HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 31 TEMMUZ 2021, CUMARTESİ

Sakarya ayağa kalktı

11.09.2001 00:00:00
Kuvay-ı Milliye kadrosunun, mimarıyla birlikte gerçekleştirdiği Sakarya çıkarması muhteşem oldu. Toplantı salonunu dev Türk bayraklarıyla donatarak kuvay-ı milliye kadrosunu kucaklayan Sakaryalılar, "Bu vatan bu millet sizi bekliyor" şeklinde yoğun tezahüratta bulundu

Kuvay-ı Milliye kadrosunun geçtiğimiz hafta sonu Yalova'dan sonra deprem bölgesindeki ikinci durağı Sakarya oldu. Serdivan yolu üzerindeki Köşk Restaurant'ı, Türk bayraklarıyla donatan binlerce Sakaryalı tarafından konuk edilen kadro ve mimarının Sakaryalılarla gerçekleşen bu buluşması görülmeye değer bir manzara arzetti. İçine sürüklendiği krizden bunalan, geleceğe olan güvenlerini yitiren insanlar, kuvay-ı milliye kadrosu ile liderinin problemleri teşhis ve çözüm yolları göstermesi karşısında salonu ve Sakarya semalarını "Üstad, Üstad", "Bu vatan bu millet seni bekliyor", "Bu vatan bizimdir bizim kalacak" sesleriyle inletti. Duygu dolu anların alabildiğine yaşandığı, gözlerin yaşla dolduğu bu toplantıda hep bir ağızdan "Yüz üstü çok süründün ayağa kalk Sakarya" denildi.

SONUÇ ALMANIN YOLU

Kuvay-ı Milliye'nin Türkiye'nin sahipsiz olmadığını haykıran toplantılarından Sakarya'da gerçekleşeninde, merhum Necip Fazıl Kısakürek'in, Sakarya şiirindeki, "Saf çocuğu masum Anadolu'nun / Divanesi yalnız ikimiz kaldık Allah yolunun" dizeleriyle sözlerine başlayarak bir konuşma yapan Prof. Dr. Haydar Baş, iki yıl önce yaşanan deprem münasebetiyle büyük sayıda şehitler veren hak yolun haklı yolcuları Sakaryalılara, "Belki de hayatınızı garanti altına aldınız. Çünkü o gidenler, geleceklere şefaat edecek yarenler olacaktır" müjdesini verdi.

Cumhuriyet tarihi boyunca emsali görülmedik bir badirenin içine düştüğümüzü, bütün gayretlere rağmen bu badireyi aşamadığımızı söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, bunun, hastalığın teşhisini yanlış yapmaktan kaynaklandığını, insan unsurunu çürüttüğümüz için onu nereye koyarsak koyalım olumlu bir netice alamadığımızı belirterek, "İnsan malzemesini kendi yararına, hak hesabına kazanmadan, onu kendi ile barışık hale getirmeden işimize gücümüze devam edersek hiç bir sonuç alamayız" dedi.

TÜRK MİLLETİ ÜZERİNDE BÜYÜK HESAPLAR VAR

İnsan problemimiz olduğunu Batının da çok iyi teşhis ettiği, bunun için de insanımız üzerinde, son zamanlarda çok ciddi yatırımlar yaptığı, misyonerlik faaliyetlerinin gerçek sebebinin bu olduğu açıklamasında bulunan Prof. Dr. Haydar Baş, bunun sebebini şöyle izah etti: "Bizi çalmak istiyorlar. Biz çalınırsak, kendimize, ailemize sahip çıkamayacağız. Ailesine, kendine sahip çıkamayan elbette milletine, vatanına da sahip çıkamayacaktır. Uzun zamandan beri bu vadide öyle korkunç olaylar tezgahlanıyor ki, hakikaten bunları hayal etmek bile mümkün değil."

Aynı türden oyunların Hicaz bölgesinin bizden koparılması için de oynandığına dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Baş, İngiliz ajanları Humpher ve Lawrence'in müslüman kisvesinde, Ortadoğu'da nasıl nifak tohumları ektiğine işaret ederek şu uyarıda bulundu; "İslam dünyasında, hele hele adı Türk olan dünyada, hiç kimse bize müdahale etmeden rahatça yaşayabileceğimizi zannetmeyin. Bizi bir an dahi boş bıraktıklarına kesinlikle inanmayın. Humpher ve Lawrence Arapları kandırarak Osmanlıyı arkadan hançerletti. Böylece o bölgeden çıkartıldık. Bu hareketler bugün de devam ediyor. Dün nasıl bir Hüseyin bin Ali, Abdülvehhab bulundu ise hiç kuşkunuz olmasın ki bugün de bulunacaktır. Çünkü hesaplar çok büyüktür."

