HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1

30.10.2017 00:00:00
İmam Hasan (a.s.) ile İmam Hüseyin (a.s.)'ın içinde bulundukları dönemin şartlarının birbirinden farklı olduğunu söyledik, şimdi de İmam Hüseyin (a.s.)'ı zamanın yöneticisine karşı kıyam ettiren etkenlerden bahsedeceğiz.
Sosyologlar, bu hususta birçok etkenlerden söz etmişlerdir fakat biz burada önemli gördüğümüz üç etkeni aktaracağız.
Birinci etken şudur: Zalim, facir, fâsık bir hükümet iş başındadır. İmam'dan kendisine gelerek biat etmesini istiyor, İmam da "Hayır, ben böyle birisine biat etmem" diyor. Zalim yönetici emrindeki valisine: (Medine Valisi), "Biat için Hüseyin'i sıkı bir şekilde tut, ona hiçbir şekilde fırsat verme, kesinlikle biat etmesi gerekir" diyor. İmam Hüseyin (a.s.)'ın da cevabı hep olumsuz oluyor ve biat etmiyor. Dolayısıyla İmam Hüseyin (a.s.)'ı sert bir şekilde kıyam etmeye sevk eden etken, "biat talep etme" isteği oluyor.
Fakat İmam Hasan (a.s.) için böyle bir şey söz konusu değildi. Yani İmam Hasan (a.s.) Muaviye ile barış yaptığında, Muaviye İmam Hasan'a 'gel bana biat et' diye bir şey söylemedi. Çünkü biat etmek onun hilafetini kabul etmek olurdu. Hatta yazılan barış sözleşmesinin maddelerinden birisi de biat istememekti. Bildiğimiz kadarıyla da hiçbir tarihçi İmam Hasan'ın kendisinin veya İmam Hüseyin ve diğer kardeşlerinin ya da Şiilerinin gelip Muaviye'ye biat ettiklerini yazmamışlardır. Kesinlikle, Muaviye'ye biat etme söz konusu değildir.
İkinci etken: Kûfelilerin davetiydi. Yani Kûfe halkının binlerce mektup yazıp, kendilerinin kıyama hazır olduklarını imama bildirmeleri üzerine, imamın onların davetini kabul edip Kûfe'ye hareket etmesiydi.
Kûfe halkı İmam Ali (a.s.)'ın şehadetinden sonra yirmi yıl boyunca Muaviye'nin yönetimi altında kalmış bir topluluktu. Onun yaptığı işkence ve ıstırapları tatmışlar ve zulmüne uzun müddet tahammül etmişlerdi ve artık sabırları kalmamıştı. Böylece İmam Hüseyin (a.s.) gibi bir kurtarıcının ortaya çıkmasıyla bir anda durumun değişeceğine inanıyorlardı.
Tarihçilerin kayıtlarına göre, Kûfe'den Medine'ye (İmam Hüseyin'e) on sekiz bin mektup gönderildi, hepsi de İmam'ı kıyam için hazır beklediklerini söylüyordu. Şayet İmam Hüseyin (a.s.) gönderilen o mektuplara olumlu cevap vermeseydi, kesinlikle hem tarih karşısında ve hem de o günkü insanlar açısından mahkûm olurdu. İnsanlar 'imam büyük bir fırsatı kaçırdı' derlerdi.
Oysaki İmam Hasan (a.s.) zamanındaki Kûfe'de durum tam tersineydi. Sessiz ve yorgun, dağınık ve karışık, içinde bin bir çeşit farklı görüşleri barındıran bir Kûfe vardı. Hatta bu durumlarından imam Ali (a.s.) bile şikâyetçi olmuş ve şöyle yakınmıştı: "Allah'ım beni bu insanlardan al, hükümetin kadir-kıymetini bilmeleri için bunlara layık oldukları bir hükümet teslim et."
Kûfelilerin, İmam Hüseyin (a.s.)'a binlerce mektup gönderip İmam'ın emrinde olduklarını bildirmeleri, İmam'a hüccetin/delilin tamamlanmış olduğu anlamına geliyordu. Fakat İmam Hasan (a.s.) için durum böyle değildi. Bu anlamda hüccet tamamlanmamıştı, durum aksine dönmüştü. Kûfeliler hazır olmadıklarını ona göstermişti.
İmam Hasan (a.s.)'ın hilafet makamında bulunduğu o altı aylık dönemde, Kûfe'deki durum o kadar bozuktu ki, İmam Hasan (a.s.)'ın bizzat kendisi Kûfelilerden kaçıyordu. Dışarı çıktığında (hatta namaza gittiğinde) elbisesinin altına zırh giyiyordu. Çünkü hem hariciler ve hem de Muaviye'den beslenen münafıklar İmam Hasan (a.s.)'ı her an için öldürebilirlerdi. Hatta bir defasında İmam Hasan (a.s.) namaz kılma halindeyken kendisine ok atıldı, elbisesinin altına zırh giydiği için ok etkili olmadı ve eğer zırh olmasaydı imam öldürülecekti.
Dolayısıyla, Kûfe halkının güçlü bir şekilde İmam Hüseyin (a.s.)'ı davet etmeleri, ona hüccet tamamlamış ve hüccet tamamlandığı için de davete olumlu cevap vermek gerekiyordu. Biz burada, o mektupların gelmesi ile İmam Hüseyin (a.s.) Kûfelilere bel bağladı demek istemiyoruz. Burada söylemek istediğimiz şey, o davetin yapılmasıyla birlikte artık İmam Hüseyin (a.s.) için hüccet tamamlanmıştı. Yani oraya gitmemek için bir sebep veya mazeret uyduramazdı. Zira zahirde o kadar çok ve güçlü bir güç İmam'ı bekliyordu ki, İmam da kalkıp onlara, "Ben sizin yüreğinizi okudum, siz güvenilir bir toplum değilsiniz" diye bir mazeret öne süremezdi. Kûfelilerin böyle olduklarını bilmesine rağmen İmam Hüseyin (a.s.), onlardan gelen binlerce daveti görmezlikten gelemezdi.
 
