HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 13 AĞUSTOS 2022, CUMARTESİ

Azınlık vakıfları ve Lozan

01.10.2002 00:00:00
Üyelik müzakerelerinin başlayabilmesi için sayısız ev ödevini yerine getiren Türkiye'de siyasi irade, son uyum paketini meclisinden geçirmekle, ağır bir sorumluluk altına girmiştir.

Ana dilde yayın ve eğitim ile ilgili düzenlemeler tamamlanmıştır. Azınlık vakıflarının mülk ve toprak edinmeleri önündeki engeller de bir bir kaldırılmaktadır.

Atatürk'ün bizzat ilgilendiği 36 Beyannamesi'ni hiçe sayan bu yeni uygulamanın temeli, AB'nin, Kemalist rejimi ve Atatürk önderliğinde şekillenen bölünmez ulus-devlet tezini yıkmaktır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Lozan Antlaşması'yla belirlenmiş azınlık tanımı, Rum, Ermeni ve Musevileri kapsamaktadır.

Hukuk dışında hiçbir bilim alanında kesin sınırları belirlenememiş bir kavram olan "azınlıklar" konusunda, AB'nin Türkiye yorumu şöyledir:

"Türkiye'de 30'dan fazla etnik grup vardır ve her biri azınlık sayılmalıdır, her birine özerklik verilmesi gerekir."

Lozan'ı hiçe sayan bu tespiti, bir yaptırım haline getiren karar ise, 2000 yılı ilerleme raporunda önümüze konulmuştur.

Türkiye'nin, "Azınlıkların Korunmasına Yönelik Avrupa Çerçeve Sözleşmesi"ni imzalamadığı ve Lozan ile tanımlanan azınlıkların dışında başka bir azınlığı tanımama yolundaki tutumunu sürdürmesinin üyelik önünde ciddi bir engel olduğu vurgulanmıştır.

Bugün küresel dünyada ulus-devletin parçalandığı ve şirket egemenliğinin önündeki büyük devlet engelinin kaldırılması yönünde ciddi çalışmalar vardır.

Cumhuriyet Türkiyesi ise, ulus-devletin güçlü bir temsilcisidir.

Bu sebeple, ciddi propagandalar ve sözde üyelik şartları ile yapılmak istenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü parçalamaktadır.

Ülkemizde çeşitli isimler altında faaliyet gösteren yabancı vakıfların da, bu gayeye hizmet eden çalışmalarına yıllardır devam ettikleri bilinen hakikatlerdir.

Ülkemizde "kültür hizmetleri" gayesiyle çalışmalarını sürdüren yabancı vakıflardan özellikle Alman vakıflarının, ulus-devleti yıkma yönünde ciddi propagandaları mevcuttur.

Alman Federal Hükümetinin "Politik Eğitim Fonu"ndan finanse edilen bu vakıflar, Almanya'nın en büyük 4 partisine aittir.

Alman CDU Partisi'nin 1984'te açılan Konrad Adenauer Vakfı; SPD'nin 1988'de kurulan Friedrich Ebert Vakfı; FDP'nin 1991 tarihi; Friedrich Noumann Vakfı ve 1990'lı yılların ortasında kurulan, Yeşiller Partisi'ne bağlı Lieinrich Böll Vakfı İstanbul'da halen faaliyettedirler.

Konrad Adenauer Vakfı'nın Türkiye Danışmanı, Steinbach aynı zamanda, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği Alman Doğu Enstitüsü'nün müdürüdür.

1998 yılında, "İslam'ın Avrupa için Önemi" konferasında, Türkiye için şu tespitlerde bulunmuştur:

"Sorun, Atatürk'ün bir Paşa fermanıyla yarattığı yapay ürün Türk devleti ve Türk ulusudur. Sorun, Kemalizm ve Kemalizmin ulusçuluk ve laiklik ilkeleridir. Sorun, uyduruk, zorlama ve yapay Türk ulusudur. Böyle bir ulus yoktur... Bu uyduruk ulusu Atatürk nasıl kurdu?"

