HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 27 MAYIS 2022, CUMA

Küresel aktörler, bölgesel piyonlar

20.12.2005 00:00:00


İki kutuplu eski dünyamızda inanın çok daha rahattık.Komşumuz "Sovyetler Birliği"nin aç gözlü emellerini, okyanus ötesindeki "stratejik müttefikimiz" Amerika ile dengeliyorduk. Saddam da bu düzenin ürünü idi ve Saddam varken de şimdikinden daha iyiydik. Irak'ta kırmızı çizgilerimiz vardı. Kıbrıs'ta referandum filan dayatılmamış, bir Türk Devleti vardı.Ermenistan diye bir komşumuz yoktu, Karabağ sorunu yoktu. Ermenistan'a, Kuzey Irak'a hava sahamız kapalı idi. Peşmergeler Türkiye'den geçirilen ekipman ve teçhizat ile sınırımızın 10 kilometre güneyinde 100 milyon varillik petrolü henüz bulamamışlardı.Önce Komünizm, tamamen kendi iç çelişkilerinden, insan doğasına aykırı ilkelerinden ötürü yıkıldı. Amerika; eski Sovyet blokunun parçalanmasının yaratacağı siyasi ve sosyolojik patlamanın şiddetinden etkilenmemek için, daha az etkilenmek için, parçalanmanın yaratacağı boşluğu kontrol edebilmek için bir takım yollar denedi.Orta Asya ülkelerinin ortak özellikleri Türk ve Müslüman olmaları idi.Ya Türklüğü kontrol edecekti, ya İslâmı..İslâmı denetlemeyi seçti ve ortaya "Ilımlı" İslâmı, Amerikan tipi İslâmı model olarak takdim eden "Yeşil Kuşak Projesi" çıktı.Fethullah'ın önlenemez yükselişi işte tam da bu döneme rastlar.Fethullah "Amentüde birleşen" İbrahimî dinlerin diyaloğunu savunur; Abant'ta, Amerika'da filan "konsiller" toplar.Bu dönem; tek kutuplu, artık ortalıkta dolaşan tek gücün Amerika olmaya başladığı bir zaman dilimidir. Bir geçiş dönemidir, dünyanın yeni düzeninin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı bir dönemdir. Artık "küreselleşme" ortaya çıkmaktadır ve kastedilen; zaten "küre" şeklinde olan dünyaya Amerika'nın egemen olmasıdır. Refahın ve uygarlığın değil, Amerikan çıkarlarının, etki alanının küreselleşmesidir.Küreselleşme, modern çağın ağzından ateş ve alevler saçan, yedi kuyruklu dev masal canavarıdır. Tam bu arada 11 Eylül olur. Yavaş yavaş BOP şekillenmeye; Amerika bölgede Ilımlı İslâm projesinden sonra ve onunla birlikte, müştereken "iş göreceği" yeni taşeronlar aramaya başlar.Demek ki "ılımlı İslam" ve "BOP"; Amerika'nın "arz"a, "küreye" hâkim olma çabalarının iki ayrı ayağıdır. Aslında BOP da yeni bir şey değildir, geçtiğimiz yüzyılın başında Osmanlı'yı yıkmak için planlanan "gizli" Sykes-Picot anlaşmalarının günümüze uyarlanmış, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak için yeniden "dizayn edilmiş" şeklidir.Konunun Sevr bölümü ise AB'ye ihale edilmiştir.Ve kadere bakın ki Türkiye, Yemen ve İtalya ile birlikte BOP'un "eşbaşkanı"dır, Modern Sevr olan Çerçeve Belgesi'nde de AB ile işbirliği içindedir.Ne ilginçtir ki "Tunus'tan-Kazakistan'a" uzanan BOP hayali; Adriyatik'ten-Çin Seddine" uzanan Türk Dünyası gerçeği ile birebir örtüşmektedir."Turuncu Devrim" denilen şey de, "küreselleşmenin" insani sosa bulaştırılmış, tatlandırılmış gülen yüzüdür.Her yere, Irak ve Afganistan'da olduğu gibi tankla-topla girilmeyecektir ki.Demek ki kıymetli okuyucu BOP'un da , Yeşil Kuşak'ın da birinci hedefi "Türkler"dir.Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'daki seçimler fırsat bilinmiş, "turuncu kaşkollu Soros devrimcileri" meydanlara dökülmüşlerdir.