HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 MAYIS 2022, ÇARŞAMBA

Somadaki faciada, Hükümetin siyasi ve hukuki sorumluluğu

18.05.2014 00:00:00
İş kazalarında işverenin kusursuz sorumluluğu vardır. Yani işverenin sorumlu olması için kazanın oluşmasında kusuru var mı diye bakılmaz. İşverenin kusursuz sorumluluğu evrensel bir hukuk ilkesidir. İş kanununda, işverenler işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli "her türlü önlemi" almakla yükümlü tutulmuştur. Borçlar kanununda da istihdam edenin kusuruz sorumluluğu düzenlenmiştir. Kusursuz sorumlulukta; işverenin hem cezai hem hukuki sorumluluğu vardır. Kaza sonucu ölüm gerçekleşmiş ise işveren, TCK'nın taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 2-5 yıl hapis cezası ile mahkum olması gerekir. Ayrıca işverenin, uğranılan maddi zararın tazmin sorumluluğu da vardır. Hangi durumda işverenin kusursuz sorumluluğu doğar?1- İşveren işyerini; mevzuatta öngörüldüğü şekliyle iş güvenliği için gerekli tarzda dizayn etmemiş, gerekli teçhizatı bulundurmamış ya da eksik bulundurmuş ise sorumludur.2- İşveren işyerini; mevzuata uygun dizayn etmiş, iş güvenliği için gerekli teçhizatı da bulundurmuş ancak etkin kullanımı sağlayacak organizasyonu yapmamış ise sorumludur.  3- İşyeri mevzuata uygun dizayn edilmiş, teçhizatlar sağlanmış, etkin kullanım için organizasyon planlanmış ancak çalışanlara belirli aralıklarla eğitim verilmemiş ise, kaza anında işçiler ne yapacağını bilemiyorsa sorumludur. 4- Özet olarak işveren, işyerinde alması gereken tedbirler ile kazanın oluşmasını yada kaza sonrası oluşan zararın artmasını engelleyebilir idi ise sorumludur.5- İş kazasında; iş sahibi, işveren, alt işveren (taşeron) birlikte müteselsilen sorumludur. Bu bilgiler ışığında Soma'daki maden kazasına bakalım.Bırakın kusursuz sorumluluğu, burada işverenin kusur sorumluluğu dahi vardır. Çünkü, iş kazası yangın ile başlıyor. İşverenin ihmali bir davranışı ile yangının çıkmış olma ihtimali yüksek. Soma kömürü üzerinde ciddi araştırmaları olan, Prof. Dr. Abdullah Çoban, kömürün aktarılmaması ve dışarıya tahliye edilmemesi halinde kömürün ısısının yükseldiğini ve kendi kendini tutuşturabildiğini, trafo patlamasının havalandırılmış kömürü tutuşturmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Benzer ifadeyi orada çalışan işçilerde kullanmaktadırlar. Orda eskiden beri yangınlar çıkıyordu diyorlar. Bu ihtimal çok yüksek. Bu durumda işverenin ihmali bir davranışı sonucu bu kaza olmuş demektir. Bu bilgi doğrulanır ise, işverenin ayrıca kusurlu sorumluluğu da gündeme gelir. Ciddi bir göçük olmamasına rağmen, kazadan sonra içeride kalan işçilerin çıkış yapamaması, havasız kalarak hayatlarını kaybetmeleri, sadece bireysel gayretlerle kendilerini dışarı atanların kurtulabilmesi aslında her şeyi özetlemektedir. İşveren, İşyerinde gerekli tedbirleri almış olsaydı; göçük altında olmayan işçiler yaklaşık 12 saat boyunca hayatta kalmalarına rağmen dışarı çıkamıyor, hava alacak bir imkan da bulamıyor olmaları mümkün olmazdı. Kaza sonrasında içeride kalanların hemen hepsi havasızlıktan hayatını kaybetmesi, işyerinde oluşacak kazada tahliye imkanları ve havalandırma imkanlarının oluşturulmadığını yada etkin kullanılamadığını ortaya koymaktadır.  Hükümet yetkilileri; mevzuatımız eksiksiz, işyeri denetimleri eksiksiz, işyeri de mevzuata uygun faaliyet göstermektedir diyerek, biz de işyeri de sorumlu değildir diyor ve ekliyorlar "bu işin kaderinde ölüm var". Aslında işçiler sorumludur demekten çekindikleri için kader diyorlar. Kader demek ile işçi sorumludur demek arasında fark yoktur. Çünkü, hukuki olarak ikisinin sonucu da aynıdır. Ölen öldüğü ile kalır.  Bu olayda iş sahibi devlettir. Çünkü Ocak devlete aittir. devlet adına sorumluluk hükümete aittir. Bu sorumluluk hiyerarşi içerisinde Başbakana kadar uzanır. Devlet, Rödovans sözleşmesi (kömür payı karşılığı) ile maden çıkarma işini Soma Kömür A.Ş'ye vermiştir. Soma Kömür A.Ş,  işverendir. İşçilerin istihdam edildiği firma ise alt işveren yani taşerondur. İş sahibi, işveren ve taşeron birlikte sorumludur. 300'ün üstünde işçimizin şehit olduğu bu olayda; Başbakanın ve Enerji Bakanın, işveren ve taşeron kadar hukuki sorumluluğu vardır. Çünkü devlete ait bir ocakta bu kaza olduğu için hükümet, işveren konumundadır. Bahsettiğim sorumluluk hukuki sorumluktur. Yani karşılığı hapis cezası ve tazminat olan sorumluluk.  Hükümet bu olayda siyasi ve hukuki olarak sorumlu olduğu için, yani taraf olduğu için onların emrinde çalışan teknik ekibin oluşturacağı kaza raporuna güvenmek mümkün değildir. Bu nedenle, ülke dışından gelecek bağımsız teknik bir heyetin rapor oluşturması gerekir. Almanya'dan bu yönde gelen bir teklifin, hükümet tarafından reddedildiğini öğrendik. Burada Muhalefet partilerine, sendikalara ve işçi yakınlarına görev düşmektedir. İncelemenin bağımsız bir heyet tarafından yapılması konusunda ısrarlı davranmaları gerekir.Yazımın bu bölümüne kadar siyasi sorumluluktan hiç bahsetmedim. Bu ocak devlete ait bir yer olmasa, tamamen özel bir işletme olsa dahi, hükümetin iş kazalarını önleyecek yasal düzenlemeleri yapmak, denetimler ve cezalar ile işletmelerin mevzuata uygun hale gelmesini sağlamak, kazaları ve kazalarda kayıpları en aza indirmek için gerekenleri yapmak şeklinde genel siyasi bir sorumluluğu vardır. Yetkili olanlar, sorumluluk sahibi olsalar, bu facianın siyasi sorumluluk olarak karşılığı istifa edip görevi bırakmaktır. Hükümet bu davranışı göstermiyor, göstermeye de niyetli görünmüyor ise seçimler ile onu görevden almak halkın sorumluluğudur. Halk da bu davranışı göstermiyor ve göstermeyecek ise "kader" demekten başka çaremiz kalmaz.
 
