HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 12 AĞUSTOS 2022, CUMA

Orucun yararları-3

10.06.2017 00:00:00
Orucun insan ve toplum üzerinde sağladığı yararlardan biri de, onun insan kalp ve düşüncesinde yaratmış olduğu berraklık ve temizliktir. Diğer bir ifadeyle oruç, insanın derinliklerinde bilgi ve anlayış meşalesini tutuşturur! Sadi Şirazi'nin dediği gibi; 'İçini yiyecekten temizle ki, onda bilgi ışığını göresin.'
Oruç, (özellikle de Ramazan'ın bir aylık orucu) nefsanî arzu ve şeytani isteklerin egemenliğini takva ve ilahi emirlere itaat edişe bırakır. Böylece içgüdülerin ruh üzerindeki yarattığı karanlık, iç aydınlığa ve gönül nuruna dönüşüverir.
Oruçtan kaynaklanan bu berraklık ve temizlik sonucu insan kendini bilerek ve bularak, sadece ağzını ve midesini yiyecek ve içeceğe kapamakla kalmaz, aynı zamanda elini, ayağını, gözünü, kulağını, dilini, hâsılı vücudunun tüm organlarını ve benliğini Allah'ın haram kıldığı tüm şeylerden sakındırır. Böylece de günahı düşünmekten çekinen bir takva derecesine ulaşabilir. Bu, orucun yarattığı doruk noktasıdır.
İmam Ali (a.s) de bir sözünde bu yüce mertebeyle ilgili şöyle buyurmuşlardır: 'Kalbin, günah düşüncelerinden oruçlu olması, midenin yiyecek ve içeceğe karşı oruçlu olmasından üstündür.' (Gurerü'l-Hikem, s.203).
Tabiî ki bu sözden, orucun dış yüzü olan yemek ve içmekten imsak etmeyi (kaçınmayı) bırakmak anlamı çıkmaz, tersine, bununla yetinmeyip aynı zamanda orucun manevi sonuçlarını da elde etmeye çalışmamız gerektiği anlaşılır. İlginçtir ki, bu görünürdeki imsak ve normal oruç bile, oruçlu olan kimselerin ruhlarında bir devrim yaratmaktadır!
Hepimizin yakinen bildiği gibi mübarek Ramazan ayında Müslüman topluluklar içerisinde işlenen kötülük ve fesat oranı, diğer zamanlara göre daha da azalmaktadır. Şehirlerdeki külhanbeylikleri, olabildiğine sarhoş olup nara atmalar, bıçak çekmeler ve sokak kavgaları bu mübarek ayda özel bir azalma göstermektedir ve yine fesat ve pislik yuvalarının gözle görülür derecede azaldığı da her kes tarafından fark edilmektedir.
Özetlersek; oruçtan kaynaklanan kalbi berraklık, arınmışlık ve yine oruçlu kimsenin kötülük ve hatalarından kendini koruyarak perhiz etmesi onu, günah işlemekten doğan ilahi azabın ateşinden koruyan bir sipere dönüşmektedir. Nitekim Gönüller Sultanı Peygamber Efendimiz (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur: 'Oruç, insanı cehennem azabından koruyan bir siperdir' (el-Vafi, c.7, s.5).
Yüce Allah da şöyle buyurmuştur: 'Oruç, bana hastır ve onun ödülü benim (veya onun ödülünü ben vereceğim).' (el-Vafi, c.2, s.5).
Hadislerden ve İslam'ın değerli önderlerinin sözlerinden yola çıkarak şunu söylemek mümkün: Orucun tutulduğu Ramazan ayı, kâinatın yaratıcısına hamd u senada bulunma, O'na ibadet ve kulluk etme ve O eşsiz Mabudu her zamankinden daha çok övme ve anma ayıdır. İslam rivayetlerinde, bu ayda namazların daha bir alçak gönüllükle eda edilmesi ve müstahab/sünnet namazların gece ve gündüz terk edilmemesi önemle tavsiye edilir. Böylece bir ay boyunca süren bu eğitim ve alıştırma sonucu, müminler ibadetlerinde daha halis olur ve canlar Allah'a daha çok yaklaşır.
Ramazan Kur'an ayıdır, dua ayıdır, dinimizin değerli önderleri (Ehl-i Beyt İmamları), müminlerin bu ayda, özellikle de mübarek Kadir Gecelerinde olabildiğine ibadet ve dua ile meşgul olmalarını ve Allah'a yakarmalarını tavsiye etmişlerdir.
Ramazan üretim, tevbe ve Allah'a dönüş ayıdır. Ehl-i Beyt İmamları bu ayda günahların affedileceğini söylemişlerdir, pişmanlık duyan bir günahkâr, bu ayda Allah için oruç tutar ve kendi geçmişinden utanç duyarak Allah'tan kendisini affetmesini dilerse, hiç şüphe yok ki Yüce Allah sınırsız sevgisiyle kendisini bağışlayacak ve her iki cihanda da mutluluk bahşedecektir.
Bu ayın yücelik ve bereketi, ruhlarda oluşturduğu devrim ve içte yarattığı derin değişim ve dönüşümlerdir. Kötü ve çirkin işlere bulaşan bir insanı temiz kılan, günahlarının doğurduğu ilahi azaptan onu kurtaran şey, işte bu pratik başarılardır ki oruçlu kimseyi karanlıklardan aydınlığa çıkarır; takva ve erdemlilerin ışığına, tevbe ve Allah'a doğru dönüşüm aydınlığına ve Yüce Allah'ın sevgi ve rahmetinin nuruna ulaştırır.
 
