HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 05 TEMMUZ 2022, SALI

Bir hakkın teslimi

30.10.2013 00:00:00
Allah'ın Resulü (s.a.a.), vefatına üç ay kala Veda Haccı'na niyet etti. 124.000 sahabisi ve Ehl-i Beyt'i ile Arafat meydanına çıktı. Orada meşhur Vedâ Hutbesi'ni irad etti. (Zilhicce'nin 9'unda).Hac menasikini tamamladıktan sonra Medine'ye dönerken (Zilhicce'nin 18. günü), Cebrail (a.s.) gelerek Maide 67. ayeti inzal buyurdu:"Ey Resûl! Rabbinden Sana indirileni tebliğ et (duyur). Eğer bunu yapmazsan o takdirde O'nun risaletini (Sana gönderdiğini) duyurmamış olursun. Ve Allah Seni insanlardan korur."Bunun üzerine Resûlullah (s.a.a.) önde gidenlere ve geride kalanlara haber salarak, yüz bini aşkın sahabiyi Gadir-i Hum denilen yerde topladı. Taşları yığdırarak yüksek bir yer yaptırdı ve üzerine çıkarak meşhur Gadir-i Hum Hutbesi'ni irad etti.Meşhur Vedâ Hutbesi'nde Resûlullah (s.a.a.), "Ey insanlar, ey müminler!" diye seslenerek, iman ve İslâm esaslarını anlatmış, insan haklarını ve kul haklarını İslâm açısından beyan etmiş, orada olanları tebliğini yaptığına dair şahit tutmuştur.Meşhur Gadir Hutbesi'nde ise (220 Sünni kaynakta yer almaktadır), yüz bini aşkın sahabinin huzurunda Hz. Ali Efendimizi Mü'minlerin Emiri, halifesi ve velayetin başı olarak tanıtmıştır. Bir çadır kurdurarak, erkeklerin, kadınların O'na biatini istemiştir. Ve onlar da O'na biat etmişlerdir.Gadir-i Hum'daki bu gelişme üzerine, Cebrail (a.s.) Maide 3. ayeti getirmiştir: "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetlerimi tamamladım ve size din olarak İslâm'ı beğendim." Bu ayet, Hz. Ali'nin velayeti hakkında nâzil olmuştur.Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.a.) vefatına yakın irad ettiği bu iki hutbe çok çok önemlidir.Birisi insan hakları açısından, diğeri nübüvvetten sonra imamet ve velayetin sahibinin tesbiti açısından?Bu iki önemli hutbenin günümüze aktarımı ve anlaşılması yönünden, Prof. Dr. Haydar Baş Bey'in tarihi hizmetini tescil etmekte büyük yarar vardır."Veda Hutbesinde İnsan Hakları" adlı eseri, Bakü Devlet Üniversitesi'nde doktora tezi olarak sunulmuş, sahasında ilk ve tek eserdir. Baş, İslâm dünyasında, Veda Hutbesi'ni insan hakları açısından detaylıca ele alan tek ilim adamıdır. Veda Hutbesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin mukayesesi yapılmış, can emniyeti, namus emniyeti, mal emniyeti, din emniyeti ve akıl emniyeti korunması gereken beş mukaddes varlık olarak ele alınmış, kadın hakları, ifade ve düşünce hürriyeti, temek hak ve hürriyetler İslam açısından değerlendirilmiştir.Günümüzde insan hakları ihlallerinin, değil şahıslar, devletler bazında sistematik olarak yürütüldüğünü görüyoruz. Maalesef evlerine ve camilerine Veda Hutbesi'ni asanlar, içinde ne yazdığına bakmadan ve de anlamadan haçlı ordularına destek vererek, en büyük insan ve kul haklarının ihlaline, Müslüman kardeşlerimizin namuslarının kirletilmesine, canlarının kıyılmasına, mallarının yağmalanmasına, camilerinin ve türbelerinin yıkılmasına aşikârane ortak olmaktadırlar.İkinci olarak, Gadir-i Hum hadisini, Ehl-i Beyt Külliyatı'nda etraflıca ele alan Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Sünni ve Alevi dünyaya bu hadisi tekrar tekrar önemini vurgulayarak duyurmuştur.Bu meşhur olayı anlatan Gadir hadisinin 220 Sünni kaynakta yer aldığını ısrarla vurgulamaktadır. (Zemahşeri, İmam Fahr-i Razi, İbn-i Haldun, Nişaburi, İbn-i Kesir, Ahmed bin Hanbel, Celalettin Suyuti, İbn-i Cevzi, Nesai, Buhari, Taberi?)Bu önemli Peygamber söylevi "Hz. Ali'nin (a.s.) velayet ve imametinin tescili ve insanları ona itaate davet" niteliği taşıyordu.Maalesef Sünnicilik oynayanlar, ekseri hocalar, müftüler, imamlar, ilahiyat çevreleri kasıtlı olarak bu hadisi gizlediler, örttüler. Bu açıkça sorgulanmalıdır. İlim adına hesaba çekilmelidir, bu yapılanlar? Ne imam-hatip liselerinde, ne ilahiyat fakültelerinde, ne de camilerde bu gerçekler anlatılmıştır. Sünni dünya "Gadir-i Hum" kelimesini dahi duymamıştır. Ta ki Prof. Dr. Haydar Baş Bey gündeme getirene kadar?Bugün burada bir hakkı teslim edelim: Hem Veda Hutbesi ve hem de Gadir Hutbesi Resûlullah'ın son günlerindeki en önemli ve dinin kemale erdiğinin ve hukukun çerçevesinin çizildiğinin manifestosu niteliğindeki hutbeleridir ki, bu noktada en önemli hizmet Haydar Baş Hocamıza nasip olmuştur.Hem insan haklarına?Hem nübüvvete, hem velayete ve imamete hizmet?Allah kendilerinden razı olsun.
 