İyi de, "bayram değil, seyran değilken"; ortada fol ve yumurta, yâni seçim ve sandık yokken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı" ile "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın eşi"nin Samsun'da parti mitinginde turuncu kaşkolla ortaya çıkmalarının "esbâbı mucizesi" nedir?    Demek ki Erdoğan da;a) Kayıtlı seçmenlerin % 25'inin katılmadığı;b) Katılan seçmenlerin % 44'ünün oyunun geçersiz sayıldığı bir seçimde alınan;c) % 34 oyla kazanılan;d) % 65 parlamento çoğunluğundaki çarpık tablonun ve temsildeki adaletsizliğin farkındadır.Farkındadır ki okyanus ötesinden "turuncu" müttefik aramaktadır."Eşbaşkanlık" yutturmacası ile sunulan taşeronluğa râzı olmaktadır.Yalnız hem BOP, hem Yeşil Kuşak; omurgalı kimlikleri sevmez.BOP ve Yeşil Kuşak'ın dilediği gibi at koşturabilmesi için kılçığı alınmış tuzlu lakerdalara ihtiyacı vardır.Kemiksiz, kimliksiz ve kişiliksiz..Dolayısı ile "Türk kimliği" önlerindeki en büyük engeldir ve yine demek ki "Türk kimliği" alt bileşenlerine, olabildiğince çok "bölenlerine" ayrılmalıdır.İşte son zamanlarda ortaya çıkan "mozayık", "alt kimlikler", "çiçek bahçesi" kavramlarının perde arkası budur.İş Türklük'ten" , "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı"na, oradan da Osman Baydemir'in ağzından "Türkiye Vatandaşlığı"na gelip dayanmıştır.Yüzünüz ak olsun. "Bakü Üniversitesi"nden Prof. Dr. Haydar Baş'ın kim olduğundan önce "karşısındakiler"i görelim.1.Önce Yeşil Kuşakçılar, yâni Ilımlı İslamcılar, yani Fettullahçılar.2. Sonra BOP'çular.3. Sonra Sevr'ciler, yani AB'ciler.4. Bölücüler, mürteciler, mandacılar.5. Din tezgâhtarları.6. Vatan, millet, bayrak, asker düşmanları.Geçen hafta sonu İstanbul'da iki gün boyunca Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın sunduğu Milli Ekonomi Modeli tartışıldı.Dünyanın dört bir yanından gelen ilim adamları tartıştı.Ben ekonomist olmadığım için işin siyasi arka planını irdelemek niyetindeyim.Haydar Baş "mütedeyyin" bir insandır. Ama tezinde "din"i referans olarak kullanmadı.Aksine son oturumdaki son konuşmasında tam sekiz kere Atatürk dedi, kaynak gösterdi.Tez'in adında da zaten "millî" tanımı öne çıkıyor."Milli" bir tez dünyanın dört bir yanından 60'ı aşkın bilim adamının ilgisini çekiyor.Türkiye'de tık yok.Kaale mi almıyorlar, korkuyorlar mı, görmüyorlar mı?İnceleyip beğenmeseler, "şu yanlışları var, uygulama olanağı yok" deseler bile bir yaklaşımdır.Peki tamamen sessiz kalmak neyin nesi?Ben aslında Rusya'nın karşısında değilim.Tek kutuplu dünyada Amerikan azgınlığının, "uzaktaki" bir diğer güçle dengelenmesi kanaatindeyim.Üstelik Amerika şu anda komşumuz ama Rusya değil.. Yâni göreceli olarak daha az "tehlikeli".Amerika'nın Türkiye'yi Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dan kuşatmasına karşılık; Türkiye ile birlikte Rusya-Gürcistan-Azerbaycan-İran-Suriye denklemi kurulması da benim öteden beri desteklediğim bir kavram.Tez'in Türkiye'de neden "yok farz edildiği" ise; olaya her şeye rağmen iyi niyetle bakacak olursak, muhteremlere biraz inceleme zamanı tanıdıktan sonra ayrıca bir sempozyum konusu yapılmalıdır.Hem de bunu öncelikle "ekonomi batıyor" mazeretiyle, kendini Akepe'ye mecbur hissedenler, zannedenler yapmalıdır.Böyle bir tavır son tahlilde Türkiye'nin kendisine biçtiği rolün, bölgesel piyon mu yoksa küresel aktör mü olduğunu da belirleyecektir.

