HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 28 HAZİRAN 2022, SALI

Atatürk’ün izinden gidenlerle yol yürünür

05.09.2021 00:00:00
'Atatürk’ün izinden gidenlerle yol yürünür' seslendirme dosyası:

Kurulduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk ziyaret eden devlet başkanı Afganistan Kralı Amanullah Han olur. 

Kral, Ankara'ya 20 Mayıs 1928'de eşiyle birlikte gelir ve bir hafta boyunca Atatürk'ün konuğu olur.

Ziyaretten önce, o zamana kadar hiçbir yabancı devlet başkanı veya kral ağırlanmamış olan Ankara'da büyük bir seferberlik başlar. 

Yeni Türkiye'de yapılanlardan etkilenen Amanullah Han ile 22 Mayıs 1928'de Türkiye-Afgan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanır. 

Ziyaret sırasında Türkiye ile Afganistan'ın, elçiliklerini karşılıklı olarak "büyükelçilik" düzeyine çıkarması kararlaştırılır. 

Böylece Kabil, o sırada Türkiye'nin dünyada büyükelçi bulundurduğu 26 ülkeden biri haline gelir. 

Atatürk, ziyareti sırasında Amanullah Han'a jest yapmak için, Cumhurbaşkanlığı'nda Genel Sekreterliği'ni yürüten Yusuf Hikmet Bayur'u Kabil'e büyükelçi olarak göndereceğini açıklar.

Bayur gelir gelmez hiç bekletilmeden huzura kabul edilir ve güven mektubunu sunar. Bayur'dan bir saat sonra da Sovyet Büyükelçi güven mektubunu sunmak üzere huzura kabul edilir.

Sovyet diplomat, bekletildiği için, Bayur gelmeden bir gün önce Afganistan Dışişleri Bakanlığı'na bir nota vererek, Türkiye Büyükelçisi'nden daha önce başvurduğunu ve "duayenlik hakkının" kendisinde olduğunu belirtir.

Notaya cevap vermek için görüşüne başvurulan Afganistan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Cevat Bey de Türk'tür.

Cevat Bey, Bayur'un Amanullah Han'ın Ankara ziyareti sırasında Kabil'e atandığı ve Atatürk tarafından bizzat Kral'a takdim edildiği için "duayenlik hakkı"nın Türkiye'de olduğu yönünde görüş bildirir.

Afgan Kralı, Atatürk'ten aldığı ilhamla ülkesinde reformlar yapmaya yönelir.

Ancak Atatürk, Türkiye'nin Avrupa'nın doğusunda, Afganistan'ın ise Asya'nın ortasında olduğunu belirterek, Yusuf Hikmet Bayur'la Amanullah Han'a "çok dikkatli ve çok temkinli olması" yönünde mesaj gönderir.

Atatürk'ün uyarısından bir süre sonra Afganistan'da gerici bir ayaklanma patlar. Gerekçe; eğitim için Türkiye'ye gönderilmek üzere seçilen 15-20 kişilik kız öğrenci grubu için "Dinsiz Amanullah kızlarımızı kâfirlere peşkeş çekecek" diye çıkarılan söylentidir. Güney'deki aşiretler ayaklanır, isyancılar Kabil'e doğru yürümeye başlar.

O sırada Afgan ordusunu ıslah etmek üzere Kabil'de bulunan General Kazım Orbay başkanlığındaki Türk askeri heyeti, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü imzasıyla gönderilen yazılı talimatla, Amanullah Han'ı "Türk vatanını müdafaa eder gibi, hayatlarını ortaya koyarak" korumakla görevlendirir.

Atatürk de, Kral'ın huzurunda açılacak özel bir telgrafta Amanullah Han'a şu mesajı gönderir:

"Son günlerde Zatı Şahanenizi mustarip eden bazı ahval ve hadisattan haberdar oldum. Eğer vaki ise öz kardeş bildiğim sizin ıstırabınızı tahfife medar olacak nokta-i nazarlarımı bildirmek üzere beni hakikatten haberdar ediniz. Orada bulunan ve yolda emrinize iltihak etmek üzere olan bilcümle Türk ümera ve zabitanı sizin için fedayi hayat emrini almışlardır. Büyük alaka ile cevabınızı intizar ederim kardaşım" diye yazar.

