HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 02 TEMMUZ 2022, CUMARTESİ

Türkiye'nin AB macerası ve tarihî gerçekler-I

28.11.2011 00:00:00
Dünkü yazımızda haçlı dünyasının yüzyıllarca karşısında rakip olarak Türk milletini bulduğunu ifade etmiş ve demiştik ki: Binlerce yıllık tarihî hakikatleri ve birikimleri yok farzedip bir haçlı projesinin ortağı ve başkanı olmak iyi bilelim ki batılıların bize bakışını asla değiştirmeyecektir. Bu bakış tarzının değişmesi mümkün değildir.  Ancak Avrupa'nın istediği gibi haçlı saflarında  yer alan bir Türkiye'nin batının işine çok yarayacağı da tartışılmazdır.Fransa başkanı Chirac, "Hepimiz Bizans'ın çocuklarıyız. Avrupa'nın temel şartlarına uyan bir Türkiye güçlü bir Avrupa için olağanüstü bir şanstır" diyor. Yani çıkarlarımıza uygun olarak kullanabileceğimiz işimize yarayacak bir Türkiye bize gereklidir.Bu maksatla olacak ki Avrupa Birliği bizi şu veya bu bahanelerle oyalayıp durmakta, bu oyalama sürecinde de Türkiye'yi "Avrupa'nın temel şartlarına, çıkarlarına uygun" bir hale getirme planını devreye koymaktadır.En baştan itibaren Türkiye'nin AB macerasına bakarsak şunları görürüz:1959: 31 Temmuz: Türkiye, AET'ye ortaklık için başvurdu.1963:12 Eylül: Türkiye ile AET'yi Gümrük Birliği'ne götürecek ve tam üyeliği sağlayacak olan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) imzalandı.12 Eylül: I. Mali Protokol imzalandı.1964:1 Aralık: Türkiye-AET Ankara Anlaşması yürürlüğe girdi. Birinci Ortaklık Konseyi toplantısı yapıldı.x1966:16-17 Mayıs: Birinci Türkiye-AET Karma Parlamento Komisyonu Brüksel'de toplandı.1970:23 Kasım: Katma Protokol Brüksel'de imzalandı.23 Kasım: II. Mali Protokol imzalandı.1982:22 Ocak: Avrupa Topluluğu, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı almıştır.1986:16 Eylül: Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı. Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.1987:14 Nisan: Türkiye, AT'ye, Roma Antlaşması'nın 237. AKÇT Antlaşması'nın 98. ve EURATOM Antlaşması'nın 205. maddelerine istinaden tam üye olmak üzere müracaat etti.27 Nisan: Türkiye'nin tam üyelik talebi Topluluk Bakanlar Konseyi tarafından incelenmek üzere Komisyon'a havale edildi.1989:18 Aralık: AT Komisyonu, Türkiye'nin tam üyelik başvurusu konusundaki "Görüş"ünde (Avis), Topluluğun, kendi iç pazarını tamamlayabilme sürecinden önce (1992) yeni bir üyeyi kabul edemeyeceği ve Türkiye'nin katılmadan önce, ekonomik, sosyal ve siyasal alanda gelişmesine ihtiyaç duyulduğu hususlarına yer verdi.1990:6 Haziran: Topluluklar Komisyonu, Türkiye ile her alanda işbirliğinin başlatılması ve hızlandırılması konusundaki  önlemleri içeren bir "İşbirliği Paketi"ni hazırlayarak Konseyin oluruna sundu.1995:6 Mart: Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği'nin gerçekleştirilmesi ile ilgili ve Gümrük Birliği döneminde uygulanacak  usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi'nin 36. dönem toplantısında kabul edildi.13 Aralık: 1/95 Sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı (343 Kabul,  149 Red, 36 Çekimser).21 Aralık: AB ile Türkiye arasında, AKÇT ürünlerini kapsayan Serbest Ticaret Anlaşması parafe edildi.1996:1 Ocak: Türkiye, AB ile entegrasyonunda 22 yıl süren "Geçiş Dönemi"ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak,   1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde "Son Dönem"e, sanayi ürünlerinde ve işlenmiş tarım ürünlerinde sağlanan  Gümrük Birliği ile girmiştir. 