere nelerin öğretilmesi gerektiğini en güzel şekliyle ortaya koyuyor. Başta İmam Ali (a.s.) efendimiz olmak üzere Ehl-i Beyt'in bizzat Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş ve sevilmiş imamları, Sayın Baş'ın ifade ettiği gibi, Ku...


Ehl-i Beyt ilmin merkezidir
Daha önce yazdığımız bir yazıda Ehl-i Beyt imamlarından İmam Muhammed Bakır'ın (a.s.) "Şüphesiz ki, biz Ehl-i Beyt'in sözleri kalpleri ihya eder" ifadesini aktarmıştık. Kalplerimizin ihyası için İmam Bakır'ın sözlerini siz değerleri okurlarımızla paylaşmaya, Ehl-i Beyt Külliyatı'nın sahibi Prof. Dr. Haydar Baş'ın İmam Muhammed Bakır (a.s.) adlı eserinden istif...


Ehl-i Beyt kimdir?
İslam tarihi birçok sancılı dönemlerden geçmiş, bu dönemler içerisinde büyük zulümlerle ve katliamlarla karşılaşılmıştır. Mezhep ayrılıkları, farklı kültür inanışları boy göstermiş, bu nedenle de birçok savaş ve çatışma meydana gelmiştir. Bu ayrışmaların içerisinde, Ehl-i Beyt çizgisini seyredenler, Ehl-i Beyt'le İslam'ı yaşayanlar sabit-i kadem olmuş, kurtuluşa ermişlerdir. Öncelikle ...


İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt
Bir matem gününe daha yaklaşıyoruz. Hz. Hüseyin kıyamında mazlumdu. Çünkü 72 yareni ile çıktığı yolculukta öleceğini bile bile 30 bin kişilik Yezid'in ordusu ile savaşmış, kanını, yanlışları ikaz için esirgememiştir. Bugünkü demokratik seçim gibi düşünürsek, İmam'ın karşısındaki 30 bin kişilik kuvvete karşı yanında 72 kişi vardı. Günümüzde, hakkın bâtılla mücadelesi de bundan farklı b...


İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt
 ...


Ehl-i Beyt'in sözleri kalpleri ihya eder
Ehl-i Beyt imamları, İmam Ali'den (a.s.) İmam Mehdi'ye (a.s.) kadar Kur'an'ın müşahhas örnekleridir. Diğer bir ifadeyle, kendi devirlerinde "canlı Kur'an"lardır. Onlar sözleriyle, yaşantılarıyla, ölçüleriyle Allah'ın muradını biz insanlara taşırlar. Onlar peygamber değillerdir ama peygamberlerin en üstünü, alemlere rahmet olarak gönderilen, Allah'ın ...


Ehl-i Beyt vücutta baş gibidir
Hz. Peygamber (s.a.a)'in defalarca ashabına, "Aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Allah'ın Kitabı ve ıtretim olan Ehl-i Beyt'im. Bunlar, kıyamet günü bana kavuşuncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar" buyurduğu mütevatiren sabittir. (Bu hadisin naklolunduğu yerler: Müsned-i Ahmed c.3, s.17, 14, 26, 59 ve c.4, s.366, c.5, s.181 ve 189; Yenabi-ul Mevedde Bombai bas. s.17, ...


Ehl-i Beyt ve Haydar Baş
"De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın." (Ali İmran 31) (Ey Muhammed!) "De ki: "Ben bu tebliğime karşı sizden, Ehl-i Beyt'ime sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum." (Şura 23) "Ehl-i Beytim, Nuh'un gemisi gibidir; ona binen kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur." (Hâkim, Müstedr...


Vuslatın ve birliğin gerçek anahtarı Ehl-i Beyt
Dünyaya kulluk gayesi ve ispatı için gönderilen insan, esasen Allah'tan ayrılığının hasretini yani vuslatı yaşar. Kulluğun ispatı içinse imtihan gerekir. Allah'a ne derece kul olduğunu anlayabilmesi, insanın kulluktaki gayreti ile beraberdir. Eğer, imtihan olmasa, Cenab-ı Hakk'ın "Sizi imtihan etseydim sizin haliniz ne olur?" diyerek bir makam takdiri söz konusu olurdu ki...


Vuslatın ve birliğin gerçek anahtarı Ehl-i Beyt
 ...


Ehl-i Beyt'i unutturmak için hadis uydurdular
Şimdi de Sekaleyn Hadisinde geçtiği iddia edilen "ve sünnetim" ibaresinin senedini inceleyelim: "Ehl-i Beyt'im" lafzı yerine "sünnetim" lafzının yer aldığı rivayet, senedinin zayıf olmasının yanında Emevî zihniyetinin bir uydurmasıdır. Hâkim Nişaburî, el-Mûstedrek adlı kitabında aşağıdaki senetle mezkûr metni nakletmiştir: İsmail b. Ebî Üveys, Ebî Ûveys'...


Ehl-i Beyt'i sevmek
Salat ve selam, Allah'ın Kur'an'ında "Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü fenalığı, pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister" (Ahzab, 33), Tathir ayetinde tertemiz ve günahsız ilan ettiği Ehl-i Beyt'ine, yani Hazreti Fahri Alem Efendimiz, kızı Hz. Fâtıma, damadı, kardeşi ve vasisi ilan ettiği İmam Ali ve "çocuklarım" dediği cennet gençlerinin...


Ehl-i Beyt'i tanıyanın ecri Allah'a aittir
 Hz. Ali'nin bu hutbesi iman ve hicretin farz olduğu hakkındadır: "İman; bazısı kalplerde sabit ve istikrarlı, bazısı ise bilinen bir sona kadar kalpler ve göğüsler arasında emanet ve geçicidir. Bir kimseden (şer'i sebeplerle) beri iseniz ölümüne dek kendi haline bırakın, öldüğü zaman (yine eski halindeyse) artık beraatın sınırı gerçekleşmiş olur. Hicret, ilk zamandaki gibi d...


Ebu Cehil'i Ebu Cehil yapan Ehl-i Beyt düşmanlığıydı
Mekkeli müşrikler hakkında Cenab-ı Hak Zuhruf Suresi 9. ayette şöyle buyurmaktadır: "Ve muhakkak ki onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorarsan, mutlaka: Onları, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm (en iyi bilen) yarattı, derler." Allah Resulü'ne (s.a.v.) düşmanlık eden Mekkelilere müşrik denmesinin nedeni Allah'ı bilmemelerinden değil, putları Allah'a ulaşma...


Ehl-i Beyt'e sahip çıkmak
Salat ve selam Peygamberimize (sav) ve onun Ehl-i Beyt'ine olsun. Zübde-i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccından dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: "Size iki emanet bırakıyorum: Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz." Öyleyse hidayet kaynağı Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt, Kur'an-ı Keri...


Ehl-i Beyt'e sahip çıkmak
 ...


Hz. Peygamber'i sevmenin alameti Ehl-i Beyt'ini sevmektir
Müslüman olmak için Kelime-i Tevhid getirmek, Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek, emirlerine uyup, nehyettiklerinden uzak durmak gerekmektedir. Mü'min olmak için de imanın kalbe inmesi, yapılan ibadetlerin Allah rızası için, samimi bir niyetle yapılması gerekmektedir. İmam Muhammed Bakır'ın (a.s.) ifade ettiği gibi, her Mü'min Müslüman'dır ama her Müslüman Mü'min değildir.&...


Ehl-i Beyt sevgisinin tanımı ve ispatı
 Belki de tarih boyunca en çok iddia edilen, sorgulanan kavramdır sevgi. Sevgi nedir, sorusunun cevabı da kendisi gibidir. Herkesin bir sevgi tarifi vardır ve kimse, kimseye senin tarifin tatsız, tuzsuz da diyemez. Çünkü o öyle sevmiştir veya sevdiğini sanmıştır.  Ama bir sevgi daha vardır ki kaynağı ilahidir. Ortası aşk. Sonu da vuslattır. Tabi Allah dostları, erenler, âşıklar, maşukla...


Ehl-i Beyt imamlarının ilmi
 ...


Ehl-i Beyt rahmet ile azap arasındaki perdedir
Gadir Hum Hutbesinin son bölümünde alemlere rahmet olan Peygamberimiz Hz. Muhammet (sav) Ehl-i Beyt'ini sevenlere, Onlara tabi olanlara ilahi müjdeleri sıralarken o yoldan sapanları da bekleyen azabı haber veriyordu. Adeta Peygamberimiz (sav) rahmet ile azap arasındaki bir çizgi çiziyor ve o çizgi 'Ali'dir, Ehl-i Beyt'tir' diyordu; "Biliniz ki Ehl-i Beytin dostları, ...


Ehl-i Beyt Medeniyeti ve İmam Ali'nin adaleti
Prof. Dr. Haydar Baş Bey, dünkü makalesinde özgürlük ve haklar konusunu anlatarak gerçek medeniyetin Ehl-i Beyt'in hayat tarzı olduğunu ifade etmişti. Şu cümlelerini yeniden hatırlatalım: "Medenilik insan olmaktır ve Batı, medeniyetten çok uzaktır. Teknolojide ileri gitmek, insan haklarını savunmaya, hak vermeye hatta karşındakini hak sahibi görmeye bile yetmiyor. Gerçek medeniyet Alla...


İmamet makamı Ehl-i Beyt'indir
 Resûlullah'ın Gadir-i Hum'da Hz. Ali Efendimizi kendisinden sonraki imam ve halife olarak ilan etmesi ve sahabeden biat alması o günü bir bayrama dönüştürmüştür. Başta Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer olmak üzere, hemen Hz. Ali'nin yanına gelmiş ve Onun imametini kutlamışlardır.  Birçok muhaddis, müfessir, tarihçi, kutlama hadisinin kesin olduğunu bildikleri için senedini zikret...


Ehl-i Beyt'i inkâr ediyorsun!
Herkes birlikten, tevhidden bahsediyor. Ama bu birliğin nasıl sağlanacağını kimse söylemiyor. Birliğin merkezinde ne olacak bunu kimse dillendirmiyor. Ama neden? Dünyada bir tek delikanlı var gerçeği haykıran... Birlikten ve tevhidden bahsederken bu birliğin nasıl mümkün olacağını hangi merkezde buluşmamız gerektiğini söyleyen tek bir delikanlı... Prof. Dr. Haydar Baş 'Tevhidin Merkezi Eh...


Güzel ahlak numunesi Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt'in İslam'ın yaşanmasında tek örnek olduğunu ısrarla vurguluyoruz.  İslam dini Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında yazılı emirler ve yasaklardan oluşsa da bunların uygulama şekli, Hz. Peygamberin ve sonrasında da Ehl-i Beyt'in hayatında şekil bulur.  Dinimiz sabır der, şükür der, kanaatten, tefekkürden, tevekkülden, cömertlikten, Allah için sevmekte...


'Ehl?i Beyt'im hakkında Allah'ı hatırlatırım'
İmam Nesai "Hasais" adlı kitabında senediyle birlikte kaydettiği bir hadiste Zeyd ibn?i Erkam'ın şöyle dediğini nakletmiştir: Resûlullah (s.a.a) Veda Haccı'ndan dönünce Gadir?i Hum'da inerek, gölgelik bir yerin kurulmasını emretti ve daha sonra buyurdu ki: "Ben yakında Rabbim tarafından çağrılacağım ve ben de bu çağrıya icabet edeceğim. Ben sizin aranızda iki değerli ...


Ehl-i Beyt'i sevmek ibadettir
Her Müslümanın gönlünde bir hazine gizlidir. Bu hazine, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ve Ehl-i Beyt'inin sevgisidir. Tasavvuf yolunun büyüklerinin tamamı, Hz. Peygamber (s.a.v) ve Ehl-i Beyt sevgisi ile gönüllerini yüceltmişlerdir. Marifet ve hakikat ehlinin hepsi velayet yolunun sahibi Hz. Ali'ye gönülden bağlanmışlardır.  Ehl-i Beyt Rahman'ın hazineleridir. Kon...


Hz. Peygamberin Ehl-i Beyt'i
İslam Peygamberinin en büyük mirası şüphesiz Kur'an ve Ehl-i Beyt'idir. Dinin yaşanmasının canlı numuneleri olan bu seçkin kadro ve onların soyundan gelenler, İslam'ın Resulullah'tan (sav) sonraki nesillere öğretilmesinde ve muhafazasında görev üstlenmişlerdir. Hz. Peygamber'den gelen hadis bunu işaret etmektedir: "Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ölmeyi ve Rabbi...


Ehl-i Beyt'e tutunan adam olur
YENİ MESAJ / İSTANBUL Yeni Mesaj gazetesi tarafından İstanbul'da Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi. "Rahmeten Li'l-Alemin Hz. Muhammed (sav)" adı altında düzenlenen programda konuşmacılar çeşitli yönleriyle Peygamber Efendimizi ve Ehl-i Beyt'ini anlattı. Programın onur konuğu ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş...


'Ehl-i Beyt'in yolundan ayrılmayın'
Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurur: "And olsun Allah'a ki, emirleri tebliğ etmek, vaadleri tamamlamak ve tüm sözler bana öğretildi. Doğrusu hikmet kapıları ve işlerin aydınlatıcı ışıkları biz Ehl-i Beyt'in katındadır." (Nehcü'l-Belağa, 120. Söz). "Biz Ehl-i Beyt'ten ayrı olarak kendilerini bilgide üstün sayanlar, yalan yere bize zulmederek bu zanna kapılanlar neredele...


8. Ehl-i Beyt Sempozyumu
Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Ehl-i Beyt Sempozyumu hayırlara vesile olsun. Neredeyse on yıla yakın zamandır Ehl-i Beyt ve onun etrafında bir olmayı anlatıyoruz. Bu anlatış, gerek İslam tarihi kadar eski, rayından çıkmış değerleri yerine oturtmak manasına geldiği gibi; Batı oyunları ile savrulan Müslüman dünyayı kardeş yapma gayesine de hizmet etti. Malum, İslam dininde nübüvvet ve velayet ola...


8. Ehl-i Beyt Sempozyumu
 ...


Ehl-i Beyt'in şefaatine mazhar olabilmek
Geçtiğimiz Pazar günü gazetemizin organize ettiği "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" sempozyumlarının 8'incisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Birçok akademisyenin birbirinden değerli sunumlar yaptığı Sempozyum'da, okunan Kur'an-ı Kerim'le, Grup Nefes'in icra ettiği Ehl-i Beyt ilahileri ve türküleriyle Ehl-i Beyt'in muhabbeti, feyzi programın başından sonuna ...


Ehl-i Beyt Sempozyumu
Bu satırların yazıldığı 17 Nisan Pazar günü bir başka kurtuluşun reçetesi sunuluyordu İstanbul'da. İlki uluslararası düzeyde Bursa'da yapılan Ehl-i Beyt sempozyumunda tarihler 22/23 Ekim 2011'i gösterirken, aslında gösterilen yeni bir kurtuluş savaşının gerekçesiydi. Prof. Dr. Sayın Haydar Baş'ın başlattığı proje bir kurtuluşu müjdelerken, bir içli sevabın onurunu da taşıyordu...


Ehl-i Beyt kâinatın direkleridir
YENİ MESAJ / İSTANBUL Yeni Mesaj Gazetesi ve İcmal Gençlik tarafından organize edilen 8. Uluslararası "Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt Sempozyumu" İstanbul'da gerçekleştirildi. Üç oturum halinde yapılan ve yaklaşık 8 saat süren sempozyumun kapanış konuşmasını, kaleme aldığı Ehl-i Beyt külliyatıyla bu alanda söz sahibi olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr...


Ehl-i Beyt'in velayeti herkese sorulacak
 Ehl-i Beyt, Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş ve sevilmiştir. Bunu ispatlayan pek çok ayet vardır. Onlardan bazılarını aktarmaya devam ediyoruz: "Resûlullah (s.a.a), Cenab-ı Allah tarafından tazyik mahiyetinde 'bildir' diye şu ayetle emrolunmadı mı:  'Ey Resul' Rabbin tarafından sana indirileni tamamen tebliğ et. Eğer tebliği tam yapmazsan, Allah'ın risalet...


Bugün günlerden Ehl-i Beyt!
En güzel kıyafetlerimizi giyelim. Çocuklarımızı süsleyelim. Bir bayram havasında bu özel günü yaşayalım. Abdestlerimizi alıp, erkenden salonda, kendimize yer bulalım. İstanbul Yenibosna'da Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun 8'incisi yapılıyor. Tabi ki, Prof. Dr. Haydar Baş katılıyor. O'nun İcmal Gençliği düzenliyor. Haydi gençler sempozyuma! Allah'ın seçtiklerini anmaya, �...


En önemli Ehl-i Beyt Kongresi
Bugün 9.'su gerçekleştirilecek Ehl-i Beyt Kongresi bizce yapılanların en önemlisi. Zira başka ülkelerde etki gösteren BOP ve Arap Baharı'nı konuştuğumuz, yazdığımız zamanlar geride kaldı ve sıra Türkiye'ye geldi. Her gün şehit cenazeleri kalkan camiler, ağlayan analar, dağılan yuvalar; güneydoğuda taş üstünde taş bırakmayan bombalar? Türkiye'de yetkili ağızlar "IŞİD...


Her devirde Ehl-i Beyt'ten bir önder bulunur
İnsanımızı aldatmak için yüz yıllardır senaristler ve yönetmenler, aktörlere maske giydirerek bu aktörleri kılıktan-kılığa, ciltten-cilde sokarak bunlara çeşitli roller biçtiler. Milletimiz vatansever ve dindar olduğu için milli, dini değerlere karşı hassas olduğundan dolayı insanımızın hamasi duygularını galeyana getirmenin çok rahat olduğunu bildikleri için, çaba harcamadan bu senaryolar hayata ...


Günümüz şartlarında insanlık Ehl-i Beyt'i anlamaya muhtaçtır
Cenab-ı Hakk'ın haram olarak beyan buyurduğu Receb ayında kan dökmek de haramdır. Oysa sınırımızın ötesinde Müslüman'ın Müslüman'la savaşı devam ediyor. Cahiliye döneminde dahi kılıç seslerinin kesildiği haram aylara hürmet ne yazık ki günümüzde kalmadı. Prof. Dr. Haydar Baş Bey uzun yıllardır Ehl-i Beyt vurgusu yapıyor. Bugün İslam dünyasının aymazlığı dikkate alındığında hakik...


Neden mi Ehl-i Beyt?
Ehl-i Beyt Külliyatı'nın mimarı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt'i gündem etmesiyle birlikte İslam dünyasında Şii-Sünni savaşı çıkarmak isteyen kanaat önderi görünümlü ajanlara bizler de şahit olduk. Bu aciz zümre cübbeliler ve cübbesizler olarak ikiye ayrılsa da niyetlerinin lehimize olmadığı kesin. Lehimize derken bu satırları okuyan bütün Müslüman din kardeşlerimden bahsediyo...


Kurtuluş için iki emanet: Kur'an ve Ehl-i Beyt
Hz. Peygamber (s.a.v.), başta Veda Haccı olmak üzere birçok yerde ümmetine bıraktığı iki emaneti Kur'an ve Ehl-i Beyt olarak ifade etmiştir. "Sekaleyn" hadisi olarak bilinen Peygamber Efendimizin bu konudaki hadisi 16 Sünni kaynakta geçtiği şekilde şöyledir: "Ben sizin aranızda iki değerli (ağır) emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece Benden sonra asla sapıklığa düşmez...


Ehl-i Beyt Allah'ın ipidir
Kur'an'da, Ehl-i Beyt kadar övülen başka bir zümre yoktur. İşte Ehl-i Beyt hakkında inen ayetlerden bazıları: Onları (tahir) pak olarak vasıflandıran ayet (Ahzab/33), onlardan başka âlemde hiçbir kimseye kısmet olmuş mudur?  Muhkem ayetler, onlardan başka kimin sevgisinin farz olduğuna hükmetmiştir? (Şûra/23). Cebrail (a.s.), Mübahale ayetini (Âl-i İmran/61) tebliğ etmek maksadıy...


Birlik için Ehl-i Beyt ne demek?
Prof. Dr. Haydar Baş Bey, birlik dedikçe bazılarına bir şeyler oluyor. Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Kürt-Türk, Laz-Çerkez kardeştir dedikçe bazıları sinirden küplere biniyor. Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Alevi, Bektaşi, Caferi, Sünni yoktur birbirinden ayrısı gayrisi dedikçe birilerinin başından kaynar sular dökülüyor. Prof. Dr. Haydar Baş Bey, tam bağımsız Türkiye bölünemez tezini savundukça, birile...


Prof. Dr Haydar Baş ve Ehl-i Beyt Külliyatı
 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Ehl-i Beytim Nuh'un gemisi gibidir; ona binen kurtulur; uzak duran boğulup helâk olur." (Hâkim, Müstedrek, III, 151; Ahmed, Müsned, III, 157; Tabarânî, el-Kebîr, No:2636-2638.) "La ilahe ilallah Muhammedu'r-Resulüllah" diyen herkes mü'mindir, Müslüman'dır ve bu hadiste Hz. Peygamber&...


Birlik için Ehl-i Beyt diyoruz
Yıllardır konuşmalarımızda, Yeni Mesaj'da yer alan makalelerimizde, kısaca her ortamda Batı'nın İslam dünyası üzerindeki oyunlarına dikkat çekiyoruz. Bugün adı Arap Baharı olan; geçmişte Büyük Ortadoğu Projesi şeklinde isimlendirilen senaryoda Müslümanın düştüğü hale değiniyoruz. Kendisini İslam dairesinde zanneden ama fikren Hıristiyanlaşan ve Batı'nın işgaline ses çıkarmayan bir ...


'Biz Ehl-i Beyt partisiyiz'
 Pazar günü, Bağımsız Türkiye Partisi İl Kongresini yapıldı. Hayırlı olsun. Her gün beşerli-onarlı şehit haberinin alındığı yani fiilen bir savaşta olduğumuz günlerde, coşkuda abartıya gidilmedi. BTP Genel Başkan Yardımcıları Sevgili Sabri Terzi, Selim Kotil, İbrahim Berk Beylerin katılımlarıyla güncel ülke ve dünya meselelerinin sorgulanıp, vicdanlarda yargılandığı bir "Millî Panel�...


Ehl-i Beyt'te birlikten dirlik doğar
"Allah, bütün hayvanları mükemmel yaratmıştır. Hayvanlar, eksiksiz yani mükemmel yaratıklardır.  Ama bu mükemmellik, bir tek işi mükemmel yapmak üzeredir. Mesela; arı, mükemmel bir yaratıktır ve mükemmel bal yapar. İnek, mükemmel bir yaratıktır mükemmel süt yapar. Balık, mükemmel yüzer, kuş, mükemmel uçar v.s... Eşref-i mahlukat olan insan, bunların yani hayvanların tek tek yaptıkları...


Ehl-i Beyt'i sevmek, diğerlerini inkar anlamına gelmez
Ehl-i Beyt'in, İmam Ali efendimizin üstünlüklerinden bahsetmek, Onları sevmek, Hz. Peygamber (s.a.a.) efendimizin diğer ashabını reddetmek, sevmemek anlamına gelmemektedir. Ehl-i Beyt; Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. Bizler, sınırları bizzat Cenab-ı Hak tarafından Mübahale ayetiyle (İnsan, 21)  ve Hz. Peygamber tarafından 40 Ehl-i Sünnet kaynağınd...


İmam Azam Ehl-i Beyt aşığı idi
Muaviye gibi mi Ehl-i Sünnet olmak? Eğer buradaki "Sünnet" ifadesi Hz. Peygamberin Sünneti'ni kastediyorsa, Peygamberin Hz. Ali hakkındaki beyanlarına rağmen Muaviye nasıl Sünnet ehli olabilir? Süveyd b. Gafele, Resulüllah'tan şöyle duyduğunu nakletmiştir: "Ya Ali! Seni mü'minden başkası sevmez ve Sana münafıktan başkası buğzetmez." (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam A...


Ehl-i Beyt örnekliğinde ibadet hayatımız
Kutsi hadiste, "Yere göğe sığmam. Mü'min kulumun kalbine sığarım" buyrulur Cenab-ı Hak için. Mü'min kulun kalbine sığmak, Allah'ın kulun kalbinde kendini sevmesidir esasen. Allah kulunun kalbine günde 300 defa nazar eder. Ancak biz kullar yüce yaratanı günde kaç saniye hatırlıyoruz? Gaflet hali dediğimiz bu halde, ibadetlerin manası olan Allah'ı hatırlama, Allah il...


Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'ine atılan iftiralar -4
 ?(Dünden devam)  Bahaeddin Nakşibendî'nin en meşhur talebesi ve halifesi Muhammed Parisa'nın, Ali Hüsrevoğlu tarafından tercüme edilen, Erkan yayınları tarafından çıkarılan 'Tevhide Giriş' adlı kitabındaki, Peygamberimize ve Ehli Beyt'e attığı iftiralara yer vermiş. Ben de bu iftiraları, gerçeklerle ortaya koyup, anlatmaya çalışacağım.       İFT...


Hz. Fatıma'nın şahsında Ehl-i Beyt'in mağduriyeti
Prof. Dr. Haydar Baş Bey, 3 haftadır Ehl-i Beyt imamlarını kaleme alıyorlar. Şii ile Sünni'nin kardeş olduğunu ispatlamak için giriştiği mücadele bir Sünni olan Sayın Baş'ı, Şii âleminde de çok farklı bir noktaya taşıdı. Zira, Bursa'da gerçekleşen Ehl-i Beyt kongresine Tanzanya'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den gelen Şii ve Sünni âlimler O'nu da araların...


Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'ine atılan iftiralar -3
(Bahaeddin Nakşibendi'n en meşhur talebesi ve halifesi Muhammed Parisa'nın, Ali Hüsrevoğlu tarafından tercüme edilen, Erkan yayınları tarafından çıkarılan 'Tevhide Giriş' adlı kitabındaki, Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'e attığı iftiralara yer vermiş. Bende bu iftiraları gerçeklerle ortaya koyup, anlatmaya devam ediyoruz.)       İFTİRA -4 Muhammed Parsa şöyle...


Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'ine atılan iftiralar -2
(Bahaeddin Nakşibendi'n en meşhur talebesi ve halifesi Muhammed Parisa'nın, Ali Hüsrevoğlu tarafından tercüme edilen, Erkan yayınları tarafından çıkarılan 'Tevhide Giriş' adlı kitabındaki, Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'e attığı iftiraları gerçeklerle yüzleştirmeye devam edelim) İFTİRA -2 Muhammed Parsa şöyle yazıyor; Muhammed b. Akil b. Ebu Talib'den rivayet olduğu v...


Ehl-i Beyt İslam'ı mı Blair'in BOP İslamı mı?
"Bugün bazılarının Kelime-i Şehadet'ten 'Muhammedür Resulullah' kısmını çıkarmaya çalışmaları boşa değildir. Zira Hz. Peygamber'siz ne din olur, ne güzel ahlak olur, ne de Allah'a giden yol bilinir." Bu tespitler dünkü yazısında Prof. Dr. Haydar Baş'ın tespitleri. Peygambersiz bir din oluşturma çabasında Pensilvanya cemaati ile mevcut hükümet yıllarca birl...


Peygamberimize ve Ehl-i Beyt'ine atılan iftiralar -1
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Hukuk enstitüsünden Doç. Dr. Rauf Memmedovun, İcmal Yayınlarından çıkan "Nakşibendiliğin Oluşum Tarihi" adlı eserini okuduktan sonra yüz yıllardır İslam Coğrafyası ve milletimizin ne büyük siyasi ve itikadı girdaplara düşürüldüğünü, Müslümanların bu girdaplarda nasıl kaybolduğunu bir kez daha gördüm, anladım.  Sayın Memmedov kitabında, ...


İmam-ı Azam Ehl-i Beyt'in Şiasıydı -2
İmam Cafer (a.s) Ebu Hanife'ye dönerek onu, kıyasla amel etmekten men etti ve şöyle dedi; "Ey Numan! Babam bana anlattı. O da dedesinden duymuş ki, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur; Dini bir mesele hakkında kişisel görüşüne dayanarak kıyas yapan ilk kişi iblis'tir. Yüce Allah (c.c) ona 'Adem'e secde et' dediği zaman o, şu karşılığı vermiştir; Ben ondan daha hayırlıy...


İmam-ı Azam Ehl-i Beyt'in Şiasıydı -1
Prof. Dr. Haydar Baş ile adeta Peygamber Efendimizin (sav), Hz. Ebu Talib'in, Hz. Fatıma'nın (a.s), İmam Ali'nin (a.s) yaşadığı İslam'ın o taze yıllarına gitmiş gibi hissediyorum kendimi.  Kişilikte, mükemmellikte, sabırda, sadakatte, imanda, ihlâsta, vefada hülasa beşer için yaratılmış ne kadar güzellik varsa hepsinin tecellisinin sahnelendiği o muhteşem insanları tanıma...


İslâm Ehl-i Beyt'in yaşadığı modeldir-III
(dünden devam?) Selman ve Ebu Zer'in takvasını, zahitliğini ve üstünlüğünü biliyorsunuz. Onların da yaşamı anlattığım gibiydi. Selman, beytulmaldan hakkına düşen yıllık ihtiyacını aldığında, bir yıllık ihtiyacını ayırırdı. O'na: -Sen bu takva ve zahitliğinle bir yılın düşüncesine mi kapılıyorsun? Belki bu gün veya yarın öleceksin ve yılsonuna çıkmayacaksın? Diye sorduklarında, Selman: ...


İslâm Ehl-i Beyt'in yaşadığı modeldir-I
Medine'de yaşayan Sufyan-ı Suri, Hz. İmam Cafer es-Sâdık'ın (a.s) yanına gelmişti. İmamın, beyaz ve çok zarif bir elbise giymiş olduğunu görünce, itiraz amacıyla: - Bu elbise sana yakışmıyor. Sen kendini dünya ziynetleriyle kirletmemelisin. Senden zahit ve takvalı olman ve kendini dünyadan uzak tutman beklenir, dedi. Hz. İmam Sâdık(a.s) ona şöyle cevap verdi: - Sana bir şey diyeceğim ...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt; Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin efendilerimizdir. Ehl-i Beyt hakkında Hz. Kur'an'ın şüphesiz seçkin ayetleri vardır. "Ey Peygamberin Ehl-i Beyt'i yüce Allah, sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister" ayeti nazil olduğunda, ashabın Peygamber Efendimize Ehl-i Beyt'in kim olduğunu sormaları üzerine, Allah Re...


Türklerde Ehl-i Beyt sevgisi IV
(dünden devam?) Pîr-i Türkistan Hace Ahmed Yesevî, hikmetlerinde Ehl-i Beyt sevgisini işlemiş bir Hak âşığıdır. O, İslâm'ın yeryüzüne yayılması sürecine önemli katkılarda bulunan Hz. Ali'nin kahramanlıklarını destanlaştırmıştır. Hace Ahmed Yesevi "Divan-ı Hikmet" adlı şiirlerinin bulunduğu kitabında 45. Hikmet'inde Hz Ali için şu sözleri yazmıştır: "Dediği sözü Rahm...


Ortak payda Ehl-i Beyt
İlçe Başkanı Cemil Uzuner'in organize ettiği seminere ilçe yönetim kurulu üyeleri, teşkilat mensupları ve Beşikdüzü halkı yoğun ilgi gösterdi. Gündemdeki iç ve dış siyasi konulara değinen Sayın Terzi, ülkemizin gittikçe daralan bir çemberin içine girdiğini buna da hükümetin basiretsiz politikalarının sebep olduğunu söyledi. 22 İslam ülkesinin haritalarının değiştirilmesini amaçlayan Büyük Ort...


