HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 18 MAYIS 2022, ÇARŞAMBA

Belediyeler BTP ile şahlanacak

23.01.2019 00:00:00
31 Mart 2019 yerel seçimlerine hızla yaklaşıyoruz. Yine projelerin yarışmadığı, projesi olanların da üstünün örtüldüğü, kayıkçı kavgalarının ve tiyatroların gölgesinde bir seçime doğru gidiyoruz. Gönül ister ki, seçmen uyansın, partiye göre ya da adamına göre değil de, projeye göre bir belediye başkanı belirlesin, böylece gerçek hizmet neymiş görsün.

Ama görünen o ki, bu doğru bakış açısından millet olarak çok uzaklardayız. Yerel seçimlerde, malum, belediye başkanını seçiyoruz. Peki, belediye başkanının görev ve yetkileri nelerdir? 5393 no'lu Belediye Kanunu'nda Madde 14 ve 15'te bunlar detaylıca ifade edilmiştir.

* İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak... 

* Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak...

* Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.

* Gıda bankacılığı yapabilir.

* Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak...

* Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

* Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

* Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

* Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

* Borç almak, bağış kabul etmek...

* Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

* Turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

Başka maddeler de var ama maksadımızı anlatmak için bunlar yeterlidir. Belediyelerin, bu ve diğer hizmetleri yapabilmesi için devletten belirli ödenekleri vardır, ayrıca, bazı gelir kalemleri vardır.

Fakat gerek belediye başkanlarının işbilmezliği, gerek gelirin yetersizliği, gerekse olan gelirin doğru kullanılmaması sebebiyle belediyeler hem olması gereken hizmetleri verememekte, hem de borç batağına saplanmaktadır.

Belediyelerin gerekli hizmeti verememeleri özellikle yağan yağmurlarla daha net ortaya çıkmaktadır.

Alt yapısı olması gerektiği şekilde olmayan belediyelerde yağan yağmurla yollar göle dönmekte birçok vatandaş mağdur olmaktadır.

Yaşanan ekonomik kriz her ne kadar merkezi yönetimin sorumluluğunda olsa da devletin alt birimleri olan yerel yönetimlerin de en azından kendi sınırları içinde vatandaşlarına krizi yaşamayacağı imkanlar sunabilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de yukarıda kanunla sayılan belediye hizmetlerini dört dörtlük yapabilen maalesef hiçbir belediye yoktur. Problemlerin temel kaynağı kapitalizmle bu problemleri çözmeye çalışan siyasilerimiz bu hizmetleri asla veremez.

Peki, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) farkı nedir? 

BTP, projeleri, Milli Ekonomi Modeli (MEM) adıyla ekonomik bir sisteme dönüşmüş bir Genel Başkan'a, Prof. Dr. Haydar Baş'a sahiptir.

Çözümleri, batan ülkeleri bile ayağa kaldıran bir Genel Başkan ve eğitimli kadrosu, belediyelerde neler yapmaz ki?

MEM'in, Dar Bölge Sanayi Kalkınma Projesi, BTP'li olan her bir ili, ilçeyi ve beldeyi, kendi kendine yeten ve her türlü hizmet için geniş imkanlar bulan belediyeler haline dönüştürecektir. Düşünün ki, fındık üretiyorsunuz. Bu fındığın yok pahasına ham halde dışarıya ihraç edilmesi yerine, çikolata, ya da fındık ezmesi olarak ihraç edilmesi çok daha fazla gelir kapısını açacaktır. Belediye, çiftçinin fındığına daha fazla para ödeme imkanına sahip olurken, mamul halde sattığı için ekstra bir gelire de sahip olacaktır.

Siz bunu tütüne, pamuğa, ayçiçeğine, buğdaya, mısıra, turunçgillere tüm ürünlere genişletin.

MEM'in enerji projeleri, belediyelerin kendi sınırlarında en uygun bir şekilde enerjiye ulaşımını sağlayacaktır. Hatta diğer illere enerji satımı bile gerçekleşecektir.

MEM'in tarım politikaları, BTP'li belediyelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın, birlik olmuş tüccarların inisiyatifinde kalmalarına müsaade etmeyecektir.

Belediye bünyesinde kurulacak olan çiftçi birlikleri, kooperatifleri, köylüyü güçlü kılacak, ürününün değer kazanmasına vesile olacak.

BTP'nin anlayışında; devletse, millete hizmet için devlet; belediyeyse, millete hizmet için belediye ilkesi vardır. "Önce insan" diyerek yola çıkan BTP Lideri, fırsat verildiği takdirde yerel, genel her yönetim biriminde halka hizmet anlayışına sahiptir. Bu yetişmiş bir kadroyu gerektirir, BTP kadroları da bu hizmet anlayışı için en eğitimli kadrodur. 

MEM'i uygulayan ülkeler nasıl şaha kalktıysa, MEM'i uygulayan belediyeler de BTP'li olmayan belediyelere nazaran güneş gibi parlayacak, şaha kalkacaktır.
 
