HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 12 AĞUSTOS 2022, CUMA

Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı?

18.04.2011 00:00:00


Tarih, bir milletin hafızasıdır. Bir insanın sağlıklı düşünüp hareket edebilmesi için nasıl kuvvetli bir hafızaya ihtiyacı varsa, bir milletin de, varlığını ve hayatını koruyarak geleceğine yön verebilmesi için kuvvetli bir hafızaya, sağlam bir "tarih bilincine" sahip olması gerekir.

Tarih bilinci ne demek?"Tarih bilinci" derken, sadece ezberden ve kuru bir bilgi birikiminden bahsetmiyoruz; geçmişte yaşanan acı veya tatlı, doğru veya yanlış tüm olay ve olgulardan ders alıp, hayatı her yönüyle analiz ederek; fert adına, millet adına, devlet adına, medeniyet adına, gelecek adına olumlu fikirler üretebilmek anlamında bir tarih bilincidir anlatmak istediğimiz...Değerli okurlar, işte bu mantık ve düşünce ekseninde bir konuyu ele alacağız bu ayki İcmal yazımızda. Osmanlı'nın son dönemlerine götüreceğiz sizleri; şanlı tarihimizin ibret dolu sayfalarından birini daha aralayacağız ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkılışa götüren sebeplerden "Galata Bankerleri" ve "Düyûn-u Umumîye" dosyalarına mercek tutacağız.Koca İmparatorluğun borç bataklığına nasıl sürüklendiğini okudukça, günümüzdeki benzer gelişmeleri daha net anlayacak; "borç alan, buyruk da alır" sözünden hareketle, borçlanılan güç odaklarının nasıl "siyasî esiri" hâline gelinebileceğine şahit olacak ve yazımızın sonunda, "Allah, akıbetimizi hayreylesin" demekten kendinizi alamayacaksınız.

Misyoner teşkilatının nihaî hedefi:"Osmanlı'yı, Galata Bankerleri ve misyoner teşkilatı yıktı?" ("Osmanlı İmparatorluğu'nda Yabancı Okullar ve Misyonerlik Faaliyetleri", Doç. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu, Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri, s. 21-35, Türkiye-Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996, (s. 15) Bu cümle, Doç. Dr. İlknur Polat Haydaroğlu'na ait? Osmanlı Devleti'ni parçalanma sürecine sokan "en önemli" ve "en temel" sebebin ne olduğunu kısa ve öz biçimde dile getiriyor Haydaroğlu. Misyonerlik, asıl konumuz değil ama, Osmanlı'nın özellikle son dönemdeki "çöküş tablosuyla" alakalı boyutuna değinerek başlamak istiyorum yazıma.Tarih boyunca Hıristiyan âlemi, dünyayı kendi egemenliği altına almak için, dini, bir basamak olarak kullanmıştır. "Haçlı Seferleri", "Şark Meselesi", "Coğrafî Keşifler" adı altındaki sömürgecilik faaliyetleri, bu hakikatin yansımalarıdır. Bu çerçevede misyonerlik, bir ülkeyi ele geçirmek üzere yürütülen faaliyetlerdir. Misyonerlikte Hıristiyanlık unsuru ön plana çıkarılarak yapılan çalışmaların nihaî hedefi: "İktisadî çıkarlar"dır. Amerika'ya bu maksatla ayak basılmıştır.Asya'ya, Afrika'ya hep bu maksatla gidilmiştir. Ve yine Ortadoğu-İslam coğrafyasında faaliyet gösteren özellikle İngilizler tarafından yetiştirilip gönderilen on binlerce misyonerin misyonu: Osmanlı'nın bu bölgedeki hâkimiyetine son vermek, toprağını ve halkını parçalayarak yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olmaktır."Dinî ve Millî Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler" isimli eserinde Prof. Dr. Haydar Baş bey, şu çarpıcı bilgileri kaydetmektedir:

Millî birliği bozmanın yolu dinî birliği çökertmek"Yıllardır dünyanın en problemli bölgelerinden biri olma özelliğini sürdüren Ortadoğu'nun sorunlarının kökeni 200 yıl öncesine kadar iner. Meselenin temelinde başta İngiltere olmak üzere Batılı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki hesapları yatmaktadır. Bilhassa İngiltere, Osmanlı Devleti üzerinde çok girift hesapları olan bir devlettir. Bu maksada yönelik olarak İngiltere 17. Yüzyıl ortalarından itibaren Ortadoğu'ya çok sayıda ajan-misyoner göndermiştir. Bu misyonerlerin iki gayesi vardı: Birincisi, Osmanlı'yı yıkmak diğeri, Müslüman halkları Hıristiyanlaştırmak.Misyoner-ajanlar bu gayeyi gerçekleştirmek için:1. Merkezî otoriteyi tesis eden tasavvuf kurumunu,2. İslam'ı ve Kur'an'ı tahrif edebilmek için Hadislerin kaynakları konusunda ihtilaf çıkararak Hadis müessesesini ve Peygamberin Sünnetini tahrife yöneldiler.Nitekim 1710 yılında İngilizler tarafından ajan-misyoner olarak İstanbul'a gönderilen Ajan Humpher, Müslümanlar arasında, Renk , Kabile,  Arazi, Dinî kavmiyetçilik akımlarını tutuşturmakla görevlendirilmiştir.Zira Osmanlı'yı yok etmenin, yani millî birliğini bozmanın yolu dinî birliği ve din müessesesini çökertmekten geçmekteydi. Bunu gayet iyi bilen İngilizler, hedeflerini gerçekleştirmek için Osmanlı hâkimiyeti altındaki beldelere özellikle Ortadoğu ve başkent İstanbul'a binlerce ajan-misyoner gönderdiler. Bunların bazıları "Herbert", "Humpher", "Lawrance", "İ. Goldziher", "Ernest Renan", "Gaitana", "Rodinson", "Louis Massignon", "C. Snauch Hurgrange", "Wayt", "Francis E. P. Botta"? gibi meşhur misyonerlerdir". Dinî ve Millî Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler, Prof. Dr. Haydar Baş, İcmal Yay., s.78-80)Yarın: Ajan Humpher'inkorkunç itirafları
 