Dr. Abdullah Terzi / diğer yazıları
- “Tüketim en büyük kaynaktır” / 11.12.2019
- Mesaj TV’ye kavuştuk / 06.12.2019
- NATO neye yarar ki? / 04.12.2019
- Haydar Baş Çin’de değil, Türkiye’de / 28.11.2019
- Erdoğan–Trump görüşmesi ve Sayın Baş / 16.11.2019
- ‘ABD bitmiştir’ / 01.11.2019
- Bu Meclis off! / 28.10.2019
- ‘Bağımsızlık güneşi doğuyor’ / 25.10.2019
- Kolay değil 18 yıl geçti… / 26.09.2019
- ‘Materyalizm ne saçma şey!’ / 19.08.2019
- Gençlik kamplarda güzel / 07.08.2019
- Muhammedî Atatürk / 30.07.2019
- Lozan zafer mi hezimet mi? / 24.07.2019
- Elleri öpülesi gençler / 20.07.2019
- Güçlü ordu bize lazım mı? / 09.07.2019
- Askerlik şehadet kapısı değil mi? / 06.07.2019
- Çözümü konuşalım… / 29.06.2019
- Model uyduda birinciyiz / 20.06.2019
- Atatürk’ün millet anlayışı / 26.04.2019
- Seçmenler ve partileri ne yapıyor? / 11.03.2019
- En ilginç parti: BTP / 02.03.2019
- Belediye başkanı adayınızda bu özellikler var mı? / 21.02.2019
- Belediye işi mi gönül işi mi? / 13.02.2019
- Belediye Başkanı ve bir kuruş / 06.02.2019
- Neyi seçtik? / 27.06.2018
- Prof. Dr. Haydar Baş'a yapılan: Gizlemek ve çalmak / 11.06.2018
- Kaynağın ne? / 02.06.2018
- Ekonomide yeni şeyler söylemek lâzım / 31.05.2018
- Millet neyi seçecek? / 04.05.2018
- Gerçekleri gizlemek ve örtmek / 03.05.2018
- Atatürk'ün başarıları ve Ehl-i Beyt / 12.04.2018
- 'Sürdürülebilir borçlanma' ve MEM / 06.04.2018
- Atatürk ve hilâl-haç savaşı / 29.03.2018
- FETÖ ve Prof. Dr. Haydar Baş / 22.03.2018
- İleriyi görmek / 16.03.2018
- % 10 barajı kaldırılsın! / 08.03.2018
- Göz nuru ordumuz / 12.02.2018
- Helâl rızık yiyemiyoruz / 04.01.2018
- Annesini veya hanımını dinlemeyen padişah olur mu? / 23.12.2017
- "Kudüs Müslümanlarındır" / 13.12.2017
- Atatürk ve emperyalizme araç olmak / 14.09.2017
- Tıbbiyeli Hikmet ve mandacılığa hayır! / 09.09.2017
- Dinlerarası Diyalog mu? Hayır! / 29.08.2017
- Atatürk'e ihtiyacımız var! / 05.01.2017
- Müslümanı Müslümana kırdırıyorlar! / 02.01.2017
- Kaynaklar deyince akla Prof. Dr. Haydar Baş gelir / 24.12.2016
- Faiz berbat eder MEM abat eder / 05.12.2016
- Cumhurbaşkanımız Dinlerarası Diyalog faaliyetlerini durdurmalı! / 24.11.2016
- Yalanlara teslim olmayınız! / 18.11.2016
- Aman dikkat! Gençlerimizi kaybetmeyelim! / 12.11.2016
- İki önemli kavram ve Prof. Dr. Haydar Baş / 10.10.2016
- En Amerikancı siyaset / 30.09.2016
- Darbeden çok daha tehlikelisi / 03.08.2016
- Hoşgörü Diyalog'tan Darbeye? / 27.07.2016
- Dinlerarası diyalog doludizgin! / 11.07.2016
- "Türkiye savaşı başladı" / 21.01.2016
- Batıya daha da muhtaç hale gelmek? / 18.12.2015
- Dış politikada çare / 11.12.2015
- Avrupa'da Müslümanlar zorda! / 21.11.2015
- Dünyanın önünde giden lider / 07.11.2015
- Milletvekili adayları dikkat! Meclis güvenli değil! / 24.02.2015
- Ruslar ne diyor? / 20.06.2014
- AKP ile 'zina medeniyeti'ne doğru / 14.02.2014
- Diyalogcu cemaat ve diyalogcu Başbakan / 11.02.2014
- AKP-Cemaat çatışması ve İlahiyatçıların hal-i pürmelali / 09.01.2014
- Rusya nasiplendi ya Türk milleti? / 04.01.2014