Murat Çabas / diğer yazıları
- Enflasyonu sadece devlet çözebilir / 18.05.2022
- BTP ‘Mevzu Ekonomi’ dedi / 17.05.2022
- Ekonomik güç en caydırıcı güçtür / 14.05.2022
- Gerçek gündem ekonomi / 13.05.2022
- Konut projesi kim için? / 11.05.2022
- Mevzu Ekonomi / 10.05.2022
- Savaş bahane, yaptırım şahane! / 07.05.2022
- Maliyetler artarken enflasyon niye düşsün? / 06.05.2022
- Allah Resulü'nden (s.a.v.) Ehl-i Beyt'i sevenlere müjde / 04.05.2022
- Hz. Ali'ye düşman olan Allah'a düşman olur / 03.05.2022
- Kurtuluş için iki emanet: Kur'an ve Ehl-i Beyt / 02.05.2022
- O’nunla bayramlar bir başka güzeldi / 30.04.2022
- Murat Bardakçı neden rahatsız? / 29.04.2022
- BTP, yanlışlara hep ‘dur’ dedi / 27.04.2022
- CİMER: Lozan’da gizli madde yok / 26.04.2022
- Hedeflerin hepsi şaştı / 23.04.2022
- Tarım AB’ye kurban edildi / 22.04.2022
- Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? / 20.04.2022
- 'Bize düşen Haydar Hoca’yı anlamak' / 19.04.2022
- Çağın Bilgesi: Prof. Dr. Haydar Baş (2) / 16.04.2022
- Çağın Bilgesi: Prof. Dr. Haydar Baş (1) / 15.04.2022
- O’na hasretle geçen iki yıl / 13.04.2022
- Ekonomi programı iflas etti / 12.04.2022
- Bütçe yine faiz lobisine çalıştı / 09.04.2022
- Parasızlıkta ‘sürü bağışıklığı’ / 08.04.2022
- Vatandaşların geliri kuşa döndü! / 06.04.2022
- Enflasyon uçar gider / 05.04.2022
- Milli Paralarla Ticaret Prof. Dr. Baş’ın projesidir / 02.04.2022
- Asıl sorun: Millette para yok / 01.04.2022
- Türkiye garantörlük tuzağına düşmemeli / 30.03.2022
- Tüm sorunların sebebi ekonomi politikası / 29.03.2022
- Bir kamuoyu araştırmacısı gözüyle BTP / 26.03.2022
- ‘Benim idealim, bağımsız bir Türkiye’ / 25.03.2022
- BTP Kongresi’nin verdiği mesajlar / 23.03.2022
- Muhteşem kongrede mükemmel konuşma / 22.03.2022
- ‘At bi format’ / 19.03.2022
- Atatürk olmasaydı, Çanakkale ‘zafer’ ile sonuçlanmazdı / 18.03.2022
- Seçimlerinde ‘baraj’ olan ülke ‘demokratik’ olamaz / 16.03.2022
- Bayram değil, seyran değil enişteler bizi niye öptü! / 15.03.2022
- Hani ‘ihracat modeli’yle cari fazla elde edecektik? / 12.03.2022
- Çalışan açken işsiz ne yapsın? / 11.03.2022
- ‘Serbest piyasa’ diye diye çaktılar zamları! / 09.03.2022
- Tarım stratejiktir, hâlâ anlamadınız mı? / 08.03.2022
- Akaryakıt vatandaşı yakıyor / 05.03.2022
- Yüksek enflasyon mağduriyetin ilanıdır / 04.03.2022
- Montrö korunmalı / 02.03.2022
- Barış için Milli Ekonomi Modeli / 01.03.2022
- Batı Ukrayna’yı sattı / 26.02.2022
- Ukrayna gündem de Suriye niye değil? / 25.02.2022
- Ukrayna krizinin tarihçesi / 23.02.2022
- Siyasette güncelleme şart / 22.02.2022
- Suçlu ya muhalefet ya da dış güçler! / 19.02.2022
- İktidar son kozlarını kullanıyor / 18.02.2022
- Devleti ve milleti yaşatmanın adresi: BTP / 16.02.2022
- İhtiyaç duyulan genç ve enerjik lider / 15.02.2022
- Yap-işlet-devret yatırım mı fiyasko mu? / 12.02.2022
- Ukrayna krizi, enerji hamlesi mi? / 11.02.2022
- Özelleştirme ektik, zam ve kesinti biçiyoruz / 09.02.2022
- Elektrikte resmen ‘ŞOK’landık! / 08.02.2022
- Atatürk hazımsızlığı devam ediyor / 05.02.2022
- Enflasyonu dizginleyemiyorlar / 04.02.2022
- Piyasanın adı ‘serbest’ kendisi esir / 02.02.2022
- ‘BENİM’ belgeselleri / 01.02.2022
- İktidar mazeret makamı değildir / 29.01.2022
- Vatandaş kavga siyasetine kurban edilmemeli! / 28.01.2022
- Atatürk Diyanet’i dini öğretsin diye kurdu / 26.01.2022
- Demokrasi için sosyal hukuk devleti şart / 25.01.2022
- Doğal gaza yüzde 435 zamla enflasyon düşer mi? / 22.01.2022
- Eskiden ‘Baban muhtar mı?’ derlerdi / 21.01.2022
- Kur ve faiz nasıl düşecek? / 19.01.2022
- Ekonomi yama tutmuyor / 18.01.2022
- Maliyetler artarken enflasyon düşer mi? / 15.01.2022
- Faizci güvende, üreten can çekişiyor / 14.01.2022
- Bunlar özelleştirme değil, peşkeş! / 12.01.2022
- Zamlar, enflasyonu düşürme stratejisi mi? / 11.01.2022
- Vatandaşlık satışı milli güvenlik sorunudur / 08.01.2022
- Hazımsızlıkları devam ediyor / 07.01.2022
- Asıl endişelenmemiz gereken ekonomik kriz değil! / 05.01.2022
- 2022; başı zam, sonu meçhul / 04.01.2022
- 2021’den 2022’ye sorunlar derinleşti / 01.01.2022
- Reel sektörde kur belirsizliği / 31.12.2021
- Suni teneffüsle fiyatlar düşer mi? / 29.12.2021
- İsmini kopya çekince ‘milli’ mi oluyor! / 28.12.2021
- Benim ‘çarpan’ım işini bilir dönemi mi? / 25.12.2021
- Diyanet’e zor soru / 24.12.2021
- Hazine garantili, dövize endeksli faiz dönemi / 22.12.2021
- Serbest piyasa, faiz ve naslar / 21.12.2021
- ‘Hepimiz bir zerreyiz, güneş Ali’dir’ / 18.12.2021
- Faiz enflasyon sebebi de, dolar değil mi? / 17.12.2021
- Atatürk Müslüman Türk milleti için çalıştı / 15.12.2021
- Üç haneli enflasyona mı gidiyoruz? / 14.12.2021
- Bugün yaşadıklarımız, dün ektiklerimizdir / 11.12.2021
- Gelir sürünüyor, gider uçuyor / 10.12.2021
- En temel gıda ürünleri ‘lüks’ oldu / 08.12.2021
- Ekonomiye hakim bir lider lazım / 04.12.2021
- Kimler geldi kimler geçti bu bakanlıktan / 03.12.2021
- ‘Kadına şiddet’ sorununu BTP çözer / 01.12.2021
- BTP’den muhteşem kongre / 30.11.2021
- Sorun çok, çözüm tek / 27.11.2021
- Dolar yarasına BAE merhem olur mu? / 26.11.2021
- Enflasyonu artırarak enflasyonla mücadele edilebilir mi? / 24.11.2021
- BTP Lideri ekonomi dersi verdi / 23.11.2021
- Ekonomide çoklu organ yetmezliği yaşanıyor / 20.11.2021
- Dolar artışından ihracatçılar da rahatsız / 19.11.2021
- Demek ki, tüketim artınca zenginlik de artıyormuş / 18.11.2021
- Dolar artışı ekonomik yıkımdır / 17.11.2021
- Dolardaki artış, emeğimizi yok ediyor / 13.11.2021
- Dolar dörtnala koşuyor / 12.11.2021
- ‘Ayasofya ibadete değil, siyasete açılmış’ / 10.11.2021
- İstanbul’u işgalden Atatürk kurtardı / 09.11.2021
- Bakan, Rus çiftçisinden bahsediyor herhalde! / 06.11.2021
- Atatürk de Ayasofya’da Mevlid okutturdu / 05.11.2021
- Gerçek gündem: ZAM ZAM ZAM / 03.11.2021
- Atatürk’ün hutbelerini önce Diyanet dinlemeli / 02.11.2021
- Tek adamlıktan milli iradeye / 30.10.2021
- Cumhuriyet bağımsızlıktır / 29.10.2021
- Krizin kaybedeni kim, kazananı kim? / 27.10.2021
- Zifiri karanlıktan çıkış BTP’nin güneşiyle mümkün / 26.10.2021
- TL, değer kaybında fark atıyor / 23.10.2021
- Faiz indirildi, dolar fırladı / 22.10.2021
- ‘İtibar, saraylar değil, vatandaşın alım gücüdür’ / 20.10.2021
- Hüseyin Baş’tan dikkat çeken tespitler / 19.10.2021
- MEM’in bir projesi Nobel Ödülü aldı / 16.10.2021
- Gidişat nereye böyle? / 15.10.2021
- TÜİK mi doğru, İŞKUR mu? / 13.10.2021
- BTP, köprüden önceki son çıkış / 12.10.2021
- İsrail’in Mescid-i Aksa planı / 09.10.2021
- Tarım Batı’ya kurban edildi / 08.10.2021
- ‘Tanzim’le, ithalatla sorun çözülmez / 06.10.2021
- Çözümü biliyorsan zor problem yoktur / 05.10.2021
- Esad ile görüşülmeli / 02.10.2021
- Japonya’da MEM rüzgarı / 01.10.2021
- Filler tepişir, çimler ezilir / 29.09.2021
- BTP 20 yıldır çözümün tek adresi / 28.09.2021
- Sistem değişmeden faiz düşürülürse… / 25.09.2021
- İran, MEM Kongresi talep ediyor / 24.09.2021
- Kazanamamak dert kazanmak çile! / 22.09.2021
- Tok, ‘aç’ın halinden ne anlasın! / 18.09.2021
- Küresel sömürü düzeni / 17.09.2021
- Enkaz daha büyük enkaza çevrildi! / 15.09.2021
- Başkanlık sistemiyle gelen tehlike! / 11.09.2021
- Bu gidişle yerli gıda bulamayacağız! / 10.09.2021
