HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 12 AĞUSTOS 2022, CUMA

Evkaf nedir' Vakıflar neye yarar(dı)' (Nazan Sezgin)

14.05.2011 00:00:00
Aşir Efendizade Mustafa Kami Bey'in, devletin Vakıflarla ilgili politikasını eleştiren  "Evkaf Nedir?" adlı 24 sayfalık risalesi, Vakıflar Dergisinde okuduğumuz bir makaleye göre Vakıfların Türkçü bir bakış açısıyla analizi imiş. Mustafa Kami Bey, İstanbul'un işgal ile elden çıkmayışını ecdadın İstanbul'da yaptırdığı vakıf eserlerine bağlamış. İstanbul işgal altındayken, Darülfünun'da, bir Fıransız generalinin Türk öğrencilere hitaben, "Ecdadınızın bıraktığı baha biçilmez asar u abidat, mimari mucizeleriniz ve camileriniz bulunmasa İstanbul'un Türklüğe vechi münasebeti bile mevzui bahis olunamaz" dediğini tarihe not düşmüş. Müdafayı Hukukçu Mustafa Kami Bey, Evkaf nezaretinin kurulmasıyla (1826) nezarete bağlanan vakıfların savunmasız bırakıldığını, risalenin mukaddimesine yazmış. Diplomatlara, "bu şehir Türk değildir" demeye utandıran bu risaleciği her vatanperverin dikkatle takibi elzem ve bir borçtur diye bitirmiş sözlerini. "Vatanın belkemiği mesabesinde bir Müdafai Milliye Teşkilatı ve memleketi bu şekilde Türkleştirdiğimizi vatanla alaka iddia eden herkesin bilmesi lazımdır, bir çadır aşiretinden muazzam bir imparatorluğu çıkaran Evkaf usul ve teşkilatıdır,Türkün mimarlığı, sanatkarlığı ve bütün bedii eserleri vakıftır" tesbitinde bulunmuş. Satışlardaki yolsuzluk ve usulsüzlüklere de dikkati çekmiş, yabancı bankaların gayrimüslimlere düşük faizli kıredi açarak mülk satın almalarına yardımcı olduğundan şikayet etmiş. Gençler için ifade biraz eski ama Atilla İlhan merhumun dediği gibi öğrensin keratalar! Aynı film şu anda da gösterimde. Değişen bir şey yok, "hiç ders alınsa tarih tekerrür eder miydi" hesabı!Bu risale, 1339'da (192223) İstanbulda Matbaai Amire'de basılmış. Risalenin Mukaddime yani Önsöz'ünden yazılan makale, 2009 yılı Vakıflar Dergisin'nin XXX. sayısında Şerafettin Deniz tarafından yayınlanmıştır  Bugün devşirme diye aşağılananların bıraktıkları mimari miras başta İstanbul olmak üzere şehirlere Türk damgasını vurmuştu. Her devşirme bir külliye bıraktı, Kuyucu Murad bile. Yıka yıka bitiremedik. Yol açma aşkına bir kısmı ortadan kaldırılan Vezneciler'de ki külliyesinin medrese binası İstanbul Üniversitesi'nin Kültür Sanat Merkezidir. Bir zamanlar orada gençlere ebru dersi verilmekteydi. Kanuni devrinin sevimsiz şahsiyeti Rüstem Paşa da Ankara'ya Çengel Hanı bırakmıştır, görmedik ama Erzurum da da bir hanı olduğunu duyduk .Ankara kalesini süsleyen diğer yapılardan Kurşunlu Han ve Bedesten de Fatih'in sadrazamı Mahmud Paşa'nın mirası ve şimdi arkeoloji müzesidir. Bunlar hep Vakıf eserleridir. Hassa Mimarları Ocağı aralıksız çalışmıştır. Devşirme (!) edebiyatı yapılırken bunlar hiç düşünülmez nedense! Ve  bıraktıkları abidevi eserlerle şehirlere Türk damgası vurdukları da fark edilmez. Vakıf eserlerin Türkleştirmeye yaradığı nedense pek anlaşılamamıştır. Gökdelenli İstanbul artık bizim İstanbul'a benziyor mu? Mustafa Kami Bey ne kadar da haklı imiş! Vakıf malları yıllar boyunca adeta yağmalanmıştır. Bu yağmadan vakıf kabristanlar dahi nasibini almıştır. Çorum'da Piri Baba kabristanı içindeki cami ve türbesiyle birlikte belediyeye ve öğretmen okulu yapılmak üzere özel idereye satılır. (Vakıf Müessesesi, Dr. Nazif Öztürk, basılmış doktora tezinden). Genç Çorumlular şimdi şaşırarak Piri Baba parkından bahsediyor, hafıza silinmiştir. 1922'de, Sovyet ressamı Y. Lansere'nin Trabzon'un en heyecan verici yeri dediği imaret kabristanı Tahsin Uzer tarafından kaldırtılır. Kayseri'de Selçuklu dönemi vakıflarından Kızılköşk su yolları ve sarnıcı üzerine villa inşa edilir (2008 Vakıf Su Medeniyeti Yılı Semp. tebliğidir). Remzi kitabevinin yeri, eski Selvili Mescid, kadromuz dışıdır diye satılan pek çok mescidden sadace biri. Yazılacak örnek yüzlerce ama yerimiz dar!  Vakıflar Neye Yarar(dı)  ? sorusunun cevabı ise, aynı dergide yayınlanmış, 18. yy. da Rusların Kırımda tahrib ettiği yerleşmelerin  imarını ele alan  "  Aslan Giray Han    ve  Kırım'ın Yeniden İmarı" adlı bildiridedir.1736 yılının Mayıs'ında Rus ordusu kırım'ı işgal edip Bahçesarayı ve diğer şehirleri yakıp yıkar. Bu esnada Kırım Hanı 1. Kaplan Giray Osmanlı ordusu ile İran cephesidedir. Hemen geri dönen Han yanmış yıkılmış bir Kırım bulur.Bu işgalin sebebleri arasında ,Tatarların Rusların kendi bölgesi saydıkları Dağıstan üzerinden İran'a geçmesidir .Kaplan Giray'ı kusurlu bulan Osmanlı, hanı tahtından indirir( Han herhalde Çeşme'de ölmüştür, mezartaşı Çeşme müzesindedir,rıhtımda da heykeli vardır). Bu savaşta, Rusların yakıp yıktıkları yapılar arasında Kırım'ın kilidi durumunda ki Orkapı siperleri, Cizvit papazlarının  Kütüphanesi ( ki onların kitapları Karadeniz çevresi tarihimizin  kaynaklarıdandır),Han sarayı, camisi, Hacı Selim Giray kütüphanesi vardır. Tekirdağ Vize'de ikamete mecbur tutulan  Hacı Selim  Hanın torunu Aslan Giray, Kaplan Giray'ın yerine  han tayin edilir ve   kurduğu Vakıflar sayesinde başta Or kalesi olmak üzere kale,palanka ve siperleri tamir ettirerek  Han sarayı,bir mekteb ve Medrese inşa ettirir.Sultan 1. Mahmud'un da yardımıyla kütüphanede yeniden  imar edilir ve İstanbuldan kitap gönderilir. Harab durumdaki başka  yapılar  da onarılır . Boğdan isyanına katılmakla haksız yere suçlanan Aslan Giray Han,  daha sonra  azledilerek Sakız ve Geliboluda ikamete mecbur edilir. Suçsuz olduğu anlaşılınca  tekrar tahta çıkarılır (Kırım'ı kim bitirmiş acaba?)Hayırsever, adil ve cesur bir han olarak tarihe geçen Aslan Giray'ın pek çok vakfı arasında Akmescit ve Gözleve'deki çeşme vakıfları, menzil beygirleri arazisi vakfı, Bahçesaray Darül Kurra'sı ve mederese vakıfları v.s.  verebileceğimiz bir kaç örnek. İşte size, geçmişte vakıfların ne işe yaradığı! Günümüzde kurulan Vakıflar da geçmişi örnek alır umarız.Aslan ve Kaplan Giray Hanlar bize Çeşme ilçesinde ki tarihi Vakıf çeşmelerin perişanlığını hatırlatmaktadır. Keza, 250 yıllık kitabeli ama yıkık dökük evleri de. Nihayet Belediye Başkanı Faik Tütüncü tarihi çeşmeleri tamir purojesi hazırlatabilmiştir nihayet, ama önce Aya Haralambos kilisesinin restorasyonu bir bitsin , sonra sıra çeşmelere gelir. Sıra gelince de ihtimal para biter.  Kilise zaten harap değildi, niye restorasyona gerek görüldü acaba? Sakız'dan taşımalı cemaat mi getirilecek? Tütüncü, Rıhtımdan Çaka Bey'in büstünü de kaldırtmıştır nedense? Çaka Bey anıtı, bir kaç yıl önce Deniz Kuvvetlerinin gayretiyle Çeşme tepelerine dikilmiştir.Vakıflar yalnız insana değil çevreye ve hayvanlara da hizmet için kurulmuştur, meyva fidanı dikme vakıfları, tuvalet ve meydanları temizleme vakıfları, kedileri, köpekleri, leylekleri koruma vakıfları, Darül hav hav, Darül miyav, Gurebai laklakan (garip leylekler bakımevi) duyduğumuzda bizi şaşırtmaktadır. Vakfedenler Vakıfnamelere hayır dualar ve beddualarda eklemiştir. Vakıf bedduasına örnek;"Her kim ki Allah'tan korkmayıp vakıflarıma zarar vermeye niyet eder veya değiştirirse dünyada zalimler kısmından sayılsın. Ahirette elleri boş, Allah'ın rahmetinden mahrum ve sonsuz azablarla azab olunsun!"Fatih Sultan'ın Sağlık Vakfiyesinden; "Mazallah herhangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir, bunlar ki hayvanatı vahşiyenin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda balkanlara çıkıp avlanalar ki zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmıyalar. Böyle bir hal karşısında bırakmış olduğum 100 adet silah, elli erbaba verile!"Burada balkanın ormanlık dağı ifade ettiğini belirtelim. Fatih Sultan, sağlık vakfiyesinde fakirler incinmesin diye yemeklerinin gece karanlığında evlerine götürülmesini vasiyet etmiştir. Vakıfnamede hijyenle ilgili hükümler mükemmel ve şaşırtıcıdır. Şimdi bizim bazı insanlarımız bu Fatih'i Venedik ve Cenevizlilerin yalanlarıyla  tarif etmektedir. Onlara, sana İstanbul'u kim bıraktı? O zaman git başka yerde yaşa demek gerekir.Vakıfar ara sıra eleştirilere de maruz kalmış, geçmişte bazı ehliyetsiz kişilere ulema ve müderris sıfalarının veraset yoluyla intikali gibi. Her ne olursa olsun vakıf, sanatlı imar demektir. Şimdi de imar çok ama sanat yok!
