HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler

08.03.2009 00:00:00
Tasavvuf tarihimizde "aktab-ı erbaa" olarak bilinen dört büyük pîrden ikincisi Ahmed er-Rifâî'dir. 1116-1183 yılları arasında Basra civarında yaşamıştır. Dedelerinden Rifâa isimli bir zâta nispetle Rifâî diye meşhurdur. Ahmed er-Rifâî Hazretleri, İmam-ı Hüseyin (ra) Efendimizin soyundan gelmektedir, seyyiddir. Çok iyi bir tahsil görmüş, ilim ve irfanı ile muammer olmuştur. Sultan'ul Evliya Abdülkadir Geylânî Hazretleri ile çağdaştır. Onunla görüşmüş ve tefeyyüz etmiştir.Sohbetleri, hâl ve davranışlarıyla binlerce talebe yetiştiren Ahmed er-Rifâî Hazretlerinin en önemli eseri "El-Hikemü'r-Rifâîyye"dir. "Hikmetli sözler" anlamına gelen bu eserde Allah'a hamd ve Peygamberimize selatü selam ile sözlerine başlayan Rifâî Hazretleri tüm Müslümanlara dua ettikten sonra öğütlerini dile getirir. Dilerseniz bu öğütlerden birkaçını birlikte okuyalım;"Ey kardeşim,Sana Allah'tan korkmayı ve Resulullah'ın (sav) Sünnetine uymayı öğütler, bu nasihatime hırsla ve sımsıkı sarılmanı dilerim. Zira benim öğütlerim sana ve senin gibilere faydalı olacaktır. İnşâallah..!Ey miskin,Ucûb; kendini beğenmişlik atından in! Nice hatalar, nice sürçmeler vardır ki, kişiyi çukura düşürür. Nice ilimler vardır ki, semeresi cehalettir. Nice cahillikler vardır ki, semeresi ilimdir. İlmin getireceği efendilik sende nasıl bulunsun ki, sen ilmine zillet kisvesini giydirmişsin..!Kim ki, halka karşı kibirlenip ve kendisini onlardan üstün görürse, Allah katında alçalır. Kim ki, kendisini kulların üstünde görürse, Allah nazarında alçalır.Kim ki, sabır gömleğini giyerse, acelenin oklarından salim olur? Allah'ın, kulları arasına gerdiği nice perdeler vardır ki, kim bu perdeleri kaldırabilirse, işte o kul, Allah'a vasıl olur. Çalışınız? Güzel ameller işleyiniz. Miskin olmayınız. Sebeplere değil, Allah'a güvenip dayanınız. Her insan ancak kendisi için takdir edilene muvaffak olabilir. Zaman bir kılıçtır, kendisini keseni keser. Akl-ı selim kişinin alameti şunlardır: Minnet ve meşakkat anlarında sabırlı olmak. Bolluk ve genişlik demlerinde mütevazı olmak. Daima ihtiyat cihetini tercih etmek. Noksanlıklardan münezzeh olan yüce Allah'a sığınmak. Arif kişinin alameti de şunlardır: Hâlini açığa vurmamak. Doğru sözlü olmak. Boş ve manasız emellerden kurtulmak.İlim odur ki; Seni cehalet mertebesinden yükseltir, körükörüne efendilik iddiasından vazgeçirtir. Seni, azim sahibi İslam büyüklerinin yoluna sokar. Kim ki, nefsindeki heva ve heveslerine uyarak Hakk'tan ayrılır da bâtıla yönelirse, o, dalâlette bir mekan tutmuş olur.Eğer birisinin havada uçtuğunu görürsen, onun gerek sözlerini gerekse fiillerini Allah'ın hüküm terazisinde tartıp uygunluğunu görmedikçe, kendisine itibar etme. Kim ki, İzzet ve Celal sahibi Allah ile teşerrüf ederse, izzet sahibi olur. Kim de, Allah'tan başkası ile izzet sahibi olmaya kalkışırsa zillet bulur.Allah'ın kudreti, azameti, iradesi ve tasarrufu konusunda şüpheler içinde bulunan kişi iflah bulmaz. Hilekâr ve desiseci kişi, Hakk'a vasıl olamaz. Cimrinin yüzü ak olmaz. Hasetkâr kişi, Allah'ın yardımına mahzar olamaz.Ahmaklığın devası yoktur. Hakk'a karşı koyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Kendini beğenmiş mağrur ile sohbet edilmez. Zalimin vefası olmaz. Gâfilin nûru yoktur. Vefası olmayanın imanı da yoktur.Allah'a sığınan yücelir. Allah'tan gayrisine dayanan zillete düşer. İlim bir nûrdur, ışıktır. Tevazu ise, sürûrdur, neşedir. Himmet, kişinin Allah ile birlikte bulunduğu hâldir. İmanın mertebesinin yüksekliği, himmetin yüksekliği nispetindedir. Yanağını Hakk'ın kapısına daya. Alnını toprağa koy. Ameline asla güvenme. Şanı yüce olan Allah'ın rahmetine ve kudretine sığın. Kendinden ve fani olanlardan geç. İşte o zaman selamet ehline katılırsın.Kalp, Allah'ın iki kudret parmağı arasında atar durur. Öyleyse, Allah'tan kalpleri kendi sevgisi ve dini üzerinde sabit-i kadem eylemesini isteyiniz. Dost olarak Allah yeter.Sen ey kardeşim,Resulullah'ın (sav) ahlakı ile ahlâklan. Yumuşak tabiatlı, geniş anlayışlı, affı bol, doğru sözlü, eli açık, kalbi şefkatli, güler yüzlü, sabırlı ve mütevazı ol. Halkın hukukuna riayet et. Hakk'ı dinle. Hakk'ın sohbetinde bulun. Hüzünlerden ârî olma. Devamlı tefekkür hâlinde bulun. Çok zikret. Sükûtun uzun olsun. Kötülükler karşısında çok tahammüllü ol. Allah'a dayan, Allah'a güven. Allah'tan yardım iste. Fakir, yoksul, zayıf ve acizleri sev. Helalinden kazanıp elde ettiğini ye. Nail olamadığın şeyler için tasalanma. Allah'tan kork. Hikmetin başı Allah korkusudur. Sana Allah korkusu gerek. Zira, bütün hayırların başı Allah korkusudur..."
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

08.03.2008, 08.03.2007, 08.03.2006, 08.03.2005, 08.03.2004, 08.03.2003, 08.03.2002, 08.03.2001, 08.03.2000, 08.03.1999, 08.03.1998, 08.03.1997, 08.03.1996, 08.03.1995, 08.03.1994, 08.03.1993, 08.03.1992, 08.03.1991, 08.03.1990


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.