HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Hz. Ali'den yöneticilere-6

28.05.2012 00:00:00
İmam Ali yine şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın, dostlarında bulunmasından hoşlanmadığı şeylerde sana en az yardım eden, acı da olsa sana hakkı söyleyen kişileri seç; her ne kadar sana hoş gelmese de... Takva ehli olan sadık kişilerle dost ol, seni övmemelerini iste; yapmadığın batıl bir işle seni sevindirmesinler. Çünkü fazla övünme, insanın kendini beğenmesine neden olur, azgınlığa sürükler."
Yönetici İslam'ın kuralları çerçevesinde halkının kendisinden hoşnut olmasına gayret etmelidir. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
"Ümmetimin en hayırlı idarecileri; sizlerin onları, onların da sizi sevdiği idarecilerdir. İdarecilerin en kötüleri ise sizlerin onlara, onların da sizlere kızdığı ve lanet ettiği kimselerdir."
Lider olan kişinin, kendisine gelerek övgüler yağdıranlara aldanmaması, bütün halkın da onun gibi kendisinden razı olduğunu düşünmemesi gerekir. Çünkü kendisini öven kimse, bunu ondan korktuğu için yapmaktadır. İdarecinin, halkın dilinde dolaşan kusurlarını ve asıl hâlini öğrenmesi için, itimat ettiği kimseleri görevlendirip halkın içine göndermesi ve hakkında ne düşündüklerini sordurması gerekir.
Yöneticinin asli görevlerinden bir tanesi de fakirlik konusudur. Fakirlere yardım etmek yöneticinin vazifesi değildir, onun vazifesi fakirliği öldürmektir. Zira imam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fakirlik bir insan şekline bürünmüş olsaydı onu öldürürdüm."
Kısacası İmam Ali (a.s)'a göre bir yöneticide bulunması gereken sıfat ve özellikler şunlardır;
1- Allah'dan korkmak 2- Vergi toplamak. 3- Düşmana karşı tedbir almak ve gerekirse savaşmak. 4- Halkı ıslah etmek. 5- Memleketi imar etmek. 6- Allah'a itaat etmek. 7- Allah'a kalp, el ve lisan ile yardım etmek. 8- Nefsi kontrol altına almak. 9- Salih amel yapmayı ilke edinmek. 10- helal olmayan şeylerden sakınmak. 11- Halka karşı insaflı, merhametli olmak. 12- Halkı sevmek, onlara lütufta bulunmayı huy edinmek. 13- Halka karşı gaddar ve acımasız olmamak. 14- Kendisi gibi inananları dinde kardeş, diğerlerini ise yaratılışta eş ve denk olarak kabul etmek. 15- Affedici olmak. 16- Sorumlu olduğunu bir an olsun unutmamak. 17- Yönetimin kendisi için bir imtihan vesilesi olduğunu bilmek. 18- Allah'a karşı savaş açmamak. 19- Affederken pişman olmamak, cezalandırırken sevinmemek. 20- Kalbin fesada düşmesini engellemek. 21-  Allah'a ve mahlûka karşı insaflı olmak. 22- İşlerde hakta orta yol ve adalette genel olanı yapmak. 23- Özel olanların rızasını genelin rızasına tercih etmemek. 24- Halkın ayıplarını araştıranları kendinden uzak tutmak. 25- Halkın ayıplarını örtmek. 26- Dedikoduculara inanmamak 27- Cimri, korkak ve haris ile meşveret etmemek. 28- Hakkı söyleyen takva ehli kişileri seçmek. 29- Övülmeyi reddetmek. 30- iyilik yapanla kötülük yapanı aynı düzeyde görmemek. 31- Halka güzel davranmak. 32- Salih sünneti yaşatmak. 33- Âlimlere ve hikmet sahiplerine danışmak. 34- Halkın sınıflara ayrılmış olduğunu bilmek ve usullere göre hareket etmek. 35- Halkın sığınağı olan orduyu güçlü kılmak. 36- Orduya; Allah, Resulü ve İmam için en fazla iyilik isteyen, en iffetli, en sabırlı, geç sinirlenen, kendisinden özür dilenince rahatlayan, zayıflara merhametli, güçlülere karşı gevşeklik göstermeyen, katılıkları tecavüze sevk etmeyen ve acizlikleri kendilerini hareketten alıkoymayan kimseleri komutan seçmek. 37- Toplumun şahsiyetlerine, iyi evlerin halkına, geçmişinde iyilik ve güzellik bulunanlara; gözü pek, kahraman, cömert, iyilik ve bağış sahiplerine katılmak. 