Atatürk'ün bu mesajı sunulamadan isyancılar Kabil'e girer. Amanullah Han, Yusuf Hikmet Bayur'un ifadesiyle "bir çaduriye bürünerek, kadın kılığında Kabil'den kaçar" ve Roma'ya yerleşir. Zaman zaman Türkiye'ye gelerek Atatürk'le de görüşür.

Tarih 1937'yi gösterir…

Yapıldığı dönemde "Şark Paktı", "Dörtlü Şark Anlaşması", "Doğu Antantı" ve "Yakın Şark Paktı", "Ön Asya Bloku", "Asya Paktı" gibi isimlerle de anılan Sadabad Paktı, adını görüşmelerin yapıldığı Tahran'daki Şah'ın yazlık sarayından alır. 

Resmi adı "Türkiye, Afganistan, Irak ve İran Arasında Ademi Tecavüz Muahedenamesi" olan ve 8 Temmuz 1937'de taraf ülkelerin dışişleri bakanlarınca imzalanan Sadabat Paktı'nın fikir babası Atatürk'tür.

Tarafların birbirlerinin içişlerine karışmamasını, sınırlarının dokunulmazlığına saygı göstermesini, uluslararası anlaşmazlıklarda birbirlerine danışmasını ve birbirlerine saldırmamasını öngören paktın yedinci maddesi, bugün de bölgede çok önem taşıyan güvenlik sorununa karşı dört ülkenin birbirine taahhüdünü içeriyordu:

"Yüksek âkitlerden her biri kendi hudutları içinde, yüksek âkitlerden diğer birinin müessesatını devirmeyi veyahut bu diğer devletin topraklarında niza ve emniyete zarar vermeyi istihdaf eden silahlı çetelerin, birlik veya teşekküllerin kurulmasına mani olmayı taahhüt eder."

Sadabad Paktı, 1979'da İslam Devrimi'nin ardından İran anlaşmayı feshedene kadar varlığını sürdürdü.

Görüldüğü üzere Afganistan konusu üzerine görüş bildirmek, kanaat açıklamak, önemli kararlar almak gibi hamlelerde bulunurken, anlık kararlar almak veya başkalarının ajandasıyla hareket etmek yerine, Atatürk'ten ve yaptıklarından ilham alarak strateji belirlemek lazım gelir.

Atatürk'ün Afganistan'a ilgi göstermesi bugün duyulan ilgi gibi değildir.

O gün yapılanlar tümüyle Türkiye'nin ve Atatürk'ün tam bağımsız aklıyla şekillenirken, bugün Amerikan planları ve NATO'nun zehirli fikirleriyle tam bir savrulma hali söz konusudur.

Fikir babalığını Atatürk'ün yaptığı Sadabad Paktı ihanetlere kurban gitmeseydi, ne Afganistan ve ne de Irak, Amerika'nın at koşturduğu coğrafyalar haline gelmeyecekti.

Milyonlarca insanın öldüğü Irak'a, ABD Askerini Atatürk değil onun izini terk edenler davet etmiştir.

"Atatürk'ün ruhundan özür dilemedikçe asla yüzümüz gülmeyecek" şeklindeki tarihi tespitini Prof. Dr. Haydar Baş Bey'den çok duymuştuk ama şimdi çok daha iyi taşları yerli yerine oturtuyoruz işin doğrusu.

Her türlü olumsuzluğun temeli akılsızlıktır.

Her türlü olumlu gelişmenin anahtarı da aynı şekilde akılla hareket etmektir.

Atatürk'ün akıl dışı tek bir işi yoktur.

Bugün yapılan işlere ve sonuçlarına bakıldığında aklı ara ki bulasın. Her şey ideolojik bakış açısıyla ele alınıyor.

Yok oluştan bir ulusu dirilten büyük önder Atatürk'ün izinden gitmeyenlerin helaki kaçınılmaz olacaktır.

O'nun sayesinde Türk milletinin namusu kurtulmuş, din ve vicdan emniyeti sağlanmıştır.

O'nun sayesinde camilerde çan sesi yerine ezan okunmaktadır.

Tam bir gaflet halini yaşayan Diyanet ise, onun sayesinde açık olan camilerde Atatürk'ten tek bir cümle bahsetmez.