Lütfullah Önder / diğer yazıları
- Ekonomik kurtuluş savaşı -5- / 10.01.2022
- Ekonomik kurtuluş savaşı -3- / 08.01.2022
- Ekonomik kurtuluş savaşı / 06.01.2022
- Ekonomide ağır faturalar ödemeye hazır mısınız? / 18.11.2021
- Sistem yanlış / 11.11.2021
- Liberalizm sebep, yoksulluk sonuçtur / 10.11.2021
- Hakikatin önemsizleşmesi / 23.08.2021
- Yalanın siyaseti / 17.08.2021
- Atatürk’ten dersler / Lozan Zaferi / 26.07.2021
- Atatürk’ten dersler: Feda etmeyi göze almadan başarı gelmez / 23.06.2021
- Atatürk’ten dersler / 16.06.2021
- Kleptokrasi / 04.05.2021
- Yolsuzluk ve yoksulluk / 03.05.2021
- Soygun bu sistemin doğasında var / 26.04.2021
- Hırsızı koruyan sistem / 20.04.2021
- Devletlerin kanserli hücresi: Yolsuzluk / 19.04.2021
- Oyun içinde oyun / 14.04.2021
- İyi polis, kötü polis / 12.04.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası - 10 / 06.04.2021
- Saltanat Cumhuriyet Kavgası - 9 / 05.04.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 8 / 31.03.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 7 / 30.03.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 6 / 23.03.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası - 5 / 22.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası-4 / 16.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası - III / 15.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası - II / 09.03.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası / 08.03.2021
- 2023 hedefi ve uzay yolculuğu - 2 / 03.03.2021
- 2023 hedefi ve uzay yolculuğu / 02.03.2021
- Demokratik devlet, kurumların güçlü olduğu devlettir / 25.02.2021
- Demokratik krallık / 24.02.2021
- Sığınılacak liman kalmadı / 22.02.2021
- Demokratik anayasa demokratik şartlarda yapılır / 16.02.2021
- Anayasa ve hukuk devleti / 15.02.2021
- Türkiye'nin geleceği, Geleceğin Türkiye'si / 08.01.2021
- 2020’nin ardından / 07.01.2021
- Hüseyin Baş / 27.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! / 18.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - V / 17.04.2020
- Gösterdiği yolda koşmaya devam edeceğiz / 16.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - IV / 15.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - III / 14.04.2020
- Sayın hükümet, istifa edebilir misiniz! / 13.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - II / 12.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - I / 11.04.2020
- Sömürü MEM ile bitecek - 2 / 09.04.2020
- Sömürü MEM ile bitecek - 1 / 08.04.2020
- Karanlığın hükmü aydınlığa kadardır! / 07.04.2020
- İstismar / 28.04.2019
- Mezardaki seçmen / 13.04.2019
- Seçim mi dediniz! / 30.06.2018
- Bu seçimde kime oy verelim? / 21.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -Taklitler aslını yaşatır- / 06.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -İktibas ve iltibasçılar borsası- / 05.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -İltibas ve iktibasta son nokta- / 04.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -Döviz artışının sebebi ve çözümü- / 03.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -Dış ticarette milli para- / 02.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -Milli Para ve tercüme para- / 01.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -40 yıllık emek- / 31.05.2018
- Nisan yağmuru / 30.05.2018
- Filistin ve samimiyet / 18.05.2018
