HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

Duyduk duymadık demeyin, zenginleşmişiz!

25.01.2017 00:00:00
Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), bir ülkede belirli bir zaman diliminde (genellikle bir yılda) üretilen mal ve hizmet biçimindeki çıktıların parasal değerlerinin toplamıdır.
GSMH, üretim, tüketim ve gelir yönlü hesaplamalardan elde edilir. Bu hesaplamalarda kayıt içi kayıt dışı tüm işler hesaba katılır. "Bizde kayıt dışı işler çok. Bunlar milli gelir hesabına girmiyor" şeklindeki inanış yanlıştır.
Ülkemizde milli gelirin hesaplanmasında belli dönemlerde hep değişikliğe gidilmekte. Son yıllardaki en kapsamlı değişiklik 2006 yılında yapılmıştı. 2016 hesaplamalarında milli gelir hesaplamalarında revizyona gidilmesi ile TÜİK açıklamalarında kişi başına düşen gelirin 9 bin 130 dolara düşmesi beklenirken bir anda 11 bin 14 dolara çıktığını öğrendik.
Kapital sistemde ekonomi verileri kötüye gidince; en iyi bulunan çözüm hesaplama şekillerinin değiştirilmesidir. Bu değişim "uluslararası standartlara uyum" için yapılması gereken düzenlemelerdir denilip kapital sistemin bir gereği olarak lanse edilmektedir.
Hesaplama şekli değişince eski dönemlerle karşılaştırma imkânı da ortadan kalkmaktadır. Hesaplama şekline bağlı olarak, dönemsel olarak milli gelir ve büyüme oranları hep değiştirilebilmekte; yükseltilebilmektedir. Ekonomik verileri iyi göstermenin başka bir yolu da yatırım ve tüketim tanımlarının değiştirilmesi, harcamalarda yatırımların payının artırılması şeklinde yapılabilinir.
Son değişiklikle ilgili olarak sadece 3 maddenin altını çizmek isterim. 
1- 'AR-GE' ve 'Silah Sistemleri' harcamaları yatırım harcaması kategorisine alındı. Bu Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde yapıldı.
Burada atlanan durum; o ülkelerde üretim ön plandadır. Ama ne yazık ki; bizim ülkemizde bu sistemlerin temini mal alımı şeklindedir. Böylece harcamalarda yatırımın oranı artırıldı.
2- Hesaplamalarda bir baz yılı seçilir. Düzenleme ile 2009 yılı baz yılı olarak seçilmiş. 2009 yılı, 2008 yılında ABD'de başlayan küresel krizin Türkiye ekonomisini en fazla etkilediği yıldır. 2009 yılında Türkiye ekonomisi yıllık olarak yüzde 4,7 oranında küçülmüştü. 2009 yılı gibi küçülmenin olduğu bir yılın seçilmesi bazın düşük tutulmasına ve sonraki yıllara ilişkin verilerin yüksek çıkmasına yol açmıştır.
3- Yeni hesaplamada inşaat üretimi payı %4,4'ten, %8,2'ye yükseltilmiştir. Mevcut durumda inşaat üretimi yüksek olduğu için GSMH'ı da yukarı çekmektedir. Öyle ki; revize edilen rakamlar karşılaştırıldığında 2011 ve 2013 yıllarında Türkiye'nin büyümede Çin'i bile geride bırakmıştır.
Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere; GSMH hesaplamaları sağlıklı değildir. Bu konuda daha çok şey söylenebilir. Bakınız; bu hesap öyle bir hesap ki; bir evin temizliğini yapan eğer o evin annesi ise; GSMH' a bir katkısı olmamakta; ama evin temizliğini yapan bir hizmetçi ise GSMH rakamlarına bu gelir olarak kaydedilmektedir.
Milli Ekonomi Modeli'ndeki ev hanımı maaşı, işte bu açmazı, çözmüştür. Bir eylem söz konusu ise; bunu yapan kişinin kim olduğuna göre ekonomiye katkısının olup olmaması kapital sistemin mantıksızlığıdır.
GSMH'ye bir de Milli Ekonomi Modeli kapsamında bakalım. Milli Ekonomi Modeli'nde "Büyüme, gelirde dengeli bir dağılımı sağlamalıdır" denilmektedir. Yani toplumun her kesimini kapsamalıdır. Aksi takdirde gelir dağılımında dengesizliği getiren büyüme, toplumda sosyal yapıyı bozduğu gibi, ekonominin dengesini de bozmaktadır.
Gerek yeni vergi ve sosyal devlet politikası ve gerekse para politikası sayesinde Milli Ekonomi Modeli toplumun her kesiminin gelir düzeyini yükseltecek bir büyümeyi hayata geçirmektedir.
Kapital sistemde,
1- Harcamalar yönlü yapılan hesaplamalarda stok artışları da hesaba dâhil edilmektedir
2- Ülkedeki yabancıların elde ettikleri gelirler de GSMH'ye dahidir. Ama ne var ki; Yabancılar elde ettikleri gelirleri o topraklarda tutmazlar. Dolayısıyla GSMH'ye katkıları sanaldır. 
Kapitalist anlayışlarda üretim yönlü yapılan hesaplamaların harcamalar ve gelir yönlü yapılan hesaplamalara eşit olduğunu var saydığımızda ekonominin tam istihdam düzeyinde dengede olması gerekmektedir. Çünkü üretilen kadar tüketim olmakta, elde edilen gelir kadar da tüketim olmaktadır. Böyle bir tablonun kapitalist modeller ile yakalanması mümkün değildir. Ekonomi ile ilgili rakamlar böyle bir tablonun kapitalist modellerin uygulandığı son 150 yıldır yaşanmadığını göstermektedir.
Ayrıca yatırımların tasarruflara eşitlenmesi Milli Ekonomi Modeli'nde kabul edilmemektedir.
Yatırımlar Milli Ekonomi Modeli'nde maliyetsiz para ile yani emisyon ile destekleneceği için büyüyen ekonomilerde yatırımlar, tasarruflardan büyük olacaktır.
Milli Ekonomi Modeli'nde GSMH hesaplaması üretim yönlü yapılırken stok artışlarından arındırılarak yapılacaktır. Unutmayalım ki; bu tarz hesap değişiklikleri; artık batmakta olan kapital sistemi kurtaramaz. Çok iyi biliyoruz ki; gerçekte, ne ülkenin geliri, ne de kişi başı milli gelir değişmeyecektir. Bunun böyle olduğunu zaten elini cebine atan herkes çok iyi bilmektedir.
 
