HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 16 AĞUSTOS 2022, SALI

Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2

17.11.2017 00:00:00
Ehl?i Beyt mektebi niteliklerinden ikincisi; insanlık, ahlak ve şeriat sınırları içerisinde özgür toplum tesis etmektir. Bundaki amaç da toplum ve fertteki ameli ve fikri sapkınlığı ve yine devlet?halk ilişkisini düzene sokmaktır.
İslam'ın özgürlüğe bakışı:
İslam, özgürlük konusuna, şu andaki bakışların en iyisi olarak bilinen Batılıların baktığı gibi "salt hak" nazarıyla bakmaz. "Hak'tan daha önemli" bir nazarla bakar. O'nun bir "insanlık değeri" olduğunu kabul eder. Çünkü İslam'a göre insanın değeri, özgürlüğüyle alakalıdır. İnsanın özgürlüğü arttıkça insanlığı da artar.
İslam'a göre, şayet haktan vazgeçmek mümkün olsa bile, değer ve cevher gibi şeylerden vazgeçmek mümkün olamaz. Çünkü insan, hür irade ve özgürlüğüyle faydalar elde eden kâinatın tek yüce varlığıdır. Cemadata (cansızlara) tabii kanunlar hükmeder, hayvanlara arzuları hükmeder, melekler ise öyle itaatkâr varlıklardır ki onları suç işlemeye sevk edecek nefsani bir durumları mevcut değildir. Bundan dolayıdır ki bir hadiste şöyle geçiyor: "Mahlûklar üç sınıftır. Akıllı olmayıp nefsi olan varlıklar, ki bunlar hayvanlardır. Nefsi olmayıp aklı olan varlıklar, ki bunlar da meleklerdir. Hem aklı hem de nefsi olan varlıklar, ki bunlar da insanlardır. Şayet insanın nefsi aklına hükmederse, hayvandan daha aşağı olur. Şayet aklı nefsine hükmederse, meleklerden de üstün olur."
Kur'an?ı Kerim şöyle buyrulmuştur: "Dinde zorlama yoktur." (Bakara: 256).
"Biz insanları doğru yola gönderdik, ya (doğruya uyup) şükreder ya da (uymaz) küfre sapar." (İnsan: 3).
Nitekim İmam Ali (a.s.)'ın da şöyle ünlü bir sözü var: "Kendinden başkasına kul olma, Allah seni hür olarak yaratmıştır." (Gürerü'l?Hikem ve Dürerü'l?Kelim, Amedi, s.421, Beyrut, Daru's?Safve baskısı).
Aynı şekilde İmam Hüseyin (a.s.) da Aşura günü Kûfelilere hitaben şöyle seslenmişti:
"Ey Ebu Süfyan evlatlarının izcileri! Şayet dininiz yoksa ve kıyamette de hesap vermekten korkmuyorsanız, bari dünyanızda özgür insanlar olunuz."
Ehl?i Beyt mektebinin niteliklerinden üçüncüsü, insan haklarının toplum ya da devlet koruması altında olmasıdır. Bu da insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve güven garantisi vermektir. Günümüzdeki ismi "sosyal güvence" veya "hayat garantisi" olarak bilinen şey, herkese güzel bir yaşam garantisi vermektir.
Sosyal güvence ve yaşlılık sigortası:
Şöyle rivayet edilir, İmam Ali (a.s.) Kûfe caddelerinden birindeydi. Yaşlı ve âmâ bir dilencinin geçtiğini gördü. "Kimdir bu?" diye sordu. Hıristiyan birisi olduğunu söylediler. İmam şöyle buyurdu: "Yaşlanıp işten düşene kadar ondan yararlandınız, şimdi de onu (dünya nimetlerinden) men ettiniz öyle mi? Hemen ona Beytü'l?Maldan maaş bağlayınız." (Vesailü'ş?Şia, Hürr Amili, c.11, s.49, Bab: 19).
Görüldüğü üzere Ehl?i Beyt mektebi insan onuruna çok büyük değer vermiştir. Bunun için İslam, sosyal sigorta kurumu oluşturduğu gibi, yaşlılık sigortası da oluşturmuştur. Gerçekte günümüzde  henüz yeni gelişen ve medeniyet ölçüsü sayılan yaşlılık sigortası, daha bundan 1400 yıl önce İmam Ali (a.s.) tarafından tesis edilmiştir.
 