 
Misafir Kalem (A) / diğer yazıları
- Niçin organik cilt ürünlerini tercih etmeliyiz? / 01.06.2014
- Ali Ekber ARAS / 17.12.2013
- İbretlik ve dramatik bir olay: Yassıçemen Savaşı / 15.10.2012
- Savaşsız işgal ya da kaldırım taşlarını yemek / 12.10.2012
- Gavur Kadı / 21.09.2012
- Doğru söze ne denir? / 14.09.2012
- Süslü cümleler.... / 14.09.2012
- Çözümün önünden çekil! / 07.09.2012
- 2011'de neler olmadı' (Hüsamettin Çalışkan) / 04.01.2012
- Ölçülerden uzaklaşıldı (Harun KAYACI) / 01.01.2012
- Milletin vekiline mektup (Vahit BELGE) / 30.12.2011
- Engizisyon (Fransız) Parlamentosu (Vahit BELGE) / 24.12.2011
- Savaş argümanları (Vahit Belge) / 22.12.2011
- Sarıkamış'ta açan kardelenler (Şefket Tepetaş) / 22.12.2011
- Ehl-i Beyt Üniversitesi (Vahit BELGE) / 20.12.2011
- Amerika'nın kanlı tarihi (Şefket Tepetaş) / 20.12.2011
- Maden / 19.12.2011
- Gündem oluşturmak (Vahit BELGE) / 18.12.2011
- Timsahın gözyaşları (Hasan DEMİR) / 10.12.2011
- Son (Dr. Kartal ATLI) / 09.12.2011
- Yeni anayasa çalışmaları üzerine (Lütfullah Önder) / 09.12.2011
- Atatürk Suriye için ne demişti' (Hasan DEMİR) / 06.12.2011
- Şekerin istikbali içimi acıtıyor (Hüseyin TURAN) / 04.12.2011
- İsteyen kazanmadı (Erdem GÖKSU) / 01.12.2011
- Hak mı, güç mü' (Dr. Kartal ATLI) / 01.12.2011
- Saflar netleşirken (Salih CERENO'LU) / 01.12.2011
- Eğitim meselemiz / 30.11.2011
- Eğitim meselemiz (Ahmet Akyüz) / 30.11.2011
- Niçin Milli Ekonomi Modeli' (Hasan DEMİR) / 30.11.2011
- Bayram değil, seyran değil eniştem beni niye öptü? / 29.11.2011
- Duruşlar dik, dönüşler topaç gibi (Lütfullah Önder) / 26.11.2011
- Öğretmen, eğitim ve biz (Ahmet Akyüz) / 26.11.2011
- Papazın mektubu! (Hasan DEMİR) / 25.11.2011
- Zamanın Rabbanisi ( Hasan DEMİR) / 19.11.2011
- Vallahi de, billahi de.." diyor (Hasan DEMİR) / 13.11.2011
- Biz kurbanımızı bayram gelmeden kestik (Hüseyin TURHAN) / 13.11.2011
- Suriye'ye bir de bu pencereden bakın (Prof. Dr. Mehmet YUVA) / 10.11.2011
- ABD'nin 'Kara Sarayı' ve Suriye Cumhuriyet Müftüsü (Mehmet YUVA) / 05.11.2011
- Dinlerarası diyalog (SİNEM KARADAŞ) / 01.11.2011
- Ebu Leheb'in askerleri! / 31.10.2011
- Anayasa değişikliğine ihtiyaç var mı yoksa bu bir dışarının dayatması mı' (Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu) / 29.10.2011
- İslamın savunucusu Hz. Fatıma (a.s) (Sinem KARADAŞ) / 29.10.2011
- Hz. Fatıma (AS) (SİNEM KARADAŞ) / 28.10.2011
- Kişi sevdiği ile beraberdir (Hasan Demir) / 26.10.2011
- Hz. Muhammet'siz İslam ve Prof. Dr. Haydar Baş! / 30.07.2011
- Geçmişten günümüze yayla şenliği (Hüseyin TURHAN) / 16.07.2011
- Hasan Ekinci'yi dinlerken... (Hüseyin TURHAN) / 09.06.2011
- Bize her yer Gümüşhane ama... (Hüseyin TURHAN) / 31.05.2011
- Hutu veya Tutsi olabilirsiniz! (Av. Kazım ÜSTÜN) / 22.05.2011
- Klozetten başkanlık sistemine (Adil YILMAZ) / 16.05.2011
- Evkaf nedir' Vakıflar neye yarar(dı)' (Nazan Sezgin) / 14.05.2011
- İnsan bedeni şehire benzer (Aydın POLAT) / 05.05.2011
- Eşref-i mahluk ne yapmaz' (Aydın POLAT) / 04.05.2011
- Gençliğe hitabe (Adil YILMAZ) / 03.05.2011
- Öğrenciler asla tatmin olmadı! (Behiye İNEKÇİO'LU) / 03.05.2011
- Güleriz, ağlanacak halimize... (Av. M. Galip AKDA') / 02.05.2011
- Her satışın bir hesabı vardır (Aydın POLAT) / 01.05.2011
- Yıllar önce uyarmıştık! (Mehmet İNEKÇİO'ULLARI) / 01.05.2011
- Batı'nın sanat aşkı (Sevim NAZAN) / 30.04.2011
- Fırıncıyla çiftçi (Aydın POLAT) / 30.04.2011
- Peygamber sevgisinin sosyal hayata yansıması (Ömer TURAN) / 30.04.2011
- Anadolu'ya demokrasi getirecekler (Ali KEMERKAYA) / 29.04.2011
- Batı'nın katliam listesi (Adil YILMAZ) / 28.04.2011
- Haçlı seferleri kaynaşmaymış! (Ali BATUR) / 27.04.2011
- "Kurtuluş mücadelesi" diyoruz da, inanmıyorsunuz (İbrahim PEKBAY) / 24.04.2011
- Bursa'dan sevgiler (Ahmet SEVİNÇ) / 24.04.2011
- Ne mutlu Türküm diyene! / 23.04.2011
- Siyaset sanatçısı R.T.E'nin muhteşem eseri: Ucube seçim (İbrahim PEKBAY) / 22.04.2011
- Siyaset sanatçısı R.T.E'nin muhteşem eseri: Ucube seçim (İbrahim PEKBAY) / 22.04.2011
- Devrim zamanı gelmiştir (İbrahim PEKBAY) / 21.04.2011
- Her BA'IMSIZ TÜRKİYE isteyen DEMOKRAT'tır (Şerif MENGÜTEMÜR) / 20.04.2011
- Ali Hocamın ardından (Emine BAYRAKTAR) / 16.04.2011
- Vatan kaygısına düşenler... (İbrahim PEKBAY) / 15.04.2011
- Ali Hocamın ardından (Emine Bayraktar) / 11.04.2011
- NATO ve Türkiye (Yusuf YAKUT) / 10.04.2011
- Hangi partiler seçim ittifakı yapabilir' (Hasan DEMİR) / 04.04.2011
- Ali Gedik Hocama... (Abdülkadir Binfedai) / 27.03.2011
- Mekânın Âli olsun Ali Hocam... (Kübra KEPEKÇİ) / 22.03.2011
- Mekânın Âli olsun Ali Hocam... / 22.03.2011
- Hâkimiyet- Milliye / 15.01.2011
- Muhtemel yüzyıl / 14.01.2011
- Uyusunda büyüsün... / 12.01.2011
- Vitamin ve mineral zengini bir sebze: Enginar / 11.01.2011
- Başdönmesine yol açan kulak hastalıkları / 08.01.2011
- Çocuklarda bademcik iltihabı (tonsillit) - Anjin / 06.01.2011
- ÂYİNE / 06.01.2011
- Katarakt nedir, nasıl tedavi edilr? / 05.01.2011
- Müslüman-Türk genci Haydar Baş'a koşuyor / 04.01.2011
- Bütün suç tavukların! / 31.12.2010
- Açlıktan murat nedir? / 30.12.2010
- Kaliteli ve sağlıklı anne sütü için öneriler / 24.12.2010
- Bebek gelişimi 1 ve 3. aylar / 23.12.2010
- Haçlı taassubu / 22.12.2010
- Bebek gelişimi (yenidoğan) / 19.12.2010
- Wikileaks belgelerinden / 13.12.2010
- Sünnet işini uzmanlara bırakın / 01.12.2010
- Zatürre ve korkutan hastalıklar / 27.11.2010
- Niçin anne sütü? / 26.11.2010
- Vitamin eksikliği, belirtileri ve yol açtığı sorunlar / 24.11.2010
- Gebelikte sigara içilmesinin riskleri -2- / 24.11.2010
- Kene tehlikesine dikkat! / 23.11.2010
- Gebelikte sigara içilmesinin riskleri -1- / 23.11.2010
- Migren atakları ve tedavisi / 22.11.2010
- Beslenme ve kısırlık -2 / 22.11.2010
- Romatoloji nedir? / 21.11.2010
- Beslenme ve kısırlık -1 / 21.11.2010
- Ergenlik çağı jinekolojik problemleri / 20.11.2010
- Mide şikayetleri üzerine / 20.11.2010
- Bebeklik ve çocukluk döneminde süt tüketimi / 19.11.2010
- "Onların herşeyini tahrip ettik..! " / 19.11.2010
- Kurban eti yerken kolesterole dikkat! / 17.11.2010
- Stresle baş etmenin 12 pratik yolu / 15.11.2010
- Kurban bayramında beslenmne önerileri -1- / 15.11.2010
- Stresin üstesinden gelebilmek / 14.11.2010
- D vitamininin önemi / 14.11.2010
- Mezoterapi hakkında -2- / 12.11.2010
- Mezoterapi hakkında -1- / 11.11.2010
- Aşı, hastalıklardan korur / 10.11.2010
- 9 adımda zayıflayın / 10.11.2010
- Her insanın ikinci bir şansa ihtiyacı var / 09.11.2010
- 10 soruda guatr testi / 09.11.2010
- Sara nöbetlerinde dikkat edilmesi gerekenler / 08.11.2010
- Doğum ile ilgili merak ettikleriniz -2- / 08.11.2010
- Sık yapılan diyet hataları / 07.11.2010
- Şark meselesi hâlâ rüyalarını süslüyor! / 07.11.2010
- Çocuk: Sevgi, ilgi, eğitim / 06.11.2010
- Doğum ile ilgili merak ettikleriniz -1- / 06.11.2010
- Çocuklarda özgüven / 05.11.2010
- Millet-i İbrahimin, içine atıldığı ateş: Büyük Ortadoğu Projesi / 05.11.2010
- Çocukta saldırgan davranışın önüne nasıl geçilir? / 04.11.2010
- Türk kadını için mutluluğun umudu / 04.11.2010
- Çocuklarda göz sulanması / 03.11.2010
- Çocuğa gereken, düzenli beslenme / 02.11.2010
- Leydi'nin Topuk Sesleri / 21.10.2010
- Leydi'nin Topuk Sesleri / 21.10.2010