Hasan Kanaatlı / diğer yazıları
- Neden yazıyoruz / 16.01.2018
- Emevi mektebi / 26.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2 / 17.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri / 14.11.2017
- Muaviye'nin geçmişine kısa bir bakış / 13.11.2017
- İmam Hüseyin'i (a.s.) tanımak / 09.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi??2 / 08.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?-1 / 07.11.2017
- Kur'an açısından Allah adına ıslah / 06.11.2017
- İmam Hasan (a.s.)'ın barışının mahiyeti / 05.11.2017
- Muaviye'den sonra hilafet / 01.11.2017
- İmam Hüseyin'in kıyamını gerektiren etkenler-2 / 31.10.2017
- İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1 / 30.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-2 / 28.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-1 / 27.10.2017
- İslam'da mudahene barışı / 26.10.2017
- İslam'da cihad/savaş / 25.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti-2 / 24.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti?-1 / 23.10.2017
- Yezid; İslam toplumunun nefret ettiği yüz / 22.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 20.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-1 / 19.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 18.10.2017
- Yezid'in sarayında Hz. Zeyneb'in konuşması / 17.10.2017
- Hz. Zeyneb'in (s.a.) kahramanlığı / 16.10.2017
- Kerbela tarihinin oluşmasında Hz. Zeyneb'in rolü / 15.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı?4 / 14.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-3 / 13.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-2 / 12.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı / 11.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-4 / 10.10.2017
- Peygamberlerin evladını nasıl katledebildiler?-3 / 09.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-2 / 08.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler? / 07.10.2017
- Şehidin toplumdaki değeri / 06.10.2017
- Aşura olayının tahlili / 05.10.2017
- İmam Zeynel Abidin (a.s.)'ın Kûfelilere hitabı / 04.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Kûfe'de yaptığı konuşma / 03.10.2017
- Esirler Kûfe'ye götürülüyor / 02.10.2017
- İmam Hüseyin'in (a.s.) şecaati / 01.10.2017
- Bugün Aşura / 30.09.2017
- Aşura akşamı İmam'ın ashabıyla konuşması / 29.09.2017
- Aşura hayatımızı yenilediğimiz gündür / 28.09.2017
- Aşura şiarları / 27.09.2017
- Kerbela yalnızca yas mıdır? / 26.09.2017
- Kerbela, iki sayfası bulunan bir hadisedir / 25.09.2017
- Şehit, kutsal ve ölümsüzdür / 24.09.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tendir / 23.09.2017
- Kerbela Mektebi'nin kurucusu İmam Hüseyin (a.s.)'ın doğuşu / 22.09.2017
- Kerbela; kanayan yara / 21.09.2017
- Ramazan Bayramınız kutlu gönülleriniz mutlu olsun / 24.06.2017
- Duanın kabulü / 23.06.2017
- Allah'tan neler talep etmeliyiz? / 22.06.2017
- Dûa etme adabı ve kabul şartları / 21.06.2017
- Ramazan rahmet ayıdır / 20.06.2017
- Oruç ve fakirlerle dert ortaklığı / 19.06.2017
- Kadir geceleri / 18.06.2017
- İmam Ali (a.s.) bu ayda şehid edildi / 17.06.2017
- İmam Ali'den (a.s.) hikmetli sözler / 16.06.2017
- İmam Ali'nin (a.s.) bazı özellikleri / 15.06.2017
- İmam Ali'yi kısaca tanıyalım-2 / 14.06.2017
- İmam Ali'yi (a.s) kısaca tanıyalım-1 / 13.06.2017
- Ramazan Kur'an ayıdır / 12.06.2017
- Allah'a misafir olma ayı / 11.06.2017
- Orucun yararları-3 / 10.06.2017
- Orucun yararları-2 / 09.06.2017
- Orucun yararları-1 / 08.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-5 / 07.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-4 / 06.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-3 / 05.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-2 / 04.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-1 / 03.06.2017
- Neden oruç tutmalıyız? / 02.06.2017
- Orucu bozan şeyler / 01.06.2017
- Kelimelerin kökeni üzerinden Ramazan'ın anlamı / 31.05.2017
- Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan / 30.05.2017

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

30.10.2016, 30.10.2015, 30.10.2014, 30.10.2013, 30.10.2012, 30.10.2011, 30.10.2010, 30.10.2009, 30.10.2008, 30.10.2007, 30.10.2006, 30.10.2005, 30.10.2004, 30.10.2003, 30.10.2002, 30.10.2001, 30.10.2000, 30.10.1999, 30.10.1998


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.