"Hoş Geldin Atatürk" eserini Türk milletiyle buluşturan Hoca Atatürk Haydar Baş'a bugün ne kadar da muhtacız.

Atatürk aşığı olan, en genç ve bilge lider olarak ün kazanan BTP lideri Hüseyin Baş; "Varlığımı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığına adıyorum" diyerek, Atatürk'ün izinden giden tek lider olduğunu tüm dünyaya haykırdı.

Anı izi takip edeceklerle neden yol yürünmesin.

 
Hacı Gaydan / diğer yazıları
- Kılıç kullanan kol, saban kullanan kola yenilir! / 28.06.2022
- ‘Dip dalga’ geliyor / 27.06.2022
- TÜSİAD Baş’tan brifing almalı / 23.06.2022
- Sanırım Cumhurbaşkanı MEM’i uygulayacak / 22.06.2022
- İmamoğlu, Erdoğan’a 10 puan fark atar / 20.06.2022
- ‘Bizi gâvurdan kurtaran ‘adam’ı arıyorum’ / 17.06.2022
- Dünyanın en kötü muhalefeti bizde! / 15.06.2022
- ‘Atatürk’ diyemeyen aday olmasın! / 14.06.2022
- Günaydın efem! / 13.06.2022
- “Milletin istediği ‘aday’ olmalı” / 09.06.2022
- Küresel lortların MEM korkusu / 08.06.2022
- F-35’i bırak, Su-57 al! / 07.06.2022
- Trabzon’da ‘Baş’ rüzgarı esecek / 06.06.2022
- İçim acıyarak söylüyorum: Devlet nakavt oldu! / 02.06.2022
- MB, asla devletten ‘bağımsız’ olmamalı / 01.06.2022
- Parti liderine tapınmak, Allah’ı unutturdu! / 31.05.2022
- İngiliz binbaşı Atatürk’e nasıl teslim oldu / 26.05.2022
- Rusya-Ukrayna savaşı niye çıkarıldı / 25.05.2022
- Amerika’yı Türkler keşfetti / 24.05.2022
- Dikkat dikkat! Ekonomiye kan aranıyor / 23.05.2022
- ABD ile savaşmadan PKK asla bitmez! / 18.05.2022
- Devrilen kamyondan çıkan mesaj / 17.05.2022
- Türk gençliği görev başına / 16.05.2022
- Format mı atalım, işgal mi olalım! / 11.05.2022
- ‘Evladım nasılsın?’ / 10.05.2022
- Yerli ve milli olanlar ittifaka alınmıyor! / 09.05.2022
- Çok ağır eleştireceğim, sabrediyorum! / 07.05.2022
- Büyük İsrail için Atatürk’ü şehit ettiler! / 06.05.2022
- Türkiye’ye kurulan MOSSAD tuzağı! / 05.05.2022
- 1 Mayıs tiyatrosu ve gerçek çözüm / 03.05.2022
- Atatürk dinlenseydi, İsrail kurulamayacaktı / 27.04.2022
- Osmanlı mı dindar yoksa Türkiye Cumhuriyeti mi? / 26.04.2022
- Atatürk, asla NATO’ya girmezdi! / 25.04.2022
- ‘Atatürk Vatandır’ sen kimsin? / 21.04.2022
- MEM yoksa Türkiye bölünür! / 20.04.2022
- CNN TÜRK ambargosu / 19.04.2022
- Türkiye, Rusya ile olmalı / 18.04.2022
- Gençlerin rol modeli; Hüseyin Baş / 14.04.2022
- Ya sen olmasaydın / 13.04.2022
- Fakirlik suç sayılsın! / 12.04.2022
- Tarımda devrim gibi projeler / 11.04.2022
- Türkiye’yi yakan kıskançlık / 06.04.2022
- Savaşın çıkış nedeni çok farklı / 05.04.2022
- İslam Atatürk’le korundu / 04.04.2022
- Propaganda, yalan ve altyapı / 31.03.2022
- Atatürk’ün torunu; Hüseyin Baş / 30.03.2022
- 200 liracık öyle mi? / 29.03.2022
- Habersiz yapılan parti üyelikleri / 28.03.2022
- Zelenskiy kahraman, Esad ‘katil’ öyle mi! / 24.03.2022
