HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

ABABD gergefinde Türkiye

08.06.2014 00:00:00
Dünya siyasetinde, milletlerarası organizasyonların önemi çok büyüktür. Ülkeler arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklara barışsal çözüm bulmak amacıyla organizasyonlara ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla kurulan kuruluşlar, problemlere siyasi çözüm bulabilmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunun için taraflara alternatif çözümler sunulmuş hatta barışı korumak için, taraf ülkelere bazı yaptırımlar dahi uygulanmıştır. Ancak bu organizasyonlar, organizasyonu yapan ülke veya ülkelerin etkisinden kurtulamayıp, sıcak savaşı engelleme ve barışı koruma iddiası ile, kendi menfaatleri ve idealleri uğruna kendilerine hizmet eden ülkecikler doğurmuşlar, bu da zamanla soğuk savaşı ve blok ülkelerin oluşmasını; daha sonra ise küreselleşmeyi tetiklemiştir.Küreselleşme, "naturel küre" görünümüne milletlerin ve devletlerin istem dışı, doğal yaklaşımları olarak da ifade edilebilir. Bugün küreselleşme nitelik ve nicelik açısından oluşumuna hala devam etmektedir. Demokratikleşmenin en sağlıklı sosyal değişim olarak genel kabul gördüğü yeni dünyada küreselleşme, sınırları her geçen gün biraz daha genişleyen ve belirginleşen bir kavram olarak yeni fakat yöntem olarak eskidir.Fransız devriminden sonra ulus?devlet anlayışının hakim olmasıyla dünya kendi düzenini kurarken kendisine yeni görevler bulmakta zorlanmadı. Bunu takip eden süreçte I. Dünya Savaşıyla Osmanlı dünya sahnesinden yeni düzen adıyla silindi ve ulus devletler dönemi tamamıyla başlamış oldu.I. Dünya Savaşıyla ile II. Dünya savaşı arasındaki dönemde de dünya; ilk savaşın dengesizliğiyle sarsılmış ve bu ara dönemi ikinci savaşa hazırlanmakla geçirmişti."II. Dünya Savaşından sonra ise iki kutuplu bir hal alan dünya 90'lı yıllar ile birlikte birinin inkırazıyla dünya tek kutuplu bir hale mahkum edildi. Batının 3. dünya ülkeleri olarak tanımladığı ülkeleri sömürgeleştirmesine ve bu ülkelere müdahalesini formüle etmeye yarayan küreselleşme ve insan hakları savunuculuğu mavalına çok erken kapıldık." (Emre Polat, Küreselleşen Dünya ve Milli Kültürümüz). Mesafelerin öneminin azalması, sosyo?kültürel tek tipleşme, yabancı yatırımcıların artması, öz sermayenin yurtdışına çıkabilmesi, iletişim?etkileşim küreselleşmenin ispatı alarak görülse de, bütün bunları olmadığı yönünde ispat için de kullananlar da var. Bu muğlak kavramı her açıklayan kendi doğrusunu ispata çalışıyor ancak bu arada tartışma devam ederken süreç çok hızlı gelişmeye de devam ediyor. İşte bu yeni düzen kendisine bir rakip bulmakta gecikmedi ve milli devletlerin sonunun geldiğini, artık sınırların kalkması gerektiğini milli olan kaynakların tüm dünyanın hakkı olduğu fikirleriyle bu yeni fikrin adı küreselleşme olarak konuldu.Küreselleşme yalanı ve iflasıO zaman küreselleşme uluslararası hiyerarşinin alt sıralarındaki devletler açısından ne anlam taşıyor? Bu noktada, "Küreselleşme bazılarının ileri sürdüğü gibi yeni bir olgu değil, sadece yeni bir terimdir ancak terimin değişmesi ideolojik bir amaç içeriyor emperyalizm denilen olguya saygınlık kazandırma çabasıdır küreselleşme." (BARATOV; Der:Kansu, 1997: 22).Bu düzende insanlık en üst düzeyde hak ve hürriyetlerden istifade edeceği, huzurun ve barışın teminatı olacağı, dünyaya demokrasinin hakim olduğu bir dönem yaşanacağı, milli doğal kaynaklardan tüm insanlık istifade edeceği, savaşların biteceği, sömürünün biteceği yalanları söylendi."Küreselleşme sınırları ortadan kaldırmamakta, bilakis yeni sınırlar (supranasyonal bölgeler ve merkezler) ortaya çıkmaktadır. Kaçınılması imkansız bir kader değil aksine bilinçli bir biçimde tatbik edilen bir projedir. Böyle tanımlanan gelişmelerin arkasında devletlerin bilerek aldığı kararlar, yaptıkları anlaşmalar ve kurdukları organizasyonlar vardır." (Dr. Kadir Koçdemir, Küreselleşme, s.148?149).Küreselleşmenin septik yaklaşımların kıskacında olduğu görülmektedir. Yeni dünya düzeni, "Küreselleşme ile kastedilen uluslararası sermayenin ve uluslararası etik normların imparator devletler düzeninin oluşması doğrultusunda aradığı bir düzendir." (ÇEÇEN; Der:Kansu, 1997: 90)."Dünyanın her yerinde istediği gibi üretim yapabilmek istediği gibi mal ve hizmet satmak ve daha önemlisi sıcak para denen spekülatif parasını bütün dünyada istediği gibi dolaştırmak en yüksek kâr oranı neredeyse anında oraya ulaşmaktır." (EROĞLU; Der:Kansu, 1997: 47). Daha sonraki yazımızda AB'nin küresel oyunlarını işleyeceğiz.
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

08.06.2013, 08.06.2012, 08.06.2011, 08.06.2010, 08.06.2009, 08.06.2008, 08.06.2007, 08.06.2006, 08.06.2005, 08.06.2004, 08.06.2003, 08.06.2002, 08.06.2001, 08.06.2000, 08.06.1999, 08.06.1998, 08.06.1997, 08.06.1996, 08.06.1995


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.