HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 08 AĞUSTOS 2022, PAZARTESİ

Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet

19.06.2021 00:00:00
'Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet' seslendirme dosyası:

Varoluştan beri insanlığın cazibe merkezidir gökyüzü. Bazı dinlerde gök ve gök cisimleri ay, güneş ve yıldızlar kutsal sayılmış, bazı dinlerde ilah olarak dahi görülmüştür. Bu yüzden tapınaklar yapılmış adaklar adanmış bazı kabile dinlerinde insanlar dahi kurban edilmiştir. Tarih boyunca bilim adamlarının, din adamlarının, felsefecilerin hep ilgi odağı olmuştur gökyüzü.

Demokritus da milattan önce 4. yy. Samanyolunun uzak yıldızlardan oluştuğunu keşfetmişti. Bu amaçla İbn-i Heysem de Samanyolunun büyüklüğünü ölçmeye çalıştı. Biruni gök adasının sayısız bulutsuz yıldızlardan oluştuğunu tespit eden çalışmalar yaptı. Galile, 1610 yılında teleskop ile yaptığı gözlemlerle gökyüzünün birçok yıldızın bir araya gelmesinden oluştuğunu keşfedince hatta o dönem kilise tarafından ölümle tehdit edilmişti. Nihayetinde 1750'de Thomas Right gökadanın kütle çekimlerle birbirine bağlı çok sayıda yıldızlardan oluştuğunu keşfetti. 

Bugün ise pozitif bilimin geldiği nokta Samanyolu'nun çapının 100 bin ışık yılı olduğu, Evren'in tespit edilen yaşının ise 13.82 milyar yıl olduğudur. Ama şimdilik... 

"Bing bang" denilen büyük patlamadan, Allah'ın tüm kainatı yaratmasından günümüze kadar geçen süre. Başka bir deyişle Kur'an'ın "ol deyince oluverir" (Yasin Sûresi) emri ile gerçekleşen varoluştan bu güne. Bilimsel tespitlere göre patlamadan beri geçen süre yaklaşık 13.82 milyar yıldır. İşte bu evrenin yaşıdır. Ki buna "kozmik zaman" denir. 

Geçen yazımızda güneş yılına göre insan ömrünün 8 saniye olduğunu söylemiştik. Şimdi en büyük ve en geniş zaman diliminden bakarak yani; bütün bu kozmik zamana göre sizce insan ömrü ne kadar olabilir?  

Yaklaşık 14 milyar yıl kozmik zaman takvimini dünyadaki  bir yıllık takvim gibi kabul edersek ortalama olarak her ay 1,2 miyar yıl gibi bir zaman demektir. Güneş, dünyamız ve gezegenler 4 ya da 4,5 milyar yaşında olduğu için bu takvime göre henüz dört aylık yani eylül ayının ancak başlarında var olmuşlardır. Yaşam kökeni 3.5 milyara dayanır. Bu takvime göre daha 3 aylık. 2 milyar yıl önce tek hücreli canlılar oldu. Kozmik zamana göre henüz bir buçuk ay evvel. Bir milyar yıl önce çok hücreliler ise bu takvime göre henüz bir aylık bile değil. 

600 milyon yıl önce hayvana benzer bitkilerin ataları, 150 - 200 milyon yıl önce gezen hayvanlar, 4.5 ya da bazı verilere göre 14.5 milyon yıl önce insana benzer varlıklar, 1,5 milyon yıl önce iki ayaklı alet yapan insansılar hüküm sürmüş ki pozitif bilim bunlara Homo Erektuslar demiştir. Ve nihayetinde buna göre 130 - 500 bin yıl aralıklarında ise ilk insanın var olduğu görülüyor.

Bu 14 milyar yıllık kozmik zaman, dünya ölçekli yıllık takvim de her ay 1,2 milyar yıl demek olduğuna göre bu kozmik takvimin her bir günü yaklaşık 40 milyon yıl demektir. Bir gün 24 saat olduğuna göre bir saat yaklaşık her saat bir buçuk milyon yıl eder. Bunu da dakikaya çevirerek 60'a bölersek her dakika 25 bin sene: her saniye de neredeyse 500 yıl demektir. Bütün insanlık tarihini ortalama olarak 150 bin yıl kabul eden tarihçilere göre tüm insanlık tarihi henüz, bu takvimin sadece son yaprağının son saatinin son dakikalarındadır yani tüm insanlık tarihimiz sadece 5 dakika. Yani İnsanlık henüz 31 Aralık gecesinin 23 saat 55. dakikasında yaratıldılar…

Ve kozmik takvimde 70 yıllık ortalama bir insan ömrü ise sadece ve sadece 10 salisedir. 

İşte tam tamına İzafiyet teorisi. Zamanın göreceliliği. Ya da zamanın mahluk olduğunun başka bir ifadesi. Solucan deliğine sığan evrenin hikayesi. Bu anlamda her şey yaratıcının elinde ve hizmetindedir.

ZİRA KUR'AN DA;

"Bir de senden acele azap istiyorlar. Hâlbuki Allah asla va'dinden/sözünden caymaz. Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir." (Hac Sûresi) 

Kozmos takviminde her saniye 500 yıl demek olduğuna göre bu zamana göre Peygamberimiz Hz. Muhammed henüz 3 saniye önce, Hz İsa yaklaşık 5 saniye önce, Sokrates, Buda, Konfüçyüs yaklaşık 6 saniye, Hz. Musa 7, Hz İbrahim ise 10 saniye önce yaşamıştır. 

Az evvel dediğimiz gibi bütün insanlık tarihini 130 bin değil de 300 bin yıl kabul etsek dahi kozmik zamana göre bütün insanlık geçmişimiz bile 10 dakika olurdu.

İşte bu 5 - 10 dakikayı bütün peygamberler bilirler. Şehitler şahit, arifler tanıktır… Zira zaman izafidir. 

PEKİ, solucan deliğinde? Kara delikte yani ZAMAN VE MEKANIN OLMADIĞI YERDE?…

Sözün özü

Zaman mahluktur, yaratılmış olandır. Mekan da zamanın tezahürüdür, görüngü alanıdır. Zaman olmazsa mekan görünemez velhasıl zaman yok olursa mekan da yok olur. Belki de büyük yok oluş, kıyamet budur. Belki de kara deliklerin keşfi bu yüzden imkansızdır.

Zira mekan da mahluktur ve her şey Yaratıcının emri iledir.

 
Arda Karani / diğer yazıları
- Geylani Okulu / 29.07.2022
- Bir tasavvuf anatomisi / 22.07.2022
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

19.06.2020, 19.06.2019, 19.06.2018, 19.06.2017, 19.06.2016, 19.06.2015, 19.06.2014, 19.06.2013, 19.06.2012, 19.06.2011, 19.06.2010, 19.06.2009, 19.06.2008, 19.06.2007, 19.06.2006, 19.06.2005, 19.06.2004, 19.06.2003, 19.06.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.