- Küreselcilik oyunu ve Milli Ekonomi Modeli / 21.10.2010
- Umreden ibretlik bir mektup / 15.09.2010
- "Darbecilerinden hesap soracağız" yalanı! / 07.09.2010
- Evetçi bir kişiye cevaplar / 23.08.2010
- Afyon'dan tarihe bakış / 24.07.2010
- Gümüşhane "altınhane" olacak / Hüseyin Turhan / 05.06.2010
- Prestij / Kadir Bıyıklı / 25.05.2010
- Trabzonspor yaptı yapacağını! / Kadir Bıyıklı / 18.05.2010
- Taşkent'te yapılan Türk kongreleri / Hüseyin Turhan / 09.05.2010
- Ekoanaliz ve Gümüşhane / Hüseyin Turhan / 08.05.2010
- Burun tıkanıklığı sebepleri ve tedavisi / Op. Dr. Gökalp Dizdar / 03.05.2010
- Sezeryan doğum ve süreci / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 30.04.2010
- Gebelik takibi / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 29.04.2010
- 10 soruda guatr testi / Op. Dr. İbrahim Karahan / 27.04.2010
- Çocukarda göz sulanması / Uz. Dr. Yüksel Işık / 25.04.2010
- Ağrısız doğum nedir' / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 23.04.2010
- Ergenlik çağı jinekolojik problemleri / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 22.04.2010
- Gebelik sürecinde "baba adayının" sorumluluğu / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 19.04.2010
- Bebekle iletişim anne karnında başlar / Op. Dr. Mine Sıdıka Kermalli / 18.04.2010
- Bağışıklık sistemi ve aşının önemi -3- / Uzm. Dr. Cengiz Veysi Yoldaş / 16.04.2010
- Bağışıklık sistemi ve aşının önemi -2- / Uzm. Dr. Cengiz Veysi Yoldaş / 15.04.2010
- Bağışıklık sistemi ve aşının önemi -1- / Uzm. Dr. Cengiz Veysi Yoldaş / 14.04.2010
- Zayıflayayım derken, sağlığınızdan olmayın! / Dyt. Rabia Gül Kepekçi / 13.04.2010
- Burun tıkanıklığı ve tedavisi / Op. Dr. Gökalp Dizdar / 12.04.2010
- Normal doğum nedir' / Op. Dr. Nuray Günay / 11.04.2010
- Zinde ve enerjik olmanın ipuçları / Dyt. Rabia Gül Kepekçi / 10.04.2010
- Hepimiz O'na mecburuz / Akın Aydın / 04.04.2010
- Artık gol atma zamanı / Akın Aydın / 02.04.2010
- Araya kan girmişse' / Akın Aydın / 01.04.2010
- Köşe Adı: Kum saati / Akın Aydın / 28.03.2010
- Devleti kendimize mazeret yaptık / Akın Aydın / 25.03.2010
- Gerçek suçlu / Akın Aydın / 20.03.2010
- Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz / Akın Aydın / 18.03.2010
- Temennilerle inanıp, yaşamak' / Akın Aydın / 17.03.2010
- Hükümetin 'Kurtul' politikaları / Prof. Dr. Hidayet SARI / 03.03.2010
- Hümümetin 'Kurtul' politikaları / Prof. Dr. Hidayet Sarı / 01.03.2010
- Kırmızı ette kirli senaryolar / Zülfikar Doğru / 17.02.2010
- Afgan işgalinin asıl hedefi Taliban değil Afgan halkı / Zülfikar Doğru / 15.02.2010
- Avrupa'yı kim kurtaracak' / Ali Canbey / 14.02.2010
- Konya ayağa kalktı / Zeyd Çölmekçi / 13.02.2010
- Başörtüsü siyasete kurban ediliyor / Zülfikar Doğru / 13.02.2010
- Keynes, Smith ve tüketim olgusu / Ali Canbey / 12.02.2010
- İstanbul havası / Erol Çapoğlu / 10.02.2010
- Dünya siyasetinde ve ülkemizde çığır açan kongre / Selim Mecit Beşer / 31.01.2010
- Hamam işleri ve davet / Yusuf Yeni / 23.01.2010
- Bütçe penceresinden 2010 yılına bakış / Mehmet Hüseyni / 08.01.2010
- "Sahili olmayan umman" / Enis Karani / 19.12.2009
- Hasreti kendisinden hayali özleminden güzel şehir / Enis Karani / 13.12.2009
- Eğitim iktidarların emrinde olursa' / Orhan Yaralı / 10.12.2009
- İllüzyon çağı / Hasan Kadı / 09.12.2009
- Müzik üzerinden medeniyet okumaları / Umut Bulut / 03.12.2009
- Orda bir mezarlık var uzakta / Umut Bulut / 02.12.2009
- Terk edilen mi hep acı çeker' / Orhan Yaralı / 02.12.2009
- Kurban ve Allah'a (CC) Yakınlık / Celal Altınyolu / 29.11.2009
- Geldiğimiz şu noktaya bakar mısınız' / Hasan Kadı / 29.11.2009
- Bir gözümü çıkar / Orhan Yaralı / 29.11.2009
- Birlikte yaşıyorsak... / Orhan Yaralı / 25.11.2009
- Tohumda dışarıya bağımlılık sürüyor / İsmail Ak / 25.11.2009
- Bir rezaletin fotoğrafı / Kadir Bıyıklı / 24.11.2009
- Bir rezaletin fotoğrafı / Kadir Bıyıklı / 24.11.2009
- Hükümetin yolu "hak yolu" mudur' / Yusuf Karaca / 24.11.2009
- Türk açılımı ne zaman sayın başbakan' / Yusuf Karaca / 21.11.2009
- 31 Aralık / Bilal Temur / 20.11.2009
- Ali'yi seven kurtulur / Yusuf Karaca / 19.11.2009
- Tarım Nerede' / İsmail Ak / 18.11.2009
- Hazmettirme memurları / Yusuf Karaca / 18.11.2009
- Nereye yürüyor bu gençlik' / Sezgin Sucu / 17.11.2009
- Herşey açılım için / Yusuf Karaca / 13.11.2009
- Bunca yüreği sızlatıyorsunuz ya, hepinize yazıklar olsun... / Sezgin Sucu / 10.11.2009
- Paranın gücü / Hasan Kadı / 30.10.2009
- Galiba biraz fazla açıldık / Hasan Kadı / 29.10.2009
- Mankurt, Mankurtizm / Bilal Temur / 28.10.2009
- Köşelerden çan sesi geliyor ey ahali! / Abdullah Faik / 05.10.2009
- Kaldığımız yerden / Abdullah Faik / 04.10.2009
- Deşifre / Abdullah Faik / 26.09.2009
- Gol var, huzur var..! / Kadir Bıyıklı / 20.09.2009
- Müjde ABD krizden çıkıyor! / İlhan Gültekin / 17.09.2009
- Eski ve yeni Ramazanlar / Havva Değirmencioğlu / 13.09.2009
- Irak Notları / Abdullah Faik / 11.09.2009
- Karapara nasıl aklanır' / Abdullah Faik / 29.08.2009
- Erbil'de bir şoför / Abdullah Faik / 28.08.2009
- Beşir Amca'ya açık açık mektup' / Abdullah Faik / 19.08.2009
- Mahallemin güzel çocukları / Abdullah Faik / 14.08.2009
- AK mı, Kara mı' / Abdullah Faik / 13.08.2009
- Açılım huzur kaçıracak / Abdülkadir Kibarlı / 07.08.2009
- Geniş düşünmek / Abdullah Faik / 06.08.2009
- O kendini biliyor... / Abdullah Faik / 04.08.2009
- Bize, biz lazım / Abdullah Faik / 03.08.2009
- Radikalleşen Avrupa Parlamentosu ve Türkiye / Prof. Dr. Faruk Şen / 15.06.2009
- Bozkır'ın Efendisi / Sezgin Sucu / 13.06.2009
- Yegane hak din / Sezgin Sucu / 09.06.2009
- Haydi, elele verelim! / Sezgin Sucu / 07.06.2009
- Buğday kaygusu /Yavuz Ekim / 05.06.2009
- Çözümün adresi belli / Orhan Karataşgüler / 11.04.2009
- Bitti! / Kadir Bıyıklı / 08.04.2009
- Projesi sağlam olanın seçmeni güleç olur / Av. Kazım Üstün / 21.03.2009
- Dünyanın en büyük 'fikrî hak ihlali' / Av. Kazım Üstün / 18.03.2009
- Alanzinho ve Arda / Kadir Bıyıklı / 17.03.2009
- Bu seçimler değişimin habercisi olacak / Hüseyin Turhan / 10.03.2009
- Fırsatçılar! / Kadir Bıyıklı / 10.03.2009
- Halkın gerçek gündeminde seçim yok / Hüseyin Turhan / 05.03.2009
- Kolayı zor yapmak / Kadir Bıyıklı / 03.03.2009
- Yanal'ı Asalım mı' / Kadir Bıyıklı / 24.02.2009
- 3 puan istemedi / Kadir Bıyıklı / 17.02.2009
- Tarihe tanıklık etmek' / Cüneyt Sezer / 12.02.2009
- Bu kriz fırsata dönüşmez / Cüneyt Sezer / 10.02.2009
- Gol sıkıntısı / Kadir Bıyıklı / 08.02.2009
- Borçla yürüyen ekonominin sonu geldi / Cüneyt Sezer / 07.02.2009
- Türk genci açlığa mahkum ediliyor / Cüneyt Sezer / 05.02.2009
- Acil Eylem Planı fos çıktı Cüneyt Sezer / 04.02.2009
- Bozan beldesine dair / Hüseyin Turan / 02.02.2009
- Davos'un gölgesinde' / Cüneyt Sezer / 31.01.2009
- Galibiyeti istememek! / Kadir Bıyıklı / 29.01.2009
- Yeni bin yılın trendini yazanlar / Cüneyt Sezer / 29.01.2009
- Kurbanlık hassasiyeti... / Selim Ayanoğlu / 19.01.2009
- Vahşeti durdurmada bize düşenler / Hüseyin Turhan / 18.01.2009
- Kendimize ihanet ediyoruz / Orhan Karataşgüler / 14.01.2009
- Bataklığı kurutmalıyız / Orhan Karataşgüler / 05.01.2009
- Tarım için alternatif politikalar / Güngör Uras / 29.12.2008
- Para kütlesinin basılması ve likiditenin sağlanması / Aydar Kadirov / Moskova / 22.12.2008
