logo
14 HAZİRAN 2024

İmam Ali'nin seçildiği güne bir ay kaldı

24.05.2024 00:00:00

İmam Ali'nin (a.s) insanlara önder olarak seçildiği güne yani Gadir-i Hum'a bir ay kaldı. 18 Zilhicce yani 24 Haziran Gadir Hum bayramı. 

Gadir-i Hum olayı, Kur'an ve Sünnet ile yani NAS ile sabit, sahabenin büyük çoğunluğunun bizzat yaşayarak şahit olduğu bir hakikattir. 

Gadir-i Hum Hadisini, Ebu Bekir ve Ömer olmak üzere aklınıza gelen en meşhur 110 sahabe ve 84 tabiinden nakledilmiştir.

Zeyd b. Erkam'dan dört değişik yoldan gelen bu hadis, tüm rivayet yollarıyla sağlam, Buhari ve Müslim'in şartlarına göre de sahih hadistir.

Merhum Prof. Dr. Haydar Baş Hocamız, Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt adlı eserinde, Gadir-i Hum'a dair 220 Sünni temel kaynağı ortaya koyarak yüz yıllardır gizlenen bu itikadı hakikati bizlerle buluşturmuştur. (Allah'ın selamı O'nun üzerine olsun)

Bu yazımda Hz. Fatıma Annemiz ve Hak İmamların, Gadir Hum ile ilgili vurgularını aktaracağım.

Hz. Fatıma (s.a) ve Gadir-i Hum

İbn-i Ukde meşhur kitabı El-Velaye'de Muhammed b. Useyd'den şöyle rivayet ediyor: "Fatıma Zehra'ya, Peygamber vefat etmeden önce Emirü'l Müminin'in imameti hakkında bir şey buyurdu mu? diye sordular.

Hz. Zehra (s.a) şöyle cevap verdi: "İlginç! Gadir-i Hum'u unuttunuz mu?"

İmam Hasan ve Gadir-i Hum

İmam Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir: İmam Hasan (a.s) Muaviye ile ateşkes anlaşması imzalayacağı zaman şöyle buyurdu: 

"Müslüman ümmeti, Peygamberin, babam hakkında şu buyruğunu işitti: "Senin bana olan nispetin Harun'un Musa'ya nispeti gibidir." Ve keza Peygamberin Gadir-i Hum'da babamı, imam olarak tanıttığını da gördüler".

İmam Hüseyin (a.s) ve Gadir-i Hum

Süleym b. Kays şöyle yazıyor: " İmam Hüseyin (a.s), Muaviye'nin ölümünden önce Allah'ın evini ziyaret etti. 

Sonra Beni Haşim'i toplayarak şöyle buyurdu: 'Resulü Ekrem'in Gadir-i Hum günü Ali'yi (a.s) imamete atadığını biliyor musunuz?" Herkes evet, dedi.

İmam Zeynu'l Abidin (a.s) ve Gadir-i Hum

Tarihçi İbn-i İshak şöyle diyor: "Ali b. Hüseyin'e "Ben, kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır" buyruğunun anlamını sorduğum zaman İmam şöyle buyurdu: "Peygamber (s.a.a) insanlara, kendisinden sonra gelecek imamı bildirdi."

İmam Muhammed Bakır (a.s) ve Gadir-i Hum

Eban b. Sa'leb şöyle diyor: İmam Bakır'a (a.s) Peygamberin (s.a.a) "Ben kimin mevlası isem Ali'de, onun mevlasıdır" buyruğu hakkında sorduğum zaman şöyle buyurdular: 

"Ey Eba Said! Peygamber buyurdular ki, "Halk arasında Emirü'l Müminin benden sonra benim halifem olacaktır."

İmam Cafer Sadık (a.s) ve Gadir-i Hum

Zeyd Şaham şöyle diyor: İmam Sadık'ın (a.s) yanındaydım. Mutezile birisi, İmama sünnet hakkında sordu.

İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Âdemoğlunun ihtiyaç duyduğu her şeyin hükmü Sünnetullah'da ve Peygamberin sünnetinde mevcuttur. Sünnet olmasaydı Allah Teâlâ kullarına hiçbir zaman delil getirmezdi."

Mutezile şahıs, Allah Teâlâ ne ile bize delil gösteriyor, diye sorduğu zaman İmam şöyle buyurdu:

"Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim." (Maide 3)

Böylelikle Allah Teala velayeti tamamladı. Sünnet veya fariza tamam olmasaydı Allah bunları delil göstermezdi."

İmam Musa Kazım (a.s) ve Gadir-i Hum

Abdurrahman b. Haccac Hz. Musa b. Cafer'e Gadir-i Hum mescidinde namaz kılmak hakkında sorduğu zaman imam şöyle buyurdu: "Orada namaz kıl. Hakikaten orada namaz kılmanın pek çok fazileti vardır ve babam orada namaz kılınmasını emrederdi."

İmam Rıza (a.s) ve Gadir-i Hum

Muhammed b. Ebi Nasr Bezenti şöyle diyor: "İmam Rıza'nın (a.s) hizmetine yetiştim. Meclis çok kalabalıktı ve insanlar Gadir-i Hum hakkında konuşuyordu. Bazıları bu olayı inkar edince imam şöyle buyurdu:

"Babam, babasından şöyle rivayet etmiştir: Gadir-i Hum günü zemin ehlinden daha çok sema ehli için meşhurdur."

Sonra imam şöyle devam etti: "Ey Ebi Nasr! Nerede olursan ol, bu günde Emirü'l Müminin'in (a.s) yanında ol. 

