HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 AĞUSTOS 2022, CUMA

Sıra Türk topraklarına mı geldi?

10.02.2007 00:00:00


Yılllardır dünyanın en problemli bölgelerinden biri olma özelliğini sürdüren Ortadoğu'unun sorunlarının kökü 200 yıl öncesine kadar inmektedir. Meselenin temelinde Batılı devletlerin Türkler ve Türk toprakları üzerindeki sinsi hesapları yatmaktadır. Müslüman Türklerin bu bölgedeki hakimiyetini yok etmek, halkını ve topraklarını parçalayarak kendi siyasi ve ekonomik emellerine uluşmak, Batılı güçlerin asıl gayesi idi.Düne kadar bu gayelerini, "Şark Meselesi" adı altında gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. Bugün bu kavramın yerini "Büyük Ortadoğu Projesi" aldı... Bir milletin toprak bütünlüğünü  dağıtıp yeraltı ve yerüstü kaynaklarını elde etmenin yolunun, evvela o topraklar üzerinde yaşayanların inanç ve kültürlerinin tahrip edilmesiyle mümkün olacağını çok iyi bilen global güçler; işe önce bölgeye fitne ve fesat tohumları ekerek başlamıştır. Günümüz Ortadoğu'sunda yaşanan kan ve gözyaşının temelinde, esasen bundan 200 evvel bölgeye atılan işte bu fitne tohumları yatmaktadır. Ki, Bu gayeye yönelik olarak 1800'lü yıllardan itibaren binlerce ajan-misyoner Ortadoğu'da ayrılıkçı faaliyetlerde bulunmuştur. "Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler" isimli eserinde Prof. Dr. Haydar BAŞ, şunları kaydetmektedir:"Osmanlı'yı parçalama projesine yönelik plan ve projeler hep bu ajanlar vasıtasıyla bilfiil uygulanmaya konmuştur. Herbert, Humper, Lawrance, Wayt Fransıs E. P. Botta gibi ajanlar; Goldzier, Gaitana, Renan, Rodinson gibi şarkiyatçılar ve Reşid Rıza, Fazlurrahman, Cemaleddin Afgani gibi yerli işbirlikçilere dikkat edilirse hep aynı konuları ele aldıkları, aynı yıkıcı fikirleri işledikleri görülecektir" (A.g.e.; s. 117).Avrupa güçlerinin diplomatik yardımlarına sığınarak faaliyetlerini rahatça büyüten misyoner-ajanlar, Müslümanlar arasında;- Renk ayrımcılığını- Kabile ihtilafları- Arazi ihtilafları- Din ve mezhep ayrımcılığı- Kavmiyetçilikduygularını tutuşturarak milli bütünlüğün bozulmasına zemin hazırlamışlardır (bkz. a.e; s. 47-48).Yıllarca Cezayir'de faaliyet gösteren şarkiyatçı-misyoner Lois Mossignon, Müslümanları bölmek ve topraklarını elde etmek için şartları nasıl müsait hale getirdiklerini şu çarpıcı cümlelerle itiraf eder: "Onların herşeyini tahrip ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu. Artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler. Anarşi ve intihar için olgun bir hale geldiler" (a.e; s. 24-25).Şunu bilelim ki, tarih boyunca hıristiyan alemi, dünyayı kendi tasarrufuna almak için, gittiği her bölgede öncelikle ciddi bir kültür soykırımına girişmiş, ardından da; inanç ve akideleriyle oynanmış, gönülleri dönmüş, tarihine ve medeniyetine ters düşmüş milletlerin yaşadığı topraklar işgal edilmiştir. Ne hazin bir tecellidir ki, Osmanlı İmparatorluğu bu acı kaderi yaşamıştır, İspanya'da 800 yıl ömür sürmüş Endüsül İslam İmparatorluğu aynı akıbete uğramıştır. Afrika'da Müslümanlar aynı kaderi yaşamıştır.Çağımızda Bosna'da, Filistin'de, Afganistan'da ve Irak'ta yaşananlar, ne yazık ki, bundan farklı olmamıştır.Gelinen noktada, Türkiye coğrafyası, Batının menfaat ve nüfuz politikalarının odak noktası haline getirilmiştir. Son yıllarda Türkiye'de hükümetler desteğiyle açılan hıristiyan kiliseleri ve artan misyonerlik faaliyetlerini göz önünde bulundurucak olursak; kendi kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor, "Acaba sıra Türk topraklarını parçalamaya mı geldi?".Binaenaleyh, misyonerliğin, sömürgecilik için tarih boyunca hep bir basamak olarak olarak kullanıldığını unutmamalı; milli varlığımıza düşman her türlü ayrılıkçı, yıkıcı unsur ve düşünceleri bertaraf ederek, toprak bütünlüğümüzü korumalıyız. Bu milli gaye, ülke olarak bütün gaye ve hedeflerimizin başı ve başlangıcı olmalıdır... Sonsuza kadar!
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

10.02.2006, 10.02.2005, 10.02.2004, 10.02.2003, 10.02.2002, 10.02.2001, 10.02.2000, 10.02.1999, 10.02.1998, 10.02.1997, 10.02.1996, 10.02.1995, 10.02.1994, 10.02.1993, 10.02.1992, 10.02.1991, 10.02.1990, 10.02.1989, 10.02.1988


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.