Hasan Kanaatlı / diğer yazıları
- Neden yazıyoruz / 16.01.2018
- Emevi mektebi / 26.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2 / 17.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri / 14.11.2017
- Muaviye'nin geçmişine kısa bir bakış / 13.11.2017
- İmam Hüseyin'i (a.s.) tanımak / 09.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi??2 / 08.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?-1 / 07.11.2017
- Kur'an açısından Allah adına ıslah / 06.11.2017
- İmam Hasan (a.s.)'ın barışının mahiyeti / 05.11.2017
- Muaviye'den sonra hilafet / 01.11.2017
- İmam Hüseyin'in kıyamını gerektiren etkenler-2 / 31.10.2017
- İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1 / 30.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-2 / 28.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-1 / 27.10.2017
- İslam'da mudahene barışı / 26.10.2017
- İslam'da cihad/savaş / 25.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti-2 / 24.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti?-1 / 23.10.2017
- Yezid; İslam toplumunun nefret ettiği yüz / 22.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 20.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-1 / 19.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 18.10.2017
- Yezid'in sarayında Hz. Zeyneb'in konuşması / 17.10.2017
- Hz. Zeyneb'in (s.a.) kahramanlığı / 16.10.2017
- Kerbela tarihinin oluşmasında Hz. Zeyneb'in rolü / 15.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı?4 / 14.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-3 / 13.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-2 / 12.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı / 11.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-4 / 10.10.2017
- Peygamberlerin evladını nasıl katledebildiler?-3 / 09.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-2 / 08.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler? / 07.10.2017
- Şehidin toplumdaki değeri / 06.10.2017
- Aşura olayının tahlili / 05.10.2017
- İmam Zeynel Abidin (a.s.)'ın Kûfelilere hitabı / 04.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Kûfe'de yaptığı konuşma / 03.10.2017
- Esirler Kûfe'ye götürülüyor / 02.10.2017
- İmam Hüseyin'in (a.s.) şecaati / 01.10.2017
- Bugün Aşura / 30.09.2017
- Aşura akşamı İmam'ın ashabıyla konuşması / 29.09.2017
- Aşura hayatımızı yenilediğimiz gündür / 28.09.2017
- Aşura şiarları / 27.09.2017
- Kerbela yalnızca yas mıdır? / 26.09.2017
- Kerbela, iki sayfası bulunan bir hadisedir / 25.09.2017
- Şehit, kutsal ve ölümsüzdür / 24.09.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tendir / 23.09.2017
- Kerbela Mektebi'nin kurucusu İmam Hüseyin (a.s.)'ın doğuşu / 22.09.2017
- Kerbela; kanayan yara / 21.09.2017
- Ramazan Bayramınız kutlu gönülleriniz mutlu olsun / 24.06.2017
- Duanın kabulü / 23.06.2017
- Allah'tan neler talep etmeliyiz? / 22.06.2017
- Dûa etme adabı ve kabul şartları / 21.06.2017
- Ramazan rahmet ayıdır / 20.06.2017
- Oruç ve fakirlerle dert ortaklığı / 19.06.2017
- Kadir geceleri / 18.06.2017
- İmam Ali (a.s.) bu ayda şehid edildi / 17.06.2017
- İmam Ali'den (a.s.) hikmetli sözler / 16.06.2017
- İmam Ali'nin (a.s.) bazı özellikleri / 15.06.2017
- İmam Ali'yi kısaca tanıyalım-2 / 14.06.2017
- İmam Ali'yi (a.s) kısaca tanıyalım-1 / 13.06.2017
- Ramazan Kur'an ayıdır / 12.06.2017
- Allah'a misafir olma ayı / 11.06.2017
- Orucun yararları-3 / 10.06.2017
- Orucun yararları-2 / 09.06.2017
- Orucun yararları-1 / 08.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-5 / 07.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-4 / 06.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-3 / 05.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-2 / 04.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-1 / 03.06.2017
- Neden oruç tutmalıyız? / 02.06.2017
- Orucu bozan şeyler / 01.06.2017
- Kelimelerin kökeni üzerinden Ramazan'ın anlamı / 31.05.2017
- Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan / 30.05.2017

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

17.11.2016, 17.11.2015, 17.11.2014, 17.11.2013, 17.11.2012, 17.11.2011, 17.11.2010, 17.11.2009, 17.11.2008, 17.11.2007, 17.11.2006, 17.11.2005, 17.11.2004, 17.11.2003, 17.11.2002, 17.11.2001, 17.11.2000, 17.11.1999, 17.11.1998


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.