Hasan Kanaatlı / diğer yazıları
- Neden yazıyoruz / 16.01.2018
- Emevi mektebi / 26.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri-2 / 17.11.2017
- Ehl-i Beyt mektebinin nitelikleri / 14.11.2017
- Muaviye'nin geçmişine kısa bir bakış / 13.11.2017
- İmam Hüseyin'i (a.s.) tanımak / 09.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi??2 / 08.11.2017
- Şayet Hüseyin (a.s.) biat etseydi?-1 / 07.11.2017
- Kur'an açısından Allah adına ıslah / 06.11.2017
- İmam Hasan (a.s.)'ın barışının mahiyeti / 05.11.2017
- Muaviye'den sonra hilafet / 01.11.2017
- İmam Hüseyin'in kıyamını gerektiren etkenler-2 / 31.10.2017
- İmam Hüseyin kıyamını gerektiren etkenler-1 / 30.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-2 / 28.10.2017
- İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in konjonktürel farklılığı-1 / 27.10.2017
- İslam'da mudahene barışı / 26.10.2017
- İslam'da cihad/savaş / 25.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti-2 / 24.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) neden kıyamı tercih etti?-1 / 23.10.2017
- Yezid; İslam toplumunun nefret ettiği yüz / 22.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 20.10.2017
- İmam Zeynelabidin'in Yezid'in sarayındaki konuşması-1 / 19.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Yezid'in sarayındaki konuşması-2 / 18.10.2017
- Yezid'in sarayında Hz. Zeyneb'in konuşması / 17.10.2017
- Hz. Zeyneb'in (s.a.) kahramanlığı / 16.10.2017
- Kerbela tarihinin oluşmasında Hz. Zeyneb'in rolü / 15.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı?4 / 14.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-3 / 13.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı-2 / 12.10.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) ümmete yeniden şahsiyet kazandırdı / 11.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-4 / 10.10.2017
- Peygamberlerin evladını nasıl katledebildiler?-3 / 09.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler?-2 / 08.10.2017
- Peygamberin evladını nasıl katledebildiler? / 07.10.2017
- Şehidin toplumdaki değeri / 06.10.2017
- Aşura olayının tahlili / 05.10.2017
- İmam Zeynel Abidin (a.s.)'ın Kûfelilere hitabı / 04.10.2017
- Hz. Zeyneb'in Kûfe'de yaptığı konuşma / 03.10.2017
- Esirler Kûfe'ye götürülüyor / 02.10.2017
- İmam Hüseyin'in (a.s.) şecaati / 01.10.2017
- Bugün Aşura / 30.09.2017
- Aşura akşamı İmam'ın ashabıyla konuşması / 29.09.2017
- Aşura hayatımızı yenilediğimiz gündür / 28.09.2017
- Aşura şiarları / 27.09.2017
- Kerbela yalnızca yas mıdır? / 26.09.2017
- Kerbela, iki sayfası bulunan bir hadisedir / 25.09.2017
- Şehit, kutsal ve ölümsüzdür / 24.09.2017
- İmam Hüseyin (a.s.) Ehl-i Beyt'tendir / 23.09.2017
- Kerbela Mektebi'nin kurucusu İmam Hüseyin (a.s.)'ın doğuşu / 22.09.2017
- Kerbela; kanayan yara / 21.09.2017
- Ramazan Bayramınız kutlu gönülleriniz mutlu olsun / 24.06.2017
- Duanın kabulü / 23.06.2017
- Allah'tan neler talep etmeliyiz? / 22.06.2017
- Dûa etme adabı ve kabul şartları / 21.06.2017
- Ramazan rahmet ayıdır / 20.06.2017
- Oruç ve fakirlerle dert ortaklığı / 19.06.2017
- Kadir geceleri / 18.06.2017
- İmam Ali (a.s.) bu ayda şehid edildi / 17.06.2017
- İmam Ali'den (a.s.) hikmetli sözler / 16.06.2017
- İmam Ali'nin (a.s.) bazı özellikleri / 15.06.2017
- İmam Ali'yi kısaca tanıyalım-2 / 14.06.2017
- İmam Ali'yi (a.s) kısaca tanıyalım-1 / 13.06.2017
- Ramazan Kur'an ayıdır / 12.06.2017
- Allah'a misafir olma ayı / 11.06.2017
- Orucun yararları-3 / 10.06.2017
- Orucun yararları-2 / 09.06.2017
- Orucun yararları-1 / 08.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-5 / 07.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-4 / 06.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-3 / 05.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-2 / 04.06.2017
- Peygamber Efendimizin dilinden Ramazan-1 / 03.06.2017
- Neden oruç tutmalıyız? / 02.06.2017
- Orucu bozan şeyler / 01.06.2017
- Kelimelerin kökeni üzerinden Ramazan'ın anlamı / 31.05.2017
- Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan / 30.05.2017

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

10.06.2016, 10.06.2015, 10.06.2014, 10.06.2013, 10.06.2012, 10.06.2011, 10.06.2010, 10.06.2009, 10.06.2008, 10.06.2007, 10.06.2006, 10.06.2005, 10.06.2004, 10.06.2003, 10.06.2002, 10.06.2001, 10.06.2000, 10.06.1999, 10.06.1998


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.