[email protected]
 
Hüseyin Mümtaz / diğer yazıları
- Ekonomi, İslam ve Rusya / 01.04.2006
- Küresel aktörler, bölgesel piyonlar / 20.12.2005
- 'Namkör' kedi / 16.07.2002
- Cılkı çıkan siyaset / 15.07.2002
- İsmail Cem'in sakladıkları / 14.07.2002
- Cem fotoğrafları / 13.07.2002
- Vitesten atan siyaset / 12.07.2002
- Freni patlayan siyaset / 11.07.2002
- "Nankör kedi" / 10.07.2002
- "Bindir bir alamete" politikası / 09.07.2002
- Düdük, zart zurt ve esas durus / 08.07.2002
- Sofi'nin buğday ambarı / 05.07.2002
- Dört "K"-4: Karasu (Mesta) / 04.07.2002
- Dört "K"-3: Kıbrıs / 03.07.2002
- İktidarın yaman çelişkileri / 01.07.2002
- Dört "K"-1: Kerkük / 28.06.2002
- Dış politikada öncelikler / 27.06.2002
- Biz "deli"kanlıyız / 26.06.2002
- Camiler ve Kiliseler / 25.06.2002
- "Bayrak mayrak bilmem ne" / 24.06.2002
- Ay-Yıldız balon mu, top mu? / 21.06.2002
- Le Pen Lazca biliyor mu? / 20.06.2002
- Ve... Askerin koordinatları / 14.06.2002
- İdamın koordinatları / 13.06.2002
- AB yolunda MHP'nin koordinatları-2 / 12.06.2002
- Tarafların koordinatları / 11.06.2002
- AB yolunda MHP'nin koordinatları / 10.06.2002
- Dışaridaki Avrupalıların koordinatları / 07.06.2002
- İçerdeki Avrupalıların koordinatları / 06.06.2002
- Yedi Haziran'ın koordinatları / 04.06.2002
- Karadeniz'in yiğit evlatları - elit evlatları / 03.06.2002
- "Asker başörtüsüne karşı değil" / 31.05.2002
- Mayıs ayı MGK toplantısı / 30.05.2002
- Rau "Baba"nın fotoğrafı / 29.05.2002
- "Meclisin yok edici eli" / 28.05.2002
- Askerin yanlışları / 27.05.2002
- Çanakkale içinde... / 24.05.2002
- Fersude parşomenler / 23.05.2002
- Mandacı küsurat takımı / 21.05.2002
- Durdurun dünyayı / 20.05.2002
- Gurka medeniyeti / 17.05.2002
- Terör düze indi / 16.05.2002
- Eskimeyen fotoğraflar / 15.05.2002
- "Ulusal" Bayram / 13.05.2002
- Teslimiyet / 10.05.2002
- Kıbrıs'a yazık oluyor-3 / 09.05.2002
- Kıbrıs'a yazık oluyor-1 / 07.05.2002
- Ehliyet, vesayet ve sefalet / 03.05.2002
- Dansın Sultanları / 02.05.2002
- Affın suyu / 01.05.2002
- Dış politikanın kopma noktası / 30.04.2002
- İç politikanın kopma noktası / 29.04.2002
- Egemenliğin kopma noktası / 26.04.2002
- Komisyonlar-2 / 25.04.2002
- Komisyonlar-1 / 24.04.2002
- Kayıtsız şartsız teslimiyet / 23.04.2002
- Güneşi gördü mü, görmedi mi? / 22.04.2002
- Ayasofya'da avcı taburu / 19.04.2002
- Ayasofya mantığı / 18.04.2002
- Pontus TV / 17.04.2002
- Müjdeler olsun! / 16.04.2002
- Nükleer Türkiye / 15.04.2002
- Tarihe ve stratejiye şaşı bakmak / 12.04.2002
- Kudüs'te "Hoca" yokluğu / 11.04.2002
- Kudüs'te Kilise "Muhabbeti" / 10.04.2002
- Ortadoğu için strateji dersleri / 09.04.2002
- Tarihi gönül gözüyle okumak / 08.04.2002
- Mazi kalbimde bir yaradır / 05.04.2002
- "Avrupa Birliği Elemanları"-2 / 04.04.2002
- "Avrupa Birliği Elemanları"-1 / 03.04.2002