- Hollanda’yı geçmek için tek reçete MEM / 23.03.2022
- BTP medeniyeti / 22.03.2022
- Seçim kanununda adalet sıfır! / 21.03.2022
- 13 bin yıl önce buğday vardı, şimdi neden yok! / 16.03.2022
- Ne AB, ne ABD, ne Rusya; ‘Tam bağımsız Türkiye’ / 15.03.2022
- Bizi kıskanan Almanya’da doktor maaşları / 14.03.2022
- Swift’e karşı ‘MEM’ çözümü / 10.03.2022
- NATO’nun asıl hedefi Türkiye’dir! / 09.03.2022
- Bu savaş, Asya’yı küresel güç yapacak / 08.03.2022
- Osmanlı borca batırdı, Atatürk ödedi / 07.03.2022
- Rusya NATO’ya karşı savaşıyor! / 03.03.2022
- Savaş, ABD’nin bir telefonuyla başladı / 02.03.2022
- Güçlü değilsen, arabulucu olamıyorsun! / 01.03.2022
- Hainleri bol olan bir ülkeyiz! / 28.02.2022
- Cumhurbaşkanlığı için yaş şartı 30 olmalı / 24.02.2022
- ‘Kaynaklar kıttır’ diyen zır cahiller! / 23.02.2022
- Oku ve düşün! / 22.02.2022
- ‘Geççek geççek’ / 21.02.2022
- İslam’a en büyük darbe, Sakife’de yapıldı! / 18.02.2022
- 'Laikliğin kıymetini bilin' / 17.02.2022
- 6 parti ne konuştunuz Allah aşkına! / 16.02.2022
- Çözüme kulak verilseydi elektrik bedava olacaktı! / 15.02.2022
- Yalan hadisleriniz ateşiniz olacak! / 11.02.2022
- Türk medyası gerçeği gizliyor / 10.02.2022
- Haydar Hoca demişti ama inanmadınız! / 09.02.2022
- Atatürk düşmanlığını körükleyen anlayış Nakşiliktir / 08.02.2022
- Göçler mutlaka tersine dönmeli / 07.02.2022
- Düşürülen uçakta kaybolan altın nesil / 04.02.2022
- Andımızda yüce bir ahlak vardı / 03.02.2022
- Ömer’in adaleti değil, Ali’nin adaleti! / 02.02.2022
- Zifiri karanlığı dağıtmak elinizde! / 01.02.2022
- Marifet hesap vermekte / 31.01.2022
- Bir metreküp doğal gaza bile ihtiyacımız yok! / 27.01.2022
- Gençler lütfen siz okuyun / 26.01.2022
- Türk nedir bilir misin? / 25.01.2022
- İttifaklar, siz Türk çocuğusunuz yapmayın! / 21.01.2022
- AR-GE’ye önem veren tek parti / 20.01.2022
- Bunları neden sattınız kardeş! / 19.01.2022
- 'Geri alacağız' / 18.01.2022
- Nursi bataklığı temizlenmeden… / 14.01.2022
- Kılıçdaroğlu, Baş’la helalleşecek mi? / 13.01.2022
- Metaverse ve 'MEM' / 12.01.2022
- Yalanın ‘kod adı’ istatistik / 10.01.2022
- Hüseyin Baş=Demokrasi / 09.01.2022
- Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bahçeli… / 07.01.2022
- Rusya değil, Türkiye kuşatılıyor! / 06.01.2022
- En etkili silah bilgidir / 05.01.2022
- Türk hükümetine çağrı / 04.01.2022
- Üretim ekonomisi diyenlerin dikkatine! / 03.01.2022
- Bakan Nebati ile ‘Güldür Güldür Show’ / 31.12.2021
- MHP Genel Merkezi aradı / 30.12.2021
- Siyasetin ‘ar’ damarı çatlamış! / 28.12.2021
- Vatandaş elektrik gibi çarpıldı / 27.12.2021
- ‘Gözlerimin içine bak’ / 25.12.2021
- Ülke kumarhaneye çevrildi! / 24.12.2021
- Alo… Türk milleti ile mi görüşüyorum! / 23.12.2021
- Yönetime talip olanlara tavsiyeler / 22.12.2021
- Bir inat uğruna ülkeyi yakmayın! / 20.12.2021
