HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 24 MAYIS 2022, SALI

'Milli' olmayı kaybetmek...

29.01.2021 00:00:00
''Milli' olmayı kaybetmek...' seslendirme dosyası:

Bugünkü yazım yine Millîlik üzerine…

Bu konuda yazdığım yazılardan sıkılmadığınızı umuyorum. Ancak son birkaç önemli noktayı daha işaret etmek sonra kısa bir süre bu konuya ara vermek düşüncesindeyim.  

80 öncesi olaylar nedeni ile bir dönemin çocukları, ne Milliyetçiliğe ne de onun karşısındaki görüşlere itibar etmediler. Bugün çokça üstünde durduğumuz Milli devlet anlayışının aidiyet duygusu ile yakından alakalı olduğunu bilmemiz gerekiyor. 

Milli olmayı ve Milliyetçiliği Nazi Almanya'sının kafatasçı, tek tip insan oluşturmakla karıştıranlar; asla Milli olmayı anlayamazlar. Bu konuda farklı yorumlar üretilmiş olsa da doğruyu bilmek lazım. 

Öncelikle; neden "Milli" kavramına önem verildiğini; bununla ilgili aidiyet koşullarının neler olduğunu çok iyi anlayıp savunmamız lazım. Savunmak için de bilgi sahibi olmak gerekiyor. Atatürk'ün üstünde çokça durduğu, bugün ihmal edilerek farklı noktalara çekilen Milli ve Milliyet sözcüğü farklı yorumlanıyor. 

Atatürk; Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Milliyetçi fikirlere çok ilgisiz kalındığından, bunun ülkeye zarar verdiğinden şikâyet eder. Bunun bir ülkü olduğunu, yok etmek için çeşitli mihrakların farklı söylemler geliştirdiğini belirterek bazı önemli girişimlere dikkat çeker.

Özellikle Anadolu coğrafyasında yaşayan; balkanlardan Hatay'a kadar uzanan bölgede hükümranlık sürmüş bir devletin, farklı değerlere sahip çıkması; insanların farklı kültür ve alışkanlıklarına güven duyması, bunları kendi özü ile birleştirmesi son derece uzun bir süreçtir. 

***

650 yıllık bir imparatorluktan bahsettiğinizde, bu imparatorluğa katılmış olan insanların Milli bir yapıda buluşması hiç de kolay olmamıştır. Özellikle İslam dininin zengin tasavvuf felsefesi ışığında Anadolu erenleri herkesi kucaklamaya ve birleştirmeye çalışmış; kültürel farklılıkları bir ayrışma vesilesi değil, zenginlik olarak kabul ve işaret etmişlerdir. 

İmparatorluğun dağılması aşamasında; yüzyıllardır vatan bildikleri Anadolu topraklarında yaşayanların yurdu işgal eden düşman kuvvetlere karşı birleşmesi, yardımlaşması, hiçbir ayrım yapmadan omuz-omuza savaşmış olması son derece önemlidir. Burada din faktörü ve dil faktörü ön plana çıkmıştır. 

Bu direniş, Türkiye Cumhuriyetinin birleştirici harcı olmuştur. Dini, mezhebi dili ve ırkı ne olursa olsun cephede kan kardeşi olan insanları Milli bir dava uğrunda yazdıkları destanlarla birleştirmiş başka bir kurtuluş savaşı yoktur.  Onları bir araya getiren sadece vatan sevgisi değildir. Yüzlerce yıl bir arada yaşamış olmanın biriktirdiği güzel anılar, yardımlaşmalar, aralarında oluşmuş hak ve hukuktur. Bütün bunlar Milli devlet temelinde buluşmalarını sağlamış, doğdukları topraklarda Türkiye Cumhuriyetinin birer ferdi olarak yeniden yaşama hak ve özgürlüğünü kazandırmıştır. 

"Ne mutlu Türküm diyene…" ifadesinin vücut bulmasında, sadece din, milliyet, ırk, cins, dil gibi ögelerden bir tanesi etken olmamış; bir sürü ortak değer üretilmiştir. Ancak en önemlisi Türkün son yurdu olan Anadolu'nun buluşturucu ve yaşam sunucu gücü olmuştur. 

* * *

Bu çok önemli bir noktadır.

Atatürk; insanları yaşadıkları bölge, geldikleri soy, konuştukları dil, inandıkları Tanrı yüzünden sınıflara ayırmamıştır. Ülkenin geleceğinin herkesi eşit olarak kabul eden bir sistem içinde; birlikte çok çalışarak mümkün olduğunu belirtmiş; bunun da, Milli devlet bütününde buluşmaktan geçtiğini ifade ederek Laik ve Demokratik bir toplum yapısı oluşmasını sağlamıştır. 