Oğuz Köroğlu / diğer yazıları
- Nereden geldiğini unutma ki Nereye gideceğini unutmayasın / 22.01.2012
- İmam Hüseyin'in şehadetine ağlamak / 06.12.2011
- "Ben Kerbelâ şehidiyim" / 05.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 04.12.2011
- İmam Hüseyin'in kıyamı ve şehadeti / 02.12.2011
- Türk Milleti'ne açık mektup / 11.06.2011
- Milli Ekonomi Modeli mutlaka meclise girmeli / 10.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın projeleri iktidar olmalıdır / 09.06.2011
- Baba devlete giden yol: Milli Ekonomi Modeli / 08.06.2011
- Küresel oyunları bozacak tek lider: Prof. Dr. Haydar Baş / 04.06.2011
- Regâib Gecesi ve Üç ayların fazileti / 02.06.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş bir kez daha haklı çıktı / 27.05.2011
- Prof. Dr. Haydar Baş: "Avrupa Birliği köleliktir" demişti / 26.05.2011
- Prof. Baş'a göre Müslüman-Türk genci modeli / 25.05.2011
- Prof. Baş: "Bu milleti ayırmaya çalışanlar kalleştir" / 24.05.2011
- İnsanlığa adanmış bir ömür: Prof. Dr. Haydar Baş / 23.05.2011
- Milli Ekonomi Modeli'ni tanıyalım / 29.04.2011
- Tam bağımsızlık için: "Ampulü geç, Kırat'ı seç" / 28.04.2011
- TARİH TEKERRÜRDEN İBARET / 23.04.2011
- BORÇ ALAN BUYRUK DA ALIR / 22.04.2011
- Osmanlı'da devlet içinde devlet! / 21.04.2011
- Osmanlı'yı soyan şapkalı beyler! / 20.04.2011
- Çöküşün ayak sesleri geliyor / 19.04.2011
- Osmanlı'yı Galata bankerleri mi yıktı? / 18.04.2011
- Yönünü arayanlara işte rehber kitap / 16.04.2011
- Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti / 04.02.2011
- Millî uyanışımızda en yüce rol Müslüman-Türk kadınının / 27.01.2011
- İmam Ali'den (kv) altın öğütler / 15.12.2010
- Aşura bereketine adım adım / 14.12.2010
- "Men, bende-i Kur'anem..." / 12.12.2010
- Antep'e "Gazilik" şerefi kazandıran destan -1-Türk Milleti esir yaşamaz! / 02.12.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -5- / 10.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -4- / 09.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -3- / 08.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -2- / 07.09.2010
- Peygamberin gölgesinde Müslüman-Türkün Medine müdafaası -1- / 06.09.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 13.07.2010
- "Kendin yanacaksan bile, evladını yakma..." / 12.07.2010
- İnsan için devlet modeli -2- / 10.06.2010
- İnsan için devlet modeli -1- / 09.06.2010
- Bizans diriltilince mi' Rum kilisesinin 'Kin Kapısı' ne zaman açılacak, / 08.05.2010
- 189 yıldır açılmayan bir kilise kapısının arkasında yatan gerçek / 07.05.2010
- Ermeni İddialarının Muhatabı, "Bağımsız Mahkemelerdir" / 24.04.2010
- Bayraklı Baba'ya gideniniz var mı? / 26.02.2010
- Tarih sahnesinde kalabilmek için / 24.01.2010
- Kur'an hafızlığının fazileti / 21.11.2009
- Oğuz Kağan'ın duası / 09.10.2009
- Osman Gazi'nin vasiyeti / 30.09.2009
- Türk Milletinin can simidi Prof. Dr. Haydar Baş / 14.09.2009
- Vefalı bir nesil olabilmek / 12.08.2009
- Beratımızı isteyelim / 05.08.2009
- Berat gecesine doğru / 04.08.2009
- Müslüman-Türk kimliği modelimiz / 01.08.2009
- İlahî adalet / 29.07.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan gençliğe mesaj / 28.07.2009
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 21.07.2009
- Sakın terk-î edepten... / 10.07.2009
- Medenî olmayan medeniyet kuramaz / 03.07.2009
- Milli hissi hakim kılmak / 01.07.2009
- Bozkır'ın goncagülü Ali Tay / 05.06.2009
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 18.05.2009
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 17.05.2009
- Birlik dâvâmız / 15.05.2009
- Çatalca inşallah "Şengül"er / 22.03.2009
- Milli eğitimin amacı / 21.03.2009
- Bugün 18 Mart; dağ, taş şühedâ kokuyor... / 18.03.2009
- Kudadgu Bilig'te 'Devlet Baba' / 15.03.2009
- Birlik dâvâmız / 09.03.2009
- Ahmed er-Rifâî'den hikmetli sözler / 08.03.2009
- Yarın mübarek Mevlid Kandili / 07.03.2009
- Bir annenin kızına öğütleri / 22.01.2009
- Prof. Dr. Haydar Baş'tan müminlere hitâbe / 16.05.2008
- Misyonerlik faaliyetlerinin nihaî hedefi / 15.05.2008
- İçimizdeki hazine Prof. Dr. Haydar Baş / 08.05.2008
- İşe önce kendimizden başlamak / 06.05.2008
- Saltuknâme'yi okuyanınız var mı? / 17.12.2007
- Kazanmak zor, kaybetmek kolaydır / 12.12.2007
- Allah'a tevekkül / 16.10.2007
- İlahî adalet / 22.08.2007
- Eli zincirli, ayağı prangalı milletler..! / 13.08.2007
- Gafleti çok olanın devleti yok olur / 09.08.2007
- Hz. Mevlana'da zikir sırrı / 08.08.2007
- Aziziye kahramanı çiçeği burnunda bir gelin / 05.08.2007
- Ayıkla pirincin beyaz taşını! / 31.07.2007
- Vatana mersiye... / 30.07.2007
- Bâtıl isteyu haktan ayrılmanın bedeli..! / 29.07.2007
- Nemelâzım be abi...! / 27.07.2007
- Kânunî'den mektup var / 26.07.2007
- Hayırlısı olmadı ey milletim, hiç olmadı..! / 25.07.2007
- Kara Fatmalar Haydar Baş'ın safında / 27.05.2007
- Osmanlı'yı Osmanlı yapan sır / 02.04.2007
- Milli Ekonomi Modeli'nin Zaferi / 01.04.2007
- Milli hissi hakim kılmak / 31.03.2007
- Kurbanın olam Şah-ı Resûl / 30.03.2007
- Türk Milleti titre ve kendine gel! / 28.03.2007
- Dünü olmayanın yarını olmaz / 27.03.2007
- Çanakkale'yi geçilmez kılan yüksek ruh / 19.03.2007
- Çağdaş egemenlik mi, çağdaş esaret mi? / 26.02.2007
- BTP Kongresinde Millî Mücadele ruhu canlandı / 19.02.2007
- Sıra Türk topraklarına mı geldi? / 10.02.2007
- Millet "Hızır"ını buldu: "Yetiş ya Haydar Baş" / 09.02.2007
- Kim bu işbirlikçiler? / 07.02.2007
- Türk-İslam medeniyetinde âhîlik / 04.02.2007
- Türk evladının devlet babası: Prof. Dr. Haydar BAŞ / 29.01.2007
- Aşûra gününün faziletleri / 28.01.2007
- Millî birliği koruma zarureti / 22.01.2007
- Milli benliğin millet hayatındaki yeri / 18.01.2007
- Müslüman-Türk Kimliği Modeli şart / 17.01.2007
- Oğuz Kağan'ın Türk Milleti'ne duası / 16.01.2007
- Elimde kalem, önümde şehit toprağı / 18.03.2006
- Akif'in millete hediyesi / 12.03.2006
- Ermeniler Ermenileri öldürdü / 21.06.2005
- Bir bayrak rüzgar bekliyor / 09.01.2005
- Bağımsızlığın can damarı / 07.01.2005
- Alp Er Tunga öldü mü? / 06.01.2005
- Ermeni yalanına tokat gibi cevap / 25.12.2004
- Bâki kalan gökkubbemizde hoş bir sadâ: Buhurîzade Itri / 20.12.2004
- Genç Osman'sın ulusun / 18.12.2004
- Hangi film sergileniyor? / 03.12.2004
- Fener'in suç yaftası / 01.12.2004

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

18.04.2010, 18.04.2009, 18.04.2008, 18.04.2007, 18.04.2006, 18.04.2005, 18.04.2004, 18.04.2003, 18.04.2002, 18.04.2001, 18.04.2000, 18.04.1999, 18.04.1998, 18.04.1997, 18.04.1996, 18.04.1995, 18.04.1994, 18.04.1993, 18.04.1992


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.