HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 12 AĞUSTOS 2022, CUMA

Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı 'milli görüş'ün diyalog flaması

28.02.2006 00:00:00
[email protected]çen hafta sonu değerli kardeşim M. Emin Koç, "Diyalogcuların karikatürü" başlıklı enfes bir yazı yazmıştı, hatırlarsanız. Hz. Peygambere hakaret eden Haçlı veletlerinin papazlarıyla Avrupa'daki camilerde diyalog seansları yapanların, papaz ve hahamları Cuma namazı sonrasında "barış duası" için minberlere ve mihraplara dolduranların İstanbul'daki "karikatür karşıtı gösteri"lerle sergiledikleri "istismar"a değinmişti. "Milli görüşün dinler arası diyalog flaması"na da değinmişti.Sayın Koç'tan öğrendiğime göre, "dinler arası diyalog"un ne menem bir "misyonerlik yöntemi ve küresel sömürge argümanı" olduğu hususunda Milli görüşün en üst düzey kurmaylarına birkaç kere bizzat geniş bilgiler verilmiş, bir talimatla internet sitesindeki "Makamı İbrahim'in gölgesinde Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı Milli görüşün diyalog flaması"nın da kaldırılmasının gerekli olduğuna dikkat çekilmiş... Ancak "dinler arası diyalog istifi"ni bozan olmadı. Ne zaman ki Türk milleti, dinler arası diyalog adına ortaya konan yanlışlıklara tepki koymaya başladı, ne kadar eski tüfek diyalogcu veya Moon seaslarının müdavimi var idiyse hepsi, diyalog karşıtı kesildiler. Y. Nuri ekranlara kondu. Ceviz kabuğu diyalog karşıtlarıyla doluverdi. "Karikatür karşıtı miting"de ise SP Genel Başkanı R. Kutan bile eski dostlarına "Medeniyetler yakınlaşması, Dinler arası diyalog diyenlere sesleniyorum: Bu gaflet uykusundan ne zaman uyanacaksınız" diye köpürüverdi. Anlayacağınız, rüzgara göre diyalog karşıtlığı yelkeni açanlar çoğalıverdi. Bunlar arasında en az Y. Nuri'nin çarkı kadar dikkat çekici olanı ise, Milli Görüş kadrosunun alengirli çarkıdır. Birkaç ay önce "Milli Görüş"ün (www.igmg.de) adresindeki kendi tanıtım sitesinin "Hakkımızda" başlıklı ikonunu tıklayıp "dinlerarası diyalog hususundaki temel kanat"larını ve "flama"larını kaydetmiştim. Önceki gün aynı siteye yine göz attım; değişen bir şey yok. "Milli Görüş'ün Haç'lı-Hilal'li ve Siyon yıldızlı diyalog flaması" aynen dalgalanıyor, açıklamalara ise "konjonktürel makas" atılmış... Milli Görüş'ün Avrupa'ya bakan yüzü "dinler arası diyalogcu", Türkiye'ye bakan yüzü ise "İslam makyajlı"; Haç'lı-Hilal'li ve Siyon yıldızlı diyalog flaması ise hep dalgalanıyor... Alengirli bir istikamet, kilise ile cami arasında gidip gelen bir duruş söz konusu Milli görüş adına."Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı milli görüşün diyalog flamasının" sürekli dalgalandırıldığı bölümde önceki "yazılı tanıtım" bölümü şöyleydi -noktasına ve virgülüne dahi dokunmadan takdirlerinize sunuyorum-:"Hakkımızda: İslam öğretisine göre, bütün insanlık ilk peygamber Hz. Adem (a.s) ve hanımı Hz. Havva'dan doğup çoğalmışlardır. Allah, insanlara doğru yolu göstermek için zaman zaman peygamberler göndermiştir. (Kur'an 43:7; 3:163-165)İbrahim peygamber de bunlardan birisidir ve aynı zamanda İbrahim peygamber "İbrahimî dinler"in (Hristiyan, Müslüman ve Musevîlerin) babasıdır. Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed (selam onlara olsun) Hz İbrahim peygamberin soyundan gelmişlerdir ve adı geçen peygamberler yalnız bir yaratıcının varlığına inanmışlar ve insanlığı bu öğretiye çağırmışlardır. (Kur'an 3:84) Bu üç dini birbirlerine bağlayan unsur; her şeyi yaratan, her şeye güç yetiren ve bir olan Allah inancıdır. (Kur'an 2:136). IGMG, Kur'an'ı Kerim'deki "Gelin, müşterek bir söz etrafında birleşelim!" (Kur'an 3:64) çağrısını esas almaktadır. IGMG inanmaktadır ki, barış içerisinde bir yaşam ancak dinlerin barışıyla sağlanabilir. Bu anlamda, 'Millî Görüş'ün ismindeki 'Millî' sözcüğü, Kuran'i anlamda Millet-i İbrahim'e (Kur'an 16:123), yani tevhid akidesine inananlara işaret eder. Kesinlikle, kavmiyetçilik, ulusculuk manasındaki bir anlayışı içermez. Dolayısıyla Millî Görüş, İslâmî anlamda tevhid akidesine inanan cemaati tarif etmektedir. Dinlerarası diyalog ;Dinlerin diyaloğu önemle üzerinde durduğumuz bir çalışmadır: "İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehl-i kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Bizim Tanrımız da sizin Tanrınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur" (Kur'an 29:46). Rabbimiz "Kitap indirilmişlerle ihtilafa düşmememizi" buyurmaktadır ve "tartışmamız halinde bile, iyi bir şekilde tartışın fakat ölçüyü kaçırmayın, sizleri ve onları yaratan bir Allah'a iman edin" şeklinde bir ölçü koymaktadır. Bu anlamda bizler bu ölçünün şahitliğini yapmak zorundayız. Bizler Müslümanlar olarak hakikatin ve ölçünün şahitleriyiz; görevimiz, misyonerlik veya insanları dinimize zorla dahil etmek değildir. Rabbimizin 'dinde zorlama yoktur' ilkesi ölçümüzdür (Kur'an 10:99).""Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı milli görüşün diyalog flamasının" sürekli dalgalandırıldığı bölümde şimdiki "makaslanmış ve makyajlanmış özet yazılı tanıtım" bölümü ise şöyle -noktasına ve virgülüne dahi dokunmadan takdirlerinize sunuyorum-:"Hakkımızda: Millî Görüş' terkibinin anlamı... İslamî inanca göre, bütün insanlar ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem (a.s.) ile eşi Havva'dan türemişlerdir. Daha sonra, Allah (c.c), insanlara doğru yolu göstermesi için düzenli bir şekilde peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir. Gönderilen bu peygamberler arasında Hazreti İbrahim de (a.s.) yer almaktadır. İbrahim Peygamber, Tevhid inancı mensuplarının (Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar) atasıdır. Teşkilatımızın adı da doğrudan Hazreti İbrahim'e atıfta bulunur. Teşkilatımızın ismindeki 'Millî' kelimesi Kur'anî bir tanımlama olan 'Millet' kelimesinden gelir. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet bu kelimenin kullanılmasına kaynaklık eder: "...İbrahim'in milleti (dini)... " (Nahl Sûresi, Ayet: 123; Al-i İmrân Sûresi, Ayet: 95; Nisâ Sûresi, Ayet: 125) Kur'an-ı Kerim'e göre 'Millet' tanımlaması, bir peygambere inanan ve bu peygamberin getirdiği değerler, idealler ve gelenekler etrafında toplanan cemaati tarif eder. Böylece teşkilatımızı tarif eden 'Millî Görüş' ün anlamı, görüş ve inanış bakımından kendisini Hz. İbrahim'in (a.s.) milletinden kabul eden ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yolundan giden İslamî bir cemaatin dünyaya bakışı olarak anlaşılmalıdır. Buradaki Millî kelimesinden, günümüz Türkçesinde kullanılan ve halk, ulus anlamlarına da gelen millete atıfta bulunan millî anlamını çıkarmak 'Millî Görüş' ün gerçek anlamını yansıtmamaktadır."Dalgalanan "Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı milli görüşün diyalog flamasını" ve "konjonktüre göre istismar"ları takdirlerinize arz ediyorum...
 
