logo
25 NİSAN 2024

Erzincan ateşkesi ve sonucu

14.02.2011 00:00:00
Lenin 3 Aralık 1917'de Rusya Müslümanlarına bir bildiri yayınlar: Eski zulüm kurulu(çarlık Rusya yönetimi) Rus Devriminin çarpıları ile yıkılmıştır. Rus işçileri tek bir istekle yanmaktadır. Bütün Acunda boyunduruk altında bulunan ulusların yardımına koşmak ve onları bağımsızlığa kavuşturmak? Rusya Müslümanları, Volga tatarları, Kırım tatarları, Kırgızlar, Sibir ve Türkistan Sartları, Çeçenler ve kuzey Kafkaslılar, Rus Çarları ve zalimlerince bütün camileri minberleri yıkılmış dinleri, gelenekleri çiğnenmiş olanlar, biz sizlere bağırıyoruz. Dinleriniz, gelenekleriniz, ulusal kültürleriniz, müesseseleriniz her türlü saldırıdan korunacaktır. Ulusal yaşayışınızı istediğiniz gibi düzenleyiniz. Bu sizlerin hakkıdır. Biliniz ki gerek sizlerin, gerekse bütün Rusya'da yaşayan ulusların haklarını devrim ve Sovyetler korumakta ve savunmaktadır. Siz de bu Devrime ve onun Hükümetine yardım ediniz. Yoldaşlar, yükselttiğiniz bayrakla, her tutsak ulusa hürriyet getiriyoruz. Bizde sizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Evet Lenin bu bildirgesi ile Müslüman Türk Topluluklarına özgürlük vaat ediyordu.. O Bu bildirgesi ile Müslüman Türklerden şunları amaçlıyordu: 1- Çarcılara karşı Rusya Müslüman Türklerinin desteğini sağlamak  2- Dünya İslam Acunun kendi yanına çekmek.  3- Çarlık Rusya'nın, Emperyalist politika üreten İngiltere, Fransa ve İtalya'yı yalnız bırakmaktır.  4- Savaşan yanlara Lenin'in ilkelerine göre barış yapmaları için kültürel ve ideolojik baskıda bulunmak.  Bu bildirinin sonucunda Doğu Anadolu'da Rus saldırıları durdurulur. Bu bildir aynı zamanda Osmanlı Hükümetini de etkiler. Bağlaşıklarımızın da etkilenmesi sonucunda bir bırakışma anlaşması düşünülmeye başlanır. Bolşevik Hükümetinin yeni Başkomutanı Krilenko, 26 Kasım 1917 günü, Rusya'nın düşmanı olan Almanya ve bağlaşıklarına bir bırakışma önergesi göndermiş olduğundan Bırakışma görüşmelerine başlanmasına karar verilir. Osmanlı Devletinde de diplomatik girişimin sonunda Rusya ile 4 Aralık tarihinde ateşkes görüşmelerine Erzincan'da başlanır. Görüşmeler III. Ordu Komutanı Vehip Paşa ile Kafkas Berisi Geçici Hükümeti, Kafkasya orduları Başkomutanı General Vişinski arasında yapılır. 17 Aralıkta tamamlanır ve 18 Aralık 1917 günü iki komutan tarafından imza altına alınır. General Vişinski imza sırasında Vehip Paşa'ya şu bilgiyi de verir: General Vişinski, Kafkas Ordusunun, bağımsız Kafkas Hükümeti adına imzaladığını bildirir. Bağlaşıklarımız da Bırakışma görüşmelerini 15 Aralı 1917'de tamamlamışlar ve 17-18 Aralık 1917'de imza altına almışlardır. Ateşkesin süresini Rusya'nın isteğine göre 14 Ocak 1918 kabul edilir. Bu tarih içerisinde barış görüşmelerinin başlanması çalışmaları başlar. 14 Ocak 1918 tarihi bizim içinde geçerlidir. 18 Aralık 1917'de İmzalanan Erzincan Ateşkesinin önemli hükümleri şunlardır: 1- Barış'a kadar her iki ordu yerlerinde kalacaklar. 2- Her iki yanda yeni askeri yığınak yapmayacaklar  3-Türkler Kafkas cephesinden, Irak cephesine asker taşımayacaktır.   