HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 16 AĞUSTOS 2022, SALI

Alay

20.07.2015 00:00:00
Yıllardır, demokrasi, insan hakları ve de anayasa ile alay eden siyaset, bu yanlış görevine hala devam etmektedir. Burada şunu belirtmekte yarar var ki, dört meclis partisinden en doğru teklif HDP'den gelmiş ve müzmin demokratik problemin tek ve en doğru çözümüdür. Ey Türk milleti! Seçimlerden yaklaşık bir yıl önceden başlatmış olduğum SEÇİM BARAJININ kaldırılması ile ilgili hukuk mücadelesi halen devam etmektedir. Seçim Kurulu'na, ardından Danıştay'a, ardından, Danıştay'ın görevlendirdiği, Ankara 18. İdari Mahkemesi'ne havale edilen şahsi davam, oradan da yetkisizlik kararı çıkması sonucu, seçimlerden önce, Anayasa Mahkemesi'ne intikal etmiştir.Biliyorsunuz, her şeyin gizlendiği bu ortamda, kalmayan adaletin aranması son derecede manidardır. Ancak bu her vatandaşın mücadele etmesi şart olan bir gerçektir. ANAYASAMIZDA Türkiye Cumhuriyeti, demokratik laik bir bağımsız Cumhuriyet olarak tanımlandığından, insan hakları demokrasinin temelini oluşturduğundan, hangi yönden bakarsanız bakınız demokrasinin en temel kuralının seçim olduğu gerçeğini kimse inkâr edemez. Basında çıkan haberler HDP dışında baraj konusunda aklı başında başka yetkili partinin Meclis'te olmadığını göstermektedir. Diğerleri yüzde yedi, yüzde beş,  yüzde bilmem kaç gibi milletle alay ediyor. Millet seçimlerde yaptığı yanlışlığın vebalini nasıl verecek. Bu herkesin şahsi sorunudur.  Bu iktidarın millet adına hiç bir probleme çözüm getirmesi asla mümkün olamayacaktır. Bir atasözü vardır biraz değiştirerek; ADAM OLACAK ÇOCUK küçükten belli olur". Hiç birinin bir projesi bir planı bir görüşü olmadığı halde seçtiniz. Dünyayı yerinden oynatan Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet projeleri ile size zenginliği sunan, İnsan haklarını ön planda tutan. Devlet olmanın beş şartını yirmi dört saatte oluşturmayı hedefleyen BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP), emin olun ki ikinci gün seçim barajını tamamen ortadan kaldıracaktı. Benim hukuki mücadelem bunun delilidir. Bunları söylememin sebebi şimdi anlatacağım bayram hutbesinde karşıma çıkan bir söylemden dolayıdır. Seçimler sırasında köylerde veya şehirlerde seçim çalışmaları sırasında bazen namaz sonrası cami bahçesinde halkımızla sohbet sırasında ukala (aslında yağcı veya korkak ya da gafil) imamların bizlere camilerin etrafında siyaset yapmamamız uyarılarında bulunduklarını hatırladım. Aslında siyasetin tek yanlı yapıldığı camilerde, dinlerarası diyalog (medeniyetler ittifakı) uğruna yapılan İslam dışı davranışları, kendilerine sorduğumuzda asla durup tartışamazlar. Hele Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Mısır'da olayları eşek gözlüğü ile seyredenlerin, oradaki zulmü sanki devlet yapıyormuş gibi hutbe okumalarını, kendileri nasıl hazmediyor. Ne dersiniz?.. Her Neyse, Kendisinin diyologcu olmadığına inandığım bu nedenle de uzakta olsa, Cuma ve cemaat namazlarımda gittiğim imam efendi Bayram namazı öncesi, cemaate bir soru sordu. Bende dahil merakla bekledim. Cevabını da kendisi verdi. Cevaptan önce de, "Yıllardır aklıma gelmeyen yeni bir makaleden öğrendiğim, sizin de bileceğinizi sanmadığım cevabı şimdi size vereceğim" dedi.Soru: Ramazanın yükünü