HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 27 MAYIS 2022, CUMA

Milli Çözüm Milli Ekonomi Modeli

03.07.2010 00:00:00
Dünkü yazımızda "Türkiye'nin çıkmazı" başlığı altında gerek siyasilerimizin, gerekse aydınlarımızın bütün düşünce ve çözüm arayışlarının batıya bağımlı olmaları münasebetiyle hiç bir meselenin bir türlü çözüme kavuşturulamadığını, böyle devam etmesi halinde de daha ciddi tehdit ve tehlikelerin kaçınılmaz olduğunu ifade etmeye çalıştık. Büyük İsrail Projesi, Büyük Kürdistan Projesi, Büyük Ermenistan Projesi, Dinlerarası Diyalog ve nihayet hepimizi içine alan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi gibi organizasyonların ülkemizi ve bölgemizi hedef aldığını da hatırlatarak, terör ve PKK'nın bu çerçevede ele alınması gerektiğini ve Amerika'ya "Ya PKK, ya da Türkiye" demenin şart olduğunu da yazarak PKK'nın ancak ABD ile çözülebileceğini açıklamıştık. Şimdi bizim siyasilerimizin ve aydınlarımızın durumunu açıklayan bir tespitimizi hatırlatarak konuya geçmek istiyorum. Tespitimiz şudur: Bizim siyasilerimizin ve aydınlarımızın en büyük çıkmazı; bu milletin ve devletin milli menfaatleri adına hiçbir konuda kendilerine ve millete ait bir düşünce, bir çözüm sahibi olamamalarıdır. Siyasi tarihimizde bunun bir istisnası Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'tır. Şu ana kadar her hangi bir alternatifi de olmadığı için Türkiye'nin içinde bulunduğu başta terör olmak üzere, işsizliğin, yoksulluğun, bölücülüğün, geri kalmışlığın tek çaresinin Sayın Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Milli Ekonomi Modeli ve Sosyal Devlet - Milli Devlet" tezinde olduğunu kısaca temas etmeye çalışacağız. Prof. Dr. Haydar Baş'ın en büyük farkı ve özelliği bağımsız bir harekete sahip olmasıdır. İkinci en büyük farkı ve özelliği de bütün düşünce ve tezlerinin "İnsan endeksli" olmasıdır. Bunu şöyle de açabiliriz. Sayın Baş'ın insanı tanıması ve onun başta rızkı olmak üzere bütün ihtiyaçlarını bir başkasına muhtaç olmadan karşılayabilecek bir inançtan yola çıkması... Bunu yaparken de ırk, renk, din, coğrafya ayırımı yapmadan her insanın yaşama hakkının, din ve vicdan hürriyetinin ve bütün temel hak ve özgürlüklerin ona doğuştan verildiği ve hiçbir şekilde elinden alınamayacağı gerçeğinden yola çıkması... Bu cümleden olarak kapitalizmin ve sosyalizmin asla çözüm olamayacağını çok açık ve kesin olarak ortaya koyması... Sayın Baş'ın ekonomiye getirdiği "İhtiyaçlar sınırlı, imkânlar sınırsız" tarifiyle bütün ezberleri bozuyor. Hâlbuki mevcut batılı anlayışta; ekonomi "İhtiyaçlar sınırsız imkânlar sınırlı" olarak tarif edilerek dünyanın ve insanlığın dengesini temelinden sarsıyor. Batı bu tarifte; bütün kavgaların, talanların, yağmaların, sömürgeciliğin ve hatta işgallerin ilk adımını atmış oluyor.Prof. Dr. Haydar Baş Milli Ekonomi Modeli'nde paraya getirdiği yeni ve gerçekçi bir tarifle paranın hem tüketim, hem üretim aracı olmasının yanında tasarruf ve yatırımda da büyük bir tahrik unsuru olduğunu vurgulamışlardır. Devletin senyoraj haklarını kullanarak üretimin ve emeğin karşılığı olarak kendi parasını basmasının şart olduğunu açık açık ifade etmektedirler. Piyasanın bir an evvel canlanması için tüketici sınıf olan köylüye, işçiye, memura, emekliye, tarım kesimine maaş, ücret ve proje