HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 19 EYLÜL 2021, PAZAR

İnsanlık açısından din – I

09.05.2021 00:00:00
'İnsanlık açısından din – I' seslendirme dosyası:
İslam tarihçileri hadislere dayanarak Hz. Adem (a.s) ile Hz. Muhammed (s.a.a) arasında 124 bin peygamber olduğunu  ve bunların 315'inin Resul (kitap veya kanun  verilen peygamber), diğerlerinin Nebi - genel kabule göre - (kitap gönderilmeyen önceki peygamberin öğretisini uygulayan peygamber) olduğunu beyan ederler. Bununla birlikte kesin bilgi olarak Kur'an'da isimleri geçen 25 Peygamberin ve bunlardan başka peygamber mi, veli mi? olduğu konusunda fikir ayrılığı bulunan 3 isim (Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyir) daha olduğudur. Buradan anladığımız İslam tarihçilerinden öğrendiğimize göre 315 peygamberin -kullanıcının- gelmiş olduğu ve bilinen 4 büyük kitaptan başka toplam 104 kitap ile yazılımın güncellenmiş olduğudur.

''Andolsun, senden önce de peygamber gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var. Sana kıssalarını bildirmediğimiz kimselerde var.'' (Mümin s. 40/78) Buna göre 25 peygamber ve velinin hakkında kesin bilgiye ve kıssalarına vakıf olduğumuz halde kıssalarını bilmediğimiz nebi ve velilerin de olduğudur.

Bu kadar uyarana ve uyarıcıya rağmen günümüzdeki bu farklılık ve çeşitliliğin sebebi nedir? Din kurtarıcı ise insanlık neden bu kadar katı bedeller ödedi? Vardığımız sonuç bizi neden mutlu kılmıyor? Ya da kılamadı?

Amacımız ''kamu yararı'' ve yöntemimiz ''soru ve sorgu'' olduğuna göre bu amaç ve yöntemle devam edelim.

Aslında ilk peygamber Hz. Adem'e gelen din ile; son peygamber Hz. Muhammed'e gelen din aynıydı. Bu anlamda Hz. Adem'e de ondan sonra gelen bütün peygamberlere de gelen din İslam'dır. Ancak günümüzde İnançlar arasındaki büyük ve sınır tanımaz ilişkiler ve bunların birbirleriyle benzer birbirini tekrar eden kitap ve suhuflar, inanç veya ibadet şekilleri veya ritüeller dünyanın her köşesinde, en uzak coğrafyalarda dahi akraba dinsel görüşler bulundurması normaldir. İlk defa bu öğretiyle Hz. Adem'e 10 sahifelik (suhuf) kitapçık gönderildi. Kuran'ı Kerim'in bir nevi özeti olan bu kitapçıkta; tevhidin yani Allah'ın varlığının ve birliğinin, ahirete, peygambere meleklere imanın olduğunu, secdenin (Bakara s.2/34) yani namazın, kurbanın (Maide s. 5/27-30), orucun (Bakara s. 2/183), (Araf s.719) ve ahlak ilkelerinin ve ibadetlerin aynı ya da çok benzer olduğunu Kur'an- Kerim'in vesikalarında görürüz.  Çünkü sosyal bir canlı olan insanın sosyal hayatta belli kurallarla yaşaması zorunluluğunu, toplum halinde yaşama zorunluluğu da yasak ve cezaların olmasını doğurdu. Dinlerin öğretileriyle insanların birbirleriyle ilişkileri sonuçta birbirine benzer kurallar ortaya çıkardı. Tarihten örnekler verecek olursak, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin, öldürmeyeceksin, , temiz olacaksın, kötülük yapmayacaksın gibi temel ilkeleri beşeri dinlerde kabul etti ahlaki ve felsefi dinlerde bu ilkeleri temeline aldı. Hz. Adem den itibaren  ibadetlerde de ortaklık ve benzerlikler görülür. Secdenin, yani namazın, oğulları ile anlatılan rivayetlerde Habil ve Kabil de oruç ve kurbanın, Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail de de kurban ve hac gibi ibadet ve iman esaslarının olduğunu görüyoruz. Birlikte yaşamak zorunda kalan insanların birbirlerinin hakkına saygı duyulduğu sürece toplumsal yaşamın yolunda gittiğini bu kuralları çiğnemeyip  kendi menfaatine çevirmedikçe İbadetlerin, ahlaki ilkelerin, hak ve hukukun yolunda gittiğini görüyoruz.

Hz. Adem'e gelen 10 suhuftan sonra, Hz. Şit'e 50 suhuf, Hz. İdris'e 30, Hz. İbrahim peygambere 10 suhuf, (muhtemelen) Hz. Zerdüşt'e Avesta, Hz.Davud (as)'a Zebur, Hz. Musa (as)'ya Tevrat, Hz. İsa (as)'ya İncil ve son kitap ve peygamber olarak ta Kur'an'ın Hz. Muhammed'e gönderilmiş olduğunu görüyoruz. İşte yeni bir suhuf (sayfalar) veya kitap gönderilen peygamberler -için genel kullanım olarak- bu elçilere Resul diyoruz. Yaradan her biri bir öncekinden daha tafsilatlı, insanlığa daha yön verecek yeni kuralları, hükümleri içeren kitaplar ve bu kitapları anlatan kullanıcıları yani resulleri göndermiştir. Bu kitapların ve suhufların gelişlerinde dahi anlam yönünden bir tekamül görürüz. Aynen insanlığın evrimi ve gelişimi gibi insanlığın anlayışı, gelişimi ile kavram ve muhtevası genişlemiş son din ile bu muhteva ve anlam en üst seviyeye ulaşmıştır. Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) olan İslam; en son ve en zirve kitap ve elçisiyle birlikte gönderilmiştir. Çünkü insanlığın ulaştığı anlam ve kabiliyet ile ulaşacağı bilim ve medeniyet en mükemmel zamana Hz. Muhammed ile ulaşmıştır ve daha ulaşacaktır. Yani günümüz medeniyetine sağlam bir kaynak ve veri olarak sadece Kuran-ı Kerim kalmış ve geleceğe  kalacak olan yegane kitaptır.

Nasipse haftaya deveam edeceğiz…

Sözün Özü
Kur'an bir dağa indi o dağ Nur dağı oldu
Bir şehirde geldi o şehir mükerrem oldu
Bir ayın içinde indi o ay 12 aya sultan oldu
Bir gece indi bir Bina aya değer Kadir gecesi oldu.
Bir insana indi o kişi Muhammed Mustafa (S.a.a) oldu.
Bir kişinin yanında indi. O kişi Ali oldu.
Kim Kur'an'a inanır ve yaşarsa o kişi ideal insan olur.
Rabbim Kur'an ile değer bulanlardan eylesin.
Kadir gecemiz kadrimizin artmasına vesile olsun.
Kadir gecemiz mübarek olsun.
.

 
Arda Karani / diğer yazıları
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

09.05.2020, 09.05.2019, 09.05.2018, 09.05.2017, 09.05.2016, 09.05.2015, 09.05.2014, 09.05.2013, 09.05.2012, 09.05.2011, 09.05.2010, 09.05.2009, 09.05.2008, 09.05.2007, 09.05.2006, 09.05.2005, 09.05.2004, 09.05.2003, 09.05.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2021

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.