HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 09 AĞUSTOS 2022, SALI

Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma

28.09.2012 00:00:00
Amerika'da zalim vampir bir kez daha sahneye çıkarak Müslümanların kutsallarına hakaret ve saldırı amaçlı "Müslümanların Masumiyeti" adlı sözde film çekerek İslam'a ve Müslümanların kutsallarına saldırmışlardır.  Bu menfur olay karşısında kitap ehli olan ve kendi dinlerinde samimi olan ve barıştan yana olan insanların bu küstahlıklara karşı duyarlı olmaları ve tepki vermeleri gerekir. Batının Siyonist ve emperyal güçleri özellikle İran İslam devriminden sonra yıllarca dine karşı din ile öz Muhammedi İslam'a karşı batının ön gördüğü İslam'la mücadele planlarını uygulamaya aldılar. Ancak bu konuda başarısızlıklarını anladıklarında İslam'ın mukaddeslerine karşı saldırma planını devreye geçirdiler. Unutmamak gerekir ki bu planda batının birinci planı gibi amacına ulaşmayacaktır. Zira onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndüremezler. Bu menfur olaylara karşı hangi mezhepten olursa olsun tüm İslam dünyasına ve bütün Müslümanlara düşen vazifeler vardır. Müslümanlar mukaddeslerine karşı bu vazifelerinin bilincinde olmadığı müddetçe bu çirkinlikler bir ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Daha birkaç yıl öncesine kadar güzelim ülkemizde bazı Kur'anî emirler yasaklandığı için aylarca mitingler, seminerler, konferanslar yapılırdı. Bazı çevreler ve cemaatler tarafından mazlum Filistinli kardeşlerimize destek amaçlı, zalime tepki amaçlı konferanslar, seminerler mitingler yapılırdı. Elbette ki bunların yapılması gerekir hatta daha da fazla yapılması gerekir. Ancak bu konularda Müslümanları duyarlı olmaya davet edenler, sokaklara dökülenler, seminer, konferans yapanlardan bazılarının Hz. Muhammed'e (s.a.a) karşı yapılan küstahlığa sessiz kalmaları da düşündürücüdür. Danimarka'da çizilen menfur karikatürlere karşı televizyonlarda bülbül kesilen bazı siyasiler, gazeteciler ve sözde aydınların ne yazık ki Müslümanların masumiyeti filmine en ufak bir tepkiyi vermemeleri ve hatta yer yer bazılarının tepki verenleri kınayacak tarzda açıklamalar yapmaları çok mu çok düşündürücü ve bir o kadar da hayret vericidir.  Yukarıdaki konular hakkında Türkiye'de bulunan bazı İslami tv kanallarında saatlerce programlar yapılıp da, Hz. Muhammed'e (s.a.a) karşı yapılan küstahlık hakkında bir şeyler yapılmaması, ilim adamları ile bu konu hakkında programlar yapılmaması da insanı üzmekte, üzdüğü gibi bir o kadar da düşündürmektedir. Bu konuda Müslümanların, Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin yayınladığı mesajı okumaları ve sadece okumakla kalmayıp ne söylenmek istediğini çok iyi tahlil etmeleri gerekir. Yayınlanan mesaj şundan ibarettir: "Aziz ve Hakim Allah buyurdu: 'Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar, oysa kâfirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlayacaktır.' (Saff, 8)
Aziz İran milleti ve büyük İslam ümmeti! İslam düşmanları A'zam Peygamber'e (s.a.a) bir kere daha ihanet ederek derin kinlerini ortaya koydular. Bu nefret dolu ve çılgınca teşebbüsle habis siyonist çetelerin İslam ve Kur'an nurunun her geçen gün dünya sathında artarak yayılması karşısındaki kızgınlığı ortaya konulmuş oldu. Bu çirkin komplo zincirinin önceki halkaları olan Selman Rüştü, Danimarkalı karikatürist ve Kur'an'ı yakan Amerikalı rahibi desteklemeselerdi ve siyonist sermayedarlara bağlı merkezlere onlarca İslam aleyhtarı film siparişi vermeselerdi bu süreç bugünkü büyük ve affedilemez günaha varmazdı.
Bu cinayetin ilk suçlusu siyonizm ve Amerikan hükümetidir. Amerikalı politikacılar bu cinayete karışmadıkları iddiasında dürüstlerse İslam milletlerinin kalbini derinden sarsan bu şenii cinayeti işleyenleri ve mali destek verenleri bu büyük suçla orantılı uygun bir cezaya çarptırmaları gerekir.
Dünyanın her yanındaki müslüman kardeşlerim de bilsinler ki, İslami uyanış karşısında düşmanların bu mezbuhane hareketleri, bu uyanışın ne kadar önemli ve büyük olduğunun işareti ve her geçen gün olgunlaştığının müjdecisidir. Allah işinde galip olandır."
Görüldüğü gibi yayınlanan bu mesaj da batının İslam ve Müslümanlara olan batınları açığa vurulmuş ve batının Müslümanlara karşı neler yapma peşinde olduğu vurgulanmış ve bunlarla beraber birçok konuya ışık tutulmuştur. Müslümanların kıssadan hisse çıkararak bu ve benzeri küstahlıklara duyarlı olmaları, İslam'ın tam manası ile sahip çıkmaları ve amel etmeleri dilekleri ile…    
 