Türkler'de Ehl-i Beyt sevgisi-III
(dünden devam?) Aynı hasletler ve davranışlar içerisinde yetişen Türk milleti, kendi özünde İslâm'ı bulduğu için Ehl-i Beyt'i sahiplenmiş ve sevmiştir.  Bu sofrada yetişen Hz Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan tüm hayatını İslam yağılarıyla mücadeleye adamış ve irşad vazifesini hayatının son demine kadar sürdürmüştür. Günümüze şu nasihatler ile ışık tutmuştur: "Allah sizi bo...


Türkler'de Ehl-i Beyt sevgisi-II
(dünden devam?) Peki; İslam'ın kadına verdiği önem açısından sormak isterim. İlk Müslümanlardan olan kimdir? Hz. Hatice Annemiz? Cinsiyetine dair ismi "Nisa" olan bir sure, ilk Müslümanlardan bir kadın ve Allah (c.c) yolunda, bu mücadelede İslâm'ın ilk şehidi bir kadın: Hz. Sümeyye...   Hz. Sümeyye Türk'tür. Biliyor muydunuz? Türklerin İslamiyet'e olan bağlılı...


Türkler'de Ehl-i Beyt sevgisi-I
"Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın Ol deyince olduranın, doksan dokuz adı ile?" Yazıma başlamadan önce size, "hoşgeldiniz" demiyorum, demeyeceğim! Neden mi?  Esnaf müşterisine, ev sahibi misafirine, "hoşgeldiniz" der.  Gönüldaşlarım; Prof. Dr. Haydar Baş Hocam diyor ki: "Akıl bir araçtır, insan gönüldür gönül." Bu sebeple gönülle...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
Pazartesi gününden beri Ehl-i Beyt'in fertlerini kaleme alıyoruz. Hz. Fatıma annemizi, İmam Ali'yi, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i anlatıyoruz. Hakim, Mecmaü'l-Beyan'ında şu hadisi nakleder:  "Peygamber şöyle buyurdu: 'Allah peygamberleri muhtelif şecerelerden yaratmıştır. Ama Beni ve Ali'yi bir şecere ve ağaçtan yaratmıştır. Ben o ağacın kökleri ...


Tevhid'in merkezi Ehl-i Beyt'tir
 ...


Allah Resulü'nden (s.a.a.) Ehl-i Beyt'i sevenlere müjde
Kimi nasipsizler ekran ekran dolaşarak sevilmesi farz kılınan ve de tertemiz oldukları ayetle sabit olan Ehl-i Beyt'i inkar etmenin zavallılığına devam ededursunlar, Peygamber Efendimiz (s.a.a.) Ehl-i Beyt'i sevenler için büyük bir müjde veriyor. Hz. Peygamber (s.a.a.) bir gün Hz. Hasan (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.)'ın ellerinden tuttu ve şöyle dedi: "Bir kimse Beni severse ve ...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
Tüm İslam ümmetinin başucu kitabı olması gereken "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" kitabını bir solukta okuyup sizler için özet çıkardım sevgili okurlar. Üstadımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt külliyatının özeti mesabesindeki "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" kitapçığı elimizden ve gönlümüzden hiçbir zaman düşürmeyeceğimiz hayati öneme haiz düsturları içeriyor. İşte özet ba...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir
Muhterem Hocam Prof. Dr. Haydar Baş, 1994'lü yıllarda İslam Dini, Müslümanlar ve ülkemiz üzerinde yüz yıllardır oynanan oyunları kitap haline getirdi ve (Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler) Siyasilerin ve milletimizin önüne koydu. Oynanan oyunlar hep aynı ve her zaman etkiliydi. İtikadı (inanç) farklılıklar üretip, ortaya atmak. Ameli farklılıkları körüklemek, diğer inançlara da &...


Ehl-i Beyt katilleri
Peygamber Efendimizin (s.a.a) "reyhanesi", cennet gençlerinin efendilerinden, tertemiz oldukları ayetle sabit ve de sevilmesi ayetle farz kılınmış olan İmam Hasan (a.s.) Efendimizin şahadeti, Muaviye'nin ve Mervan b. Hakem'in kim olduklarını net olarak ortaya çıkarmıştır. İmam Hasan'ın zehirlenerek şehit edilmesiyle alakalı şu bilgiler vardır: "Eş'as b. Kays el...


'Biz rahmet Ehl-i Beyt'iyiz'
Safer ayının ilk günü çarşambaydı. O gün sabahleyin Şamlılardan bir bölük, Mesleme oğlu Habib'le meydana çıktı. Hz. Ali tarafından Mâlik'ül-Eşter karşı durdu. Akşama kadar savaştılar. İkinci günü Hâşim, atlılarla, yayalarla meydana girdi. Ebu'l-A'ver karşısına çıktı. Akşama dek savaştılar. Üçüncü günü Ammâr meydana çıktı. Amr'la savaştı. Ammar'ın yanında süvariler...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt
 "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez." "İhtilaf", sözlükte ayrılık; "ittifak" ise, birlik ve beraberlik anlamına gelir. Tarih boyunca bütün savaşlar, inançlar için yapılmıştır. Savaş, inançların savaşı; hak ve bâtıl inançların? Bâtıl yolun yolcusu olan din düşmanları, kalplerini Müslümanlara karşı kin ve h...


Ehl-i Beyt
 İslam'ın temel rüknü, olmazsa olmazı; Rabbimizin öz nurundan yarattığı Ehl-i Beyt'i her şeyden ama her şeyden çok aziz bilmek ve aşk derecesinde sevmektir. Çünkü Onları Allah sevdi, seçti, kutluladı ve tertemiz kıldı. Ehl-i Beyt'i sevmek herkese nasip olmayan çok üstün bir nasip ve seçilmişliktir. Allah'a ulaşmanın ve O'nun aşkıyla arı-duru hale gelmenin yolu, Ehl-i...


Rahmet anahtarları Ehl-i Beyt'tedir
Rivayet edilir ki, Ensar'dan bazıları Hz. Ali'yi, Hz. Fâtıma'yı istemek hususunda teşvik ettiler. O da, Hz. Peygamber'in huzuruna gidip Hz. Fâtıma'yı istedi. Resûlullah buna râzı oldu ve "Yâ Ali, düğünde bir ziyafet gerek" buyurdu. Ubade oğlu Sa'd, bir koç kesti. Pişirdiler. Zifaf gecesi Hz. Peygamber, bir kabda abdest aldı, sonra bir avuç su alıp Hz. Ali�...


Ehl-i Beyt yakînin direkleridir
Peygambere vâris olan Ehl-i Beyt'in yol göstericiliği, asırlar boyunca sürüp gelen bir çizgi olarak kıyamete kadar devam edecektir. Yeryüzünde her zaman, Allah için O'nun kanıtlarını ortaya koyan biri bulunur. Bu kaim ya bilinen ve açıkta biri olur, ya da gizli olur. Ama Allah'ın kanıtları ve açıklamaları geçersiz olmasın diye bu misyon sahibi her zaman bulunur.Peygamberlik misyonu ...


'Ehl?i Beyt dinin dağları gibidir'
Hz. Ali (a.s.) şöyle buyurdu:"Bu ümmetten hiç kimse Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyti'yle mukayese edilemez. Hz. Muhammed'in (s.a.a) Ehl-i Beyt'i, ilmin hayatı ve cehaletin ölümü demektir. Hakka muhalefet etmezler ve hak noktasında birbirleriyle ayrılığa düşmezler. Onlar İslâm'ın dayanakları ve İslâmî kenetlenmenin giriş kapısıdırlar. Onlarla hak gerçek yerine kavuş...


Mah-ı Muharrem ve necat gemisi Ehl-i Beyt-II
Ehl-i Beyt yolu, Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk, Abdal Musa, Sarı Saltuk, Ömer Hüdâi Baba, Hacı Mustafa Hayri Baba gibi nice maneviyat büyüğünü yetiştiren velâyet kapısıdır.Allah'ı zikrettiğinde yüreği titreyen, imanı artan, Rabbine dayanıp güvenen kimselerdir Onlar. İslam'ı hakkıyla yaşayan, lâyıkıyla vitrinleyen, tertemiz ve bidatlerden arınmış bir halde tebliğ edenlerdir....


Mah-ı Muharrem ve necat gemisi Ehl-i Beyt-I
Adam yanlışlarının sebebini şu sözlerle izah eder:"Bütün yanlışlar, gömleğimin ilk düğmesini yanlış iliklemekle başladı."                                 İslam Âlemindeki bütün kırılmalar, Allah'ın seçtiği, Resûlullah'ın haber verdiği ve ümmetine emanet ettiği tek güvence Ehl-i Beyt'in dev...


Ehl?i Beyt'e ağlamak şereftir
YENİ MESAJ Bağımsız Türkiye Partisi Genel (BTP) Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Aşura günü münasebetiyle yaptığı açıklamada İmam Hüseyin'in (as) Allah'a yürüyüp, vuslat şerbetini içtiği 10 Muharrem gününü tarihte pek çok önemli olayın gerçekleştiği bir gün olmasına dikkatleri çekti. "Böyle bir günde insanlığın canını, malını namusunu koruması ve kollaması gerekenler Âlemlere Rahmet...


Hak sahibi Ehl?i Beyt'tir
Biata zorlanan İmam Ali (a.s.), yakınlığı gerekçe gösteren Sakife ehline asıl yakınlığa kendisinin sahip olduğunu vurgulayarak, onların iktidarı ele geçirmek için kullandıkları siyasal gerekçenin gerçek mahiyetini ortaya koymuş oluyordu. Bundan sonra ya teslim olacaklardı, ya da zihinlerinde olan ve nefislerinde dolaşan gizli düşünceye dayanarak reddedeceklerdi. İmam Ali'nin (a.s) kesin kanıt...


Ehl-i Beyt terazisi
Dün, "Bu plan ve oyunları nasıl anlayacağız?" diye sorduk ve cevabı bugüne bıraktık. İslam milletleri, Sakife'de başlayan ilk fitne ile ayrışmaya başladı. Bu ayrışma Muaviye döneminde kana dönüştü ve artık Müslüman'ım, diyenler Müslümanları katletmeye başladı. Bu kan yüz yıllardır akıyor.Bu dönemlerde başlayan daha büyük bir tehlike ise itikadı ayrılıklardı. Ortaya birçok sapık...


Ehl-i Beytin değeri
İnanan Müslümanlar içinde en üstün sınıf takva sahibi Ehl-i Beyt'tir.Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber, Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizdir.Cenab-ı Hak ayeti kerimede, "Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister" (Ahzab, 33) buyurmuştur.Yine "De ki: Ben bu (Peygamberliğimi tebliğime) karşılık siz...


Meşhur hadislerde Ehl-i Beyt'in üstünlükleri
Dünkü yazımızda Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in "İmam Rıza" isimli eserinden Ehl-i Beyt'in Cenab-ı Hak tarafından seçilmiş beş kişi olduğu ile ilgili bir bölüm aktarmıştık. İmam Rıza Efendimiz, Me'mun ve dönemin âlimlerinin sorularına ayetlerle cevap vermişti.Bugün ise, aynı konudaki hadislerin en bilinenlerinden bahsedelim.Hz. Peygamber (s.a.a.), Kendinden sonra sona eren ris...


Ehl-i Beyt'in ümmete üstünlükleri ayet ve hadisle sabittir
Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, "Allah, siz Ehl-i Beyt'ten her türlü günah ve çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister" (Ahzab, 33) buyurmuştur.Ehl-i Beyt Hz. Peygamber, Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizdir. Bu beş mübarek kişidir. Ehl-i Beyt'in sınırlarını Cenab-ı Hak ve Peygamber belirlemiştir.İslam'ın özü olan Ehl-i Beyt'in kimler olduğu...


Kurtuluş Ehl-i Beyt'in İslam anlayışındadır
Türkiye'de meclisteki siyasiler sayesinde ülke olarak ateşle oynamaya devam ediyoruz. Dünyada terörün ana kaynağı olan ülkelerle terörü bitirme bahanesiyle müttefik oluyoruz. Üstüne üstlük bu teröristler, kendi ellerimizle beslediğimiz, sınır kapılarımızı açtığımız, silah verdiğimiz, para yardımı yaptığımız eğitimi için imkân sağladığımız İslam adına Müslümanların, Hz. Ali taraftarlarının can...


Ehl-i Beyt orta yoldadır
Ebu Hamza şöyle rivayet eder: Ali b. Hüseyin (aleyhisselâm) bana dedi ki: "Ey Ebu Hamza! Allah, sınırlılık anlamını içeren hiçbir nitelikle vasfedilemez. Rabbimiz vasıftan büyüktür. Sınırlandırılamayan, gözler tarafından görülmeyen, fakat gözleri gören, lâtif ve her şeyden haberdar olan Allah, sınırlılık anlamını içeren bir nitelikle vasfedilebilir mi?"Muhammed b. Hüseyin şöyle rivayet e...


Prof. Dr. Başın Ehl-i Beyt yazı dizisi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın geçtiğimiz hafta üst üste 4 gün kaleme aldığı Ehl-i Beyt makaleleri gerçekten saklanması gereken kelimelerle anlatılamayacak nitelikte mükemmel? Sayın Baş'ın dünya tarihinde bir ilk olan 14 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı'nın adeta eksiksiz bir özeti mahiyetinde?Ehl-i Beyt konusuna genellikle Sünni kesimden itirazlar ...


Ehl-i Beyt-4
İslam'da halife tayini nasp iledir. Bir kişinin veya bir grubun reyi ile halife tayini yani demokratik yolla bir belirleme söz konusu olamaz.Kur'an-ı Kerim'de halifenin Allah'ın emri ile seçildiğine dair ayetler bulunmaktadır:"Ey Muhammed! Hani Rabbin meleklere: Ben muhakkak yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti." (Bakara, 30)"Ey Davud! Seni yeryüzünde halif...


Ehl-i Beyt-3
İslam tarihini değiştiren belki de en büyük olay, İmam Ali Efendimizin hilafetinin gaspı meselesidir.Hz. Ali Efendimizin halife oluşu, Hz. Peygamber'in hadislerinde beyan buyrulmuştur.Hz. Peygamber, Veda Haccı'ndan dönerken, "Ey Elçi! Rabbinden sana indirileni duyur; eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini duyurmamış olursun" (Maide 67) mealindeki ayetin nazil olması üzerine...


Ehl-i Beyt-2
Ehl-i Beyt, iki kapak arasında emirleri ve yasakları ile yazılı Kur'an-ı Kerim'in müşahhas örneklere dökülmüş halidir.Ehl-i Beyt, yaşayan Kur'an numuneleridir.Kur'an-ı Kerim'de namaz, oruç, zekât, hac emredilir. Bunların nasıl yapılacağı ise Hz. Peygamber'in uygulamalarında ve ondan sonra da "Ehl-i Beyt'im" dediği Hz. Fatıma'nın, Hz. Ali'nin, ...


Ehl-i Beyt-1
Salât ve selam Peygamberimize (s.a.a.) ve O'nun Ehl-i Beyt'ine olsun.Zübde?i Kur'an olan Peygamberimiz, Veda Haccı'ndan dönerken ümmetine şu ikazda bulunmuştur: "Size iki emanet bırakıyorum . Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz."Öyleyse hidayet kaynağı, Ehl-i Beyt'tir.Ehl-i Beyt Kur'...


Zikir ehli Ehl?i Beyt İmamlarıdır
Abdullah b. Aclan, Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan, "Eğer bilmiyorsanız, zikir ehlinden sorunuz" (Nahl, 43) âyetiyle ilgili olarak şöyle rivayet etmiştir:Resûlullah buyurdu ki: "Zikir Benim, imamlar da zikir ehlidir.""Bu Kur'ân senin için ve kavmin için bir zikirdir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız." (Zuhruf, 44).Ebu Ca'fer buyurd...


Ehl-i Beyt sevdalılarından Haydar Baş'a tam destek
YENİ MESAJ / İSTANBULBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş İstanbul'da Karacaahmet Sultan Dergahı, Şahkulu Sultan Vakfı ve Bahçelievler'de bulunan Türkiye Caferilerine bağlı Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği EHLADER'i ziyaret etti. Ehl-i Beyt Âlimleri Derneği'nde Prof. Dr. Haydar Baş'ı EHLADER Başkanı Hasan Kanaatlı karşıladı. Oldukça samimi geçen gör...


Ehl-i Beyt'e itaat farzdır
Zurare Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:"İşin zirvesi, tepesi, anahtarı ve her şeyin kapısı Rahman olan Allah Tebareke ve Teâlâ'nın rızası ve tanıdıktan sonra imama itaat etmektir. Allah Tebareke ve Teâlâ, 'Kim Resûl'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse, şunu bilsin ki, Biz Seni onların üzerine bekçi ol...


Ehl-i Beyt konuşan kapıdır
Rib'î b. Abdullah, Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir: "Allah, her şeyin ancak sebepleri aracılığıyla gerçekleşmesini öngörmüştür. Her şey için bir sebep var etmiştir. Her sebep için de bir açıklama ve her açıklama için bir bilgi ve her bilgi için konuşan bir kapı var etmiştir. Kapıyı bilen bilgiye ulaşır, bilmeyen bilgiden yoksun kalır. Bu kapı...


'Ehl-i Beyt'i terk eden sapıtır'
Ebu Şeybe el-Horasanî şöyle rivayet eder:Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum:"Kıyas taraftarları, kıyas aracılığıyla bilgiye ulaşmak istiyorlar; ancak kıyasın onları haktan uzaklaştırmaktan başka bir katkısı olmaz. Kıyas yöntemiyle Allah'ın dininde isabetli bir sonuca ulaşılmaz."Fadl b. Sazan, merfu olarak Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyh...


İlim ancak Ehl-i Beyt'tedir
Abdullah b. Süleyman şöyle rivayet eder:Bir gün yanında Hasan el-Basrî'nin, "İlmi gizleyen kimselerin karınlarının kötü kokusu cehennemlikleri rahatsız eder" dediğini söyleyen Basralı Osman adında bir adama, İmam Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'ın şöyle dediğini duydum: "O zaman Firavun hanedanına mensup olup imanını gizleyen mü'min kişinin de helak olma...


Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir!
Sahih-i Müslim'in nakline göre, Amir b. Sa'd b. Ebu Vakkas şöyle rivayet eder: Muaviye, Sa'd b. Ebu Vakkas'a şöyle dedi: "Neden Ebu Turab'a (Hz. Ali'ye) lanet okumuyorsun?"Sa'd şöyle dedi: "Ben Peygamber (s.a.a)'in Hz. Ali hakkında söylediği üç şeyi hatırladım. Onlardan sadece birine sahip olmayı kızıl tüylü develere tercih ederdim. 1- Bir sav...


Hasan-ı Basri Ehl-i Beyt alimidir
Allah (c.c.) bütün dinleri (Allah katında tek din İslam'dır) insanların hem dünya mutlulukları hem ahret yurdunun saadetleri için peygamberlerini insanlara göndermiş, mukaddes kitaplarını da peygamberlerine indirmiştir. Bazı insanları bazı insanlara üstün kılmış, bazı peygamberleri de bazı peygamberlere üstün kılmıştır. Son indirdiği din olan İslam'ı bütün dinlere üstün kılmış, son peyga...


İmam-ı Azam Ehl-i Beyt alimidir
İmam Ali'nin şehadetiyle, Muaviye kara bulutları hem siyasi hem ilmi sahada İslam ümmetinin üzerine indi. Kuran-ı Kerim'den ezberi olmayan bu insan müsveddeleri, herhangi bir tedrisattan (öğretimden) geçmedikleri için Kuran-ı Kerim'i okuyamıyorlardı. İkinci halife Ömer (r.a.) bile Bakara suresini on iki senede ezberlemişti.Muaviye'nin zalimane ve cahilane tutumuyla ilmin kendis...


Ehl-i Beyt'in hakkı elinden alındı
Bu konu Ehl-i Beyt âlimleri ile Ehl-i Sünnet arasında bir ihtilaf konusudur. "İmam Ali" adlı eserimizde ifade ettiğimiz gibi, Allah, Resûlullah'a ve Ehl-i Beyt'ine sadakayı haram kılmıştır. Onların geçimi ile ilgili Enfal Sûresi'nin 41. ayetinde şu ifadeler yer alır:"Bilin ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz yerlerin humusu (beşte biri) Allah'ın, Resûlü'nün,...


Ehl-i Beyt Gemisi'nin ufkunda, 'MEM' var
Biz II. Kuvay-ı Milliyeciler, büyük bir coşku ve gururla Milli Ekonomi Modeli Kongrelerinin dokuzuncusunu yaşarken talandan mal kaçıranlar da sanki; "Fırsat, bu fırsat!" diyorlarmış! İntihâlcier, fikir ve proje hırsızları veya digergamlık ederek biraz yumuşatırsak acemi taklitçilikler iş başındaymış!Milli Ekonomi Modeli'nin mûcidi, Sosyal Devlet/Millî Devlet Projesi'nin mü...


Model insan Ehl-i Beyt'tir
YENİ MESAJ/İSTANBULBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Eğiten insan, insan ruhunu tanıyacak. Kafana göre eğitim olmaz. Eğitimde asıl mesele, model insan yetiştirmektir" dedi. Meltem Medya Grubu'nda yayınlanan Muharrem Bayraktar'ın hazırlayıp sunduğu Diyalog Özel programına bu kez kadrosundan 32 isimle birlikte katılan  BTP Lideri, önemli tes...


İlmin merkezi Ehl-i Beyt'tir
Harun Reşid, Kâbe'nin ziyaretine gitti. Tavaf zamanı, halifenin yalnız tavaf etmesi için halkın aradan çıkmasını istediler. Harun tavaf etmek isterken, bir Arap da gelip onunla tavaf etmeğe başladı. Halife, "Bu adamı buradan uzaklaştırınız" diye emretti. Arap, "Allah'ın, Kur'an'da, 'Mescid'ul-Haram'ı, yerli olsun, dışarıdan gelmiş olsun, onu eşit i...


Ehl-i Beyt Allah'ın seçtiği özel kullardır
YENİ MESAJ / İSTANBULİstanbul İcmal Gençliği'nin organize ettiği "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneli geçtiğimiz gün Güngören'de düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği panelde araştırmacı yazar Fatih Akburak, araştırmacı yazar Hüseyin Turhan ve ekonomist Hasan Hüseyin Savukduran birer konuşma yaptı. "Ehl-i Beyt beş kişidir. Başında Peygamber (s.a.v.) vardır. Onda...


Ehl-i Beyt Ekolüne göre namaz vakitleri
144. İLKE:Her Müslüman'ın bir gün boyunca, şer'i vakitleri Kur'an-ı Kerim'de ve Resûlullah'ın (s.a.a.) sünnetinde belirtilen şekilde beş defa namaz kılması gerekir. Öğleden güneş batıncaya kadar öğle ve ikindi namazının, akşamın başından gece yarasına kadar akşam ve yatsı namazının ve şafak söktüğü andan güneş doğuncaya kadar da sabah namazının vaktidir.Ehl-i Beyt Ekolü, ö...


Ehl-i Beyt Ekolü'ne göre abdest
142. İLKE:Abdestin, namazın ön hazırlıklarından biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Mâide Sûresi'nde şöyle yer almaktadır: "Ey inananlar! Namaza dur(mak iste)diğiniz zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı da." (Mâide, 6).Bu ayetin birinci cümlesinde, "yüzlerinizi ve dirseğe kadar ellerinizi yıkayın" "ye...


Başkent'te 'Ehl-i Beyt' coşkusu
ALİ GÖKTUĞ AYHAN / ANKARAYeni Mesaj Gazetesinin Türkiye genelinde her hafta yüzlerce yerde yapılan "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panellerinden biri de Ankara Ostim Yıldız Sanayii'nde gerçekleştirildi. Yıldız Sanayii Esnafı ve çalışanlarının panele ilgisi çok yoğun oldu. Sanayi esnafının ve işçilerinin büyük çoğunluğunun paneli izlemek için katılma...


Ehl-i Beyt birliğin tek adresidir
MEHMET CEMAL KAPLAN/ANKARAYeni Mesaj'ın 81 il, tüm ilçe ve köylerde düzenlediği 'Ehl-i Beyt' panellerinin bir ayağı da Ankara'nın Bala ilçesi Yeniköy'de gerçekleştirildi. Yeniköy eşrafının yoğun ilgi gösterdiği panelde ilk konuşmacı, araştırmacı yazar Dr. Nuri Kaplan,  Ehl-i Beyt'in seçilmişliğini ayet ve hadislerle anlattı. Kaplan şöyle konuştu: "Ehl-i Beyt...


Peygamber İslam'ı Ehl-i Beyt'tir
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programı düzenlendi. Yeni Mesaj gazetesi Kocaeli temsilciliğinin organize ettiği programda oturum başkanı Gazeteci Muharrem Can, ilahiyatçı Yazar Müslüm Karabacak ve Araştırmacı Yazar Sani Ak konuşmacı olarak katıldılar. Müslim Karabacak Peygamber Efendimizin bizlere bıraktığı iki emanet...


Ehl-i Beyt'i sevmek İslam'ın temelidir
131. İLKE: Hz. Resûl-i Ekrem'i (s.a.a.) ve Ehl-i Beyt'ini sevmek, Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'in vurguladığı İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyuruyor: "De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız meskenler, si...


Ehl-i Beyt'i sevmenin mükafatları-II
İmam Taki (a.s) söyle buyurmuştur: "Siz en sağlam yolsunuz, fena yurdunun şehitleri, beka yurdunun şefaatçilerisiniz. Sizi dost edinen mutlu olur. Size düşman olan bedbaht olur, size sıkıca tutulan kurtulur, size sığınan güvende olur, sizi tasdik eden selamete kavuşur ve size sarılan hidayete erer, size tâbi olanın sığınacağı yer cennet, size karşı çıkanın barınağı cehennemdir. Bilin ki kim Â...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt ve Prof. Dr. Haydar Baş
İslam dini tarih boyunca birçok dahili ve harici saldırılara maruz kaldı. Dışarıdan gelen her saldırıyı bertaraf eden yüce dinimiz İslam; kendinden görünen, alnı secdede, başında sarığı, sırtında cübbesi olan ama içinde İslam'a düşman olan hainlerin zararlarına ancak bağrından çıkan, mayasında Ehl-i Beyt sevdası, nefesi taşıyan, ulû'l azim kahramanlarla karşı koymuştur. Bu kahramanlar ta...


Ehl-i Beyt'i sevmenin mükafatları-I
Ehl-i Beyt, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 42 ve 43. Ayetlerinde, "De ki (Muhammedim): Ben, peygamberliğimi tebliğime karşılık sizden, Ehl-i Beyt'imi sevmenizden başka, hiçbir ücret istemiyorum" dediği; Hz. Resûlullah (s.a.a) Hz. Fâtıma, Hz Ali, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin'dir. İmam Şafii buradan hareketle bize, Ehl-i Beyt'i sevmenin farz olduğunu bildir...


Anamur'a Ehl-i Beyt güneşi doğdu
YENİ MESAJ / MERSİNGazetemiz tarafından düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneli Mersin'in Anamur ilçesinde gerçekleştirildi. İlgiyle izlenen panelde işadamı İsmail Çetin, iktisatçı Sani Ak ve araştırmacı Ramiz Akın birer konuşma yaptı. Yeni Mesaj Gazetesi Mersin Temsilcisi Duran Çetin, panelin açılış konuşmasında; tek kurtuluş yolumuzun Eh...


'Ehl-i Beyt' özel kılındı
YENİ MESAJ / KİLİSKilis'in Polateli ilçesine bağlı Yeniyurt Köyü'nde gazetemizin organizatörlüğünde "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneli düzenlendi.Panelde Ehl-i Beyt'in önemi hususunda konular gündeme gelirken, Allah'ın dünyada bazı şeyleri özel kıldığı hatırlatılarak, "Kâbe diğer binalardan, Ramazan ayı diğer aylardan ve Hz. ...


Ehl-i Beyt kimlerdir, Tathir ayeti ve Kesa hadisi
Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde büyük övgülere mazhar olan Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimizin hanımları mıdır, akrabaları mıdır, Haşimoğulları mıdır, yoksa Ehl-i Beyt ifadesinin dinimizde hususi bir anlamı mı vardır?Cenab-ı Hak ve O'nun Habibi, İslam'ın anlaşılmasında ve yaşanmasında temel olan konuları asla insanların tartışmasına bırakmamış, yaşanan hadiselerle her şeyi yerl...


'Kürtler Ehl-i Beyt yolunda canlarını feda etmişlerdir'
YENİ MESAJ / DİYARBAKIRBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Diyarbakır İl Başkanlığının yeni il binasının açılışında düzenlenen eğitim ve istişare toplantısına Bölge Müfettişi Bayram Kavak, İl Başkanı Eyüp Aslan, Başkan Yardımcısı Şeyhmus Elçi, Fatih Aslan ve çok sayıda partili katıldı.  Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Elçi, Milli Ekonomi Modeli ve Ehl-i Beyt'i anlatarak Kürtleri...


Ehl-i Beyt panelleri ve etkileri
Son aylarda halkımızın ilgi ile takip ettiği Ehl-i Beyt panelleri ile asırlardan bu yana gelen gerçek İslam'ı ve gizlenen Ehl-i Beyt'i tanıma imkânımız olmuştur. Müslüman coğrafyası üzerine oynanan oyunların bitmesi için hangi mezhep ve meşrepten olursa olsun kelime-i tevhidi tam olarak kabul eden tüm Müslümanların kardeş olduğu panellerde ısrarla vurgulanmaktadır.Haçlı Batı dünyasının M...


Ehl-i Beyt'te birleşmek fitneleri boşa çıkartır
YENİ MESAJ / KİLİSYeni Mesaj gazetesi, Kilis'in Musabeyli İlçesine bağlı Topallar Köyü'nde Ehl-i Beyt paneli tertip etti.Panele konuşmacı olarak araştırmacı yazar Alaaddin Özkar ve Adil Türköz katılırken, yapılan konuşmalarda günümüz dünyasının iç karartıcı hali de gözler önüne serilerek, çözüm yolları anlatıldı. Haksız yere bir insanı öldüren kişinin ebediyen cehennemlik olduğu, Hz. Pey...


Geredeli gönlünü Ehl-i Beyt'e açtı
YENİMESAJ/BOLUYeni Mesaj gazetesinin organize ettiği ve Bolu'nun ilçeleri; Mudurnu, Göynük, Seben, Kıbrıscık, Mengen, Yeniçağa, Dörtdivan da düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel serisinin bir ayağı da Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen paneller halkımızın yoğun ilgisine sahne oluyor. Ge...


Ehl-i Beyt Üniversitesi Her gün biraz daha
Kartopu yuvarlandıkça nasıl büyürse, büyüdükçe nasıl ağır ağır yuvarlanırsa ve önüne çıkan kar yığınları ile sarmaş-dolaş olup yoluna devam ederse Ehl-i Beyt Üniversitesi de aynen öyle büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.Her hafta sonu bir öncekine göre mezkûr üniversitenin hem hoca sayısında hem de öğrenci-dinleyici sayısında müthiş artışlar kaydediliyor.Anadolu'nun dört bir tarafın...


'Ehl-i Beyt gemisini inşa eden Allah'tır'
EYÜP KABİL / İSTANBULYeni Mesaj'ın tüm Türkiye'de düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin son duraklarından biri de İstanbul Esenyurt'tu. Panelde araştırmacı yazar Selim Kotil, hukukçu yazar Tevrat Duran, gazeteci yazar Orhan Dede ve ilahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç birer konuşma yaptı. Yoğun katılımın olduğu panel saygı duru...


Ehl-i Beyt üniversitesi
"Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" demiş Gazi Mustafa Kemal. Onun bu sözünü son günlerde sık hatırlar oldum. Neden derseniz, muhterem Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in himayelerinde, gazetemiz Yeni Mesaj ve İcmal Gençlik organizasyonuyla tüm vatan sathında düzenlenen Ehl-i Beyt panel ve konferansları derim.Haydar Baş Bey doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, ili...


