logo
25 NİSAN 2024

Şaban ayı ve On ikinci İmamın doğumu

26.06.2013 00:00:00
Hz. Peygamberimiz (s.a.a.) buyurmuştur; "Şaban benim ayımdır. Kim Benim ayımdan bir gün oruç tutarsa cennet ona farz olur." Hz. Peygamberimiz (s.a.a.) Şaban ayı orucunu tutar ve Ramazan ayı orucuyla birleştirirdi. Ehl-i Beyt'ten nakledilen "Münacat-ı Şabaniyye-Şaban ayı münacaat duası"nın okunması İmamlarımız tarafından tavsiye edilmiştir.5. İmamımız İmam Muhammed Bâkır (a.s.) buyurmuştur; "Kadir gecesinden sonra en faziletli gecedir. Bu gecede Allah kullarına kendi fazlından lutfeder ve kendi minnetiyle onları bağışlar. O halde bu gecede Allah'a yakınlaşmaya çalışın. Zira celal ve azamet sahibi Allah kendi mukaddes zatına and içmiştir ki bu gecede günah olan şeyleri isteyen hariç kendisine yalvaran hiçbir kimseyi eli boş geri çevirmesin. Allah Kadir gecesini Peygamber (s.a.a.) için kararlaştırdığı gibi bu geceyi de (Şaban'ın 15. gecesini) biz Ehl-i Beyt için kararlaştırmıştır. Allaha dua edin ve onu medh-u sena etmeye çalışın."      Şaban ayında 12 İmamın sonuncusu Ehl-i Beyt'in Kaim'i Hz. Muhammed Mehdi (a.s.) doğumuyla bu âlemi aydınlatmıştır. Irak'ın Samarra şehrinde Hicri 255 (Miladi 869) yılında doğmuştur. Doğar doğmaz Allah'ın birliğine ve Muhammed Resûlullah'ın (s.a.a.) peygamberliğine şahitlik etti. Babası 11. İmam Hasan Askeri'nin (a.s.) kucağına verilince şu ayeti okudu; "Biz de yeryüzünde güçsüz düşürülenlere lutfetmeyi, onları imamlar (önderler) yapmayı ve onları mirasçılar yapmayı istedik."(Kasas-5).    Kur'an'da buyrulmuştur: "And olsun ki Biz, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık: Şüphe yok ki yeryüzü salih temiz kullarıma miras kalır."(Enbiya, 105).Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.a.) buyurmuştur: "Şu kesindir ki; gece ve gündüz sona ermeden (yani dünya son bulmadan) Allah Benim Ehl-i Beyt'imden ismi Benim ismim (Muhammed Mehdi) olan birini gönderecek, seçecek ve yeryüzü zulüm ve fesat ile dolmuş iken adalet ve hakkaniyetle dolduracaktır."Zaten Hz. Peygamberimizden gelen doğru hadislerde belirtilmiştir; İslam dinimizin başı da, ortası da ve sonu da Muhammed'dir. Başta Muhammed Resûlullah (s.a.a.), ortada 5. İmam Muhammed Bâkır (a.s.), sonunda 12. İmam Muhammed Mehdi (a.s.).Yine buyurmuştur; "Mehdi Benim soyumdan ve (kızım) Fâtıma'nın evlatlarındandır." Yine buyurmuştur; "O Bendendir, ismi Benim ismimdir. Yüce Allah Beni ve Benim dinimi O'nun vesilesiyle koruyacaktır. O Benim sünnetime uygun davranacaktır."(Gaybet-i Numani).12. İmam Muhammed Mehdi (Allah ortaya çıkışını çabuklaştırsın) Kâbe'de ortaya çıkıp geldiği zaman Hz. Musa'nın (a.s.) içinden 12 pınar çıkardığı taşı yanında bulunduracaktır. Tevrat, İncil, Zebur gibi semavi kitaplar yanında olacaktır. Hz. Musa'nın (a.s.) on emir levhaları yanında olacaktır. Hz. Yusuf'un (a.s.) gömleği, Hz. İbrahim'in (a.s.) ateşe atıldığı gömleği yanında olacaktır. Hz. Süleyman'ın (a.s.) yüzüğü yanında olacaktır, insanlar, cinler, kuşlar, vahşi hayvanlar etrafında toplanacaktır. Zülfikar kılıcı, Hz. İmam Ali'nin (a.s.) Hz. Peygamberimizden (s.a.a.) sonra topladığı nüzul sırasına ve tefsirle açıklanmış Kur'an, Hz. Peygamberimiz tarafından bir belge de bulunacaktır.Hz. Mehdi'nin (a.s.) adı gökyüzünden seslenilecek ve tanıtılacaktır, Cebrail, Mikail, İsrafil ve öteki melekler O'na yardım edeceklerdir. Hz. İsa (a.s.) gökten inecek ve O'na vezir olup arkasında namaza duracaktır.Kehf ashabı (Yedi Uyurlar) O'nunla birlikte olacaklar, Hz. Musa'nın (a.s.) ashabından bir grup, Hz. Peygamberimizin (s.a.a.) ashabından bir grup, Hz. İmam Ali'nin (a.s.) ashabından bir grup O'nunla olacaktır. Hz. Hızır (a.s.) O'nunla birlikte olacaktır. Sayıları Bedir savaşındaki gibi 313 kişi olan dostları O'nun yanında toplanacaklardır.Hz. Peygamberimiz (s.a.a.) yine buyurmuştur; "Ehl-i Beyt'imin Kaim'ini (kıyam edecek Mehdi'sini) (a.s.) kabul eden ve kıyamından önce ona uyan, dostunu dost bilen, düşmanından uzak duran ve ondan önce hidayetçi imamların (11 İmam'ın) velayetine (imametine) iman eden kişiye ne mutlu, onlar Benim dostluğum ve sevgimi kazanan kişilerdir. Benim yanımda ümmetimin en üstünüdürler."(Biharu'l-Envar, 51/72).Hz. Peygamberimiz (s.a.a.) buyurmuştur; "Ümmetimin amellerinin en faziletlisi, kurtuluşu (Mehdi'yi) beklemektir."İmam Ali (a.s.) buyurmuştur; "Mü'minin ibadetinin en üstünü, kurtuluşu beklemektir."   Hicri 329 (Miladi 941) yılına kadar dört aracı sefir ile 12 İmam'a tâbi olan dostlarını imamlık güneşiyle aydınlatmış 941 yılından günümüze kadar da gözlerden sır olup saklanmıştır. Kıyametten önce gelecektir ve Hz. İsa da (a.s.) O'na vezir olacaktır.Hz. İmam Ca'fer Sadık'a (a.s.), "gizli, saklı olan bir imamdan nasıl istifade edilir?" diye sorulunca buyurmuştur; "Bulutlar güneşin yüzünü örttüğü zaman insanlar güneşten nasıl yararlanıyorlarsa, O'ndan da öyle yararlanırlar."Hz. Peygamberimiz (s.a.a.) buyurmuştur; "Kendi zamanının imamını tanımayan, cahiliye ölümü üzere ölmüştür."Bu zamanımızın imamı ise Sahibe'z-zaman 12. İmam Hz. Muhammed Mehdi'dir, sağdır ve Yüce Allah'ın dilemesiyle Kâbe'de ortaya çıkıp öz Muhammedî İslam'ı âleme yayacaktır.Bazıları demektedirler ki; bir insan bu kadar uzun yaşayabilir mi? Yüce Allah her şeyi yoktan var edendir, her şeyin yaratılışı, ömrü O'nun elindedir. Hz. Nuh'un 950 yıl kavminin arasında olduğunu Kur'an yazmaktadır.Ramazan ayına doğru maneviyat kervanında yol alırken işte böyle manevi atmosfer ile dolu günler bu üç aylar arasında bulunmaktadır ki Resûlullah'ın (s.a.a.) ve İmam Ali Veliyullah'ın ve evlatları 12 İmam'ın açıklamaları bu yöndedir.Yüce Rabbimiz bizleri Kuran'ın ve Hz. Peygamberimizin, Ehl-i Beyt'inin, 12 İmam'ın manevi nuraniyet yolunda yol alıp ahrette onların sancağı altında olmamızı nasip eylesin.
 