- Bu vatan bizimdir bizim kalacak / 01.09.2021
- 30 Ağustos Atatürk’ün zaferidir / 31.08.2021
- Afganistan-Suriye mukayesesi / 28.08.2021
- Şi Cinping Düşüncesi ve MEM / 27.08.2021
- Afganistan’da vekalet dönemi / 25.08.2021
- Geldikleri gibi gitmeyecekler! / 24.08.2021
- Mülteci politikası gerilim doğuruyor / 14.08.2021
- İmam Hüseyin’i şehit eden, ‘Müslüman’ olamaz / 13.08.2021
- Değeri ölçülemez büyük kayıp / 11.08.2021
- Türkiye’ye BOP tuzağı / 10.08.2021
- İtibar için yaptıklarımız bizi itibarsızlaştırmasın / 07.08.2021
- Faiz, Dolar ve enflasyon düşürülemez! / 06.08.2021
- Resmi enflasyonla yaşanan mağduriyet / 04.08.2021
- Siyasilerimizin ‘öncelik’ sorunu var / 03.08.2021
- 71 yangına 3 uçak / 31.07.2021
- Siyasetin yeni rotası: Hüseyin Baş / 30.07.2021
- Tebliğ ve İkmal ayetleri Gadir-i Hum’da inmiştir / 28.07.2021
- Türkiye, Türk’e yabancı oldu / 27.07.2021
- Bağımsızlık tapumuz: Lozan / 24.07.2021
- Kapitalizm de ‘başarısız’ oldu / 17.07.2021
- 15 Temmuz’dan ders çıkarmalıyız / 16.07.2021
- ABD Türkiye’ye neden minnettar? / 14.07.2021
- Trabzon’da BTP rüzgarı / 13.07.2021
- Z kuşağı ‘Vatandaşlık Maaşı’ istiyor / 10.07.2021
- Kamu bankalarıyla seçim hazırlığı mı? / 09.07.2021
- Çiftçi borç ve faiz kıskacında / 07.07.2021
- Enflasyon daha da azacak! / 06.07.2021
- Afganistan’da hedef tahtasında mıyız? / 03.07.2021
- Destek beklerken zam yağıyor / 02.07.2021
- Sayın Bahçeli! Sınavsız Üniversite BTP’nin projesidir / 30.06.2021
- Öğrencilere sınav zulmü! / 29.06.2021
- Siyaset millete hizmet odaklı olmalı / 28.06.2021
- Katarlılara ‘sınavsız üniversite’ / 26.06.2021
- Türkiye Batı’nın hamalı mı? / 25.06.2021
- Türk Bayrağı’nı sofra bezi yapan zihniyet / 23.06.2021
- Bir tarafta asgari ücret, diğer tarafta 11 maaş / 22.06.2021
- Borca dayalı ekonominin ağır maliyeti / 19.06.2021
- Ekonomiden siyasete Türkiye gerçekleri / 18.06.2021
- ‘Hamdolsun hiç gündeme gelmedi’ / 16.06.2021
- Çin ile mücadeleye modelleri yetmez / 15.06.2021
- Babasının Annesi: Hz. Fatıma (a.s.) / 14.06.2021
- Erdoğan-Biden görüşmesi... Beklentiler ve gerçekler... / 12.06.2021
- Öncelik deprem mi, Kanal İstanbul mu? / 11.06.2021
- Tarımda ithalata servet ödüyoruz / 09.06.2021
- Siyasetin parlayan yıldızı, BTP / 08.06.2021
- TL’de büyük değer kaybı / 05.06.2021
- ‘Petrol yok’ diyenler petrol müjdesi veriyor! / 04.06.2021
- Atatürk aynasında deşifre olanlar / 02.06.2021
- Büyümede Çin ile yarışıyormuşuz! / 01.06.2021
- Rasulullah’ın (s.a.v) büyük emaneti / 31.05.2021
- Türkiye faiz lobilerine çalışıyor / 28.05.2021
- Çiftçinin dayanacak gücü kalmadı / 26.05.2021
- Vatandaş bu borcu ödeyemez! / 25.05.2021
- Herkes Hz. Fatıma gibi sözünde dursaydı... / 24.05.2021
- Akaryakıta zam üstüne zam şoku! / 21.05.2021
- 19 Mayıs, Ata’mızın doğum günü / 19.05.2021
- İsrail’i kuran BM’den çözüm çıkar mı? / 18.05.2021
- Kevser Hz. Fatıma’dır / 17.05.2021
- Ey Müslümanlar! Mescid-i Aksa yanıyor / 12.05.2021
- Ehl-i Beyt’in sevgisinde buluşmak / 11.05.2021
- Mescid-i Aksa İsrail esaretinde / 10.05.2021
- Bu iftar sofraları 15 Temmuz’u getirmedi mi? / 07.05.2021
- Ülkemiz yabancıların yol geçen hanı mı? / 06.05.2021
- Kim tutabilir enflasyonu? / 05.05.2021
- Hükümet vatandaşa mı çalışıyor, yabancılara mı? / 04.05.2021
- İmam Ali (a.s.) ve Prof. Dr. Haydar Baş / 03.05.2021
- Cenevrelerden KKTC’ye çözüm çıkmaz / 30.04.2021
- Tam kapanmanın maliyeti vatandaşın sırtında / 29.04.2021
- Ehl-i Beyt’i severek ölmenin faziletleri / 28.04.2021
- Biden’ın ne dediği değil, bizim duruşumuz önemli / 27.04.2021
- Kripto dolandırıcılık / 24.04.2021
- 23 Nisan’a yasak ve lebaleb kongreler / 23.04.2021
- Çiftçilerimizin borcu 72 kat arttı / 22.04.2021
- ABD ve İsrail’in bu Ege iştahı nedir? / 21.04.2021
- Prof. Dr. Baş’ı dinleyen ‘dünya lideri’ oldu / 20.04.2021
- Milli Ekonomi ve Milli Para, HAYDAR BAŞ demektir / 19.04.2021
- Dindar Atatürk’ü HOCAM tanıttı / 16.04.2021
- HOCAM Ehl-i Beyt aşığıydı / 15.04.2021
- Prof. Dr. Baş her yönüyle örnekti / 14.04.2021
- Prof. Dr. Baş mücadele adamıydı / 13.04.2021
- Seni çok özledik HOCAM / 12.04.2021
- Pandemi döneminde insanlar nasıl servet kazanır! / 09.04.2021
- Beştepe’deki AB-Türkiye zirvesinden ne aldık! / 08.04.2021
- BTP demek millet iradesi demek / 07.04.2021
- Karadeniz’de gerilim Türkiye’yi yakar / 02.04.2021
- Vatandaşların dayanacak mecâli kalmadı / 01.04.2021
- Yerli ve milli olsa ekonomi böyle mi olur? / 31.03.2021
- ‘Ehl-i Beyt’in İslam’da özel bir anlamı vardır / 30.03.2021
- Gençlerimizin bilgi, imkân ve güvenlik ihtiyacı var / 27.03.2021
- Problem ‘Anayasa’ değil, Anayasa’ya uymamak / 26.03.2021
- Faiz ve dolar uçuyor, mutfak yanıyor / 25.03.2021
- Değişmesi gereken Merkez Bankası Başkanı değil / 24.03.2021
- Ehl-i Beyt’i sevmeyeni, ibadeti kurtaramayacak / 23.03.2021
- Yüksek faiz, yüksek kur, yüksek enflasyon sarmalı / 20.03.2021
- Diyanet, fitre ve açlık sınırı / 19.03.2021
- Churchill: ‘Çanakkale’de Mustafa Kemal’i hesaba katmadık’ / 18.03.2021
- Andımız kimliğimizdir / 17.03.2021
- Ehl-i Beyt tertemizdir / 16.03.2021
- Risk haritası ‘KIRMIZI’ya doğru gidiyor / 13.03.2021
- Maaşlar 10 yılda 3’te 1’e düştü / 12.03.2021
- Biden Çin’e, Papa Ortadoğu’ya odaklandı / 11.03.2021
- ‘Kadına şiddet’ temennilerle çözülmez / 10.03.2021
- Ehl-i Beyt’in cömertliğini Kur’an anlatıyor / 09.03.2021
- Biden’ın Strateji Belgesi’nde dikkat çekenler / 06.03.2021
- Faizler yine artacak mı? / 05.03.2021
- Rengârenk kontrollü normalleşme! / 04.03.2021
- Böyle ‘büyüme’nin kime ne faydası var? / 03.03.2021
- Allah (c.c), ‘Mübahale’ için Ehl-i Beyt’i seçti / 02.03.2021
- Duma’da ‘Sessiz Devrim’in 8’inci yılı / 27.02.2021
- ‘Tam kapanma’nın maliyeti ne kadar? / 26.02.2021
- Lebaleb kongreler, hınca hınç cenazeler / 25.02.2021
- ‘Ege’de gerilim’le ne amaçlanıyor? / 24.02.2021
- Onları eğiten bizzat Rasulullah (s.a.v)’dir / 23.02.2021
- Teröre destek verenler müttefikimiz olunca / 20.02.2021
- ‘Para basmayın ki size para satalım’ / 19.02.2021
- Çiftçilerin borçları, Hükümetten tahsil edilmeli / 18.02.2021
- Demokratik Anayasa için demokrasi şart / 17.02.2021
- Sabrın zirvesi Ehl-i Beyt’tedir / 16.02.2021
- En büyük tehlike: Beyin ve emek göçü / 13.02.2021
- ABD, Çin’i bölgesinde meşgul etmek istiyor / 12.02.2021
- 10 bin lira asgari ücret, işsizliğin de çözümüdür / 11.02.2021
- Hazine bitik, vatandaş batık, tarım çökük / 10.02.2021
- ‘Ali Kur’an iledir, Kur’an da Ali iledir’ / 09.02.2021
- Mısır, üreticisine değil, yatırımcısına kazandırdı / 06.02.2021
- Bidenlı ABD, Türkiye ve Çin’e odaklandı / 05.02.2021
- Ekonomik çözümsüzlüğe Covid-19 örtüsü / 04.02.2021
- Borç batağındaki topluma kredi pompalanıyor / 03.02.2021
- ‘Ey Ali! Ne güzel eştir Fatıma’ / 02.02.2021
- ABD’nin Dedeağaç’ta ne işi var? / 30.01.2021
- Tohum stratejiktir / 29.01.2021
- Temel gıdalarda tehlike çanları! / 28.01.2021
- Savaş hazırlığında istikşafi görüşmeler / 27.01.2021
- Onların nikâhı önce göklerde kıyıldı / 26.01.2021
- BTP Genel Başkanı ile unutulmaz röportaj / 23.01.2021
- Ülkemizde emeğin değeri yok! / 22.01.2021
- Şiddet olayları neden tırmanıyor? / 21.01.2021
- Kapitalist şartlarda çözüm yok / 20.01.2021
- Tüm övgüler Ehl-i Beyt’e / 19.01.2021
- MEM ile Kapitalizm farkı, güncel örnekler / 16.01.2021