- Uzatalım artık şu yorganın boyunu! / Mehmet İnekçioğlu / 21.12.2008
- Küresel krizin anatomisi / Aydar Kadirov Moskova / 21.12.2008
- Vatandaş 'seçim' değil, 'geçim' derdinde / Hüseyin Turhan / 21.12.2008
- Finans sisteminin yapılanmasına yeni yaklaşım / Aydar Kadirov / Moskova / 20.12.2008
- Seçimlerin yaklaştığını nasıl anlarsınız' / Hüseyin Turhan / 07.12.2008
- Türkiye'de gelecek vaad eden sektörler / Prof. Dr. Muammer Kaya / 09.11.2008
- Fransa ulusal hükümet kuruyor / Emin Üstün / 28.10.2008
- Sosyal Devlet-Milli Devlet ve kalkınma / Emin Üstün / 25.10.2008
- Milli Devlet nedir' Emin Üstün / 23.10.2008
- Sosyal Devlet'in önemi / Emin Üstün / 22.10.2008
- Sosyal Devlet-Milli Devlet anlayışı / Emin Üstün / 21.10.2008
- Yeni bir modele doğru / Selim Baytürkmen / 18.10.2008
- Umre ziyaretinde gözlemlediğim hizmetler / Sabri Terzi / 14.10.2008
- Doğaya saygılı, çevre dostu ulaşım / Prof. Dr. Muammer Kaya / 21.09.2008
- Rahmet ayında hangi akla hizmet' / Mustafa Haydar Ekici / 19.09.2008
- ABD'nin bu çirkin yüzü varken / Ali Pustu / 14.09.2008
- Hala bir ışık var / İlknur Dereli / 01.09.2008
- Gürcistan'dan Hisse / İlhan GÜLTEKİN / 14.08.2008
- Rızkı veren Allah'tır / Dr. Ali Bestami Kepekçi / 22.07.2008
- Tersane oyununa dikkat! / Tolga Gülelçisi / 16.07.2008
- Bâyezid-i Bistamî Hazretleri (ks) / Dr. Ali Bestami Kepekçi / 14.07.2008
- Meşakkat tarlası / Ahmed Cemali / 28.06.2008
- Kendimizden bile / Ahmed Cemali / 27.06.2008
- Karanlıktan kurtulmak / Dr. Şenol Şensoy / 20.06.2008
- Nasıl bir din anlayışı' / Dr. Ali Bestami Kepekçi / 11.06.2008
- Gerçek Atatürkçülük hakkında / Murat Sürücü / 12.05.2008
- Sinema yıldızları Müslüman olursa' / Zühtü Kazancı / 04.05.2008
- 2-3 Mayıs Çanakkale vuruşmaları / Ahmet Oğuz Bahadır / 04.05.2008
- Rusya'nın Alman saldırısı / Ahmet Oğuz Bahadır / 03.05.2008
- Taksim meselesi / Zühtü Kazancı / 03.05.2008
- 30 Nisan-1 Mayıs vuruşmaları / Ahmet Oğuz Bahadır / 02.05.2008
- Bu kaçıncı aldanışın' / Zühtü Kazancı / 02.05.2008
- Sevdiğin kadar sevilirsin / Zühtü Kazancı / 01.05.2008
- 28-29 Nisan vuruşmaları / Ahmet Oğuz Bahadır / 30.04.2008
- Sağduyu ve irfan, nerelerdesin' / Zühtü Kazancı / 30.04.2008
- 26-27 Nisan Çanakkale vuruşmaları / Ahmet Oğuz Bahadır / 29.04.2008
- Çanakkale'de kara harekatı başlıyor / Ahmet Oğuz Bahadır / 28.04.2008
- Selam Sana Ya Rasulullah / Hayriye Bektaş / 28.04.2008
- 24 Nisan 1915 savunma hazırlıkları / Ahmet Oğuz Bahadır / 26.04.2008
- Bu vatan sahipsiz kalmaz imkansız! / Zühtü Kazancı / 25.04.2008
- Var mısınız yok musunuz' / Zühtü Kazancı / 24.04.2008
- Bir gül goncası / Zühtü KAZANCI / 23.04.2008
- 23 Nisan 1915 - 23 Nisan 1920 / Ahmet Oğuz BAHADIR / 23.04.2008
- İstanbul Boğazı'na saldırı hazırlığı/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 22.04.2008
- AB sürecinde yenilenen atasözlerimiz!/ Zühtü Kazancı / 22.04.2008
- Bu millet kimdir' / Zühtü Kazancı / 20.04.2008
- Yunanistan'ın savaş öncesi istekleri / Ahmet Oğuz Bahadır / 20.04.2008
- Van'da ilk Ermeni isyanı / Ahmet Oğuz Bahadır / 19.04.2008
- Irak cephesinde Şuayyibe vuruşması / Ahmet Oğuz Bahadır / 17.04.2008
- Çömezlik mi başka şey mi' / Zühtü Kazancı / 17.04.2008
- Ahir zaman âlimleri / Hayriye Bektaş / 17.04.2008
- Uyuşma meselesi!/ Zühtü KAZANCI / 16.04.2008
- 5. Ordunun tümen komutanı Mustafa Kemal / Ahmet Oğuz Bahadır / 15.04.2008
- Lider kimdir' Zühtü Kazancı / 15.04.2008
- Anadolu'nun taksimi/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 13.04.2008
- Neye elveda'/ Zühtü Kazancı / 11.04.2008
- İyilik ve kötülük/ Zühtü KAZANCI / 10.04.2008
- 3 çocuk meselesi!/ Zühtü KAZANCI / 09.04.2008
- İtalya'nın toprak talepleri/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 08.04.2008
- KAFAMA TAKILANLAR/ Zühtü KAZANCI / 08.04.2008
- Çanakkale saldırısında Lord Fişer'in görüşleri/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 06.04.2008
- Emperyalizmin dostluk anlayışı / Ahmet Oğuz Bahadır / 05.04.2008
- Namazı dosdoğru kılmak/Hayriye BEKTAŞ / 04.04.2008
- İstanbul ve Boğazlar konusunda Rus baskısı/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 04.04.2008
- Fırtınada uyuyabilir misiniz'/ Zühtü KAZANCI / 02.04.2008
- Memleketin hal-i pür melali!/ Zühtü KAZANCI / 01.04.2008
- Cavit Bey-Boussenot görüşmesi /Ahmet Oğuz BAHADIR / 01.04.2008
- Çanakkale savaşlarında İtalyan siyaseti/ Ahmet Oğuz Bahadır / 30.03.2008
- Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni / Hayriye BEKTAŞ / 28.03.2008
- Bir zamanlar biz de aslandık! /Zühtü KAZANCI / 28.03.2008
- Boğaz'ın donanma zorlanmasından vazgeçilmesi/Ahmet Oğuz Bahadır / 28.03.2008
- Derde derman Zikrullah/ Hayriye BEKTAŞ / 27.03.2008
- Bize özgü suçlar/ Zühtü KAZANCI / 27.03.2008
- Dikçene neler getirdi'/ Zühtü KAZANCI / 26.03.2008
- İstikrar muhabbeti/ Zühtü KAZANCI / 25.03.2008
- Kafama takılanlar/ Kafama takılanlar / 22.03.2008
- Âlemlerin efendisi teşrif ediyor/ Hayriye BEKTAŞ / 19.03.2008
- Dünya sular altında/ Zühtü KAZANCI / 19.03.2008
- İngiltere Savaş Komitesi'nin saldırıya devam kararı/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 19.03.2008
- 18 Mart 1915 saldırısı/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 18.03.2008
- Güler misin ağlar mısın '/ Zühtü KAZANCI / 18.03.2008
- Çanakkale saldırısı için yapılan son hazırlıklar/ Ahmet Oğuz Bahadır / 17.03.2008
- I. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Doğu Anadolu siyaseti/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 16.03.2008
- Deprem komedisi - Zühtü Kazancı / 15.03.2008
- İzmir'de uygulanan sömürge siyaseti / Ahmet Bahadır Oğuz / 15.03.2008
- Allah katında yüce mertebe/ Hayriye BEKTAŞ / 14.03.2008
- Bu kafayla Tur geçilmez/ Zühtü KAZANCI / 14.03.2008
- Allah katında yüce mertebe / Hayriye BEKTAŞ / 13.03.2008
- Tasarım şaheseri: İstanbul/ Zühtü KAZANCI / 13.03.2008
- Almanların İstanbul ve Boğazları Rusya'ya peşkeş çekmesi/Ahmet Oğuz BAHADIR / 12.03.2008
- Hali pür melalimiz!/ Zühtü KAZANCI / 12.03.2008
- Kahraman mı değil mi'/ Zühtü KAZANCI / 11.03.2008
- Boğazlarla ilgili Rus isteklerine Fransız-İngiliz tepkisi/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 09.03.2008
- Var mıyım yok muyum' / Zühtü Kazancı / 08.03.2008
- Osmanlı Devleti'nin Çanakkale'de aldığı tedbirler/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 06.03.2008
- Çanakkale vuruşmalarında Türk ordusunun hazırlıkları/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 04.03.2008
- 25 Şubat 1915 Çanakkale saldırısı ve neticeleri / Ahmet Oğuz Bahadır / 28.02.2008
- Rusya'nın Boğazlar için başlattığı diplomasi/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 27.02.2008
- Gıybetten Korunmanın Yolları/ Hayriye Bektaş / 26.02.2008
- Parasını el dumanını yel alacak/ Selim Ayanoğlu / 25.02.2008
- Kiş Mazuri vuruşması / Ahmet Oğuz Bahadır / 20.02.2008
- En Tatlı Günah Gıybet / Hayriye Bektaş / 20.02.2008
- I. Dünya Savaşı'nda İtalyan siyaseti / Ahmet Oğuz bahadır / 18.02.2008
- Atatürk başörtüsü konusunda neler söylemişti' / Rüstem Zaloğlu / 16.02.2008
- Gönül Huzuru Tevazu / Hayriye Bektaş / 16.02.2008
- Yunanistan ve İngiltere'nin Çanakkale Savaşı'ndaki siyaseti / Ahmet Oğuz Bahadır / 15.02.2008