Siirtliler Ehl-i Beyt panelinde buluştu
YENİ MESAJ / SİİRTGazetemizin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bir durağı da Siirt'ti. Siirtlilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde araştırmacı yazar Hasan Hüseyin Savukduran, araştırmacı yazar Hüseyin Turhan ve araştırmacı yazar Ali Örpek birer konuşma yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan panelde ilk konuşmayı araştı...


Ehl-i Beyt yol göstericidir
YENİ MESAJ / NİĞDEGazetemizin Niğde'nin Alay kasabasında düzenlediği "İslam'ı Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneline Niğdeliler yoğun ilgi gösterdi. Panelin açılış konuşmasını Yeni Mesaj Niğde temsilcisi Niyazi Özkan yaptı.Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan panelde ilk konuşmayı eğitimci yazar Faruk Belge yaptı. "Bu programlar yurdun 200 farklı y...


Ehl-i Beyt İslam için canlarını feda etti
Yeni Mesaj Gazetesi Yalova temsilciliği tarafından Pazar günü Yalova Bayraktepe Muhammediye Camii Salonunda ve Sugören'de Ehl-i Beyt proğramları düzenlendi. Yoğun katılımların olduğu proğramlara, gazeteci-yazar İsmail Çetin, gazeteci-yazar Bayram Coşkun ve Yeni Mesaj Gazetesi Yalova Temsilcisi Yüksel Durak konuşmacı olarak katıldılar.  Sivil toplum örgütü temsilcilerinin de hazır bulundu...


Ehl-i Beyt panelleri fitneleri ortadan kaldırıyor
Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt panelleri her hafta artarak devam ediyor. Bu hafta sonu tam 81 vilayette 209 yerde panel yapılıyor.Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in özenle yetiştirmiş olduğu kadrosu kış demeden, kar, buz, tipi, yağmur, fırtına demeden Anadolu'nun her bir karışını ilmek ilmek örüyor, yıllardır insanların gönüllerine ve akıllarına ekilen fitneleri bir bir bertaraf ediyor, karanlık b...


Güneşin ilk doğduğu kentte 'Ehl-i Beyt' paneli düzenlendi
ERSAN İLTER/IĞDIRDoğusundan batısına tüm Türkiye'de panel zincirleri ile halka ulaşan Yeni Mesaj gazetesi, güneşin ilk doğduğu ilimiz olan Iğdır'da "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelini gerçekleştirdi. Yeni Mesaj gazetesi Iğdır temsilcisi Ersan İlter, Iğdır vali yolu caddesinde Cafem Si salonunda yüzlerce kişinin katılımı ile Azeri vatandaşl...


Ehl-i Beyt'i Allah seçmiştir
YENİ MESAJ / GİRESUNÜlke genelinde kar-kış demeden devam eden "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin Giresun ayağında Tirebolu ilçesi vardı. Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen panel saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Panelin takdim konuşmasını ilahiyatçı yazar Osman Nuri Duran yaptı. Duran, insanımızın algılarını yöneterek, bâtılı hak, ...


Ehl-i Beyt paneli Berlin'de
Gazetemizin Türkiye'nin her yerinde seri halde düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bu seferki durağı Almanya'nın başkenti Berlin'di. Yoğun bir katılımın olduğu programda zaman zaman duygulu anlar da yaşandı. Konuşmacılar, günümüzde Ehl-i Beyt'i anlamamıza ve yaşamamıza vesile olan Prof. Dr. Haydar Baş'a şükranla...


'Ehl-i Beyt'le beraber olmak farzdır'
YENİ MESAJ / İSTANBULYeni Mesaj tarafından organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneli İstanbul Bağcılar Demirkapı mahallesi Kırklar Cemevi'nde gerçekleştirildi. Panele araştırmacı yazar Mustafa Gebel ve araştırmacı yazar Abdülkadir Bektaş katıldı. Bağcılar Demirkapı mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda araştırmacı yazar M...


Tarsuslu bayanlar Ehl-i Beyt panelinde buluştu
YENİ MESAJ / MERSİNGazetemizin organizatörlüğünde, Mersin'in Tarsus ilçesinde, bayanlara yönelik "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel düzenlendi. Panelde konuşan tarihçi yazar Gülizar Yardım, Ehl-i Beyt'i unutturmak için İngilizlerin başlattığı bid'at akımlardan Nakşibendilik üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nakşi silsilesind...


Birliğin adresi Ehl-i Beyt'tir
YENİ MESAJ / İZMİRPanelde, gazeteci yazar Adem Birinci, emekli Albay Ahmet Kurt ve Yeni Mesaj gazetesi Ödemiş temsilcisi Kazım Çetin birer konuşma yaptı.Panelin açılış konuşmasını yapan Yeni Mesaj gazetesi Ödemiş Temsilcisi Kazım Çetin, "Bugün İslam dünyasında akmakta olan kanın asıl sebebi Müslümanların Ehl-i Beyt gerçeğinden mahrum olmalarıdır. Ehl-i Beyt'in birleştirici ruhunu kaybede...


Davet Ehl-i Beyt Müslümanlığınadır
Yeni Mesaj gazetesi tarafından düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhid'in merkezi Ehl-i Beyt" paneli Serhat illeri Kars Ardahan, Iğdır Dayanışma Derneği Derince şubesi salonunda gerçekleşti. Panele Araştırmacı yazar Hüseyin Zengin, Eğitimci yazar Mehmet Garaçoğlu, BTP Kocaeli il başkanı Muharrem Can katıldı. Hüseyin Zengin yaptığı konuşmada Atatürk'e düşman olanl...


Ceyhan'da 'Ehl-i Beyt' coşkusu
YENİ MESAJ / ADANA "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panellerinin Adana durağı Ceyhan ilçesinde düzenlendi. Ceyhanlılar tarafından ilgiyle izlenen panelde ilk konuşmayı araştırmacı yazar Recep Deniz yaptı. Ehl-i Beyt'in önemi hakkında konuşan Deniz, Ehl-i Beyt hakkında inen ayetleri dinleyicilerle paylaştı. Ümmü Seleme annemizden rivayet edilen h...


Polatbey'de 'Ehl-i Beyt' paneli
YENİ MESAJ / KİLİSGazetemizin organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneli Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Polatbey Köyü'nde düzenlendi. Polatbeylilerin geniş katılımı ile düzenlenen panele konuşmacı olarak, gazeteci yazar Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, araştırmacı yazar Alaaddin Özkar, araştırmacı yazar İrfan Yusuf Yakut ve araştırmacı ya...


Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt her şeyimiz ama her şeyimiz, olmazsa olmazımız? İmanımızın tadı ve lezzeti Ehl-i Beyt'tir? Ehl-i Beyt'i sevmek ve onlara aşk beslemek dinimizin ana rüknüdür. Ehl-i Beyt'in faziletleri sayılamayacak kadar çoktur. Onları anlatmaya, methetmeğe, insan gücü yetişmez. Allah'ın tertemiz kıldığı en üstün insanlardır onlar? Ehl-i Beyt'i sevmek, ahirete iman ile göçmeğe, ...


Hafta sonlarımız Ehl-i Beyt oldu
Türkiye'nin dört bir yanında Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt panelleri devam ediyor. Hemen her hafta 100 noktada gerçekleşen paneller, Ehl-i Beyt sevdasına dönüşüyor adeta. Ehl-i Beyt ile ruhlarımız diriliyor. İstikametimiz düzeliyor. İlim şehrine açıldığı iddia edilen bütün çakma kapılar bir bir kapatılıyor.* * *Gerçek kapıya yöneliyoruz.Ali kapısına?Velayetin kıyamet kadar akan tek pınarına yön...


Ehl-i Beyt'i kimler, neden gizledi?
Asırlardan bu yana Ehl-i Beyt gizlenmiştir. Peki, kimler, neden, nasıl oyunlar oynadılar ki böyle bir gerçeği gizlemeyi başardılar?İmam Ali, İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s.) Efendilerimiz şehit edildikten sonra, İmam Zeynel Âbidin (a.s.) ile başlayan dönemde Peygamberimizin emaneti olan Kur'an ve Ehl-i Beyt öğretisinin yayılması ve öğretimi için gizli faaliyet dönemine girildi. O zaman Ehl-i...


Temelini Ehl-i Beyt anlayışından alan model
Hakkında dünya çapında 8 uluslar arası kongre yapılan, 500'ün üzerinde dünyanın en çaplı bilim adamının takdir ederek hakkında akademik tebliğ sunduğu, çözüm olarak ilan ettiği, 150'yi aşkın ülkede kısmen uygulanan, bütünüyle uygulayan Rusya'yı ise dünyanın zirvesine oturtan Milli Ekonomi Modeli öz itibarıyla kaynağını Ehl-i Beyt'in nefesinden alan Müslüman Türk'ün modelid...


Temelini Ehl-i Beyt anlayışından alan model
Hakkında dünya çapında 8 uluslar arası kongre yapılan, 500'ün üzerinde dünyanın en çaplı bilim adamının takdir ederek hakkında akademik tebliğ sunduğu, çözüm olarak ilan ettiği, 150'yi aşkın ülkede kısmen uygulanan, bütünüyle uygulayan Rusya'yı ise dünyanın zirvesine oturtan Milli Ekonomi Modeli öz itibarıyla kaynağını Ehl-i Beyt'in nefesinden alan Müslüman Türk'ün modelid...


Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgimiz birlik harcımızdır
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Mevlid Kandili dolayısyla bir mesaj yayınladı. BTP Lideri'nin kandil mesajı şöyle: "Bu gece, kainatın Efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı şereflendirdiği bir rahmet gecesidir. Duaların ve ibadetlerin kabul olduğu, ruhların cûşa geldiği, dostlukların pekiştirildiği, kırgınların barıştığı, yakınla...


Ehl-i Beyt'siz İslam Ali'siz velayet olmaz
YENİ MESAJ / TRABZONBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, 2014 yılını değerlendirdi. Trabzon Akçaabat'taki evinden canlı yayınlanan 2014'ten 2015'e Bakış programına konuk olan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Yüce Türk milleti şunu bilsin, BTP dışında Türkiye'nin kalkınması için bir yol yok. Türkiye bölünüyor, herkes bunu da bilsin. Hay...


Hz. Hüseyin'in şehadet gerekçesi anlaşılmadan Ehl-i Beyt anlaşılamaz
YENİ MESAJ / KAYSERİ Tüm Türkiye'de düzenlenen Yeni Mesaj gazetesinin 'Ehl-i Beyt' panelleri Kayseri'nin Talas ilçesinde devam etti. Panele araştırmacı yazar Dr. Okan Özgür Özturan, araştırmacı yazar Rüştü Karataş, araştırmacı yazar Ali Öksüz ve Mustafa Yavuz Köker konuşmacı olarak katıldı. Programa çoğunlukla üniversite öğrencileri katıldı. "Ehl-i Beyt'te birlik...


2014 yılını Ehl-i Beyt'le uğurladık
Yaklaşık bir aydan fazla oldu Yeni Mesaj Gazetesinin ülke çapında başlatmış olduğu anlamlı bir hizmet var. Gazetenin yazar kadrosu adeta bir seferberlik havasında ülkemizi il il, ilçe ilçe hatta belde ve köy köy dolaşarak "İslam'ı Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" mayasını Anadolu insanımızın gönül dünyasına nakış nakış dokumaya devam ediyor.Geride bıraktığımız 2014 y...


Ehl-i Beyt'i ne kadar tanıyoruz?
Asırlar öncesinden günümüze kadar bizlere Ehl-i Beyt'le ashab-ı kiram ya da sahabe-i kiram birbirinden ayırt etmeden anlatıldı ve bu şekilde kabullendirilip iman ettirildi. Günümüzde bu konuyla ilgili doğruyu tek anlatan, bizi aydınlatan, gönül adamı, üstadımız, baş tacımız Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızdan Rabbim razı olsun. Kendisi Ehl-i Beyt gerçeğini ortaya çıkaran tek insandır. Peki, Ehl-i...


Kocaelili hanımlar 'Ehl-i Beyt' panelinde buluştu
YENİ MESAJ / KOCAELİ"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt" konulu paneller ülkemizin dört bir köşesinde hız kesmeden, bilakis hızlanarak devam ediyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gerçekleşen paneldi izleyenler birbirinden değerli konuşmacıları dinleme imkânı buldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, ilahiyatçı yazar Sayın Arife G...


'Ehl-i Beyt' panelleri karanlığa ışık tutuyor
YENİ MESAJ / NİĞDE"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelleri ülkemizin gerçeklerine ışık tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen panele konuşmacı olarak araştırmacı yazar Dr. Salih Türkyılmaz, gazeteci yazar Ömer Kılıç ve araştırmacı yazar Hasan Biten katıldı. Açılış konuşmasını Yeni Mesaj gazetesi Bor ilçe tems...


Karataş'ta 'Ehl-i Beyt' paneline yoğun ilgi
"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bir diğer adresi de Adana'nın Karataş ilçesi oldu. Halkın yoğun katılımının gözlendiği panelde salona sığmayan Karataşlılar dışarıdan da programı izlemeye çalıştı. Panelde, Ehl-i Beyt'in kimler olduğu ve faziletleri ayet ve hadisler ışığında anlatıldı. Ayrıca Ehl-i Beyt'e karşı türetilen batıl...


İslam'ın özü EHL-İ Beyt'tir
ORHAN DEDE / İSTANBULBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Meltem TV'de canlı olarak yayınlanan Diyalog programında Muharrem Bayraktar'ın sorularını cevapladı. Programda Ehl-i Beyt konusunda önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt'le böyle bir güzel sohbete başlamamız, Allah'ın rızasını kazanmamızda Cenabı Peygamber Efendi...


Giresun'da 'Ehl-i Beyt' coşkusu
YENİ MESAJ / GİRESUNGazetemiz tarafından organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" paneller serisinin bir durağı da Giresun'un en büyük ilçelerinden biri olan Bulancak'tı. Panelde konuşmacı olarak, araştırmacı yazar Hakan Rona, araştırmacı yazar Muammer Belen ve eğitimci yazar emekli milli eğitim müdürü Fahri Özgen yer aldı. Oturum başkan...


Tunceli'de Ehl-i Beyt rüzgârı esti
Gazetemizin organizatörlüğünde, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi demeden ülkemizin her köşesinde düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panellerinin bir durağı da Tunceli oldu. Panel, seçkin bir dinleyici kitlesi tarafından dikkatle takip edildi. Panelde konuşan eğitimci yazar Cevdet Çelikdemir, İslam dünyasında ve özellikle Türkiye'de yürütülmekt...


Din ancak Ehl-i Beyt ölçüsü ile yaşanır
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın, Meltem TV'de yayınlanan sunuculuğunu Muharrem Bayraktar'ın yaptığı "Diyalog" programında gözler önüne serdiği "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" gerçeği çok önemli, hatta defalarca izlenip not alınması gereken tespitler bütünüydü.Peygamber Efendimizin hadis yazma yetkisini sadece İmam Ali'ye verdiğin...


Osmaneli'nde 'Ehl-i Beyt' coşkusu
YENİ MESAJ / BİLECİK Yeni Mesaj gazetesinin düzenlemiş olduğu "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panelin bir durağı da Bilecik'in Osmaneli ilçesiydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Rıdvan Kozak, araştırmacı yazar Hüseyin Turhan ile araştırmacı yazar Hasan Kazancı katıldı. Panelde ilk ko...


Ehl-i Beyt'in eşi benzeri yok
ORHAN DEDE / İSTANBULMeltem TV'de yayınlanan başyazarımız Muharrem Bayraktar'ın sunduğu Diyalog programına katılan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş çok önemli açıklamalarda bulundu. Cuma akşamı saat 22.30'da başlayan program gece 01.00'e kadar devam etti. Programa BTP kurmaylarından Ekonomist Selim Kotil, Hukukçu Hakan Güler, Enerji Uzmanı Fuat ...


Ehl-i Beyt'te Türk izleri!
Bugüne kadar Hz. Hüseyin ve 12 İmam ile ilgili sayısız yazı yazıldı, araştırma yapıldı. Tarihin en büyük vahşeti olan Kerbela kıyımına uğrayan Hz. Hüseyin'in hayatı ve O'nun soyundan gelen Ehli Beyt ailesi ile ilgili bugün şaşırıcı bilgiler aktaracağım. Amacımız gizli bir gerçeği ortaya çıkarmak, araştırmacıların pek gündeme getirmek istemedikleri bir konuyu aydınlatmaktır.Geçen hafta eş...


Atatürk'ün soyağacı Ehl-i Beyt'e dayanıyor
YENİ MESAJ / ISPARTA Yeni Mesaj gazetesi tarafından organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt" paneli bu kez Isparta'nın Senirkent ilçesinde gerçekleştirildi. Panele araştırmacı yazar Dr Nuri Kaplan, araştırmacı yazar Haydar Yıldız, Isparta Yeni Mesaj temsilcisi Cemal Kaplan ve araştırmacı yazar Şemsi Yolcu katıldı. Senirkentlilerin ...


Diyarbakır 'Ehl-i Beyt' paneline hazırlanıyor
Gazetemizin organizatörlüğünde yurdun her köşesinde düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bir ayağı da bu hafta Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni ilahiyatçı yazar Mehmet Emin Koç, araştırmacı yazar Alaaddin Özkar ve araştırmacı yazar Bayram Kavak'ın sunum yapacağı panelde; dinimize sokulan bid�...


Hataylılar 'Ehl-i Beyt' panelinde buluştu
YENİ MESAJ / HATAYGazetemizin Türkiye'yi karış karış gezerek organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bir ayağı da geçtiğimiz gün Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlendi. Panele araştırmacı yazar Şahin Bozdoğan, hukukçu yazar Galip Akdağ ve araştırmacı yazar Hasan Elmas katıldı. Payas Kültür Sarayı Düğün Salonunda gerçekleşen Panal...


Niçin mi Ehl-i Beyt?
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt açılımı ve buna bağlı olarak yazdığı Ehl-i Beyt Külliyatı sadece yurdumuz genelinde değil, tüm dünyada büyük bir yankı oluşturmuştur. Yapılan Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumlarına farklı İslam ülkelerinden davet edilen Ehl-i Beyt âlimleri, bu sempozyumlardaki gerçekleri ve değinilen noktaları kendilerinin bile ilk def...


İslam Ehl-i Beyt'le yaşanır
İnsanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Nefis, yaratılış itibariyle her an ısrarla kötülüğü emreder. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un (a.s.) ağzından, "...Nefis, olanca şiddetiyle kötülüğü emreder" buyrulmuştur. Peygamberin ağzından bu büyük tehlikeye dikkat çekilmiştir.Kötülüğü emreden nefis, çoğu kez iradeyi etki altına alarak insanlara birçok kötülük yaptırır. Yapılması ...


Ehl-i Beyt'ten taraf olmalıyız
YENİ MESAJ / SAKARYAGazetemizin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programı Sakarya'da düzenlendi. Panele konuşmacı olarak, Ekonomist Rıdvan Murat, gazeteci yazar Muhammed Hayır, gazeteci yazar Orhan Dede ve araştırmacı yazar Ali Örpek katıldı. Konuşmasında "İslam'da bidat akımlar ve Ehl-i Beyt" konusunu anlatan Orhan  D...


Göynük'te Ehl-i Beyt esintisi
ERSAN İLTER/BOLUTürkiye'nin dört bir yanında düzenlenen paneller halkımızın yoğun ilgisi ve iştirakiyle gerçekleşiyor. Konferanslara olan ilgi, konusu ve içeriği bakımından milletimizin tüm gerçekleri öğrenmeye olan ihtiyacını da göstermiş oluyor. Panele, Yeni Mesaj Gazetesi Yazarı Araştırmacı Ruhi Sarı, Hukukçu Yazar Av. Gökhan Avcı, Araştırmacı yazar iş adamı Ali Cengiz Taygan katıldı. Sayg...


Birliğin mayası Ehl-i Beyt
Yeni Mesaj gazetesinin organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programları her hafta sonu birçok il ve ilçede gerçekleştiriliyor. Bu programlardan birine de Bursa'nın Osmangazi ilçesi ev sahipliği yaptı. Osmangazi'de gerçekleştirilen programa ilahiyatçı yazar Yavuz Ekim, gazeteci yazar Fuat Şengül ve araştırmacı yazar Ali Garaçoğlu pane...


Sayın Baş Anadolu'yu Ehl-i Beyt üniversitesine çevirdi
Muhterem Hocam Prof. Dr. Haydar Baş, milletimizi bugüne kadar sadece isimde kalan Ehl-i Beyt gerçeğiyle tanıştırdı, buluşturdu. Anadolu'nun her ilinde, ilçesinde Ehl-i Beyt seminerleri düzenledi (düzenliyor). TV ekranlarından da o muhteşem kadrosuyla Ehl-i Beyt aşkını haykırıyor. Sayın Baş, Hacı Bektaş Veli misali Anadolu'yu Ehl-i Beyt yarenleri ile doldurdu (dolduruyor). Ehl-i Beyt kand...


Birliğimizin mayası Ehl-i Beyt'tir
YENİ MESAJ / BURSAYeni Mesaj gazetesinin organize ettiği "İslâm Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel, geçtiğimiz gün Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirildi. BTP Bursa İl Başkanı Ali Garaçoğlu'nun yönettiği panele konuşmacı olarak hukukçu yazar Av. Ahmet Erimhan, İbrahim Berk ve ilahiyatçı yazar Müslim Karabacak katıldı. Kalabalık bir t...


Adıyamanlı hanımlar 'Ehl-i Beyt' panelinde buluştu
Adıyaman'da geçtiğimiz hafta düzenlenen "İslam Dünyasını Tehdit Eden Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programının ardından hafta sonu da kadın kollarının düzenlemiş olduğu bayanlara özel panel gerçekleşti. Adıyamanlı hanımların yoğun ilgi gösterdiği programa Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, ilahiyatçı Şule Göbül, eğitimci Gülsüm Koç ve BT...


MEM bir Ehl-i Beyt modelidir
YENİ MESAJ / NİĞDE"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panellerinin bir tanesi de geçtiğimiz gün Niğde de düzenlendi. Panele konuşmacı olarak, gazetemizin Genel Koordinatörü ve ilahiyatçı yazar Sabri Terzi, gazeteci yazar Murat Çabas, araştırmacı yazar Dr. Nuri Kaplan, araştırmacı yazar Vahit Belge katıldı. Ehl-i Beyt olmazsa olmazdırYeni Mesaj gazetesi ...


Bingöl ve Bitlis'te Ehl-i Beyt coşkusu
YENİ MESAJ / BİNGÖL-BİTLİSYurdumuzun her bir köşesinde dur durak bilmeden tertiplenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu paneller aralıksız devam ediyor. En son Bingöl ve Bitlis'te düzenlenen panel, yoğun kar yağışı altında yapılmasına rağmen yöre halkı tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.Panel saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Oturum...


Ehl-i Beyt olmazsa olmazımızdır
YUSUF KARACA/YENİMESAJYeni Mesaj gazetesi yazarı Adem Birinci'nin yönettiği panele konuşmacı olarak Fuat Şengül, Recep Bahar, Yavuz Ekim ve Av. Gökhan Avcı katıldılar.Yeni Mesaj gazetesi Selçuk temsilcisi Melek Gezer hanımın açılış konuşmasını yaptığı programın ilk konuşmacısı Av.Gökhan Avcı, Ehl-i Beyt'in İslam'ın özü ve olmazsa olmaz birinci şartı olduğunu dile getirdi. İlahiyatçı...


Kurtuluş Ehl-i Beyt'in gemisine binmekte
     YENİ MESAJ / TARSUSTürkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde gazetemiz tarafından organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bir durağı da Mersin'in güzide ve tarihi ilçesi Tarsus oldu.Yeni Mesaj gazetesi Tarsus temsilcisi Metin Karataş tarafından organize edilen ve yoğun bir katılımla Emekliler Derneği Konferans...


Milli Ekonomi Modeli Ehl-i Beyt'in modelidir
YENİ MESAJ / ANKARABağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) başlattığı Milli Ekonomi Modeli (MEM) seferberliği kapsamında Ankara'da düzenlenen seminerde model tüm yönleriyle ele alındı. Seminerde özgürlük kavramı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan BTP Genel Başkan Yardımcısı Anaya Hukukçusu Prof. Dr. Ünal Emiroğlu, "Özgürlükler anayasasına erişebilmek için MEM reçetesini uygulamamız ge...


Doğanşehir'de Ehl-i Beyt coşkusu
YUSUF KARACA / MALATYAYeni Mesaj'ın düzenlemiş olduğu "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Paneli'nin bir durağı da Malatya'nın Doğanşehir ilçesi oldu. Araştırmacı yazar Ünal Silier, hukukçu yazar Av. Oktay Doğan, gazetemiz yazarlarından Yusuf Karaca ve Cihat Tekin panele konuşmacı olarak katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Y...


İslam'da Ehl-i Beyt olmazsa olmazdır
Laiklik ile dinsizliği birbirine karıştıranlar, bugün siyasette başlayan Ehl-i Beyt söylemlerinden hayli rahatsızlar.CHP milletvekillerinin, "Kemal Kılıçdaroğlu Ehl-i Beyt, yani Peygamber soyundan geliyor" diyerek bir gerçeği dile getirmeleri?Sayın Başbakan Davutoğlu'nun, Hacı Bektaş'taki Aşure Günü etkinliklerinde, "Peygamberimiz rehberdir, Hz. Ali rehberdir, Hz. Hasan ve...


İslam'da Ehl-i Beyt olmazsa olmazdır
MİLLETİN ASLININ İTİRAFI "Kemal Kılıçdaroğlu Ehl-i Beyt soyundan geliyor" diyerek CHP'li vekillerin, bir gerçeği dile getirmeleri ve Başbakan Davutoğlu'nun, "Bizim yolumuz 12 İmam yoludur" demesi Türk milletinin aslının liderlerin ağzından itirafıdır. Ehl-i Beyt dünyası ile milletimizi yeniden barıştıran bizler, Türk siyasilerinin geldiği bu noktaya çok seviniyor...


Ehl-i Beyt'in nefesiyle Müslüman olduk
YENİ MESAJ / BOLUYeni Mesaj gazetesinin organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu paneller serisinin bir ayağı da Bolu'nun Mudurnu ilçesinde gerçekleşti. Panel, Mudurnulular tarafından ilgiyle izlendi. Panellere olan ilgi, konusu ve içeriği bakımından milletimizin tüm gerçekleri öğrenmeye olan ihtiyacını da göstermiş oluyor. Mudurnu ilç...


Kurtuluş Ehl-i Beyt'i sevmektedir
YENİ MESAJ / ADANAYeni Mesaj gazetesinin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panellerine, Adana'nın Kozan ve Gaziantep'in Oğuzeli ilçelerinde devam edildi. Her iki panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, araştırmacı yazar Ersin Polat ve ilahiyatçı yazar Uğur Kepekçi katıldı.İlk panel Adana'nın Kozan ilçesinde yapıldı. Ye...


Bütün Müslümanların ortak paydası Ehl-i Beyt'tir
Yeni Mesaj gazetesi ve İcmal Gençlik Derneği tarafından Adana'da bayanlara yönelik düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel, Adanalı bayanlar tarafından ilgiyle takip edildi. Panelde konuşan Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Seçil Mumcuoğlu, Ehl-i Beyt'in, Alevi'si Sünni'si ile tüm Müslümanların ortak paydası olduğunu, ...


Ehl-i Beyt İmamlarının namazdaki huşu
Göçebe bir Arap, İmam Bâkır'a (a.s.), "Allah'a ibadet ettiğinde O'nu görmüş müsün?" diye sordu.İmam (a.s.), "Görmediğim birisine ibadet etmem" buyurdular.Göçebe, "O'nu nasıl gördün?" dediğinde, İmam, "Gözler O'nu, bakmakla göremez fakat kalpler iman hakikati ile O'nu görür" buyurdular. (Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Muhammed Bâkır,...


Ehl-i Beyt gerçeği gizlendi
YENİ MESAJ / NEVŞEHİRGazetemiz tarafından bu kez Nevşehir'de organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panele ilgi oldukça büyüktü. Sivil Toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı programa gençler yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Pınar Çetin'in üstlendiği programın açılış konuşmasını Yeni Mesaj Gazetesi İl Temsilcisi Eğit...


Hanımlar Ehl-i Beyt sevgisinde buluştu
A. KÜBRA GÖKSEL / ANKARA Yeni Mesaj gazetesinin organizasyonuyla düzenlenen 'Ehl-i Beyt' paneline Ankara'nın dört bir yanından gelen hanımlar büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan program Kur'an okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmasında, günümüzde de Kerbela benzeri olayların yaşandığını söyleyen ilahiyatçı yazar Arife Göksel şöyle konuştu:...


Ehl-i Beyt panelleri tam bir mektep gibi
Gazetemizin organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programları yurdun dört bir yanında devam ediyor; büyük bir ilgiyle, geniş halk kitleleriyle takip ediliyor.Bu programlarda insanımız hayati önemde konuları öğreniyor, hep problemleri hem de bu problemlerden nasıl çıkılacağını öğreniyor.Çok detaya girmeden konu başlıklarını sıralayalım:Kendini m...


Ehl-i Beyt'in alternatifi olamaz
YENİ MESAJ / OSMANİYE"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelleri serisine Osmaniye'de devam edildi. Osmaniye Öğretmenevi konferans salonunda gerçekleşen panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu, BTP MYK üyesi İsmail Ersin Polat, hukukçu yazar Av. Mehmet Galip Akdağ, Yeni Mesaj gazetesi yazarı Uğur Kepekçi katıldı. Paneli Yeni Mesaj Osmaniye İ...


Kurtuluşun tek adresi Ehl-i Beyt'tir
Sakarya önemli bir panele ev sahipliği yaptı. "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panele katılan konuşmacılar, Ehl-i Beyt sevgisi ve İslam coğrafyası üzerinde oynanan kirli oyunlara dair çarpıcı açıklama ve tespitlerde bulundu. Yoğun katılımın gerçekleştiği programa; Enerji Uzmanı Fuat Şengül, araştırmacı yazar Ender Karabulut, ilahiyatçı yazar Yavuz ...


Ehl-i Beyt nuru kıyamete kadar sönmez
YENİ MESAJ / AKSARAYYeni Mesaj gazetesinin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu paneller serisinin adresi bu sefer Aksaray'dı. BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni ve ilahiyatçı-yazar Mehmet Emin Koç ve Hasan Aydın Aksaraylılarla buluştu. Aksaraylıların yoğun ilgi ve alaka gösterdiği program...


'Ortak noktaları Ehl-i Beyt düşmanlığı'
YENİ MESAJ / OFTrabzon'un Of ilçesinde "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" programı düzenlendi. Yeni Mesaj gazetesi ve İcmal Dergisi'nin organize ettiği programda ilk konuşmacı tarihçi yazar Emre Polat'tı.Polat günümüzde IŞİD olarak önümüze çıkan tehlikeli zihniyetin kökenine indi."Bugün IŞİD dediğimiz yapının Irak'taki en büyük mütt...


Gençler Ehl-i Beyt yolunda
HAYDAR  İLİK / ANKARAİcmal Gençlik Derneği Ankara Şubesinde her hafta düzenlenen seminerlerin bu haftaki konuşmacıları üniversiteli gençlerdi. "Ehl-i Beyt, İmam Hüseyin ve Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt Sevgisi" konularının işlendiği seminerde ilk konuşmacı Abdussamed Karaca, Ayet ve Hadisler ile birlikte Ehl-i Beyt'i anlattı. Karaca, Ümmü Seleme annemizin evinde,...


Ehl-i Beyt bizim gerçeğimizdir
AYCAN SARIBAY/ANKARAYeni Mesaj gazetesinin her hafta Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panelin bu haftaki duraklarından bir tanesi Ankara ilinin Pursaklar ilçesi oldu. Pursaklar teşkilatının üstlendiği programa katılım yoğun olması, gerçekleştirilen programın da günümüz Türkiye'sinde ne...