- Kuraklık tehlikesine niçin hiçbir hazırlık yok? / 15.01.2021
- İstikşafi görüşmelerde Lozan’ı kaybetmeyelim / 14.01.2021
- Ekonomik kısırdöngü: İşsizlik, cari açık, bütçe açığı / 13.01.2021
- Hz. Fatıma’nın faziletleri saymakla bitmez / 12.01.2021
- Çalışan endişeli, işsizin umudu yok / 09.01.2021
- ABD dünyaya rezil oldu / 08.01.2021
- Katar’ın anlaşmasına sevinmeli miyiz? / 07.01.2021
- Faiz artarken enflasyon düşemez / 06.01.2021
- İslam günümüze Fatıma (a.s.) evlatlarıyla gelmiştir / 05.01.2021
- 2020 hüzün, 2021 umut / 03.01.2021
- İngiliz Başbakan AB’ye veryansın etti! / 31.12.2020
- Asgari ücrette ne bekliyorduk, ne bulduk? / 30.12.2020
- İmam Mehdi, Hz. Fatıma’nın soyundandır / 29.12.2020
- Yeni dönem: Yüksek kur, yüksek faiz / 26.12.2020
- İSO’dan ‘kaliteli büyüme’ vurgusu / 25.12.2020
- Asgari ücret değil, açlık maaşı diyelim / 24.12.2020
- Trump, koltuğu bırakmama derdinde / 23.12.2020
- Örnek aile Ehl-i Beyt, örnek eş Hz. Fatıma / 22.12.2020
- Çiftçi dört bir yandan darbe yiyor / 19.12.2020
- Aşı ve tam kapanma / 18.12.2020
- Hz. Mevlana bir insan-ı kâmildir / 17.12.2020
- ABD düşmanlığını artık gizlemiyor / 16.12.2020
- Hz. Fatıma tüm kadınların en üstünüdür / 15.12.2020
- 6’ıncı Arap ülkesi de İsrail’in potasında / 12.12.2020
- İşsizlik rakamları da vaka sayıları gibi / 11.12.2020
- ABD’de en az 50 milyon insan aç / 10.12.2020
- İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret ne olmalı? / 09.12.2020
- Adalet hem dünya hem de ahiret içindir / 08.12.2020
- Türkiye’ye yaptırım furyası / 05.12.2020
- Siyasetin Delikanlısı Hüseyin Baş / 04.12.2020
- ‘Borç’la ‘açık’la büyüme, hormonludur / 03.12.2020
- Azerbaycan gururumuz / 02.12.2020
- ‘Fatıma’yı (a.s.) inciten Allah’ı incitmiş olur’ / 01.12.2020
- Asgari ücret ne kadar olacak? / 29.11.2020
- MB’nin kasasında para var mı? / 28.11.2020
- Çiftçi için de faiz yüzde 15 mi? / 27.11.2020
- Öğretmenler köle olursa… / 26.11.2020
- ‘Kaynaklar sınırsızdır’ tezi Prof. Dr. Baş’a tescillidir / 25.11.2020
- Hidayet önderlerinin seçilmiş Annesi / 24.11.2020
- Türkiye’nin toplam borcu 1,24 trilyon dolar / 22.11.2020
- Pandeminin ürküten tablosu / 21.11.2020
- Faiz artırıldı şimdi ne olacak? / 20.11.2020
- Adalet Bakanı da ‘adalet’ten şikayetçiyse… / 19.11.2020
- Koronadan sonra ‘kıtlık salgını’ mı? / 18.11.2020
- Ehl-i Beyt’in annesi Hz. Hatice (a.s.) / 17.11.2020
- Dağlık Karabağ turnusolü / 15.11.2020
- ABD’nin başkanı değişir, BOP’u değişmez / 14.11.2020
- Doların düşmesine fazla sevinmeyin! / 13.11.2020
- Ata’ya en güzel hediye: ZAFER / 12.11.2020
- Sistem yanlış, ‘Bakan’ ne yapsın? / 11.11.2020
- Türkiye’nin Atatürksüz çıkış yolu yok / 10.11.2020
- 'MEM, açmaz ve çıkmazların tek anahtarıdır' / 08.11.2020
- Bakılmayan dolar ‘dağ’ oldu / 07.11.2020
- Ne olacak bu tarımın hali? / 06.11.2020
- ABD iç savaşa doğru mu gidiyor? / 05.11.2020
- Kentsel dönüşümü kimse üzerine almıyor / 04.11.2020
- Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır / 01.11.2020
- Dış ticarette büyük zarardayız / 31.10.2020
- Maaşlar TL ile, giderler dolara endeksli / 30.10.2020
- Cumhuriyet özgürlüğümüzdür / 29.10.2020
- Dolar yükselmiyor TL eriyor / 28.10.2020
- Niçin Ehl-i Beyt? / 27.10.2020
- Tehdit ve şantajla normalleşme! / 25.10.2020
- Yeni bir Bretton Woods ne anlama geliyor? / 24.10.2020
- ‘Bugün Türkiye’nin bir kırılma günü’ / 23.10.2020
- ‘Milli Ekonomi Modeli’ni biz uygulayacağız’ / 22.10.2020
- Hayal edin, beraber gerçekleştirelim / 21.10.2020
- Canımız toprakta, bedenimiz dimdik ayakta / 20.10.2020
- Var bi hayalimiz… / 18.10.2020
- BTP’nin şahlanış kongresi / 17.10.2020
- Herkes Anayasa’ya bağlı kalmalı / 16.10.2020
- Borçlanmada en riskli 2’inci ülkeyiz / 15.10.2020
- Hazine üzerinde dilenci gibiyiz / 14.10.2020
- İşsizlik ve cari açık kangren vaziyette / 13.10.2020
- Birliğimize uzanan kanlı eller / 11.10.2020
- Dolar ata binmiş süvari gibi / 10.10.2020
- Azerbaycan hem haklı, hem güçlü / 09.10.2020
- Dijital para “milli” olmalıdır / 08.10.2020
- Tarım sektörünün intikamı acı olur / 07.10.2020
- Resmi enflasyon, yabancıları ikna etmiyor / 06.10.2020
- AB hala stratejik hedefimiz mi? / 04.10.2020
- Doğu Akdeniz denkleminde Ermenistan kartı / 02.10.2020
- Ülkemizin dağı taşı ALTIN / 01.10.2020
- Pompeo’nun ‘diyalog’dan kastı ne? / 30.09.2020
- Çözüm olursa savaş biter / 29.09.2020
- BTP 19 yaşında / 27.09.2020
- Diplomasiyle taviz koparma peşindeler / 26.09.2020
- İlaç krizi kapıda / 25.09.2020
- Ekonomide Çin mucizesini doğru okumak / 24.09.2020
- Hazine devasa borçlandı / 23.09.2020
- Türkiye’ye havuç-sopa kumpası / 22.09.2020
- Ege’de gerilimin hedefi Lozan mı? / 20.09.2020
- ABD-İsrail, arz-ı mev’ud’un taşlarını döşüyor / 19.09.2020
- Borçla yatıp borçla kalkıyoruz / 18.09.2020
- Korona’nın etkisi artarken gözler aşıda / 17.09.2020
- Sarrac istifaya mı hazırlanıyor? / 16.09.2020
- İşsizlik sadece ekonomik bir sorun değildir / 15.09.2020
- Dini, menfaat uğruna kullanmanın hükmü / 13.09.2020
- ‘İnsan’ ancak bu kadar güzel anlatılabilir / 12.09.2020
- Hüseyin Baş’tan siyaset üstü duruş / 11.09.2020
- İstanbullu kurallara nasıl uyacak? / 09.09.2020
- Maliye ve madencilik politikalarımız yanlış olunca… / 08.09.2020
- Doğu Akdeniz NATO’yla çözülür mü? / 06.09.2020
- Korona sürecinde öncelik sağlık mı, ekonomi mi? / 05.09.2020
- Finansal problem derinleşiyor / 04.09.2020
- Nerede stratejik müttefiklik nerede AB'ye üyelik! / 03.09.2020
- Arap ülkeleri İsrail potasında / 02.09.2020
- Kapitalist ülkeler döküldü; daralan daralana… / 01.09.2020
- Tüm zamanların zafer denklemi / 30.08.2020
- Bugün Matem Günü / 29.08.2020
- Kısıtlama neden 30 Ağustos’a / 28.08.2020
- Ehl-i Beyt’in nefesiyle iki büyük zafer / 27.08.2020
- Bu, erken seçimin ‘GAZ’ı mı? / 25.08.2020
- ‘Ülke battığı için dolar çıkıyor’ / 16.08.2020
- Abraham Anlaşması / 15.08.2020
- Çinli şirketler, ABD’li şirketleri solladı / 14.08.2020
- Batılılar Baş’a hayran, bizimkiler Batı’ya / 13.08.2020
- Keynes modeli Kapitalizmdir / 12.08.2020
- Doların ateşini BTP rüzgarı söndürür / 08.08.2020
- Maide 67 ve 3. ayetler Gadir-i Hum hakkındadır / 07.08.2020
- Türkiye “ulusal yas” ilan etmeli / 06.08.2020
- Vatandaşlık Maaşı bir sistemin parçası / 05.08.2020
- Suriye’nin petrolleri yağmalanıyor / 04.08.2020
- Hocam’sız bir Kurban Bayramı / 30.07.2020
- Yunanistan Lozan’ı bir kez daha ihlal etti / 29.07.2020
- ‘Sınav’ maratonundan ‘tercih’ maratonuna / 28.07.2020
- Brexit’ten sonra Italexit / 26.07.2020
- Kendi topraklarımızda yabancılaşıyoruz / 25.07.2020
- Lozan Türkiye’nin tapusudur / 24.07.2020
- O’na evlat olmak ne güzel nimet / 23.07.2020
- Arap sermayesinden artık umut yok / 22.07.2020
- Kıbrıs Barış Harekâtı’nın bize öğrettikleri / 21.07.2020
- Libya’da BOP tuzağına dikkat! / 19.07.2020
- ABD battı Çin büyüyor / 18.07.2020
- Bütçe açığı büyük tehlike / 17.07.2020
- Ekonomi her sahada alarm veriyor / 16.07.2020
- Hüzün yılımız / 15.07.2020
- Ayasofya, çoklu baro ve gerçek sorunlar / 12.07.2020
- İşsizlik örtülemeyecek kadar kangren vaziyette / 11.07.2020
- ABD Türkiye’ye karşı Rumları eğitiyor / 10.07.2020
- Borçla tüketimi artırmak yanlıştır / 09.07.2020
- Çoklu baro oldubittiye mi getiriliyor? / 08.07.2020