İnsanları inançları, dilleri, kökenleri nedeni ile ayrıştırmanın ülkelere ne gibi zararlar verdiğini tarihi olaylar bize her zaman göstermiştir. Amerika'nın asıl sahipleri olan Kızılderilileri yok etmek, Amerika'nın eyaletlere bölünmesine, kimlik farklılıklarının keskinleşmesine Nazi Almanya'sının milyonlarca insanın ölümüne ve mağlubiyetine sebebiyet vermesine, günümüzde devam eden İslam karşıtı hareketlerin gelişmiş ülkelerde bile ayrımcılık yaratan eylemlerine şahit olmaktayız.   

Vatan toprağının bütünlüğünü korumak; insanlar arasında sosyal sınıf ayrımı yapmamak; inançları nedeni ile hor görmemek; ibadet özgürlüğünü savunmak; milli gelirden eşit pay almak; devlet mekanizmasını halka hükmeden değil; halkın ihtiyaçlarını karşılayan ve yol gösteren bir yapı olarak düzenlemek; Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanları "yurttaş" olarak kabul etmek, bunların arasında "hak, hukuk ve adaleti" tesis etmek başlıca kurallardır.

Bu noktalar, Cumhuriyetin kuruluşunda tüm imtiyazlara kapalı hale getirilmiş; demokrasi ve eşitliğin uygulanmasında bendeci bir toplum olan halka anlatmakta çok sıkıntı çekilmiştir. İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşı asla sıradan bir mücadele olarak düşünülmemelidir. Sadece işgal kuvvetleri ile değil, aklın ve bilimin egemen olacağı bir devrimin ayak sesleri olmuştur. 

* * * 

Bugün Atatürk'ü inkâr edenler ayni zamanda Milli olmayı da inkâr etmektedirler. Ülkeyi farklı devletlere mensup insanlar ile doldurmak; onlara seçme ve seçilme hakkı vermek, toprak ve yerleşim hakkı tanımak, imtiyazlı bir sınıf gibi davranmak devrim kanunları ile tezat teşkil eder. Bunun modernlikle, çağdaş düşünce ile bir ilgisi yoktur. Milli olmadan evrensel olunamayacağını da bilmek zorundayız. Paranız, okulunuz, diliniz, düşünceniz geleceğiniz için Milli olmak zorundadır. Yoksa devletiniz Milli olmaz "anonim" olur, çok ortaklı olur. 

İstanbul da İstiklal caddesine çıktığınızda; kendinizi yabancı istilası altında olduğu hissine kaptırıyorsanız; alışkın olduğunuz Türkçe tabelalar yanında yabancı dille yazılmış yeni tabelalar görüp şaşırıyorsanız; genzinizi düne kadar alışkın olmadığınız ağır bir nargile kokusu sarıyor ise, farklı bir dilin bağıra çağıra konuşulması kulağınızı tırmalıyorsa; garip kıyafetli insanlar gözünüzü başka tarafa çevirmenizi gerektiriyorsa bu durum sizin için bir Millîlik sorunudur.

Bir ülkenin Milli olması için sadece din birliği yetmiyor. 

Sultanahmet'ten okunan ezan bir başkadır, Kopenhag'ında okunan bir başka… Arabistan'da okunan bir başka…

Bizim ezanımız bize, onların ezanı onlara güzeldir…

Herkes, vatan yapmak için kan döktüğü topraklarda özgürce ve barış içinde yaşamalı, misafirini Milli alışkanlıkları çerçevesinde ağırlamalı ve uğurlamalıdır…

Milli düşünceye sahip olmak bunu gerektirir.