- Kürtçe masalının devamı / 02.04.2002
- MGK'da idam / 29.03.2002
- MGK'da Kürtçe / 28.03.2002
- MGK'nın Mart ayı gündemi / 27.03.2002
- Ve.. Afganistan tokmağı / 26.03.2002
- Afganistan davulu / 25.03.2002
- Ziyan zamanlar / 22.03.2002
- Tersine dünya / 21.03.2002
- AB ve referandum / 20.03.2002
- Roma ve aşağılık kompleksi / 19.03.2002
- Taşlar bağlanınca / 15.03.2002
- "Derin" geri zekâlılık / 14.03.2002
- "Derin" Sessizlik / 13.03.2002
- Albay Kalkanlı ve Seçkinler Kulubü'ne üyelik / 12.03.2002
- Hizaya gel! / 11.03.2002
- Üçler sofrası / 08.03.2002
- Taşları bağlıyorlar / 06.03.2002
- Kültür zenginliği / 05.03.2002
- "KUVVA"CILAR / 04.03.2002
- Asker söyleyeceğini söyledi / 01.03.2002
- Komutan Kıvrıkoğlu ve idam-3 / 28.02.2002
- Komutan Kıvrıkoğlu ve idam-2 / 27.02.2002
- Komutan Kıvrıkoğlu ve idam / 26.02.2002
- Dansözler ve kıvırtanlar / 22.02.2002
- Hangi Laiklik? / 21.02.2002
- Sanal Bağımsızlık / 20.02.2002
- Sanal egemenlik, sanal iktidar / 19.02.2002
- Korkut Eken Heybeli'ye / 18.02.2002
- "Rum ve Ermeni Patriklerinin kaldırılması" / 15.02.2002
- ABD'nin Türkiye'ye "uyumu" / 14.02.2002
- Medeniyetler'in uyumu / 13.02.2002
- Hangisi doğru? / 12.02.2002
- Hangi susurluk? / 11.02.2002
- Trabzon küçük şehir / 08.02.2002
- Azınlıkların vakıf oyunu / 07.02.2002
- Kapris, Kaos ve boşluk / 06.02.2002
- 'Pontia dansı'nda üçüncü perde / 05.02.2002
- Kıbrıs'ın zencileri kim' (4) / 04.02.2002
- Kıbrıs'ın zencileri kim' (3) / 01.02.2002
- Kıbrıs'ın zencileri kim' (1) / 30.01.2002
- "Pontıa dansı"nda ikinci perde / 29.01.2002
- "İrticai" sermaya / 28.01.2002
- "Açık indirme" ile pazarlık / 18.01.2002
- Türkiye'nin kafası karışık / 17.01.2002
- Türk askeri tarafsız olmaz / 16.01.2002
- Stratejik düşünmek / 15.01.2002
- Teb'aa-Tabii-Tabiiyet / 14.01.2002
- Kıbrıs'ta kayıp zamanlar / 11.01.2002
- Devletin açmazı-2 / 10.01.2002
- Devlet açmazı-1 / 09.01.2002
- Yargı'nın açmazı / 08.01.2002
- TSK'nın açmazı / 07.01.2002
- 2002 başında Türkiye-3 / 04.01.2002
- 2002 başında Türkiye-2 / 03.01.2002
- 2002 başında Türkiye-1 / 02.01.2002
- Türkü savaşları-2 / 01.01.2002
- Türkü savaşları-1 / 31.12.2001
- Irak cephesinde milli-askeri duruş / 28.12.2001
- "Başbuğ" Demirel / 27.12.2001
- Orgeneral Kıvrıkoğlu'nun irtica tarifi / 26.12.2001
- İrtica var!!! / 25.12.2001
- Türkçe savaşı / 24.12.2001
- Rakamları doğru okumak / 21.12.2001
- Bayrağın üzerindeki kanın hesabını soruyorum / 20.12.2001
- 21. yüzyıldan bir sömürge masalı-2 / 19.12.2001
- 21. yüzyıldan bir sömürge masalı-1 / 18.12.2001
- Genç diplomatlara Kıbrıs mezuniyet sorusu / 14.12.2001
- Yalan söylüyorlar / 13.12.2001
- Oktay Ekşi astsubayı hostes zannediyor / 12.12.2001
- Genç diplomatlar için Kıbrıs dersleri-3 / 11.12.2001
- Genç diplomatlar için Kıbrıs dersleri- 2 / 10.12.2001
- AGSP Faciası- 3 / 07.12.2001