- Tarımda neden ithalatçıyız? / 07.07.2020
- Baro tartışmaları ve Kaşıkçı duruşması / 05.07.2020
- Rusya referandumu / 04.07.2020
- Suçlular cezalandırılmalı, sosyal medya değil / 03.07.2020
- Aldığımız faizli borca bile sevinir olduk! / 02.07.2020
- Eşek Adası Yunan’a neden bırakıldı? / 01.07.2020
- Rusya ve Çin MEM’le dimdik ayakta / 30.06.2020
- Sınavsız üniversite anayasal haktır / 28.06.2020
- ABD'nin çöktüğü her gün tescilleniyor / 27.06.2020
- Enerji faturaları neden yüksek? / 26.06.2020
- Ekonomik krizi yönetebiliyor muyuz? / 25.06.2020
- Çin’i engellemek için Afrika istikrarsızlaştırılıyor / 24.06.2020
- Çöküşten liderliğe / 23.06.2020
- Bütçe açığında önlenemez artış / 21.06.2020
- Libya’da büyük fotoğraf / 20.06.2020
- Çin-Hindistan gerilimi kimin menfaatine? / 19.06.2020
- ‘Prof. Dr. Baş’ ve ‘MEM’ demek bu kadar mı zor? / 18.06.2020
- Kapitalizm gemisinde İslam iktisadı olur mu? / 17.06.2020
- Problemleri Deniz Gezmiş’le mi bağımsızlıkla mı? / 12.06.2020
- Sosyal patlamaya tek çözüm / 11.06.2020
- Kriz büyük çözüm var / 10.06.2020
- Madem kopya çekecektiniz... / 09.06.2020
- ABD’nin çöküşü / 07.06.2020
- Almanya çocuk parası verecek / 06.06.2020
- ABD, Kapitalizmle doğdu, Kapitalizmle ölüyor / 05.06.2020
- George Floyd cinayeti, ABD’nin makyajsız yüzü / 04.06.2020
- "Borç"la tatil yapmak! / 03.06.2020
- "El"in parasıyla ekonomi dönmez / 02.06.2020
- İstanbul'un fethini Atatürk'le kutlamak / 31.05.2020
- Kapitalizm gemisinde MEM uygulanamaz / 30.05.2020
- Türkiye ve dünya için felaketler yılı / 29.05.2020
- Çiftçilerimiz sahipsiz / 28.05.2020
- O'nun fikirleri kıtalar dolaşıyor / 27.05.2020
- O’nsuz bayram büyük bir hüzün / 23.05.2020
- Atatürk’ü seven Batıcı olamaz / 22.05.2020
- Kur’an ve Ehl-i Beyt’in buluştuğu gece / 21.05.2020
- Tek başına, azim ve kararlılıkla / 20.05.2020
- Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gün / 19.05.2020
- Devasa bütçe açığı neyin ifadesi / 17.05.2020
- Köylü BTP iktidarında "efendi" olacak / 16.05.2020
- Hala sığınılacak liman arayışındayız / 15.05.2020
- Şii-Sünni kardeşliği birilerini neden rahatsız ediyor / 14.05.2020
- Türkiye milli paralarla ticaret yapmıyor / 13.05.2020
- Kıymet bilmek doğru tercih yapmaktır / 12.05.2020
- Fasoncu Çin nasıl lider oldu? / 10.05.2020
- Önce insan / 09.05.2020
- Kriz için üç cümlelik çözüm / 08.05.2020
- Dolar balonunu MEM patlattı / 07.05.2020
- “Biz çıkışın şifrelerini biliyoruz” / 06.05.2020
- Hocamla hac unutulmaz / 05.05.2020
- Kapitalist Batı çaresizlik içinde / 03.05.2020
- İşçilerin hüzünlü bayramı / 02.05.2020
- Endişeleri milletin teveccühü / 01.05.2020
- İftiralar komediye dönüştü / 30.04.2020
- BTP tarih yazmaya devam ediyor / 29.04.2020
- Prof. Dr. Baş'ın Ehl-i Beyt duruşu birliği temin etmiştir / 28.04.2020
- Para basmak ve vatandaşlık maaşı / 26.04.2020
- Bu yıl Ramazan hüzünle geldi / 25.04.2020
- BTP yeni Genel Başkanını seçti / 24.04.2020
- Meşruluk için ulusal egemenlik şart / 23.04.2020
- Kimi Haydar seni uzaktan tanır / 22.04.2020
- O'nun sahibi Allah'tır / 21.04.2020
- Sadece bir soru sordum / 20.04.2020
- Birileri yine iftiralara sarıldılar / 19.04.2020
- O birlik adamıydı, O milletin adamıydı / 18.04.2020
- O dolu dolu bir hayat yaşadı / 17.04.2020
- Ruhun şad olsun Hocam / 16.04.2020
- Hepimizin başı sağolsun / 15.04.2020
- Geçmiş olsun Hocam / 14.04.2020
- Büyük Buhran’dan bu yana en büyük daralma / 12.04.2020
- Kapitalizmle bu tablo düzeltilemez / 11.04.2020
- Bardağı taşıran son damla: Korona / 10.04.2020
- Korona ‘kral çıplak’ dedi / 09.04.2020
- İspanya'da vatandaşlık maaşı / 08.04.2020
- Korona turnusolunda dünya / 07.04.2020
- Dünya Prof. Dr. Baş’a muhtaç / 05.04.2020
- Santa Marina’da MEM projesi / 04.04.2020
- Bu işler kopyayla olmaz, hala anlamadınız mı? / 03.04.2020
- Dünya MEM derken, biz neredeyiz? / 02.04.2020
- Virüs, doları kurtarmak için mi? / 01.04.2020
- Hani “para basınca enflasyon olur”du? / 31.03.2020
- Vatandaşlık Maaşı Prof. Dr. Baş’ın projesi / 29.03.2020
- Sahi, Refik Saydam neden kapatıldı? / 28.03.2020
- Covid-19 için milli aşı üretmeliyiz / 27.03.2020
- Devletin bağışıklık sistemi güçlü olmalı / 26.03.2020
- Korona ile ilgili sorunları MEM’le aşabiliriz / 25.03.2020
- O’nunla mücadele eden yenilmeye mahkûmdur / 24.03.2020
- Beraat kararına basının körlüğü / 22.03.2020
- Adalet geç de olsa tecelli etti / 21.03.2020
- Çanakkale’yi “geçilmez” kılan Ehl-i Beyt torunu / 20.03.2020
- Sıkıştıkça Milli Ekonomi Modeli’ne sarılıyorlar / 19.03.2020
- Korona turnusolunda küreselleşme / 18.03.2020
- Dünyanın “koronavirüs”le imtihanı / 17.03.2020
- Vay o hocaların haline! / 15.03.2020
- Çin virüsü yendi darısı diğer ülkelere / 14.03.2020
- ‘Aile’ dağılırsa millet yok olur / 13.03.2020
- Koronavirüs aşısını Kapitalizm engelledi / 12.03.2020
- Milyonlarca işsizimiz var / 11.03.2020
- Petrol savaşı en çok ABD’yi vuracak / 10.03.2020
- Daha ölümcül virüsler bu kadar gündem olmadı / 08.03.2020
- Teröristlerin insafına kaldık! / 07.03.2020
- Toprak bütünlüğü ABD ve Rusya ile sağlanır mı? / 06.03.2020
- ‘Düşman’la diplomasi ‘Müslüman’la savaş / 05.03.2020
- Prof. Dr. Baş demişti, dinlemedik / 04.03.2020
- İdlib sarmalı / 03.03.2020
- Şehitlerimizin ruhu şâd olsun / 01.03.2020
- Nefes alıp verdikçe borçlanıyoruz / 29.02.2020
- Seyyid Sunusi’ye Atatürk’ün verdiği üç görev / 28.02.2020
- Seyyid Sunusi Hazretlerini Anadolu’ya getiren güç / 27.02.2020
- Tercihimiz kaos mu barış mı? / 26.02.2020
- Duma’nın 7’nci yılında ayıkmak dileğiyle / 25.02.2020
- Yalnızlaştık! / 23.02.2020
- ABD, HTŞ’nin kalmasını istiyor / 22.02.2020
- Gerilimden ABD ve NATO memnun / 21.02.2020
- Batı Trakya'da asimilasyon politikası / 20.02.2020
- Yük vatandaşa gelir faiz lobisine / 19.02.2020
- Bütçe gerçekten fazla verdi mi ? / 18.02.2020
- Farklı bir açıdan Süleymani suikasti / 16.02.2020
- Nasıl çözüm değil kiminle çözüm / 15.02.2020
- Ekonomideki karadelik / 14.02.2020
- İdlib örtüsünde ABD’den teröre tam destek / 13.02.2020
- Hedefler aynıysa İdlib’de gerilim niye? / 12.02.2020
- “Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” 1950’lerin sloganıymış! / 11.02.2020
- ABD’nin İdlib planı / 09.02.2020
- Açlıktan kendilerini yakanların ülkesiyiz / 08.02.2020
- İdlib’de provokasyonlara dikkat! / 07.02.2020
- Vergi üstüne vergi zam üstüne zam / 06.02.2020
- İdlib geriliminden ABD memnun / 05.02.2020
- AB dağıldı / 02.02.2020
- “Daha büyük bir kriz görmedik” / 01.02.2020
- Mescidine tahammülleri yok, devletine mi olacak? / 31.01.2020
- Trump’ın rüşvetle işgal projesi / 30.01.2020
- İzmir’de sosyal medya buluşması / 29.01.2020
- Deprem değil Kapitalizm öldürür / 28.01.2020
- Deprem gerçeği ve sosyal devlet / 26.01.2020
- Kepenkler kapanıyor borçlar ödenemiyor / 25.01.2020
- Türkiye ekonomisindeki garabet / 24.01.2020
- Rusya Kırım’da cami yaptırıyor / 23.01.2020
- Davos’ta “gelir eşitsizliği” tartışılacakmış! / 22.01.2020
- Çiftçiler çözümü yanlış yerden bekliyor / 21.01.2020
- Hani Lozan’a göre çıkartamıyorduk! / 19.01.2020
- Vergide hedef şaştı / 18.01.2020
- ABD daha fazla dayanamadı / 17.01.2020
- Hizmet yok, açık çok / 16.01.2020
- Molla Zübeyde Hanım / 15.01.2020
- Libya BOP’una müsaade etmemeli / 14.01.2020