Ehl-i Beyt'e düşman olanlar Allah'a düşman olmuş olur
YENİ MESAJ / ARTVİNYeni Mesaj gazetesinin organize etmiş olduğu, "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin son durağı Artvin oldu. Artvinlilerin yoğun ilgi gösterdiği programa çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Oturum başkanlığını  BTP Artvin İl Başkanı İbrahim Yıldırım'ın yaptığı program, ...


Tek yol Ehl-i Beyt yolu
Geçtiğimiz Pazar günü gazetemiz tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi'nde "Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt ve Aşura Programı" organize edildi.Binlerce Ehl-i Beyt sevdalısının iştirak ettiği, milyonlarca vatandaşın da ekran başında takip ettiği programda, İslam tarihinde gölgede bırakılmış birçok konu aydınlığa kavuşturuldu; hak, sahiplerine teslim edildi.İslam dünyasını bidatlerle, fitne...


Ehl-i Beyt sevgisinin nişaneleri
Her gün andığımız, dün daha bir aşkla ve hüzünle andığımız ve kıyamete kadar anacağımız İmam Hüseyin Efendimizin şefaati üzerimize olsun, diyerek başlıyorum ki, O mübarek İmamı, Selman?ı Farisi (r.s) şöyle anlatıyor: "Allah Resulünün (sav) Hüseyin'i (as) dizlerinin üzerine oturttuğunu gördüm, onu öpüyor ve şöyle buyuruyordu: "Sen büyüksün, büyük birinin oğlusun ve büyük insanların b...


Ehl-i Beyt kimdir, nasıl sevilir ve sevenleri nasıl tanınır? (1)
Bu soruların cevabını Resûlullah (sav), hayattayken Allah'ın emriyle vermiş, Ehl-i Beyt'i tanıtmış ve Ehl-i Beyt'e sahip çıkanları müjdelemiştir. Tabi bu gerçekleri öğrenmemize vesile olan, bizleri ve tüm İslam âlemini Ehl-i Beyt nuruna çağıran muhterem hocam Prof. Dr. Haydar Baş'a sonsuz hürmetlerimi bir kez daha arz ediyorum?Ehl-i Beyt kimdir?  Ya da "Yüce Allah, an...


İSLAM'DA TEK YOL EHL-İ BEYT YOLUDUR
HAKSIZLIĞA KARŞI İLK KIYAMİmam Hüseyin'in kıyamı, haksız olarak halifelik iddiasında bulunana karşılık yapılan ilk kıyamdır. Hilafetin, Hz. Ali'nin ve onun evlatlarının olduğuyla ilgili Resulullah'tan bize ulaşan pek çok hadis vardır. Gadir-i Hum'da Hz. Peygamber şöyle buyurmuştu: "Ali, Allah tarafından tayin edilen imamdır." "Benden sonra Ali, All...


Ehl-i Beyt'i gizleyenlerin gerçek yüzleri bir bir ortaya çıkıyor
AYCAN SARIBAY- İRFAN YÜCEL/ANKARAAnkara İcmal Gençlik Derneği'nin bu haftaki eğitim seminerine konuşmacı olarak, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Sekreteri Dr. Nuri Kaplan katıldı. Yeni Mesaj gazetesinin tüm Türkiye'de organize ettiği 'İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt' panellerinde de konuşmacı olarak yer alan Nuri Kaplan, gençlere Nakşibendîlik har...


Müslümanlar Ehl-i Beyt'ten mahrum bırakıldı
YENİ MESAJ / YALOVAYeni Mesaj gazetesi tarafından organize edilen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Birliğin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel yapıldı. Panele çok sayıda sivil toplum örgütü başkanlarıyla kalabalık bir halk topluluğu katıldı. Panelin açılış konuşmasında konuşan Yalova BTP İl Başkanı Yüksel Durak, "Bugün İslam dünyasında akmakta olan kanın asıl sebebi Müslümanların ...


Bir Ehl-i Beyt dostu: İrfan Çetinkaya
Eskişehir'e geldiğimden birkaç yıl sonra tanıdım kendisini. Oğlu Atilla Beyin o vakitler İl Genel Meclis Üyesi olduğunda başladı yakın dostluğumuz. İlk tanışmamızdan sonra ne zaman ziyaretine gitsem "bizim Atilla'nın arkadaşı" diye çevresindekilere tanıtırdı bizi.Daha sonra Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın Ehl-i Beyt Külliyatını kaleme aldığında Av. Fahri Gürgenburan Beyle birlik...


Kurtuluşun adresi Ehl-i Beyt'tir
YENİ MESAJ/KONYAKonya'da düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinde İslam dünyasındaki gelişmeler masaya yatırıldı. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Konferans Salonu'nda yapılan ve Hüseyin Akbal'ın yönettiği panelde konuşmacı olarak Yeni Mesaj Gazetesi Başyazarı Muharrem Bayraktar, Yeni Mesaj Gazete...


Kilisliler Ehl-i Beyt'te buluştu
YENİ MESAJ / KİLİSKilis'te Yeni Mesaj gazetesi tarafından "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu bir panel düzenlendi. Kilisliler tarafından yoğun ilgi gören panele, konuşmacı olarak Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BTP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer E...


Ehl-i Beyt etrafında tek yürek olmalıyız
YENİ MESAJ/BURSABağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Muharrem ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, "Muharrem ayında Hakk'a (cc) ve insan haklarına saygıyı idrak etmeliyiz" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, Muharrem günlerinin aynı zamanda Osmanlı'nın külleri arasından, yine Ehl-i Beyt soyundan bir komutanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün...


Ehl-i Beyt aşkı Bolu'da çağladı
Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen paneller halkımızın yoğun ilgisi ve iştirakiyle gerçekleşiyor. Konferanslara olan ilgi, konusu ve içeriği bakımından milletimizin tüm gerçekleri öğrenmeye olan ihtiyacını da göstermiş oluyor. Panele, Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü İlahiyatçı Sabri Terzi, Dr. Nuri Kaplan, Gazeteci-Yazar Murat Çabas konuşmacı olarak katıldı. Saygı Duruşu ve İstikl...


'Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt'te büyük buluşma
YENİ MESAJ / ELAZIĞYeni Mesaj gazetesi, geçtiğimiz hafta Elazığ Öğretmen Evi Konferans Salonunda "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu bir program düzenledi. Elazığlıların yoğun ilgi ve alaka gösterdiği programa çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.Oturum başkanlığını, ilahiyatçı sanayici Fatih Kıvık'ın yaptığı program, Atatürk ve tüm şehitl...


Ordulular Ehl-i Beyt'e koştu
YENİ MESAJ / ORDUYeni Mesaj gazetesinin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu paneller serisinin bir ayağı da geçtiğimiz gün Ordu'da Karadeniz Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Panele; gazetemizin Genel Koordinatörü İlahiyatçı-Yazar Sabri Terzi, Araştırmacı-Yazar Dr. Nuri Kaplan ve Gazeteci-Yazar Murat Çabas konuşmacı olarak katıldı. İl te...


Kayseri'de coşkulu Ehl-i Beyt paneli
Yeni Mesaj gazetesi tarafından düzenlenen "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panelin Kayseri ayağı vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleştirildi. Konuşmacılardan BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi "Dinlerarası Diyalog" konulu konuşmasını slayt gösterisi eşliğinde sundu. BTP Genel Başkan Yardımcılarından Zeki Garaçoğ...


Ehl-i Beyt panel serisi Eskişehir'deydi
Yeni Mesaj Gazetesinin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Konferans Salonu'nda yapıldı. Ehl-i Beyt yolunun ülkemizdeki mihenk taşı olan, aslanla ceylanı kucağında dost eden Hünkâr Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin ismini taşıyan böylesi bir mekânda bulunma...


'Ehl-i Beyt'in velâyetiyle ihtiyaçsız kılındım'
Osman bin Affan, kölelerinden iki kişi vasıtasıyla  Ebuzer'e iki yüz dinar göndererek şöyle dedi:"Ebuzer'e deyin ki, Osman'ın selamı var, bu iki yüz dinarı da geçim masrafında harcamanızı istedi."Köleler Osman'ın sözünü Ebuzer'e ilettiler. Ama Ebuzer -beklenilenin aksine- bu paraya ihtiyacı olmadığını belirterek şöyle dedi:"Acaba Müslümanların her birin...


İman turnusolü Ehl-i Beyt
Hz. Peygamber ahir zaman fitneleri konusunda şöyle buyurmuş:"Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular: "Karanlık gecenin parçaları gibi olan fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin. O fitne geldi mi kişi mü'min olarak sabaha erer de kâfir olarak akşama girer. Mü'min olarak akşama erer de kâfir olarak sabaha ulaş...


Ehl-i Beyt İslam'ı ve İslam kılıflı Emevi anlayışı
Hz. Peygamber'den günümüze İslam tarihini genel bir perspektiften ele alabilenler göreceklerdir ki, İslam'ın Tevhid, irşad, hidayet ve kardeşlik tarihi Ehl-i Beyt evlatları eliyle ve yoluyla yaşanmıştır. Bu, velayet oluğudur; buradan kesintisiz olarak iman, aşk, birlik ve kardeşlik akmıştır. Bu hayatın içi-dışı, her zerresi İslam'dır.İslam aleminin fitneler, katliamlar ve entriklar ...


Ehl-i Beyt'in gemisine binen kurtulmus olur
Türkiye'nin dört bir tarafında Yeni Mesaj Gazetesi tarafından organize edilen Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt ve İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler konulu panel, Yeni Mesaj Gazetesi köşe yazarlarının katılımıyla Uşak'ta da gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte AKP hükümetlerinin uyguladığı politikalar, Medeniyetler İttifakı ve Dinlerarası Diyalog başlıklı konu hak...


Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisidir
Aycan SARIBAY/ANKARA Yeni Mesaj gazetesinin organize ettiği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panel serisinin bir ayağı da Ankara'da gerçekleşti. Ankaralı izleyicilerin programa olan yoğun ilgisi, halkımızın bu gerçekleri öğrenmeye olan ihtiyacını da göstermiş oldu. Panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Yavuz Köker, Gazeteci-Yazar Harun Kayacı ...


Oyunlar Ehl-i Beyt'i yaşamakla bozulur
"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" konulu panelin ilki  Bursa'da gerçekleştirildi. Bursalı izleyicilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen panelin ilk konuşmacısı BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi oldu. Dr. Terzi, konuşmasının başında Maide suresindeki "Ey iman  edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirleri...


İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-İ Beyt
"İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-İ Beyt" konulu paneller serisi başladı. Anadolu sathında her yere ulaşacak panellerin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.Bu programlar Müslüman coğrafyalardaki büyük fitneleri gözler önüne sermektedir.Konu başlıklarından birisi Nakşibendilik olsa da sadece İngiliz etkisindeki bu mezhep ifşa edilmemekte; ...


Ehl-i Beyt Allah'ın kulları üzerindeki şahitleridir
Sema'e şöyle rivayet etmiştir:Ebu Abdullah (Ca'fer Sadık aleyhisselâm), "Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman, halleri nice olacak!" (Nisa, 41) âyetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu:"Bu âyet, özellikle Muhammed ümmeti hakkında inmiştir. Her çağda biz (Ehl-i Beyt)'ten bir imam, aralarından çıkarak onlara şahitlik eder. M...


Ehl-i Beyt haktan başkasını söylemez
Muhammed b. Müslim şöyle rivayet eder:Ebu Abdullah (Ca'fer Sâdık aleyhisselâm)'a dedim ki: "Bazı kesimler falan falan aracılığıyla Resûlullah'tan birtakım hadisler rivayet ediyorlar. Sizden de bunların aksine rivayetler varken neden o kesimler yalancılıkla suçlanmıyorlar."Buyurdu ki: "Hadis de tıpkı Kur'ân gibi neshedilir."Mansur b. Hazım şöyle rivayet eder:...


Bid'atın karşısında Ehl-i Beyt vardır
Muhammed b. Müslim, Ebu Ca'fer (Muhammed Bâkır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:"Bir gün Emir'ül-Mü'minin Ali b. Ebu Tâlib (aleyhisselâm) insanlara hitab etti ve şunları söyledi: "Ey İnsanlar! Fitnenin başlangıcı hevâ ve heveslere uyulur olmasıdır, Allah'ın Kitabına aykırı hükümlerin uydurulmasıdır. Bu uydurma kanunlar sayesinde, adamların adamlara egemen...


Dünya Ehl-i Beyt'le Müslüman oldu
ORHAN DEDE Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Başyazarımız Muharrem Bayraktar'ın sunduğu Diyalog Özel programına katıldı. Çok önemli açıklamaların yapıldığı programda Muharrem Bayraktar'ın 'Ortadoğu'da yaşanan tehlikeli gelişmelerin arkasında kim ya da kimler var' şeklindeki sorusuna cevap veren Prof. Dr. Haydar Baş, İslam coğrafyası üze...


Ulu ozanlarımız ve Ehl-i Beyt
Üstadımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in kaleme aldığı Ehl-i Beyt Külliyatı duygu ve düşünce dünyamızı, olaylara bakış açımızı değiştirdi. Aynı dünyaya farklı gözle bakmamızı sağladı. O yüce insanların hayatlarını okuyarak, siyasette, ekonomide, hukukta, sosyal hayatta, savunmada, kısacası hayatın her alanında nasıl bir duruşa sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Ehl-i Beyt Külliyatının...


Esenyurt'ta Ehl-i Beyt Camisi'ne menfur saldırı
Türkiye'nin ve bölgemizin hassas bir dönemden geçtiği bir dönemde İstanbul Esenyurt'ta  bulunan ve Ehl-i Beyt mektebine mensup olan Allahu Ekber Camiisi, önceki gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Camide kundaklama sonrsı çıkan yangından dolayı maddi hasar meydana geldi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, camiyi kundaklayanların kim ya da kimler olduğunu...


En çok Ehl-i Beyt isimlerini seviyoruz
Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kişi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) ismini veya O'nunla doğrudan ilgili bir ismi taşıyor. Diğer peygamberle ilgili isimler de bir hayli yekun oluşturuyor. Peygamberimizin ismi Muhammed'i yaşayan nüfus içinde ad olarak taşıyanların sayısı yaklaşık 300 bin. 'Yaşayan nüfus içinde Türkiye'deki insanların ne kadarı peygamberimizin ism...


Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyt'i
İslam Peygamberi'nin en büyük mirası şüphesiz Kur'an ve Ehl-i Beyti'dir. Dinin yaşanmasının canlı numuneleri olan bu seçkin kadro ve onların soyundan gelenler, İslam'ın Resulullah'tan (sav) sonraki nesillere öğretilmesinde ve muhafazasında görev üstlenmişlerdir. Hz. Peygamber'den gelen hadis bunu işaret etmektedir: "Kim Benim gibi yaşamayı, Benim gibi ö...


Ehl-i Beyt ve İmam Ali
Peygamberimiz (sav) Veda Haccı'nda, "Size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an diğeri ıtretim, Ehl-i Beyt'imdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayettesiniz" buyurdu. Ehl-i Beyt, Kuran'ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın (cc) doğru, temiz, sevilmesi şart olarak vasfettiği Peygamber ailesidir. En başta Hz. Peygamber (sav), Hz. Fatıma annem...


Takvaya ulaşmanın yolu Ehl-i Beyttir
Değerli dostlar, son zamanlarda Ehl-i Beyt hakkında yazdığımız yazılara ağırlık veriyorum. Bu konuda çok olumlu mesajlar alıyorum. Tabi ki bazen de olumsuz eleştiriler alıyorum. Neden Ehl-i Beyt hakkında yazıyorsun, başka konu mu kalmadı? Diyen okurlarımla da karşılaşıyorum. Şunu peşinen söyleyelim ki Rabbim ömür verdikçe Ehl-i Beyt hakkında daha çok yazılar yazacağız. İnşallah. Değerli okurlar, ...


Ehl-i Beyt hadislerin kaynağıdır
Asırlardır gizlenen ve yok edilmeye çalışılan Ehl-i Beyt gerçeğini tekrar gündem etmek, savunmak, yaşamak, gerçekten de zamanımızın en zor işlerinden biridir. Yıllarca sıcak ve soğuk savaşa, her türlü fitne ve katliama maruz kalmış; sözleri ve fiilleri kaybedilmiş; Ehl-i Beyt'i savunmak elbette ki kolay olmayacaktır. Bırakın Ehl-i Beyt'e düşman ve karşı olanları ikna etmeyi; en yakın dos...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi-VII
Değerli dostlar, kaleme aldığımız, "Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi" yazı dizimizde; sizlere Ehl-i Beyt'in sapık akımlara karşı verdiği mücadeleyi ve bu sapık akımlar hakkında bilgileri aktarmaya çalıştık. Elbette ki bu çalışmamızda kaynak olarak Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın Ehl-i Beyt külliyatını aldık. Kendi dalında emsalsiz bir eser olan Ehl-i Beyt Külliyatını, bu...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesiVI
Mürcie: Ehl-i Beyt'in mücadele ettiği diğer bir sapık akım da Mürcie'dir. Bu akımın en tehlikeli tarafı insanları ibadete gerek duymamak gibi bir saplantıya sürüklediği içindir. Bu akım nefse daha tatlı geldiği için çok taraftar bulmuştur. Prof. Dr. Haydar Baş İmam Muhammed Bakır (a.s.) adlı eserinde sayfa 519 da Mürcie' nin yaptığı tahribatı şu ifadeyle izah ediyor: "Mürice fı...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi-IV
"Mutezile: Mutezile düşüncesi mutlak olarak hadislere dayanmayı reddeden bir zihniyet olarak ortaya çıktı. Hadis ehline karşı yoğun bir saldırı başlattılar. Mutezile düşüncesinin temel esprisi, İslam inancını akli tefekkür zeminine oturtmak ve akılla nassın çatıştığı anda nassı aklın istekleri doğrultusundan tevil etmektir. Bu düşünceye göre, İmanla birlikte büyük günahlar insana zarar vermez...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi-III
İmam Bakır (a.s.) ve İmam Cafer (a.s.) döneminde Ehl-i Beyt görüşü her türlü engellemeye rağmen geliştikçe; Ehl-i Beyt'in yoğun olarak yaşadığı Kufe aynı zamanda sapık akımların da merkezi haline gelmiştir. Amaç, Ehl-i Beyt fikriyatını fitne faaliyetlerle çökertmekti. Bu dönemde Cebriye, Mutezile, Mürcie, Gulat, Haricilik, Zındıklık gibi sapık düşünceler ortaya çıkmıştır. Sapık akımların...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi-II
Prof. Dr. Haydar Baş Ehl-i Beyt imamlarının yaşadığı dönemlerdeki hassas dengeleri, İslam'a ters akımlara karşı mücadelesini şöyle dile getiriyor:"İmam Hüseyin'in kıyamından sonraki dönemde İmam Zeynelabidin(a.s.)'ın son dönemlerinde Salih bir cemaatin oluşması için ilmi terbiye başlamış, İmam Muhammed Bakır(a.s.) ile İslam ordusunu teşekkül edecek kadronun manevi eğitimi doruk...


Ehl-i Beyt'in sapık akımlarla mücadelesi-I
İmam Ali (a.s.)'ın Allah(c.c.) ve Resulü (s.a.a.) tarafından ilan edilen hilafetinin çeşitli sebeplerle ertelenmesiyle Sakife'de başlayan süreç, aynı zamanda Ehl-i Beyt'e karşı yürütülen sıcak ve soğuk savaşın da fitilini ateşlemiştir. Başlangıçta ihmal edilen (niyette bir kötülük olmasa bile)küçücük bir açı farkının, geçen zaman zarfında ne kadar ciddi hatalara sebebiyet verdi...


Ehl-i Beyt Külliyatıyla aydınlanıyoruz
Asırlardır üzerinde en çok konuşulan, yalan yanlış yargılara varılan, uğrunda kanlar dökülen, taraftarları dinsizlikle suçlanan, dünya siyasetine yön veren, Sünni-Şii kavgalarının temelini oluşturan; sözde Ehl-i Beyt kavramıdır.Her önüne gelen kendini Ehl-i Beyt safında olduğunu iddia eder. Bu konu mutlaka kavram kargaşasından, şahsi yorumlardan, bid'at akımlardan kurtarılmalıydı. Kargaş...


Ehl-i Beyt'i sevmek
Sevmek, özellikle de Allah'ı, Peygamber Efendimizi ve de O'nun pak Ehl-i Beytini sevmek ispat gerektirir. Allah'ın yapın dediklerini yapmadıkça, yapmayın dediklerinden de kaçınmadıkça "Allah'ı çok seviyorum" ifadesi havada kalır.Hz. Peygamber'in bizlere ulaştırdığı dine uymadıkça, O'na çokça salat ve selam getirmedikçe ve O'nun bize emanet ettiği Ehl-i ...


Ehl-i Beyt'i savunmaktaki kararlılık
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Milli Kahramanlarımızı anma ve Ehl-i Beyt programlarında istisnasız olarak Ehl-i Beyt'i savunmakta ve bu konudaki kararlılığını dile getirmektedir. 2 Şubat 2014 Ankara programında da Ehl-i Beyt davasını savundu ve yine bu konudaki karlılığını dile getirdi.  Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Ankara konu...


Mü'min, Ehl-i Beyt'i sever
"Ben bu tebliğime karşılık sizden ancak yakınlarıma sevginizden başka bir mükâfat ve ücret istemiyorum." (Şura, 23).Ehl-i Sünnet, Ehl-i Beyt Mektebi icma etmiştir ki, bu ayet-i kerimedeki yakınlardan maksat, Hz. Ali, Hz. Fâtıma, Hasan ve Hüseyin'dir (a.s.). Bunu hadis, tefsir ve tarih kitaplarında detaylı olarak nakletmişlerdir.Bu ayet nazil olduğunda sahabiler Hz. Peygambere (s.a.a...


Ehl-i Beyt sevdalıları 'Bağımsız Türkiye' dedi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Aslan yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonunu ziyaret eden Mustafa Aslan başkan İsa Ambarcı ve üyeleri ile görüştü. Ziyarette Ege Ehlibeyt Derneği (EHDER) Genel Başkanı Mehmet MERT ve Azerbeycan Aydın Kadınlar gurubu başkanı gazeteci-yazar Nigar Borek'te ha...


Müslümanların barış adresi Ehl-i Beyt'tir
ORHAN DEDE / NECEFBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Irak'ın ulema yetiştiren saygın El Hekim ailesinin daveti üzerine gittiği Necef'te İmam Ali'nin türbesini ziyaret ettikten sonra Salı gecesi Necef'in önde gelen âlimlerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. "Biz İmam Ali Efendimizi, Necef şehrimizi, El Hekim a...


Ehl-i Beyt'in hakikati Prof. Baş'la öğrenilecek
ORHAN DEDE/NECEFBağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş 103 kişilik bir kurmay kadrosuyla Irak'ın en saygın ulema ailelerinden olan El Hekim ailesinin daveti üzerinde Irak'ın Necef kentinde bulunan İmam Ali'nin türbesini ziyaret etti ve çeşitli görüşmelerde bulundu. Biz de Yeni Mesaj gazetesi olarak bu ziyareti an be an takip ettik. 21 Ocak Salı günü gerçek...


Ehl-i Beyt Günlüğü
"Hacılara su vermeyi, Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihat edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Onlar Allah katında bir olmazlar Allah zulmeden toplumu doğru yola iletmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad eden kimselere Allah katında büyük dereceler vardır. Kurtuluşa erenler de işte onlardır." (Tev...


İdarecilere Ehl-i Beyt tavsiyesi
Yaşadığımız hayat, özelliklede son günlerde yaşanan birçok olumsuzluklar sayesinde, çekilmez bir hal almıştır. Geçim sıkıntısı, haksız kazançlar, yanlış uygulamalar; bir toplumun temel taşları olan "adalet" ve "kalkınmayı" neredeyse ortadan kaldırmış bir vaziyettedir. Be nedenle, kabul etsek de etmesek de ülkemizde bir yönetim krizi oluşmuştur.  Aile kurumundan tutun da en...


Ehl-i Beyt Günlüğü
"İman edip iyi işler yapanlar ise, Allah onlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve onlara kendi fazlından fazlasını da verecektir." (Nisa, 173). Hakim Haskani Hanefi'nin rivayetine göre İbn-i Abbas şöyle demiştir: "Kur'an'da her ne kadar 'iman edip iyi işler yapanlar' hitabı varsa, bu hitabın efendisi başta Ali'dir. Yüce Allah, kitabında sahabeyi ayıp...


Elazığ'da Ehl-i Beyt coşkusu
YENİ MESAJ/ELAZIĞ Elazığ Hazar Anadolu Lisesi'nde önceki gün "Birlik ve Beraberliğimizin Özü Ehl-i Beyt Sevgisi" konulu bir panel düzenlendi. Düzenlenen panelde, mimar Bayram Kavak, kanaat önderi Kazım Kaya, ilahiyatçı-yazar Fatih Kıvık ve eğitimci-yazar Ergül Güner birer konuşma yaptı. Yoğun ilginin gözlendiği programda Bayram Kavak, Gadr-i Hum'un İslam dünyasındaki önemine...


Ehl-i Beyt Allah'ın hüccetidir
"Kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık elbette o, dosdoğru olan bir yola iletilmiştir." (Âl-i İmran, 101) Hafız Hakim Haskani'nin rivayetine göre Cabir b. Abdullah dedi ki: Resûlullah şöyle buyurdu: "Allah-u Teala Ali, hanımı ve çocuklarını mahlûkatın üzerindeki hüccetleri (kıldı) ve onlar ümmetimin ilim kapılarıdır. Kim onların vasıtasıyla hidayet olursa, dosdoğru yola hi...


Bizi Allah'a kavuşturan sımsıkı kulp: 'Ehl-i Beyt'
EYÜP KABİL / İSTANBULYeni Mesaj gazetesinin düzenlediği "İslam Dünyasını Kuşatan Fitneler ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt" panelinin bu seferki durağı İstanbul Büyükçekmece'ydi. Yoğun bir katılımın olduğu panele, gazeteci yazar Okan Egesel, gazeteci yazar Orhan Dede, Meltem TV ekranlarından tanıdığımız gazeteci Aslan Kamer ve araştırmacı yazar Rıdvan Murat konuşmacı olarak katıldı.&#...


Ehl-i Beyt külliyatı ile gerçekleşen birlik
Ehl-i Beyt külliyatının on birinci eseri İmam Musa Kazım'ın tamamlandığını ve baskıya hazırlandığını duyduk.      Bizi bu mübarek imamlarla tanıştıran Prof. Dr. Haydar Baş Hocamıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Türkiye'de ve dünyada inkâr edilemez bir Şii-Sünni mücadelesi var.  Vicdanlara bırakılması gerekirken işgal siyasetinin içine çekilen inanç meselesi, g...


Ehl-i Beyt gemisiyle Kainat Devleti'ne
Bu bir yazı-makale falan değildir!Bir Savaşçı Türk'ün, Türk Milletine Türkçe seslenişidir!Azîz, kadîm, şânlı Türk Milleti!Otuz yıl -belki biraz daha fazla- önce, koskoca Genelkurmay Başkanı ağzından; "Kötünün iyisine mecbûruz!" itirafını duymayan veya duymazdan gelen, dolayısıyla da millete ehven-i şerr'i doğruymuş gibi kabul ettiren siyâsilere, hadlerini bildirmek zorundayız!A...


Ehl-i Beyt gözyaşlarıyla anıldı
YENİ MESAJ / ELAZIĞMuharrem ayı münasebetiyle Elazığ'da Ehl-i Beyt sempozyumu düzenlendi. Murat İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ebru Aydın'ın organize ettiği sempozyuma konuşmacı olarak Araştırmacı-yazar Seçil Mumcuoğlu, Elazığ Cem Evi Bilim Başkanı Kazım Kaya, İlahiyatçı-yazar Fatih Kıvık, Sosyolog Ergül Güner ve Mimar Bayram Kavak katıldı. Sempozyuma İlahiyatçı yazar Fatih Kıvık...


Ehl-i Beyt'e kimler karşıdır?
Asırlardır Ehl-i Beyt üzerinde oynanan oyunlar neticesinde hidayet yolundan sapmalar olmuş, netice olarak da görünen sonuç meydana çıkmıştır. Dünya kan gölüne dönmüş, kimse yarınlarından emin ve mutlu değil; iman ve ahlak bunalımı hat safhaya çıkmış vaziyettedir. Ehl-i Beyt'e tabi olmadan zaten bundan başka bir sonuç çıkacağını beklemek boş bir hayaldir. Sapıklıktan ve azaptan kurtu...


Suçları Ehl-i Beyt'i sevmek!
İmam Bâkır (a.s.) aşağıdaki hadisinde Emevi Devleti'nin kendilerine ve özellikle Irak bölgesindeki sevenlerine uyguladığı ağır baskıları anlatmaktadır: "Biz Ehl-i Beyt, Kureyş'in zulmünden ve karşımızda saf bağlamalarından neler çekmedik, bağlılarımızın ve bizi sevenlerin halkın elinden çekmediği ne kaldı? Resûlullah (s.a.v.) dünyadan göçtüğünde, bizim, halktan kendilerine...


'Ehl-i Beyt tertemizdir'
YENİ MESAJ / KAYSERİİcmal gençliği, Kayseri'de bir araya geldi. İcmal gençliği tarafından her ay yapılan gençlik eğitim seminerinde bu ay konuşmacı olarak katılan Doç. Dr. Mustafa Yavuz Köker, "Ehl-i Beyt'te Birlik Nasıl Olmalıdır" konulu konuşma yaptı. Çok sayıda üniversite ve lise öğrencisinin katıldığı program sonrasında konu ile ilgili soru-cevap şeklinde bilgilendirme de y...


Her devirde Ehl-i Beyt düşmanlığı
Çarşamba akşamı, 10 Muharrem Hz. Hüseyin'i anma matemi münasebeti ile Meltem TV'de bir program yayınlandı. Ehl-i Beyt külliyatının sahibi Prof. Dr. Haydar Baş Bey, bu programda önemli bir tespitte bulundu. "İslam dünyasında Batı; ABD ve özellikle İngiliz etkisi, İslam dinini temelinden değiştirecek icraatlara imza atmıştır. Baş edemedikleri İslam inancıyla mücadele ed...


Dünya barışının teminatı Ehl-i Beyt'tir
Dünyada nerede Müslüman varsa; orada kan, orada gözyaşı, orada zulüm ve işkence hüküm sürmektedir.  İslam düşmanları da adeta keyiften dört köşe olmuş; dökülen kana, yapılan zulüm ve haksızlıklara seyirci kalmaktadırlar. Dinlerarası diyalog, medeniyetler ittifakı, projeleriyle dünya barışı yalanına hizmet edenler, dökülen Müslüman kanının, yapılan kardeş kavgasının durması için bir çaba dahi ...


"Ehl-i Beyt'te kusur aranmaz"
Makalemize başlık olarak kullandığımız ifade Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Hocamıza aittir. Gadir-i Hum Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 26 Ekim 2013 Cumartesi günü İstanbul'da Yeni Mesaj Gazetesi tarafından tertiplenen "Uluslararası Gadir-i Hum Bayramı ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt Programında" yaptığı kapanış konuşmasında Ehl-i Beyt'e dil uzata...


Ehl-i Beyt tek birlik mayamız
Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt'i anlatmaya başladığında herhalde kimse gelişmelerin bugün yaşadığımız günlere ulaşacağını tahmin edemezdi.Onun, Şii'yi, Sünni'yi, Alevi'yi, Caferi'yi kardeş eden yaklaşımının toplumda bu kadar hızlı benimseneceğini kimse düşünemezdi.Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen muhteşem organizasyonda, Hz. Hüseyin Efendimizi...