mukabili faizsiz kredi vererek bu kesimi tüketici olarak, üretimin de en büyük tahrik unsuru olarak devreye sokması başlı başına bir devrim niteliğindedir. Bununla beraber hiç bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarına, vatandaşlık maaşı ve bütün ev hanımlarına ayrıca ev hanımı maaşı vermesi, hakça paylaşım kadar, terörü bertaraf edecek, yerine barışı ve huzuru getirecek bir başka devrim olsa gerek. Yüz bin liradan az geliri olandan vergi alınmaması da, halkın yüzde 80'ine ilave bir gelir olarak çok ciddi bir destektir. Ve bilhassa tarım kesimine kendi ürününün bedelini takdir yetkisini vermesi, hiç bir ücret almadan kuraklığa, sele, dona, yangına ve her türlü felaketlere karşı sigorta etmesi ve dahası alım garantisi vermesi, avans sistemini devreye sokması gibi çarelerin her biri bir milleti ve devleti dünyanın en güçlüsü ve en bağımsızı yapmaya yetecek nitelik ve kabiliyette gelişmelerdir. Sağlık hizmetinde aile hekimliğinden yola çıkarak, hastayı en kısa zamanda ve en uygun yerde ve en iyi imkânlarla tedavi imkânı sunmaktadır. Eğitimde Milli Ekonomi Modeli'nin sunduğu maddi imkânlarla her türlü okul binası, derslik, laboratuar, seminer, spor ve kültür salonları ile dünya standartlarını aşmak, üniversiteye giriş imtihanını kaldırarak okumak isteyen her gence bu imkânı sonuna kadar vermekle, yıllardan beri bir türlü halledilemeyen eğitim meselesini de kökünden halletmek? Madenlerin yabancılara bedavaya peşkeş çekilmesinin yerine, devlet - millet ortaklığı ile işletilmesi başlı başına bir kaynak olarak bu milleti kıyamete kadar bakacak bir proje olarak önümüze serilmektedir. Elbette hepsi bu kadar değil. Ancak bu kadarı, hatta bir kaçı bile nasıl bir hazine ile karşı karşıya olduğumuzu göstermeye kâfidir. Eğer sizin elinizde size ait böyle bir projeler silsilesi yoksa siz isteseniz de istemeseniz de başta batı olmak üzere herkese muhtaç olmaktan kurtulamazsınız.
 
Ali Gedik / diğer yazıları
- Milli Çözüm Milli Ekonomi Modeli / 03.07.2010
- Türkiye'nin çıkmazı / 02.07.2010
- Geleceğe yürüyebilmek adına / 14.05.2010
- Bir başka gerekçe ile Milli Ekonomi Modeli / 06.05.2010
- Son olaylar üzerine / 30.04.2010
- Kararı milletin kendisi verecek / 22.04.2010
- Problem temelde / 10.04.2010
- Anayasa değişikliği üzerine / 01.04.2010
- Siyaset nedir ve siyasetçi kimdir? / 30.03.2010
- Bu bir kör dövüşü müdür? / 26.03.2010
- Çanakkale'nin düşündürdükleri / 20.03.2010
- Ermeni meselesi / 19.03.2010
- Can simidi / 16.03.2010
- Bu kavga böyle bitmez / 13.03.2010
- Söz gerçekten milletin mi? / 10.03.2010
- Terslikler dünyası / 06.03.2010
- Basın özgürlüğü üzerine / 03.03.2010
- Siyasi kavga niçin kaçınılmaz? / 02.03.2010
- Samimiyet testinde ölçü / 27.02.2010
- Samimiyet testi / 25.02.2010
- Hiç bir şey tesadüf değil / 24.02.2010
- Kuşatıcı bir "İRADE" olmadan / 28.10.2009
- ABD'nin değirmenine su taşıyanlar!.. / 24.10.2009
- Bir başka açıdan son gelişmeler / 23.10.2009
- Açılım halkaları / 18.10.2009
- Bir anketin düşündürdükleri / 29.08.2008
- Beyhude Arayışlar! Ve... / 28.08.2008
- Ülke mi, Dünya mı? / 08.08.2008
- Birlik ve Birlik ve / 01.08.2008
- Güngören'in düşündürdükleri / 29.07.2008
- Ve terör / 11.07.2008
- Yetki ve sorumluluk / 09.07.2008
- Milleti anlamak / 05.07.2008
- Çare ve çözüm / 04.07.2008