- Bir kaşık suda fırtına / Zühtü Kazancı / 15.02.2008
- Polis telsizinden yansıyanlar / Zühtü Kazancı / 14.02.2008
- Rusların Boğazlar üzerindeki hesapları / Ahmet Oğuz Bahadır / 14.02.2008
- İngiliz Savaş Meclisi'nde Çanakkale seferi kararının alınması / Ahmet Oğuz Bahadır / 13.02.2008
- Kibr'in Afetleri / Hayriye Bektaş / 13.02.2008
- Modern beddualar / Zühtü Kazancı / 12.02.2008
- Çanakkale seferi hazırlıklarında Rus siyaseti / Ahmet Oğuz Bahadır / 11.02.2008
- Cennet dalları / Hayriye Bektaş / 06.02.2008
- Çanakkale Savaşını hazırlayan sebepler/ Ahmet Oğuz BAHADIR / 03.02.2008
- En ağır hastalık / Hayriye Bektaş / 02.02.2008
- Gerçek hayat / Hayriye Bektaş / 29.01.2008
- Birinci Dünya Savaşında İtalyan siyaseti / Ahmet Oğuz Bahadır / 24.01.2008
- Fırsat Ayı 'Muharrem' -2 / Hayriye Bektaş / 20.01.2008
- Fırsat Ayı 'Muharrem' - 1 / Hayriye Bektaş / 19.01.2008
- Çanakkale savaşlarını hazırlayan nedenler / Ahmet Bahadır Oğuz / 14.01.2008
- İnönü Meydan Muharebesi - 3 / Ahmet Oğuz Bahadır / 13.01.2008
- İnönü Meydan Muharebesi-2 / Ahmet Bahadır Oğuz / 12.01.2008
- İnönü Meydan Muharebesi-1 / Ahmet Oğuz Bahadır / 11.01.2008
- Bereket/ Ahmet BEKTAŞ / 04.01.2008
- Kırmızı ve parlak elma/ Kerim Aktacir / 18.12.2007
- Serkan Çalık yetti/ Zühtü Kazancı / 01.12.2007
- Nazar değdi / Zühtü Kazancı / 29.11.2007
- ALTIN DE'ERİNDE ÜÇ PUAN/ Zühtü Kazancı / 27.11.2007
- Öldük öldük dirildik/ Zühtü Kazancı / 24.11.2007
- Ateş düştüğü yeri yakıyor/ Oktay DO'AN / 19.11.2007
- Ne oldu bu millet!/ Oktay DO'AN / 05.11.2007
- Geylanî'den öğütler/ Editörden / 20.10.2007
- Musab Bin Umeyr -1-/ Editörden / 18.10.2007
- Biz başıbozuklar/ İlhan GÜLTEKİN / 18.10.2007
- Canlı Kur'an Hz. Muhammed (sav) / Eyyub Yücel / 17.10.2007
- Allah'a tevekkül/ EDİTÖRDEN / 08.10.2007
- Ramazan bereketi ve Allah'ı zikir / Eyyub Yücel / 05.10.2007
- Ramazan ayını uğurlarken / Eyyub Yücel / 04.10.2007
- Fitre, zekat ve infak ayı / Eyyub Yücel / 03.10.2007
- Ramazan bereketini/ Eyyub YÜCEL / 27.09.2007
- Amel ve vefa ayı / Dr. Ali Bestami Kepekçi / 14.08.2007
- Şehirleşme ve yerleşim / Mustafa Nevruz SİNACI / 11.08.2007
- Kültür ve sanat / Mustafa Nevruz SİNACI / 10.08.2007
- Milli tarih şuuru/ Mustafa Nevruz SINACI / 02.08.2007
- Seçim Manzaraları / Lütfi Doğan / 17.07.2007
- Şeyi şey ederseniz şey olur!/ Kerim AKTACİR / 01.07.2007
- Kuzey Irak'a müdahale ne anlama gelir'/ Prof. Dr. Hidayet SARI / 30.06.2007
- Ya hayır söyle.../ Lütfi DO'AN / 29.06.2007
- Sivri sinekle mücadele sanatı/ Kerim AKTACİR / 24.06.2007
- Bir oy bile çok önemli/ Naif SA'LAM / 24.06.2007
- Kıssadan Hisse/ Lütfi DO'AN / 15.06.2007
- Beynimizden vurulacağız/ Turgut İZMİT / 07.06.2007
- Bu çocuklar bizim geleceğimiz/ Ayşe ZIVALI / 07.06.2007
- Irak'ın sonu / Prof. Dr. Hidayet Sarı / 04.06.2007
- Toplumları var eden güç/ Turgut İZMİT / 17.05.2007
- Yaban/ İlhan GÜLTEKİN / 13.05.2007
- Kemik Sızlatan Tarih Utansın/ İlhan GÜLTEKİN / 11.05.2007
- "Tapumuz kimliğimizdir bu şeref şan kutbu Muhteşemdir iki dünyaya Süleymaniye bu"/ Muhammed KARACA / 10.05.2007
- Yoksa.../ Lütfi Doğan / 06.05.2007
- Özenilen gençlik/ Lütfi DO'AN / 24.04.2007
- Kim haklı, Kızıl mı Demirören mi'/ Cevdet YILDIZ / 18.04.2007
- Neden Haluk Ulusoy'/ Cevdet YILDIZ / 12.04.2007
- Hangi Müslüman daha hayırlı'/ Mehmet CENGİZ / 12.04.2007
- Allah haramdan kaçanı korur/ Fahri ERDEM / 12.04.2007
- Güzel ahlaka sahip olmak/ Fahri ERDEM / 11.04.2007
- Geç kalmış olmalıyım!/ Mehlika TOYGA / 09.04.2007
- Adaleti tesis etmek/ Fahri ERDEM / 09.04.2007
- Kendim ettim/ Lütfi DO'AN / 09.04.2007
- Yetim malını yemenin vebali/ Muhammed Ali PEKDEMİR / 08.04.2007
- Samimiyet..!/ Lütfi Doğan / 08.04.2007
- Sahabe-i Kiram'ın hayatından/ Kadir SELİM / 05.04.2007
- İrfan sahiplerinin hali/ Ali IŞIK / 05.04.2007
- Artık bir çözüm var.../ Onur GÜNAL / 04.04.2007
- Allah'ın huzuruna yüzü kara çıkmamak/ Fuat SALİH / 04.04.2007
- Kendine güven/ Lutfi DO'AN / 31.03.2007
- Hayat ölçülerimiz/ Fahri ERDEM / 29.03.2007
- At hırsızı kıssası / Fahri Erdem / 26.03.2007
- Nasıl rekabet' / Ali Osman Ulusoy / 26.03.2007
- Hz. Mevlana ve UNESCO / Erkan Çevik / 25.03.2007
- Yiğit düştüğü yerden kalkar... / Harun Göksel / 25.03.2007
- Seçim zamanı / Lütfi Doğan / 24.03.2007
- Seyid Onbaşı'nın iman gücü / Kadir Selim / 22.03.2007
- Parola vatan işareti Çanakkale / Erkan Çevik / 21.03.2007
- Dur yolcu / Lütfi Doğan / 18.03.2007
- Eski mahalle sinamaları/ Yekta TOK / 14.03.2007
- Sahabe-i Kiram'ın duaları/ Ersin AY / 11.03.2007
- Kadın hakları/ Burak EVCİ / 11.03.2007
- Kaçan fırsat / Mustafa Kahraman / 10.03.2007
- Garbın Şark meselesi-II / Burak Evci / 10.03.2007
- Menfaatler uğruna oy vermek ya da vermemek / Abdullah Kibarlı / 10.03.2007
- İlmin öncüleri/ Burak EVCİ / 08.03.2007
- Sorun yok/ Lütfi DO'AN / 08.03.2007
- Kadınlarımız zaten hak sahibidir/ Abdullah KİBARLI / 08.03.2007
- Münafık insan tipinin özellikleri/ Ersin AY / 07.03.2007
- Medya kimin taşeronu/ Burak EVCİ / 07.03.2007
- Türk milleti birlik ister/ Abdullah KİBARLI / 06.03.2007
- Naat-ı Ali/ Ahmet BENLİO'LU / 05.03.2007
- Soykırım'da çifte standart/ Burak AVCI / 05.03.2007
- ABD Vietnam'ı yaşayacak/ Abdullah KİBARLI / 04.03.2007
- Anne ve babaya itaatin ölçüleri /Mehmet YILDIZ / 03.03.2007
- Aile hayatını korumanın önemi/ Mehmet YILDIZ / 02.03.2007
- Vatana ihanet çıkışı/ Abdullah KİBARLI / 02.03.2007
- İmam Gazali'nin nasihati/ Mustafa SALİH / 01.03.2007
- Senaryo aynı/ Lütfi Doğan / 01.03.2007
- 301. madde ve özgürlükler / Burak EVCİ / 28.02.2007
- Son halkaya gelmeden.../ Abdullah KİBARLI / 28.02.2007
- Kulun ayıbı yüzüne/ Ersin AY / 25.02.2007
- Hukuk sarsıntısı/ Burak EVCİ / 24.02.2007
- BTP'nin iktidar yürüyüşü/ Abdullah KİBARLI / 23.02.2007
- Tarih bilinci/ Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / 21.02.2007
- Terör ve gençlik/ Lütfi DO'AN / 21.02.2007
- Böyledir İstanbul'la tanışma'/ Yekta TOK / 20.02.2007
- Bir musibet bin nasihatten iyidir ama.../ Abdullah KİBARLI / 19.02.2007
- İnsanlığa hizmet/ Lütfi DO'AN / 18.02.2007
- Madenlerimiz yağmalandı/ Abdullah KİBARLI / 18.02.2007
- Medya ve İsrail / Burak EVCİ / 17.02.2007
- Suç sicilimiz neden arttı'/ Abdullah KİBARLI / 15.02.2007
- Kıbrıs'ta neler oluyor'/ Abdullah KİBARLI / 13.02.2007
- Projen var mı'/ Lütfi DO'AN / 12.02.2007
- Beklenen Sonuç/ Abdullah KİBARLI / 12.02.2007
- Avrupa'da yaşayan Türklere yapılan entegrasyon ve asimilasyon altındaki siyasi baskılar/ Dr. Murat ERCAN / 11.02.2007
- Vatikan'ın dinlerarası diyalog hakkındaki açıklamaları / Burak EVCİ / 10.02.2007
- Ya Milli Ekonomi Modeli ya da'/ Burak EVCİ / 09.02.2007
- Korkma, konuş/ Ali Osman ULUSOY / 09.02.2007
- Hepsi bir arada, bugünlük böyle'/ Yasin TEMEL / 08.02.2007
- Efendi ol, olma illet/ Lütfi DO'AN / 05.02.2007
- Ne için kararlılık/ Abdullah KİBARLI / 04.02.2007
- Dil / Burak EVCİ / 03.02.2007
- Sosyal devlet olabilmek / Abdullah KİBARLI / 03.02.2007
- Söz / Burak Evci / 02.02.2007
- Trabzon'a dair/ Hüseyin TURAN / 31.01.2007
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konularla meşgul edilmemelidir/ Abdullah KİBARLI / 31.01.2007
- Neden hâlâ AB'/ Abdullah KİBARLI / 30.01.2007
- Devlet Trabzon'u değil, AK Partisi'ni mercek altına alsın/ Abdullah KİBARLI / 29.01.2007