7. Uluslararası Ehl?i Beyt Sempozyumu tebliği
Dünden devam?Şangay'dan bahsettik, burada bir noktalı virgül koyalım;Rusya Şangay'ın lideri. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Bugün Amerika'nın Suriye planına resmen engel oldu, dış müdahaleyi önledi. Bu Rusya geçtiğimiz Şubat ayında Rus Parlamentosu Duma'ya bir Türk düşünce adamını Prof. Dr. Haydar Baş'ı davet etti. Bu davet Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk d...


Diyanet İşleri Ehl-i Beyt'in neresinde?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye ve İslam coğrafyasında yaşanan gelişmeler karşısındaki duruşu, hem teşkilat yetkilileri, hem de iman ve akl-ı selim sahipleri tarafından ele alınması gereken temel konu halini almıştır.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yasal konumunu tartışacak değiliz. Bu husus, "Diyanet'in dini duruşu ve gelişen olaylar karşısındaki vaziyeti" diye özetle...


7. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu Tebliği
Şia?Sünni nüfusun dünya üzerindeki dağılımı:Dünyadaki Müslüman nüfusunda Şii ve Sünni oranlarını gösterecek yüzdelerin gerçek rakamlarını bilmek maalesef mümkün değildir. Ehl?i Beyt yoluna sevdalı olan Şiilerin yüzyıllardır açık veya gizli baskı altında olması bunun en büyük sebeplerinden birisidir. Yapılan araştırmalarda muhtelif rakamlar ortaya çıkmıştır. Wikipedia'da gösterilen rakaml...


'Ehl-i Beyt'e doğru gel!'
Ebu Bâsir diyor:"Mescidde İmam Bâkır (a.s.) ile birlikte idim. Bu sırada Ömer b. Abdülaziz kölelerine dayalı bir halde içeri girdi. Hazret buyurdu:Bu genç saltanata yetişecek, dört yıl yaşadıktan sonra ölecek. Hakkı olmadığı bir makamda oturduğu için yer ehli ona ağlayacak, gök ehli ise ona lanet edecektir." (İsbâtu'l-Hudât, c. 5, s. 292).* * *Hamza Tayyar diyor ki:"İmam Bâkır&...


Takvaya erişmek Ehl-i Beyt'le olur
Birkaç gün önce takva hakkında "İyilik ve takvada yardımlaşın" isimli bir makale yazmıştık. Bu konu hakkında ne kadar söz söylesek yazı yazsak azdır. Çünkü cennet yurdunu kazanmak ancak takvayla mümkündür. Takva dediğimiz Allah korkusunun ve sevgisinin dengeli bir şekilde bulunduğu kalp yapısına, ancak ve ancak Tevhit inancıyla erişilir. Tevhit ve hidayet yolunun rehberi de sahibi de yüc...


7. Ehl-i Beyt Sempozyumu
İçinde yer almaktan onur duyduğum ve ahirette bana büyük bir kurtuluş vesilesi olacağına inandığım Ehl-i Beyt sempozyumlarının 7'ncisi geniş bir katılımla gerçekleşti.Prof. Dr. Haydar Baş Bey'e Sünni dünya olarak ne kadar teşekkür etsek azdır.Bizleri,  Cenab-ı Hakk'ın ayetlerle temizliklerini beyan ettiği, Hz. Peygamberin, ölümü anında yanında sadece onları istediği ev halkı il...


Ehl-i Beyt gemisine binen kurtulur
Bursa'da düzenlenen 7'nci Ehl-i Beyt Sempozyumu asırlardır İslam itikadına sokulmak istenen ve başarılı da olunan sapık, bidat ve hurafe akımların, sahte şeyhlerin maskesinin düşürülmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Ehl-i Beyt yolundan başka kendine yollar icat edenler, bu güne kadar şeyhlerini, halifelerini nasp (atama) yoluyla değil de kendi aralarında seçimle, babadan...


Kuran ve Sünnetin (Ehl-i Beytin) günümüzdeki sözcüsü -2
(Dünden devam) Peygamber Efendimizin (sav) "annem" dediği Fatıma binti Esad'in, Hz. Ali'yi, Kâbe'de dünyaya getirdiğini bilmiyordum. Yine Peygamberimizin, Hıra Dağına çekilip, günlerce burada kaldığı zamanlarda, kendisine yemek, su getirenin Hz. Ali (a.s) olduğunu da bilmiyordum. Peygamberimizin, akrabalarını yemeğe davet edip, imana çağırdığında; "Sizl...


Ehl-i Beyt terörü reddeder
Dünyayı kan gölüne çevirmeye çalışan küresel aktörler, her fırsatta Müslümanları birbirine kırdırmak için fırsat kollarlar. Ve uyguladıkları ajan faaliyetleriyle de sürekli Sünni Şii kavgasını körüklemeye çalışırlar. Özellikle de İslam dünyasından basına yansıyan bombalama ve terör saldırılarını gizli servisler organize eder ve maalesef Müslümanlara iftira atarlar. Medyanın gücüyle bunlar dün...


Ali'yi sevmek, Ehl-i Beyt'i sevmektir
İbn Hişam, kendi rivayet zinciri ile İmam Ebu Câfer'den (a.s.) şöyle rivayet etti:"Resûlullah (s.a.v.) Mekke'nin fethi sırasında, Ben-i Cüzeyme kabilesini İslam'a davet etmek üzere Hâlid b. Velid'i gönderdi. Onu savaşması için göndermemişti. Ancak Hâlid kabileye saldırdı. Onlar da korktukları için, silahlarını alıp ona karşı koydular. Hâlid bunu görünce, 'Silahla...


Kur'an ve Sünnetin (Ehl-i Beyt'in) günümüzdeki sözcüsü -1
Şunu açıklıkla ifade edeyim ki, gören gözler için, düşünen beyinler için, kalbi Hakka dönük olanlar için Allah-u Teâlâ'nın günümüzdeki en büyük nimeti Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Tabi birileri hemen; Ya hu! Allah-u Teâlâ'nın en büyük nimeti Kuran ve Sünnet veya toptan İslam'dır, diyebilir. Doğrudur. Zaten Sayın Baş'ın yaptığı da, Kuran ve sünnete (Ehl-i Beyt'e) ter...


Ehl-i Beyt gemisi Bursa limanında
"De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer-9) öğretisini; öğrenmenin yaşının olmadığını, "Bin bilsen de bir bilene danış!" atalar öğüdünü biliriz.Biliriz de, bu sapmaz doğrulara ne kadar sâdığız? Bunu da sadece Allah ve kendimiz biliriz!İmam Ali'nin (k.v.); "Her kabın, hacmi bellidir. Kapasitesi aşıldığında kap taşar. Sadece insan hafızası; yüklendikçe, d...


7. Ehl-i Beyt Sempozyumu
Hafta sonu Bursa'da gerçekleştirdiğimiz Ehl-i Beyt Sempozyumu dünyada eşi görülmemiş bir birlikteliğe sahne oldu.Irak'tan, Lübnan'dan, Azerbaycan'dan, Tanzanya'dan teşrif eden misafirlerimiz Türkiye'de bizleri destekleyen Alevi dedelerimiz, Sünni ve Şii halkımız birdi Bursa'da.Programdan sonra, Lübnan'dan katılan Seyyid Muhammed Sadık Musavifer, 18 yılda haz...


Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda ezberler bozuldu
Yeni Mesaj Gazetesi tarafından tarihi bir organizasyona daha imza atıldı. 5-6 Ekim tarihlerinde Bursa Osmangazi BUTTİM Kültür Merkezinde 7. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu düzenlendi.  5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü 7 oturum şeklinde devam eden ve birbirinden değerli tebliğlerin sunulduğu uluslararası sempozyumun yankıları uzun yıllara yayılacak niteliktedir.  Bu sempozyumda, b...


Ehl-i Beyt sonsuz bir deryadır
Geçtiğimiz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri Ehl-i Beyt sevdalıları gazetemiz Yeni Mesaj'ın organizatörlüğünde Bursa BUTTİM Kültür Merkezi'nde muhteşem bir buluşma gerçekleştirdi.Alevi, Sünni, Şii, Caferi gerek bu mekanda, gerekse ekranları başında Ehl-i Beyt'in nazarıyla, nefesiyle, feyziyle, muhabbetiyle buluştu.Gönüller Ehl-i Beyt'te bir oldu, gözyaşları Ehl-i Beyt için ...


Ehl-i Beyt'i ne kadar anlatsak az
Bursa'da iki gün boyunca devam eden ve dün sona eren 7. Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda daha öncekiler gibi ilmin ve feyzin çağladığı bir şölen yaşadık. Prof. Dr. Haydar Baş'ın son konuşmayı yaptığı sempozyuma Türkiye ve diğer İslam ülkelerinden akademisyenler ve bilim adamları katıldı. İki gün boyunca İmam Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan ve İmam Hüseyin'le ilgili çok önemli tebliğl...


'Ehl-i Beyt sevgisinde kalbini sına'
Ehl-i Beyt'i seven bir gence yardım etmesi ile ilgili şöyle bir rivayet vardır:Ebu Uteybe şöyle diyor: "İmam Bâkır'ın (a.s.) huzurunda idim. Bu esnada bir genç gelerek şöyle dedi: 'Ben Şam ehlindenim. Sizi seviyor ve düşmanlarınızdan da teberrî ediyorum. Ama babam Ben-i Ümeyye'yi severdi. Babam çok zengindi ve benden başka evladı da yoktu. Ehl-i Beyt'i sevdiğimde...


Hepimiz Ehl-i Beyt'iz
Yeni Mesaj Gazetesi tarafından tarihi bir organizasyona daha imza atılıyor. 5-6 Ekim tarihleri arasında Bursa Osmangazi BUTTİM Kültür Merkezinde 7. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu düzenlenecek.  2 gün sürecek oturumlarda yurtdışından ve yurt içinden çok sayıda ilim fikir ve gönül adamı katılacaklar. Konuşmacılar, tebliğlerinde Velayet yolu Ehl-i Beyt ve Ona karşı türetilen bid'at akım...


Ehl-i Beyt'te 'bir' olduk
RECEP BAHAR / BURSAİslam dünyası bir kez daha Ehl-i Beyt sempozyumunda bir araya geldi. Bursa'da Uluslararası Tekstil Ticaret ve Alışveriş Merkezi (BUTTİM) Kültür Merkezi'ndeki salon sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Ehl-i Beyt'e gönül veren vatandaşlar sempozyuma büyük ilgi gösterdi. Saat 11.00'de start alan 7. Ehl-i Beyt Sempozyumu, bir dakikalık saygı duru...


Yarın Ehl-i Beyt için Bursa'dayız
Her biri birçok fitneyi ortadan kaldıran, birlik ve beraberliği tesis eden ve de Müslüman'ın Müslüman'ı katletmesini önleyen 6 uluslar arası Ehl-i Beyt sempozyumundan sonra yarın yedincisine kavuşacağız. 5-6 Ekim Cumartesi-Pazar günleri Bursa'da bulunan BUTTİM Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 7. Uluslar arası Ehl-i Beyt Sempozyumu tarihin dönüm noktası olacak.Dün...


'Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır'
Ehl-i Beyt, kelime mânâsı olarak Resûlullah'ın (s.a.v.) ev halkını ifade etse de, ayetler ve Hz. Peygamberin (s.a.v.) hadisleri ile sabittir ki, Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Ali (a.s.), Hz. Fâtıma (a.s.), Hz. Hasan (a.s.) ve Hz. Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tir. Ehl-i Beyt'i sevmek Meveddet ayetinde buyurulduğu gibi; "De ki: Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık sizden y...


Ehl-i Beyt ve Prof. Dr. Baş farkı
Türk milletini İslamcı söylemlerle avlayarak iktidar koltuğu kapan siyaset, öyle bir Ehl-i Beyt karşıtlığına tutulmuşlar, Amerika, İsrail ve Haçlı troykasının Büyük Ortadoğu Projesi ekseninde "Müslümanlara karşı öyle bir savaş ve işgal"in ortakçılığını yürütüyorlar ki, bunların yanında Muaviye ve Yezid bile solda sıfır kalır.Bunların hali Muaviye'den beterMuaviye ve Yezid, kendi sal...


7. Ehl-i Beyt Sempozyumu
Geçen hafta sonu sizlere Giresun'dan seslendik, önümüzdeki hafta, Uluslarası Ehl-i Beyt sempozyumlarından 7.'sini gerçekleştirmek maksadıyla Bursa'da olacağız. Velayet yolu Ehl-i Beyt'in ve ona karşı oluşan bidat akımlarının değerlendirileceği bu organizasyon; Irak'tan, İran'dan, Azerbaycan'dan, Tanzanya'dan, Tataristan'dan, Bosna - Hersek'ten...


Bu topraklar Ehl-i Beyt'in emaneti
YALOVA-İRFAN AYDINMilli birlik ve beraberliğimizin yok edilmeye çalışıldığı bugünlerde Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosu ülkemizi karış karış gezerek milletimizin bir ve beraber olması için gece gündüz çalışıyorlar. Kurtuluş Savaşı yıllarında düşman donanmasına  karşı yürüttükleri çete savaşlarıyla ülkemizin kurtuluşuna büyük katkılar koyan İpsiz Receplerin diyarı ve Atatürk'ün " Beni...


BTP Ehl-i Beyt'in nefesi olmaya devam ediyor
23 Mayıs 2010 Pazar günü Ankara'da tertiplenen Bağımsız Türkiye Partisi 4. Büyük Olağan Kongresindeki konuşmalarında, Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız bir tespit yapmıştı. Bu tespitinde de diğer tespitlerinde olduğu gibi tam isabetli bir tavır sergilemişti. Öncelikle 4. Büyük Olağan Kongrede yaptığı konuşmadaki tespitini aktarmak istiyorum: "Bağımsız Türkiye harekâtı bir Ehl-i Beyt nefe...


Ehl-i Beyt Peygamberimizin emanetidir
Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.a.) kendinden sonra tabi olunacak ve takip edilecek adresi Veda Hutbesinde tarif etmiştir. "Size iki emanet bırakıyorum. Onlara yapışırsanız asla sapıtmazsınız. Bunlardan biri, Allah'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Ehl-i Beytim, ıtretimdir" buyuruyor. (Müslim, Sahih, Fedail'us-Sahabe, 36; Darimî, Sünen, II/431-432; Ahmed b...


Ehl-i Beyt'in hukuk anlayışı
Geçmişte yaşanılan birçok esrarengiz olaylar, özellikle de Padişahlık dönemlerinde saltanatı korumak adına işlenen cinayetler hep kafamı meşgul etmiştir. Tarihte birçok fetihlere adını yazdırmış, Dine ve vatana hizmet etmiş bazılarının gelecekte fitne olabilir düşüncesiyle evlatlarını, kardeşlerini, halkın bazı kesimlerini öldürtmelerini inanç temelinde bir yere oturtamamıştım. Bu konuda bilg...


Çözüm Ehl-i Beyt'te aranmalıdır
Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki her yer kan-ı revan; mal, can, namus tarumar vaziyettedir. Hem de bunlar Müslümanların yaşadığı coğrafyada cereyan etmektedir. İnsanlar, sözde inançları ya da sözde iktidarları uğruna en acımasız bir şekilde davranabilmekte, gözünü kırpmadan yüzlerce binlerce kişinin helakine rıza göstermektedirler. Peki, bu insanlar bu davranışlarına nereden onay alıyorl...


Ehl-i Beyt'in namaza verdiği önem
Hacı Bektâş-ı Veli'yi anma programlarında yaptığımız konuşmamızda Ehl-i Beyt imamlarının kıldıkları namaz hakkında bilgiler vermiştik. Hz. Ali Efendimizin, Hz. Hasan ve Hz Hüseyin efendilerimizin, Hz. İmam Zeynelabidin (as) Efendimizin günde biner rekât namaz kıldıklarını ifade ettik.İmam Muhammed Bakır (as) günde 300 rekât namaz kılardı.İmam Zeynelabidin Efendimizin bir lakabı İmam Secc...


Ehl-i Beyt aşıklarına buğzedenler, Haçlıya muhiplik ederler
Yıllar önce Prof. Haydar Baş Hocam ile sohbet ederken konu Al-i İmran Suresi 61. ayete, yani mubahale ayetine geldi.Muhterem hocam ayeti hatırlattıktan sonra, kıyamete kadar sürecek bir tavırdan bahsetti.İsterseniz önce ayeti hatırlayalım. "Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, bizzat canlarımızı ve canlarınızı çağıralım, toplaşalım. Sonra karşılıklı lanetleşel...


Ehl-i Beyt Günlüğü
İmam Ali (a.s.) bir hutbesinde buyurdular ki:"İnsanlar hakkındaki bütün kin düğümlerini çöz; seni intikama doğru sürükleyecek iplerin hepsini kes. Sence açıklık kazanmamış şeylerin tümü hakkında anlamamış görün, şunu bunu gammazlayanın sözüne sakı çarçabuk inanma. Çünkü gammaz ne kadar saf görünürse görünsün yine hilekârdır. Sakın, ne seni yokluk ihtimaliyle korkutarak ikram etmekten geri çev...


Müşterek paydamız Ehl-i Beyt
Tekke köyünde gerçekleştirdiğimiz programımız, ülkemizdeki Alevi-Sünni kardeşliği için verdiğimiz mücadeledeki haklılığımızı gösteren güzel bir örnek yaşattı.Abdal Musa'yı Anma Programı'nda yaptığımız konuşmanın ardından, Trakya Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi bir genç Hüseyin Dede'ye telefonla ulaşmış.Alevilerin çok sevdiği bir büyüğün ismini taşıyan bu genç delikanlı, ism...


Ehl-i Beyt'i sevebilmek nasiptir
Aleviliğin İslam içerisindeki durumu yüzyıllardır süregelen bir tartışma konusudur. Bu tartışmalar geçmişten günümüze hep dini ulemanın Aleviliğe fiziken ya da fikren son verme hevesleri ile vuku bulmuştur. Ne hazindir ki, Aleviler, geçmişte dinsiz bellenip kitlesel katliamlara uğrarken de itikatlarında, İslam’ın Ehl-i Beyt gibi kutsal inanç figürleri vardır. Bugün de aynı İslami figürler ibadetle...


EHL–İ BEYT GÜNLÜĞÜ
İmam Hasan (a.s.) buyurdu ki: "Beni tanıyan, kim olduğumu biliyor ama tanımayan bilsin ki ben Resûlullah'ın oğlu Hasan'ım. Ben, beşir ve nezir (müjdeleyici ve korkutucu) olan Peygamber'in oğluyum. Ben, risalet makamına seçilen Mustafa'nın (s.a.a.)oğluyum. Ben, meleklerin kendisine salavat gönderdiği kimsenin oğluyum. Ben, bu ümmetin kendisiyle şereflendiği kimsenin oğluyum...


Kim Ehl-i Beyte karşı olursa
İslam’da iki yol vardır. Nübüvvet ve velayet yolları. Nübüvvet peygamberlik yoludur. Bu yolun rehberi âlemlere rahmet Hz. Muhammed’dir (s.a.a.). O, Allah’ın sevgilisi, O bütün peygamberlerin de peygamberi ve nübüvvetin rehberidir. Hz. Muhammed (s.a.a.) Hatemü’l-Enbiya-son peygamber olduğu için bu yol O’nunla beraber sona ermiştir ve velayet yolu başlamıştır. Velayetin de başı İmam Ali’dir. O kıya...


Ehl-i Beyt ortak paydamızdır
“Türklerin İslam’la şereflenmesi Ehl-i Beyt kanalı iledir. Şehitlerin efendisi İmam Hüseyin’in (a.s.) Kerbela’daki katlinden sonra, Hz. Peygamberin torunları Türkistan’a göç etmiş ve Maveraünnehir bölgesine yerleşmişlerdir. İmam Hasan ve İmam Hüseyin Efendilerimizin soyu 8. yüzyıldan itibaren İran, Horasan, Dalyam, Tabaristan, Türkistan bölgesine yayılmıştır. İmam Musa Kazım ve oğlu İmam Rıza, ...


Ehl-i Beyt yolunu gölgelemek isteyenler
Geçtiğimiz Cuma günü Yalova, dün de İstanbul’da organize edilen Milli Kahramanlar programlarındaydık. Her ikisi de tek kelimeyle “muhteşem” programlardı.Coşku ve heyecanın zirvede olduğu programlarda, hem coştuk, hem duygulandık, hem ağladık, hem güldük, hem öğrendik hem de derin düşüncelere daldık. Başta Prof. Dr. Haydar Baş olmak üzere bütün konuşmacılar bize unutulması zor olan dolu anlar yaşat...


Ehl-i Beyt sevgisi
Irak’ta ABD ordusunun geri çekilmesi ülkedeki şiddeti sona erdirmedi. Sünni camilere Şiilerin yaptığı iddia edilen saldırılar gerginliği arttırıyor.Ortadoğu’da BOP sürecinde ve ‘Arap Baharı’nda alışık olduğumuz olaylar bunlar.Şii-Sünni gerginliği her zaman işe yarayan bildik senaryo…Benzerlerini Türkiye’de de yaşamadık mı?Alevi vatandaşlarımızın evlerinin işaretlenmesinin, taşlanmasının örneklerin...


Ehl-i Beyt bugün de kurtuluş gemisidir
İslam itikadı, tevhid akidesi ve Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın kulu ve Resulü olduğunu kabul üzerine bina edilmiştir. Salat ve selam Peygamberimize ve onun al-i ashabına olsun. Hz. Peygamberin “Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir, bu gemiye binmeyen boğulur”  buyurarak önemini belirttiği Ehl-i Beyt, İslam’ın Hz. Peygamberden sonra yaşanmasını ve devamını sağlayan mübarek kişilerdir. Başta...


Onun elbisesi Ehl-i Beyt kumaşından
Müslüman Müslümanı kıskanmaz, gıpta eder. Peki sende gıpta edilecek bir şey var mı? Prof. Dr. Haydar Baş senin neyine gıpta edecek, sakalına mı cübbene mi, şalvarına mı yoksa malum kasetlerine mi? Sakal bırakmak zor değil, zaten ondada var. Cüppe her yerde mevcut, isteyen alıp giyebilir. Hatırlarsanız Başbakanımızda giydiği cüppeye, o cüppenin sahiplerine hizmet etti ve etmeye devam ediyor. Prof....


Olmazsa olmazımız Ehl-i Beyt
2012 yılı Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in riyasetinde gerçekleşen Ehl-i Beyt Sempozyumlarıyla geçti. Adeta bu sempozyumlar 2012 yılına mührünü bastı. Eğer bu sempozyumlara Prof. Dr. Haydar Baş öncülük etmemiş olsaydı Allah korusun bugün biz Suriye’yle sıcak bir savaşın içine düşmüş olabilirdik. Ve bazı kendini bilmezlerin ifade ettiği gibi kendimizi cihad ediyor bile sanabilirdik. Ama P...


Ehl-i Beyt doğruluğun ve duruşun adresidir
   Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) kendinden sonra tabi olunacak ve takip edilecek adresi Veda Hutbesinde tarif etmiştir.    "Size iki emanet bırakıyorum. Onlara yapışırsanız asla sapıtmazsınız. Bunlardan biri, Allah'ın yüce kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ise Ehl-i Beytim, ıtretimdir" buyuruyor. (Müslim, Sahih, Fedail'us-Sahabe, 36; Darimî, Süne...


Anadolu'yu İslamlaştıran Ehl-i Beyt'in nefesidir
Gündemin yoğunluğu sebebiyle hangi konuda yazacağımız hakkında bazen sıkıntı çekmiyoruz desek yalan olur. Hem ülkemizde, hem bölgemizde yaşanan olayların seyrine, hem Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın ve kadrosunun, milletimizin ayıkması için ortaya koyduğu mücadele ile alakalı programların yoğunluğuna ayak uydurmakta çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz.   Neredeyse her hafta bir program düzenlenmesin...


İlmin kapısı Ehl-i Beyt'tir
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın toplumun ihtiyaç duyduğu hemen her konuda çözümler üretmesinin milletimiz ve insanlık için tarihi bir fırsat olduğundan sık sık bahsediyoruz. Özellikle de Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın Ehl-i Beyt açılımı hakkında ortaya koyduğu yoğun gayretlerden bahsediyoruz.   Değerli dostlar, inanın bu konu sıradan bir konu değil, topl...


Ehl-i Beyt’in sesine “ben varım” diyorum
Hz. Mevlana’nın Hakk’a yürüdüğü bu günlerde kendisini rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah-u Teâlâ, ümmeti, şefaatinden mahrum etmesin. Hafızamızda “su” her zaman rahmetin simgesi, “ateş” ise azabın simgesi olarak algılanır. Hz. Mevlana der ki; “Su ateşi söndürür. Ama su kaba girince ateş, suyu kaynatır.” Hz. Muhammed (sav) âlemlere rahmet olarak gön...


6. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumundaydık - 1
Tarihi bir gün yaşadık. Antalya’ya 150 kilometre mesafede Toroslar’ın tepesinde, bulutların içinde bir yerleşim merkezi Elmalı İlçesi’ne bağlı Tekke köyden bahsediyorum. 6.Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu’na ev sahipliği yapan mekân. İtiraf etmeliyim, daha programın yeri belli olana kadar benim yabancısı olduğum bir mekân burası. Antalya denince hep aklıma deniz ve güneş ...


Dün Nuh’un gemisi bugün Ehl-i Beyt çadırı
Almanya’dan sonra Antalya’da 6. Ehl-i Beyt Sempozyumu binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Antalya’nın Elmalı ilçesinde bulunan Tekkeköy aynı zamanda Abdal Musa Hazretlerinin Türbesine ev sahipliği yapıyor. Abdal Musa, Hacı Bektaş-ı Veli’nin hem amcaoğlu hem de halifesi olarak 14. Yüzyılda yaşamıştır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin işaretleriyle Anadolu insanının İslam&...


Her dem Ehl-i Beyt’in nefesi
Geçtiğimiz Pazar günü Antalya Elmalı’ya bağlı Tekke köyünde, Abdal Musa hazretlerinin türbesinin yanı başında 6. Uluslar arası Ehl-i Beyt Sempozyumu yapıldı. Köy, Antalya’ya yaklaşık 120 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 1200 m yükseklikte… Normal şartlarda Antalya merkezden 2 saatte buraya varabiliyorsunuz. Antalya, o gün yağışlıydı ve köyün bulunduğu yer yüksek olduğu için ay...


Medeniyetimiz Ehl-i Beyt’in mahsulüdür
Tarih tekerrür ediyor, refleksiyle ifade etti Azerbaycan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ruşen Guliyev, Antalya Tekke köyü Abdal Musa Hazretlerinin huzurlarında kurulmuş otağda gerçekleştirilen 6. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu tablosunu… Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Başta varlığı, teşrifleri ve tarihi hitabıyla BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş bey olmak üzere, Nevşe...


Ehl-i Beyt birliğin adıdır
YENİ MESAJ - ANTALYA Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde Abdal Musa Kültür Merkezi'nde tertip edilen 6. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemini tekrar gündeme taşıdı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Alevi, Sünni, Caferi ve Şii her kesimden birlerce vatandaşın katıldığı sempo...


Ehl-i Beyt’le yeniden uyanmak
İslam dünyası batının alicengiz oyunlarıyla tam bir kaos ve karmaşa içinde… Her gün çatışma, her gün katliam, her gün kan ve gözyaşı… İslam dünyasının yıllarca bayraktarlığını yapan, Müslümanları Haçlılara karşı himaye eden, her türlü düşman taarruzuna karşı göğsünü siper eden Türk milleti ise bugün Haçlının safında Müslüman’a namlu doğrultur vaziyete geldi. Türk milleti bir t...


6. Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu
İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı Ehl-i Beyt’in kıyımının başladığı Kerbela faciasının da gerçekleştiği bir aydır. Asırlar önce bu ayda meydana gelen ihanetin ve karşısında duran kıyamın rollerini her çağda üstlenen birileri olmuş, kimisi Yezitliğe, kimisi Hüseyinliğe özenmiş, bulunduğu çağda ya fitnenin sebebi ya da birliğin ve Hakkın temsilcisi olmuştur. Hak ve batılın mücadelesi diye ...


Ehl-i Beyt’in bayraktarı olmak
Bir kimsenin yaşadığı çağın bilgesi olması gerçekten de kolay değildir. O bulunduğu konumun sorumluluğunu taşımanın çile ve zorluklarını da bilir. Ama maalesef Onları yaşadıkları çağlarda anlayan pek az olur. Peygamberler, Onun Ehl-i Beyti ve peşinden gelen velayet makamının gerçek sahipleri, aynı zorluk ve çileler içerisinde bir hayat sürerler. Yaşadıkları çağın her türlü sorunları onları yakınd...


Ehl-i Beyt’i anlayanlara selam olsun
Ehl-i Beyt’in seçilmiş ve sevilmiş kimseler olduğunu her çağda anlayan gerçekten az kimseler olmuştur. Çünkü onların kutlu yolu beraberinde çileyi de getirdiği için zora talip olanların azlığına sebebiyet vermiştir.  Bu yolda rantçılar,  iktidar sevdalıları, dünya makam ve mevkisi peşinde olanlar asla barınamamıştır.   Geçtiğimiz çağlarda yaşanan Ehl-i Beyt hakkındaki idraksi...


Ehl-i Beyt seçilmiştir
Muharrem ayı ile birlikte Ehl-i Beyt hakkında çeşitli etkinlikler düzenlenir. Ehl-i Beyt imamlarının fikirleri ve hayatları, yaşadıkları sıkıntılar gündeme getirilir. Özellikle de Kerbela faciası ve Hz. İmam Hüseyin’in (a.s.) hakkında matemler, ağıtlar tertiplenir, şahadeti gündem edilir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da samimi duygular ve samimi niyetler besleyenlerin yanında işin göst...


Haydar Baş’ın Ehl-i Beyt kubbesi
İslam coğrafyası Haçlı dünyasınca kan ölüne çevrilmiş, ümmetin içine ecnebi eliyle Şii-Sünni fitnesi sokulmuş, ülkeleri parçalanmanın eşiğine getirilmiştir. Nil’den Fırat’a vaat edilmiş topraklarına kavuşma inancı ve azminde olan İsrail, kendini müdafaa için Demir Kubbe adını verdiği savunma sistemini başarıyla tamamlamıştır. Müslümanlar çağdaş Yezitlerin fitne ve fesadı sonucu güçlüd...


Ehl-i Beyt’in nurundan rahatsızlık duyan nursuzlar
Almanya’nın başkenti Berlin’de organize edilen 5. Ehl-i Beyt Sempozyumu birilerinin küresel kirli tezgahlarına çomak sokmuş olacak ki, feveran etmeye başladılar. Ehl-i Beyt, tarih sürecinde değerlendirildiğinde seslerini çıkarmayanlar, Ehl-i Beyt anlayışı, Hüseyni mantık günümüze taşındığında içlerinde sakladıkları kin ve nefreti açığa çıkarmaya başladılar. Sempozyumdan sonra bazı in...


Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi
Bugün bir karın tokluğuna imanını, inancını, sünneti satanları, batılın safında yer alanları, zalimleri destekleyenleri, dinler arası diyalog havarisi olup da Müslümanlar arasında tefrika nifaklığı yapanları savunanları görüyoruz. Diğer taraftan da bunlar Kur’an, Peygamber ve Ehl-i Beyt dostu olduklarını söylemekteler. Hayır, böyle Kur’an, Peygamber ve Ehl-i Beyt dostu olunmaz! Hz. İm...


Ehl-i Beyt’in yüce makamı
Hiç şüphesiz Ehl-i Beyt imamlarını doğru bir şekilde tanımadan, onlara gerektiği gibi itaat edilmesi ve sahih bir şekilde onların yolundan gidilmesi mümkün olmaz. Zira onları tanımak itaatin ruhu ve özüdür. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor; "Her şeyin bir temeli vardır dinin temeli de marifettir. Marifeti olan bir kişinin şeytan karşısındaki rolü bin abitten daha etkilidir." (Nehcü&...