Vehip Paşa, 18 Aralık 1917 günü Bırakışma hükümlerini ve General Vişinski ile Bağımsız Kafkas Hükümeti adına imzaladığını bildirir. 17- 18 Aralık 1917'de Brest-Litovsk'ta yapılan görüşmeler sonucunda Almanya-Avusturya Ve Bulgaristan'la imzalan Bırakışma anlaşmasının hükümleri şöyledir:""Denizlerde bırakışma olacaktır, Karadeniz'de de ticaret Gemileri özgürce dolaşabilecek. Savaş gemileri için, dışına çıkmayacakları bölgeler ayrılmıştır. Bunları tespit etmek ve tecim gemilerine tehlikesiz yollar sağlamak için özel bir komisyon kurulmuştur. Bolşeviklerin isteği üzerine siperlerdeki erlerin karşılıklı olarak görüşmeleri istenmiştir(Amaç propaganda yapmaktır) Alman ve Avusturya delegeleri bu görüşmeyi denetim altında yapılmasını karar altına almıştır.  General Odişelitze, 12 Ocak 1918 de Vehip Paşa'ya bir telle 18 Aralık 1817'de imzalanan Erzincan Ateşkesinin Kuzey Kafkas Hükümetine ve Kafkas Orduları Başkomutanlığına bildirildiğini bildirir.  12 Ocak 1918 günü Petrograd'a varan Osmanlı heyetinin başkanı Galip Söylemezoğlu, karşılaştığı Bolşevik propagandası karşısında Bab-ı Asliye şu bilgileri bildirir: "? telgrafımla arzeylediğim veçhile Rus Hükümeti milliyet prensibini yalnız iddia değil, tatbik etmekte, hatta Rusya dahilinde bu emeli fiilen izhar edenlerin Rusya Cumhuriyetine merbut(bağımlı) olmak şartı ile peyderpey muhtariyet idaresini tanımaktadır. 12 Ocak 1918 günü Enver Paşa'da Vehip Paşa'ya şu teli çeker: Brest-Litovsk da, evvelki günkü içtimada Ukrayna Hükümetinin istiklali, Rus Hükümeti Cumhuriyesi tarafından tasdik ve kabul edilmekle, Ukrayna murahhaslarının müstakilen iştirakleri kabul edildi. Bidayet-i mütarekede Rus ordusu kumandanlığı tarafından zikredilmiş olan Kafkas Cumhuriyeti veya müstakil hükümetinin teşekkülü bizce pek şayan-ı arzu olup eğer bu Cumhuriyet ve hükümetin teşekkülünde şu anda bizim de yardımlarımızı Kafkaslılar istiyorlarsa buna her surette amade bulunmaktayız. Yalnız kendileri Ukranyalı'ların yaptığı gibi Kafkas Cumhuriyeti veya hükümeti murahhaslarını bila ifate-i vakit (gecikmeden) intihap ve Brest-Vitovsk'a izam eylesinler(göndersinler). Orada kendilerinin kabulüne ve temsil eyledikleri hükümetin resmen tanınmasına resmen yardım edeceğiz. Her halde muvaffakiyet hemen muhakkaktır. Enver Paşanın bu mektubunu Vehip Paşa Kafkas Berisi hükümeti ulaştırmaya çalıştıysa da bu mümkün olmamıştır. Yalnız Enver Paşa'nın bu mektubu gönderdiği sıralarda, Kafkas halkları Petrograd'dan gönderilen Bolşevik görevlileri ülkelerinden çıkararak, yeni yönetimin kurulmasını engelliyorlardı. Anayasa Meclisinde hazırlanan Anayasa'nın durumuna göre karar vereceklerdi. O zaman Enver Paşa'nın yardımları etkili olabilirdi. Fakat Ateşkes süresi 14 Ocak 1918'de sona eriyordu. Fakat bu süre içerisinde Kafkas cephesinde olumlu hiçbir karar alınamamıştır. 17 Aralık 1917'den bu yana değişen hiçbir şey olmamıştır. 18 Aralık 1917 de İmzalanan Erzincan Ateşkesi'nin Kafkas Berisi Hükümetine ancak 12 Ocak 1918 de Rus Subaylarının engellemesi sonucunda ulaşabilmişti. Yani Bırakışma süresinin bitişine iki gün kala.
 