- Bir sen, bir ben, bir de köpek/ Kerim AKTACİR / 28.01.2007
- Atatürk'ün son mesajı/ Lütfi Doğan / 28.01.2007
- Ne mutlu Atatürk değerlerini yaşatanlara!/ Abdullah KİBARLI / 28.01.2007
- Silahsız haçlı seferi/ Burak EVCİ / 26.01.2007
- Sis perdesi/ Abdullah KİBARLI / 25.01.2007
- BM ile Kerkük'e girelim!/ Alptekin İLBEY / 24.01.2007
- Haftanın olayı/ Hüseyin TURHAN / 23.01.2007
- Milletimiz Haydar Baş'ı istiyor/ Abdullah KİBARLI / 23.01.2007
- Kuzey Irak gelişmelerine dikkat/ Özkan DEMİRCİ / 22.01.2007
- Gerçek katil Ogün mü'/ Abdullah KİBARLI / 22.01.2007
- "Yanılsamanın izdüşümünün yadsınamaz gerçeği"/ Kerim AKTACİR / 21.01.2007
- Hrant Dink cinayetinin düşündürdükleri/ Abdullah KİBARLI / 21.01.2007
- Fil'in kulağı / Hakan Özkul / 20.01.2007
- Dini bütünlüğümüze yönelik tehditler / Abdullah Kibarlı / 20.01.2007
- Misyonerliğin gerçek yüzü / Abdullah Kibarlı / 19.01.2007
- Buz dağının görünen yüzü/ Abdullah KİBARLI / 18.01.2007
- Avrupa bataklığı/ Burak EVCİ / 17.01.2007
- Oluklar çift; birinden nur akar, birinden kir/ Hüseyin TURAN / 17.01.2007
- Milliyetçilik oyunu/ Abdullah KİBARLI / 17.01.2007
- Badireler/ Ahmet H. KOCAMAN / 16.01.2007
- Değişen bakış açımız/ Abdullah KİBARLI / 16.01.2007
- Enerji kavgası büyüyor/ Kahraman ÜSTÜNDAL / 15.01.2007
- Dünyayı kurttartıran adam/ Kerim AKTACİR / 11.01.2007
- Ne AB, ne ABD, ille Bağımsız Türkiye/ Özkan DEMİRCİ / 10.01.2007
- 2006 yılının olayı/ Hüseyin TURAN / 10.01.2007
- ÖTV analizi (2) /Ali Osman ULUSOY / 08.01.2007
- Çizgili pijama gerçeği/ Kerim AKTACİR / 07.01.2007
- Mehmet Akif aynasında iktidarı seyretmek/ Cüneyt CANDAN / 30.12.2006
- Bayramda okuyun!/ Kerim AKTACİR / 30.12.2006
- Klavuzu karga olanın'/ Abdullah KİBARO'LU / 30.12.2006
- Bu sefer kanmayın!/ Abdullah KİBARO'LU / 29.12.2006
- Kurban olam bayrama/ Hüseyin TURAN / 28.12.2006
- Problemin kaynağı gençlerimiz değil/ Abdullah KİBARO'LU / 27.12.2006
- Türkiye nasıl sosyal devlet olur'/ Abdullah KİBARO'LU / 26.12.2006
- Medeniyetler çatışmasından medeniyetler ittifakına/ Abdullah KİBARO'LU / 25.12.2006
- Özlenen siyaset beklenen lider/ Abdullah KİBARO'LU / 24.12.2006
- Yok öyle! Artık millet çalışıp size bakmayacak/ Hasan KADI / 24.12.2006
- Özlenen siyaset beklenen lider/ Abdullah KİBARO'LU / 24.12.2006
- Mektupla aşı olmak!/ Kerim AKTACİR / 24.12.2006
- Neyin ittifakı'/ Yavuz EKİM / 23.12.2006
- Türk milleti bunu hak etmiyor/ Abdullah KİBARO'LU / 22.12.2006
- Toplum cinnetmi geçiriyor/ Hasan KADI / 22.12.2006
- Haftasonuna dair/ Hüseyin TURHAN / 20.12.2006
- İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!/ İzzet YAŞAR / 19.12.2006
- Mersin'den öte/ İlhan GÜLTEKİN / 18.12.2006
- Bir casusun itiraflarından/ Hüseyin TURHAN / 17.12.2006
- I run ich teen me! (Ayran içtin mi')/ Kerim AKTACİR / 17.12.2006
- Bitmeyen senfoni/ Hasan KADI / 17.12.2006
- Bir hakkı teslim/ İlhan GÜLTEKİN / 17.12.2006
- Adil Olmak/ Ali Osman ULUSOY / 13.12.2006
- Ne acayip sayıdır şu bir / 10.12.2006
- "Güleryüz"/ Emir ÇİÇEK / 06.12.2006
- Kolay iş yok/ Ali Osman ULUSOY / 05.12.2006
- Ekonomide yalan rakamlar/ Murat KILIÇ / 04.12.2006
- Satılık hayatlar/ Ahmet Kadir AKTACİR / 02.12.2006
- Ne kadar 'var' ız '/ Ahmet BEKTAŞ / 01.12.2006
- Efsane ne hallere düştü !../ Nuri OKUMUŞ / 27.11.2006
- Trabzonspor tarih yazıyor!../ Nuri OKUMUŞ / 24.11.2006
- Tablo vahim /Mustafa KAHRAMAN / 18.11.2006
- Hep aynı nakarat/ Nuri OKUMUŞ / 15.11.2006
- Canım Kabe varsam sana / Hüseyin Turhan / 13.10.2006
- Gençlik ve ideolojiler/ Hüseyin KULAO'LU / 26.09.2006
- Farkında olmak/ Hüseyin KULAO'LU / 16.09.2006
- Hayırsız Tezkereye "Hayır" diyelim! /Alptekin İLBEY / 04.09.2006
- Askerin mektubu / Prof. Dr. Ömer Eyercioğlu / 02.09.2006
- Toroğlu kuyuya bir taş attı/ Yasin TEMEL / 24.08.2006
- Bülbüle özenen karga / Prof. Dr. Hidayet Sarı / 18.08.2006
- Evvel-i Kıble / Yekta Tok / 16.08.2006
- Son vahşet üzerine / Abdulkadir Karaca / 15.08.2006
- Üs-t(de) hareketlilik var, acaba aşağısı için mi' / Yasin Temel / 12.08.2006
- Yeniden Kuva-yı Milliye gençliği / Zafer Yalçın / 09.08.2006
- Gümüş cehennem / Tolga Gölelçin / 06.08.2006
- Barış gücü/ Hakan ÖZKUL / 04.08.2006
- Çocuklarda yaz ishali/ Uz. Dr. M. Ali TALAY / 04.08.2006
- Mekandan dinlediklerim'/ Engin KARANİ / 02.08.2006
- Kılıçlar çekiliyor, saflar beliriyor/ Abdullah MURADO'LU / 30.07.2006
- Yetki meselesi/ Ali Osman ULUSOY / 27.07.2006
- Çok Vedat bir adam/ Enis Karani ARDA / 26.07.2006
- Ölümü hatırlamak/ Mustafa ÇOBANO'LU / 21.07.2006
- Kongolu kene/ Tolga GÖLELÇİN / 17.07.2006
- Bir kamil mürşide varmayınca.../Raziye Betül BİRİNCİ / 16.07.2006
- Toplum mühendisliği/ Tolga GÖLELÇİN / 14.07.2006
- Bir daha düşünün/ Ali Osman ULUSOY / 08.07.2006
- Hadsiz hevesler/ Hünkar Karaca / 07.07.2006
- Türk üniversitelerinin sorunları -2/ Prof. Dr. İbrahim ARSLANO'LU / 03.07.2006
- Türk üniversitelerinin sorunları -1/ Prof. Dr. İbrahim ARSLANO'LU / 02.07.2006
- Devlet adamı olmak/ Emin ÜSTÜN / 01.07.2006
- 3 ana sorun/ Ali Osman ULUSOY / 29.06.2006
- Büyük millet olmak/ Emin ÜSTÜN / 26.06.2006
- Toplama kafalar/ Umut BULUT / 18.06.2006
- Ne alırsan 15 taksit /Nevriye ZOR / 08.06.2006
- Meşkuk alanlar.../ Ali Osman ULUSOY / 03.06.2006
- Neden ulusal egemenlik'/ Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / 30.05.2006
- Neden ulusal egemenlik'/ Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / 29.05.2006
- Neden ulusal egemenlik'/ Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / 28.05.2006
- Neden ulusal egemenlik' / Prof. Dr. İbrahim Arslanoğlu / 27.05.2006
- Misyonerlik / Prof. Dr. Sabri AKDENİZ / 19.05.2006
- Neler oluyor bize'/ Kerim Aktacir / 14.05.2006
- Bilinçli olunmalı / 12.05.2006
- Meşkuk alanlar.../ Ali Osman ULUSOY / 03.05.2006
- Bir cahiliye devri daha' / Hünkar KARACA / 27.04.2006
- Trafik olayı/ Ali Osman ULUSOY / 19.04.2006
- Beka arayışı.../ Abdullah A'AR / 14.04.2006
- Akrep Kıskacı/ Hünkâr KARACA / 10.04.2006
- Tezgah kere tezgah' / Abdullah A'AR / 09.04.2006
- Bilinçaltı oyunları... / Abdullah Ağar / 08.04.2006
- Hekim hakları kimi haklayacak ' / Haşmet YENİCELİ / 05.04.2006
- Tam bağımsızlığın adı: Milli Ekonomi Modeli/ Murat YEŞİLGÜL / 01.04.2006
- Fakirlik, bu milletin kaderi mi'/ Mehmet İNEKÇİO'LU / 31.03.2006
- Dr. Gazi Yaşargil'lere mecburi hizmet / Hüseyin KERNEKLİ / 30.03.2006
- Dr. Gazi Yaşargil'lere mecburi hizmet/ Hüseyin KERNEKLİ / 30.03.2006
- Olumlu gelişme/ Ali Osman ULUSOY / 30.03.2006
- Dr. Gazi Yaşargil'lere mecburi hizmet/ Hüseyin KERNEKLİ / 28.03.2006
- Milli Ekonomi Modeli'nin devri başlıyor /Yusuf ALİO'LU / 28.03.2006
- Hekimlere yeni diploma şartı / Hüseyin KERNEKLİ / 25.03.2006
- İyi olacak; iyi, iyi! /Ali Osman ULUSOY / 24.03.2006
- Çanakkale geçiliyor mu'/ Yusuf ALİO'LU / 22.03.2006
- SSK'lı bir vatandaşın feryadı/ Orhan KERNEKLİ / 21.03.2006
- Taklitlerinden kaçınınız!/ Ali BESTAMİ / 20.03.2006
- Çanakkale kahramanları neden öğretilmiyor'/ Süleyman ERSİN / 19.03.2006
- Bölüşüm kavgası/ Ali Osman ULUSOY / 14.03.2006
- Uzlaşma Kültürü/ Ali Osman ULUSOY / 13.03.2006
- Türkün vatan anlayışı/ Nevriye ZOR / 10.03.2006
- Derin Hükûmet/ Galip AKDA? / 07.03.2006
- Başörtüsü siyasi rant/ Nevriye ZOR / 26.02.2006
- Diyalogcular, yankesiciler gibi / Yusuf ALİO'LU / 23.02.2006