 
Taner Tümerdirim / diğer yazıları
- Aşk… / 24.05.2022
- Yeni Atatürkler yetişiyor… / 21.05.2022
- Yaşam ve öyküler / 17.05.2022
- Baca eğri olsa da / 15.05.2022
- Geleceği şekillendirmek… / 10.05.2022
- Benim sevgili doktorum / 07.05.2022
- Bir bayram yazısı… / 30.04.2022
- Geçmişin mesajları… / 26.04.2022
- Spor Yasa Tasarısı / 23.04.2022
- Köy deyip geçmeyin / 19.04.2022
- Bilimin ispata; dinin inanca ihtiyacı vardır / 17.04.2022
- Haydar Hocayı anmak… / 12.04.2022
- Bu çocuklar nasıl zehirlenir? / 10.04.2022
- Anıları kaybetmek / 05.04.2022
- İnsana değer vermek… / 02.04.2022
- İngiliz çöpü, İngiliz ipi… / 29.03.2022
- Seçime giderken / 26.03.2022
- Neden bu görmezlik… / 23.03.2022
- Ankara’ya giderken… / 19.03.2022
- 18 Mart… / 18.03.2022
- İhanetler zamanı… / 15.03.2022
- Bizim kadınlarımız / 08.03.2022
- Zeytine sarılmak / 05.03.2022
- Köprünün altından geçen su… / 01.03.2022
- Bir çiçek daha soldu / 26.02.2022
- Bülbül ne çekerse, dilinden... / 22.02.2022
- İyiler ile kötülerin savaşı / 19.02.2022
- Açlıkla tokluğun savaşı / 15.02.2022
- Bilgi hazımsızlığı / 13.02.2022
- Sanal kokuşmuşluk / 12.02.2022
- Kahkaha tufanı ve suflörlük / 08.02.2022
- Yazar, yaşadığını yazar… / 05.02.2022
- Haydar Hoca’nın izinde… / 03.02.2022
- Akıl kuşunun özgürlüğü ve Uğur Mumcu / 02.02.2022
- Güleriz ağlanacak halimize… / 29.01.2022
- Artık ağlamak istemiyorum / 25.01.2022
- Bir ‘ağabey’ ölünce… / 22.01.2022
- Sıra kavgası… / 18.01.2022
- Sabretmek ve affetmek / 15.01.2022
- Tehlikeli deneyler / 11.01.2022
- Hacı Murro ve Tofaş / 08.01.2022
- Vitrindeki elektrikli tren / 04.01.2022
- Gürültü ve sonrası… / 29.12.2021
- Fakirlik nereden belli olur? / 25.12.2021
- Düşündüren sözler… / 21.12.2021
- Zor görevler / 18.12.2021
- Başlıksız / 14.12.2021
- İzcilik gibi bir milli teşkilat nasıl dini teşkilat oldu? / 11.12.2021
- Deprem gerçeği… / 07.12.2021
- Gönül çağlayanı kuruyunca… / 04.12.2021
- Okul her yerdedir / 27.11.2021
- Gençliğin gücü… / 25.11.2021
- Görmezden gelmek / 20.11.2021
- Sakallı Celal Efendi / 16.11.2021
- “Dostlar beni hatırlasın…” / 13.11.2021
- Atatürk denince… / 09.11.2021
- 'Vera'yı unutan toplum / 06.11.2021
- İndirin perdeleri, güneş battı! / 03.11.2021
- Cumhuriyeti korumak… / 29.10.2021
- Nedamet güneşi… / 26.10.2021
- 'Langa' hıyarı / 23.10.2021
- Köyler ve Levanten düşünceler / 19.10.2021
- Fütuhu’l gayb ‘Âlemlerin Kapısı’ / 18.10.2021
- Gençler için hangisi doğru? / 17.10.2021
- Gençler için hangisi doğru? / 16.10.2021
- Türk izciliği örgütleniyor / 13.10.2021
- ...Ve tarihi eserden şehir mobilyaları… / 05.10.2021
- Belediyeler kimin tarafında? / 28.09.2021
- Edirne sokakları… / 25.09.2021
- Türkiye’nin milli duruşa ihtiyacı var… / 22.09.2021
- 1999 Spor Şûrası / 17.09.2021
- Baş ucumda iki bardak durur… / 14.09.2021
- Basketbol kampları ve Hayri Koyuncu / 12.09.2021
- 9 Eylül’ü kimse unutturamaz / 10.09.2021
- ‘Hüseyin Boğuldu’ ve ‘Süt Veren’ Şelalesi / 07.09.2021
- Felaket senaryoları / 05.09.2021
- Eskiler satıyorum… / 31.08.2021
- Cumhuriyet'e giden yol / 28.08.2021
- Atatürk'ü rahat bırakın, vatanı kurtarsın / 24.08.2021
- Bir şeyleri değiştiremeden yaşamak… / 21.08.2021
- Bir toplum gönüllüsü: İzmir Baba / 17.08.2021