- AGSP Faciası-2 / 06.12.2001
- AGSP faciası-1 / 05.12.2001
- Salkım Hanımın yalanları / 04.12.2001
- Salkım Hanımın paşaları / 03.12.2001
- Genç politikacılara misyonerlik dersleri-2 / 30.11.2001
- Genç politikacılara misyonerlik dersleri-1 / 29.11.2001
- Genç diplomatlar için Kıbrıs dersleri-1 / 28.11.2001
- "Ülke silindirle ezilmiş gibi" / 27.11.2001
- 30 milyona Ayasofya / 26.11.2001
- Hukuk (3); Devlet Hukuku / 23.11.2001
- Hukuk (2); DGM Hukuku / 22.11.2001
- Hukuk (1); Orman hukuku / 21.11.2001
- Selam olsun kundakçı paşaya / 20.11.2001
- Top yuvarlaktır / 19.11.2001
- Şehitler tepesi boş değil / 16.11.2001
- Bu On Kasım'ıda mı görecektik? / 15.11.2001
- Yüz Ellilikler / 14.11.2001
- Türkiye'nin Orta Asya ufku / 13.11.2001
- Salkım salkım terane / 12.11.2001
- Türkülerimi istiyorum / 09.11.2001
- Aklın ve insafın iflası (3) / 08.11.2001
- Aklın ve insafın iflası(2) / 07.11.2001
- Aklın ve insafın iflası(1) / 06.11.2001
- Yine bordo bereliler / 05.11.2001
- ABD asker istedi / 02.11.2001
- Vur ama önce dinle / 01.11.2001
- Salkım hanımın bahaneleri / 31.10.2001
- AB'nin yeni kriterleri / 30.10.2001
- Salkım hanımın son taneleri / 29.10.2001
- Salkım hanımın ikinci tanesi / 26.10.2001
- Salkım hanımın bir tanesi / 25.10.2001
- Şanghay düzeni / 24.10.2001
- Nasıl ve hangi demokrasi'(3) / 23.10.2001
- Nasıl ve hangi demokrasi'(2) / 22.10.2001
- Yeni coğrafyalar / 17.10.2001
- Endülüs-Kabil / 16.10.2001
- Orta Asya'nın Yugoslavyası / 15.10.2001
- İtibarın iadesi / 12.10.2001
- Asker neden ve nereye? / 11.10.2001
- Amerika top oynuyor / 10.10.2001
- Savaş! / 09.10.2001
- Asker konuşuyor-3 / 08.10.2001
- Asker konuşuyor-2 / 05.10.2001
- Asker konuşuyor-1 / 04.10.2001
- "Türklük gurur ve şuuru" / 03.10.2001
- Çelişki / 02.10.2001
- Milli Menfaatler / 01.10.2001
- Meleklerin cinsiyeti / 28.09.2001
- Amerika "Nihayet" Orta Asya'da / 27.09.2001
- Amerika'nın savaşı / 26.09.2001
- Yeni tür savaş mı' (2) / 25.09.2001
- Yeni tür savaş mı ? / 24.09.2001
- Asil Kartal-Minik Serçe / 21.09.2001
- Asil Kartal / 20.09.2001
- Haçlı Seferi-Cihad / 19.09.2001
- / 18.09.2001
- Amerika Bayrağına sarılıyor / 17.09.2001
- Amerikan rüyası / 13.09.2001
- Korkma; elbette sönmeyecek / 11.09.2001
- Rivayet muhtelif / 07.09.2001
- Hayali cihan değer / 06.09.2001
- Kelle, Boza ve Vefa / 05.09.2001
- GAP'tan yol bağladık Artvin'e-2 / 04.09.2001
- GAP'tan yol bağladık Artvin'e-1 / 03.09.2001
- Dolar-Mark milliyetçiliği / 31.08.2001
- Bir ada hikayesi / 30.08.2001
- "Yabancı" gazeteler / 29.08.2001
- Bayram değil, seyran değil / 28.08.2001
- Eyvah! / 27.08.2001
- Türk ocakları tramvay bekliyor / 24.08.2001
- Sporun siyasallaşması / 23.08.2001
- İpin ucu / 21.08.2001
- "Uyan Türk evladı uyuma uyan, otuz kupona alınmadı bu vatan" / 20.08.2001