Yeşillerin Heinrich Böll Vakfı ise, "Federal yönetimin" nimetlerini Doğu Anadolu konusunda gündeme getirmekte, Türkiye'nin etnik çetelerini hazırlamaktadır.

SPD'nin Friedrich Ebert Vakfı ise, "Türkiye'de sivil toplumun kurulabilmesi"ne uğraşmaktadır.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın, ülkelerin içine dikkat çekmeden karışabilmek ile ilgili önerilerinde, politik vakıfların etkili olacağı belirtilmiştir.

Bu vakıfların programlarında;

1. Kemalizmin iflas ettiği ve sorunun geçici bir hükümet sorunu değil de, yapay ve uyduruk Türk ulusunu tepeden inme yöntemlerle yaşatmaya uğraşan Türk devleti olduğunu kanıtlamaya çalışmak,

2. Türkiye'de yerel yönetimlere işlerlik kazandırarak Almanya benzeri "federal sistemin" özendirilmesi,

3. Akademisyenler, aydınlar, burs verilen doktora öğrenicileri ile yerli aracılar yetiştirmek gayeleri vardır.

AB'nin azınlıklarla ilgili reformistleri de bu tür vakıfların önünü daha da açmak gayesindedir.

Ulus-devleti yıkarak, Sevr'i hortlatma çabasından asla vazgeçmeyen Batı'ya, bu tür fırsatları uygulamalarına izin verilmesi ağır bir vebaldir.
 