A. Faik Nabi / diğer yazıları
- Nuriye nenemin ağzından Atatürk / 10.11.2015
- Nesli ve ekini yok eden asıl fitne bunlar / 04.01.2013
- Buzun üstünde açlık dansı / 07.02.2010
- AKP, ülkeyi parasızlığa mahkum ederse / 05.02.2010
- Almanya AB'yi komaya soktu / 08.09.2009
- Erdoğan'ın "gel-git" vaziyeti patinaj mı, taktik mi? / 29.08.2009
- Sadece "fındık"tan değil, bu gidişle her şeyimizden olacağız! / 31.07.2009
- TRT'de bazı işgüzarlar var! / 30.06.2009
- Vakit'in çelebisinin sponsoru kim'! / 18.06.2009
- Bir lokmanın gücü / 29.04.2009
- Yoksulluk içimizde / 25.04.2009
- Ağlayan kimse kalmasın / 24.04.2009
- Milletin kökleri ve maskeli fitne / 23.04.2009
- Temeller sarsılıyor / 14.04.2009
- Paket paket çöpe atılan liberal kapitalizm / 15.10.2008
- Omurgasız siyaset, Türkiye'yi Sarkozi'ye kuyruk yaptı / 17.07.2008
- Sevr'i hortlatan yasa / 22.02.2008
- "Sanal ekonomi"den "karın doyuran ekonomi"ye / 20.02.2008
- Başörtüsüz namaz / 08.02.2008
- Başörtüsü, üniforma değil; dini bir vecibedir / 07.02.2008
- Elektrik-su zammında "pembe enflasyon" bozuldu / 16.10.2007
- Klasik tiyatroda yeni perde / 29.09.2007
- İstikrar vurgunları / 25.08.2007
- Padişahım, pardon Başbakanım çok yaşa? / 23.08.2007
- Hedef, işgale karşı direnenlerin ellerini-kollarını bağlamak? / 02.09.2006
- Türkiye'ye ne lazım? / 08.06.2006
- Zıplayan dolarda ipin ucu / 16.05.2006
- AKP'yi başörtüsü ile parlatmaya kalkışanlar / 04.05.2006
- Diyalogcuların pişkinliği / 07.03.2006
- Hollanda'dan yükselen itiraf / 03.03.2006
- AKP, mezarlıktan geçerken Allah'ı hatırlamaya başladı / 01.03.2006
- Haç-Hilal ve Siyon yıldızlı 'milli görüş'ün diyalog flaması / 28.02.2006
- Yedi mevsim üç kıtaya Gül taşıdık asırlarca / 25.02.2006
- Diyalog afyonu / 24.02.2006
- Matta'lı Markos'lu meal ve tefsir / 23.02.2006
- Ötede bir Bulaç, beride bir Bulaç; bizim Bulaç hangi Bulaç? / 15.02.2006
- Politik argoları ve milli kimlik / 14.02.2006
- Kuş gribi tavuktan mı bulaşıyor, hükümetten mi? / 08.01.2006
- Yandaş kartel ve iri kartelin gazı / 07.01.2006
- Anayasa'daki delikler ve AKP / 26.12.2005
- Anayasa'da delinmedik ne kaldı? / 24.12.2005
- Bunlar niye mi yapmıyorlar? / 23.12.2005
- Dublörlü yönetim tarzı / 22.12.2005
- Rüzgara göre söylem ve kurtuluş / 20.12.2005
- Türkiye'nin çivisi... / 16.12.2005
- Erdoğan'ın Çömez'i ve Tosun'u / 09.12.2005
- Oyun bozan keşif / 08.12.2005
- "İçişleri" ne iş yapar? / 21.11.2005
- "Vatana ihanet" olması için daha ne olması lazım? / 10.11.2005
- Pervasız soykırımcılar / 17.09.2005
- Erdoğan'daki pişkinlik / 13.09.2005
- Aman gözünüzü seveyim'. / 12.09.2005
- Kavuran gizli gündem / 10.09.2005
- Toplu hipnoz çare değil / 09.09.2005
- "Türk köyü" ve "provokasyon" meselesi / 07.09.2005
- AKP, şimdi de WC sahasına el attı / 23.08.2005
- Taşgetiren, sade bir istifa ile vebalden kurtulabilir mi? / 21.08.2005
- AKP kadar CHP de Meclis'i tıkıyor / 12.08.2005
- Balık avlayanlar ve insan avlayanlar / 10.08.2005
- Ateşin düştüğü yerden yükselenler / 09.08.2005
- "Sınırötesi operasyonu"nu niye eveleyip geveliyoruz? / 21.07.2005
- AKP idaresindeki Türkiye operasyon yapabilir mi? / 16.07.2005
- "Amerikanın kucağına oturmuyorsan sahtesin!" / 14.07.2005
- "Evrenselliğin nâmı yeter; takılma fukaralığa canım" / 06.07.2005
- Laura Bush'un maydanozları / 10.06.2005
- Kod adı PP / 09.06.2005
- Bu iş çocuk işi değil / 24.03.2005
- Bu işin kitapta yeri yok vesselâm / 11.12.2004
- Ceviz Kabuğunu dolduramamak / 14.10.2004
- Cari açık ve cari hortum / 19.08.2004
- Bu tren işi raydan çıktı / 13.08.2004
- Papaza yardım, papaza yardım! / 12.08.2004
- Yağma Hasan'ın böreğine buyurun! / 11.08.2004
- Olmaz olmaz, demeyin! / 05.08.2004
- Ucuz gaz yerine bol ders ve hava / 31.07.2004
- Ayasofya nerede? / 28.07.2004
- AKP'nin çok köşeli diplomasisi / 17.07.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

28.02.2005, 28.02.2004, 28.02.2003, 28.02.2002, 28.02.2001, 28.02.2000, 28.02.1999, 28.02.1998, 28.02.1997, 28.02.1996, 28.02.1995, 28.02.1994, 28.02.1993, 28.02.1992, 28.02.1991, 28.02.1990, 28.02.1989, 28.02.1988, 28.02.1987


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.