HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 17 AĞUSTOS 2022, ÇARŞAMBA

Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV-

12.01.2022 00:00:00
 "Peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Ey Resulüm sana da Kur'an-ı Kerim'i insanlara açıklayasın diye gönderdik, böylece belki düşünürler" (Nahl s.16/44)
     Buradaki düşünme ikazı ayetin tamamına bakıldığı zaman gayet açık ve nettir. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i anlatma, açıklama ve örnek olma gibi bir çok görevleri vardır ki bunlar birer ilahi kanundur. Zira Peygamberimizin Kur'an'da; Tebliğ (insanlara ulaştırma) Maide 5/67, Teş'ri (hüküm koyma), Haşr 59/7 Tebyin (Kur'an'ı açıklama) Nahl 16/44, Temsil (örnek olma) Ahzap 33/21 gibi ayetlerle belirtilen görevleri vardır. Tüm insanlığa ve hatta âlemlere bu öğreti ancak ve ancak sünnet iledir.
     Konu sünnete gelmişken bu yazı dizisinin ilk bölümünde akıl, Kur'an ve sünnet ilişkisinde "Kur'an bize yeter" diyenlerin görüşüne binaen akıl etmekle ilgili ayetlerin hiçbirinde dini hüküm çıkarmak için akıl edin veya hüküm verin diye bir ayet olmadığından bahsetmiştik.
     İkinci görüşte olanlar şu açıdan metot hatası oluşturur: Yani "tüm hadisleri kabul etme zorunluluğundan" bahisle ancak hadislerin tamamı için bunun söz konusu olmadığını söylemiştik. Zira hadisler nakledilirken usül çalışmalarına dikkat edildiği halde tarihin seyri içinde  bazı hadislerin yeniden tahkik çalışmalarına TABİ TUTULMASI gerektiğinden bahsetmiştik.
     Hadisin zayıflığı veya Kur'an'a uygunluğu tartışmalıyken burada hadisi kurtarmak veya hadis kitaplarını kusursuzca savunmak ciddi bir hata olur. Zira Kur'an'a uymayan "uydurma hadisler" mevzu hadisler dahi mevcuttur. Bu yüzden bütün hadislerin ve tüm hadis kitapların meşruluğunu savunmak "bize sadece Kur'an yeter" demenin önünü açmış olur ki, bu da bugünkü kavram karışıklığın sebebidir. 
     Yine bu konuyu savunanlar; hadis kitaplarına Kur'an gibi bozulmamış bakmasından kaynaklanan metot hatası yapmaktadırlar. Ancak günümüzde bu konuda o hadisin  mevzu mu (uydurma)? Zayıf mı? Ya da  sahih (doğru-güvenli)  hadis mi? Mutevatir (üçten fazla ravinin farklı yer ve zamanda aynı rivayeti ettiği güçlü hadis) ya da hasen mi? Ahad  hadis mi (bir kişinin rivayet ettiği)? Yoksa böyle  hadislerle amel edilip edilmemesi mubah mı? çok küçük bir araştırmayla dahi  olduğu belli olur.
     Bu manada ölçümüz evvela elbette Kur'an'dır ancak Kur'an'ı doğru anlamanın yegane yolu da sünnettir. Bu sebeple ayetleri anlayabilmek için de o ayetin nüzul (indiriliş) sebebini bilmek yani sünnetin ne dediğini bilmek de elzemdir (mecbur).
     Burada hadis ve sünnet kavramını ayırmıştık. Sünnet, sosyal hayatta kabul görmüş artık kültleşmiş zamanla toplum hayatına mal olmuş,  sahih, meşhur hatta mütevatir derecesine ulaşmış rivayetlerden oluşan hadislerdir. Bu yüzden sünnet hâlâ ayaktadır. Kıyamete kadar da öyle kalacaktır. 
     Evet sünnet korunmuştur. Zaten öyle olmasa yeni peygamber gelmesi gerekirdi ki -haşa- "O" son peygamberdir. Ve Kur'an'ın bütünlüğü ve korunmuşluğu açısından bu muhaldir (imkansızdır). Ancak hadislerin güvenirliği konusunda ve hadis ravileri konusunda tartışma vardır ki bu gayet normaldir. Zira Sünni ekol bu konuda çok titiz davranmış büyük ve önemli çalışmalar ortaya koymuştur.