- Doğu Akdeniz ve Libya muamması / 12.01.2020
- İran’ın misillemesi ABD’yi ürküttü / 10.01.2020
- ABD Ortadoğu’dan çıkmalı / 09.01.2020
- ABD’nin BOP’u bitti / 08.01.2020
- Süleymani şehit yaşadı şehit öldü / 07.01.2020
- Süleymani suikastının ardından… / 05.01.2020
- Libya tezkeresi / 04.01.2020
- Yeni yıla “batık” girdik / 03.01.2020
- 2020 yılını Prof. Dr. Baş’a bakışımız belirleyecek / 02.01.2020
- 2019, Türkiye için kayıp yıl / 31.12.2019
- Libya’da “birleştirici” olmalıyız / 29.12.2019
- Asgari ücret beklentileri karşılamadı / 28.12.2019
- Kanal İstanbul’un riski çok, faydası yok / 27.12.2019
- Kanal İstanbul, Karadeniz’i, Doğu Akdeniz’den beter yapar / 26.12.2019
- Sizce ekonomik tablo nasıl? / 25.12.2019
- ABD, Türkiye’yi “düşman” ilan etti / 24.12.2019
- Stratejik müttefik(!) “yaptırım” dedi / 22.12.2019
- Türkiye ve İran’da “milli para” yok / 21.12.2019
- Muhteşem Şeb-i Arus programı / 20.12.2019
- Mevlana’yı Mevlana yapan Ehl-i Beyt ruhudur / 18.12.2019
- Ali’ye âşık olmayanın Allah’a aşkı yalandır / 17.12.2019
- Yeni partilerde “gelecek” var mı? / 15.12.2019
- Taviz vererek güçlü olunmaz / 14.12.2019
- Tam bağımsız olmadan dış politika olmaz / 13.12.2019
- Dış politikada artık çuvallamamak için… / 12.12.2019
- Can çekişen tarımı imha adımları / 11.12.2019
- En iyi yatırım Milli Ekonomi Modeli’dir / 10.12.2019
- NATO’nun yeni hedefi Çin mi? / 08.12.2019
- “Pozitif büyüme(!)”den mutlu olabilir miyiz? / 07.12.2019
- NATO Zirvesi: Beyin ölümü ispatı / 06.12.2019
- 5 farklı enflasyonumuz var / 05.12.2019
- MEM’i uygulayan Çin eğitimde de zirvede / 04.12.2019
- NATO, Türkiye için hiç doğmamıştır / 03.12.2019
- Neoliberal Babacan’dan MEM kopyası! / 01.12.2019
- Karanlık eller Ortadoğu’yu karıştırıyor / 30.11.2019
- ABD çok zor durumda / 29.11.2019
- Eğer Yunan galip gelseydi... / 28.11.2019
- MEM’i uygulayan BRICS tarımda zirve / 27.11.2019
- Türkiye’nin para ihtiyacı Prof. Dr. Baş’la çözülür / 26.11.2019
- Asgari ücret açlık sınırını geçebilecek mi? / 24.11.2019
- Çin, yoksulluğu MEM’le bitirdi / 23.11.2019
- Kimi Haydar seni uzaktan tanır / 22.11.2019
- Trakya’dan doğalgaz fışkırıyor ama… / 21.11.2019
- “Hoca Atatürk’e Rus halkının selamını getirdim” / 20.11.2019
- Prof. Dr. Haydar Baş’la tarihi buluşma / 19.11.2019
- Bütçe açığı, işsizlik ve intiharlar / 17.11.2019
- Yeni denge merkezi BRICS göz kamaştırıyor / 16.11.2019
- ABD’deki zirveden Türkiye ne elde etti? / 15.11.2019
- Suriye’nin petrolleri İsrail’e… / 14.11.2019
- Elektronik haciz otomatik ceza / 13.11.2019
- Ekonomide gerçek gösterge: İŞSİZLİK / 12.11.2019
- Ata’mızın ruhu şâd olsun / 10.11.2019
- Ekonomi hangi anlamda uçuşta? / 09.11.2019
- İsrail’in gözü kulağı Suriye’de / 08.11.2019
- En güzel örnek Hz. Muhammed (s.a.v.) / 07.11.2019
- ABD bir çekilip iki yerleşiyor / 06.11.2019
- MEM’i uygulamak bir zorunluluktur / 05.11.2019
- Resmi enflasyonla sorunlar örtülebilir mi? / 03.11.2019
- Esad’dan Türkiye’ye zeytin dalı / 02.11.2019
- Aslolan Ehl-i Beyt’tir / 01.11.2019
- Cumhuriyet Bayramı böyle kutlanır / 31.10.2019
- Bugün herkes Türk bayrağı asmalı / 29.10.2019
- ABD iç savaşın eşiğinde / 27.10.2019
- Sağanak halde vergi yağacak! / 26.10.2019
- Bugün Adana Mutabakatı neden olmasın? / 25.10.2019
- Nihai çözüm Türkiye-Suriye mutabakatı / 24.10.2019
- Karar hukuki değil siyasidir / 23.10.2019
- BTP’nin tarihi kongresinden notlar / 22.10.2019
- BTP 18 yıldır çözüm üretiyor / 20.10.2019
- Adalet herkese lazımdır / 19.10.2019
- Kur’an Ehl-i Beyt’le hayat buldu / 18.10.2019
- İman ve ölçü abidesi: Hz. Fatıma (a.s.) / 17.10.2019
- Bir ilim hazinesi: Hz. Fatıma (a.s.) / 16.10.2019
- Hz. Fatıma (a.s.) annemiz / 15.10.2019
- Ülkemizde ve bölgemizde barış arıyorsak / 13.10.2019
- Güzel ahlaklarını Allah’ın methettiği seçilmişler / 12.10.2019
- Güzel ahlakın müşahhas örnekleri / 11.10.2019
- Ehl-i Beyt Külliyatı ders kitabı olmalıdır / 10.10.2019
- Neleri kaybettiğimizi bilemeyecek acziyetteyiz / 09.10.2019
- Övgü ayetleri Ehl-i Beyt hakkındadır / 08.10.2019
- Ehl-i Beyt Külliyatı birlik için büyük hizmet / 06.10.2019
- ABD, Suriye’ye taşınıyor! / 05.10.2019
- ABD, Ortadoğu’da istikrar istemiyor / 04.10.2019
- Elektrik zamlanırken enflasyon düşer mi? / 03.10.2019
- Dini bilmeyen Rusya Ehl-i Beyt İslam’ını kimden öğrendi? / 02.10.2019
- Niçin Ehl-i Beyt Külliyatı? / 01.10.2019
- Açlık ve yoksulluk sıfır olabilir mi? / 29.09.2019
- Deprem gerçeği sümenaltı edilemez / 28.09.2019
- Ehl-i Beyt Külliyatı ve ortak payda Ehl-i Beyt / 27.09.2019
- Onbinlerce Yemenlinin canı bir Aramco etmiyor! / 26.09.2019
- Batık krediler Moody’s ve IMF / 25.09.2019
- Ekonomi vergiye vergi de tüketime endekslenince… / 24.09.2019
- Üreticide de tüketicide de para yok / 22.09.2019
- Kapalı Maraş kime açılıyor? / 21.09.2019
- Gelir adaleti sadece MEM’le sağlanır / 20.09.2019
- Üçlü zirvede dikkat çekenler / 19.09.2019
- Çin iç pazarıyla büyüyor / 18.09.2019
- BOP ateşi ülkemize sıçrayacak! / 17.09.2019
- ABD’nin güneşi battı şimdi MEM dönemi / 15.09.2019
- Faiz indirimi ve Borçlanma Genel Müdürlüğü / 14.09.2019
- 11 Eylül BOP’un çıkış noktasıdır / 13.09.2019
- Eğitimde diplerdeyiz / 12.09.2019
- Güvenli bölge, ABD ve YPG’nin menfaatine / 11.09.2019
- Yezitler kıtalar dolaşıyor dünya Kerbela’ya döndü / 10.09.2019
- Malazgirt’i anmadan önce anlamak lazım / 01.09.2019
- Zafer Bayramınız kutlu olsun / 30.08.2019
- Macron’dan “Batı’nın batışı” itirafı / 29.08.2019
- Ülkeler daralırken Çin nasıl büyüyor? / 28.08.2019
- Ağustos zaferlerle dolu / 27.08.2019
- Doğu Akdeniz’in çözümü KKTC’yi tanıtmaktır / 25.08.2019
- Suriye’de toprak bütünlüğü sağlanmalı / 24.08.2019
- Talan edilen sadece madenlerimiz değil… / 23.08.2019
- Borç batağından ancak Milli Para ile kurtulabiliriz / 22.08.2019
- Türkiye ABD’nin şamar oğlanı mı? / 21.08.2019
- İşsiz iş bulamıyor çalışan maaş alamıyor / 20.08.2019
- Depreme hazır değiliz / 18.08.2019
- Ekonomi dipte türbülans hızlandı / 17.08.2019
- Suriye’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir / 16.08.2019
- Yanlış sistemi değiştirdik / 15.08.2019
- Ağustos tsunamisi devam ediyor / 10.08.2019
- Çölken vahalaşanlar vaha iken çölleşenler / 09.08.2019
- Operasyon planı ve ABD’nin tehditleri / 08.08.2019
- Macaristan MEM’le nüfusunu gençleştiriyor / 07.08.2019
- Paranın kaynağı yanlış olunca… / 06.08.2019
- Maden talanı… / 04.08.2019
- Güvenli bölge derken… / 03.08.2019
- Kaz Dağları ve Lozan 2023 yalanı / 02.08.2019
- Faiz indirimi, enflasyon ve dolar kuru / 01.08.2019
- Yunan’a en güzel cevap KKTC’yi tanıtmaktır / 31.07.2019
- İthal et ve hayvancılıkla nereye kadar? / 30.07.2019
- Çözümsüzlük ektik borç ve icra biçiyoruz / 27.07.2019
- Doların hâkimiyeti bitti / 26.07.2019
- MEM’i uygulayan Çin göz kamaştırıyor / 25.07.2019
- Lozan düşmanlar için hezimettir / 24.07.2019
- 1974 Kıbrıs zaferi “tanıma”yla taçlandırılmalıydı / 23.07.2019
- S-400 yaptırımlarına hazırlıklı mıyız? / 19.07.2019
- Milli Para tarihin en büyük buluşudur / 18.07.2019
- Firmalarımız neden dökülüyor? / 17.07.2019
- Milletin zaferi / 16.07.2019
- S-400’ü aldık şimdi ne yapacağız? / 14.07.2019
- Türkiye’de para yok ki “milli” olsun / 13.07.2019
- En caydırıcı güç ekonomik bağımsızlıktır / 12.07.2019