kim çeker?Cevap: Akşama ne pişecek, sahurda ne yenecek, çocukların bakımı, çamaşır, temizlik ve rutin hizmetleri yapan üstelik dini görevlerini de yapan, ANNELER.Sonuç: Yazarın tavsiyesi; "Bu anneler devletten maaş almalıdır". Hoca efendinin de görüşe katkısı dolaylı olarak bu.2002'den beri BTP ve Genel Başkanını ev hanımlarının emekli yapılması projesi Sosyal Devlet modelinde kesin bir şarttır. Ve son seçimlerde 1.500 TL. (bin beş yüz lira) emekli maaşı ve ilave 1.000 TL. (bin lira) vatandaşlık maaşı olarak tespit edilmiştir. Ülkenin bir hocasının bunu yeni duyduğunu açıklaması beni çok üzmüştür. Bu nedenle bir Müslüman hocanın birinci görevi, elbette dini bilgileri bilmektir. Bu bilgilerin sosyal hayata uygulanması ise en önemli görevdir. Bu nedenle hocaların sosyal yaşamdan kendilerini ayırmaları mümkün değildir. Sosyal hayat haram ve helallerin cirit attığı bir düzendir. Manevi hayat, sosyal hayatın düzgün yaşanması ile mükemmel olma şansına sahiptir. Siyaset ise sosyal hayatın düzenlenmesinde en etkili yoldur. Bu yolun doğrusunu seçmekte ise temel, inançlardır.  Allah korkusu ve sorumluluktur. Bu, demokraside seçimlerle ferde aktarılmıştır. Sonuç malum. Herkes layığını bulmuştur. Bize düşen görev tam olmasa da yapılmıştır. Millete düşen görev en azından şu andan itibaren 'SEÇİM BARAJININ SIFIR'lanması için açılmış olan davaya destek olmasıdır. İnternet ve medyayı işin içine sokma gücü ile haklı davamızın tüm seçilmiş partilerin baraj değerinin sıfırlamasının şart olduğunu anlamasıdır. Seçimlerde bir ferdin seçme ve seçilme hakkına set koymak hiç bir iktidarın yetkisinde değildir. Hiç bir şekilde bu davranışın anayasa, insan hakları ve demokraside yeri olamaz.  ÖNEMLİ: Anayasada varmış gibi millete yutturulan bu yüzde on barajı ANAYASADA yoktur. Meclis'te bile tartışılmamış, dört paşanın kararından başka bir şey değildir.NOT: İlk Dava dilekçesi aşağıda gösterilmiştir. Lütfen okuyunuz ve birlikte bunu sonuçlandıralım. VATAN SAĞ OLSUN. Hakkınız yerini bulsun.YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINADilekçe Veren-Başvurucu: Prof. Dr. Ata Selçuk (TC Kimlik No:????..)Adres: ???..Konu: Milletvekili Seçimi Kanunu kapsamında uygulanan %10 genel baraj sisteminin anayasal hakkım olan ve temel haklar niteliğindeki siyasal hak ve ödevimi ihlâl etmesi nedeniyle iptali istemidir.Açıklama:  1) Anayasa'nın "Temel Haklar ve Ödevler" Kısmının 4. Bölümünde yer alan "Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları" başlığını taşıyan 67. maddesine göre "seçme" hakkına sahip bulunmaktayım.2) Baraj uygulaması nedeniyle oy vererek, seçme hakkımı kullandığım parti, barajı aşamamışsa, oyum, barajı aşan başka partiye gitmektedir.Bu durum:* "Temsilde adalet"i emreden Anayasa'nın 67. maddesine aykırıdır; temsil gücü başka partiye kaydırılmıştır.* Yine aynı maddede açıklanan "seçimlerde eşitlik" ilkesine aykırıdır.* Anayasa'nın 10. maddesindeki "Kanun önünde eşitlik" ilkesine aykırıdır; siyasi hakkım olan seçme yolundaki iradem engellenmiştir.* Anayasa'nın 12. maddesine göre; Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilemez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Temel hakkım olan seçme hakkımın önlenmesi, anayasal hak ihlâlidir.