HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 25 OCAK 2022, SALI

Meşcerelerde tabloların düzenlenmesi

07.12.2021 00:00:00

Meşcere tablolarının düzenlenmesi amacıyla, meşcerelerde yapılacak örneklemede bazı uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallardan birincisi, örnekleme yapılacak meşcerelerin sade bir yapıya sahip olmasına, sınırlarının çok iyi bir şekilde belirtilmesine ve sınırları içinde her tarafta aynı yapıyı göstermesine dikkat edilmesi gerekir. İkincisi, alınacak örnek alanların tanımlanan sınırlar içinde rasgele alınması zorunluluğudur. Üçüncüsü, alınacak örnek alanların sayısı, örnekleme hatasını belirli bir güvenle en aza indirecek sayıda saptanması gerekir. Dördüncüsü, örnek alanların homojen bir yapıya sahip olacak kadar küçük ve değişkenlerin güvenle ölçülebileceği kadar da büyük olmalıdır. 

Meşcere tablosunun temsil edeceği aynı yaşlı saf meşcereler, belirli bir coğrafi bölgeyi işgal etmiş ve ağaç türü-meşcere yapısı-yetiştirme ve bakım şekli açılarından benzer bir yapıya sahip olmalıdır. Meşcere sıklığı bir değişken olarak alınmayacaksa, meşcerelerin her tarafında normal sıklık sabit tutulur. Meşcere sıklığı bir serbest değişken olarak alınacaksa, söz konusu meşcere sınırları içinde her düzeyde meşcere sıklığı mevcut olmasına dikkat edilir ve çeşitli sıklık derecelerine sahip alanlardan örnek alanların alınmasına gayret edilir. Meşcere yaşı genelde bir serbest değişkendir. Bu nedenle, tanımlanan meşcere sınırları içinde her yaştan meşcere alanları bulunmalıdır ve her yaştan alanlardan örnek alanların alınması gerekir. Tanımlanan meşcere sınırları içinde, meşcere kapalılığı da normal kapalılıkta sabit tutulmalıdır. Yine tanımlanan meşcere sınırları içinde, her bonitet derecesinden alanlar olacağı için, bonitet derecesinin de serbest değişken olarak alınması gerekir.

Yukarıda anlatılan örnek alanlar geçici özellikte olup, birkaç sene içinde tamamı söz konusu meşcere sınırları içinden alınır, ölçülür ve bunlara dayalı olarak meşcere tablosu düzenlenir. Ancak bir de meşcere tablosunun temsil edeceği, meşcere sınırları içinde yeter sayıda sabit örnek alanlar tesis edilebilir. Bu örnek alanlar her 3-5 yıl sonunda ölçülerek, idare süresi sonuna kadar toplanan verilere dayanılarak, meşcere tablosu düzenlenebilir. Bu yöntem çok uzun zaman gerektirdiği ve sabit örnek alanların idare süresi sonuna kadar korunmaları pek mümkün olmadığı için, pek tercih edilmemektedir.

Meşcere tablosunun temsil edeceği meşcere sınırları içinde, 100-150 örnek alan alınması yeterli görülmektedir. Her örnek alanın büyüklüğü, en az 100 ağaç içerecek genişlikte ve genellikle 0,1-0,5 hektar kadar olması önerilmektedir. Örnek alanın biçimi de daire veya kare şeklinde olmaktadır. Her örnek alanda, çevre ve ortam koşulları ile meşcere özellikleri tanıtılır. Daha önce belirtilmiş serbest ve bağlı değişkenlerin ölçüm ve tespitleri yapılır. Örnek alanın konumu, arazi durumu, yöresel iklimi, toprak özellikleri, bitki örtüsü, meşcere yapısı ve geçmişi, sağlık durumu gibi konularda gerekli bilgiler toplanır. Örnek alan içinde kalan tüm ağaçların, göğüs çapları, yeterli sayıda ağacın boyları, yaşları, çap artımları ölçülür.  Bazı ağaçlar kesilerek, gerçek hacimleri ve artımları saptanmaya çalışılır. Gerekli hallerde, tepe izdüşümleri çizilir, tepe boyu ve tepe genişliği, tepe biçimi, ağaç aralıkları, gövde-dal-kök-yaprak ağırlıkları, elde edilebilecek ürün çeşitleri ve değerleri, pazarlama olanakları gibi konularda da ölçüm ve tespitler yapılır. 

Her örnek alandan toplanmış ölçülere göre, daha önce belirtilmiş değişkenlerin örnek alana ait değerleri bulunur. Bu değişkenler, meşcere yaşı, üst boyu, orta çapı, orta boyu, şekil katsayısı, hektardaki göğüs yüzeyi ve hacmı, artım miktarları ve yüzdeleri olmaktadır. Örnek alanlar için bulunan değerler, hektar değerlere dönüştürülerek, değişkenler arasındaki istatistik ilişkiler saptanır. Bu ilişkiler yardımıyla, meşcere tipini temsil eden ortalama değerler elde edilerek, meşcere tablosu oluşturulur. Değişkenler arasındaki ilişkilerden meşcere için, hektardaki ortalama değerlerin bulunmasında grafik çizim, regresyon denklemi, bilgisayar simülasyonu yöntemleri de kullanılabilmektedir. Regresyon denklemi, değişkenler arasındaki ilişkiyi istatistik bir fonksiyon biçiminde belirtir. Bu fonksiyonlar yardımıyla, bağlı değişkenlerin meşcereye ait ortalama değerleri (hektardaki ağaç sayısı, göğüs yüzeyi, hacım gibi), içerdikleri serbest değişkenler (yaş, bonitet derecesi, sıklık derecesi gibi) tarafından belirlenir. İstatistik fonksiyonların belirlenebilmesi için, çeşitli fonksiyon modelleri geliştirilmiştir. Bir fonksiyon modelinin en az hatayla bağlı değişkenin ortalama değerini vermesi için, katsayıları regresyon analizi yöntemiyle bilgisayarda saptanmaya çalışılır. Meşcere simülasyonu ise, çok sayıda bilgisayar alt programlarından oluşmakta ve meşcere tablolarını bir bütün olarak bilgisayar çıktısı halinde vermektedir.