Marifet-i Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt imamlarını tanımaktan maksat kimliksel, fiziksel, coğrafi ve tarihi açıdan tanımak değildir. Aksine Ehl-i Beyt imamlarını tanımaktan maksat, o nurların hakkaniyetini, velayetini kabul edip, onların ilahi makamlarını öğrenip, mutlak olarak onlara itaat etmektir. Horasan’dan bir şahıs İmam Sadık (a.s)’ın yanına gelerek şöyle dedi; “Neden kıyam etmiyor ve hakkınızı Abbas...


Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir
"Ancak ve ancak Allah, ey Ehl-i Beyt sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz etmeyi irade eder." ( Ahzab, 33 ). Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in Ahzab sûresindedir. Tefsir, tarih ve hadis âlimleri arasında Tathir ayeti diye meşhurdur. Tarih boyunca bu ayetteki Ehl-i Beyt'in kimler olduğu hususunda büyük ihtilaflara düşülmüş ve bu ihti...


Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir
"Ancak ve ancak Allah, ey Ehl-i Beyt sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz etmeyi irade eder." ( Ahzab, 33 ). Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in Ahzab sûresindedir. Tefsir, tarih ve hadis âlimleri arasında Tathir ayeti diye meşhurdur. Tarih boyunca bu ayetteki Ehl-i Beyt'in kimler olduğu hususunda büyük ihtilaflara düşülmüş ve bu ihti...


Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir
"Ancak ve ancak Allah, ey Ehl-i Beyt sizden her çeşit pisliği, suçu gidermek ve sizi tam bir temizlikle tertemiz etmeyi irade eder." ( Ahzab, 33 ). Bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in Ahzab sûresindedir. Tefsir, tarih ve hadis âlimleri arasında Tathir ayeti diye meşhurdur. Tarih boyunca bu ayetteki Ehl-i Beyt'in kimler olduğu hususunda büyük ihtilaflara düşülmüş ve bu ihti...


Ehl-i Beyt’in Helal ve haram hakkında ölçüleri
Kur’an ve Sünnetle haber verilen ilahi ölçülerin gelecek nesiller tarafından nasıl yorumlanacağı ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda da Nuh’un gemisi hükmünde olan Ehl-i Bey’tin görüşlerine mutlaka ihtiyaç vardır. Ehl-i Beyt İmamları bütün hayatlarını “Allah beni görüyor” mantığı çerçevesinde değerlendirmişler. Gerek dünya işlerinde, gerek ibadet hayatlarında, h...


Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin mükâfatlarının Allah tarafından olduğu vurgulanmıştır. Konu hakkında Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor; "Ey kavmim, Allah’ın emirlerini bildirmeye karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a aittir." (Hud, 29). Bu ayet Hz. Nuh hakkındadır. Ama aynı ayet Şuara suresinin 109, 127, 145, 1...


Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid
Hiç şüphesiz Ehl-i Beyt imamlarını doğru bir şekilde tanımadan, onlara gerektiği gibi itaat edilmesi ve sahih bir şekilde onların yolundan gidilmesi mümkün olmaz. Zira onları tanımak itaatin ruhu ve özüdür. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor; "Her şeyin bir temeli vardır dinin temeli de marifettir. Marifeti olan bir kişinin şeytan karşısındaki rolü bin abitten daha etkilidir." Başka b...


Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt; Allah'ın kelimesi, hücceti, nuru, hicabı ve ayetidir. Ehl-i Beyt; Allah'ın göklerdeki ve yerdeki velileridir. Ehl-i Beyt; doğruluk, adalet, ismet, imamet, velayet ve hidayettir. Ehl-i Beyt; yolcuların delili, hidayet arayanların minaresi ve Allah'a doğru gidenlerin yoludur. Ehl-i Beyt; filozofların aklında, ariflerin kalbinde parlayan bir güneştir. Ehl-i Beyt; ölümd...


Ehl-i Beyt paydasında buluşmalıyız
Ortadoğu’da son dönemde yaşanan gelişmeler Suriye - Türkiye gerginliği olarak kendini göstermektedir. Ancak Türkiye, Suriye’ye demokrasi getirmeye çalışırken, bir yandan da ülke içindeki terör gündemi ile uğraşmak zorunda… Terörün artmasında Suriye’ye karşı yapmaya mecbur bırakılacağımız askeri bir müdahale söz konusu olabilir. Ancak Suriye’nin varlığı ve Esad’...


Üniversitede Ehl-i Beyt araştırma merkezi kuruldu
Kafkas Üniversitesi'nde “Hz. Muhammed ve Ehlibeyt'in İslam alemindeki yerini ve önemini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek” amacıyla Ehl-i Beyt Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Kafkas Üniversitesi Ehlibeyt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. “Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt'in İslam alemindeki yerini ve önemini bi...


Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri
Kur'an-ı Kerim'den anlaşılacağı üzere ilahi ilke ve kanunlar gereği yani sünnetullah gereği nimetlere nankör olmanın bir takım acı bedelleri vardır. Nimet her ne kadar büyük ve önemli olursa nankör olunduğu takdirde bedelleri de bir o kadar ağır olur. Allah-u Teâlâ'nın insanlığa sunmuş olduğu sayısız nimetlerden bir tanesi ve önemlisi Hz. Peygamber efendimizden sonra insanlığın hida...


Ehl-i Beyt'in mal ve dünyaya bakışında örnekler
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ahirete göçtükten sonra örnek almamızı, sevmemizi ve yollarına tabi olmamızı emir ve tavsiye ettiği Ehl-i Beyt, hem dünya hem ahiret saadeti için de ölçü kaynağımız olmalıdır. Onların bakış ve görüşleri hem dünyayı hem de ahireti kuşatacak özelliktedir. Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın bizlere kazandırdığı Ehl-i Beyt Külliyatından bu ölçülere kolayca ulaşma şansın...


Dünden bugüne Ehl-i Beyt yolu
Ehl-i Beyt yolu, bütün Müslümanların ortak paydası, ortak değeri ve ortak yoludur. Ehl-i Beyt mensupları yaşadıkları her dönemde ve zeminde sürekli barışı, Hak ve hakikati kendilerine rehber edinen, dünyayı ahiret için yaşayan kimseler olup, sürekli Müslümanların ortak paydası olmuş, kıyamete kadar da birliğin ve Hakkın adresi olmaya devam edecektir. Ayrılıklardan dem vurulduğu, mezhepsel çatışm...


Birliğin adresi Ehl-i Beyt'tir
Anadolu'ya mührünü vuran mn sultanları-IV İstismarın boyutuna bakın "Allah bir Muhammed Ali"ye bağlılığı hayat felsefesi haline getiren insanlar bugün etnik ayrımcılık yapabilmekte, Alevilik adına bazı bölücü çevrelerle beraber görülmektedir. Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın ifade ettiği gibi müsteşrikler alevi inancı içine sızarak bir takım yanlış algılar oluşturmuşlardır....


4. Ehl-i Beyt Kongresi'nden notlar
Nevşehir'de Hacı Bektaş'ta 23 Haziran'da gerçekleştirilen 4. Ehl-i Beyt Kongresi yine güzelliklere ve hayırlara vesile oldu, oluyor ve olacak inşaallah. Kongrenin açılış konuşmasını yapan sayın Bilal Karamus, Hacı Bektaş-ı Veli Hünkar'ın, "Bir olduk, diri olduk, iri olduk" sözlerini hatırlatırken, Hünkar'ın torunlarından Arife Ana, "Ehl-i Beyt'i anmak v...


Anadolu'yu Ehl-i Beyt nefesi diriltmiştir
Anadolu'ya mührünü vuran mana sultanları-II Hacı Bektaş-ı Velinin yetiştirdiği halifelerden birisi Taptuk Emre'dir. Taptuk adını alması ile ilgili hadise şöyledir: Hacı Bektaş, Rum diyarına geldiği sırada orada "Seyyid Mahmut Hayrani, Celaleddin-i Rumi, Hacı İbrahim Sultan" gibi bir takım büyük mutasavvıflar arasında bir de "Emre" adlı kuvvetli velayet sahibi ...


Medya ve Ehl-i Beyt programları
Bu ülkenin güzel insanlarına, Ehl-i Beyt sevdalılarına her geçen gün Ehl-i Beyt hakkında güzellikleri yaşatan ve bu uğurda maddi, manevi hiç bir fedakarlıktan sakınmadan geceli, gündüzlü azim ve istekle gayret sarfeden İcmal gençliğine, Ehl-i Beyt adına programlar yapan Meltem medya grubuna, Yeni Mesaj gazetesine sadece teşekkür etmek yetmez. Zira insan çok hassas olan bu konuda duyarlı olmalı, ül...


Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak
"İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: Allah bizim emrimizi (yolumuzu) ihya edenlere rahmet etsin. Sizin yolunuz nasıl ihya olunur diye sorulduğunda, şöyle buyurdular: Bizim ilimlerimizi öğrenip insanlara öğretenler yolumuzu ihya etmiş olurlar." Aziz canlar! Bir Ehl-i Beyt sempozyumunu daha geride bıraktık. Allaha hamdu senalar olsun ki, güzel Nevşehir'imizde yapılan bu anlamlı sempozyu...


4. Ehl-i Beyt Sempozyumu
Bizleri Ehl-i Beyt’in feyzi, muhabbeti, bereketi ile buluşturan Ehl-i Beyt sempozyumlarının dördüncüsü bugün Nevşehir’de gerçekleştirilecek. Nevşehir, Anadolu’nun manevi sultanlarının hünkârı Hacı Bektaşi Veli’nin mekânıdır. Bursa’da geçen yıl gerçekleştirilen ilk sempozyumun ardından yaşanan gelişmelerde gördük ki, Ehl-i Beyt mayası tutmuştur. Bir Sünni olarak biz...


Bugün Hacıbektaş’ta Ehl-i Beyt’le buluşuyoruz
Bugün Nevşehir ilimizin Hacıbektaş ilçesinde Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi’nde Ehl-i Beyt ile buluşacağız. Yalnız okumadınız, Ehl-i Beyt ile buluşacağız. İlk buluşma 22-23 Ekim 2011 tarihlerinde Bursa Merinos Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. Ehl-i Beyt Sempozyumunda… İkinci buluşma 25 Mart 2012 tarihinde İstanbul Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde “İ...


Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor
Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Ehl-i Beyt sevdalıları olarak her gün, her hafta, her ay yeni bir gündem ile karşı karşıya kalmaktayız. Gündemler o kadar çabuk değişmektedir ki, insan bazen zamanında takip edemiyor. Bu gündemlerden bazıları Ehl-i Beyt sevdalıları, bazıları ise ağyar tarafından oluşturulmaktadır. İster Şia olsun, ister Alevi olsun ve ister Ehl-i Sünnet olsun tüm Ehl-i Beyt sevdalıla...


Ortak payda Ehl-i Beyt’tir
Etnik ve mezhepsel çatışmalar çıkarma, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) en temel hedeflerinden birisidir. Bu hedef tüm İslam ülkelerini kapsadığı gibi Türkiye’yi de içine almaktadır. Bazı İslam ülkelerinde o ülkeleri bölüp parçalamak için sadece mezhepsel çatışma ya da sadece etnik çatışma yeterlidir ama bazı ülkelerde ikisi birden planlanmaktadır. Türkiye yapısı gereği her iki çatışm...


Ehl-i Beyt paydasında buluşmak
İslam’ın anlaşılmasındaki esas kaynaklardan biri olan Ehl-i Beyt’in günümüz insanınca tanınması yönünde yaptığımız çalışmaların neticelerini görmeye başladık. Ehl-i Beyt mayası tarihteki gibi bugün de tutmuştur. Alevisi, Sünnisi, Caferisi, Bektaşisi vs. tüm Müslümanlar Ehl-i Beyt sevdası etrafında birleşiyor, birbirini dinliyor, bir olduğunu görüyor. Her ne kadar bazı çevreler Ehl-i...


Ehl-i Beyt birliğin adresidir
Ehl-i Beyt’in Kurtarıcı Nefesine İhtiyacımız Var - 6 Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bugün yapılması gerekenler birlik ve beraberliğin temini için çalışmaktır. Ünlü Şıkşıkıyye hutbesinde mağdur edilen İmam Ali, “İslam’a ve Müslümanlara yardım etmeyeceğimden, İslam’da bir gedik açılacağından ürktüm” buyurmaktadır. Defalarca kendisine başvuran Hz. Ömer, ̶...


Rehberimiz Ehl-i Beyt olmalıdır
Yüce Allah'ın biz kullarına ölçülü düşünmek ve ölçülü davranmak hakkında Kuran-ı Kerim ve Peygamberi Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile uyarılar göndermiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin ahrete rıhletinden sonra da Peygamberimizin söz ve fiillerinin, Ehl-i Beyt ile bizlere ulaşması sağlanmıştır. O Ehl-i Beyt ki temizliği ve güvenirliği Kur'an-ı Kerim'le haber ver...


Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2
4. Soru: İmam Cafer Sadık ne ile iftihar etmiştir? Cevap: İmam Cafer Sadık'ın (a.s.) İmam Ali (a.s.) ile iki çeşit bağı vardı. Biri İmam Sadık'ın (a.s.) İmam Ali'ye (a.s.) evlat olması diğeri ise İmam Ali'ye (a.s.) taraftar olması. İmam Sadık (a.s.) İmam Ali'ye (a.s.) evlat olmakla iftihar etmemiş ama O hazrete taraftar olmak ile iftihar etmiş ve bu hakikat doğrultusunda ...


Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1
Birlik ve Beraberliğimiz için Ehl-i Beyt Sempozmuyu çok önemli ve anlamlı bir dönemde yapıldı. Bu konferansın müspet etkileri şimdiden kendisini göstermeye ve duyurmaya başladı. Ben sözü fazla uzatmadan Ehl-i Beyt Sempozyumunda yapmış olduğum konuşmayı sizlerle paylaşacağım: "Âlemde tesadüf diye bir şey yoktur. Âlemde vuku bulan bütün hadiseler ve karşımıza çıkan şeyler tevafuktur, tesadüf d...


Ehl-i Beyt paydasında bir olmak
Geçtiğimiz hafta sonu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı, Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız, gönül dostları ve kurmaylarıyla birlikte Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin türbesini ve Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin torunlarından Arife nineyi ziyaret ettiler. Yapılan ziyaretten sonra Muhterem Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın 22 Mayıs 2012 Salı günü "Hacı Bektaş-ı Veli'ye konuk olduk" baş...


Ehl-i Beyt paydası birlik için yeter
Son dönemde alevi ve Bektaşi kardeşlerimizle görüşme imkânı bulduk. Ve gördük ki,  Sünniler ile Aleviler, Sünniler ile Caferiler bir araya gelerek birbirlerini dinleyebilmekte, görüş alışverişinde bulunabilmektedir. Hz. Peygamber (sav) veda Hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Ey nas! Hepiniz Âdemdensiniz, Âdem ise topraktandır. Ne Arap’ın Acem’e, ne de Acem’in Arap’...


Ehl-i Beyt’in şahsında tarihle yüzleşmek
Ehl-i Beyt’in kurtarıcı nefesine ihtiyacımız var. Öteden beri Alevi - Sünni ayrılığı İslam âleminin gündemindedir. Bu bizim yumuşak karnımızdır. Bunu bildikleri için emperyalist güçler hep bu sahayı kaşımışlardır. Zaman zaman iç çatışmalar meydana gelmiş, mesele bir kan davasına bile dönüşmüştür. Yaşadığımız şu dönemde artık işler iyiden iyiye çığırından çıktı. Şia - Sünni çatışmaları artık...


Ehl-i Beyt davası sıradan bir dava değildir
Prof. Dr. Haydar Baş'ın Ehl-i Beyt külliyatı ile birlikte yoğun olarak gündeme getirdiği ve çeşitli etkinliklerle milletimize duyurmaya çalıştığı Ehl-i Beyt davası, kuru bir iddia değil, Peygamberimizin ahirete göçmesinden sonra Onun davasının gelecek nesillere aktarılması ve örnek olarak yaşanması davasıdır. Kurtuluş gemisine davet çağrısıdır; "Benim Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdek...


Ehl-i Beyt’in anası -2-
…Ama Peygamber, kurtulduktan sonra Medine’ye girmedi. Medine’nin dışında Kuba’da bekledi ve Medinelilerin bütün ısrarlarına rağmen bir tek cümleyi tekrarlayıp durdu: -İki azizim olan Ali’yle, Fatıma gelmedikçe, Medine’ye giremem ben! Ve Peygamber, oradan Ali’ye mesaj göndererek; “Fatıma’larla birlikte hemen yola çıkıp Medine’ye gelmesin...


Haliç'te Ehl-i Beyt buluşması
Hafta sonu Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin manevi huzurundaydık. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi Haliç kongre merkezinde Ehl-i Beyt için buluştu. İcmal dergisince düzenlenen ve 3.sü yapılan sempozyumda kapanış konuşmasını Ehl-i Beyt külliyatının sahibi olan Prof.Dr. Haydar Baş yaptı. Haydar Hocanın konuşması oldukça detaylı ve akademikti. Dikkat çekici mesajlar verdi, notlar...


Ehl-i Beyt’in anası -1-
“Annemin evde yokluğunu hissettiğim ilk gün, büyük bir telâş ve tedirginlikle babama koşmuş ve: -Annem! Annem nerede baba? diye sormuştum. Babam üzüntü ve kederle başını öne eğip susmuş, hiçbir şey dememişti. O acı haberi yükleyecek bir kelime bulamamıştı belki de kim bilir! Bu acı olay üzerine, Cebrail inmiş ve Allah Teala’dan şöyle bir mesaj getirmişti: “Fatıma’ya ben...


Ehl-i Beyt sempozyumu ve güzel tevafuklar
İcmal Dergisi tarafından İstanbul Haliç Kültür merkezinde organize edilen, "Birlik ve beraberliğimiz için Ehl-i Beyt" sempozyumuna; biri birinden kıymetli ilim, fikir ve gönül adamı, Ehl-i Beyt sevdalısı katılımcıların yanı sıra, onur konuğu olarak Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız da katıldılar. 4 oturum halinde yapılan sempozyum öncesinde, selamlama k...


Birlik ve beraberlik için Ehl-i Beyt
Birlik ve beraberlik için Ehl-i Beyt Sempozyumu beklenildiği gibi muhteşem geçti… Sayın Baş’ın konuşması, müdellel örneklerle dolu bir savunmaydı adeta. Şii ve Sünni âlemini “bir yapmak”, unutturulan kardeşliklerini hatırlatmak için yola çıkan Sayın Baş, Şii dünyasının savunmasını araştırmalarından elde ettiği bilgilerle tek tek ortaya koydu. Dinleyiciler ile paylaştıkla...


Sempozyum, Ehl-i Beyt Üniversitesi’nin prototipi gibiydi
Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde İcmal Dergisi tarafından organize edilen “Birlik ve Beraberliğimiz için Ehl-i Beyt Sempozyumu” tarihe altın harflerle geçmesi gereken muhteşem bir programdı. Programı başından sonuna kadar takip ettim. 12 saat gibi bir sürede tam bir beyin fırtınası yaşandı. Sempozyumda gerek protokol konuşmalarında gerekse oturumlarda tebl...


Birlik ve beraberliğin adresi Ehl-i Beyt'tir
Dünyanın kan-ı revan, zulüm ve açlık içinde olduğu, savaş rüzgârlarının estirildiği bir zamanda; özellikle İslam dünyasında asırlardır ekilen ayrılık tohumlarının ortadan kaldırılmasına, İslam dünyasında hayırlı oluşlara ve dirilişlere sebebiyet verebilecek olan adres Ehl-i Beyttir. İnsanlığın adeta yolunu ve yönünü kaybettiği, gerçek İslam anlayışından uzaklaştırılmaya çalışıldığı her dönemde Eh...


Ehl-i Beyt’le buluştuk
Birinci 22-23 Ekim 2011’de Bursa’da düzenlenen Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun ikincisi İstanbul’da dün gerçekleşti. İlkinde olduğu gibi bu muhteşem buluşmanın da ilham kaynağı Ehl-i Beyt Külliyatı’ydı, yani Prof. Dr. Haydar Baş’tı. Herkes fitne ateşini körüklerken, dünyanın dört bir yanında ve de özellikle yakın coğrafyamızda Müslüman kanının akıtılmasına ortak olm...


Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir
YENİ MESAJ-İSTANBUL İslam âleminin ancak Ehl-i Beyt paydasında birlik olabileceğinin gür bir sesle vurgulandığı Ehl-i Beyt Sempozyumu, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Şii, Sünni, Alevi ve Caferi binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi. Sempozyumda İslam dünyasının birliğini bozmak amacıyla Şii - Sünni çatışması çıkarmak isteyen küresel şer odaklarına tokat gibi cevap verildi. İc...


Ehl-i Beyt gerçeğini anlamak ne büyük nasiptir
Tarihin her döneminde Kutsal kitapları ve Peygamberleri, dolayısıyla Allah'ın muradını anlamakta sıkıntı çeken kimseler olmuştur. Son kitap Kur'an ve son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizi de anlayamayanlar çıkmıştır.   Tarihte yaşanan badireli dönemlerde, yapılan katliamlar ve tahribatlar sebebiyle özellikle de Ehl-i Beyt'in önemi, faziletleri, Kur'an'da...


Ehl-i Beyt Kongresi’nde buluşalım
Büyük kalabalıkların salonu doldurup taşıracağı bir gün olacak Pazar günü… Ehl-i Beyt sevdalıları yine bir araya gelecekler… Ben, İmam Ali’yi, Hz. Fatıma’yı, Hz. Hasan’ı, Hz. Hüseyin’i bu kongrelerde tanıdım. Ehl-i Beyt’in kimler olduğunu, Ehl-i Beyt’in Cenab-ı Hakk’ın katındaki konumunu, Ehl-i Beyt-i neden sevmem gerektiğini, Ehl-i Beyt-...


Yarın Ehl-i Beyt Sempozyumu’nda buluşalım
İcmal Yayıncılık tarafından organize edilen Ehl-i Beyt programları bütün hızıyla devam ediyor. Haçlı dünyasının İslam dünyasının üzerine çullandığı, alicengiz oyunlarıyla da Müslüman’ı Müslüman’a kırdırmanın hesaplarını yaptığı günümüzde tek kurtuluş gemisi Ehl-i Beyt’in çizgisinde birlik ve beraberlik programlarının tertip edilmesi gerçekten çok büyük bir hizmettir. Bu seferki ...


Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi
İslam dünyasında olduğu gibi güzel ülkemizde de Müslümanların birlik ve beraberlik harcı ve mayası olan EHL-İ BEYT hakkında çok güzel programlar yapılmaktadır. Bu programlardan bir tanesi de İcmal Yayıncılık koordinatörlüğünde 13 Mayıs 2012 tarihinde Pazar günü saat 10.00 da Haliç Kongre Merkezinde yapılacaktır. O gün Haliç ve dolayısıyla Türkiye ve bölgemiz, tarihi bir güne şahit olacaktır. Yine ...


Ehl-i Beyt’in mağduriyeti
İslam tarihi Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren hak ile batılın mücadele örnekleri ile doludur. Hz. Peygamber canlı Kur’an olarak anlatılan ahlakı ile emsali olmayan sabır, secaat ve azim ile batılın karşısında İslam’ın yayılması ve korunmasının müdafaasını yapmıştır. Amcası Ebu Cehil’in Peygamberimiz Haremde namaz kılarken, boğazlanan bir devenin döl yatağını, içinin çirk...


Efendimizin Ehl-i Beyt'inin sıfatları
Hakk'a yakınlık kazanmak için namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat, sadaka veriyoruz, bütün bunların yanı sıra Allah'ın sevdiklerini seviyor, sevmediklerine buğz ediyoruz. Çünkü Allah'ı gerçekten sevmek böylesi bir yaklaşımı gerektiriyor. Dinler tarihi okumadık, mezheplerin ve meşreplerin nasıl doğup geliştiği hakkında çok detaylı bilgi sahibi değiliz yani ilahiyat okumadık. Ancak...


Tüm gayretleri Ehl-i Beyt nefesini gizlemek ama başaramazlar
Bir sabah kalktık ki “Arap Baharı” Suriye semalarında. Birileri aynen Mısır, Tunus, Libya gibi İslam devletlerinde olduğu gibi “Facebook” üzerinden örgütlenmişler. Eee sonra bir özgürlük, bir halk hareketi başlatmışlar ve buna bahar adını koymuşlar. Bak sen şu teknolojinin işine ki, iki “chet’le” birkaç “e-mail” ile yüz binler sokağa dökülüyor....


Tüm gayretleri Ehl-i Beyt nefesini gizlemek ama başaramazlar
Bir sabah kalktık ki “Arap Baharı” Suriye semalarında. Birileri aynen Mısır, Tunus, Libya gibi İslam devletlerinde olduğu gibi “Facebook” üzerinden örgütlenmişler. Eee sonra bir özgürlük, bir halk hareketi başlatmışlar ve buna bahar adını koymuşlar. Bak sen şu teknolojinin işine ki, iki “chet’le” birkaç “e-mail” ile yüz binler sokağa dökülüyor....


Ehl-i Beyt gibi yaşamalıyız
Bir önceki yazımızda “Ehl-i Beyt İmamları, Kur’an’ın hükümlerinin ve Peygamberin sünnetlerinin koruyucularıdır” tespitine yer vermiştik. Yazımızın başında şunu peşinen belirtmekte fayda var: Ehl-i Beyt imamlarının davranış ve ibadetleri aslında Peygamberimizin davranış ve ibadetleridir. Bugüne kadar çeşitli sebeplerle saklanan, ulaşılamayan ya da bilinmeyen Ehl-i Beyt ima...


Ehl–i Beyt İmamları Peygamberin sünnetlerinin koruyucularıdır
Müslüman olan bir kişinin her davranışında, her ibadet hayatında, Kuran ve Sünnet ekseninde bir davranış sergilemesi gerekmektedir. Fitne ve sahteciliğin gittikçe yaygılaşacağı ahir zamanda, birilerinin çıkıp da Kuran ve Sünnetin hükümlerinden kendi nefislerine göre yorumlar çıkararak, nefislerine hoş gelen davranış ve ibadet şekilleri icat etmelerinin önüne geçmek için kıyamete kadar Ehl–i ...


Ehl-i Beyt’i yanlış anlamak ve yaşamak
Bugüne kadarki yazılarımızda, Kuran-ı Kerim’de övülen ve hadislerde anlatılan Ehl-i Beyt’in yolunu takip edenleri kaynaklardan istifade ile ortaya koyduk. Ümmetin Ehl-i Beyt dendiği zaman anlamaya ve anlatmaya çalışması gereken yol budur. Bunun dışında bir yol anlatan Ehl-i Beyt’i anlatmış olmaz. Bu da onun mesuliyetine dönük bir hareket olur ki, bunun ukbada da asla hesabını v...


Ehl-i Beyt geçidi
Gün akşama ererken, gökyüzü hülyalı renklerle şenlenmişken bu güzel nisan akşamına neleri not düşmek isterdiniz? Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in hayatlarını, hallerini, olaylara bakışlarını, yorumlamalarını, edebi kişiliklerini ve edebi eserlerini, hutbelerini, şiirlerini okuma ve anlamaya çalışma fırsatımız oldu, bu nedenle Rabbimize hamd ü s...


Neden Ehl-i Beyt hakkında sıkça yazıyoruz?
Prof. Dr. Haydar Baş’ın Ehl-i Beyt Külliyatını yazmaya başladığından bu yana, hem eserlerdeki bilgilerden, hem bu konuda düzenlenen programlarda ulaştığımız bilgilerden sonra siz değerli okurlarımızla bu bilgileri her fırsatta paylaşıyoruz. Bu konuda olumlu tepkilerin yanında bazı olumsuz tepkilere de maruz kalıyoruz. Olumlu tepkilere olan sevincimizin yanında olumsuz tepkiler de tabii k...


Ehl-i Beyt gecesinin onur konuğu Prof. Dr. Haydar Baş
İcmal gençliği tarafından düzenlenen “İman ve Aşk ocağı Ehl-i Beyt Gecesi’nin son konuşmasını, gecenin Onur konuğu Prof. Dr. Haydar Baş yaptılar. Konuşmalarının başında gecenin çok yoğunlukla geçtiğini ve zamanın uzadığını dile getirerek misafirleri daha fazla bekletmemek için hazırladığı konuları bir konferansla sunacağının sözünü vererek kısa ama çok önemli mesajlar içeren bir konuş...


Türklerin İslam’la şereflenmesi Ehl-i Beyt iledir
İslam’a büyük hizmetlerde bulunmuş ve Hz. Peygamberin (sav) övgüsüne mazhar olmuş Türkler, İslam’ı bizzat Ehl-i Beyt’in kaynaklarından öğrenmişlerdir. Ehl-i Beyt’i sevmemiz hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: “Deki: Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiç bir ücret istemiyorum.” (Şura, 23) Meveddet ayeti olarak b...


Yanlış ezberler Ehl-i Beyt anlayışıyla bozulacaktır
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız Ehl-i Beyt Külliyatını yazmaya başladığından bu yana Ehl-i Beyt ile alakalı yazdığı her eseri okuduğumuzda, Ehl-i Beyt hakkında düzenledikleri her programda; gerçekten de ezberlerimizi bozan bilgilere ve duygulara ulaşıyoruz. "İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi" vesilesiyle yıllardır kafamda soru olarak kalan ancak bir türlü cevap bulamadığım bazı sorulara ...


Ehl-i Beyt imanının aşka dönüştüğü bir gece
İki gündür yazmaya çalıştığımız makalelerde önceki hafta sonunda İstanbul İcmal gençliğinin düzenlediği  “İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi”ni tertip eden İcmal gençliğinden bahsettik. Bu gençliğin yetişmesi için uğraş veren Prof. Dr. Haydar Baş hocamızın gayretlerinden bahsettik. Şimdi bu makalemizde de düzenlenen geceden bahsetmeye çalışacağız. “İman ve Aşk Ocağı Ehl-i...


Gençliğe Ehl-i Beyt örneği
Her alanda bunalan gençliğe, Çağın Bilgesi Prof. Dr. Haydar BAŞ “Ehl-i Beyt”i kurtuluş adresi ve gemisi olarak gösterdi. Ehl-i Beyt Külliyatı ile gençliğe örnek olarak, Allah Resulü’nün kendisini ve Ehl-i Beyt’ini tanıttı, sevdirdi. Gönüller rahatladı, ufuklar açıldı. - Hz. Ali Efendimiz, İslâm’ın ilk gencidir. 10 yaşlarında Müslüman oldu. İlk Müslüman olan genç O...


Ehl-i Beyt Gecesi muhteşemdi
İcmal dergisinin hazırladığı büyük bir gençlik şöleni idi Ehl-i Beyt gecesi. Onur konuğu Prof. Dr. Haydar Baş, Türkiye’nin ihtiyacı olan ve halen net bir şe-kilde belirlenememiş “Müslüman Türk genci”ni aslında yetiştirmiştir. Biz salonda, Peygamberine ve Ehl-i Beyt’ine sevdalı, Türk olmanın şuurunu ve onurunu taşıyan, vatanını canı pahasına korumaya hazır genç bir kadro g...


Fitne ateşini ancak Ehl-i Beyt sevgisi söndürür
İslam dünyasına fitne sokmak isteyenlerin en çok korktukları şey, Müslümanların bütün ayrılıkları bir kenara koyarak tek bilek tek yürek olmasıdır. Müslümanların birliği, fitne ateşini hızla söndürür ve tekrar alevlenmesinin önünü keser. Bugün Deccal fitnesinin zuhur ettiği, BOP kapsamında Müslümanların arasına her türlü ayrılık tohumlarının ekilmeye çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve “b...