* "Her şahıs, doğrudan doğruya ya da serbestçe seçilmiş temsilciler aracılığıyla, ülkenin kamu işleri yönetimine katılma hakkına sahiptir" ifadesine yer veren İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 21. maddesine aykırıdır; temsil gücüm elimden alınmıştır.* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek(1) no.lu Protokol'ün 3. maddesine aykırıdır; madde hükmüne göre: "Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler". Türkiye, taahhüdünü ihlâlle hem Anayasa'nın uluslararası antlaşmalara riayeti düzenleyen 90. maddesini hem de, kanaatimi özgürce kullanma hakkımı ihlâl etmiştir.SONUÇ ve İSTEM:Yukarıda açıklanan ve de Sayın Kurulunuzca re'sen takdir buyurulacak nedenlerle BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (m.21), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ek No.(1) Sayılı Protokol'ü (m.3), Anayasa (m: 10, 12, 67, 90) hükümlerine açık aykırılık taşıyan %10 genel seçim barajının kaldırılmasını, böylece hak ve adaletin yüceltilmesini arz ve talep ederim.SaygılarımlaTarih??.Başvuruda BulunanProf. Dr. Ata Selçuk
 
Prof. Dr. Ata Selçuk / diğer yazıları
- Yanlıştan, yanlışla kurtuluş olmaz / 12.09.2021
- Bir hayal peşinde -2- / 18.02.2021
- Bir hayal peşinde -1- / 17.02.2021
- Aşının özü / 22.12.2020
- Temelsiz demokrasi / 22.10.2020
- Demokrasi çamuru / 25.09.2020
- Tecelli / 27.03.2020
- Kaynayan kazan / 06.01.2018
- Hedef yalanı / 31.12.2017
- Vatanım sen yaşa / 27.12.2017
- Bu kaçıncı gaf / 25.12.2017
- Hepimiz hazırız sıra sizde / 22.12.2017
- Alışmış kudurmuştan beterdir / 16.12.2017
- Sayın Cumhurbaşkanım / 05.12.2017
- Akil adamların önü açılsın / 26.11.2017
- Seçim barajı / 23.11.2017
- Kul hakkı / 21.11.2017
- Medeniyetler ittifakı / 19.11.2017
- Düşün ey Türk milleti / 14.11.2017
- Arabanın yerlisi / 07.11.2017
- Atam izindeyiz / 31.10.2017
- Artık herkes BTP'li / 21.01.2017
- Baştakilere birkaç soru / 13.01.2017
- İntihar / 06.01.2017
- Bir musibet / 04.01.2017
- Anlamak mümkün değil / 18.12.2016
- Kargaşa / 05.12.2016
- Her şey vatan için / 30.11.2016
- Annan, senin anan mı! / 27.11.2016
- Vatanım / 17.11.2016
- Hamallık / 11.11.2016
- Korkunun ecele faydası yoktur / 30.09.2016
- Tarihten ders alamayanlar / 25.09.2016
- Tek çare / 01.07.2016
- Harikalar diyarı / 26.06.2016
- Yeter / 26.05.2016
- İnan anamıyorum / 08.05.2016
- İki bin yirmi üçe ne kaldı / 21.04.2016
- Hala neyi bekliyoruz? / 17.04.2016
- Kara para senyoraj / 02.04.2016
- Biz dostuz / 31.03.2016
- İhanet / 26.03.2016
- Aldatan aldatana / 11.03.2016
- Müzelik hayat / 06.02.2016
- Bir varmış bir yokmuş / 27.01.2016
- Hedef / 24.11.2015
- Kimin umurunda! / 22.11.2015
- Dünya cennetine hasret gidecekler / 29.10.2015
- Anlatabildim mi? / 19.10.2015
- İşler duyuna kaldı / 16.10.2015
- Sayılı günler / 15.10.2015
- Eyvah / 13.10.2015
- Gerçekler / 11.10.2015
- Fiyasko / 30.07.2015
- Alay / 20.07.2015
- Meclis'teki trafik (2) / 30.06.2015
- Meclisteki trafik (1) / 29.06.2015
- Tantana ve borç yan yana / 18.06.2015
- Pes doğrusu / 11.06.2015
- Yalancının mumu / 30.05.2015
- Panik -2- / 21.05.2015
- Panik 1 / 20.05.2015
- Uyuyan dev / 09.05.2015
- Felaket / 30.04.2015
- Büyük hata / 22.04.2015
- Hesap zamanı / 17.04.2015
- Kemirgenler / 04.04.2015
- Yalanın doğrusu doğrunun yalanı / 22.03.2015
- Durmaz geçer zaman / 17.03.2015
- Ülkem / 09.03.2015