- Günaydın Bulaç!/ Yusuf ALİO'LU / 21.02.2006
- Karikatür ve tepki/ Nevriye ZOR / 19.02.2006
- Çözüm Trabzon'da/ Abdülkadir KARAKOÇ / 13.02.2006
- Ezan okunurken it uluması!/ Yusuf ALİO'LU / 11.02.2006
- ÖTV analizi/ Ali Osman ULUSOY / 07.02.2006
- The End/ Yusuf ALİO'LU / 07.02.2006
- Gülen, hangi geleneğe bağlı/ Ahmet SERDAR / 06.02.2006
- Resmin çelebisi, beyefendisi Remzi Taşkıran/ Cevat SARIKARTAL / 05.02.2006
- Kur'an- Kerim'de Ehl- Kitab'ın hükmü/ M.Halistin KUKUL / 27.01.2006
- Uzun bir Anadolu'dur Ali Demir/ Cevat SARIKARTAL / 19.01.2006
- Tek seslilik.../ Ali Osman ULUSOY / 19.01.2006
- "O. Pamuk'u kurtarma, Türkiye'yi aşağılama" operasyonu-II/ Ersal YAVİ / 18.01.2006
- "O. Pamuk'u kurtarma, Türkiye'yi aşağılama" operasyonu/ Ersal YAVI / 17.01.2006
- Sağlıkta tekelleşme süreci/ Dr. Haşmet Yeniceli / 02.01.2006
- Sağlıkta tekelleşme süreci/ Dr. Haşmet YENİCELİ / 01.01.2006
- Taviz vermek..../ Ali Osman ULUSOY / 01.01.2006
- Sağlıklı düzen'/ Ali Osman ULUSOY / 22.12.2005
- Medeniyet ve milli şuur-2/ Mustafa Nevruz SINACI / 20.12.2005
- Medeniyet ve milli şuur-1/ Mustafa Nevruz SINACI / 19.12.2005
- Serdar Akinan'la 'Light Kürdistan'/ Yusuf KIRTORUN / 17.12.2005
- Geçmişe bak'/ Ali Osman ULUSOY / 14.12.2005
- İnfertelite (Kısırlık) / Dr.Mehmet Ali Aksoy / 09.12.2005
- Siyaset seviye ister! / Yüksel DURAK / 08.12.2005
- İslam felsefe değildir/ Mehmet İNEKÇİO'LU / 01.12.2005
- Fatih İBRAHİMO'LU/ Süper Lig'e genel bakış ve bir not / 30.11.2005
- Bir öğretmen mektubu / M.Arslan / 25.11.2005
- Yeter artık! / Fatih İbrahimoğlu / 23.11.2005
- Takdiri unutmayın/ Ali Osman ULUSOY / 22.11.2005
- Kültür şuurumuz / M.Halistin KUKUL / 19.11.2005
- Entelektüel putlar/ Selim BAYTÜRKMEN / 17.11.2005
- "Çevresini hor gören geleceğini zor görür"/ M. Halistin KUKU / 17.11.2005
- Kazanacağız / Volkan Günday / 16.11.2005
- Kazanacağız / Volkan Günay / 16.11.2005
- Ders veren hâfız/ Mustafa SABRİ / 16.11.2005
- Bu hatayı düzeltin!/ Yıldırım BİLEN / 15.11.2005
- Çakır İbrahim/ Mustafa SABRİ / 15.11.2005
- Bir sevdadır Hz. Muhammed (sav)/ Ahmet BENLİO'LU / 12.11.2005
- Bayrağımızı bayrak yapanlar / Ş.Osman Aras / 11.11.2005
- Atatürk diyor ki; / Mustafa Sabri / 10.11.2005
- Neden korsan taşımacılık / Ali Osman Ulusoy / 10.11.2005
- Bayramda Kıbrıs'ta ayrılık rüzgarı esti / Alaattin ÖZKAR / 09.11.2005
- Fetva kitaplarından... / Mustafa SABRİ / 09.11.2005
- Dün ve bugün hain kontenjanı / Adem BİRİNCİ / 09.11.2005
- Bayramda da yüreğimiz yandı / Selami TÜRKMEN / 06.11.2005
- İhlas Suresi / Mustafa Sabri / 02.11.2005
- İhlas Suresi / Mustafa Sabri / 02.11.2005
- Topraklarımızda gözü olanlarla beraber hareket etmek/ Zeki GARAÇO'LU / 02.11.2005
- Canlı tarih/ Süleyman KESKİN / 01.11.2005
- Niye dokundu ki'/ Yusuf ALİO'LU / 31.10.2005
- Kara bir gün!/ Bayram Dede / 30.10.2005
- Merhamet / Mustafa Sabri / 29.10.2005
- Ramazan muhabbetleri / Alaaddin Özkar / 28.10.2005
- Leheb Suresi / Mustafa Sabri / 27.10.2005
- Önemli iki nokta (2) / Prof. Dr. Ata Selçuk / 27.10.2005
- Önemli iki nokta / 26.10.2005
- İlk defa / Mustafa Sabri / 25.10.2005
- Öncelikler / 24.10.2005
- Dip dalgası ve Prof. Dr. Haydar Baş / Yusuf ALİO'LU / 19.10.2005
- Amaç kar etmek / Ali Osman ULUSOY / 18.10.2005
- Renklerin balına koşan sanatçı / 13.10.2005
- AB'de dönen sübvansiyon üçkağıtları / 10.10.2005
- Ali Osman ULUSOY / Özel dikkat / 09.10.2005
- M.Halistin KUKUL / Vay hürriyet, vay! / 08.10.2005
- Prof. Dr. Ata SELÇUK / ATA SÖZÜ / Kazı - kazan / 07.10.2005
- Abdulkadir KARAKOÇ / Ey akıl neredesin? / 07.10.2005
- Alaaddin ÖZKAR / GERÇEKLER/ Özelleştirmenin sosyal ve ekonomik yansımaları / 06.10.2005
- ŞARK KÖŞESİ / İlhan GÜLTEKİN / Hakaret edebiyatı / 04.10.2005
- ATA SÖZÜ / Prof. Dr. Ata SELÇUK / Molla Kasım / 04.10.2005
- Lafını yedirme / 03.10.2005
- M.HALİSTİN KUKUL / Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın Ali'ye mektupları hakkında / 02.10.2005
- Muallim Naci Efendi hayatı ve eserlerinin tedkiki / 01.10.2005
- M.Halis KUKUL / Niçin az okuyoruz? / 30.09.2005
- Cazibe IRMAK / Düşünmek ve konuşmak / 30.09.2005
- M.Halistin KUKUL / Güzel Türkçe hamlesi / 29.09.2005
- Prof. Dr. Ata SELÇUK / Atasözü / 27.09.2005
- Prof. Dr. Ata SELÇUK / Aydın ve aydınlıklar / 25.09.2005
- Cazibe IRMAK / Ailede dayanışma / 23.09.2005
- Alaaddin ÖZKAR / Bu kadarına pes doğrusu / 23.09.2005
- Ali Osman Ulusoy / Tek seslilik... / 22.09.2005
- A. Hakan Coşkun, Neden Orhan Pamuk? / 19.09.2005
- Üç ayların manevi ikliminiŞeyh Muhammed'de(Bedevi Hz.) yaşamak / 18.09.2005
- Enflasyonun hedeflenmesi yanlış (Serdar PEKER) / 14.09.2005
- Farklı sezon (Ali Osman ULUSOY)) / 13.09.2005
- Fatihalar Yasinler (Mustafa SABRİ) / 10.09.2005
- Toplu görüşmelerde bazı ayrıntılar (Serdar PEKER) / 03.09.2005
- Çiftçinin ahı, indirir şahı (Alaadin ÖZKAR) / 02.09.2005
- Memur hakkı (Serdar PEKER) / 01.09.2005
- Komplo Teorisi (mi') (Serdar PEKER) / 28.08.2005
- Milli Eğitim'de yeniden yapılaşma zarureti (M.Halistin KUKUL) / 27.08.2005
- Objektif ölçüler (Ali Osman ULUSOY) / 26.08.2005
- Muhteşem Türkçem'den sonbahar manzaraları (5) (M.Halistin KUKUL) / 22.08.2005
- Muhteşem Türkçe'mden sonbahar manzaraları (4) M.Halistin KUKUL) / 21.08.2005
- Güzel ahlak (Birol NAMLIER) / 21.08.2005
- Bu nasıl bilimsellik' (Serdar PEKER ) / 20.08.2005
- Muhteşem Türkçe'mden sonbahar manzaraları-I / 18.08.2005
- Kur III / 18.08.2005
- Fazilet çağı-bilgi çağı-vahşet çağı / 17.08.2005
- Bilinenden bilinmeyene / 17.08.2005
- Riskli bir iş / 17.08.2005
- Milli tarih şuursuzluğu-I / 14.08.2005
- Kur II / 13.08.2005
- Ve... Mavi / 10.08.2005
- Mucize beklemeyin / 10.08.2005
- Kur / 10.08.2005
- Anorthosis'i unutmak mümkün mü!... / 08.08.2005
- Fotograf / 07.08.2005
- Trabzon'da Güneş battı... / 05.08.2005
- Tanjant yolunun girişine Şenol Güneş heykeli şart / 05.08.2005
- Avni Aker'de boynumuz bükük / 04.08.2005
- Bir ateşleyici olarak talep / 02.08.2005
- Yetki meselesi / 01.08.2005
- Uyan milletim derin uykudan / 01.08.2005
- Misyonerlik ve Ortaasya / 31.07.2005
- Görün bundan sonra yaygarayı! / 31.07.2005
- Kıbrıs'ta yolun sonu... / 30.07.2005
- Birliğe ve morale ihtiyaç var / 29.07.2005
- Vahşi küresel eğitim sistemi / 27.07.2005
- Trabzonspor'da duygusal anlar... / 24.07.2005
- Çanakkale ruhu sürekli kılınmalı / 20.07.2005
- Bir kedi masalı / 18.07.2005
- İzmir'de bir akşam / 18.07.2005
- Efendimize (sav)... / 17.07.2005
- Anadolu'dan görünüm / 12.07.2005
- Muhabbetullaha doğru / 11.07.2005
- Sayın Haydar Baş Bey'i tanımak-II / 11.07.2005
- Sayın Haydar Baş Beyi tanımak / 10.07.2005
- AB ve azınlıklar / 08.07.2005
- Kapıları açın / 07.07.2005
- Trabzonspor'da sona doğru / 06.07.2005
- Bütün acılara ağladım / 06.07.2005
- Bu iş böyle olmaz / 06.07.2005
- Tarımda yıkılan ümitler / 05.07.2005
- Hatıra defterimden / 03.07.2005
- Yüzleşme / 03.07.2005
- Bu sese kulak verin! / 02.07.2005
- İbadetlerin makbul olanı / 02.07.2005
- Kalbimizi gıdalandırmak / 01.07.2005
- İmanın hakikati -II / 30.06.2005
- İmanın hakikati -I / 29.06.2005
- Köylü milletin efendisidir / 29.06.2005
- Dinimizi yaşamada ölçümüz ne olmalı? / 28.06.2005
- Cinnet / 28.06.2005
- Misyoner faaliyetlerinin önü mü açılıyor? / 27.06.2005
- Milletin efendisi ağlıyor! / 27.06.2005