Ehl-i Beyt’te buluşmadan İslam’da birlik olmaz
İcmal Gençliği’nin organize ettiği İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi Pazar günü yapıldı. Kelimelerle anlatılamayacak kadar muhteşem bir geceydi. İslam ülkelerinden ve Türkiye’den alimlerin ve akademisyenlerin de katıldığı gecenin onur konuğu Ehl-i Beyt Külliyatını kaleme alan Prof. Dr. Haydar Baş’tı. Gecede Şiisi, Sünnisi, Alevisi, Caferisi hepsi bir yürek olup, Ehl-i BeyR...


Ehl-i Beyt Gecesi’nde şölen ve çığlık!
Mekan: İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi. İcmal Gençliğinin organize ettiği Ehl-i Beyt gecesindeyiz! Devasa salon hınca hınç dolu! Dahası fevkalade coşkulu! Tertiplenen geceye yurt içi ve dışından geniş bir katılım var! Atila İlhan haklı çıktı Salona girmemle dikkatimi çeken ilk husus Sünni, Şia, Caferi ve Alevi Cenahın alim ve kanaat önderlerinin yan yana olmaları ve de birbirlerini muh...


İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi
Geçmişte birçok önemli olaya sahne olmuş, tarihin seyrinin değişmesinde büyük roller oynamış, Âlemlere Rahmet Hazreti Muhammed (s.a.v.) Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş, başta Büyük sahabe Ebu Eyyüp el Ensari olmak üzere birçok sahabeye, padişaha, evliyaya mekân olmuş ve vefatlarından sonra onlara mezar olmuş; İstanbul, yine tarihin seyrinde önemli bir görevi daha icra ediyor. İstanbul, İcmal Ge...


Ehl-i Beyt gecesi
Pazar günü yapılacak Ehl-i Beyt gecesi eminiz ilki kadar ses getirecektir. Bursa’da yapılan gecede hem tebliğ sunmuş hem diğer katılımcıların tebliğlerini dinlemiştim. Bir Sünni olarak Şii dünya hakkında fazla bir bilgiye sahip değildik. Kulaktan dolma bazı fikirlerin ise ne kadar yanlı ve yanlış olduğunu bu kongre ile bizzat gördüm. Lübnan’dan, Suriye’den, Tanzanya’dan,...


Ehl-i Beyt sevdalıları buluşuyor
YENİ MESAJ - İSTANBUL Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den binlerce Ehl-i Beyt sevdalısı İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.30'da başlayacak olan ‘İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi'nde buluşacak. İslam ülkelerinden alimlerin de iştirak edeceği geceye kaleme aldığı Ehl-i Beyt Külliyatıyla Türkiye'de ve tüm İslam alemi...


Ehl-i Beyt gecesinde buluşalım
Pazar günü Üsküdar’da yapılacak Ehl-i Beyt gecesi programı bizce Türkiye’nin ve yer aldığımız Ortadoğu coğrafyasının içinde bulunduğu durum dikkate alındığında çok önemlidir. Ehl-i Beyt sevgisi, Şii ve Sünni kardeşliğinin temelidir. Ehl-i Beyt sevgisi, aslında yanında olanı kendinden ayrı görmemektir. Ehl-i Beyt’i anlamak, hepimiz İslam üzereyiz diyebilmektir. Hz. Peygamberin İs...


Ehl-i Beyt imamlarından nasihatler
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamızın kaleme aldığı Ehl-i Beyt Külliyatı gerçekten hayatımızın akışını değiştirdi desek yeridir. Bu güne kadar saklı kalan gerçekleri, ilmin şehrinin kapısına ulaşınca öğrenmeye başladık. İslam’ın hikmet pınarına ve aşk ocağına ulaşınca da feyz ve muhabbetin kaynağına ulaştığımızı, kalbimizin ve fikrimizin bereketlendiğini anladık. Öyle diyordu Âlemler Rahmet Hazreti...


Haydi canlar Ehl-i Beyt Gecesi’nde buluşalım
Önümüzdeki Pazar günü İstanbul tarihi bir programa ev sahipliği yapacak. “İman ve Aşk Ocağı Ehl-i Beyt Gecesi” Geceyi “İcmal İstanbul Gençlik” organize ediyor ve böyle tarihi bir programı organize ettikleri için kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Tüm Ehl-i Beyt sevdalıları bu gecede yeniden tek bilek tek yürek olacak. İslam coğrafyası üzerinde kara bulutların d...


Ehl-i Beyt terazisinde tartılmak
Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız Ehl-i Beyt Külliyatı eserlerini yazmaya başladığı ve ilk eseri İmam Ali eseri okurlarıyla yeni buluşmuştu. Benim de şahit olduğum bir sohbetlerinde şu tespiti çok dikkatimi çekmişti; “Bu eserler Alevilik iddiasında bulunanların da Sünnilik iddiasında bulunanların da eksikliklerini görmelerine ve iddialarında samimi olup olmadıklarına ölçü olacaktır” demişti...


Ehl-i Beyt’in “seçilmişlik” farkı
200’ü aşkın eseri bulunan Ehl-i Sünnet dünyasının büyük tarihçisi ve muhaddis İmam Makrizî, “Yüce Allah, sizi her türlü fenalıktan (ricsten) uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak ister ey Ehl-i Beyt!” (Ahzab Suresi, 33) ayet-i kerimesinde geçen “rics /pislik” kelimesinin şirk ve nifak başta olmak üzere her türlü manevi kir ve günahı ifade ettiğini anlatır (Bkz. Makrizî,...


Ehl-i Beyt Külliyatı birliğin mayasıdır
Prof. Dr. Haydar Baş hocamızı tanıdığım zamandan bu yana toplumda yeni çığırlar açan, ancak bu konuda çok da çilesi olan bir kişi olduğuna şahidim. Aslında onun çektiği çileler bir yerde ilahi kaderin tecellileridir. Çünkü o hep işlerin zoruna talip olmaktadır… Zor olan, bir toplumun yanlışta ısrarla gidişine dur demektir. Zor olan, bir toplumun birlik ve beraberliğini temin etmeye çalışm...


Ehl-i Beyt’in yaşam tarzı bize örnek olmalıdır
Hz. Peygamber (s.a.v) İslam’ın canlı halidir. Kur’an ayetleri onun şahsında müşahhas hale gelirler. O’nun sünneti yaşayan Kur’an’dır. Bu manada O’nun Ehl–i Beyt’i ve onların soyundan gelen İmamlar da İslam’ın savunucusu ve sünneti ihya eden örneklerdir. İmam Ali (a.s) şöyle buyuruyor: “Akıllı, dilini bağlayan kimsedir” “Ak...


Seçilmiş ve tertemiz kılınmış Ehl-i Beyt
Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’inde her türlü fenalıktan uzak kıldığını ve tezkiye ettiğini beyan buyurduğu Ehl-i Beyt’i (Ahzab suresi, 33) sevmek, İmam Şafi (ra) ifadesiyle “her mü’mine farzdır”( Muhammed Afif ez-Za’bî, Divânu’ş-Şâfii, 72, Beyrut). Tevhid nurunun parçaları Ehl-i Beyt, Rasulullah’tan bir parçadır. Nitekim “Allah ve...


Artık Ehl-i Beyt konusunda cehalet mazeret değil
İslam dünyasının Ehl-i Sünnet olarak bilinen kesimi, bugün Ehl-i Beyt’in yüceliği ve İslam’daki yeri konusunda yeterince bilgi sahibi değildir. İslam ilimlerinin gelişmişliği bağlamında en önde görünen Türkiye’deki vaziyete bakıldığında; koyu bir cehalet ve kronik bir taassup olduğu fark edilmektedir. Buna batılılaşma ve “dinlerarası diyalog” furyasıyla İslam’ı...


Ehl-i Beyti seven alimler safdışı bırakılıyor
Ehl-i Sünnet ekolünün 6 temel hadis kaynağından biri olan Sünen-i Nesaî’nin sahibi büyük muhaddis İmam Nesaî’nin şehadeti ise, bizlerin, yani kendilerini Ehl-i Sünnet diye adlandıran Müslüman kesimimin, tüylerini diken diken etmesi gereken türden bir Emevî mezalimidir. İmam Nesaî şehid ediliyor İmam Nesai(r.a), Emir-ül Mu’minin Hz. Ali’nin (ra) fazileti, Allah’ın ...


Saltanat mezalimi altında Ehl-i Beyt sevgisi ve Sünnet
Emevî saltanatı süreci, sadece Ehl-i beyt evlatları için mihnet ve çile dönemi olmamıştır; ayı zamanda Müslümanlardan kendini Ehl-i Sünnet diye adlandıran kesimin ve hatta Müslümanların büyük çoğunluğunun, İslam’ın Ehl-i beyt kaynağından yeterince istifade etme imkanını ortadan kaldırmıştır. Dünkü yazımızda değindik; Emevî saltanatı dönemi, Ehl-i Beyt yüce zevatının adını ananlar için t...


Sünnet’in ilk yazılı kaynakları Ehl-i Beyt’e ait
Dün, Hz. Peygamber tarafından “ilahî emanetlerin ikinci olarak ilan edilen Ehl-i Beyt”in, (Müslim, Sahih, Fedail’us-Sahabe, 36; Darimî, Sünen, II/431-432; Malik, Muvatta, II, 899; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/12, 14, 26, 59; Mustafa Kasîr el-Âmilî, Kitab’u Ali, s.,21-22, Kum 1417) aynı zamanda Sünnet’in sigortası ve bizzat Hz. Ali’nin(ra) hattıyla hadisleri yazı...


İlahi emanetin ikincisi Ehl-i Beyt ve Sünnet
Yazılarıyla, TV konuşmalarıyla, konferanslarıyla, 10 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyatı başta olmak üzere 40 ciltlik telifatıyla ve Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu ile Prof. Dr. Haydar Baş bey, Haçlı dünyasının “Sünni-Şia çatışması” ekseninde bölgemizde başlatmak ve Türkiye’mizi tam ortasına sürüklemek istediği yeni bir savaşın, yeni bir Müslüman kıyımının önünü kesti. Bu beklen...


Oyun Bozuluyor: Sünni ve Şiilerin Buluşma Adresi Ehl-i Beyt -2
Ehl-i Beyt’i karartmak adına Ehl-i Beyti sevmeği sermaye edinmiş insanlar hakkında ne denmedi ki * Kestikleri yenmez, dendi * Mum söndü yaparlar, dendi * Alevinin temizlenmesi için önce Yahudi olması sonra Hıristiyan olması lazım ancak daha sonra Müslüman olabilir, dendi. Daha neler dendi neler... Yıllar önce değişik vesilelerle iş ilişkilerimiz olan Alevi kardeşlerimize karşı mesafeli d...


Ehl-i Beyti doğru anlamak
Cenab-ı Hak, Şura suresi 23. ayette şöyle buyurmaktadır: “De ki, Ben bu (peygamberliğimi tebliğe) karşılık Ehl-i Beytime sevgiden başka sizden hiçbir ücret istemiyorum.” Ehl-i Beyti sevmek bu kadar önemli… Ehl-i Beyti sevmemizi bizzat Cenab-ı Hak istiyor ve Peygamber Efendimize de, “bunu Mü’minlerden iste” diyor. Ehl-i Beyti sevmenin karşılığı da oldukça dikk...


İman turnusolü Ehl–i Beyt
Ehl–i Beyt Külliyatı’nı kaleme alan Prof. Dr. Haydar Baş’a yönelik olarak bugün başlatılan saldırı ve iftiralar herkesin safının neresi olduğunu ortaya koydu. Yani Ehl–i Beyt Resulullah’ın vefatından sonra olduğu gibi bugün de bir turnusol niteliğinde. Allah Resulünün vefatından sonra tüm Müslümanlar Ehl–i Beyt’le imtihan edildiler ve maalesef çoğu bu imt...


Ehl-i Beyt’i sevmek, diğer Ashabı inkar anlamına gelmez
Prof. Dr. Haydar Baş’ın geçtiğimiz gün yazdığı bir makaleden önemine binaen bir alıntı yaparak yazıma başlamak istiyorum. “İslam’ı anlamada ve yaşamada İmam Ali sevdasında, Hz. Fatıma’da, Hz. Hasan’da, Hz. Hüseyin’de buluşmak şart ve de yeterlidir. Ehl-i Beyt’i sevmek, Hz. Ebubekir’i, Hz. Ömer’i, Hz. Osman’ı inkar etmek değil, bilakis on...


Savaş hesaplarını bozan Ehl-i Beyt iksiri
İngilizlerin 19. yüzyılda Hicaz bölgesinde Osmanlı’ya karşı oynadığı oyunları, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri oynamaya başladı. Bölgemizde ABD’nin 2003’te deklare ettiği Büyük Ortadoğu Projesi oyunları oynanmaya devam ediyor. Türkiye’nin bu oyunlardan uzak olduğunu düşünenler varsa, yanılıyorlar. Türkiye, BOP’un tam merkezinde… ...


Ehl-i Beyt’i inkar eden Sünni olamaz
Tarih boyunca Ehl-i Beyt’i sevmek tam bir turnusol olmuştur. Esasen hiçbir kaynak ya da delil olmaksızın, böyle bir arayışa girmemize ihtiyaç bile duymaksızın, sırf Peygamber Efendimize (SAV) yakınlıklarından dolayı saygıda ve sevgide kusur etmememiz gereken Ehl-i Beyt’i birçok insan kabullenmekte zorluk çekmiştir. Hz. Ali (KV), Peygamber Efendimiz (SAV) peygamberlik görevini almasın...


Ehl–i Beyt kalkanı
Malumunuz olduğu üzere Ehl–i Beyt kavramı Allah Resulü, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den müteşekkil mübarek ve seçilmiş aileyi ifade eder. Bugüne kadar Ehl–i Beyt kavramı maalesef özellikle Sünni Müslümanlar tarafından tam olarak bilinmiyordu. Hem bilinmiyordu hem de dar bir çerçevede değil de Peygamberimizin bütün hanımlarının da Ehl–i Beyt olduğu sanılıy...


Ehl–i Beyt Külliyatı
BOP’un esas gayesinin Ortadoğu’daki işlenmemiş kaynaklara ulaşım olduğu malumdur. Bu gaye ile Arap dünyasında önce iç barış bozulmuştur daha sonra işgale aldırmayacak halklar ve Soros destekli sözde “demokrasi sevdalıları” ile batının askerleri neredeyse çiçeklerle karşılanmıştır. İç barışın bozulması tarihten beri İslam âleminin hassas olduğu noktadan vurulması ile ...


Türkiye Ehl–i Beyt’e savaş mı açacak?
Ekim 2011’de Bursa’da Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı Ehl–i Beyt Külliyatı vesilesiyle tertip edilen Uluslararası Ehl–i Beyt Sempozyumu’na katılan Suriyeli İslam âlimi Dr. Muhammed Edip Elhamvi şu tespitte bulunmuştu: “Suriye Ehl–i Beyt’in ülkesidir.” İşte Ehl–i Beyt’in ülkesi olan Suriye şimdi Haçlıların hedefinki ülk...


Ehl-i Beyt Külliyatı üzerine
"Dünyadaki savaşların esas nedeni inançlardır" der Porf. Dr. Haydar Baş. Savaşlarda kullanılan toplar ve tüfekler inançların sözcüsüdür. Yaşanan gelişmelere baktığımızda haklılığı ortaya çıkan çok doğru bir tespit. Hıristiyan Batıya karşı birlik olamayan İslam alemi ve kendi içinde değerlerini muhafaza etmeyi başaramayan Müslümanlar, saldırılara karşı açık hedef olmuşlardır. Batı işgalin...


Ehl-i Beyt Üniversitesi (Vahit BELGE)
Sayın Hocamız Prof. Dr Haydar Baş'ın "Ehl-i Beyt Üniversitesi açacağım" şeklindeki sözlerini duyunca, gönül dünyama adeta ilk kez güneş doğmuş gibi oldu. İlgilenen herkes gibi oturup açılacağı günü ve yeri beklemeye başladım. Daha sonra, Sayın Hocamızın söylediği bu Ehl-i Beyt Üniversitesi'nin öğrencisi olduğumu, benim gibi binlerce öğrencisinin bulunduğunu ve rektörlüğünü de H...


Ehl-i Beyt'i sevmek
"De ki, Ben bu (peygamberliğimi tebliğime) karşılık Ehl-i Beytime sevgiden başka sizden hiçbir ücret istemiyorum." (Şura, 23)Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde biz Müslümanlara böyle emrediyor.Bildiğiniz gibi, Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber (SAV), Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendilerimizdir. Kur'an'da daha birçok ayette Ehl-i Beyt'in üstünlüğü zikredil...


Ehl-i Beyt'in kadın modeli Hz. Fâtıma
Hz. Fâtıma Ehl-i Beyt'in kadın modelidir. Hz. Fâtıma'nın hayatını incelediğimizde onun pek çok vasfı olmasına rağmen, en dikkat çekeni doruk noktadaki kulluğudur. Bu vasıf onu Hz. Peygamber terbiseyinde yetişen büyük bir İslam önderi de yapmıştır.   Hz. Fâtıma Ehl-i Beyt'in kadın modelidir. Hz. Fâtıma'nın hayatını incelediğimizde onun pek çok vasfı olmasına rağmen, en d...


Balkanlar'da Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt nefesi Osmanlı'nın kuruluşundaki Ehl-i Beyt nefesi ve bir Ehl-i Beyt mensubunun çok da haklı bir şekilde aslında "Osmanlı'yı biz kurduk" demesinin altının ne kadar dolu ve anlamlı olduğu gerçeği de burada karşımıza çıkıyor. Rumeli coğrafyasının İslamlaşmasında alperen derviş gruplarının oynadığı rol çok ama çok büyüktür. Hatta daha ileri giderek diyebiliriz ki, or...


Balkanlar'da Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt nefesi Osmanlı'nın kuruluşundaki Ehl-i Beyt nefesi ve bir Ehl-i Beyt mensubunun çok da haklı bir şekilde aslında "Osmanlı'yı biz kurduk" demesinin altının ne kadar dolu ve anlamlı olduğu gerçeği de burada karşımıza çıkıyor. Karacaahmet Derneği Başkanı Ahmet Ercan, selamlama konuşmasını yaparken bir cümle olarak dedi ki: "Osmanlı'yı biz kurduk." Aslın...


Ehl-i Beyt Üniversitesi pojesi
Üniversite evrensellik içerir ve hiçbir ön yargıyı kabul etmeden bağımsız araştırmacıların çalışmasını gerektirir. O halde Ehl-i Beyt'i anlamak için gerçekten bir üniversiteye ihtiyaç vardır Öncelikle Allah'a hamd ediyorum. O'nun Resulüne ve Ehl-i Beyt'ine selam ediyorum. Öyle bir mekanda, öyle bir atmosferdeyiz ki, hani Hz. Musa Hz. Hızır'ı sormuştu da Cenab-ı Hak onlar...


Ehl-i Beyt perspektifinde İslam kardeşliği
Allahı'n bereketi ve rahmeti daim olsun ve bize daimi yol göstersin inşaallah. Benden daha önce konuşan büyüklerim... Allahı'n bereketi ve rahmeti daim olsun ve bize daimi yol göstersin inşaallah. Benden daha önce konuşan büyüklerim, din alimleri hocalarım ağırlıklı olarak Ehl-i Beyt değerlerine işaret ettiler. Bunların önemini bizlerle paylaştılar. Bunlarla alakalı olarak çok güzel örn...


Müslüman olarak gerçekten Ehl-i Beyt'i seviyor muyuz?
Peki, samimi bir özeleştiri yapacak olursak; biz Müslümanlar olarak, acaba gerçekten Peygamberimizin emrine uyup vasiyetine riayet ettik mi? Ehl-i Beyt'ine sahip çıkıp onlara gereken sevgi, velayet ve itaati gösterdik mi? Sn. Genel Başkanım, sn. protokol üyeleri, dünyanın çeşitli yerlerinden ülkemize teşrif etmiş kıymetli katılımcılar, bizi canlı yayınlarla her cihetten izleyen değerli Ehl...


Kur'an'da Ehl-i Beyt
Birçok tefsir ve hadis kitaplarında bu ayeti kerimedeki "Ehl-i Beyt"ten maksadın, Peygamber'in Ehl-i Beyt'i ve onların da, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (a.s.) olduğu açıklanmıştır. Bu ayet açık bir şekilde Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Kur'an'daki isimlerinden birisinin "Zikir" olduğunu vurgulamaktadır. Bazıları ayette geçen "Zikir"den maksadın Kur'an ...


Kur'an'da Ehl-i Beyt
Ehl-i Beyt; Allah'ın kelimesi, hücceti, nuru, hicabı ve ayetidir.Ehl-i Beyt; Allah'ın göklerdeki ve yerdeki velileridir. Ehl-i Beyt; doğruluk, adalet, ismet, imamet, velayet ve hidayettir. Ehl-i Beyt; Allah'ın kelimesi, hücceti, nuru, hicabı ve ayetidir.Ehl-i Beyt; Allah'ın göklerdeki ve yerdeki velileridir.Ehl-i Beyt; doğruluk, adalet, ismet, imamet, velayet ve hidayettir.E...


Musıkimizde Ehl-i Beyt sevgisi
Hz. Ali, İslami Türk Edebiyatı'nda Hz. Peygamber'den sonra en çok işlenen şahısların başında gelmektedir...   "Musiki, insanı Allah'a en ziyade yaklaştıran bir unsurdur ve bu anlamda bütün felsefelerden üstündür" diyen Ludwig van Beethoven, bu cümlesinde musikimizin menşeini ve amacını ortaya koymaktadır. Zira "güzel ses" demek olan musiki ile, aslında �...


Resûlullah'ın (s.a.v.) dilinden Ehl-i Beyt
Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd ü sena? Alemlerin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e sayısız salat ve selam? Hz. Resûlullah'ın pâk Ehl-i Beyt'ine gönüller dolusu selam? Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd ü sena? Alemlerin yüzüsuyu hürmetine yaratıldığı Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e sayısız salat ve selam? Hz. Resûlullah&...


Ehl-i Beyt'in iman çilesi
Rahman ve Rahim olan Allah'a hamd ve sena, Resulü Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun.  Tarihin önemli bir dönemecinden geçiyoruz. Ülkemizde, bölgemizde yaşanan olaylar bir kırılma noktasını gösteriyor. Olayları doğru izlemek, doğru analiz etmek ve doğru tavır alabilmek büyük önem arz ediyor. Yüzyıllardan beri ekilen ayrık otları, bugün İslam a...


İslam'ı temsil ve tebliğde Ehl-i Beyt
Yüce Allah'a sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun? Yüce Allah'a sonsuz hamd ü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun?İslam:       "Allah katında yegâne Hak din İslam'dır." (Âl-i İmra...


Ehl-i Beyt'in hayatını örnek alabilirsek...
Ehl-i Beyt yolu Hz. Peygamber'den (sav) sonra İslam dinini en güzel manada yaşayan ve yaşayışı ile ümmete örnek olanların yoludur. Ehl-i Beyt ayetle sabittir ki, Hz. Peygamber (sav), İmam Ali (as), Hz. Fatıma (as), İmam Hasan (as), İmam Hüseyin'dir (as). Ancak İmam Hüseyin'in (as) sülbünden gelen masum imamlarda bu yolun  kıyamete kadar devam edecek örnekleridir. Ehl-i Beyt sab...


Ehl-i Beyt Sempozyumu birliğin ifadesidir
Prof. Dr. Haydar Baş, "Türk İslam dünyasının birçok ülkesinden çok kıymetli ilim adamlarımızın iştirakiyle gerçekleştirilen Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'ndaki birlik, kardeşlik ve basiret, ülkemizdeki ve bölgemizdeki Haçlı oyununa son verecek kudret ve imanın bir ifadesidir" dedi Ehl-i Beyt Sempozyu'munda tarihi bir konuşma yapan Prof. Dr. Haydar Baş, "Masumiyeti k...


Ehl-i Beyt Birlik mayasıdır
Ülkeyi parçalamak için gündem edilen Alevi-Sünni ayrımına dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, "Bu ayrılığı bitirecek olan Ehl-i Beyt sevgisidir. İmam Ali (a.s.) sevdasıdır. İmam Ali (a.s.) hepimizin ortak değeri ve paydasıdır" diye konuştu Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun kapanışında konuşan Prof. Dr. Haydar Baş, "Bizim coğrafyamız üzerinde Ehl-i Beyt yolunu takip eden erenlerin emeğ...


Ehl-i Beyt'i gönüllerden sildiler
"Ehl-i Beyt'in gözlerden ve gönüllerden silinmesi ile İslam olmayan bir İslam anlayışı, Müslüman dünyada hayata geçirilmiştir" diyen Prof. Dr. Haydar Baş, "Bu, bugün yaşadığımız tüm buhranların başlangıcı olmuştur" diye konuştu Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun bânisi Prof. Dr. Haydar Baş, yaptığı kapanış konuşmasında, "Emeviler döneminden itibaren, hilafet makamındakilerin yaptığ...


Ehl-i Beyt Üniversitesi kurulmalı
"Sadece İslam aleminin değil, bütün insanlığın fert ve toplum planında kurtuluşu, Ehl-i Beyt'in hayat tarzı olarak yaşanmasına bağlıdır" diye konuşan Prof. Dr. Haydar Baş, "Bunun için de Ehl-i Beyt Üniversitesi kurulması gerekir" dedi Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda tarihi bir konuşma yapan Prof. Dr. Haydar Baş, velayetin şahı İmam Ali (a.s.) Efendimizin devle...


Ehl-i Beyt'i seveni ateş yakmaz
Hz. Ali'yi sevmek, istemekle olacak bir şey de değil. Biri diyor ki: "Ya Ali ben seni çok seviyorum, yalan söylüyorsun" diyor... Hz. Ali'yi sevmek, istemekle olacak bir şey de değil. Biri diyor ki: "Ya Ali ben seni çok seviyorum, yalan söylüyorsun" diyor, "Ben seni sevmiyorum." Ehl-i Beyt'i sevmeden Ehl-i Beyt istemeden zırnık alamaz bir insan oradan....


Ehl-i Beyt aynasında kendimizi seyredelim
İnsanoğlu kendini ne kadar sıklıkla muhasebe ederse, kendi nefisini ne kadar çok hesaba çekerse; kendini düzeltme şansı o kadar fazladır. Aksi takdirde belki de kendi hatalarını dahi göremeden, bilemeden yanlış bir hayat sürer ve neticesinde de ahiret yurdunda vereceği hesapta hüsrana uğrar. Burada insanın kendi muhasebe ederken bile mutlaka sağlam ölçüye ihtiyacı vardır. Eğer ölçü sağlam olmazsa...


Ehl-i Beyt soyunu Allah seçmiştir
Hz. Peygamber'in (s.a.v.), Hz. Hüseyin'in (a.s.) soyundan gelecek imamlara, henüz sağlığında işaret ettiğini belirten Prof. Dr. Haydar Baş, "Bu, Ehl-i Beyt soyunun Allah tarafından nasp edilmiş olduğunun işaretidir" dedi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Haydar Baş şöyle konuştu: "Hz. Peygamber (s.a.v.), Hz. Hüseyin'in (a.s.) soyunda...


Ehl-i Beyt'e sırt çevirmenin bedeli
Allah kalplerimizi onların muhabbeti ile doldursun, dünyada yollarından ahirette de yanlarından ayırmasın ve onların sevgisine ulaştıracakların da sevgisini bize ikram eylesin. Sözlerime başlarken aziz milletimize ve yıllardır milletimizi, Habibi Muhammed Mustafa'nın ve Ehl-i Beyt'in aşkıyla yoğuran Hocamıza hürmet ve saygılarımı arz ederek başlıyorum. Allah Resulünün rıhletinden sonr...


Ehl-i Beyt bir bütündür
Aynı babadan aynı babadan olan evlatların bile gerek iman gerek davranış olarak birbirine benzer olanını bulmak gerçekten de çok zor bir hadisedir. Ya davranışı ya imanı ya tavrı farklılık arz eder. Peygamberin ev ahalisi olarak kabul edilen Ehl-i Beyt'in her ferdi, Ahzab suresi 33. ayetle temiz ve günahsız olduğu teyit edilmiştir. "Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (her türlü günah...


Ehl-i Beyt'e itaat farz kılınmıştır
Geçtiğimiz hafta sonu tertip edilen "Uluslar arası Ehl-i Beyt Sempozyumu" o kadar önemli bir toplantıydı ki ne kadar anlatsak, hakkında makale yazsak azdır.Daha önceki yazılarımda farklı farklı açılardan değerlendirmeye çalıştım, bu yazımda ise özellikle "Ehl-i Beyt'in gaspedilmiş haklarının geri iadesi" konusunda duracağım. Çünkü bu tarihi sempozyumun en önemli misyonları...


İmamet Ehl-i Beyt'in makamıdır
Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun kapanışındaki konuşmasında Prof. Dr. Baş, "Hz. Ali'nin Emirü'l-Mü'minin oluşu bizzat Allah'ın emri iledir. Gadr-i Hum hutbesinin yedi yerinde imamlığın Hz. Ali'nin olduğu belirtilmiştir. Hz. Ali'yi kendinden sonra imam olarak tayin etmiştir" dedi Tarihi konuşmasında, "İmamlar, Ehl-i Beyt'ten gelen İmam Ali ve Hz. Fa...


Çağlar üstü proje: Ehl-i Beyt Üniversitesi
Ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli ile çağa damgasını vuran Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt Üniversitesi" projesiyle de yeni bir çağın açılışını yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu organize edilen "Uluslar arası Ehl-i Beyt Sempozyumu"nda Prof. Dr. Baş Bey tarafından bir kez daha gündeme getirilen Ehl-i Üniversitesi projesi, sempozyuma katılan yerli ve yabancı ilim adamlarının ilg...


Ehl-i Beyt Kur'an'ın aynasıdır
Bursa'da geçen hafta düzenlenen Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun kapanışında tarihi bir konuşma yapan Prof. Dr. Baş, "Ehl-i Beyt imandır, Ehl-i Beyt itaattir, Ehl-i Beyt teslimiyettir, vuslattır, haktır ve hakikattir" dedi Bursa'da 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Tataristan'dan Tanzanya'ya 30 ülkeden alim ve uzmanın katıldığı Ulusl...


Ehl-i Beyt Sempozyumu, 'şafağın söküşünü' gösteriyor
Ehl-i Beyt, Peygamber Efendimizin bize bıraktığı emanettir. Kimdir Ehl-i Beyt? Resulullah ve İmamı Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin efendilerimiz. Bu emanet bütün Müslümanların sırtındadır. Hiçbir Müslüman bu emanetten beri değildir. Ehl-i Beyt'i sevmek bir görevdir. Ayeti kerimenin gereği İmamı Ali'yi sevmek, Hz. Fatıma'yı sevmek, İmam Hasan'ı sevmek, İmam Hüseyin...


Ehl-i Beyt sempozyumu ve zamanlaması
Geçtiğimiz hafta sonu tertip edilen Uluslar arası Ehl-i Beyt Sempozyumu'nun zamanlaması da mükemmeldi, İslam dünyasının birlik ve beraberliğe en fazla muhtaç olduğu bir zamanda gerçekleşti.11 Eylül ile İslam dünyasında başlayan Haçlı işgali, 2004 yılında şekil değiştirmiş ve içeride organize edilen fitne ve kargaşa yöntemiyle İslam ülkeleri parçalanmaya, halkları da ılımlı İslam adı altında i...


Ehl-i Beyt İslam'ın kamil insan modelidir
Bursa'da binlerce vatandaşın izlediği televizyonları başında milyonlarca insanın takip ettiği Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda son konuşmayı yapan Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt, Kuran'ın Hz. Muhammed modelidir" dedi Türkiye'nin dört bir yanında ve dünyada ses getiren Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'na Ehl-i Beyt üzerine yazdığı 9 eserle ilham veren Prof. Dr....