25 Temmuz: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması Brüksel'de imzalandı.1 Ağustos: Türkiye-AB AKÇT Anlaşması TCRG'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.1997:12-13 Aralık: Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği devlet ve hükümet başkanları zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında gösterilmemiştir.1998:3 Mart: Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik olarak AB Komisyonu tarafından hazırlanan "European Strategy for Turkey" başlıklı belge açıklandı.4 Kasım: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag Kriterleri ışığında  kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren "İlerleme Raporu" yayımlandı.1999:1 Ocak: Avrupa Birliği'nde Tek Para (Euro) uygulamasına geçildi.13 Ekim: AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve AB'ne üyelik için belirlenmiş olan Kopenhag Kriterleri ışığında kaydedilen gelişmelere ilişkin Komisyon görüşlerini içeren ikinci "İlerleme Raporu" yayımlandı. 11-12 Aralık: Helsinki'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında Türkiye'ye adaylık statüsü tanındı. (Burada başvuru tarihinden itibaren ancak 47 yıl sonra Türkiye'ye aday statüsünün tanınabildiğine dikkat edelim!!) 2000:13 Ekim: Avrupa Komisyonu Türkiye için 3. İlerleme Raporu'nu açıkladı.8 Kasım: AB Komisyonu Katılım Ortaklığı Belgesi'nin taslağını ve 2000 yılı ilerleme raporunu açıkladı.2001:26 Şubat: Katılım Ortaklığına ilişkin usuller ile Katılım Ortaklığı çerçevesinde ülkemizin alacağı yardımların temelini oluşturacak Çerçeve Yönetmelik Genel İşler Konseyi'nin toplantısında kabul edildi.8 Mart: AB Bakanlar Konseyi Türkiye için Katılım Ortaklığı Belgesi'ni kabul etti.19 Mart: TBMM Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programını kabul etti.26 Haziran: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 40. dönem toplantısı yapıldı.13 Kasım: IV. İlerleme Raporu yayımlandı.15 Aralık: Leaken Zirvesi sonucunda Türkiye'nin katılım müzakerelerine yaklaştığı ve AB'nin geleceği ile ilgili konvansiyonun çalışmalarına katılacağı ilan edildi.2002:16 Nisan: Türkiye-AB Ortaklık Konseyi 41. dönem toplantısı yapıldı.Ekim: V. İlerleme Raporu yayımlandı.2003:2 Ocak: 4. Uyum Paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (yürürlük, 11 Ocak).23 Ocak: 5. Uyum Paketi Kabul edildi (yürürlük, 4 Şubat).30 Ocak: Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesinin 30. toplantısı Brüksel'de yapıldı.31 Ocak: AB Troykası Türkiye'yi ziyaret etti.1 Şubat: 26 Şubat 2001 tarihinde imzalanan Nis Antlaşması yürürlüğe girdi.10 Şubat: Türkiye, Afganistan'da görevli ISAF'ın komutasını Almanya ve Hollanda'ya devretti.16 Şubat: NATO Savunma Planlama Komitesi (DPC) Türkiye'ye NATO desteği verilmesine karar verdi.19 Şubat: AB Komisyonu, Avrupa siyasi partilerinin kuruluşu ve finansmanına ilişkin tüzük önerisini açıkladı.19 Şubat: Komisyon, 10 aday ülkenin Birliğe katılımı hakkında olumlu görüş bildirdi.20 Şubat: Akdeniz Forumu Antalya'da toplandı.21 Şubat: Hırvatistan, AB üyeliği için Avrupa Konsey Başkanlığına resmen başvurdu.23 Şubat: Türkiye'den Yunanistan'a doğalgaz nakline ilişkin anlaşma imzalandı.26 Şubat: BMGS Kofi Annan 3. çözüm planını sunmak üzere Kıbrıs'a gitti. Hükümet, yurt dışına asker gönderilmesi ve yabancı asker kabulü konusunda TBMM'den yetki talep etti.2 Mart: TBMM, Hükümetin yetki tezkeresini reddetti.10 Mart: Türkiye, Lahey'de yapılan Kıbrıs Zirvesinde Annan Planını reddetti.Devamı yarın...
 