Ahmet Oğuz Bahadır / diğer yazıları
' Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir'
Zamanlaması manidar uyarı
Kameranın âlâsı üretildi
Ambargolar ASELSAN'ı kamçıladı
Vergi böyle toplanmaz
Eski Bakan Çelebi'den sert eleştiriler
'Tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor'
Steinmeier, Yavaş'a böyle dedi
Trabzonspor'un eski başkanı vefat etti
Evinde ölü bulundu
Bakan'ın sözlerine tepki gösterdi
'Tam bir Düyûn-ı Umûmiye sistemi'
İlk 3 ayda harcamaları yüzde 120 arttı
CHP: Tasarruf Saray'dan başlasın
Pentagon'dan Irak'a: Bölgedeki ABD güçlerini koru
Hem işgalci, hem koruma istiyor!
Adalet Bakanı mesajı verdi
'DEM Parti kapatılabilir'
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bilinçli olarak gerginliği tırmandırıyorlar
'Saray' ziyareti öncesi kritik randevu
Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşecek mi?
ABD'li senatör, İsrail'e desteğe tepki gösterdi
"Artık yeter!"
6 gündür haber alınamıyordu, itfaiye içeri girince şaşırdı
Derin uykudan uyandı!
İsrail devlet televizyonu duyurdu
Ordu yakında Refah'a girecek!
'Orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün'
Montajlı fotoğraf polemiği
' Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir'
Zamanlaması manidar uyarı
Kameranın âlâsı üretildi
Ambargolar ASELSAN'ı kamçıladı
Vergi böyle toplanmaz
Eski Bakan Çelebi'den sert eleştiriler
'Tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor'
Steinmeier, Yavaş'a böyle dedi
Trabzonspor'un eski başkanı vefat etti
Evinde ölü bulundu
Bakan'ın sözlerine tepki gösterdi
'Tam bir Düyûn-ı Umûmiye sistemi'
İlk 3 ayda harcamaları yüzde 120 arttı
CHP: Tasarruf Saray'dan başlasın
Pentagon'dan Irak'a: Bölgedeki ABD güçlerini koru
Hem işgalci, hem koruma istiyor!
Adalet Bakanı mesajı verdi
'DEM Parti kapatılabilir'
Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Bilinçli olarak gerginliği tırmandırıyorlar
'Saray' ziyareti öncesi kritik randevu
Kılıçdaroğlu, Özel ile görüşecek mi?
ABD'li senatör, İsrail'e desteğe tepki gösterdi
"Artık yeter!"
6 gündür haber alınamıyordu, itfaiye içeri girince şaşırdı
Derin uykudan uyandı!
İsrail devlet televizyonu duyurdu
Ordu yakında Refah'a girecek!
'Orijinalini paylaşıyorum ki ahlaksızlığınız görülsün'
Montajlı fotoğraf polemiği
logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 624 09 99
E-posta: internet@yenimesaj.com.tr gundogdu@yenimesaj.com.tr


WhatsApp iletişim: (542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2024

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Sözleşmesiz yazar, muhabir ve temsilcilere telif ödemesi yapılmaz.