HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 HAZİRAN 2022, CUMARTESİ

Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir!

26.04.2015 00:00:00
Sahih-i Müslim'in nakline göre, Amir b. Sa'd b. Ebu Vakkas şöyle rivayet eder: Muaviye, Sa'd b. Ebu Vakkas'a şöyle dedi: "Neden Ebu Turab'a (Hz. Ali'ye) lanet okumuyorsun?"Sa'd şöyle dedi: "Ben Peygamber (s.a.a)'in Hz. Ali hakkında söylediği üç şeyi hatırladım. Onlardan sadece birine sahip olmayı kızıl tüylü develere tercih ederdim. 1- Bir savaşta (Tebük seferi) Peygamber (s.a.a)'in Hz. Ali'yi Medine'de kendi yerine bıraktığında onun, 'Ya Resûlallah! Beni kadınlar ve çocuklarla mı bıraktın?' diye dediğini ve Resûlullah'ın ise ona cevaben şöyle buyurduğunu duydum: 'Sen Bana nispet Harun'un Musa'ya olan nispeti gibi olmak istemiyor musun; şu farkla ki Benden sonra peygamber yoktur?' 2- Peygamber (s.a.a)'in Hayber Savaşında şöyle buyurduğunu duydum: 'Sancağı öyle birisine vereceğim ki, o Allah ve Resûlünü sever; Allah ve Resûlü de onu sever.' Hepimiz o adamın kendimiz olmasını arzuluyorduk. Ama Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: 'Bana Ali'yi çağırın.' Ali'yi getirdiklerinde gözleri müthiş bir şekilde ağrıyordu. Peygamber (s.a.a) ağız suyundan onun gözlerine sürerek sancağı ona verdi. Hayber'in fethi onun eliyle gerçekleşti. 3- 'Geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım, sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim' (Âl-i İmran, 61) ayeti nazil olunca Resûlullah (s.a.a) Ali, Fâtıma, Hasan ve Hüseyin'i çağırarak, 'Allah'ım! Bunlar Benim Ehl-i Beyt'imdir' buyurdu." Bu hadis; Nesai, Hasais'ul-Aleviyye'de; Tirmizi, Sahih-i Tirmizi'de, aynı zamanda El-Cem'u Beyn'es-Sahihayn ve el-Cem'u Beyn'es-Sihah'is-Sitte adlı kitablarda mevcuttur.Hz. Aişe validemiz diyor ki; "Bir sabah vakti Peygamber evden çıktı. Üzerinde keçi kılından dokunmuş nakışlı bir mırtı bulunuyordu. Hasan geldi, onu içine aldı, Hüseyin geldi, onu da içine aldı, daha sonra Fâtıma geldi, onu da içine aldı, en son Ali geldi, onu da mırtısının içine alarak şu ayeti okudu: 'Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, (rics'i) sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.' (Ahzab, 33).""Sizden risaletime karşılık herhangi bir ücret istemiyorum, Ehl-i Beyt'ime sevgiden başka" (Şura, 23) ayet-i kerimesi Efendimizin risaletinin tasdiki, kabulü ve O'na olan borcumuzun delilidir. İmam Şafii'nin vesair ulemanın icmasıyla O'nun Ehl-i Beyt'ini sevmek farzdır. İmam Tirmizi'nin, Sünen'inde (3130) rivayet ettiği hadis-i şerifte Enes b. Malik (r.a.) şöyle diyor: "Resûlullah sabah namazına çıkarken altı ay Fâtıma'nın kapısından geçerek onlara şöyle sesleniyordu: Ey Ehl-i Beyt, namaza, ey Ehl-i Beyt, Allah sizden murdarlığı giderip sizi tertemiz kılmak diler." (Ahzab, 33)."Geliniz, sizler ve bizler dahil olmak üzere, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı" emri üzerine Efendimiz Ehl-i Beyti'ni alıp mübahaleye çıkmıştır. Kimlerin Ehl-i Beyt oldukları hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde bu ayetle açıkça belirtilmiştir. (Al-i imran, 61).Veda haccından dönüşte Resûlullah Gadir-i Hum'da verdiği hutbede  altı yerde, "Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir, önderidir" buyurmuştur. 220 sunni kaynakta yer alan bu hadis rivayeti meşhurdur.Nasıl ki ilmin şehrinin kapısı İmam Ali ise; Muaviye de fitne ateşinin kapısı olmuştur. Hucr b. Adiy'i Hz. Ali'ye lanet etmemesi üzerine katlettiren; Hasan Basri'nin sırf bu yüzden katil olduğunu söylediği; Peygamber Efendimizin kurtuluş gemisi olarak gösterdiği Ehl-i Beyt'e zulmeden, "Kim Ali'yi severse, Beni sevmiştir; kim de Ali'ye düşman olursa, Bana düşman olmuştur. Ali'ye küfreden, Bana küfretmiştir" diyen Efendimize rağmen, Kitab-ı Kerim'de Ehl-i Beyti sevmek İmam Şafii'nin görüşüyle de farz kılınmış iken, "Sizden bu tebliğime karşılık bir ücret talep etmiyorum, yakınlarıma (Ehl-i Beyt'ime) sevgiden başka" (Şura, 23) ayetine rağmen İmam Ail'ye ve Ehl-i Beyt'e küfreden, zalimlik eden, Hz. Hasan'ı zehirletendir Muaviye? Ahmed b. Hanbel'in, "Muaviye başka bir din üzerine öldü" demesine rağmen, imanını Hz. Peygamber'i korumak için gizleyen Hz. Ebu Talib'i Müslüman saymayıp, hayatını Resûlullah ve evlatları ile savaşmaya adayan ve küfrünü gizleyen Muaviye'ye  "hazret" demek; minberden İmam Ali'ye hakaret edenlerle birlikte olmaktır.Muaviye Hz. Hasan-ı Mucteba'yı, karısı Cude'ye zehirleten kişiydi. Kur'an'ın temiz ve masum dediği Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'e hutbelerde hakaret ve lanet okutan kişiydi (80 yıl sürdü). Yezid gibi bir melunun babası ve murebbisiydi. Merak ediyorum acaba bizler, büyük sahabilerden Hucr b. Adiy gibi,  büyük hadis alimi İmam Nesai gibi bu uğurda kendimizi feda edebilir miydik? Ve de İmam Azam Ebû Hanife gibi canımız pahasına Ehl-i Beyt'in arkasında durabilir miyiz? Ya da "Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse vallahi de rafiziyim, billahi de rafiziyim" diyen İmam Şafi gibi dimdik durabilecek miyiz? Çünkü hepsi Ehl-i Beyt'in yanında ve İmamların arkasında durmuşlar ve İmam Ali'nin taraftarı olmuşlardır. Onlar Ehl-i Beyt'in karşısında bir yol ihdas eden Muaviye'nin oyununa gelmemişlerdir."Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez, kendisine zulüm yapılan kişinin (söylemesi) hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir." (Nisa, 148).
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

26.04.2014, 26.04.2013, 26.04.2012, 26.04.2011, 26.04.2010, 26.04.2009, 26.04.2008, 26.04.2007, 26.04.2006, 26.04.2005, 26.04.2004, 26.04.2003, 26.04.2002, 26.04.2001, 26.04.2000, 26.04.1999, 26.04.1998, 26.04.1997, 26.04.1996


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.