Doç Dr. Ali Bestami Kepekçi / diğer yazıları
- Sabit-i kadem olmak / 19.04.2022
- Dikkat! Omikron hızla yayılıyor / 23.12.2021
- Hep asgari ücreti konuşuyoruz, ya efektif ücret / 20.12.2021
- Güçlendirici doz nedir? / 11.12.2021
- Efendilik mi, uşaklık mı? / 09.12.2021
- Birinden alıp diğerine vermekle olur mu? / 07.12.2021
- Hekim ücretlerine zam gelmiş! / 06.12.2021
- Hani %70 ile toplumsal bağışıklık kazanılacak idi! Sorun ne? / 29.11.2021
- Karar sizin / 28.11.2021
- Suçlu vatandaş mı? / 19.11.2021
- Şu renkli harita ne işe yarıyor? / 17.11.2021
- Ne olacak bu işin sonu? / 16.11.2021
- Bilmiyorlar ki söylesinler / 06.11.2021
- Gelin dünya barışı adına, ‘önce insan’ diyelim / 29.10.2021
- Yoksa biz bağımsız değil miyiz? / 28.10.2021
- Beyaz adam kim? / 21.10.2021
- Aklımızı başımıza getirelim / 18.10.2021
- Bu devran hep böyle sürüp gitmez ki! / 08.10.2021
- Sapere Aude! / 07.10.2021
- Sen de haklısın? / 23.09.2021
- Yolunuz, yolumuz açık olsun / 18.06.2021
- Göç uygulamaları şeffaf olmalıdır / 12.06.2021
- Göç ve geçici koruma statüsü / 09.06.2021
- Büyük fotoğraf / 25.05.2021
- Koronavirüs ve toplum bağışıklığı / 10.04.2021
- Covid-19 aşısı bulundu, ama! / 04.04.2021
- Transit göç / 02.04.2021
- Milli göç politikası / 31.03.2021
- Uluslararası ilişkiler ve göçle ilgili temalar / 30.03.2021
- Kimliksiz insan = Köksüz ağaç / 27.03.2021
- Küresel vatandaşlık / 24.03.2021
- Çok kültürlülük ve Mesut Özil / 22.03.2021
- Sadece göç mü ettik? Yoksa… / 19.03.2021
- Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak / 17.03.2021
- Homo economicus / 15.03.2021
- Sonun başlangıcı serbest ticaret anlaşması / 12.03.2021
- Kendi hesabını yapmayanın hesabını başkaları yapar / 10.03.2021
- Açık kapı politikası / 08.03.2021
- 19.yy’daki Balkan Göçleri / 05.03.2021
- Balkanlar'da Türk yerleşimi / 03.03.2021
- Osmanlı Hanedanının göç politikası / 01.03.2021
- Sınırları belirleyen silahlar değil kültürlerdir / 28.02.2021
- Anadolu’ya göçler / 25.02.2021
- İlk göç / 23.02.2021
- Göç nedir? / 19.02.2021
- Covid-19 ve çocuklar / 04.12.2020
- Tek çözüm 14 günlük tam kapanma mı? / 23.11.2020
- Koronavirüs taşıyıcıları yakınımızda mı? / 19.11.2020
- Hüznü umuda dönüştüren Genel Başkan: Hüseyin Baş / 21.10.2020
- Dini Bayram mı? Milli Bayram mı? / 02.09.2020
- Zafer Bayramı ve Milli Siyaset / 01.09.2020
- Altın fiyatlarının yükselmesi neden durdurulamıyor? / 07.08.2020
- Bu bakış açısı vatana millete adanmışlığın ilanıdır / 24.07.2020
- Milli Ruh ve 15 Temmuz / 21.07.2020
- Ayşe teyze, Mehmet efendi başka kapıya! / 10.07.2020
- Artık hayallerine sahip çıkacak bir liderin var / 03.07.2020
- Hareketsizlik neler kaybettirir? / 02.07.2020
- Ayşe teyzeyi, Mehmet efendiyi düşünen var mı? / 24.06.2020