Mehdi Aksu / diğer yazıları
- Eleştiri nedir ve nasıl olmalıdır? / 03.12.2012
- Maruf’a davet terk edilince değerler yozlaşır / 02.12.2012
- Hayırlı ümmetin önemli özelliği / 28.11.2012
- Marufa davet etmenin yöntemleri / 27.11.2012
- Marufa emretme ve münkerden nehyetme / 25.11.2012
- Bu mudur Ehl-i Beyt sevgisi / 22.11.2012
- İmam Hüseyin ve sünnet kavramı / 21.11.2012
- Muharrem aylarında genelde konuşulmayanlar / 20.11.2012
- İmam Hüseyin’i anlayabildik mi? / 19.11.2012
- Sönmeyen ebedi aşkın Hüseyin / 17.11.2012
- Hz. Hüseyin’in faziletlerinden / 16.11.2012
- “Biz” olmanın gerekleri / 14.11.2012
- Biz!-II / 13.11.2012
- Biz!-I / 12.11.2012
- Ehl-i Beyt’in yüce makamı / 06.11.2012
- Marifet-i Ehl-i Beyt / 05.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-II / 02.11.2012
- Yeni Mesaj okurlarına-I / 01.11.2012
- Marifet-i İmam / 31.10.2012
- Tanıma (marifet) / 30.10.2012
- Mürekkebi döken değil, içendir ehil / 29.10.2012
- Anlayış meselesi / 23.10.2012
- Velayet hadislerinden... / 20.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 19.10.2012
- Ehl-i Beyt imamları dinin mercileridir / 18.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-II / 16.10.2012
- "Kanlı gömlek" bir kez daha sahnede-I / 15.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-VI / 13.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-V / 12.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-IV / 11.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-III / 09.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri saptırmak-II / 08.10.2012
- Mezhepçilik fitnesini körüklemek ve gerçekleri çarpıtmak-I / 06.10.2012
- Rivayetlerde On İki İmamın isimleri / 05.10.2012
- Kaynaklara göre On İki İmam hadisleri / 04.10.2012
- İmamete dair / 03.10.2012
- Zillet bizden uzaktır / 30.09.2012
- Kutsallara saldıran canilere sessiz kalma / 28.09.2012
- Zalim ne anlar masumiyetten / 27.09.2012
- İnkarı mümkün olmayan Gadir-i Hum / 26.09.2012
- Nur ve nar'ın furkanı / 25.09.2012
- Mevla kelimesinin anlamı / 24.09.2012
- İki kanıt / 23.09.2012
- Gelin canlar bir olalım / 20.09.2012
- Ehl-i Beyt sevgisinin faydası nedir? / 19.09.2012
- Allah için sevmenin önemi / 18.09.2012
- Sevgi ve nefret ilkelere göre olmalı / 17.09.2012
- Ehl-i Beyt'i tanıma ve tevhid / 15.09.2012
- Hz. Musa görüntüsünde firavunluk yapanlar / 14.09.2012
- Akıl mı, aşk mı? / 12.09.2012
- Dikkat! Zamanlardan fitne zamanı / 10.09.2012
- Ehl-i Beyt / 09.09.2012
- İcmal gençliği / 06.09.2012
- Barış Günü ve Suriye olayları / 05.09.2012
- Neden cahil kaldık? / 04.09.2012
- Ruhun gıdası ilahi reçetelerde aranmalıdır / 03.09.2012
- İnsan eğitiminde namazın rolü / 02.09.2012
- Maun Suresi ve müslümanların durumu / 01.09.2012
- Kişiler ve olayları analiz terazisi / 31.08.2012
- Akıl cevheri / 30.08.2012
- En şüca insan kimdir? / 29.08.2012
- Büyük cihadın ve küçük cihadın farklılıkları / 28.08.2012
- Neden cahil kaldık? / 27.08.2012
- Kimdir Müslüman? / 22.08.2012
- Midesi için yaşayanlar / 18.08.2012
- Seyr-i Sülukun alemdeki etkinliği / 17.08.2012
- Melekler kimlere nazil olur? / 16.08.2012
- İlim-iman farkı ve insanın tekamülü / 14.08.2012
- Nefis tezkiyesinin yapılmamasının zararları / 13.08.2012
- Emek ve hizmete kadirşinas olmak / 09.08.2012
- Dört kanun / 08.08.2012
- Hidayete vesile olmanın fazileti / 07.08.2012
- Öğretmenler ve öğretenlerin değeri / 06.08.2012
- İlme önem verebildik mi? / 05.08.2012
- Ortak akıl, saadet ve güzellik getirir / 04.08.2012
- Ortak akıl ve istişare / 03.08.2012
- Suriye olayları ve Arakan'da yaşanan vahşet / 30.07.2012