- Türk gençlerini bekleyen yeni tehlike: Uyuşturucu / 15.08.2021
- Türkiye, Amerika ile savaşabilir mi? / 10.08.2021
- Çiçeklerin ölümü… / 07.08.2021
- Muhalefet, iktidarı denetlemektir / 03.08.2021
- Vicdan terazisi… / 31.07.2021
- Kaz Dağları’ndan esen rüzgâr: Erkut Onart / 27.07.2021
- Çoçuklar… / 20.07.2021
- Yaşadıklarımız… / 17.07.2021
- …Ve bir gün bitiverir hayat… / 13.07.2021
- Akıl tutulması… / 11.07.2021
- Düzen sokaktan başlar / 06.07.2021
- Sudan korkan nesil / 04.07.2021
- Çok büyüğüne gerek yok… / 29.06.2021
- Bir Babalar Günü daha geçti / 25.06.2021
- Siyasetin dengeleri değişiyor / 22.06.2021
- Devir, gençlerin devri… / 19.06.2021
- Kahvenin köpüğü… / 15.06.2021
- “Milli dil…” / 12.06.2021
- Denizin çığlığı / 08.06.2021
- Mora’nın tohumları / 04.06.2021
- Yine Atatürk düşmanlığı, yine vurdumduymazlık / 01.06.2021
- 29 Mayıs: Batının kara günü… / 28.05.2021
- Haydar Hoca’nın kitapları… / 25.05.2021
- İki insan - İki acı… / 23.05.2021
- İki insan - İki acı ... / 22.05.2021
- Hasan Tahsin ya da Osman Nevres neden önemlidir? / 18.05.2021
- Bayramları sakladık , güneşi sarmaladık … / 14.05.2021
- Nevi şahsına münhasır insanlar… / 11.05.2021
- Yönetim beceriksizliği bizim sonumuz olacak / 03.05.2021
- Yorgun fenerler… / 30.04.2021
- İzmir’de bir tarih: Kemeraltı / 27.04.2021
- Vatandaşın coşkusu öfkeye dönüyor / 23.04.2021
- Firavunların sonu / 20.04.2021
- Aydınlanma zamanı… / 16.04.2021
- 14 Nisan unutulur mu? / 13.04.2021
- Ramazan ayı ve hoşgörü / 09.04.2021
- İnandığın şey gerçeğindir / 06.04.2021
- Atıklar ve Avrupalı yaşlılar cenneti... / 02.04.2021
- Sadece karın doyurmak yetmez / 31.03.2021
- Bir ormanın içinde… / 22.03.2021
- Kendini inkâr eden 'milli' bakanlık / 19.03.2021
- Milli devlet yok mu oluyor? / 16.03.2021
- Yol kenarı çocukları... / 12.03.2021
- Kara elmasın karası... / 10.03.2021
- Kara elmasın karası... / 09.03.2021
- Zamanın ötesinde yaşamak... / 05.03.2021
- Sevgili Haydar Hocam... / 02.03.2021
- Her şey eskisi gibi olacak mı? / 26.02.2021
- Kışı eğlenceye çevirenler / 23.02.2021
- Derneklerin işi zor... / 19.02.2021
- 18 ve 20 yaş aymazlığı… / 16.02.2021
- Edirne sokakları... / 12.02.2021
- Geleceğin mimarları, geleceğin liderleri… / 09.02.2021
- Kestane kokusu… / 05.02.2021
- Uludağ ve milli parklar... / 02.02.2021
- 'Milli' olmayı kaybetmek... / 29.01.2021
- Milli paranın gücü / 26.01.2021
- Milli devlet olmadan, beyin göçü durdurulamaz / 22.01.2021
- Süt, ekmek ve gazete… / 19.01.2021
- Aklın arkasındaki krallık: Amerika / 15.01.2021
- Ülkü birliği ve bir ulusu yok etmek… / 08.01.2021
- Su özgürlük istiyor… / 05.01.2021
- Çin’e kolera aşısı gönderen Türkiye! / 31.12.2020
- Kanlı Noel… / 29.12.2020
- Cehennem çiçekleri açmadan / 22.12.2020
- ‘Şimdi sıra bende…’ / 13.12.2020
- Öğretmenler; ‘Uzay çağı başladı, biz sınıfta kaldık’ / 08.12.2020
- Atatürk size minnettardır / 01.12.2020

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

29.01.2020, 29.01.2019, 29.01.2018, 29.01.2017, 29.01.2016, 29.01.2015, 29.01.2014, 29.01.2013, 29.01.2012, 29.01.2011, 29.01.2010, 29.01.2009, 29.01.2008, 29.01.2007, 29.01.2006, 29.01.2005, 29.01.2004, 29.01.2003, 29.01.2002
Megadentistlogo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.