Abdulkadir Baş / diğer yazıları
- Gerçekleri görebilmek / 05.11.2002
- Ezilen halklar Türk'ün adaletini bekliyor / 03.11.2002
- Türkiye'nin gerçek dostu var mı? / 02.11.2002
- AB, Türkiye'nin kurtuluşu değil, sonudur / 01.11.2002
- Çeçen eyleminin ardından / 31.10.2002
- Milli kaynakları hayata geçirecek irade, milletin iradesidir / 29.10.2002
- Türk'e Türk'te başka dost yoktur / 28.10.2002
- Basının esas görevi / 27.10.2002
- İnsan hakları meselesi / 26.10.2002
- Milletçe aradığımızı bulduk / 24.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 23.10.2002
- Türkiye'yi kemiren kurt: Faiz / 22.10.2002
- Güneş balçıkla sıvanmaz / 21.10.2002
- ABD gerçekten dost mu! / 20.10.2002
- Orduyu küçültme iddialarının perde arkası / 19.10.2002
- Denk bütçe için-II / 18.10.2002
- Denk bütçe için-1 / 17.10.2002
- 3 Kasım'ın favorisi bellidir / 16.10.2002
- AB'nin gerçek yüzü artık farkedilmelidir / 15.10.2002
- Dünden bugüne değişemeyen Ecevit / 14.10.2002
- Irak operasyonunun asıl hedefi / 13.10.2002
- AB çıkmaz sokak / 11.10.2002
- Millet, emaneti ehline teslim edecektir / 10.10.2002
- AB içinde Türkiye'nin yeri yoktur / 09.10.2002
- Irak operasyonu başlamadan durdurulmalı / 08.10.2002
- Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı yok / 05.10.2002
- Ulusal bütünlük gözardı edilemez / 04.10.2002
- Irak operasyonunun arka planı / 03.10.2002
- Azınlık vakıfları ve Lozan / 01.10.2002
- Türkiye'nin liderliğinde Ortadoğu / 30.09.2002
- Türkler Avrupalı olamaz / 29.09.2002
- Yeni vergi düzenlemesi / 28.09.2002
- Güç dengelerinde kilit ülke: Türkiye / 26.09.2002
- CHP IMF'nin güdümünde / 24.09.2002
- Türkiye'nin geleceğini BTP kuracaktır / 23.09.2002
- Modern sömürünün ekonomik ayağı: IMF / 21.09.2002
- Bağımsız enerji politikaları ve BTP / 20.09.2002
- Azerbaycan petrolleri ve Türkiye / 19.09.2002
- Irak operasyonu ve Türkiye'nin politikası / 18.09.2002
- Türkiye için AB yolu kapalı / 17.09.2002
- AB'ci partilerin seçim korkusu / 15.09.2002
- Atatürk'ün milli bütünlük politikasına dönüş şarttır / 14.09.2002
- Asıl mesele tam bağımsızlık / 13.09.2002
- Millet tercihini yaptı / 12.09.2002
- BTP'nin maden politikası ile kazanılacaklar / 11.09.2002
- Son umutları küskünler hareketi / 10.09.2002
- IMF'ci CHP 'boş' çıktı / 09.09.2002
- Prof. Dr. Haydar Baş'ın tezi / 06.09.2002
- Bu nasıl halkçılık? / 05.09.2002
- Batı'nın gözü Türkî Cumhuriyetlerin üzerinde / 04.09.2002
- Bağımsız ve milli bir dış politika şart / 03.09.2002
- AB'den değil, milletten yana tavır alınmalı / 02.09.2002
- Kıbrıs'ta zor dönemeç / 01.09.2002
- Zafer Bayramı'nın anlamı / 31.08.2002
- IMF ve AB'cilerin BTP korkusu / 30.08.2002
- Gerçek Atatürkçüler / 29.08.2002
- Bu nasıl halkçılıktır ki... / 28.08.2002
- Gerçekten millete vekil olmak / 27.08.2002
- Siyasette kirlenme / 26.08.2002
- Türkiye, alternatifsiz değildir / 25.08.2002
- Eskilerden bıkan halk yeniye koşuyor / 24.08.2002
- Türkiye'nin stratejik derinliği / 23.08.2002
- Batı'nın yozlaşmış ahlakı / 22.08.2002
- MEB'nın attığı faydalı adım / 21.08.2002
- Türkiye'nin ufkunu değiştiren lider / 20.08.2002
- BTP milli bir harekettir / 19.08.2002
- Atatürk'ün hedefi / 18.08.2002
- BTP iktidara geliyor / 17.08.2002
- AB'ye karşı yükselen tek ses: Prof. Dr. Haydar Baş / 15.08.2002
- Batının fotoğrafı:Baskı, şiddet, kan / 14.08.2002
- Milletten uzak siyaset olur mu? / 13.08.2002
- Milletin son ve tek umudu: BTP / 11.08.2002
- BTP ve medyaya düşen görev / 10.08.2002
- Vatandaş kararını verdi: BTP / 09.08.2002
- AB'nin hedefi Kıbrıs / 08.08.2002
- Gücünü milletten alan parti: BTP / 07.08.2002
- Kilit ülke Türkiye / 06.08.2002
- "Önce insan" / 05.08.2002
- AB yasalarında milletin imzası yoktur! / 04.08.2002
- AB uyum paketinin hedefi: Toprak bütünlüğümüz / 03.08.2002
- Tam bağımsız ekonomi / 01.08.2002
- Sorumlular AB'nin gerçek yüzünü görmelidir! / 31.07.2002
- İktidara yürüyen BTP ve projeleri / 30.07.2002
- AB'nin Kıbrıs oyunu / 29.07.2002
- Gözün aydın Türkiyem / 28.07.2002

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

01.10.2001, 01.10.2000, 01.10.1999, 01.10.1998, 01.10.1997, 01.10.1996, 01.10.1995, 01.10.1994, 01.10.1993, 01.10.1992, 01.10.1991, 01.10.1990, 01.10.1989, 01.10.1988, 01.10.1987, 01.10.1986, 01.10.1985, 01.10.1984, 01.10.1983


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.