- Gümm / 28.02.2015
- Büyük darbe (2) / 25.02.2015
- Büyük darbe (1) / 24.02.2015
- Bitikler / 14.02.2015
- Mağdurlar / 08.02.2015
- Bağımsızlık / 29.01.2015
- Açılım mı? Hee... / 28.01.2015
- Dam üstünde saksağan / 09.01.2015
- Terazi / 05.01.2015
- Neyi bekliyoruz / 01.01.2015
- Zül / 19.12.2014
- Ümit / 14.12.2014
- Hedefe doğru / 09.12.2014
- Asla olamaz / 05.12.2014
- Taşlar yerine oturdu / 19.11.2014
- Ülkenin gururu / 10.11.2014
- Görev / 07.11.2014
- Şu hale bakın / 03.11.2014
- Atasözleri / 22.10.2014
- Durum vahim / 16.10.2014
- Son durak / 11.10.2014
- Emir erleri / 02.10.2014
- Kader / 27.09.2014
- Bir koy... / 21.09.2014
- Kilit cümle / 15.09.2014
- Pes birader / 11.09.2014
- Acı gerçek / 26.07.2014
- Tek çözüm / 06.07.2014
- Tuzak / 02.07.2014
- Hamallık / 25.06.2014
- Bilim ve teknolojide MEM / 18.06.2014
- Dinlenmezse Ata sözü sonuç haktır / 03.06.2014
- Bu nasıl ülke? / 01.06.2014
- Olmasaydı kömür nasıl geçerdi ömür / 26.05.2014
- Kapasite / 22.05.2014
- Bu ne iştir / 12.05.2014
- 1 Mayıs / 01.05.2014
- İbret / 26.04.2014
- Kayıplar aranıyor / 20.04.2014
- Halka hizmet / 28.03.2014
- Dikkat / 23.03.2014
- Uyuturlar / 12.03.2014
- Sahtekarlık / 08.03.2014
- Baştanbaşa Kasımpaşa / 07.03.2014
- Terör açılımı / 18.02.2014
- Nerede çokluk orada yokluk / 16.02.2014
- Başlıksız / 12.02.2014
- Kapris / 09.02.2014
- Baştanbaşa Kasımpaşa / 07.02.2014
- Entegrasyon / 07.02.2014
- Her şey ortada / 06.02.2014
- Çok acil / 02.02.2014
- Ne dersiniz? / 29.01.2014
- İster inan, ister inanma / 26.01.2014
- İnanma / 21.01.2014
- Tokat / 16.01.2014
- Büyük darbe / 10.01.2014
- Gizlenenler / 03.01.2014
- Vatan-millet-Sakarya / 29.12.2013
- İnsaf, hak, hukuk, vicdan... / 14.12.2013
- Ortası yok / 10.12.2013
- Sahipsiz kalamaz / 07.12.2013
- Pes doğrusu / 22.11.2013
- Bu ne rezalet! / 10.11.2013
- Sonuç / 07.11.2013
- Daha bitmedi / 30.10.2013
- Yemin / 26.10.2013
- Atam izindeyiz / 19.10.2013
- Andımız / 13.10.2013
- Tarih böylesini yazmadı / 07.10.2013
- İmkansız / 02.10.2013
- Hiç mi haysiyet kalmadı? / 28.09.2013
- Tencere dibin kara / 26.09.2013
- Gökkubbede boş bir seda / 22.09.2013
- Bunların derdi ne? / 21.09.2013
- Hak, inadı sevmez / 19.09.2013
- İsrail takkesi / 12.09.2013
- Bu kaçıncı koalisyon / 09.09.2013
- Bilen ya da anlayan var mı? / 30.08.2013
- İşin aslı / 22.08.2013
- Ya hep ya hiç / 03.08.2013
- Sevsinler demokrasiyi / 23.07.2013
- Yanlış duymadınız / 15.07.2013
- Yalan / 12.07.2013
- Suçlu ayağa kalk / 05.07.2013
- Büyük sınav / 01.07.2013
- Yalan dünya / 30.06.2013
- Neden ve sonuç / 15.06.2013
- Problem ve çözüm / 12.06.2013
- Kahramanlar / 05.06.2013
- Vazife / 03.06.2013
- İş çığırından çıktı / 07.05.2013
- Bu nasıl mantık! / 17.04.2013
- Kefen / 05.04.2013
- Tarlada petrol / 04.04.2013
- Ortaya çıkan gerçekler / 21.03.2013
- Korku / 18.03.2013
- Yol çatımı / 03.03.2013
- Bedel / 27.02.2013
- Dur yolcu / 21.02.2013
- Sallanan temel / 15.02.2013
- Kahramanlar / 28.01.2013
- Muhalefet / 25.01.2013
- Maşallah, maşallah / 16.01.2013
- İstediğin çözüm olsun / 11.12.2012
- Gençlere nasihat / 05.12.2012
- İntihar / 30.11.2012
- Başımıza geleceklere hazır mısınız? / 19.11.2012
- Dikkat! / 10.11.2012
- Yapışın yakasına tarihin / 30.10.2012
- Çılgınlık (2) / 17.10.2012
- Çılgınlık / 16.10.2012