38- İyi insanların işlerini gözetmek. 39- Yapılan iyiliği büyük görmemek. 40- Önemli şeyler yapacağım diye basit işleri ihmal etmemek. 41- Yöneticinin yanında en çok itibar gören kumandaları, askere yardımda cömert davrananlar, onlara yardım edenler, onların ve geride bıraktıkları ailelerinin ihtiyacını giderenler olmalıdır. 42- Kişinin eşraftan olması, yaptığı küçük işi yöneticinin büyük görmesine; kişinin düşkünlerden olması, yaptığı büyük işi yöneticinin küçük görmesine sebep olmamalıdır. 43- Büyük işleri, zor durumları, yöneticiyi şüpheye düşüren işleri Allah ve Resulüne döndürmek. 44- İnsanlar arasında hükmedecek kişileri; halkın en üstünlerinden, işlerden bunalmayacak, hasımlarına yenilmeyecek, hatada ısrar etmeyecek, hakkı tanıyınca uymada gecikmeyecek, nefsi tamaha yönelmeyecek, araştırmaksızın az bir anlayışla yetinmeyecek, şüpheli işleri herkesten iyi tanıyacak ve herkesten çok delile sarılan kişilerden seçmek. Yönetici böyle birinin hâkimliğini güzel üstlenmeli/güzel tutmalı, ona mal (maaş) vermede eli açık olmalıdır. 45- Memurları seçerken ve seçtikten sonra onların işlerine çok dikkat etmek. 46- Memurlara maaşlarını bol olarak vermek. 47- Memurları güvenilir ajanlar ile denetlemek. 48- Verginin toplanmasını ve vergi memurlarını denetlemek. 49- Tarıma önem vermek. 50- Kâtipleri güvenilir ve emin kişilerden seçmek ve durumlarını denetlemek. 51- Yönetici tüccarla, sanatkârlara karşı hayırla muamele etmeli ve memurlarına da onlara iyi davranmalarını söylemelidir. 52- Yoksul, muhtaç, darlıktan bunalmış, dertlerle boğuşan, kazançtan aciz olan aşağı tabakayı gözetmek. 53- Yetimlerin, yaşlıların hakkını da gözetmek. 54- Yönetici zamanının bir kısmını bizzat haksızlıklara uğrayanlara, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını söylemek isteyenlere ayırmalıdır. 55- Yönetici askerlerinden, yardımcılarından, koruyucularından korkmadan, çekinmeden kendisi ile konuşmalarını sağlamalıdır. 56- Her günün işini o gün yapmak. 57- Vakitlerin en üstün olanını Allah'a ayırmak. 58- Halktan uzun müddet ayrı kalmamak. 59- Yönetici yakınlarının kanunlara karşı tutumlarına dikkat etmelidir. 60- Düşman, Allah'ın hoşnutluğuna ulaştıracak barışı teklif ederse, yönetici bunu kabul etmelidir. 61- Barış yaptıktan sonra düşmanına karşı her yönüyle uyanık olmak. 62- Ahde vefasızlık etmemek. 63- Kanlardan ve onları helal olmaksızın akıtmaktan sakınmak. 64- Yönetici halka karşı yaptığı iyiliği başlarına kakmaktan, onları minnet altında bırakmaktan ve yaptığını olduğundan çok gösterip övünmeye kalkışmaktan sakınmalıdır. 65- Yönetici zamanı gelmeyen işlerde acele etmekten, zamanı gelmiş işleri ihmal etmekten sakınmalıdır. 66- Yönetici herkesin hakkı olduğu bir şeyi kendine ayırmaktan, görmesi gereken ve herkesin bildiği şeyleri görmezlikten gelmekten sakınmalıdır. 67- Gazap ve öfkeden uzak durmak. 68- Kibir ve gururdan uzak durmak. 69- Kindar olmamak 70- Güzel sünnetlere zarar verecek yeni sünnetler çıkarmamak…
Allah'u Teâlâ bütün milletlere özellikle İslam toplumuna, halkı Müslüman olan ülkelere bu sıfatlara ve özelliklere sahip olan yöneticileri nasip buyursun inşaallah.
Selam ve dua ile…
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

28.05.2011, 28.05.2010, 28.05.2009, 28.05.2008, 28.05.2007, 28.05.2006, 28.05.2005, 28.05.2004, 28.05.2003, 28.05.2002, 28.05.2001, 28.05.2000, 28.05.1999, 28.05.1998, 28.05.1997, 28.05.1996, 28.05.1995, 28.05.1994, 28.05.1993
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.