     Çünkü Sünni dünyada hadis çalışmaları Ömer b. Abdulaziz döneminde hicri 3. asırda başlamasına rağmen EHL-İ BEYT dünyasında ise Hz. Peygamber hayatta iken başlamıştır. Hz. Peygamberin tüm sahabilere Kur'an ile karışmaması için benden duyduklarınızı yakın demesine rağmen Hz. Ali'ye "Ya Ali benden duyduklarını yaz" dediği için ravi zincirinde kesintisiz olan hadisler Ehl-i Beyt ekolünde mevcuttur. Buna rağmen bazı uydurma rivayetler de zamanla bu ekole sızmıştır.
     Bu yüzden öncelikle, keşke "Ehl-i Beyt - Şii ve Sünni" mezheplerin ortak kabul ettikleri kaynaklardan yararlanarak çalışmalar yapılsa ve bu ütopik bir arzu olmasa. Bu hassasiyete sahip alimlerin bu konuda çalışmaları acilen gerçekleşse. Zamanın onları da kabul edeceği ve takdir edeceği çalışmalar yapılsa. Bunu dünyaya aktaracak bilim insanları yeniden yetişse ve çoğalsa.
     Bunu tarihte münferit (tek başına/şahsi olarak) bazı alimler yaptılar ve elbette tarihe mal oldular. İmam Cafer gibi, Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, İmam  Malik gibi ya da Ahmed b. Hanbel gibi. Hem Ehl-i Beyt  yolunu esas almalarıyla, hem ilmi çalışmalarıyla, hem tefsir (müfessir) hem hadis alanında (muhaddis) hem fıkıh (fakih) alimi olmalarıyla hem pozitif ilimlere hakimiyetleriyle,  hem de gönül ve irfan sahibi olma yönleriyle bunu başardılar ve nesiller tarafından kabul edildiler. Maalesef 11. asırdan sonra tasavvuf ve birkaç ilim dalı hariç 16. asırdan sonra ise hemen hemen diğer tüm ilimlerde bunu gerçekleştiremedik.
     Devam edecek…
 
Arda Karani / diğer yazıları
- Geylani okulunda Ehl-i Beyt ekolü / 10.08.2022
- Geylani Okulu / 29.07.2022
- Bir tasavvuf anatomisi / 22.07.2022
- Antroposen Çağı / 30.06.2022
- Holosen / Mavi Cennet / 09.06.2022
- Bir Deniz Masalı/ Günebakan Şiiri / 09.05.2022
- Sakız orucu bozar mı? -2- / 19.04.2022
- Sakız orucu bozar mı? -1- / 18.04.2022
- Şiir gibi / 16.04.2022
- Türk manifesto! / 26.02.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -VI- / 22.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -V- / 19.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -IV- / 12.01.2022
- Akıl-Kur'an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -III- / 30.12.2021
- Akıl-Kur’an-Sünnet ilişkisi / Akıl mı, vahiy mi? -II- / 22.12.2021
- Akıl-Kur’an-sünnet ilişkisi / akıl mı üstün, vahiy mi? -1- / 06.12.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -II- / 27.11.2021
- İslam ve bilim ilişkisi üzerine -I- / 12.11.2021
- Din ve bilim ilişkisi / 04.10.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi -II- / 27.09.2021
- Özgürlük ve özgürlükler problemi / 13.09.2021
- Doğru bilgi için usül ve yöntem / 05.09.2021
- Epistemoloji ve bilgi problemi / 30.08.2021
- Doğru bilgiye nasıl ulaşırız? / Usül ve bilgi problemi / 22.08.2021
- Boyutlar ve mutlak zaman üzerine / 16.08.2021
- Miraç mucizesi astral bir yolculuk mudur? / 02.08.2021
- Astral seyahat mi, zamanda yolculuk mu? (Tayyi zaman) / 11.07.2021
- Astral seyahat mi? Mekanda yolculuk mu? (tayyi mekan) / 01.07.2021
- Kozmik takvimde zaman ve ışık yılı / 24.06.2021
- Kozmik takvimde zaman -II- ve izafiyet / 19.06.2021
- Kozmik takvimde zaman / 16.06.2021
- Elbise kuramı -II- insan elbisedir / 11.06.2021