Sefer AKKUŞ / diğer yazıları
' Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir'
Zamanlaması manidar uyarı
Kameranın âlâsı üretildi
Ambargolar ASELSAN'ı kamçıladı
Vergi böyle toplanmaz
Eski Bakan Çelebi'den sert eleştiriler
'Tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor'
Steinmeier, Yavaş'a böyle dedi
Trabzonspor'un eski başkanı vefat etti
Evinde ölü bulundu
Bakan'ın sözlerine tepki gösterdi
'Tam bir Düyûn-ı Umûmiye sistemi'
İlk 3 ayda harcamaları yüzde 120 arttı
CHP: Tasarruf Saray'dan başlasın
Pentagon'dan Irak'a: Bölgedeki ABD güçlerini koru
Hem işgalci, hem koruma istiyor!
Adalet Bakanı mesajı verdi
'DEM Parti kapatılabilir'
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bilinçli olarak gerginliği tırmandırıyorlar
'Saray' ziyareti öncesi kritik randevu
Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşecek mi?
ABD'li senatör, İsrail'e desteğe tepki gösterdi
"Artık yeter!"
6 gündür haber alınamıyordu, itfaiye içeri girince şaşırdı
Derin uykudan uyandı!
İsrail devlet televizyonu duyurdu
Ordu yakında Refah'a girecek!
'Orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün'
Montajlı fotoğraf polemiği
' Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir'
Zamanlaması manidar uyarı
Kameranın âlâsı üretildi
Ambargolar ASELSAN'ı kamçıladı
Vergi böyle toplanmaz
Eski Bakan Çelebi'den sert eleştiriler
'Tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor'
Steinmeier, Yavaş'a böyle dedi
Trabzonspor'un eski başkanı vefat etti
Evinde ölü bulundu
Bakan'ın sözlerine tepki gösterdi
'Tam bir Düyûn-ı Umûmiye sistemi'
İlk 3 ayda harcamaları yüzde 120 arttı
CHP: Tasarruf Saray'dan başlasın
Pentagon'dan Irak'a: Bölgedeki ABD güçlerini koru
Hem işgalci, hem koruma istiyor!
Adalet Bakanı mesajı verdi
'DEM Parti kapatılabilir'
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bilinçli olarak gerginliği tırmandırıyorlar
'Saray' ziyareti öncesi kritik randevu
Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşecek mi?
ABD'li senatör, İsrail'e desteğe tepki gösterdi
"Artık yeter!"
6 gündür haber alınamıyordu, itfaiye içeri girince şaşırdı
Derin uykudan uyandı!
İsrail devlet televizyonu duyurdu
Ordu yakında Refah'a girecek!
'Orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün'
Montajlı fotoğraf polemiği
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.