HOŞGELDİNİZ! BUGÜN 20 MAYIS 2022, CUMA

Saltanat Cumhuriyet Kavgası - 9

05.04.2021 00:00:00
'Saltanat Cumhuriyet Kavgası - 9' seslendirme dosyası:

Azınlıkların Türkler karşısında güçlenmesinin Osmanlı'daki sistemin bir sonucu olduğunu ifade etmiş, askerlik muafiyetinin onlara sağladığı avantajlardan bahsetmiştik. Ancak kuşkusuz bu alanda azınlıkların en büyük avantajı, kapitülasyonlar ve yabancı devletlerin himayesi idi. 

Kapitülasyonlarla yabancıların pazarı haline gelen Osmanlı topraklarında, tüm ticari mümesillikler azınlıkların elinde idi. Osmanlı'da kapitülasyon ve himaye rejimi, vergi muafiyetleri ve askerlik muafiyeti karşısında Türklerin ticari hayatta varlık göstermeleri imkânsızdı.

Malum olduğu üzere 1600'lü yıllarda başlayan kapitülasyonlar ile önce Fransızların Katolikleri, sonra Rusların Ortodoksları, İngilizlerin Protestanları himaye etmesi kabul edildi. Akabinde bunlara yeni ülkeler ve gruplar eklendi. 

Bu ülkeler Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlere 'Berat' ya da 'Patente' satarak hem ciddi bir gelir elde ediyor hem de Osmanlı topraklarındaki nüfuzlarını arttırıyorlardı. 

Söz konusu beraatı alan kişiler Osmanlı kanunlarına tabi olmuyorlardı. Bu nedenle vergi mükellefiyetleri kalkıyordu. Himayesinde oldukları devlete de vergi vermiyorlardı. Hatta askerlik mükellefiyeti de kalktığı için askerlik vergisinden de muaf oluyorlardı. Adi ve siyasi suçlardan dolayı sorumlu tutulmuyor, bu kişiler mahkeme önünde yabancı ülke vatandaşı sayılıyorlardı. 

Özellikle Osmanlı döneminin son iki yüzyılında, iş çığırından çıkmış, Anadolu toprakları misyonerlik için mümbit bir tarlaya dönüşmüştü.  Örneğin 19. yüzyılda Eflak-Boğdan beraatını taşıyan 260 bin kişi, İngiliz beratını taşıyan kişi sayısı 1 milyon, sadece İstanbul'da Amerikan beratını taşıyan kişi sayısı 50 bin idi. Netice itibariyle Osmanlı tebası olup gerçek hayatta yabancı devletlerin himayesi ve hukuku içinde yaşayan insan sayısı nerde ise ülkenin 1/3'ünü oluşturur hale gelmişti. 

Türklerin her yönden azaldığı, azınlıkların ise güçlendiği bu süreci sona erdirmek için İttihat ve Terakki Partisi her fırsatı değerlendirmeye çalıştı. 1. Dünya Savaşını fırsat bilerek kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu ancak bu, muhatap devletlerce kabul edilmedi. Hatta savaş müttefiki Almanya tarafından bile reddedildi. Ancak bu hamle bile ülkede dengelerin değişmesinin zeminini hazırladı. Çıkarılan milli sanayiyi teşvik kanunları neticesinde Türkler de ticarete ve ekonomiye adım atmaya başladı. Gayrimüslimlerin askere alınmasına karar verilmesi ve kararlılıkla bunun uygulanmaya devam edilmesiyle Ermeniler ve Rumlar başta olmak üzere birçok azınlık ülkeyi terk edip başka bir ülkede yaşamaya başladı. Yani imtiyazlarının kısmen kısıtlanması ve askerlik ile ülkedeki sermaye el değiştirmeye başladı.  

Meşrutiyetten (1908) Lozan'a (1923) kadar geçen 15 yıllık süreçte izlenen politikalar ile ülkede dengeler değişmişti. Bu dönem, Osmanlı Devletinin en zayıf olduğu, başkentinin dahi işgal altında olduğu bir dönem olduğu için çok sınırlı hamleler yapılabilmiştir. Sadece gayrimüslimlere tanınan ayrıcalıkların bir bölümü Müslüman Türklere sağlanmış, Müslüman Türklerin yükümlüklerinin bir kısmı de gayrimüslimlere de yüklenmiştir. Hepsi bu. Ancak buna rağmen ülkedeki azınlıkların büyük bölümü Osmanlı topraklarını terk etmiş, dışarıda yaşayan Türkler Anadolu'ya göç etmiş, sermaye el değiştirmeye başlamış, hem ekonomi ve güç hem de nüfus dengesi Türkler lehine değişmiştir.   