 
Prof. Dr. Ömer Saraçoğlu / diğer yazıları
- Ormanı korumak -2- / 25.01.2022
- Ormanı korumak / 18.01.2022
- Ormanda üretimi artırma olanakları -4- / 11.01.2022
- Ormanda üretimi artırma olanakları -3- / 04.01.2022
- Ormanda üretimi artırma olanakları -2- / 29.12.2021
- Ormanda üretimi artırma olanakları -1- / 21.12.2021
- Ortam ve çevre koşullarına bağlı üretim fonksiyonları / 14.12.2021
- Meşcerelerde tabloların düzenlenmesi / 07.12.2021
- Orman üretiminin tahmininde kullanılan tabloların dayandığı esaslar / 29.11.2021
- Orman üretiminin tahmini (4) / 23.11.2021
- Orman üretiminin tahmini (3) / 16.11.2021
- Orman üretiminin tahmini (2) / 08.11.2021
- Orman üretiminin tahmini (1) / 03.11.2021
- Orman kuruluşlarından baltalık ve korulu baltalıklar / 26.10.2021
- Orman kuruluşlarından karışık meşcereler (2) / 19.10.2021
- Orman kuruluşlarından karışık meşcereler (1) / 12.10.2021
- Orman kuruluşlarından değişik yaşlı saf meşcereler (3) / 06.10.2021
- Orman kuruluşlarından değişik yaşlı saf meşcereler (2) / 28.09.2021
- Orman kuruluşlarından değişik yaşlı saf meşcereler (1) / 20.09.2021
- Orman kuruluşlarından aynı yaşlı saf meşcereler (6) / 14.09.2021
- Orman kuruluşlarından aynı yaşlı saf meşcereler (5) / 06.09.2021
- Orman kuruluşlarından aynı yaşlı saf meşcereler (4) / 01.09.2021
- Orman kuruluşlarından aynıyaşlı saf meşcereler (3) / 23.08.2021
- Orman kuruluşlarından aynıyaşlı saf meşcereler (2) / 17.08.2021
- Orman kuruluşlarından aynı yaşlı saf meşcereler (1) / 10.08.2021
- Orman kuruluşu ve ekonomik konumun üretime etkisi / 02.08.2021
- Bitki tiplerinin hektardaki bitkisel üretimi / 19.07.2021
- Hektardaki yaprak miktarının üretime etkisi / 12.07.2021
- Üretim etkenlerinden canlı yeteneği -IV- / 05.07.2021
- Üretim etkenlerinden canlı yeteneği -III- / 28.06.2021
- Üretim etkenlerinden canlı yeteneği -II- / 22.06.2021
- Üretim etkenlerinden canlı yeteneği -I- / 16.06.2021
- Üretim etkenlerinden arazi ve toprak / 08.06.2021
- Üretim etkenlerinden anakaya ve çevre / 01.06.2021
- Üretim etkenlerinden iklim ve rüzgâr / 25.05.2021
- Üretim etkenlerinden iklim / 18.05.2021
- Orman ekosisteminde hizmet oluşumu / 11.05.2021
- Hayvansal üretim ve cansız ürünler / 04.05.2021
- Orman ağaçlarında üretim / 27.04.2021
- Orman ağaçlarında artım ve büyüme / 20.04.2021
- Orman ağaçlarında gövde-II / 13.04.2021
- Orman ağaçlarında gövde-I / 06.04.2021
- Orman ağaçlarında kökler, dallar ve yapraklar / 30.03.2021
- Ağacın yapısı ve gelişimi / 23.03.2021
- Üretim sürecinde oluşan ürünler / 16.03.2021
- Ormanda üretim süreci / 09.03.2021
- Ormancılık / 02.03.2021
- Orman ürün ve hizmetlerinin ekonomik değeri / 23.02.2021
- Orman ürünlerinin ölçümü ve değeri-II / 17.02.2021
- Orman ürünlerinin ölçümü ve değeri-I / 10.02.2021
- Ormanın yan ürünleri ve hizmetleri / 02.02.2021
- Orman ürünleri / 28.01.2021
- Orman tipleri / 19.01.2021
- Orman ekosisteminin gelişmesi / 11.01.2021
- Ormanda yaşam mücadelesi / 29.12.2020
- Ormandaki yaşam / 16.12.2020
- Orman varlığı -2- / 09.12.2020
- Orman varlığı -1- / 08.12.2020
- Bugünkü halimiz / 05.08.2014
- Ağaçlar ve ormanlarımız-II / 10.11.2013
- Ağaçlar ve ormanlarımız-I / 09.11.2013
- AKP Hükümeti komşularımızla aramızı açtı-II / 23.06.2013
- Mehmet Akif Ersoy'un vatan ve millet sevgisi / 21.06.2013
- Milli kahramanlarımız ve kurtuluşumuz / 23.01.2013

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

07.12.2020, 07.12.2019, 07.12.2018, 07.12.2017, 07.12.2016, 07.12.2015, 07.12.2014, 07.12.2013, 07.12.2012, 07.12.2011, 07.12.2010, 07.12.2009, 07.12.2008, 07.12.2007, 07.12.2006, 07.12.2005, 07.12.2004, 07.12.2003, 07.12.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.