- Aklın gereği / 22.05.2008
- Egemen güçler ve taşeronlar / 14.09.2007
- Mesele çözümü Aramaksa / 02.05.2007
- Evet Haydar Baş Malatya'da idi... / 21.04.2007
- Avrupa İlim Adamları Haydar BAŞ dedi / 08.04.2007
- Bir garip tecelli / 06.04.2007
- Seçim telaşı üzerine / 22.03.2007
- Beklenen ve yakışan / 18.03.2007
- Devletler ve müesseler / 17.03.2007
- "Bu da tarihe bir not düşmek için" / 16.03.2007
- Sadece bir not düşmek / 15.03.2007
- Batılılaşma / 10.10.2004
- Yetmez mi? / 30.07.2004
- Birilerinin acelesi var, ama insanlık ölmedi / 20.06.2004
- Din ve vicdan hürriyeti başka, misyonerlik başka / 10.06.2004
- Yine bir fırsat / 09.06.2004
- Bakın, ülke ve millet kimlerin elinde! / 04.06.2004
- 29 Mayıs 1453 / 29.05.2004
- Olayların dili / 28.05.2004
- Din eğitimi ve kültürü / 14.05.2004
- Bir umut / 06.05.2004
- Irak elden gitti, Kıbrıs'a dikkat / 06.12.2003
- 11 Eylül / 12.09.2003
- Bugün Irak, ya yarın! / 06.09.2003
- Yanlış hesaplar ve Bağdat / 04.09.2003
- Amerika Irak'ta yolun neresinde? / 31.08.2003
- 'Yeni dünya düzeni' değil, 'bizim dünyamız' / 23.08.2003
- Irak'a asker göndermek / 22.08.2003
- Bağdat ve Kudüs'ün düşündürdükleri / 21.08.2003
- BTP niçin vardır? / 16.08.2003
- Herkes kendi / 18.04.2003
- Geleceği görmek / 17.04.2003
- Zoraki komşu / 16.04.2003
- Saldırıyla gelecek / 05.04.2003
- Büyüklük taslama / 03.04.2003
- Silahın demokrasi dersi / 15.01.2003
- Bilgi, kültür ve şuur / 14.01.2003
- Bir adım / 10.01.2003
- Taraf olmak / 09.01.2003
- Yine Irak üzerine / 08.01.2003
- Türkiye'den beklenen-II / 06.01.2003
- Türkiye'den beklenen / 05.01.2003
- II. Derviş dönemi mi? / 04.01.2003
- Şimdi neler olacak? / 03.01.2003
- Merhaba 2003 / 01.01.2003
- Yeni bir yıl için... / 31.12.2002
- Mantık; yutma mantığı / 30.12.2002
- Savaş çığlıkları / 28.12.2002
- Niçinler doğru cevabı bulmadıkça / 24.12.2002
- Demek ki... / 23.12.2002
- Huzuru hak etmek / 22.12.2002
- Kıbrıslı ve Dünyalı olmak / 21.12.2002
- Vuslat etkinlikleri sona erdi / 20.12.2002
- Kıbrıs'ın düşündürdükleri / 19.12.2002
- Dün Afganistan, bugün Irak, yarın...? / 18.12.2002
- 'Serap'a ray döşemek / 17.12.2002
- Kolay pazarlık / 16.12.2002
- 2004'lerin manası / 14.12.2002
- Diyalog'dan Reform'a / 13.12.2002
- Avrupalı olmak-II / 12.12.2002
- Avrupalı olmak / 11.12.2002
- Sabır, imanın yarısıdır / 25.11.2002
- Hayalleri zorlayan projeler / 20.09.2002
- Olan ülkeye oluyor.. Ama, artık... / 18.09.2002
- Seçimi çözüm olmaktan çıkarmak isteyenlere... / 06.09.2002
- Bizim önceliğimiz / 30.03.2002
- 2003 ve bir fıkra / 28.03.2002
- Asparuk Paşa haklı / 27.03.2002
- Gaziantep'ten yükselen ses / 26.03.2002
- Gözler Gaziantep'te / 23.03.2002
- Yaş onbir / 22.03.2002
- Dümensuyu / 21.03.2002
- Haydar Hoca'yı anlamak / 18.03.2002
- Trabzon-Bursa / 17.03.2002
- Tam bağımsızlık / 12.03.2002
- Doğruyu görebilmek / 06.03.2002
- Açık adres / 04.03.2002
- Batı'nın bahaneleri bitmez / 02.03.2002
- ABD ve AB / 01.03.2002
- Bayramın düşündürdükleri / 26.02.2002
- Bayramı anlayabilmek / 22.02.2002
- Özel hayat / 20.02.2002
- Biz yanlış yapmadık / 18.02.2002
- Yoldan çıkma / 17.02.2002
- Yeni bir umut / 12.02.2002
- Karne / 11.02.2002
- Takdir kimin olsun? / 05.02.2002
- Kapkaççılık / 03.02.2002
- Horoz dövüşleri / 02.02.2002
- Devlet ve millet gerçeğinin temel espirisi / 01.02.2002