300 yıl boyunca devam eden yanlış politikalar neticesinde oluşan büyük haksızlık, 15 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hem de devletin yabancılar karşısında en zayıf olduğu dönemde kendiliğinden düzeltmiştir. Bu kazanım Kurtuluş Savaşı ve Lozan ile birlikte kalıcı hale gelmiş ve Cumhuriyet ile birlikte daha da sağlamlaştırılmıştır. Bizce Lozan'daki en büyük başarı, kapitülasyon ve himaye sisteminin tümüyle kaldırılmasıdır. Lozan sadece yeni kurulan devletin tapu senedi değil aynı zamanda yüzyıllar boyu devam eden sömürü ve haksızlığa son veren büyük zaferdir. 

 
Lütfullah Önder / diğer yazıları
- Ekonomik kurtuluş savaşı -5- / 10.01.2022
- Ekonomik kurtuluş savaşı -3- / 08.01.2022
- Ekonomik kurtuluş savaşı / 06.01.2022
- Ekonomide ağır faturalar ödemeye hazır mısınız? / 18.11.2021
- Sistem yanlış / 11.11.2021
- Liberalizm sebep, yoksulluk sonuçtur / 10.11.2021
- Hakikatin önemsizleşmesi / 23.08.2021
- Yalanın siyaseti / 17.08.2021
- Atatürk’ten dersler / Lozan Zaferi / 26.07.2021
- Atatürk’ten dersler: Feda etmeyi göze almadan başarı gelmez / 23.06.2021
- Atatürk’ten dersler / 16.06.2021
- Kleptokrasi / 04.05.2021
- Yolsuzluk ve yoksulluk / 03.05.2021
- Soygun bu sistemin doğasında var / 26.04.2021
- Hırsızı koruyan sistem / 20.04.2021
- Devletlerin kanserli hücresi: Yolsuzluk / 19.04.2021
- Oyun içinde oyun / 14.04.2021
- İyi polis, kötü polis / 12.04.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası - 10 / 06.04.2021
- Saltanat Cumhuriyet Kavgası - 9 / 05.04.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 8 / 31.03.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 7 / 30.03.2021
- Saltanat Cumhuriyet kavgası - 6 / 23.03.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası - 5 / 22.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası-4 / 16.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası - III / 15.03.2021
- Saltanat cumhuriyet kavgası - II / 09.03.2021
- Saltanat-Cumhuriyet kavgası / 08.03.2021
- 2023 hedefi ve uzay yolculuğu - 2 / 03.03.2021
- 2023 hedefi ve uzay yolculuğu / 02.03.2021
- Demokratik devlet, kurumların güçlü olduğu devlettir / 25.02.2021
- Demokratik krallık / 24.02.2021
- Sığınılacak liman kalmadı / 22.02.2021
- Demokratik anayasa demokratik şartlarda yapılır / 16.02.2021
- Anayasa ve hukuk devleti / 15.02.2021
- Türkiye'nin geleceği, Geleceğin Türkiye'si / 08.01.2021
- 2020’nin ardından / 07.01.2021
- Hüseyin Baş / 27.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! / 18.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - V / 17.04.2020
- Gösterdiği yolda koşmaya devam edeceğiz / 16.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - IV / 15.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - III / 14.04.2020
- Sayın hükümet, istifa edebilir misiniz! / 13.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - II / 12.04.2020
- Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak - I / 11.04.2020
- Sömürü MEM ile bitecek - 2 / 09.04.2020
- Sömürü MEM ile bitecek - 1 / 08.04.2020
- Karanlığın hükmü aydınlığa kadardır! / 07.04.2020
- İstismar / 28.04.2019
- Mezardaki seçmen / 13.04.2019
- Seçim mi dediniz! / 30.06.2018
- Bu seçimde kime oy verelim? / 21.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -Taklitler aslını yaşatır- / 06.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -İktibas ve iltibasçılar borsası- / 05.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -İltibas ve iktibasta son nokta- / 04.06.2018
- Kör ve sağır kopyacılar -Döviz artışının sebebi ve çözümü- / 03.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -Dış ticarette milli para- / 02.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -Milli Para ve tercüme para- / 01.06.2018
- Milli Ekonomi Modeli'ne kör kopyacılar -40 yıllık emek- / 31.05.2018
- Nisan yağmuru / 30.05.2018
- Filistin ve samimiyet / 18.05.2018
- Talih dönerse; yel götürür, sel götürür el götürür / 01.05.2018
- Yalana teslim olmak / 20.04.2018
- Darbe döneminin gerisindeyiz-II / 02.04.2018
- Darbe döneminin gerisindeyiz-I / 01.04.2018
- Ehline sorun / 17.02.2018
- Terörü kararlılık bitirir / 16.02.2018
- Mehteran / 15.02.2018
- 'Doğru ama yaptırmazlar' / 14.02.2018
- Kan kaybeden adalet / 06.01.2018
- Ah! Osmanlı! / 25.05.2017
- Türk milleti olarak minnettarız / 23.05.2017
- Atatürk ve Prof. Dr. Haydar Baş / 18.05.2017
- Nitelikli hakim ve savcı / 05.05.2017
- İnsanca yaşamak ve asgari ücret / 04.05.2017
- Nitelikli hakim ve savcı / 25.04.2017
- At ve Üsküdar / 19.04.2017
- Türkiye'nin önünde iki örnek / 11.04.2017
- Ölçüsüzlük / 02.08.2016
- Fırıldak / 30.07.2016
- Piyon / 26.07.2016
- Rota değişikliği / 01.07.2016
- Saltanat ve Cumhuriyet / 02.06.2016
- Çare ve çözümün adresi BTP / 25.05.2016
- 31 Mart: Karanlık gün / 04.04.2015
- Omurgasız siyaset / 02.10.2014
- Somadaki faciada, Hükümetin siyasi ve hukuki sorumluluğu / 18.05.2014
- Başbakan, 'Ben devleti yönetemiyorum' diyor / 01.03.2014
- Çatırdayan devlet ve istiklal mücadelesi / 28.12.2013
- Değişim ve dönüşüm - II / 15.12.2013
- Dönüşüm ve yıkım / 14.12.2013
- Saddam'dan ders almak / 17.11.2013
- Dini nikah ve zina / 08.11.2013
- Tünelden önceki son çıkış / 24.09.2013
- Tuz kokarsa / 19.09.2013
- Kara leke / 14.09.2013
- Kazanmak yok savaşmak var / 01.09.2013
- Haçlı Safına asker toplayan Müslüman (!) / 31.08.2013
- Öküz öldü, ortaklık bozuldu / 21.07.2013
- Tayyip 'Teyyip' oldu / 15.06.2013
- Orantısız güce karşı orantısız zeka / 13.06.2013
- Türk baharının sonbaharı / 12.06.2013
- Uyuyan medya halkı uyutmak için uyandı / 06.06.2013
- Federasyonu millete hazmettirme süreci / 05.03.2013
- Terörle mücadele, AKP ve Apo / 04.03.2013
- Şifre: Atatürk ve din / 15.02.2013
- BTP’nin aldığı oy + İman, kaç eder? / 14.02.2013
- Müslüman Türk milletini Hıristiyan olmaktan kim kurtardı? / 25.01.2013
- Binlerce Müslüman-Türk din değiştirdi / 23.01.2013
- Ateistti, nurcu oldu, şimdi başpastör… / 13.01.2013
- “AKP’nin dine hizmeti(!)” yazısındaki bilgilere nasıl ulaştım? / 11.01.2013
- AKP; nereden nereye… / 10.01.2013
- AKP’nin dine hizmeti(!)-III / 07.01.2013
- AKP’nin dine hizmeti(!) - II / 06.01.2013
- / 04.01.2013
- 10 yıllık AKP iktidarının karnesi-II / 04.01.2013
- 10 yıllık AKP iktidarının karnesi-I / 03.01.2013
- Şeb-i Arus / 21.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak -VI / 12.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-V / 11.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-IV / 10.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-III / 08.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-II / 07.12.2012
- Fotoğrafın tamamını görmek ve okumak-I / 06.12.2012
- İmam Hüseyin’in safında olabilmek… / 29.11.2012
- Bölenler ve birleştirenler / 26.11.2012
- Hem laik, hem müslüman / 15.02.2012
- Yazıklar olsun! / 25.01.2012
- Dava adamı Denktaş / 21.01.2012
- Yanlışta ısrar / 19.01.2012
- Hukuk devleti / 16.01.2012
- Viraj / 12.01.2012