- Talih dönerse; yel götürür, sel götürür el götürür / 01.05.2018
- Yalana teslim olmak / 20.04.2018
- Darbe döneminin gerisindeyiz-II / 02.04.2018
- Darbe döneminin gerisindeyiz-I / 01.04.2018
- Ehline sorun / 17.02.2018
- Terörü kararlılık bitirir / 16.02.2018
- Mehteran / 15.02.2018
- 'Doğru ama yaptırmazlar' / 14.02.2018
- Kan kaybeden adalet / 06.01.2018
- Ah! Osmanlı! / 25.05.2017
- Türk milleti olarak minnettarız / 23.05.2017
- Atatürk ve Prof. Dr. Haydar Baş / 18.05.2017
- Nitelikli hakim ve savcı / 05.05.2017
- İnsanca yaşamak ve asgari ücret / 04.05.2017
- Nitelikli hakim ve savcı / 25.04.2017
- At ve Üsküdar / 19.04.2017
- Türkiye'nin önünde iki örnek / 11.04.2017
- Ölçüsüzlük / 02.08.2016
- Fırıldak / 30.07.2016
- Piyon / 26.07.2016
- Rota değişikliği / 01.07.2016
- Saltanat ve Cumhuriyet / 02.06.2016
- Çare ve çözümün adresi BTP / 25.05.2016
- 31 Mart: Karanlık gün / 04.04.2015
- Omurgasız siyaset / 02.10.2014
- Somadaki faciada, Hükümetin siyasi ve hukuki sorumluluğu / 18.05.2014
- Başbakan, 'Ben devleti yönetemiyorum' diyor / 01.03.2014
- Çatırdayan devlet ve istiklal mücadelesi / 28.12.2013
- Değişim ve dönüşüm - II / 15.12.2013
- Dönüşüm ve yıkım / 14.12.2013
- Saddam'dan ders almak / 17.11.2013
- Dini nikah ve zina / 08.11.2013
- Tünelden önceki son çıkış / 24.09.2013
- Tuz kokarsa / 19.09.2013
- Kara leke / 14.09.2013
- Kazanmak yok savaşmak var / 01.09.2013
- Haçlı Safına asker toplayan Müslüman (!) / 31.08.2013
- Öküz öldü, ortaklık bozuldu / 21.07.2013
- Tayyip 'Teyyip' oldu / 15.06.2013
- Orantısız güce karşı orantısız zeka / 13.06.2013
- Türk baharının sonbaharı / 12.06.2013
- Uyuyan medya halkı uyutmak için uyandı / 06.06.2013
- Federasyonu millete hazmettirme süreci / 05.03.2013
- Terörle mücadele, AKP ve Apo / 04.03.2013
- Şifre: Atatürk ve din / 15.02.2013
- BTP’nin aldığı oy + İman, kaç eder? / 14.02.2013
- Müslüman Türk milletini Hıristiyan olmaktan kim kurtardı? / 25.01.2013
- Binlerce Müslüman-Türk din değiştirdi / 23.01.2013
- Ateistti, nurcu oldu, şimdi başpastör… / 13.01.2013
- “AKP’nin dine hizmeti(!)” yazısındaki bilgilere nasıl ulaştım? / 11.01.2013
- AKP; nereden nereye… / 10.01.2013
- AKP’nin dine hizmeti(!)-III / 07.01.2013
- AKP’nin dine hizmeti(!) - II / 06.01.2013
- / 04.01.2013
- 10 yıllık AKP iktidarının karnesi-II / 04.01.2013
- 10 yıllık AKP iktidarının karnesi-I / 03.01.2013
- Şeb-i Arus / 21.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak -VI / 12.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-V / 11.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-IV / 10.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-III / 08.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-II / 07.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-I / 06.12.2012
- İmam Hüseyin’in safında olabilmek… / 29.11.2012
- Bölenler ve birleştirenler / 26.11.2012
- Hem laik, hem müslüman / 15.02.2012
- Yazıklar olsun! / 25.01.2012
- Dava adamı Denktaş / 21.01.2012
- Yanlışta ısrar / 19.01.2012
- Hukuk devleti / 16.01.2012
- Viraj / 12.01.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

18.05.2013, 18.05.2012, 18.05.2011, 18.05.2010, 18.05.2009, 18.05.2008, 18.05.2007, 18.05.2006, 18.05.2005, 18.05.2004, 18.05.2003, 18.05.2002, 18.05.2001, 18.05.2000, 18.05.1999, 18.05.1998, 18.05.1997, 18.05.1996, 18.05.1995


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.