- İnsan nedir? Elbise kuramı -I- / 03.06.2021
- İnsanlık açısından din- III / 26.05.2021
- İnsanlık açısından din - II / 25.05.2021
- İnsanlık açısından din – I / 09.05.2021
- Türk Soykırımı - 13 Kasım 1918 / 04.05.2021
- Din Açısından İnsanlık-II / 02.05.2021
- Din açısından insanlık - I / 01.05.2021
- İSLAMOFOBİ / Vatikan’ın Necefle SON VALSİ / 25.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 24.04.2021
- Misyoner Müslümanlar / 23.04.2021
- Yargı Problemi / İslam Dini Açısından - II / 19.04.2021
- Yargı Problemi / İnsanlık Açısından - I / 18.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Seni Buldum - III / 12.04.2021
- Felsefe - Din ilişkisi / Samanlıkta Ben Sana Yandım - II / 11.04.2021
- DİN -FELSEFE İLİŞKİSİ / Samanlıkta Ben Sana Kandım -I / 10.04.2021
- "Baş" Manifestom / 04.04.2021
- Deizmin Sebepleri / Çuvaldız - II / 28.03.2021
- Deizmin sebepleri / Çuvaldız -I- / 27.03.2021
- Din ve insanlık / Homo Homini Lipus / 21.03.2021
- Din afyon mudur ? / Etik manifesto / 14.03.2021
- Yine Yeni Yeniden Yeni Mesaj Merhaba! / 07.03.2021
- Niçin Türkiye, niçin Elazığ? / 22.08.2016
- Manevi Mimar Hacı Ömer Hüdai Baba-III / 12.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaII / 09.08.2015
- Manevi mimar Hacı Ömer Hüdai BabaI / 08.08.2015
- Ebu Hanife Ehl-i Beyt, Muaviye Sünnidir! / 26.04.2015
- Fitne ateşinin kapısı Muaviye / 03.03.2015
- Fırka-i Naciye nedir ve kimlerdir? / 08.01.2015
- Mutluluğun formülü-II / 15.12.2014
- Mutluluğun formülü-I / 14.12.2014
- Yeditepe aşk / 25.10.2014
- Birlik, temel ve umut / 20.10.2014
- Memleketin kafa kağıdı / 08.10.2014
- Nuh'un gemisi / 01.09.2014
- Türkiye Vahhabileşiyor mu? / 24.08.2014
- Enis Karani ARDA / 07.08.2014
- Kudüs ve ben / 02.08.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-V / 24.07.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-IV / 22.07.2014
- Çağ değiştirecek model / 17.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı-III / 16.06.2014
- Anadolunun manevi mimarı-II / 15.06.2014
- ABABD gergefinde Türkiye / 08.06.2014
- Anadolu'nun manevi mimarı / 07.06.2014
- Mekandan dinlediklerim / 09.05.2014
- Hannane / 20.04.2014
- Kervana mektup / 12.04.2014
- Yeni "Neokonlar" kim? / 28.03.2014
- Varoluş destanı Çanakkale / 18.03.2014
- Ne mutlu Türk milletine! / 16.03.2014
- Surda bir gedik açıldı / 13.03.2014
- Hangimiz dindar? / 09.03.2014
- Baştürk azizler şehrinde... / 26.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-IV / 18.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-III / 16.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik-II / 15.02.2014
- Küreselleşen dünya ve misyonerlik / 09.02.2014
- Sahili olmayan umman / 12.01.2014
- Alaca Aslan / 01.01.2014
- 'Nimet verdiklerinin yolu'-II / 15.12.2013
- Nimet verdiklerinin yolu / 03.12.2013
- Unutmak ve hatırda tutmak üzerine / 01.12.2013
- Hayali kendisinden güzel şehir / 20.10.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

12.01.2021, 12.01.2020, 12.01.2019, 12.01.2018, 12.01.2017, 12.01.2016, 12.01.2015, 12.01.2014, 12.01.2013, 12.01.2012, 12.01.2011, 12.01.2010, 12.01.2009, 12.01.2008, 12.01.2007, 12.01.2006, 12.01.2005, 12.01.2004, 12.01.2003
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.