- Ruh, sahibini arıyor / 26.06.2005
- Büyüme turnusolu / 25.06.2005
- Tarih yeniden canlanıyor / 23.06.2005
- İnsaf ölçüsü / 22.06.2005
- Strateji / 22.06.2005
- Ehl-i sünnet ve'l cemaat olmak / 20.06.2005
- Bir vuslat ve tevafuk / 19.06.2005
- 1919'dan 2005'e / 19.06.2005
- Keyfi kaçanlar / 18.06.2005
- Toplumu kemiren hastalık / 16.06.2005
- Tatil bir fırsattır / 15.06.2005
- Gelir dağılımı / 15.06.2005
- Devletin bekası / 12.06.2005
- Çift kutuplu kölelik / 12.06.2005
- Türkiye'yi bölmeye yönelik gündemler / 11.06.2005
- İstihdam-III / 11.06.2005
- Tatil geldi, şimdi ne olacak? / 11.06.2005
- İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın / 10.06.2005
- Buluşmak için gerçek adres / 08.06.2005
- İstihdam-II / 08.06.2005
- Eğitimde millîlik esastır / 06.06.2005
- Toplumun çekirdeği insan / 04.06.2005
- İstihdam / 04.06.2005
- Bir portre Neriman Oyman / 03.06.2005
- İstanbul'un fethini anlamak / 01.06.2005
- İki haber / 31.05.2005
- Veda Hutbesi'ne uzanan eller / 31.05.2005
- Program değil hayal / 31.05.2005
- Millete karşı arslan gazetecilik! / 28.05.2005
- II. Sevr'i görüşecek baş müzakereci bulundu / 28.05.2005
- Ekonomi yönetimi ve baş müzakerecilik / 28.05.2005
- AKP'nin samimiyet sınavı / 26.05.2005
- Yeniden Kuva-yı Milliye / 25.05.2005
- Ali-Cengiz Oyunları / 24.05.2005
- AB sevdası mikrobu / 21.05.2005
- "Sorun: Rezerv tutma", çözüm: sorunsa tutma! / 21.05.2005
- Milletin BTP ve AKP üzerinden verdiği mesaj / 18.05.2005
- Çanakkale romantizmi / 18.05.2005
- Kuşatılan Türkiye' programları ne anlama geliyor / 17.05.2005
- Oylum Oylum oldu olalı... / 17.05.2005
- Güçlü ekonomi, paralı ekonomi ayrımı / 17.05.2005
- Üç dakika / 14.05.2005
- Avni Aker'de düğün seneye... / 10.05.2005
- Milli ekonomi modeli neden ideal modeldir? / 10.05.2005
- İdeal ya da doğal ekonomi / 07.05.2005
- Derin güçlerin sığ sözcüleri / 04.05.2005
- Emisyon tartışması / 02.05.2005
- Win-win ve al-ver / 29.04.2005
- Milletin ateşi / 29.04.2005
- Egemenlik kayıtsız şartsız milletin mi? / 29.04.2005
- Kuvvet birdir ve o milletindir / 28.04.2005
- Kim dost, kim düşman / 26.04.2005
- Türk-Yunan dostluğu(!) / 25.04.2005
- Yine duyuni umumiye / 25.04.2005
- Diyalog hikayesi ya da üfürükten teyyare / 23.04.2005
- Miniatürk / 22.04.2005
- Gül Kokulu Yârim / 21.04.2005
- Adı güzel, kendi güzel Muhammed (sav) / 21.04.2005
- Ya Resulallah! / 19.04.2005
- Trabzon'dan selam / 18.04.2005
- Kuyruk / 16.04.2005
- Popula non grata / 16.04.2005
- GÂF_I GÜZAF(DEMEÇLERLE AKP) / 14.04.2005
- Profesyonel gaflar / 14.04.2005
- İste Trabzonspor bu.. / 12.04.2005
- İste Trabzonspor bu.. / 12.04.2005
- Gönül incileri / 12.04.2005
- Düğmesine basılanlar! / 12.04.2005
- Değişenler ve mertler... / 11.04.2005
- Dilenci / 11.04.2005
- Arınç konuştukça batıyor / 09.04.2005
- Son kurşun / 09.04.2005
- Hoyrattan gazele MAZİ'DEN ATİ'YE / Mustafa BEKARO'LU / 08.04.2005
- Yine haklı çıktı / 08.04.2005
- Yaşamı tehlikede olan gizli kardinal kim? / 08.04.2005
- Alamet-i farika ekonomi göstergeleri / 07.04.2005
- Neden mi anlattım? / 06.04.2005
- Soros'un adamları / 05.04.2005
- Kızılca Tayvan / 05.04.2005
- Soros'un adamları / 04.04.2005
- Kızılca Tayvan / 04.04.2005
- Vekil lojmanları ABD'nin hakkıdır / 03.04.2005
- Papazın eşeği / 03.04.2005
- Bayrak rant, ya başörtüsü! / 03.04.2005
- "Gerçekler Zaman'la anlaşılır!" / 02.04.2005
- "Gerçekler Zaman'la anlaşılır!" Emre AKMAN / 02.04.2005
- Terörist kim acaba'- 6 / 01.04.2005
- Terörist kim acaba'-5 / 31.03.2005
- Globalizmin HIV virüsleri: Küreselleşme ve dinlerarası diyalog / 30.03.2005
- Terörist kim acaba'-4 / 30.03.2005
- Terörist kim acaba'-3 / 29.03.2005
- Terörist kim acaba'-2 / 27.03.2005
- Terörist kim acaba'-1 / 26.03.2005
- Medet neşterden ey tabip, yarem derindedir / 26.03.2005
- Aymazlığın böylesi... / 23.03.2005
- Din elden gitmiyormuş / 23.03.2005
- Dip dalgasının işaret ettiği parti / 22.03.2005
- Daima "içimizde..." / 17.03.2005
- Ele verir talkını... / 16.03.2005
- 3 büyük mü' Bir büyük mü? / 13.03.2005
- Küçük Asya'da neler oluyor? / 12.03.2005
- Kaç postacı geliyor / 11.03.2005
- Müslüman İsrail / 07.03.2005
- Maaş unvana mı yoksa bilime mi? / 06.03.2005
- Öğretim üyesi profili nasıl düzeltilir'-2 / 03.03.2005
- Müzakere basını-muhafaza basını / 03.03.2005
- Öğretim Üyesi Profili Nasıl Düzeltilir'-1 / 02.03.2005
- Yoksa yine işgal altında mıyız? / 01.03.2005
- Bush ile Erdoğan görüşmesinin tercümesi / 01.03.2005
- Sevilmeye layık mısınız? / 26.02.2005
- Dinde diyalog tuzağı / 23.02.2005
- Ayrılıkçı gerilla Türkler / 22.02.2005
- Millet uyanışına karşı siyasi operasyonlar / 22.02.2005
- Millet düğmeye bastı / 21.02.2005
- Günaydın Tayyip Bey / 21.02.2005
- Bitmeyen öğrenci afları - 2 / 18.02.2005
- Bitmeyen öğrenci afları - 1 / 17.02.2005
- Ecdadımız ne der? / 16.02.2005
- Bağımsızlık güneşinin yerini ampul alamaz / 15.02.2005
- Bir gizli usta: Dr. Cemaliye Kendir / 11.02.2005
- "Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi" / 09.02.2005
- Neden tanıyamadık'... / 03.02.2005
- Tahrib-i harabat / 02.02.2005
- Musul fotoğrafında Türkiye'yi görmek / 02.02.2005
- Öğretim üyesi profilimiz / 31.01.2005
- Yörük Ali Efe'nin çocukları / 28.01.2005
- Hıristiyan irtica / 25.01.2005
- Cazibe IRMAK / Ailede dayanışma / 23.01.2005
- Alaaddin ÖZKAR / Bu kadarına pes doğrusu / 23.01.2005
- Türkiye'nin gündemi / 20.01.2005
- Yeni bir başlangıç / 20.01.2005
- Müzik ve yozlaşma / 19.01.2005
- AKP'nin Kıbrıs'ı tanıdığından haberiniz var mı? / 16.01.2005
- Nazımda söyler, nesirde şaşar / 15.01.2005
- Türkiye ekonomisinde tarımın önemi / 13.01.2005
- AB ya da ağızların iğrenç sakızı / 12.01.2005
- Bir kalıp sabuna otopsi / 09.01.2005
- İstanbul Modern Sanatlar Müzesi / 08.01.2005
- Gitgide kararan AKP / 08.01.2005
- Hisseli kıssa / 06.01.2005
- En önemli gündem / 05.01.2005
- Sabahattin Camcıoğlu ve ekolü / 31.12.2004
- Millet nasıl soyuluyor / 31.12.2004
- Güle güle Misak-ı Milli / 31.12.2004
- Amerika balonu / 30.12.2004
- Hazreti Peygamberin (SAV) ağuşu / 29.12.2004
- Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir / 24.12.2004
- Çiftçinin taşan sabrı / 24.12.2004
- Atay Aktuğ ile yola devam / 23.12.2004
- Milletin efendisi meydanlarda / 12.12.2004
- Çevresini hor gören geleceği zor görür / 10.12.2004
- Trabzonspor'da başkan adayları / 09.12.2004
- Hz. Mevlânâ'dan günümüze öğütler II / 09.12.2004
- Hz. Mevlânâ'dan günümüze öğütler / 08.12.2004
- İthal toprak / 07.12.2004
- Düşman barınamaz Efsunludur bu toprak / 06.12.2004
- Kutadgu Bilig'de söz / 05.12.2004
- Barış ve sevgi / 04.12.2004
- *Bizans'ın çocuğu olmak / 03.12.2004
- Faruk Has: Artık köşe kapmaca oyunlarına son / 24.08.2002
- Hamza Tekin: Yine başladık / 13.08.2002
- Hamza Tekin: Lig başlarken... / 08.08.2002
- Abdullah Ağaroğlu: Hedef Saddam mı? / 31.07.2002
- Abdullah Ağaroğlu: İki / 14.07.2002
- D. Ali Taşçı: Ebeveyne mektup / 09.06.2001

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

14.05.2010, 14.05.2009, 14.05.2008, 14.05.2007, 14.05.2006, 14.05.2005, 14.05.2004, 14.05.2003, 14.05.2002, 14.05.2001, 14.05.2000, 14.05.1999, 14.05.1998, 14.05.1997, 14.05.1996, 14.05.1995, 14.05.1994, 14.05.1993, 14.05.1992
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.