Hakikaten bu günde Allah Teala erkek ve kadın mümin ve Müslümanın altmış yıllık günahını affeder ve Ramazan ayında cehennem ateşinden kurtardığının iki mislini kurtarır…"

Ve sonra şöyle buyurdu: "Halk bu günün değerini bilseydi melekler, onlarla her gün on defa el sıkışırdı."

İmam Cevad (a.s) ve Gadir-i Hum

İbn-i Ebi Umeyr Ebu Cafer-i Sani: "Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz." (Maide 1) ayetinin nüzulünde şu rivayete yer veriyor: Peygamber Ekrem (s.a.a) on yerde hilafete işaret etmiş ve sonra, "Ey iman edenler! Akitleri(n gereğini) yerine getiriniz." Ayeti nazil olmuştur.

Bu rivayetin açıklanmasında söylenilmesi gerekir ki: Mezkûr ayet Maide suresinin ilk ayetidir. Bu sure, Allah Resulüne (s.a.a) nazil olan en son suredir. Bu surede Gadir-i Hum hadisesini gözeten "İkmal" ve "Tebliğ" ayetleri vardır.

İmam Hadi (a.s) ve Gadir-i Hum

Şeyh Müfid "İrşad" kitabında Emirü'l Müminin'in (a.s) ziyareti hakkında İmam Hasan Askeri'den (a.s) ve onun da babasından şöyle buyurduğunu naklediyor:

İmam Cevad (a.s) Gadir-i Hum'da Hz. Ali'yi (a.s) ziyaret etti ve şöyle buyurdu: "Tanıklık ederim ki Allah'ın övgüsü sana mahsustur ve sen, O'na itaat etmede muhlissin."

Sonra şöyle devam etti: "Allah Teala şöyle hükmetti: "Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah, seni, insanlardan koruyacaktır."

Ve İmam devam ediyor: "Allah Resulü (s.a.a) halka dönerek şöyle sordu: Sorumlu olduğum şeyi ulaştırdım mı? Herkes evet, dedi.

Sonra şöyle buyurdu: "Ey Rabbim! Sen şahit ol! Sonra devam etti: Ben müminlere kendilerinden daha çok yakın değil miyim? 

Evet, dediler. Sonra Ali'nin (a.s) elini kaldırıp şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır."

İmam Hasan Askeri (a.s) ve Gadir-i Hum

Hasan b. Zarif İmam Hasan Askeri'ye (a.s) mektup yazarak Peygamberin: "Ben, kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır" buyruğunun anlamını sordu.

İmam şöyle buyurdu: "Allah Teâlâ ihtilafa düşüldüğü zaman Hizbullah'ın (allah'ın taraftarları) tanınması için bu cümlenin alamet ve nişane olmasını irade etti."

İşittik ve iman ettik Ya Rabbi! Bizi sadıklardan eyle… (âmin)

 
Akın Aydın / diğer yazıları
10 günde 716 kişi daha
Gazze'de İsrail terörü tırmanıyor
Putin’den Ukrayna’ya ateşkes teklifi
İsviçre’de Barış Konferansı toplanıyor
Karne günü
Yaz tatili başladı
ABD, Refah'taki katliamı görmezden geliyor
Askeri anlamda kapsamlı değilmiş!
Doğum hızı düşerken, ölüm hızı artıyor
2023'te ölüm sayısı yüzde 4.1 arttı
IŞİD-DEAŞ militanları ülkemizde cirit atıyor
Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı
İşletmelere ceza yağdı!
1.5 yılda 2.3 milyar lira kesildi
Tarımda maliyet yıllık yüzde 61.24 arttı
Yağlı meyvelerde artış %155
Dilan ve Engin Polat dahil 5 şüphelinin tutukluluğuna devam
11 şüpheli ise tahliye edildi
Dolar tahmini güncellendi
İşte MB'nin yıl sonu için yeni beklentisi
Günlerdir kavruluyordu
İstanbul için sağanak uyarısı
'Bir nesil kaybolacak'
Gazze için iç yakan uyarı
İkramiye mi, ek ödeme mi?
'İkramiye dediler ek ödeme diye hesaplara geçtiler'
Yargıda büyük değişiklik
HSK kararnamesi yayımlandı
İspanya'ya övgü
'NATO mütfefikleri örnek alsın'
10 günde 716 kişi daha
Gazze'de İsrail terörü tırmanıyor
Putin’den Ukrayna’ya ateşkes teklifi
İsviçre’de Barış Konferansı toplanıyor
Karne günü
Yaz tatili başladı
ABD, Refah'taki katliamı görmezden geliyor
Askeri anlamda kapsamlı değilmiş!
Doğum hızı düşerken, ölüm hızı artıyor
2023'te ölüm sayısı yüzde 4.1 arttı
IŞİD-DEAŞ militanları ülkemizde cirit atıyor
Ebu Bekir E-Bağdadi'nin akrabası Kırşehir'de yakalandı
İşletmelere ceza yağdı!
1.5 yılda 2.3 milyar lira kesildi
Tarımda maliyet yıllık yüzde 61.24 arttı
Yağlı meyvelerde artış %155
Dilan ve Engin Polat dahil 5 şüphelinin tutukluluğuna devam
11 şüpheli ise tahliye edildi
Dolar tahmini güncellendi
İşte MB'nin yıl sonu için yeni beklentisi
Günlerdir kavruluyordu
İstanbul için sağanak uyarısı
'Bir nesil kaybolacak'
Gazze için iç yakan uyarı
İkramiye mi, ek ödeme mi?
'İkramiye dediler ek ödeme diye hesaplara geçtiler'
Yargıda büyük değişiklik
HSK kararnamesi yayımlandı
İspanya'ya övgü
'NATO mütfefikleri örnek alsın'
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.