HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 28 HAZİRAN 2022, SALI

İmam Ali'yi kısaca tanıyalım-2

14.06.2017 00:00:00
Bir önceki yazımızda İmam Ali (as) hakkında Kur'an-ı Kerim'de üç yüzün üzerinde ayetin bulunduğunu söylemiş ve onlardan örnek olsun diye 6 tanesini aktarmıştık.
Şimdi de İmam Ali (as) hakkında hadislerde geçen sözlerden birkaç örnek arz edeceğiz. Yine belirtmiş olalım ki Hz. Peygamber Efendimiz (sav), İmam Ali (as) hakkında onlarca ve hatta yüzlerce söz söylemiştir. Fakat biz onlardan birkaçını aktaracağız.
1- Ali, Allah katında bir nur idi:
Ahmed b. Hanbel kendi müsnedinde Peygamber Efendimiz'den (sav) naklen şöyle demektedir: "Ben ve Ali, Adem(as) yaratılmadan kırk bin yıl önce, Allah huzurunda bir nur idik. Âdem yaratıldığı zaman Allah bu nuru ikiye böldü, Nur'un bir parçası ben, diğer parçası Ali'dir." (Menakib-i Harezmi, s.46).
İbn-i Meğazili Şafii, Hz. Peygamberden şöyle nakletmiştir. "Allah, Âdem'i yarattığı zaman, o nur Âdem'in beline yerleşti. Sonra nesilden nesle geçti. Bu nur Abdulmuttalib'e kadar ayrılmadı. Abdulmuttalib'de ikiye ayrıldı. Bende nübüvvet, Ali'de velayet ve imamet." (Yenabiu'l-Mevedde, s.10 v.d).
2- Vâris ve Vasi hadisi:
Ehl-i Sünnet'in ünlü âlimlerinden İbn-i Magazili, Peygamber Efendimizden (sav) şöyle buyurduğunu nakletmiştir. "Her peygamberin vârisi ve vasisi vardır. Benim vârisim ve vasim Ali b. Ebi Tâlib'dir." (İbn-i Magazili, el ?Menakib, s.200).
3- Menzilet hadisi:
Müsned-i Ahmed'de ve Sahih-i Buhari'de birkaç değişik senetle şöyle zikrolunur: Peygamber Efendimiz (sav) Tebük seferine çıkarken, Hz. Ali'yi Medine'de kendi yerine koydu. Ali (as) Hz. Peygamber'e (s.a.v), "Ey Allah'ın Resûlü! Gittiğin her yere beni de götürürdün, senden ayrılmazdım" deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Ey Ali! Sen bana nisbetle Harun'un Musa'ya olan menzilesindesin; ancak benden sonra peygamber yoktur." (Sahih-i Müslim, c.4, s.108; Sahih-i Buhari, c.5, s.3).
4- Kardeşlik hadisi:
Ahmed b. Hanbel kendi Müsned'inde, birkaç değişik kaynaktan şöyle nakletmiştir: Hz. Peygamber, ikişer ikişer halkı birbiri ile kardeş ilan etti. Hz. Ali, en sonda tek başına kalınca Hz. Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resûlü! Tüm ashabını birbiriyle kardeş ettin ama beni kimseyle kardeş etmedin" deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Ben, seni kendim için en sona bıraktım. Sen benim kardeşimsin, ben de senin. 'Ben, Resûlullah'ın kardeşi ve Allah'ın kuluyum' de. Senden başka her kim böyle derse yalancıdır. Beni peygamber olarak gönderene and olsun ki, seni kendimden başkası için sona bırakmadım. Senin bana olan konumun, Harun'un Musa'ya olan konumu gibidir. Ancak benden sonra peygamber yoktur. Sen benim kardeşim ve vârisimsin."
El-Cem Beyne Sihah-ı Sitte kitabında Hz. Peygamber (sav)'den şöyle nakledilmiştir: "Âdem yaratılmadan iki bin yıl önce cennetin kapısında, 'Muhammed, Allah'ın elçisi; Ali de elçinin kardeşidir' yazılı idi." (Mecmeu'z-Zevaid, c.9, s.111 v.d).
5- "Ali bendendir" hadisi:
Sihah-ı Sitte'de ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Şüphesiz Ali bendendir ve ben de Ali'denim. O, benden sonra tüm müminlerin vârisidir. Ben işlerimi kendim yerine getiririm veya Ali." (Yenabiu'l-Mevedde, s.56 v.d).
 6- "Müminden başkası seni sevmez" hadisi:
Ahmed b. Hanbel, Müsned kitabında ve Cem-i Beyne Sihah-i Sitte kitabında Peygamber Efendimiz'den İmam Ali hakkında şöyle dediği naklolmaktadır: "Ey Ali! Seni müminden başkası sevmez ve sana münafıktan başkası düşmanlık edip kin beslemez." (Müsned-i Ahmed, c.1, s 84-95).
7- "Ali'ye eziyet eden Peygambere eziyet etmiştir" hadisi:
Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde birkaç değişik şekilde Hz. Peygamberin (sav) şöyle buyurduğu nakledilir: "Kim Ali'ye eziyet edip onu incitirse beni incitmiş ve bana eziyet etmiştir. Ey millet! Ali'ye eziyet edip onu inciten, kıyamet günü Yahudi ve Nasranî olarak çağrılır." (Müsned-i Ahmed, c.3, s.483).
8- Kurtuluş hadisi:
Yine Ahmed b. Hanbel kendi Müsned'inde Hz. Peygamber (sav)'in şu sözünü nakleder: "Yıldızlar gökyüzü ehli için kurtuluştur. Yıldızlar, ne zaman gitseler onlar da gider. Benim Ehl-i Beyt'im de yeryüzü ehli için kurtuluştur. Ehl-i Beyt'im gittiği zaman yeryüzü ehli de gider." (Sevaiku'l-Muhrika, s.140).
Yine Müsned-i Ahmed'de Resûllulah (sav)'in şöyle buyurduğu kaydedilmiştir: "Allah'ım! Kardeşim Musa'nın dediği gibi ben de diyorum: Ehlimden bana bir vezir karar kıl, kardeşim Ali'yle kolumu güçlendir ve onu işimde ortak et." (er-Riyadü'n-Nadire, c.2, s.163).
 