"Türk milleti asil bir millettir. Tarihin hangi döneminde olursa olsun kendi idaresinde yaşayan milletler, kavimler, topluluklar, aşiretler, azınlıklar zulüm görmemiştir. Tasarruf ettiği ülkelerin üzerinden adaleti, merhameti, şefkati, iffeti, kesinlikle eksik etmemiştir. Onun için Japon sınırlarından Viyana kapılarına kadar 23 milyon km2 bir sahada tasarruf etme imkanını bulmuştur. O devrin şartlarında bu kadar büyük bir imparatorluk şayet adaletten, merhametten, izzetten mahrum olmuş olsaydı, altı asır gibi uzun bir zaman yaşama imkanına elbette sahip olamayacaktı. Yani bizim milletimizde, başka milletlerde olmayan vasıflar var. Şimdi biz, bunları unuttuk. Zannediyoruz ki başkaları da bizi unuttular. Hiç şüpheniz olmasın ki bizim dışımızda hiç bir güç bu milleti unutmaz. Tarihin her döneminde Batı, bu millete karşı olmuştur ve bu milleti karşısında bulmuştur. Özellikle Müslüman olduktan sonra Türk dünyasına karşı ittifakları çok büyük olmuştur. Oğuz boyları, 8. Asırda Avrupa'ya ayak bastıklarında, Batı dünyası, onlara, 'Burada kalmak istiyorsanız dininizi değiştireceksiniz. Aksi takdirde burada size huzur vermeyiz' diyorlar. Onların dediğine evet diyen Oğuz boyları bugünkü Macarlar oldu. Demek ki bizim Türklüğümüzün devam etmesi Müslümanlığımızla mümkündür. Onun için de hesap bu milletin maneviyatı üzerindedir. Onun için adam misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyor."

BU VATAN PARÇALANMAK İSTENİYOR

Prof. Dr. Haydar Baş, misyonerlik faaliyetlerinin asıl maksadı hakkında şu bilgiyi verdi: "Batının derdi, gelip, burada seni dindar edip, inandığı Tanrı'nın rızasına kazandırmak değildir. Seni dininden edip, kendi dinine celbetmek, ikinci adımda da 'Senin aslın Türk değildir. Rum, Ermenidir' demektir. İşte bu maksatla bizim Karadenizimizde binlerce evladımızı alıp Atina'da eğitiyorlar. Batı dünyasının, burada dinini yaymak istemesine hiç kimse karşı çıkmaz. Ama kendi ülkelerinde, zerre nispetinde bu hassasiyet yok. Avrupa'da birçok kilise cami olmuştur. Adam, Avrupa'da, kendi adamına sahip çıkmıyor. Ama aynı Batılı geliyor, mahzenleri tamir ederek, 'burası senin ibadethanendir' diyor. Burada yapılmak istenen insanımızı hıristiyan veya musevi yapmak suretiyle gerçek kimliğinden, Türklüğünden uzaklaştırmaktır. Trabzon'da, Santa Maria Kilisesinde, papaz efendi, ayin yaptırırken, 'Biliyorsunuz ki siz hıristiyan kardeşlerimizin aslı Türk değildir, Rumdur değil mi?' diyor. Bu konuda elimde bir sürü doküman var. Adam Amerika'dan geliyor. O bölgenin insanının Rum olduğunu, güya DNA testleri ile ispat edebilmek için kan alıp kaçırıyor. Gaye, dün Hicaz bölgesinde çıkardığı nifakı burada çıkartmaktır. Bütün bu hareketlerin altında hep misyonerlik faaliyetlerini görüyoruz. İstenilen bu milletin birbirine girmesi, parçalanmasıdır. Onun içindir ki biz, her dönemde 'birlik, birlik, birlik' diyoruz."