- Ulusal güvenlik-5 "Ya ayyıldız, ya oniki yıldız" / 17.08.2001
- Ulusal güvenlik-4 MHP parantezi / 16.08.2001
- Ulusal güvenlik-3 Genelkurmay ne dedi? / 15.08.2001
- Ulusal güvenlik-2 Genelkurmay'ın açıklaması / 14.08.2001
- Ulusal güvenlik-1 Yılmaz ne söyledi? / 13.08.2001
- Ağrı Dağı Efsanesi-2 / 10.08.2001
- Ağrı Dağı Efsanesi-1 / 09.08.2001
- Öküzün altında buzağı aramak / 08.08.2001
- Tunceli'de balans ayarı-2 / 07.08.2001
- Tunceli'de balans ayarı-1 / 06.08.2001
- "Yaş" düşünceleri - 4 ....ve huzurlarınızda Tayip Erdoğan / 03.08.2001
- "Yaş" düşünceleri- 3 / 02.08.2001
- "Yaş" düşünceleri- 2 Yeşil kuşak / 01.08.2001
- "Yaş" düşünceleri- 1 28 Şubat kime karşı yapıldı? / 31.07.2001
- "Aydın"ın görevi / 30.07.2001
- Su savaşları / 27.07.2001
- Şaibeli toplum örgütleri / 26.07.2001
- Bulanık su / 25.07.2001
- Tayyip'e Tayyibe gerek / 24.07.2001
- Oyuncular, Cambazlar / 23.07.2001
- Milli Güvenlik Kurulu / 20.07.2001
- Surda gedik / 19.07.2001
- Yüksek Askeri Şura / 18.07.2001
- Deli gömleği / 17.07.2001
- Fotoğraf galerisi / 16.07.2001
- Egemenlik kayıtsız şartsız IMF'nindir (mi') / 13.07.2001
- Türkiye'nin sırtındaki yük / 12.07.2001
- Asker ve İcazet / 11.07.2001
- Asker ve Rehavet / 10.07.2001
- Asker ve vesayet / 09.07.2001
- İsmail Cem'in saklayamadıkları / 29.06.2001
- İsmail Cem'in sakladıkları / 28.06.2001
- İsmail Cem'in yapamadıkları / 27.06.2001
- İsmail Cem'in yaptıkları / 26.06.2001
- Eylül senaryoları / 22.06.2001
- Çerkez Ethem-Topal Osman / 21.06.2001
- Atatürk hiç yaşadı mı? / 20.06.2001
- Türkçem, ses bayrağım / 19.06.2001
- Dil yaresi / 18.06.2001
- Siyaset ve vesayet-2 / 15.06.2001
- Siyaset ve vesayet-1 / 14.06.2001
- Tantan kahraman mı? / 13.06.2001
- Bulutların üzerinde yalın kılıç / 12.06.2001
- Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği-2 / 11.06.2001
- Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği-1 / 08.06.2001
- Hangi Avrupa Birliği / 07.06.2001
- Bu kızı bize vermezler / 06.06.2001
- O şimdi Asker (Değil) / 05.06.2001
- İç politikanın coğrafyası / 01.06.2001
- Kıbrıs'ta dış dinamik(T)ler / 30.05.2001
- Yabanlar kıskanır diye/destan da yazmayalım mı? / 29.05.2001
- Kıbrıs'ta neler oluyor? / 28.05.2001
- Kıbrıs'ta durum? / 25.05.2001
- Milli irade, milli egemenlik vs.vs. / 24.05.2001
- Bayraklar, bayraklaşanlar, bayraksızlar / 23.05.2001
- Milliyetçiliğin Yeni(den) tarifi-3 / 22.05.2001
- "Günaydın beyler" / 17.05.2001
- "Kahkaha" / 16.05.2001
- "Milletimin İstiklal" / 15.05.2001

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

20.12.2004, 20.12.2003, 20.12.2002, 20.12.2001, 20.12.2000, 20.12.1999, 20.12.1998, 20.12.1997, 20.12.1996, 20.12.1995, 20.12.1994, 20.12.1993, 20.12.1992, 20.12.1991, 20.12.1990, 20.12.1989, 20.12.1988, 20.12.1987, 20.12.1986
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.