HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 29 HAZİRAN 2022, ÇARŞAMBA

Natık-ı Kur'an-II

31.10.2015 00:00:00
Beş nurlu şahıstan biri olan Hz. Ali hakkında onlarca ayet nazil olmuştur. Onlardan bazıları şunlardır:1- "İnsanlardan öylesi vardır ki, canını Allah'ın hoşnutluğunu elde etmek için satar, kendini feda eder." (Bakara: 207). Hz. Peygamber, hicrete niyetlendiğinde Hz. Ali'yi yatağına yatırmış, Hz. Ali ise canının tehlikeye girmesine aldırmadan O'nun buyruğunu yerine getirmiştir.2- "Artık sana gelen bunca ilimden sonra onun hakkında seninle tartışırlarsa de ki: Geliniz oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, bizzat canlarımızı ve canlarınızı çağıralım. Sonra karşılıklı lanetleşelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun." (Al-i İmran: 61). Necranlı Hristiyanlara karşı Hz. Peygamber, yanına Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i almıştır.3- "Sen ancak bir korkutucusun ve her kavmin bir hidayet edicisi vardır." (Ra'd: 7). Hz. Muhammed, Allah'ın azabından korkutan ve Hz. Ali de O'ndan sonra hidayet edicidir.4- "Onlar ki mallarını gece-gündüz, gizli ve açıktan infak ederler." (Bakara: 274). Abdullah b. Abbas, bu ayetin Hz. Ali hakkında indiğini, ki O'nun dört dirhemi olduğunu, birini gece, birini gündüz, birini gizli, birini de aşikar tasadduk ettiğini rivayet eder.5- "Tanıklık edene ve tanıklık edilene and olsun ki." (Buruc: 3). Ca'fer Sâdık Hz., "Ve şahidun ve meşhud'dan maksat Hz. Muhammed ve Hz. Ali'dir" buyurdu.6- "Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun." (Tevbe: 119). İmam Muhammed Bâkır, "Yani Ali ile beraber olun" buyurmuştur.7- "De ki; sizi bir şeyle öğütlüyorum" (Sebe: 46)ayetinin tefsirinde Muhammed Bâkır, "Allah-u Teâlâ'nın ayetteki tek öğütten maksadı velayettir" buyurmuştur.8- "Onların yüzlerinde secde izleri vardır." (Fetih: 29). İmam Musa Kazım, "Bu ayet Ali b. Ebi Tâlib hakkında indi" buyurmuştur.9- "Hakiki mü'minler, Allah'a olan muhabbetlerinden dolayı kendi yiyeceklerini düşküne, yetime ve esire ikram ederler." (İnsan: 8). Hz. Fâtıma ile Hz. Ali, çocuklarının hastalanması üzerine adak adamışlar, çocukları da iyileşince adakları olan 3 gün oruç tutmuşlardır. Düşkün, yetim ve esir kapılarına gelmiş ve iftar yemeklerini onlara yedirmişlerdir. Su ile oruç tutmuşlardır. Bu ayet de bunun üzerine nazil olmuştur.10- "Sizin veliniz ancak Allah, Resulü ve rükû halinde zekât veren mü'minlerdir." (Maide: 55). Ammar b. Yasir aktarıyor: Hz. Ali, müstehab bir namazın rükûunda iken ihtiyaç sahibi biri yardım istedi. Hz. Ali, parmağındaki yüzüğü çıkarıp saile verdi. Sail, Hz. Peygamber'e olanları anlattı. Ve bu ayet nazil oldu."11- "Durdurun onları! Onlar sorgulanacaklardır." (Saffat: 24). Kıyamet günü, Allah-u Teala, iki meleğe emredip, sırat üzerinde oturtacak; Ali b. Ebi Tâlib'den beratı olmayan kimse oradan geçemeyecektir. Yüz üstü cehenneme atılacaktır. Ayette bu kastedilmektedir.12- "Ey iman edenler! Allah'a, Resul'üne ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin" (Nisa: 59) ayetinin tefsirinde İmam Muhammed Bâkır şöyle buyurmuştur: "Emir sahipleri, kıyamet gününe kadar Ali ve Fâtıma'nın evlatlarından olan imamlardır."13- "Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte takva sahibi olanlar onlardır" (Zümer: 33) ayet-i kerimesiyle ilgili İbn Abbas ve Mücahid'den şöyle nakledilmiştir: "Ayetteki doğruyu getirenden maksat Hz. Muhammed, O'nu tasdik eden ise Ali b. Ebi Tâlib'dir."14- "Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız." (Yasin: 12). Hz. Hüseyin'den nakledilir: "Bu ayet indiğinde Hz. Resul, Hz. Ali'yi işaret ederek, 'İşte Allah'ın her şeyin ilmini içinde saydığı imam budur' buyurdu."  Kaynaklar: 1- Taberani, Mu'cemul-Kebir. 2-Vahidi, Esbabü'n-Nüzul, s.74-75 3- İhkakul-Hakk, 4, s.301. 4- Biharul-Envar, c.41, s.35. 5- el-Kafi, c.1, s.425. 6- İsbatul-Hüdat, c.2, s.99. 7- Biharul Envar, c.36, s.143. 8-Keşful-Yakin, s.119. 9- Biharul-Envar, c.36, s.8. 10- Mecmeul?Beyan, c.10, s.404. 11- İhkakul-Hak, c.4, s.3. 12- İhkakul-Hak, c.3, s.105. 13-Kemalüd-Din, s.222. 14- Cemalud-Din Suyuti, Durrül-Mensur. 15- Süleyman el-Kunduzi, Yenaibul-Mevedde, s.77.
 
Şeyma ÖZDEMİR / diğer yazıları
- İmamet meselesi / 03.11.2015
- Natık-ı Kur'an-II / 31.10.2015
- Natık-ı Kuran / 21.10.2015
- Hidayet önderleri / 04.09.2015

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

31.10.2014, 31.10.2013, 31.10.2012, 31.10.2011, 31.10.2010, 31.10.2009, 31.10.2008, 31.10.2007, 31.10.2006, 31.10.2005, 31.10.2004, 31.10.2003, 31.10.2002, 31.10.2001, 31.10.2000, 31.10.1999, 31.10.1998, 31.10.1997, 31.10.1996
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.