- Bardağı taşıran damlalardaki zerreler... / 27.01.2002
- Sanal dünyanın zavallıları / 23.01.2002
- Tartışmalar / 22.01.2002
- Evet, asıl mesele insan meselesi / 19.01.2002
- Melek ve şeytan / 18.01.2002
- Kolejli Lara / 17.01.2002
- Bakış açısı / 13.01.2002
- Kaybolan tarih / 12.01.2002
- Bir türlü düzelememek! / 10.01.2002
- Büyük olabilmek / 09.01.2002
- Ya olduğun, ya da göründüğün gibi... / 26.12.2001
- Deprem kuşağında zayıf temeller / 24.12.2001
- Arjantin!.. / 22.12.2001
- Bir muhasebe / 19.12.2001
- Bugün bayram / 16.12.2001
- Ramazan'ı uğurlarken / 15.12.2001
- Misyonerlik faaliyetlerinin düşündürdükleri / 14.12.2001
- Kanunsuz sokaklar / 11.12.2001
- Moral değerlerin zarureti / 10.12.2001
- Yoklar listesi ve... / 09.12.2001
- Bitmeyen yanlışların da sonu gelecektir / 28.11.2001
- Amerika'nın terör mantığı... / 26.11.2001
- Yine Bağımsızlık / 14.11.2001
- Bağımsızlık / 13.11.2001
- Taşıma su zavallılığından bağımsızlık çağlayanlarına / 12.11.2001
- Bedel mi diş kirası mı? / 05.11.2001
- Derviş'in gidişatı / 04.11.2001
- Alıştıra alıştıra / 02.11.2001
- 78 yıl önce 78 yıl sonra / 30.10.2001
- Füzelerin hedef şaşırması / 29.10.2001
- Neden radikalizm yakıştırması? / 28.10.2001
- İpin ucu / 27.10.2001
- Geleneği tartışmak / 25.10.2001
- Ramazan yaklaşırken / 23.10.2001
- Tek çözüm eğitim / 22.10.2001
- Şarbon mu alırsınız, Şaron mu? / 20.10.2001
- 15 dakika / 20.10.2001
- Barışı anlamak / 17.10.2001
- İşte bunun için bağımsızlık / 16.10.2001
- Yanlış mukayese / 14.10.2001
- Zulmün acı kaderi / 10.10.2001
- Bu yıkımı nasıl becerdiniz! / 07.10.2001
- Anayasa değişiklikleri / 06.10.2001
- Amerika ve terör / 04.10.2001
- Şahsiyet olmayınca / 01.10.2001
- Toplum olabilmek / 30.09.2001
- Doların ve yolsuzlukların dili / 28.08.2001
- Bu basınla nereye? / 27.08.2001
- Batan geminin malları / 20.08.2001
- Birlik ve beraberliğimizin doğru adresleri / 19.08.2001
- Bütün bunlar tesadüf mü? / 14.08.2001
- Taraf olmak / 13.08.2001
- Kaş yapmak / 09.08.2001
- Ebesi çok olanın sonu / 08.08.2001
- Bu sadece yoksulluğun tescili değil / 06.08.2001
- Sosyal patlama üzerine / 28.07.2001
- Hadi hayırlısı / 26.07.2001
- Kuvay-ı Milliye geliyor / 25.07.2001
- Sular böyle durulmaz / 20.07.2001
- Bit yeniği mi' Papaz büyüsü mü? / 18.07.2001
- Kiracı mı oluyoruz? / 15.07.2001
- Yürüyüş devam ediyor... / 14.07.2001
- Çölaşan'a ne demeli? / 15.06.2001
- Ankara mitinginin ardından / 14.06.2001
- Tarih 10 Haziran / 12.06.2001
- Ankara buluşması / 10.06.2001
- Yalnızlık ve itilmişlik / 06.06.2001
- Benzemek ve örnek almak / 03.06.2001
- Derviş'in IMF programı üzerine / 26.05.2001
- Düğümü halk çözecek / 25.05.2001
- Bir başka açıdan mitingin düşündürdükleri / 23.05.2001
- Kuvay-ı Milliye Mitingi / 22.05.2001
- Hoş geldiniz / 20.05.2001
- Bu miting tarihî bir fırsattır / 19.05.2001
- 7 Nisan'dan 20 Mayıs'a / 17.05.2001
- Önce vatan / 16.05.2001
- Egemenlik de tartışılıyorsa... / 15.05.2001

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

03.07.2009, 03.07.2008, 03.07.2007, 03.07.2006, 03.07.2005, 03.07.2004, 03.07.2003, 03.07.2002, 03.07.2001, 03.07.2000, 03.07.1999, 03.07.1998, 03.07.1997, 03.07.1996, 03.07.1995, 03.07.1994, 03.07.1993, 03.07.1992, 03.07.1991


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.