- Misyoner (2) / 27.09.2012
- Misyoner / 26.09.2012
- Kimse kimseyi uyutmasın / 26.02.2012
- Devrim / 18.02.2012
- İşin özü / 07.02.2012
- Bu kadarı fazla / 30.01.2012
- Var mı duyan? / 05.01.2012
- Sıfır aşkı / 29.12.2011
- YORUM SİZİN / 21.12.2011
- And içtiniz bir kere / 12.12.2011
- Kendini aldatma / 04.12.2011
- Hazır mısınız? / 01.12.2011
- Hakikatler / 27.11.2011
- Pes doğrusu / 19.04.2011
- Ufukta görüneni görmek gerek / 02.04.2011
- Demokratik davranış / 26.03.2011
- Hedef / 02.03.2011
- Allah rızası için bir kere.. / 23.02.2011
- Gaflet, dalalet, sonuç rezalet / 26.01.2011
- Biat ve inat / 31.12.2010
- Uçak dağa düşende / 07.07.2010
- Nutkumuz tutulmuştu / 01.07.2010
- İşte bu kadar / 27.06.2010
- Ayinesi iştir kişinin / 22.06.2010
- Acaba ne zaman / 21.06.2010
- Acaba ne zaman? / 17.06.2010
- Allah aşkına / 08.06.2010
- Görmezler Duymazlar Aymazlar / 28.05.2010
- Çocuk aklı demeyin / 23.04.2010
- Misyonun sonu / 06.04.2010
- Sıfır sorun / 02.04.2010
- Kırmızı değil kara / 23.03.2010
- Kara sevda / 23.02.2010
- Gaflet uykusu / 09.02.2010
- Şaşmamak imkansız / 29.12.2009
- Bu günleri de mi görecektik / 22.12.2009
- Kimi Kandırıyorsunuz? / 14.12.2009
- Delikanlı adın ne? / 12.06.2009
- Beterin en beteri / 02.06.2009
- Diplomatik şantaj / 06.03.2009
- Diplomatik şantaj - I / 27.02.2009
- Aklımıza ne oldu / 22.02.2009
- Pes doğrusu! / 25.01.2009
- Kim demiş! / 10.01.2009
- Bu saçmalığa bir son gerekir / 01.01.2009
- Gaflet sonucu ihanet / 19.12.2008
- Buna ne dersiniz' / 14.12.2008
- Her zaman olduğu gibi / 26.11.2008
- Öncelikle şunu idrak edelim / 13.11.2008
- İhanet / 05.11.2008
- Hatırlatma / 28.02.2008
- Laiklik - Layıklık (2) / 12.01.2008
- Laiklik - Layıklık - 1 / 11.01.2008
- Başka türlü olamaz / 19.12.2007
- Gözdağı / 12.12.2007
- Ne aradığını bilmeyen bulduğunu anlamaz / 06.12.2007
- BİLMECE / 04.12.2007
- Yalanın anası yalandır / 27.11.2007
- Demokrasinin demosu / 09.06.2007
- Artık oylar bölünmesin / 03.06.2007
- Her şey planlı programlı / 01.05.2007
- Bak şu tesadüfe / 22.04.2007
- Bu nasıl iştir / 18.04.2007
- Uyanış / 29.03.2007
- Dikkat! / 25.03.2007
- Her biri bir kere / 15.03.2007
- İşin aslı / 11.03.2007
- Açıklık / 04.03.2007
- Mağduriyet / 03.03.2007
- Sonuç / 18.02.2007
- Yazıklar olsun / 13.02.2007
- Bereden nereye / 05.02.2007
- Esas cinayete dikkat / 04.02.2007
- Elimizdeki koz / 29.01.2007
- Acı gerçek / 24.01.2007
- Durum çok vahim / 19.01.2007
- Bu bir görevdir / 16.01.2007
- Bu bir görevdir / 16.01.2007
- Hayırdır inşallah / 11.01.2007
- Bu kadarına pes doğrusu / 06.01.2007
- Akıntıya kürek çekmek 2 / 29.12.2006
- Akıntıya kürek çekmek / 28.12.2006
- Şu garib Dünya / 01.08.2006
- Sıra sende TPAO: Hazır mısın? / 20.07.2006
- Dost acı söyler / 15.04.2006
- Sorun bütünlüğümüz / 07.04.2006
- Size aydın demek, aydına haksızlıktır / 03.04.2006
- Dost zorda belli olur / 04.03.2006
- Hakikatler / 15.02.2006
- Bana sen diyemezsin / 10.02.2006
- Oduncu / 08.11.2005

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

20.07.2014, 20.07.2013, 20.07.2012, 20.07.2011, 20.07.2010, 20.07.2009, 20.07.2008, 20.07.2007, 20.07.2006, 20.07.2005, 20.07.2004, 20.07.2003, 20.07.2002, 20.07.2001, 20.07.2000, 20.07.1999, 20.07.1998, 20.07.1997, 20.07.1996
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.