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Büyük bir millet olmamıza, kendimize güvenmemiz gerekmesine rağmen milletin önderliğine soyunan bazıları ile aydın dediğimiz insanların bir aşağılık kompleksi içine girdiklerini, "ABD olmadan biz siyasette başaramayız" sözlerine tanık olduklarını söyleyen Prof. Dr. Baş, "tarih sanki tekerrür ediyor" diyerek, merhum Atatürk'ün 6 Mart 1922'de söylediği şu sözlerini hatırlattı: "Bu düşüşün çıkış noktası korku ile, acz ile başlamıştır. Türkiye'nin fikir adamları adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal de yoktur. Bizim canımızı, tarihimizi, varlığımızı bize düşman olan, düşman olduklarından hiç şüphe edilmeyen Avrupalılara kayıtsız şartsız bırakmak istiyorlardı. Onlar bizi idare etsin, diyorlardı." Misyonerlik faaliyetlerinin o gün de var olduğunu Atatürk'ün Nutuk'taki, "Memleketin her tarafında hıristiyan azınlıklar gizli veya açık şekilde kendi özel emellerini gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlardı" sözleriyle dikkatlere sunan Prof. Dr. Baş, şöyle devam etti: "Dün ne ise bugün de aynı kafa devam ediyor. O halde biz, milli bir duruşla hem dinimize, hem dilimize, hem tarihimize, her şeyimize sahip çıkacağız. Bilhassa siyasilerimize tembih edeceğiz. Sırtımızı okşayanların oyununa gelmeyeceğiz. Bu oyuna getirmek için şu anda bizim çok sırtımızı okşuyorlar. Türkiye'de büyük bir oyun oynanıyor. Birincisi devlet ile milleti, ikincisi sivil ile askeri karşı karşıya getirmek istiyorlar. Bir milletin asıl güçleri devletinin ve milletinin iradesidir. Bu iki irade karşı karşıya geldi mi orada huzurun olması hiç mümkün değildir. Bu iki iradeyi koruyan, kollayan silahlı kuvvetleridir. Onu ayakta tutan da sivildir. Bu iki kurumu birbirine düşürdün mü Allah belamızı verir."

ALMAN VATANDAŞLI?INA DAVETİN ANLAMI

"Bizim için bayrak, vatan, devlet, asker, mukaddestir, muazzezdir. Bizim için Mehmetçik, Peygamber ocağının bekçisidir. Mehmetçik, Muhammed davasının bekçisidir. Bize, 'Sen buna karşı çık. Devlete karşı çık' diyorlar. Bu öyle bir oyun ki bunu hayal etmek hiç mümkün değildir. Avrupa'da, arkadaşlar bana camilerde 'Siz hala Alman vatandaşı olmadınız mı?' propagandası yapıldığını anlattılar. Çok üzüldüm. Bu, bir milletin batışıdır. Hiç bir maksat ve gaye ile bir insan bu yanlışa düşemez. Bir kadın bakireliğini kaybettiği zaman mazereti olur mu? Ben Alman vatandaşı olduğum zaman Alman bayrağına selam vereceğim, demektir. Bu bayrak teslis bayrağıdır. Bundan başka yavaş yavaş, 'O da din bu da din' deniliyor. Ayette Cenab-ı Hak, 'Ehl-i kitaptan hangisine uyarsanız onlar sizi iman ettikten sonra kafir yaparlar' buyuruyor. Kapı gibi ayet ortada, adam, kalkmış bana neyin müdafaasını yapıyor. 'Yanlış yaptık. Allah bizi affetsin. Bizi ayıktırdın' demiyor. Rahmet okumaya başlıyorlar. İnşaallah ıslah-ı nefs ederler."

DEVLET BABA ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİLEMEZ

Bir başka tuzak olarak "devleti küçültün" tavsiyesine dikkat çeken Prof. Dr. Baş, "ama bunları bize tavsiye edenlerin takındıkları tavır ise çok farklıdır" diyerek Pentagon örneğini verdi ve şunları söyledi: "ABD'nin Pentagon'a ayırdığı bütçe yaklaşık 1 trilyon dolar. Bizim tahsis ettiğimiz rakam ise ABD'nin askeri bütçesinin yüzde biri. Onun için Mr. Joe, elini cebine koyuyor, bize caka satıyor. Senin arkanda da o bütçeli bir Türk Silahlı Kuvvetleri olmuş olsaydı bunu yapma iktidarını, cesaretini bulabilecekler miydi? Onun için devlet küçülemez. Bizim mantığımızda devlet, babadır. Devleti küçülttün mü o zaman kargalar gelir, senin geleceğini tartışır. Ülke kargaların işgaline maruz kalmış olur. Her devletin silah gücü onun millet iradesinin ayakta durması için yegane şarttır. Bu şartı kaybettiğin zaman millet olma vasfını kaybedersin."