- Sorunlarımızın kaynağı mevcut ekonomik anlayış / 11.07.2019
- Mevcut anlayışla faizler düşer mi? / 10.07.2019
- Dolar gücünü kaybeden ABD Swift’i de kaybediyor / 09.07.2019
- İç pazarın yok olması üretimi baltalıyor / 07.07.2019
- Swift yerine Instex çözüm olur mu? / 06.07.2019
- Maaşlar eriyor / 05.07.2019
- Tam bağımsızlık ve S-400 turnusolü / 04.07.2019
- Dünyadaki tek çözüme sırt dönmek / 03.07.2019
- Prof. Dr. Baş’ın Modeli ülkeleri lider yapıyor / 02.07.2019
- ABD doları devalüe mi olacak? / 27.06.2019
- ABD’nin S-400 baskısı hukuki değildir / 26.06.2019
- Seçim bitti proje zamanı / 25.06.2019
- BRICS barışçıl ABD saldırgan / 22.06.2019
- ABD doları zehirli kan gibidir / 21.06.2019
- İki örnekle tarımın vahim tablosu / 20.06.2019
- Resmi verilerle ekonomik çöküş / 19.06.2019
- “Ticaret savaşının kazananı Çin olacak” / 18.06.2019
- TÜFE duasına mı çıkacağız? / 16.06.2019
- ABD yine provokasyon peşinde / 15.06.2019
- Ekonomide köklü bir değişim şart / 14.06.2019
- Kur’an’a göre din güzel ahlaktır / 13.06.2019
- Dolar “rezerv para” olma özelliğini kaybetti / 12.06.2019
- Beyaz et sektörü zorda / 11.06.2019
- ABD çöküyor Çin büyüyor / 09.06.2019
- Tarım üretimine neden düşmanız! / 08.06.2019
- Çin ve Rusya gücünü MEM’den alıyor / 07.06.2019
- NATO mu S-400 mü? / 02.06.2019
- Resesyon resmileşti / 01.06.2019
- Her şey İstanbul için peki ya Türkiye ne olacak? / 31.05.2019
- “Ben bu milletin ruhu ve canıyım” / 30.05.2019
- Ekonominin ilk 500’ünde deprem / 29.05.2019
- Bağımlılığın temeli finansaldır / 28.05.2019
- İVME aşağıya doğru / 26.05.2019
- Kendi ülkemizde Fransız kaldık! / 25.05.2019
- Ekonomide para yok, dert çok, çözüm tek / 24.05.2019
- Türkiye S-400 alabilecek mi? / 23.05.2019
- IMF en olumlu senaryoysa… / 22.05.2019
- ABD yargılanmalı / 21.05.2019
- Atatürk 100 yaşında / 19.05.2019
- Fazla üreteni cezalandıran tarım sistemi / 18.05.2019
- Bu bütçe yama tutmaz / 17.05.2019
- İşsizlik de ata binmiş süvari gibi / 16.05.2019
- Çiftçilik zordu imkansızlaşıyor / 15.05.2019
- Ekonomide umutsuz çırpınış / 14.05.2019
- Ege Denizi derken şimdi de Akdeniz / 12.05.2019
- YSK kararıyla dünyaya madara olduk / 11.05.2019
- Herkes hukuka riayet etmeli / 10.05.2019
- Demokratik krallık ektik, onu biçiyoruz / 09.05.2019
- Hukuk ve demokrasi yoksa seçim var diyebilir miyiz? / 08.05.2019
- İnatta Mekkelileri geçtik / 04.05.2019
- Rüşvet ve kariyer / 03.05.2019
- Merkez Bankası kimseyi ikna edemedi / 02.05.2019
- Emekçilerin bayramı / 01.05.2019
- Tarımda holdingleşme / 30.04.2019
- Çiftçinin derdi maliyet tüketicinin ise pahalılık / 28.04.2019
- ABD’nin F-35 fiyaskosu / 27.04.2019
- Ekonomi borçla döndürülemez / 26.04.2019
- Atatürk’ü anlamayan milli egemenliğe sahip çıkar mı? / 25.04.2019
- Atatürk’ün hedefi batılılaşmak değildi / 24.04.2019
- Çocuklarımıza en güzel hediye “ULUSAL EGEMENLİK”tir / 23.04.2019
- Türkiye ekonomisi çıkmazda / 21.04.2019
- Akçaabat’a Özel Harekât / 20.04.2019
- Gençlerimiz boşlukta / 19.04.2019
- Çin MEM’le büyüyor / 18.04.2019
- Bütçe açığında tehlikeli artış / 17.04.2019
- Prof. Dr. Haydar Baş’a tüm dünyanın ihtiyacı var / 16.04.2019
- Kapitalist adımlar kapitalistleri dahi ikna etmiyor / 14.04.2019
- Yap-işlet-devret yatırım mı karadelik mi? / 13.04.2019
- Soğan meselesini bile çözemiyorsak… / 12.04.2019
- Yeni reform paketiyle Kapitalizme devam / 11.04.2019
- ABD ve Rusya arasında kaldık / 10.04.2019
- Yanlış, sandıklarda değil, icraatlarınızda / 09.04.2019
- Atatürk Havalimanı’nı çok arayacağız / 07.04.2019
- Dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor / 06.04.2019
- Enflasyon kontrolden çıkacak / 05.04.2019
- Seçimlere “tencere” damgasını vurdu / 04.04.2019
- Seçim bitti gündem ekonomi / 03.04.2019
- Seçimleri nasıl okumalıyız? / 02.04.2019
- Emperyalizmle mücadele dinsizlik mi? / 31.03.2019
- Oyum Selim Kotil’e sebeplerim var / 30.03.2019
- Oyları bölmeyelim tiyatrosu / 29.03.2019
- İktidar batırdı muhalefet bıktırdı / 28.03.2019
- Babala TV’de gündem Selim Kotil / 27.03.2019
- İstanbul, “Oylar Selim Kotil’e” dedi / 26.03.2019
- İktidarla, ana muhalefet arasında ne fark var? / 24.03.2019
- Taksicilerin sorunları Kotil’le çözülecek / 23.03.2019
- Atatürk’ü hiç kimse böyle anlatamadı / 22.03.2019
- MEM’i uygulayan ülkeler ilk 5 içinde / 21.03.2019
- Diyanet’in vefasızlığı / 20.03.2019
- Birlik ve beraberlik gerçek liderle mümkündür / 19.03.2019
- Bir din istismarıdır gidiyor / 17.03.2019
- Ekonomi çakıldı / 16.03.2019
- Hava kirliliği İstanbul’un kaderi mi? / 15.03.2019
- İç karartıcı ekonomik tablo / 14.03.2019
- Birilerini Kotil rüzgarı çarptı / 13.03.2019
- Beka sorunu neden var, nasıl çözülür? / 12.03.2019
- “Kotil ile her şey güzel olacak” / 10.03.2019
- Seçmen, bu seçime farklı bakıyor / 09.03.2019
- Kadınlar gününüz kutlu olsun diyeceğiz ama… / 08.03.2019
- Trump’tan övgü mü ceza mı? / 07.03.2019
- Seçimlere demokrasi gelmeli / 06.03.2019
- Türkiye’nin en büyük partisi BTP / 05.03.2019
- “İstanbul’u MEM ile yöneteceğiz” / 03.03.2019
- Hindistan-Pakistan gerilimi kimin menfaatine? / 02.03.2019
- Beka sorunu ve iki ittifak / 01.03.2019
- Bir haftada iki tarihi olay / 28.02.2019
- “Başa gelsin, Türkiye 6 ayda cennet olur” / 27.02.2019
- Tarihi sosyal medya buluşması / 26.02.2019
- Yarım siyasetçi tarımdan eder / 24.02.2019
- Yıldırım, Selim Kotil’den kopya mı çekiyor? / 23.02.2019
- İçişleri Bakanlığı neden suskun? / 22.02.2019
- Seçimlik politikalar çözüm getirmez / 21.02.2019
- Selim Kotil enerji dolu / 20.02.2019
- Milli Para olsaydı sebze-meyve pahalı olmazdı / 19.02.2019
- Hani Lozan’a göre çıkartılamıyordu? / 17.02.2019
- İşsizlik, bütçe ve ilaç / 16.02.2019
- Sebze ve meyvede bu fiyatları da arayacağız / 15.02.2019
- Yerel seçimlerde BTP rüzgarı / 14.02.2019
- Köy düzelmeden şehir düzelmez / 13.02.2019
- Kapitalist ABD örnek alınırsa… / 12.02.2019
- Seçimlik ucuzluk / 10.02.2019
- Trakya’da “küçük” doğalgaz keşfetmişiz! / 09.02.2019
- Vatandaşın alım gücü diplerde / 08.02.2019
- İstanbullunun yüzü Selim Kotil’le gülecek / 07.02.2019
- İzmirliler “Haydar Baş” dedi / 06.02.2019
- BTP; Lideriyle adaylarıyla göz kamaştırıyor / 05.02.2019
- Ucuz gıda sadece BTP ile mümkün / 03.02.2019
- Pahalı mazot enflasyonu artırıyor / 02.02.2019
- Ekonomi kırmızı alarm veriyor / 01.02.2019
- ABD suç üstüne suç işliyor / 31.01.2019
- Venezuela olaylarında İsrail parmağı / 30.01.2019
- 2019 zorlu bir yıl olacak / 29.01.2019
- ABD’nin Venezuela’yı kaptırmama telaşı / 27.01.2019
- Cennetin anahtarı Resulullah’a imandır / 26.01.2019
- Güvenli bir dünya ancak MEM’le sağlanır / 25.01.2019
- Belediyeler BTP ile şahlanacak / 23.01.2019
- Hani ABD çekilecekti? / 22.01.2019
- Batı, problemlerine MEM’le çare arıyor / 20.01.2019
- Güvenli bölge, ABD ve YPG için… / 19.01.2019
- Komplodan 9 gün geçti ama hâlâ tık yok / 16.01.2019
- Komploya tepki çığ gibi / 15.01.2019
- Kamuoyu, İçişleri Bakanlığı’ndan cevap bekliyor / 13.01.2019
- “Asılsız ihbar” denilerek geçiştirilemez / 12.01.2019
- Gıda terörü / 11.01.2019
- Susurluk’ta çirkin saldırı / 10.01.2019
- Çiftçimiz neden üretemiyor? / 09.01.2019
- İsrail ve YPG’ye güvence Türkiye’ye ihtar / 08.01.2019
- ABD, Rusya-Türkiye gerilimi planlıyor / 06.01.2019