Hasan Kanaatlı / diğer yazıları
- Neden yazıyoruz / 16.01.2018
- Emevi mektebi / 26.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2 / 17.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri / 14.11.2017
- Muaviye'nin geçmişine kısa bir bakış / 13.11.2017
- İmam Hüseyin'i (a.s.) tanımak / 09.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi??2 / 08.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?-1 / 07.11.2017
- Kur'an açısından Allah adına ıslah / 06.11.2017
- İmam Hasan (a.s.)'ın barışının mahiyeti / 05.11.2017
- Muaviye'den sonra hilafet / 01.11.2017
- İmam Hüseyin'in kıyamını gerektiren etkenler-2 / 31.10.2017
- İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1 / 30.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-2 / 28.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-1 / 27.10.2017
- İslam'da mudahene barışı / 26.10.2017
- İslam'da cihad/savaş / 25.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti-2 / 24.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti?-1 / 23.10.2017
- Yezid; İslam toplumunun nefret ettiği yüz / 22.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 20.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-1 / 19.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 18.10.2017
- Yezid'in sarayında Hz. Zeyneb'in konuşması / 17.10.2017
- Hz. Zeyneb'in (s.a.) kahramanlığı / 16.10.2017
- Kerbela tarihinin oluşmasında Hz. Zeyneb'in rolü / 15.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı?4 / 14.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-3 / 13.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-2 / 12.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı / 11.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-4 / 10.10.2017
- Peygamberlerin evladını nasıl katledebildiler?-3 / 09.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-2 / 08.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler? / 07.10.2017
- Şehidin toplumdaki değeri / 06.10.2017
- Aşura olayının tahlili / 05.10.2017
- İmam Zeynel Abidin (a.s.)'ın Kûfelilere hitabı / 04.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Kûfe'de yaptığı konuşma / 03.10.2017
- Esirler Kûfe'ye götürülüyor / 02.10.2017
- İmam Hüseyin'in (a.s.) şecaati / 01.10.2017
- Bugün Aşura / 30.09.2017
- Aşura akşamı İmam'ın ashabıyla konuşması / 29.09.2017
- Aşura hayatımızı yenilediğimiz gündür / 28.09.2017
- Aşura şiarları / 27.09.2017
- Kerbela yalnızca yas mıdır? / 26.09.2017
- Kerbela, iki sayfası bulunan bir hadisedir / 25.09.2017
- Şehit, kutsal ve ölümsüzdür / 24.09.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tendir / 23.09.2017
- Kerbela Mektebi'nin kurucusu İmam Hüseyin (a.s.)'ın doğuşu / 22.09.2017
- Kerbela; kanayan yara / 21.09.2017
- Ramazan Bayramınız kutlu gönülleriniz mutlu olsun / 24.06.2017
- Duanın kabulü / 23.06.2017
- Allah'tan neler talep etmeliyiz? / 22.06.2017
- Dûa etme adabı ve kabul şartları / 21.06.2017
- Ramazan rahmet ayıdır / 20.06.2017
- Oruç ve fakirlerle dert ortaklığı / 19.06.2017
- Kadir geceleri / 18.06.2017
- İmam Ali (a.s.) bu ayda şehid edildi / 17.06.2017
- İmam Ali'den (a.s.) hikmetli sözler / 16.06.2017
- İmam Ali'nin (a.s.) bazı özellikleri / 15.06.2017
- İmam Ali'yi kısaca tanıyalım-2 / 14.06.2017
- İmam Ali'yi (a.s) kısaca tanıyalım-1 / 13.06.2017
- Ramazan Kur'an ayıdır / 12.06.2017
- Allah'a misafir olma ayı / 11.06.2017
- Orucun yararları-3 / 10.06.2017
- Orucun yararları-2 / 09.06.2017
- Orucun yararları-1 / 08.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-5 / 07.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-4 / 06.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-3 / 05.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-2 / 04.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-1 / 03.06.2017
- Neden oruç tutmalıyız? / 02.06.2017
- Orucu bozan şeyler / 01.06.2017
- Kelimelerin kökeni üzerinden Ramazan'ın anlamı / 31.05.2017
- Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan / 30.05.2017

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

14.06.2016, 14.06.2015, 14.06.2014, 14.06.2013, 14.06.2012, 14.06.2011, 14.06.2010, 14.06.2009, 14.06.2008, 14.06.2007, 14.06.2006, 14.06.2005, 14.06.2004, 14.06.2003, 14.06.2002, 14.06.2001, 14.06.2000, 14.06.1999, 14.06.1998
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.