- Ekseni kayan birlik ve Suriye meselesi / 29.07.2012
- Suriye olaylarının analizi ve Müslümanların durumu / 28.07.2012
- Hayır konuşmayan, hayır bulamaz / 27.07.2012
- Hakkı haykırmak ilkeli olanların işidir / 26.07.2012
- Dalkavukluk alçaklıktır / 24.07.2012
- Ehl-i Beyt nimetine nankör olmanın ağır bedelleri / 23.07.2012
- İlim ve özgür ortam / 21.07.2012
- Çanakkale ruhu / 18.07.2012
- Gençlik ve önemi / 17.07.2012
- Gençlerin eğitiminin önemi / 16.07.2012
- Gençlik çağı kazanım dönemidir / 14.07.2012
- Vurdumduymazlık faciası / 13.07.2012
- Burjuvazi ile yozlaşan Müslümanlar / 12.07.2012
- Gösteriş budalası olmanın şekilleri / 10.07.2012
- Adam-adamcık / 09.07.2012
- Nehcü'l-Belağa'ya göre insan sınıfları / 07.07.2012
- Akıp giden ömürler / 06.07.2012
- Müslüman, kendisine kimleri model edinmelidir? / 05.07.2012
- Yanlışa tavır / 04.07.2012
- Şeytanlaşmış insanlar / 03.07.2012
- Allah'ın sevdiğini herkes sever mi? / 01.07.2012
- Allah'ı mı, halkı mı razı etmek? Hangisi kolay? / 30.06.2012
- Değerlerimizden ödün vermemeliyiz / 28.06.2012
- Medya ve Ehl-i Beyt programları / 28.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları ve bardağa dolu tarafından bakmak / 26.06.2012
- Değerlerinden ödün veren toplum gerilemeye mahkumdur / 25.06.2012
- Sığ düşünceler / 23.06.2012
- Vahdeti ilke edinenler / 22.06.2012
- Vahdetsizlik toplumların ecelini getirir / 20.06.2012
- Vahdeti ihlal edenin tevhidi bozulur / 19.06.2012
- Vahdet olgusuna göre yaşamanın önemi / 18.06.2012
- Ehl-i Beyt sempozyumları birliğimize hizmet ediyor / 17.06.2012
- Hedefsizlik faciası / 14.06.2012
- Terör fitneden kaynaklanır / 12.06.2012
- Fitne: Değerleri öldüren zehirin adı / 11.06.2012
- Fitne / 09.06.2012
- Din tüccarlarına karşı vazifelerimiz / 08.06.2012
- Din tüccarları / 07.06.2012
- Hz. Peygamberin, ümmeti adına korkuları / 06.06.2012
- Nur ile zulmetin savaşı / 05.06.2012
- Allah adına aldatan din tüccarları / 04.06.2012
- İnsan sretindeki şeytanlar / 03.06.2012
- İblis'in avlanma yöntemleri / 02.06.2012
- Hakka karşı batılın mücadele tarzı / 01.06.2012
- Bitmeyen Hak ve batıl mücadelesi / 31.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-2 / 30.05.2012
- Tarih Ehl-i Beyt Sempozyumu'nda 7 sorunun cevabı-1 / 29.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-6 / 28.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-5 / 25.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-4 / 24.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-3 / 22.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-2 / 21.05.2012
- Hz. Ali'den yöneticilere-1 Halka hizmet Hakka hizmet midir? / 19.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-III / 18.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-II / 15.05.2012
- Rabbani alimler ve iktidarlarla ilişkileri-1 / 14.05.2012
- Köleler ve özgürler-2 / 13.05.2012
- Tarihi Ehl-i Beyt Sempozyumu’nun önemi / 12.05.2012
- Köleler ve Özgürler - 1 / 09.05.2012
- Hedef gösterme, hedef gösterilme-2 / 08.05.2012
- Hedef gösterme ve gösterilme-I / 07.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 2 / 05.05.2012
- Cahilliğin versiyonları - 1 / 03.05.2012
- Kuran ve Ehli Beyt beraberliği / 01.05.2012
- Vah haset edene, ah haset edilene! / 29.04.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

28.09.2011, 28.09.2010, 28.09.2009, 28.09.2008, 28.09.2007, 28.09.2006, 28.09.2005, 28.09.2004, 28.09.2003, 28.09.2002, 28.09.2001, 28.09.2000, 28.09.1999, 28.09.1998, 28.09.1997, 28.09.1996, 28.09.1995, 28.09.1994, 28.09.1993


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.