- Bu bir soygundur! / 19.12.2021
- Camide yapılan ‘dua’ neden kabul olmuyor? / 18.12.2021
- Toryumdan atom bombası yapabiliriz! / 16.12.2021
- 21. yüzyılın sloganı: Tüketmek kaynaktır / 14.12.2021
- Asıl mandacılık bu! / 13.12.2021
- Bu iş fazla gitmez 'patlar' / 11.12.2021
- 'Kainat devleti' tezi BTP ile mümkün / 09.12.2021
- Atatürk güneşi doğuyor / 08.12.2021
- MGK’ya ‘MEM’ tavsiyesi / 07.12.2021
- Ata’sının izinde bir GENDž / 01.12.2021
- İttifaklar savaşı ve kurtuluş / 22.11.2021
- ‘Ey Türk Gençliği’ / 14.11.2021
- Türk olmak yeter! / 07.11.2021
- Bayramlar Haydar Hoca gibi kutlanır / 04.11.2021
- Bunlar kolay işler, hallederiz / 27.10.2021
- Asgari ücret 10 bin TL olmalı / 18.10.2021
- NATO’cu isen uşaksın / 13.10.2021
- Doğrusu ‘Kürt’ değil, ‘ÖKÜ-ERT’tir / 03.10.2021
- MEM’i okumadıysan cahilsin / 26.09.2021
- Türkiye MEM'le süper güç olur / 19.09.2021
- MEM, insanlık tarihinin en büyük devrimidir / 12.09.2021
- Atatürk’ün izinden gidenlerle yol yürünür / 05.09.2021
- Cumhuriyetin tüm kazanımlarının sigortası Hüseyin Baş’tır / 29.08.2021
- Atatürk olsa MEM’i uygulardı / 22.08.2021
- Anlayın artık ‘MEM’siz ol-mu-yor / 15.08.2021
- Ormanlar HAARP teknolojisiyle yakılmış olamaz mı? / 08.08.2021
- Toryumu unutturmak için doğalgaz planı devrede! / 01.08.2021
- Kapitalizmi çökerten bir cümle… / 25.07.2021
- Türk coin de olmalı ama tek şartla! / 18.07.2021
- Dünyayı çöküşten kurtaracak tek sistem MEM’dir / 11.07.2021
- Siyaset sahnesinin en temiz sayfası / 04.07.2021
- Üzerine toprak atılmadan uyan Türk milleti ! / 27.06.2021
- Türk olduğunu hatırla ve ayağa kalk / 20.06.2021
- Peygamber Efendimizin soyu Türklere dayanıyor / 13.06.2021
- Atatürk’e kılıç çekene Allah’ta kılıç çeker / 06.06.2021
- “ Türk Birliği “ olsun ama Atatürk’ün dediği gibi / 30.05.2021
- Kıvırmayın , İsrail Abdulhamit’in eseridir! / 23.05.2021
- Aklını tatile çıkarmış bir millet ! / 16.05.2021
- Kurtuluşu Biden'de değil , Atatürk'te arayın ... / 09.05.2021
- Atatürk’ün ülkesi ne halde / 02.05.2021
- Tarih, tarihçilere bırakılamaz ! / 25.04.2021
- Türk'sen Müslümansın / 18.04.2021
- Devletin Dini Adalettir / 11.04.2021
- Atatürk ve Adalet / 04.04.2021
- Tüm terör örgütlerinin ele başı “Nato''dur! / 28.03.2021
- Türk demek , ”Din” demektir. / 21.03.2021
- ABD'nin Türkiye'yi işgal planı / 14.03.2021
- ABD terör devletidir / 07.03.2021
- PKK-FETÖ= NATO / 28.02.2021
- Ayasofya'yı Türkler inşa etti / 21.02.2021
- Dünya tarihi yeniden yazılmalı / 14.02.2021

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

05.09.2020, 05.09.2019, 05.09.2018, 05.09.2017, 05.09.2016, 05.09.2015, 05.09.2014, 05.09.2013, 05.09.2012, 05.09.2011, 05.09.2010, 05.09.2009, 05.09.2008, 05.09.2007, 05.09.2006, 05.09.2005, 05.09.2004, 05.09.2003, 05.09.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.