BU SIKINTILAR 24 SAATTE AŞILIR

Prof. Dr. Haydar Baş, Sakarya'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ile ilgili önemli bir noktaya da temas etti. Türkiye'nin bu iktisadi bunalım dönemini çok zor atlatacağı şeklinde bir hava estirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baş, kendisini dinlemeleri halinde bu badireden 24 saatte çıkılabileceği şeklindeki çağrısını tekrar etti. Prof. Dr. Baş, niyetlerinden şüphe etmediğimiz arkadaşların takip ettikleri mevcut yoldan gidilirse bu buhrandan kurtulmanın imkanı olmadığını da hatırlatma ihtiyacı hissetti. Prof. Dr. Baş, pür dikkat kendini dinleyenlerin meraklarını "Bütün bunlar bir hesap işidir. Mesela kaldıraçta eğer kuvvet merkeze yakın yerde tahrik edilirse çok az bir güçle istediğiniz gücü kaldırabilirsiniz. Ama merkezden uzak ise çok zahmet çekersiniz" sözleriyle giderdi.

Türkiye'de kamu adına yılda faize 60 milyar dolar ödendiğini, ekonomik sıkıntıların sadece faizi sıfırlamak kaydıyla halledilebileceğini, faizsiz ekonomiyi Türkiye'de ilk defa gündem edenin kendisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Haydar Baş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Faizsiz ekonomiyi Türkiye'de ilk defa gündem eden benim. Hatırlarsanız, bir arkadaşımız da bu meseleleri hep diline doladığı için milletin diline düşmüşlerdi. Meğer onlar faizin nema olduğunu biliyorlarmış. O arkadaş bir gün bu ülkenin başına başbakan olarak geldi. Bendeniz de Orman Bakanlığında müşavirdim. Adam, 'Gel bakalım buraya' deseydi, o gün, Türkiye'nin derdine deva olunacaktı. Ama inat ettiği için kendini de mahvetti, milleti de mahvetti. Şimdi de o mantık, istediğine nail olamayınca, 'Avrupa'da hürriyet var. Oraya gidelim' diyor. Avrupa'da hürriyet yerin altında. Avrupa'da Berlin meydanında, Paris'te Eyfel kulesinde erkeksen ezan oku bakalım. Ama Türkiye'de çan sesinden geçilmiyor. Demek ki hürriyet bizde var. Bunu derken bürokratımız, aydınımız yanlış yapmıyor mu? Elbette yapıyor. Ama yol, birbirimizle kavga etmekten geçmiyor. Oturup sabırla birbirimizi dinleyeceğiz. Meseleleri konuşmakla halledeceğiz. Birbirimizi inkar ederek yıkmaya, yok etmeye matuf bir tavır takınır isek olması gereken huzur, saadet mutluluk olmaz."

KUVAY-I MİLLİYE GELİYOR

Bahsekonu ettiği birliğin Fuzuli'nin Leyla vü Mecnun hikayesindeki gibi insanın kendini bir başkasında görmesi, müslüman kardeşin bir başka kardeşinin sevgisinde yok olması halini yaşaması ile gerçekleşebileceğini belirten Prof. Dr. Haydar Baş, enflasyon konusunda yanlışta ısrarın önemli bir sonucuna dikkat çekerek ve Yalova'da yaptığı gibi Sakaryalıları da uyararak şöyle bitirdi:

"Türkiye'de, maliyet enflasyonunu düşürmek için talep enflasyonunun şartlarını uyguluyorlar. O kadar büyük bir yanlış ki bu, bu yanlış Türkiye'yi stagflasyona sürükledi. Halbuki ucuzluk olması için maliyete yansıyan girdilerin aşağı çekilmesi, yine elimizde fazla paranın olması lazımdır. Biz ise fazla olması gereken mevduatı piyasadan çekiyoruz. O zaman da fabrikatör, bakkal, işyeri sahibi kepenk kapatmaya başlıyor. Böylece iflas söz konusu oluyor. İktisat dilinde bunun adına stagflasyon deniliyor. Maalesef Türkiye bu duruma geldi. Valiliklere talimatlar gönderilip, işyerlerini ucuza satmayın, deniliyormuş. Bizim iki sen önce dediğimizi, onlar, bugün geldi, yaşıyorlar. Bunun arkasından da milletin sokağa dökülmesi hali vardır. Şimdi, Batıdan sermayedarlar gelecek, bu işyerlerini alacaklarmış. Yani parası olan adamlar Türkiye'yi rahatlıkla satın alabilecekler. Onun için ben Sakaryalı kardeşlerime, 'Sakın ha! Bitinizi dahi satmayın. Biz geliyoruz. Bütün dertlerinize inşaallah deva olacağız. Böylece milletimiz beklediği mutluluğa, saadete kavuşacaktır' diyoruz."


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.