Ehl-i Beyt'siz İslam olmaz
30 ülkeden âlim ve akademisyenin katıldığı Ehl-i Beyt sempozyumunda kapanış konuşmasını yapan Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt, İslam dininin müşahhas örneğidir. Ehl-i Beyt'i anlamadan, tanımadan İslam dinini ne anlamak mümkündür, ne de yaşamak mümkündür" dedi Bursa'da 30 ülkeden 120'den fazla alim ve akademisyenin katılımıyla 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve vatan...


Sağlam duruş: Ehl-i Beyt
Bursa'da Merinos Atatürk Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda binlerce Ehl-i Beyt sevdalısı buluştu. Birçok ulusal televizyon kanalından da canlı olarak yayınlanan sempozyum, Batılılarca mezhep çatışmasına sürüklenmek istenen İslam aleminin dikkatini birlik ve beraberliğin gerçek adresi Ehl-i Beyt'e çekti RECEP BAHAR - BURSA Bursa'da Cuma...


Ehl-i Beyt'i sevmek imanın gereğidir
Bursa'da düzenlenen uluslar arası Ehl-i Beyt sempozyumu dolayısıyla gönüllerde yeşeren Ehl-i Beyt sevdası hakkında yazılarımıza devam etmek istiyorum. Bu yazımızda Ehl-i Beyt'İ sevmenin gereği üzerinde duralım.Ehl-i Beyt,  Allah'ın kutlu elçisinin beyan ettiği "benden sonra yolunuzu sapıtmamanız için size Allah'ın kitabı ve benim Ehl-i Beyt'imi bırakıyorum diye i...


Ehl-i Beyt Sempozyumundaydık
Bursa, Meltem medya grup ve İcmal yayıncılık tarafından tertiplenen Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Bu buluşma tarihi bir buluşma. Dünyanın dört bir tarafından gelen ilim ve irfan insanları bu etkinlikte yerlerini aldılar. Irak'tan tutun da İran'dan, Suriye'den, Tataristan'dan, Azerbaycan'dan, Tanzanya'ya kadar onlarca ülkeden Ehl-i Beyt sevda...


Ehl-i Beyt hakkındaki bilgilere nasıl ulaşacağız?
Bursa'da düzenlenen Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumunun ardından dünyada ve özellikle de ülkemizde Ehl-i Beyt sevgisinin ve Ehl-i Beyt'e olan hasretin tazeleneceği muhakkaktır. Bu aşamada dikkat edilecek en önemli mevzu bazı istismarcıların bu ortamı yanlış yönlendirmeye kalkışabileceğini, yanlış ve eksik bilgilerle yanılgıya düşürebileceği gözden kaçırılmaması gerekmektedir. Bu konuda...


İnsanlığın kurtuluş adresi Ehl-i Beyt'tir
30 ülkeden yaklaşık 120 alim ve akademisyenin tebliğ sunduğu ve binlerce seyircinin takip ettiği Ehl-i Beyt Sempozyumun sonunda bir konuşma yapan Prof. Dr. Haydar Baş, "Huzuru, saadeti ve mutluluğu arayan insanlığın tek kurtuluş yolu Ehl-i Beyt'i anlamak ve yaşamaktır" dedi İki gün boyunca 30 ülkeden yaklaşık 120 alim ve akademisyenin katıldığı Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu�...


Ehl-i Beyt'te büyük buluşma
Dünyanın dört bir yanından ve tüm Türkiye'den gelen Sünni, Şii, Caferi ve Alevi binlerce Müslüman, Bursa'da dün sona eren Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda tek yürek tek bilek olduklarını dosta düşmana gösterdi   Dün sona eren Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'na ev sahipliği yapan Bursa Merinos Atatürk Uluslararası Kongre Merkezi Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışı...


Ehl-i Beyt'in gür sesi Bursa'dan yankılandı
Bursa'da Merinos Atatürk Uluslararası Kongre Merkezi'nde dün başlayan Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda binlerce Ehl-i Beyt sevdalısı buluştu. Birçok ulusal televizyon kanalından da canlı olarak yayınlanan sempozyum, Batılılarca mezhep çatışmasına sürüklenmek istenen İslam aleminin dikkatini birlik ve beraberliğin gerçek adresi Ehl-i Beyt'e çekti Uluslararası katılımla Bursa'da ...


Ehl-i Beyt Sempozyumu ve Prof. Dr. Haydar Baş
Prof. Dr. Haydar Baş'ı sevenler ve anlayanlar, birçok sevgi sözcüğü ve unvanla taltif ederler. Bu övgü ve taltif edenlerin arasında bendeniz var olmaktan onur duymaktayım. Sayın Baş hakkında söylenen övgü ve sevgi dolu kelimelerin bile Onu anlatmakta aciz kaldığını söylemek durumundayım. Bir insan hakkında söylenen söze ve o kişinin kendisine bakınca; söz mü yoksa şahıs mı önde, onu yakın tan...


Ehl-i Beyt'te buluşuyoruz
İslam dünyasında 'birlik ve beraberliğin adresi ve çimentosu' kuşkusuz Ehl-i Beyt'tir. Sünni olsun, Şii olsun 2 milyarlık İslam alemi Ehl-i Beyt kubbesi altında buluşur, buluşmalıdır. İşte bu birliği bozmak isteyen küresel aktörlere en anlamlı cevap bugün Bursa'da başlayacak olan Uluslararası Ehl-i Beyt Sempozyumu'yla verilecek. Sempozyuma 30 ülkeden 120 alim ve uzman katı...


Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisi hükmündedir
22.10.2011 Cumartesi ve 23.10.2011 Pazar günleri iki gün devam edecek olan uluslar arası Ehl-i Beyt sempozyumu sebebiyle dünyanın kalbi Bursa da atacak. Meltem medya gurubu ve icmal yayıncılık tarafından organize edilen; İlim fikir ve siyaset alanında milletimizin yetiştirdiği çağın bilgesi, Ehl-i Beyt Külliyatı Eserlerinin Yazarı Prof. Dr. Haydar Baş'ın kapanış konuşmasını yapacağı programda...


Ehl-i beyt gemisinde buluşmak
Âlemlere rahmet Hz. Peygamber Efendimiz (SAV), "Benim Ehl-i beytim, Nuh'un gemisi gibidir; kim ona binerse kurtulur ve kim ondan geri kalırsa boğulur" buyurmaktadır.Ehl-i beyt hususi manada Hz. Peygamber (SAV), Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimizdir. Allah şefaatlerinden mahrum etmesin.Genel manada ise Peygamber Efendimizin soyundan gelen, Hz. Ali ile başlaya...


Ehl-i Beyt'e yapılan zulüm ve günümüze uzantısı
İslam coğrafyasında yaşanan kanlı vahşet ve işgal süreci malumunuz. Bunu planlayanlar kimler? Kapitalist, haçlı zihniyeti (AB ve ABD). Plan ve hedefleri belli bu kapitalist, haçlı zihniyetinin. Kanlı emellerine ulaşmalarını sağlamak için kullandıkları yöntem ise şeytana şapka çıkarttırır nitelikte. Bu haçlı zihniyeti zaman içerisinde, mal, makam, mevki, şöhret vaat ederek İslam coğrafyasında yetiş...


Ehl-i Beyt külliyatı hakkında
Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed (sav) efendimizin hikmet dolu hayatlarını çağın insanına verdiği mesajlar eşliğinde  "Rahmetenlilalemin" adlı eseriyle Ehl-i Beyt külliyatını yazmaya başlayan Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt serisini yazmaya devam etmektedir. Hz. Fatıma, İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin'den sonra geçtiğimiz günlerde imam Zeynelabidin ve İmam Cafer adlı eserle...


Deccal fitnesi ve Ehl-i Beyt gerçeği
Büyük tezatların yaşandığı bir dönem yaşıyoruz.Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinde sık sık uyardığı, ashabın ise korku ile andığı Deccal fitnesinin izleri bugün alenen görünmektedir.İslam dünyasının içinden çıkmış bir takım hoca geçinen kimselerin dünyevi menfaatler uğruna dini değerleri tahrif etme gayretleri neticesinde bugün sözde Müslüman görünümlü ama özde inancı olmayan insanlar türemiş...


Ehl-i Beyt'in örnek
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, her sahada milletimize yeni ufuklar açmaya, siyasetten ibadete hayatın her şubesini kuşatan fikirleriyle insanımızın gönül dünyasını aydınlatmaya devam etmektedir. Bildiğiniz gibi Ehl-i Beyt hakkında kaleme aldığı İmam Ali ve Hz. Fatıma adlı iki muhteşem eserden sonra Ehl-i Beyt'in diğer fertleri olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkın...


Eygi'nin Ehl-i Beyt telaşı
Mehmet Şevket Eygi'yi son günlerde bir telaş aldı. Bu telaş, 16 Şubat 1969 Pazar günü İstanbul'a yanaşmak isteyen Amerika'nın 6. Filo'sunu protesto eden "solcu genç"lerin karşısında "etten duvar" ören Eygi ve yandaşlarının "geçmişteki Amerikancı İslam telaşı"nı andırıyor.Dönemin şahitlerinin anlattığına göre, o zaman ABD'lileri bile şok eden b...


Ehl-i Beyt'i sevmek, Yüce Allah ve Rasulü'nün emridir
Bazı çevrelerde tehdit olarak algılanan "Alevilik", son dönemde, Sünnilerin değerlerini yıkmaya çalışan bir sembol olarak kullanılıyor.Sünni dünyada bilinçli olarak yayılan bu söylemlerle Aleviler, "namaz kılmayan, gusül abdestinden dahi haberi olmayan" adeta Müslüman sınıfına sokulmaması gereken kişilerdir.Oysa son dönemde yapılan bazı ilmi araştırmalar göstermiştir ki, Yüce A...


Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisi gibidir
Ne mutlu Nuh'un gemisinde İslam'ı yaşayan, kâmil bir bir imanla, Ehl-i Beyt aşkı ve sevdasıyla Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ümmet olup Allah'ın rızasını kazananlara. "Ve Allah'ın selamı salihlerin de üzerine olsun" duası veyakınlığındaki sır ile Allah'ın veli kullarına yakın olarak gemide olanlara ne mutlu Ortada bir mesele var. Bir dava var. Bir hedef var. Bir...


Ehl-i Beyt'e hizmet şereftir
Türklerin İslam'ı ahzetmeleri, Ehl-i Beyt eliyle olmuştur. Öyle bir bütünleşme gerçekleşmiştir ki, neticede Türklerin hemen hemen tamamı İslamiyet ile şereflenmiştir. Diyebiliriz ki, hiçbir milletin kahir ekseriyeti İslam'la şereflenme açısından Türkleri geçememiştir Türklerin İslam'ı ahzetmeleri, Ehl-i Beyt eliyle olmuştur. Öyle bir bütünleşme gerçekleşmiştir ki, neticede Türkler...


Ehl-i Beyt'i sevmek ibadet
Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur ki:"Ben, sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece... Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur ki:"Ben, sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece Benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz. Bunlar: Allah'ın Kitab'ı ve Benim Ehl-i Beyt'imdir" (Sahih-i Müslim, Kitab-u Fezail...


ALLAH VE RASULÜNE BA'LILIK VE EHL-İ BEYTE MUHABBET HUSUSUNDA HİÇ KİMSE, PROF. DR. HAYDAR BAŞ'A GÖLGE DÜŞÜREMEZ
  Bazı TV kanalları, geçen hafta Cumartesi günü akşamı Ekoanaliz programında, "dinler arası diyalogcular"dan naklettiği bir ifadeyi beyan ederken, güya Hz. Peygamber'e salat ü selam getirmediği bahanesiyle "kör bir provokasyon"a muhatap olan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ı dillerine dolamaya kalkıştılar.Peygamber Efendimizi Kelime-i Tevhit'ten çıka...


ALLAH VE RASULÜNE BA'LILIK VE EHL-İ BEYTE MUHABBET HUSUSUNDA HİÇ KİMSE, PROF. DR. HAYDAR BAŞ'A GÖLGE DÜŞÜREMEZ
  Bazı TV kanalları, geçen hafta Cumartesi günü akşamı Ekoanaliz programında, "dinler arası diyalogcular"dan naklettiği bir ifadeyi beyan ederken, güya Hz. Peygamber'e salat ü selam getirmediği bahanesiyle "kör bir provokasyon"a muhatap olan BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ı dillerine dolamaya kalkıştılar.Peygamber Efendimizi Kelime-i Tevhit'ten çıka...


Ehl-i Beyt yolcularının kaderi
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonunda Meltem TV'de yayınlanan Ekoanaliz programında seyirciler arasına karışan bir provokatör ortalığı velveleye vermiş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'a hakaretler yağdırmış, sonrasında da kartel medya tarafından aleyhte propagandaya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Sayın Baş ve hukukçu ekip arkadaşları tarafından gerekli huk...


Ehl-i Beyt imanın çekirdeğidir
BTP Genel Başkanı ve Ehli Beyt'i oluşturan Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin ile Hz. Hasan'ın hayatlarının anlatıldığı eserlerin yazarı Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt, imanın ve İslam medeniyetinin çekirdeğidir" dedi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı ve Ehli Beyt'i oluşturan 4 ciltlik Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin ile Hz. Hasan eserlerinin yazarı Prof. Dr...


Muharrem ayı ve Ehl-i Beyt
Saklı kalan tarih olarak bilinen Ehl-i Beyt hakkında gerçek bilgilere ulaşmanın en doğru yolu; bu konudaki araştırmalara, sonuna kadar fikir, gönül ve kulak açmak gerekmektedir. Çocukluğumuzdan bu yana atılan fitne tohumları sayesinde Ehl-i beyt hakkında gerçek bilgilere ulaşamadan yaşadık. Hemen her Müslüman'ın gönlünde bir yara hükmünde olan Ehl-i Beyt ile alakalı sorduğumuz sorular hep cev...


Ehl-i Beyt Anadolu'ya mührünü vurmuştur
Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt pınarından feyiz alan Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi Hakk dostları Anadolu'da yaşayanları Müslüman ederek, Türk kimliğine kavuşturmuş, bir ve beraber olmanın zenginliğini yaşatmıştır" dedi Hatay'da Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) tarafından organize edilen Gadir Hum kutlamaları törenine onur konuğu olarak katılan Bağ...


Ehl-i Beyt kardeşçe yaşamanın adıdır
Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt yolu müsamahanın, hoşgörünün, insanlarla iyi geçinmenin, hastasıyla, fakiriyle, bir ve beraber olmanın, kardeş olup kardeşçe yaşamanın adıdır" dedi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Hatay'da Antakya Spor Salonu'nda Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) tarafından düzenlenen Hz. Ali ve Kardeşlik Konferan...


İslam'ı Ehl-i Beyt'le yaşamak
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Gadir Hum Bayramı vesilesiyle Hatay'da yapmış olduğu konuşma o kadar muhteşemdi ki kelimelerle ifade etmek oldukça zor.Konuşmasının başından sonuna Ehl-i Beyt'i öyle bir anlattı ki o örnek insanları adeta bugüne ve yarına taşıdı. Hz. Ali ilim şehrinin kapısı, Peygamber Efendimizin ifadesiyle ilimin onda dokuzu O�...


Ortak değerimiz Ehl-i Beyt
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Hatay'da düzenlenen Gadir Hum programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.Yaptığı tarihi konuşmada Sayın Baş, "Ehl-i Beyt'i biz birlik ve beraberliğin mayası olarak görüyoruz. Bugün parçalanma senaryolarına sebep olması açısından gündem edilen Alevi-Sünni ayrımını bitirecek olan Ehl-i Beyt sevgisidir, İmam-ı Ali s...


Ehl-i Beyt mayası
Resulullah (sav) beraberinde 100 binden fazla hacıyla birlikte veda haccından dönüyordu.Zilhicce ayının 18. günüydü. Hz. Peygamber'in hac kafilesi dönüş yolunda Mekke ile Medine arasında Cuhfe vadisindeki Gadiri Hum denen su birikintisinin yanındayken Maide suresinin 67. Ayeti nazil oldu. Cenab-ı Hakk (cc) bu ayeti kerimede şöyle buyuruyordu: "Ey peygamber sana rabbinden gönderilmiş olan...


Ehl-i Beyt sevdası ortak paydamızdır
Prof. Dr. Baş, Antakya'da Gadir Hum kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Bugün parçalanma senaryolarına sebep olması açısından gündem edilen Alevi - Sünni ayrımını bitirecek olan Ehl-i Beyt sevgisidir, İmam-ı Ali sevdasıdır. İmam-ı Ali hepimizin ortak değeri ve paydasıdır" dedi Ülkemizdeki Gadir Hum kutlamalarının en görkemlisinin gerçekleştiği Hatay'da Ehl-i Beyt Kültür ve Day...


Kurtuluş Ehl-i Beyt kapısında
Prof. Dr. Haydar Baş, "Türkiye'yi kurtaracak olan zihniyet, Ehl-i Beyt düşüncesidir. Çünkü kurtuluş Ali kapısındadır. Başka kapıda iş yoktur. Ülkeye birlik ve beraberlik gelecekse buradan alınan feyiz ve muhabbet ile gelecektir" dedi Bugün Gadir Hum Bayramı. Peygamber efendimizin veda haccı dönüşünde hicri zilhicce ayının 18'inde Gadir Hum denilen yerde irat ettiği veda hutbe...


Ehl-i Beyt yegane kurtuluş yoludur
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, "Ehl-i Beyt kıyamete kadar insanlığın ve bilhassa İslam aleminin nurudur, sırat-ı müstakim yoludur. Hiç kimsenin bunda kuşkusu olmasın" dedi BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş iktidarları döneminde bugün Sünni-Alevi vatandaşlar arasına sokulmaya çalışılan fitnelerin tamamen sona ereceğini söyledi. Prof. Dr. Haydar Baş, "Biz...


Anadolu'yu İslamlaştıran Ehl-i Beyt neslidir
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Anadolu'da yaşayan insanların kalplerine Peygamber Efendimizin nurunu Ehl-i Beyt nesli serpiştirmiştir" diye konuştu Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, siyasi gündemi değerlendirdi. Ana muhalefet partisi CHP'de yaşanan gelişmelere değinen Prof. Dr. Haydar Baş, "krizin temelinde ...


Ehl-i Beyt Üniversitesi kuracağız
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Baş, hedeflerinden birinin Ehl-i Beyt Üniversitesi kurmak olduğunu ifade ederek, "Bir tane üniversite kuracak kadar değil, bütün insanlığı kuşatacak kadar fevkalade kaynaklar var" dedi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Ehl-i Beyt hakkında yaptığı ilmi çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Başta İmam-ı Ali Efendimizi, saniy...


Ehl-i Beyt yolu, Nuh'un gemisi gibidir, binen kurtulur
"(Kur'an'da geçen) büyük haber Ali'dir." (Mülhakât-ı İhkâk-i Hak c. 20, s. 545). "Ya Ali, ümmetim içerisinde Senin misalin Nuh'un gemisinin misalidir. Ona binen kurtulur, binmeyen boğulur." (El-Hisal Sâduk c. 2, s. 573; Nurü's-Sekaleyn Tefsiri c. 2, s. 360). İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulüllah şöyle buyurdu:"Sen Benim ümmetimi...


Ehl-i Beyt nefesi ve BTP
Önceki yazımızda Bağımsız Türkiye Partisi 4. Olağan Kongresi'nin diğer kongrelere göre bir çok farklılıklar arz ettiğini belirtmiştik. Bazı şeyler vardır, anlatılmaz ancak yaşanır. Evet, yaşanan görünüş itibariyle siyasi bir partinin olağan kongresi ama sözler gönüllere yol olmuşsa, dil olmuşsa, hâl olmuşsa, tabii ki iş sıradanlıktan çıkıp, başka şekillere bürünmüştür. Yunusun dediği gibi �...


Bağımsız Türkiye Ehl-i Beyt nefesidir
Partisinin 4. Olağan Büyük Kongresi'nde coşku dolu bir konuşma yapan Prof. Dr. Haydar Baş, "Bağımsız Türkiye harekâtı bir Ehl-i Beyt nefesidir. Bunu herkes böyle bilsin. Nasıl Mevlana'nın neyinden Hakk'ın sesi geliyorsa bizden de o ses gelecek" dedi.   Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 4. Olağan Büyük Kongresi başkent Ankara'da görkemli bir katılımla gerçekleştiri...


Prof. Dr. Haydar Baş'tan Ehl-i Beyt manifestosu
BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Bütün Alevi kardeşlerimize haklarını ben vereceğim bundan kuşkunuz olmasın" diyerek, 13 maddelik bir Ehl-i Beyt manifestosu yayınladı.   Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Türkiye'de milli bütünlüğümüzü sağlamaya yönelik çarpıcı mesajlar vermeye devam ediyor. Prof. Dr. Haydar Baş'ın son dönemde üzer...


Ehl-i Beyt'ten ilham alan bu eli tutalım
İmam Ali ve Hz. Fatıma adlı iki muhteşem eser kaleme alan, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin adlı iki yeni eser için de çalışmalarını sürdüren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet - Milli Devlet tezlerinde yer alan vatandaşlık maaşı gibi projelerin ilhamını Ehl-i Beyt'ten aldığını söyledi.İlhamını W...


Vatandaşlık Maaşı projesini Ehl-i Beyt'ten ilham aldık
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli'nde yer alan vatandaşlık maaşı projesinin ilham kaynağının Hz. Peygamber'in Beytül mal'dan Müslümanlara eşit pay vermesi olduğunu söyledi.   Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş yeni yayınlanan ve tüm Türkiye'de büyük yankı uyandıran İmam Ali ve Hz. Fatıma kitapl...


Mübahele ayeti Ehl-i Beyt'in hak olduğuna delildir
Mübahele ayeti, Resulullah (sav), kendilerinin hak üzere olduklarını ve kendi dinlerinin geçerliliğini iddia eden Necran hıristiyanlarının elçileri arasında geçen tartışma üzerine nazil olmuştur.   Bu ayetin inişiyle Resulullah onları mübaheleye (karşılıklı lanetleşmeye) davet etmiş ve sonuçta onların iddiasını gırtlaklarına tıkamış, onları delillerle susturmuş ve apaçık burhanla onlara ga...


Ehl-i Beyt emanetine ihanet
"Bir İmam Ali tanıdım ki, aman Allahım, Allah'ın Peygamberden sonra en çok sevdiği, Cenabı Peygamberin sahabenin içerisinde adeta tek örnek gördüğü insan."Bu sözler Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'a ait.Katıldığı Ekoanaliz programında kendisine yöneltilen "İmam Ali ve Hz. Fatıma eserlerini niçin yazdınız?" sorusuna cevap verirken bu i...


Ehl-i Beyt sevilmiş ve seçilmiştir
Ümmü Seleme'den şöyle nakledilir: "Yüce Allah, ancak ve ancak siz Ehl-i Beyt'ten her türlü çirkinliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister" ayeti inince; Resulüllah (SAV), birini, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in peşine gönderdi ve "Bunlar, Benim Ehl-i Beyt'imdir" buyurdu. Cenab-ı Hak ayet-i kerime ile Ehl-i Beyt'ti anlatırken Peygamber Efendimiz de (...


Ehl-i Beyt hakkındaki gerçekleri öğrenin
Prof. Dr. Haydar Baş'ın "İmam Ali" eserini okudukça imam hatip lisesi mezunu olmama rağmen dinimiz ve Ehl-i Beyt konusunda bilgilerimin ne kadar eksik olduğunu fark ediyorum.Hz. Ali Efendimizin, Hz. Fatıma Annemizin, oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in yani Ehl-i Beytin İslam'ı anlama ve yaşamada kilit noktada olduklarını öğreniyorum.Fakat maalesef bizler için, inancımız ...


Ehl-i Beyt'e tâbi olmak imanın gereğidir
Yüce Allah (cc) bir Ayeti Kerimesinde Peygamberine itaati, kendisine itaat gibi kabul etmiş, kulluğun gereği olarak da Peygambere itaati emretmiştir."Kim Peygamber'e itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur''(Nisa Suresi/Ayet:80)Dünyevi ve uhrevi kurtuluşun reçetesi ve rehberi olarak gönderdiği Alemlere Rahmet Muhammed (sav) efendimizi bizim üzerimizde sürekli ikaz edici kıl...


Ehl-i Beyt medeniyeti
Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın ortaya koyduğu her türlü çalışmanın, Aziz Milletimizin kaybolmaya yüz tutan kültürünü yeniden canlandırmaya yönelik olduğuna, bir kez daha şahit olduk. Ortaya koyduğu; gerek ekonomik, gerek siyasi ve gerek kültürel her alanda, bütün çalışmalarının temelinde; köklü bir inancın, köklü bir medeniyetin birikimini görmek mümkündür?.Onu...


Ehl-i Beyt'te birlik, Ehl-i Beyt'le birlik
Yeni mesaj gazetesinin dünkü nüshasında Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in bence çok ama çok önemli şu cümlesi manşetten verilmişti:"Birliğin yegâne adresi EHL-İ BEYT'tir."Aynı haberde Prof. Dr. Baş'ın şu ifadeleri de yer bulmuştu: "Ehl-i Beyt'le beraber olmak onları öne sürmek bizzat birliğin ve beraberliğin kendisidir." Hay...


Birliğin yegâne adresi EHL-İ BEYT'tir
"Ehli Beyt'in varlığı İslam âlemi için Cenabı Hakk'ın büyük bir lütfudur" diyen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "Ehl-i Beyt'le beraber olmak bizzat birliğin ve beraberliğin kendisidir" dedi.   Kısa süre sonra Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'yla ilgili iki büyük eser yayınlayacak olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başk...


Allah'ın Kitabına ve Ehl-i Beyte yapışmak
İrbâz İbnu Sâriye (radıyallahu anh) dedi ki: "Bir gün Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize namaz kıldırdı. Sonra yüzünü cemaate çevirerek çok beliğ, çok mânidar bir vaazda bulundu. Öyle ki dinleyenlerin gözleri yaşla, kalpleri de heyecanla doldu. Cemaatten biri:   "Ey Allah'ın Resûlü, sanki bu, bir veda konuşmasıdır, bize ne tavsiye ediyorsunuz?" dedi. Hz. Peygamber (sav)...


Ehl-i Beyt'e tutunan delalete düşmez
Ehl-i Beyt gerçeğini anlamadan İslamı anlamak mümkün değildir.Peygamber Efendimizi (SAV) diğer peygamberlerden ayıran en önemli özellik Ehl-i Beyt'idir.İslam Peygamber Efendimizden sonra Ehl-i Beyt'le kaim olmuştur.Ehl-i Beyt'in imanı, İslam anlayışı her dönemde insanlara pratik bir örnek olmuştur. Onlar bulundukları dönemlerde Peygamber Efendimizin varisi, vekili ve de Kur'an&...


Ehl-i Beyt Nuh'un gemisidir
Ebuzer Gifari'den (RA) rivayet edilen bir Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyuruyor:"Benim Ehl-i Beyt'imin sizin içinizdeki misali, Hz. Nuh'un kavmi içerisindeki Hz. Nuh'un gemisi gibidir. Kim gemiye binerse necat bulur, kim binmezse helak olur." (Suyuti, Tefsir-i Hulafa, s.573; Taberani, Mu'cem'ül Kebir, s. 78)Bu Hadis-i Şerif, "E...


Ehl-i Beyt'le imtihan olmak
'Lailahe illallah Muhammedün Resulüllah' ifadesinde abideleşen iman hakikati, ancak ehlince izah edilebilecek bir keyfiyet taşır. Bu nedenle sırlarla dolu Kelime-i Tevhid cümlesini kuru bir cümle seviyesine indirmek büyük nasipsizliktir.Aslında temel nasipsizlik tabii ki imandan uzak olmaktır. Alemlerin Rabbi'ni şeksiz şüphesiz 'bir'lemeyen ve O'nun (cc) alemlere rahm...


Prof. Baş: Ehl-i Beyt üniversitesi kuracağız
"Allah'ın ve Hz. Peygamber'in methine mazhar olan Ehli Beyt anlayışının üniversitesini kuracağım" diye konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, "bu bize Allah'ın bir lütfu olacak" dedi.   Yaz başından bu tarafa üçüncü kez yurt turuna çıkan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş gittiği hemen her ilde ...


Ehl-i Beyti sevmek ibadettir
"Sizin en hayırlınız benden sonra Ehli Beytime en hayırlı davrananızdır" hadisini hatırlatan Prof. Baş, "Şimdi, kim bizden daha hayırlı veya değil, nasıl anlayacağız... "Sizin en hayırlınız benden sonra Ehli Beytime en hayırlı davrananızdır" hadisini hatırlatan Prof. Baş, "Şimdi, kim bizden daha hayırlı veya değil, nasıl anlayacağız. Ölçü ne olacak? Ölçü; Ehl-i Beyt...


Ehl-i Beyt sevgisi olmadan din olmaz
Prof. Dr. Haydar Baş geçtiğimiz pazartesi Meltem TV'de yayınlanan"Haftanın Sohbeti" programında Ehl-i Beyt'in dinimizdeki yeri ve öneminden bahsetti.İçinde Ehl-i Beyt'e saygı ve sevginin olmadığı bir din anlayışının hiçbir şey ifade etmediğinin altını önemle çizdi. Özetle ifade etmek gerekirse;Ehl-i Beyt, Peygamber (SAV) Efendimizin İslam alemine emanet ettiği iki temel hu...


"Ehl-i Beyt'i sevmek farzdır"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Ehl-i beyti sevmenin her mümine farz olduğunu belirterek, "Onlara kıymet vermek, saygı göstermek her müslümanın vazifesidir" dedi Bilecik'in Gölpazarı İlçesi'nde, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1345. yıldönümü nedeniyle Gölpazarı Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Gölpazarı Şubesi tarafından dü...


Şefaatin talep eder Ehl-i Beyt'in bu garip
Ol Rasûl-i Kibriya'nın, Gül'ün gülü Fatıma'nın, Haydar'ı-Kerrâr Ali'yyül-Mücteba'nın, cennet reyhanları Hasan ve Hüseyin'in ve kıyamet sabahına dek İslam kubbesinin sarsılmaz direkleri tüm ehl-i beytinin ve bu yüce yolun sevdalısı aşıkların şefaat ve himmetlerini talep ederek bir "buket gül" sunayım sizlere... Âşura'nızı kaşıklarken, sizi de bu �...


Ehl-i Beyt ve fazileti
"Benden sonra, size iki rehber bırakıyorum: Allah'ın kitabını ve Ehl-i beytimi bırakıyorum" hadis-i şerifi gösteriyor ki, Kur'an-ı kerimin bir kısmına inanıp, başka yerlerine inanmamak fayda vermediği gibi, Ehl-i beytin bir kısmına inanıp sevmek, ötekilere lanet edip kötülemek de, ahirette fayda vermez. Kur'an-ı kerimin hepsine iman etmek lazım olduğu gibi, Ehl-i beytin d...


Ehl-i Beyt ve fazileti
Sevmenin aşırı ve tehlikeli olması şöyledir ki, Hz.Ali'yi sevmiş olmak için, diğer üç halifeye düşman olmak lazımdır diyorlar. İnsaf etmeli, iyi düşünmeli, bu nasıl sevgidir ki, bu sevgiyi elde etmek için, Resulullahın halifelerine, yani vekillerine düşmanlık şart oluyor? Bu nasıl sevgidir ki, insanların en iyisinin, Allah'ın Habibinin, Allah'ın Resulünün ashabına sövmeyi, lanet etm...


Ehl-i Beyt ve fazileti
Müslümanlığın temeli eshab ve ehl-i beytimi sevmektir." [İ.Neccar]  "Allah'ın kitabı ve Ehl-i beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır." [İ.Hibban]"Ehl-i beytim, Nuh'un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan, boğulur." [Taberani]"Ehl-i beytime buğzeden, yüzüstü Cehenneme atılır." [İ. Ahmed]"Ehl-i beytime, Cehennemlikten başkası bu...


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.