Ahmet Hamza Baş / diğer yazıları
- Gazze'de yaşananlar ve Filistin meselesinin iç yüzü (2) / 25.07.2014
- Gazze'de yaşananlar ve Filistin meselesinin iç yüzü / 24.07.2014
- Aydınların zafiyeti / 13.02.2014
- İdareci kadroları seçerken / 25.12.2013
- Mevlana'yı anlamak / 20.12.2013
- Kim bir zalime yardım ederse / 17.12.2013
- Fransa'nın gerçeği / 26.12.2011
- Kapanmayan yara; Kerbela / 06.12.2011
- Ilımlı İslam deyince / 03.12.2011
- Vicdani red konusuna farklı bir bakış / 01.12.2011
- Siyasette zamanlama ve cevap bekleyen sorular / 30.11.2011
- Türkiye'nin AB macerası / 29.11.2011
- Türkiye'nin AB macerası ve tarihî gerçekler-I / 28.11.2011
- Haçlı seferleri, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türk milleti / 26.11.2011
- İnsan ve hak meselesi / 24.03.2007
- Sosyal Devlet'te 'Devlet ve insan' / 23.03.2007
- Avrupa'dan adalet beklemek!... / 04.03.2007
- Saddam'ın idamı ve Türkiye / 04.01.2007
- Milli Ekonomi Modeli ve küreselleşme / 27.12.2006
- Kıbrıs ve Annan Planı'nın hakikati / 17.01.2003
- Saddam diktatör; ya Şaron ! / 15.01.2003
- Irak konusunda kılı kırk yarmak şart / 11.01.2003
- Irak operasyonu ve milli çıkarlarımızın korunması / 09.01.2003
- BTP'nin misyonu / 19.11.2002
- AB'ye onurlu bir giriş (!) / 26.10.2002
- Psikolojik savaş mı, taktik değişikliği mi? / 24.10.2002
- Su uyur, düşman uyumaz / 23.10.2002
- AB için referandumdan neden kaçılıyor? / 22.10.2002
- Irak'ta paylaşılan kozlar / 21.10.2002
- Görünen köy kılavuz istemez, ama... / 19.10.2002
- Milletin yüzünü BTP güldürecek / 18.10.2002
- Milli çıkarları esas almak şarttır / 17.10.2002
- Vatan mukaddestir / 16.10.2002
- Şiddet, kan ve gözyaşı: Filistin / 12.10.2002
- AB raporu sürpriz olmadı / 11.10.2002
- Tarihten bir sayfa: Oryantalizmin acı neticeleri / 07.10.2002
- Bu millet bunu haketmiyor / 03.10.2002
- Ortadoğu ve petrolün önemi / 28.09.2002
- Barışın hakim olduğu bir dünya; ama nasıl? / 24.09.2002
- BM'nin konumu / 23.09.2002
- Maksat bağcıyı dövmek olunca ! / 21.09.2002
- Almanya'daki seçimler bizi nasıl etkiler? / 20.09.2002
- Medya ve toplumsal sorumluluk / 19.09.2002
- 11 Eylül ve ABD'nin dış politikası / 14.09.2002
- Ahiret inancı ve hesap verme şuuru / 13.09.2002
- Üç aylara girerken / 11.09.2002
- Korkunun ecele faydası yok / 09.09.2002
- Global dünyada milli modelin ve ulus devletin önemi / 06.09.2002
- Avrupa rüyasından uyanalım (II) / 05.09.2002
- Kendimize dönme meselesi / 04.09.2002
- Avrupa rüyasından uyanalım / 03.09.2002
- Dil birliğinin önemi / 02.09.2002
- Bağımsız fert, bağımlı toplum ve ulusal egemenlik devredilebilir mi? / 01.09.2002
- AB gözlüğünü çıkartmak şart / 31.08.2002
- Zafer bayramının yıldönümünde AB'nin Sevr hesabı ve Bağımsızlığın değeri! / 30.08.2002
- Batıyı tanımak, batıyı anlamak / 29.08.2002
- Güneşi balçıkla sıvamak ya da medyanın hali / 28.08.2002
- Milletin sesine kulak verin / 27.08.2002
- Ege, Kıbrıs ve her zeminde çatışan çıkarlar / 26.08.2002
- Kıbrıs'a dikkat / 25.08.2002
- Su meselesi / 24.08.2002
- Dünkü ve bugünkü Avrupa Birliği / 23.08.2002
- Şark Meselesi çerçevesinde misyoner faaliyetleri-I / 22.08.2002
- Günaydın sayın başkan! / 21.08.2002
- Türkiye liderini buldu / 20.08.2002
- Kimliksizlik problemi / 18.08.2002
- Laiklik / 17.08.2002
- GB'nin getirdikleri ve iç piyasanın korunmasının önemi - 1 / 16.08.2002
- Millet "BTP ve tam bağımsızlık" diyor / 15.08.2002
- Coğrafyamızda yaşananlar ve bizim konumumuz / 14.08.2002
- BTP'nin maden politikası / 13.08.2002
- BTP'nin tarım politikaları / 10.08.2002
- BTP, Türkiye'nin çehresini değiştirecek / 09.08.2002
- Hiroşima'nın yıldönümü ve dünyanın değişen dengeleri / 08.08.2002
- Kültür tahribatının dünü ve bugünü / 07.08.2002
- Ortadoğu'da hedef Türkiye / 06.08.2002
- Şehit aileleri kime oy verecek dersiniz? / 04.08.2002
- Bolu-Düzce izlenimleri ve BTP'nin tarım stratejisi / 03.08.2002
- Yorumsuz / 01.08.2002
- Geleceğimizi teminat altına alan projeler / 31.07.2002
- İdareye tâlip olanların sorumluluğu / 30.07.2002
- Çözümün tek adresi:Prof. Dr. Haydar Baş ve BTP / 29.07.2002
- AB macerasının iç yüzü / 27.07.2002
- Ortadoğu'nun dünü ve bugünü / 26.07.2002

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

28.11.2010, 28.11.2009, 28.11.2008, 28.11.2007, 28.11.2006, 28.11.2005, 28.11.2004, 28.11.2003, 28.11.2002, 28.11.2001, 28.11.2000, 28.11.1999, 28.11.1998, 28.11.1997, 28.11.1996, 28.11.1995, 28.11.1994, 28.11.1993, 28.11.1992


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.