- Devlet, baba olmalıdır / 23.06.2020
- Ekonomideki durgunluğun çözümü MEM’dir -2- / 12.06.2020
- Ekonomideki durgunluğun çözümü MEM’dir -1- / 11.06.2020
- Evlat Atatürk / 20.05.2020
- Türkiye siyasetinde yeni bir dönem / 08.05.2020
- Köpeksiz köyde değneksiz gezenlere duyurulur / 07.05.2020
- Bu maya tutmuştur / 04.05.2020
- Sen ey genç, özlediğim, beklediğim emelsin… / 27.04.2020
- Varız… / 21.04.2020
- Haydar Baş Turnusoldur / 26.03.2020
- Sosyal izolasyon mu, kontrollü yayılma mı? / 19.03.2020
- Orhan Boran ve 14 Mart / 16.03.2020
- Ağlanacak halimize ağlasam mı gülsem mi? / 29.04.2019
- Su kurbağası ile farenin dostluğu / 27.04.2019
- Mustafa Kemal bu toplumun özetidir / 26.04.2019
- Atatürk’ten günümüze değişen sağlık politikaları / 25.04.2019
- Atatürk ve sağlıkta millilik / 24.04.2019
- Aslan, çakal ve merkebin hikâyesi / 05.03.2019
- Kelin ilacı olsa… / 04.03.2019
- Körlerin fil tarifleri / 28.02.2019
- Vatandaşın tercihi bu kez BTP / 27.02.2019
- Şikâyetçi olmaya hakkımız var mı? / 26.02.2019
- Memleket işi gönül işi fakat hangi gönül? / 20.02.2019
- Beraat dağıtmak değil, beraate talip olmak / 19.02.2019
- Vatandaş 31 Mart’tan ne bekliyor? / 07.02.2019
- Yeşil biberli fasulye çorbası / 05.02.2019
- Karpal tünel sendromu / 04.02.2019
- Asparagas haberlerle kalemşorlar işbaşında / 12.08.2018
- Şifa veren ellere zarar vermek / 02.05.2017
- Gelelim Mehmet efendinin derdine / 19.04.2017
- Ya Rabbi bizi dostlarının gönlünden düşürme! / 18.04.2017
- Karganın planı / 13.04.2017
- Her çocuk özeldir / 06.04.2017
- Bir kaşık iki damla yağ / 22.03.2017
- Boğazım düğümlendi karnım ağrıyor! / 09.03.2017
- Hani seninle dosttuk? / 16.02.2017
- Kabağın hikâyesi / 01.02.2017
- Duyduk duymadık demeyin, zenginleşmişiz! / 25.01.2017
- Kapitalizmin çöktüğü tarih / 18.01.2017
- Çok mu şey istiyoruz? / 06.01.2017
- Vatandaşın derdini konuşmaya sıra gelmiyor / 28.12.2016
- Kilis'e yine roket mi düştü? Olsun! / 01.05.2016
- Dün Güneydoğu bugün Kilis yarın tüm Türkiye / 26.04.2016
- Redhack, Reyhanlı ve akla gelen sorular / 25.05.2013
- Gece ile gündüzü nasıl ayırt ederiz? / 11.02.2011
- Milli Ekonomi Modeli'nde hayvancılık / 10.01.2011
- Yankı / 03.01.2011
- Bir kırlangıç öyküsü / 27.09.2010
- Şaban ayında kötülükler kalkar / 16.07.2010
- Bâyezid-i Bistamî Hazretleri (ks) / 16.10.2008
- Paternalizm mi' Sosyal Hukuk Devleti mi' / 05.08.2008

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

25.01.2016, 25.01.2015, 25.01.2014, 25.01.2013, 25.01.2012, 25.01.2011, 25.01.2010, 25.01.2009, 25.01.2008, 25.01.2007, 25.01.2006, 25.01.2005, 25.01.2004, 25.01.2003, 25.01.2002, 25.01.2001, 25.01.2000, 25.01.1999, 25.01.1998


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.