- AKP'den kurtulmak Yeni CHP ile olmaz! / 25.12.2013
- Gadir'i unutturanlar Veda Hutbesi'ni de unuttular / 08.11.2013
- Bir hakkın teslimi / 30.10.2013
- Başörtülüye zulüm ve AKPlilerin çifte standartı! / 27.09.2013
- "Çekirge sürüsü gibi yiyorlar!" / 25.09.2013
- Amerikan yalanları ve Firavun'un sihirbazları / 14.09.2013
- Herkes taraf olmalı! / 21.08.2013
- Teşekkürler / 31.07.2013
- Erdoğanın Türk (!) baharı / 02.07.2013
- Almanya Türkün vatanı değildir / 13.05.2013
- Paketlenmiş Apo, AKP ve muhalefet / 18.04.2013
- Avrupa'da Türk aileler tedirgin! / 08.04.2013
- PKK'lılar Kuzey Suriye'ye mi yerleşecek? / 29.03.2013
- Putin'in temsilcisi: Baş'ın modelini uygulayacağız / 04.03.2013
- Devletin kıymetini bilmeyenlerden kurtulmalıyız! / 21.02.2013
- Büyük Türk Milleti, aman dikkat! / 12.02.2013
- Cübbeli manevi silleyi yedi! / 24.01.2013
- Suriye’ye savaşmaya gidenler! / 11.01.2013
- RTE’nin dindarları / 31.12.2012
- Kötülerle uzlaşmak / 26.12.2012
- Cemevleri ibadethanedir / 18.12.2012
- İmam-hatiplerde ne oluyor? / 07.12.2012
- Gurbetçilere teşekkürler… / 30.11.2012
- Günümüz Kufelileri / 23.11.2012
- Hacda birlik için dualar / 16.11.2012
- Tuhaf tuhaf fitneler / 11.10.2012
- Genel affın taşları döşeniyor / 27.09.2012
- Medeniyetimize iki büyük hizmet / 21.09.2012
- Çin gibi "devlet olmak" / 13.09.2012
- Değiştirdiler, dönüştürdüler ve başardılar! / 03.09.2012
- Türkiye cephe ülke oldu / 12.07.2012
- Meğer AKP anamuhalefet partisi imiş / 01.06.2012
- Kürdistan kurulsun diye mi Esat gitsin / 04.05.2012
- Atilla İlhan, Zileli, Tanilli ve Prof. Dr. V. Lisichkin / 26.04.2012
- Şalvarını din sananlar / 11.04.2012
- Gençliğe Ehl-i Beyt örneği / 29.03.2012
- İsrail’i sevindirenler / 03.03.2012
- Türkiye’ye mali komiser atandı! / 09.02.2012
- Davos fos çıktı, Haydarizm var / 04.02.2012
- Herkes “Muhammedurreslullah” dese… / 28.01.2012
- Hala Sultan'dan Denktaş'a… / 21.01.2012
- "Esselâmü Aleyke Ya Veliyyellah'" / 30.12.2011
- Meclis'te tek parti var! / 22.12.2011
- Türkiye yaptığına pişman olmasın! / 12.12.2011
- Sözümüz Müslümana, diyalogcu hacı(!)ya değil / 05.12.2011
- Zamanını okumak .... / 25.11.2011
- Rabbın kim' Dinin ne' Kitabın ne' Peygamberin kim' Kıblen neresi'... / 07.03.2008
- Dünyada ve Türkiye'de globalizmin çöküşü / 19.02.2007
- Feyz dolu bir hac mevsimi / 05.03.2002
- Öne çıkan ilişkiler (!) / 26.01.2002
- Eğer AB'ye girersek... / 14.01.2002
- AB, Türkiye dostu mu? / 05.01.2002
- Hollanda İlim Kültür Vakfı / 28.06.2001
- Mannheim'da Türk çocukları / 27.06.2001
- Milli irade tecelli edecektir / 18.06.2001
- Bayraklı muhteşem kalabalık... / 15.06.2001
- O da Hakk'a yürüdü / 01.06.2001
- Büyük milletin büyük mitingi / 23.05.2001
- Milletin istediği olmuyor / 17.05.2001

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

30.10.2012, 30.10.2011, 30.10.2010, 30.10.2009, 30.10.2008, 30.10.2007, 30.10.2006, 30.10.2005, 30.10.2004, 30.10.2003, 30.10.2002, 30.10.2001, 30.10.2000, 30.10.1999, 30.10.1998, 30.10.1997, 30.10.1996, 30.10.1995, 30.10.1994


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.