- İhracat rekoruna sevinmeli miyiz? / 05.01.2019
- ‘Patriot’un ön şartı S-400 / 04.01.2019
- ABD’nin çekilmesi tiyatro demiştik / 03.01.2019
- 2019’a umutla bakabilmek için… / 02.01.2019
- Yusuf’um bulunur Kenan bulunmaz / 30.12.2018
- Kapitalizmde borç garibin yularıdır / 28.12.2018
- Amaç Cenevre… / 27.12.2018
- Asgari ücret, işçiye yetersiz, işverene yük / 26.12.2018
- Suriyeli Peşmergeler kartı / 25.12.2018
- Suriye’de “siyasi süreç” hazırlıkları / 23.12.2018
- Ekonomik sorunlar hayal değil gerçek / 22.12.2018
- ABD’nin Suriye’den çekilme tiyatrosu / 21.12.2018
- “O gönlümüzün sultanı, başımızın tacı” / 20.12.2018
- BTP’den terörü bitirecek proje / 19.12.2018
- İstanbul’da BTP rüzgarı / 18.12.2018
- ABD’ye taşeron olmanın bedeli ağır / 16.12.2018
- Büyük felaketlere hazırlıklı mıyız? / 15.12.2018
- İstikrar için ABD Suriye’den çıkmalı / 14.12.2018
- Partiler değil projeler yarışmalı / 13.12.2018
- Büyüme rakamı “resesyon” diyor / 12.12.2018
- Fransız halkının isyanı Kapitalizme / 11.12.2018
- ABD’ye gidenlere uyarı! Rehin alınabilirsiniz / 09.12.2018
- Taşoz Adası ne zaman Yunan’a ait oldu? / 08.12.2018
- Ekonomik bağımlılık ulusal güvenlik tehdidi / 07.12.2018
- ABD’nin demokrasi silahı / 06.12.2018
- Kapitalizmi uyguluyorsan haklı olman yetmez / 05.12.2018
- “Bu işin ruhu tüketimdir” / 04.12.2018
- Doların düşmesi ne anlama geliyor? / 01.12.2018
- Koltuğu uğruna ülkeyi savaşa sokacak / 30.11.2018
- Kelin ilacı olsaydı… / 29.11.2018
- Açlıkla terbiye ediliyoruz(!) / 28.11.2018
- Küreselleşme adı altında nasıl sömürdüler? / 27.11.2018
- Öğretmenlerin ahvali / 25.11.2018
- “Bu işi Haydar Baş ve kadrosu yapar” / 24.11.2018
- Kaşıkçı Trump’a muhalifti / 23.11.2018
- Prof. Dr. Baş’a “Atatürk” dediği için saldırılıyor / 22.11.2018
- Kapanan firmalar ve cari fazla / 21.11.2018
- Yeni Hal Yasası ve Milli Ekonomi Modeli / 20.11.2018
- Bütün dünya ahmak bi bizim Fesli akıllı(!) / 18.11.2018
- Atatürk’ün Allah inancı / 16.11.2018
- Batılı ülkeler de dolardan kurtulmak istiyor / 15.11.2018
- ABD terörist eğitip diploma veriyor / 14.11.2018
- Diyanet’i Atatürk kurdu / 13.11.2018
- Şehitlik Tepesi’nden Ata’mızın ruhuna / 11.11.2018
- Ata’mızı rahmetle anıyoruz / 10.11.2018
- ABD ile krizler bitmeyeceğine göre… / 09.11.2018
- S-300’ler İsrail’i durdurdu / 08.11.2018
- İslam dünyası neden bu halde? / 07.11.2018
- BOP’a “yaptırım” kılıfı / 06.11.2018
- Herkes milli paralarla ticaret diyor ama… / 04.11.2018
- ABD ile yeni krizler kapıda / 03.11.2018
- ABD, kendi eserinden rahatsız / 02.11.2018
- Türklük bir medeniyettir / 01.11.2018
- Atatürk’ün Türkiye’si gerçek Cumhuriyettir / 31.10.2018
- Duma’da tarihî MEM toplantısı / 28.10.2018
- Muasır medeniyetin üstü Milli Ekonomi Modeli’dir / 27.10.2018
- Yemen’de binlerce Kaşıkçı öldürüldü / 26.10.2018
- “Para dönmüyor” / 25.10.2018
- Trump Neronlaşıyor mu? / 24.10.2018
- Adaleti zalimler sağlayamaz / 23.10.2018
- Suud’un açıklaması tatmin etti mi? / 21.10.2018
- Kaşıkçı olayının yankıları / 20.10.2018
- Emekli maaşı devlete yük müdür? / 19.10.2018
- Kaşıkçı olayının sonu ne olacak? / 18.10.2018
- İmam Azam’ın Ehl-i Beyt sevgisi / 17.10.2018
- Enflasyon ve faiz prangasından kurtulmak için… / 16.10.2018
- Eee papaz da gittiğine göre… / 14.10.2018
- Pompeo’dan “büyük İsrail” itirafı / 13.10.2018
- Milli paramız yok ki ticareti olsun / 12.10.2018
- Yaptırımlar “bağımsız” olanı etkilemez / 11.10.2018
- Maliyetler düşmeden enflasyon düşmez / 10.10.2018
- Kriz çoğunluğa var azınlığa yok / 09.10.2018
- Münbiç ve Fırat’ın doğusu / 07.10.2018
- ABD-İsrail ikilisinin S-300 çaresizliği / 06.10.2018
- ABD’ye bir tokat da BM’den / 05.10.2018
- Enflasyonun ana sebebi maliyet / 04.10.2018
- Elektrik fena çarptı / 03.10.2018
- “Bor” zenginiyiz ama kullanabilirsek… / 02.10.2018
- İdlib’de mutabakat Menbiç’te gerilim / 30.09.2018
- Milli ekonomi için yerli akıl lazım / 29.09.2018
- ABD’nin “iklim”le başı dertte / 28.09.2018
- ABD için Türkiye rakip ülkelerden mi? / 27.09.2018
- İsrail, kendi kazdığı kuyuya düştü / 26.09.2018
- Genel af bir zorunluluk oldu / 25.09.2018
- Gözler Fırat’ın doğusunda… / 23.09.2018
- Vatandaş feryat ediyor ama... / 22.09.2018
- Rus uçağını İsrail düşürdü / 21.09.2018
- Matem Günü ve Hüseynî duruş / 20.09.2018
- İsrail, siyasi süreci engelleme derdinde / 19.09.2018
- Hayat pahalı / 18.09.2018
- ABD’nin, Suriye’de siyasi süreç planları / 16.09.2018
- ABD gücünü kaybetti / 15.09.2018
- Adalet herkese lazım / 14.09.2018
- Türkiye, İdlib’e operasyon hazırlığında mı? / 13.09.2018
- Tahran Zirvesi / 09.09.2018
- ABD, Suriye'de kalma derdinde / 08.09.2018
- ABD'nin yalanları İdlib'de tutmayacak / 07.09.2018
- SEKA'yı kapattık şimdi arıyoruz / 06.09.2018
- ABD, İdlib operasyonundan neden rahatsız? / 05.09.2018
- ABD, Afrika'yı Çin'e kaptırdı / 04.09.2018
- Dolar bağımlılığının domino etkisi / 02.09.2018
- ABD'nin tuzakları kendisine döndü / 01.09.2018
- Yemen illeri kan ağlıyor / 31.08.2018
- Büyük Zafer'i anlamak? / 30.08.2018
- ABD diktası, dolar hâkimiyetine bağlı / 29.08.2018
- Önce paramız bağımsız olmalı / 28.08.2018
- Türkiye'nin İdlib'le imtihanı / 26.08.2018
- Korkmaz İbrahim olan Nemrut'un ateşinden / 25.08.2018
- Ekonomide Türkiye üzerinden bilek güreşi / 15.08.2018
- Ekonomik savaş nasıl kazanılır? / 14.08.2018
- ABD düşmanına bu muameleyi yapmıyor / 12.08.2018
- Prof. Dr. Baş'a iftira kampanyası neden bugün? / 11.08.2018
- Kripto FETÖ'cüler devrede / 10.08.2018
- Prof. Dr. Haydar Baş'a neden saldırıyorlar? / 09.08.2018
- ABD'nin makyajsız siyaseti / 07.08.2018
- Bakanlarımıza saldırı Türkiye ve Türk milletinedir / 04.08.2018
- Papaz sebep mi bahane mi? / 03.08.2018
- Türkiye ekonomisine ELEKTROŞOK / 02.08.2018
- ABD, İran'ı Arap NATO'su ile vuracak / 01.08.2018
- Gelirimiz, borcumuzu karşılamıyor / 31.07.2018
- İsrail, Mescid-i Aksa'ya odaklandı / 29.07.2018
- Türkiye'ye "papaz" baskısı / 28.07.2018
- Devlet, millet için güçlü olmalıdır / 27.07.2018
- Batı'nın gizli silahı: TERÖR / 26.07.2018
- Gözler BRICS Zirvesi'nde / 25.07.2018
- Lozan, benzeri görülmemiş siyasi bir zaferdir / 24.07.2018
- ABD gibi müttefikimiz varsa? / 22.07.2018
- Kıbrıs Barış Harekâtı yapılmasaydı? / 21.07.2018
- İsrail'de, "büyük İsrail" yasası / 20.07.2018
- Faiz, tüm ekonomik hastalıkların ana sebebidir / 19.07.2018
- Trump, Rusya'ya karşı iyi polis rolünde mi? / 18.07.2018
- 15 Temmuz'ların yaşanmaması için? / 17.07.2018
- Ülkemizdeki enflasyon maliyet enflasyonudur / 07.07.2018
- Biri, "siyasi nezaketsizlik" mi dedi? / 05.07.2018
- Enflasyon, dolar ve faiz birbirini tetikliyor / 04.07.2018
- Ekonomik darbe mi? / 03.07.2018
- BOP mültecileri / 01.07.2018
- "Kılıçdaroğlu istifa" sesleri yükseliyor / 30.06.2018
- Rejim değişikliği problemleri derinleştirecek / 29.06.2018
- CHP'de tek adamlık dönemi / 28.06.2018
- Cumhur Koalisyonu? / 27.06.2018

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

23.01.2018, 23.01.2017, 23.01.2016, 23.01.2015, 23.01.2014, 23.01.2013, 23.01.2012, 23.01.2011, 23.01.2010, 23.01.2009, 23.01.2008, 23.01.2007, 23.01.2006, 23.01.2005, 23.01.2004, 23.01.2003, 23.01.2002, 23.01.2001, 23.01.2000
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.