HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 04 AĞUSTOS 2021, ÇARŞAMBA

Gönül Dostları

06.10.2001 00:00:00
Şemseddin Ahmed Sivâsî hz.

Şemseddin Ahmed Sivâsi'nin vefatından sonra, talebelerinden hal sahibi Âmâ Mehmed Dede hocasının türbesini ziyaret ederken; "Acaba hocam benim şimdi türbesinde ayakta olduğumu, türbeye giren çıkanları bilir mi?" diye düşündü. Bu sırada uykusu geldi ve kendine hâkim olamayıp, uyudu. Rüyasında hocasını gayet nûranî ve beyaz geniş bir elbise içinde gördü. Ona güler yüzle; "Gel bunları al!" dedi ve eline bir miktar altın bıraktı. Sonra; "Dışarı çık! Biraz sonra ziyaret ve dua için bizim çocuklar gelecek" buyurdu. Âmâ Mehmed Dede uyanınca, türbeden dışarı çıktı. Orada bulunan yaşlı birisi ona; "Şemseddin Sivâsî'nin çocuklarının, kabri ziyaret için geldiklerini haber verdi. Bunun üzerine, hocası hakkındaki düşüncesini düzeltmeye çalıştı ve hocasının böyle görünmekle daha halis itikadlı olmasını ve Allah-ü Teala'nın izni ile uzaktan geleni bildiğini, kaldı ki yakında bulunanı daha kolay bileceğini anlatmak istediğini anladı.

Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden olup, gönüllere taht kurmuş olan zamanın bir tanesi Şemseddin Sivâsi hazretleri, zahirî ve batınî ilimlerde yüksek derece sahibiydi. Çeşitli ilimlere dair manzum ve mensur yazdığı kırka yakın eseri vardır. Farsça ve Arapçadan tercüme yapılmıştır. Eserler iki ana grupta toplanabilir.

A-Manzum eserleri: 1)Divan-ı İlâhiyet, 2)El-Fesayih fi Tercemet-il-Levayıh: Tasavvufi bir eserdir. 3)Heşt Behişt, 4)Gülşenâbâd: Çiçeklerin karşılıklı konuşmalarıyla ilgili bir eserdir. 5) İbret-nümâ, 6)İrşâd-ül-Avvam, 7)Kitab-ül-Hıyaz min Sevbi Gamâm-ül-Feyyâz, 8)Menâkıb-ı İmâm-ı A'zam, 9)Menâsık-i Hac: Hac için gerekli bilgileri ihtiva eder. 10)Mir'at-ül-Ahlak ve Müşevvik-ul-Eşvak, 11)Mir'at-ül-Eşvak, 12)Mevlîd-i Nebi, 13)Süleyman-nâme, 14)Terceme-i İlâhi-nâme-i Şeyh Attar, 15)Tercemem-i Mantık-ut-Tayr-ı Şeyh Attar, 16)Terceme-i Pend-name-i Şeyh Attar, 17)Terceme-i Kasîde-i Bürde'dir.

B-Mensur (Nesir) eserleri: 1-Cila-i Uyun-ül-Arais-ül-Muhadara, 2-Dairet-ül-Akaid: Ehl-i sünnet itikâdını açıklayan bir eserdir. 3)el-Camni-ün-Nüfûs, 5)Huccet-i İlahiyye, 6)Kıssa-i Mûsa ve Hızır, 7)Letayif-ül-Âyat ve Nukûş-ül-Beyyinat, 8)Meclis, 9)Menakıb-ı Çihar-ı Yâr-ı Güzîn: Sevgili Peygamberimizin dört halifesini anlatır: 10)Menakbı-ı Nu'man, 11)Menazil-ül-Ârifin, 12)Nakd-ül-Hatır, 13)Risale-i Emr-i İlahi, 14)Risalet-üt-Te'vil, 15)Şerh-i Gazeliyyat-i Murad Han-ı Salis, 16)Şerh-i Kavaid-ul-İ'rab li İbn-i Hişam, 17)Şerhi Kelimetü Kumeyl İbn-i Ziyad, 18) Şerh-i Muhtasar-ül-Menâr, 19)Umdet-ül-Edib fit-Teallûmi vet-Te'dib.


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.