Yeni Mesaj arşivinde 'tarihte bugün'

Yeni Mesaj Gazetesi arşivi 2001 yılına kadar eksiksiz içerikle erişime açık olup ayrıca tüm arşivde anahtar kelimelerle arama yapmak da mümkündür.

05.04.2020, 05.04.2019, 05.04.2018, 05.04.2017, 05.04.2016, 05.04.2015, 05.04.2014, 05.04.2013, 05.04.2012, 05.04.2011, 05.04.2010, 05.04.2009, 05.04.2008, 05.04.2007, 05.04.2006, 05.04.2005, 05.04.2004, 05.04.2003, 05.04.2002


logo

Beşyol Mah. 502. Sok. No: 6/1
Küçükçekmece / İstanbul

Telefon: (212) 425 10 66
Faks: (212) 424 69 77
E-posta: [email protected] [email protected]


WhatsApp haber: (0542) 289 52 85


Tüm hakları Yeni Mesaj adına saklıdır: ©1996-2022

Yazılı izin alınmaksızın site içeriğinin fiziki veya elektronik ortamda kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması veya yeniden yayınlanması aksi belirtilmediği sürece yasal yükümlülük altına sokabilir. Daha fazla bilgi almak için telefon veya eposta ile irtibata geçilebilir. Yeni Mesaj Gazetesi'nde yer alan köşe yazıları sebebi ile ortaya çıkabilecek herhangi bir hukuksal, ekonomik, etik sorumluluk ilgili köşe yazarına ait olup Yeni Mesaj Gazetesi herhangi bir yükümlülük kabul etmez.